Пуджа на Деви

Dharamshala (India)

Feedback
Share

Пуджа на Деви

(реч на хинди) 

Талну, Дхарамшала, Индия – 29 март 1985 г.

На днешния светъл ден ние всички сме се събрали тук. Днес е седмият ден, в който Божествената Деви унищожи всички видове ракшаси и грешници, защото измъчваха великите светци и риши, които медитираха и правеха покаяние.

Ние се чудим: “Майко, защо са се каели толкова много? Каква е била нуждата?” Причината, поради която го правеха, е, защото въпреки че човешкото израстване бе все още нищожно, техните стремежи бяха много големи. Te се стремяха да постигнат Атма чрез тялото. Затова работеха толкова усилено и така усърдно се покайваха тук. На техните стремежи  дължим това, че днес сме способни да постигнем тези висини.

Това обаче не означава, че  трябва да мислим, че поради благословиите на Сахаджа Йога сме някакви величия или специално избрани от Бог хора. Хората, които мислят по този начин, ще получат голям шок. Ще видите, че тези, които са обикновени, невинни и добронамерени, ще се извисят преди всички, а другите ще останат отзад. Следователно, просто получаването на Себереализацията не е краят.

На този благоприятен ден Всемогъщият Бог е проявил всички свои шакти за вашата защита, добро и благополучие. Във всичко Бог ви благославя. Той иска да ви види да влизате в Неговото царство. В известна степен Неговото желание е да се върнете към Бащиния дом и да се наслаждавате на удобствата му. Но преди всичко трябва да сме го заслужили. Ако не го заслужаваме, как можем да влезем там? Трябва да изпитаме нашите достойнства и да видим каква са те.

Първото нещо е, че трябва да дойдете в Бащиния си дом. Днес Аз също дойдох  в дома на моя Отец. Чувствам се така, защото Хималая е Моят Баща. Когато идвам тук, не мога да опиша с думи чувствата, които се раждат в Мен, но мисля, че днес намерих велик повод да празнувам могъществото на моя Баща. И преди Мен е имало случаи за възхвалата на могъществото на моя Баща и разкази за високите постижения на тези, които са медитирали тук. С полученото от Хималая вдъхновение те се издигнаха от нищото до такива височини, че успяха да постигнат най-висшето състояние.

Хималаите са Сахасрара, която Майката Земя създаде за вас. Сахасрара трябва да бъде почитана. Тази Сахасрара е много велика. Не зная дали виждате вибрациите, които се излъчват от нея. Така съм завладяна от нейните вибрации, че не мога да видя нищо друго. Има само вибрации и вибрации. Нищо друго. Тези, които живеят тук, се къпят във вибрации и изглеждат като риби, плуващи в океан от вибрации. Не можете да различите единия от другия. Не мога да опиша с думи блясъка на прекрасните вибрации, които се разпръскват наоколо. Това всъщност са благословиите на Хималаите. 

Преди всичко ние разпознаваме океанът като наш гуру. Океанът е нашият баща. Когато Океанът оставя зад себе си цялата натрупана в него мръсотия на света, се издига в небето като облаци и отново става чист и красив. Носещ се в това състояние, той достига подножието на Хималаите и се разпръсква като хим. Думата дхаула означава “напълно чист”, нирмал. Дхар означава “планинска верига”. (планинската верига се нарича Дхауладхар). Ние също трябва да открием в мозъците си като чистите вериги на Хималаите, които подкрепят отварянето на Сахасрара. После не бих могла да описвам каквито и да е, но само ще кажа, че този най-благоприятен случай е дошъл днес. Опитайте да се възползвате от него и стигнете до неговата дълбочина. Благодарение на това което се е случило преди, сега сме като малка песъчинка, като невинно дете. Няма нищо толкова специално в нас, с което да застанем пред това величие. Какво сме ние? Толкова е величествено!

Хималаите са Сахасрара на цялата Вселена. Те са дали на цялата Вселена толкова много комфорт и радост, че нищо повече не е може да се иска. С помощта на тази Сахасрара отворих вашата Сахасрара. С помощта на тази Сахасрара осъзнах, че докато мирът на Хималаите не се установи във вас, докато нейното величие не проникне във вашето поведение, безсмислено е тя да бъде отворена. В противен случай вашата Сахасрара ще се разгори като пещ. Когато видя такава горяща пещ в някои хора, се питам: “О, господи, защо отворих Сахасрара? Има толкова много пушек и негативност, които излизат отвътре, че е по-добре тази Сахасрара да се затвори отново”. Като при отварянето на кутията на Пандора, човек не предполага какво може да излезе от там. Шокиращо е да се видят змии, скорпиони и всякакви възможни негативности да бълват от там.

Днес възхваляваме Хималаите и седемте Богини, които благославят това място и им се молим да ни дарят с Деви Шакти. Ние получихме благословиите на Деви Шакти от Майка. Ето защо нека сега във формата на Майка да стигнем в нозете (шаранагат) на Хималаите.

Дръжте вниманието върху себе си. Хората мислят за другите – Този човек е лош, онзи не е добър, еди-кой си не е добър”. А какво ще кажете за вас? Вижте себе си. Не гледайте  другите – “Той прави това, другият не прави онова”. Вижте какво правите вие. Хималая не се интересува какво направи целия свят с нея. Колко много я използваха. Тя само вижда, че трябва да дава и помага, каква трудна работа трябва да върши. Как да възпита хората? Как да ги защитава? Ние имаме защитата си от върховете на Хималаите. От тях имаме потоците на Ганг, Ямуна и Сарасвати. Всички тези потоци текат вътре в нас, чисти, нирмал, въпреки цялата негативност, която хвърляме в тях, пренебрегвайки неуважението ни към тях. Сега Хималая, без да се съпротивлява, влива цялата Си чистота в тях. Но всички тези неща скоро ще приключат, не могат да продължават вечно.

Трябва да помните, че Аз искам да откривам сладост в говора ви, нежност в приказките ви и във вашето поведение. Предупреждавам ви, че сега няма да прощавам. Да нагрубиш някого по някакъв начин е голям грях. Уважавайте се един друг. Вие сте Сахаджа йоги. Другият срещу вас също. Днес може и да сте на позиция, която отсрещният няма, но не вие сте постигнали тази позиция, а Аз ви я предоставих. Мога обаче и да я от вас, когато пожелая.. Ето защо, моля, бъдете достойни за нея. Служете на другите с голямо смирение.

Много хора Ми съобщават: “Майко, ние само присъстваме на Вашите лекции, но не ходим в центъра”. Много съм изненадана, че хиляди посещават лекциите Ми, но защо после се изгубват? Нима ги блокирате, сякаш сте някаква негативност? Моля, обърнете внимание на това, което казвам, и гледайте себе си. Не гледайте другите. “Какво беше това, което направих? Направих ли така? Защо направих така?” След това ще знаете, ще разберете, когато осъзнаете грешките си. Само тогава ще сте в състояние да се коригирате. Само тогава ще бъдете в състояние да осъзнаете величието на Хималая. В противен случай никога няма да можете да го разберете. Защото ви липсва възприятието, визията, зрелостта, разграничението да осъзнаете какво е това. Къде сте дошли, в чий скут седите, в чий скут сте роден, възпитан и отгледан. Това е величието на вашия Баща. Боготворете Неговата слава и уважавайки го, докажете, че работата, която вършите, е плодоносна, а не напразна.

По този начин ще имате благословии на седемте Богини във вас – те са като ваши лели. Грижат се за вашето благосъстояние. Казва се, че дори майката да умре, лелята не умира, защото тя с любов бди над детето. Грижи се за него, играе си с него, забавлява го, защитава го от трудности.

Вие сте свидетели на движението на облаците в небето, които правят различни фигури в безброй цветове и окраски, спиращи дъха. Всичко това са игри, които ви се дават за да ви облеят в красотата. Много може да се постигне с тях. Трябва да се види колко красиви ставате, когато получите благословиите на Мира.

Тази пуджа е много специална, много ще стигнат дълбоко и ще получат огромни благословии. Но първо нека вниманието ви да стане стабилно. Молете се във вниманието си за мир: “Майко, моля те, дари ме с мир.” Молете се за мир, за да можете да разпръсквате този мир във Вселената. После Радостта ще дойде. Радостта не може да дойде без мира.

Ще се получи великолепно. Зная, че ще стане, защото действително опитах първо да ви укротя, а след това обуздаване, мисля, че е време всички вие да израстете, защото много неща отпаднаха от вас. Сега не се опитвайте да ги събирате или да се връщате обратно към тях и да се оправдавате. Опитайте се да сте без тях.

Нека Бог ви благослови!