Shri Vishnumaya Puja

London (England)

1985-09-01 Vishnumaya Puja Talk: Power Of The Sister, UK, DP, 51' Download subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,HU,IT,JA,LT,NL,PL,PT,RO,RU,SQ,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles: Add subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe


Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.

Днешната пуджа на Вишнумайа, сестрата на Шри Кришна, не беше планирана като международна пуджа, каквато правим.

Но казват, че заради любовта на Бог, когато всичките поклонници се събират, Бог също трябва да наруши много правила и ето как се прие да бъде проведена тази пуджа. Мисля, че е добра идея да бъде направена поне веднъж. Тя беше пожелана чрез вашата любов и посвещаване и ето така пуджата наистина ще бъде изпълнена. Съвсем спонтанно се случи да съм в Англия по това време, защото ако трябваше да се направи тази пуджа, то това трябваше да стане в Индия. Защото това е пуджа на божеството Вишнумайа, чието семе не е лесно да бъде посято в западните страни. Сега цялото програмиране на Шакти беше направено така, че първо имаме Майка като Шакти, Първичната Майка, а после както знаете има три Шакти, излизащи от Нея – Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. След това са децата от тях – братя и сестри. Така преди силата на това, което наричаме силата на жената или съпругата, беше създадена силата на сестрата. Както знаете, Брахма, Вишну и Махеша бяха родени от тези три Шакти и те всички имаха сестри. А сестрите им бяха омъжени, както Парвати, сестрата на Вишну, беше омъжена за Шива.

Много важно е да се разбере, че тези три сили винаги въздействат на чакрите и ако разберете как действат тези три сили, тогава ще разберете важността на Вишнумайа. Вишнумайа е силата на сестрата в едно семейство. Така женското начало – жената – е силата, а мъжкото начало – мъжът, е кинетичната сила, която отстоява енергията на трите сили, които го обграждат. Така когато мъжката сила влезе в действие, всички тези сили стават полезни, действащи, съединявайки се с мъжката. Много е важно да се разбере силата на Вишнумайа, защото силата на Майка е да закриля вашата невинност, защото това е най-важното. Така че силата на Майка е да пази вашата невинност. А силата на Вишнумайа е да закриля вашето целомъдрие. Понякога вие не разбирате какво е целомъдрие и какво е невинност. Невинността е сила, която не е задействана. Както електричеството в една къща.

Електричеството съществува, както съществува невиността вътре в нас, но привеждането й в действие става чрез целомъдрието. Някой може да каже: „Сторих го много невинно”. Не, той не може, каквото и да направите, ако то е невинно, не може да бъде вредно за вашия характер, за вашата невинност или за вашата праведност. Така че онези хора, които казват подобно нещо – като “Аз го направих невинно” – грешат, защото ако невинно сте направили нещо, то се превръща в целомъдрие. Така че когато невинността се практикува, тя се превръща в целомъдрие. Трябва да имате респект към вашето целомъдрие. Целомъдрието е силата на Вишнумайа вътре в нас, силата на Гаури, чистата девица. Тя не се жени. Знаете, че когато Вишнумайа беше създадена, точно след раждането си Тя беше убита от Камса. За да разберем значимостта на целомъдрието вътре в нас, трябва да знаем, че то е основа на всички дхарми.

Докато нямате чувство за целомъдрие, не може да имате дхарма. Дхармата става невъзможна, защото е основата. Това ще бъде къща от карти и ако нямате основата от целомъдрие, тя ще рухне за нула време. Така че целомъдрието е много важно и навсякъде на Запад то е под заплаха. Ето защо Аз казвам, че е трудно да се посее семето на целомъдрието в тази страна. А това трябва да стане, трябва да има някакъв божествен план, мисля, та да се случи така, че тази велика пуджа да бъде изпълнена тук. Днешната пуджа не е лесна. Тя трябва да бъде направена от хора, които са невинни, които са водили много дхармичен живот, които са били много целомъдрени и са имали респект към своето целомъдрие. Но сега, тъй като сте светци, преди вас всичко е чисто и добро, защото сега водите свят живот. Затова целомъдрието е събудено отвътре и то работи във вас като Гаури, като вашата Кундалини.

Така, ако стигнете до същината на дхармичния живот, на праведния живот според Сахаджа Йога, същността е целомъдрието. Вие не можете да го „разнообразите”. Целомъдрието ви дава мариадите, което означава определени граници. Защо седите тук? Преместете се по-натам. По-добре е да бъдете отпред. Това е – вие не правите пуджа. Ако правите пуджата, тогава стойте тук. Иначе по-добре да седнете, по-добре поемайте Моите вибрации отпред, тук застанете! Така че целомъдрието е това, което ви дава мариадите, дава ви пределите.

Как ви дава границитете? Както ако в небето има светкавица, когато двата облака, които – бихме казали – подобно на Сахаджа йогите, произлизат от морето и чистата вода е в тях, в тези облаци, и те трябва да се излеят. Когато се доближат един до друг и пресекат границите на егото си или се борят един с друг, или по някакъв начин се сблъскат, се появява това целомъдрието, тази светкавица. Светкавицата, която казва: „Вие грешите. Защо се карате помежду си? Защо кръстосвате егото си един с друг?” Това е работа на сестрата. Вчера имахме много ракхи-сестри. Работата на сестрата не е да взема страна, а да покаже, че ако пресечете границата на братската любов, тогава ще има светкавица. Тази сила на светкавицата е част от силата на Шри Кришна, която Той извади от самия себе си. Ето защо Той стана такава сладка, нежна инкарнация.

Той изтръгна светкавицата. Той каза: „Сега ти стана Моя сестра и щом хората се опитат да се държат зле, по-добре ти оправи нещата!” И ето как Шри Кришна стана толкова благородна и много, както го наричат, романтична инкарнация, защото Той измъкна сестринската част надалеч и по този начин изработи нещата. Но Вишнумайа, винаги беше с Него и работеше с Него, защото в едно семейство сестрата трябва да гледа братятата да не се карат, всички да получават грижи, да не бъдат предизвиквани от други, тя да им дава мариадите колко далече да стигнат. Колко далеч да се отиде ли? Това е много важно, много важно е за всички нас да разберем, че Фройд и всички подобни безсмислени хора наложиха теориите си, за да предизвикат Вишнумайа и така да имаме всякакви странни взаимоотношения, които са невъможни, които са грешни. Ако има някакви подобни връзки между братя и сестри, за седем поколения напред семейството ще страда от ужасни болести, седем поколения! Но ако има друга връзка във фройдистки стил тогава четиринадесет поколения семейството ще трябва да страда. Така че ограничителните сили на Вишнумайа са такива, че вашето его е контролирано, суперегото ви е контролирано, вашето семейство е контролирано. Всеки е под контрол, под водачеството на тази чиста сила на Вишнумайа, която съществува във всички нас. А най-тъжното е, че във всички западни страни Вишнумайа страда, Тя е абсолютно болна.

Искам да кажа, че Аз загубих слуха си – чак дотам се стигна, от лявата страна – защото чувството за целомъдрие е напълно изгубено. Трябва да забравим за хората, които нямат подобно чувство, и сега сме Сахаджа йоги. ака стигайки до правилното разбиране, трябва да кажем, че все още много хора робуват на смешни идеи, като „Аз имам добро приятелство с този господин” или „Аз съм много близка с този и този господин”. Всичко това не са мариади. Не може да имате близко приятелство между мъже и жени. Не можете, напълно абсурдно е. Цялата култура на Запада е странна. Ако жена отиде на официален обяд, се предполага, че от двете й страни ще седят нечии съпрузи. Ужасно! Но на Изток не се прави така, защото Вишнумайа е против подобни неща. Тя ще гледа за това, съпругът и съпругата да седят заедно.

Сега тук, както знаете, целомъдрието толкова липсва, че нашата лява Вишудхи блокира. И когато Аз говоря за това, тя блокира още повече. Когато кажете, че не сте виновни, вие всъщност го отдавате на Вишнумайа, на вашата собствена сестра, казвайки „Аз не съм виновен”. Защото Тя не харесва да носите вина. Съпругата може да харесва да носите вина, тя може да обича това, че трябва да сте виновни, защото тя мисли, че нейната сила е предизвикана и че пред нея стои някой, който й е съперник. Но не и Вишнумайа, сестрата не постъпва така. А един брат и една сестра никога не са приятели. Сега седим в една група, ето така – заедно. В която и да е група, те са брат и сестра, знаят, че съществуват като братя и сестри, а не се залепват за един човек, не говорят само с един човек, не се сприятеляват само с една сестра. Както веднъж, помня, имахме голям празник с така наречените християни, а по онова време трябва да имах най-малко тридесет братовчеди и четирима-петима братя.

Тържеството започна и между индийските християни имаше от всички социални слоеве. Там имаше и няколко хаймани, мисля, които подхвърляха разни забележки за нас като сестри. Разбирате, нали? Не знаехме, че имаме толкова много братовчеди. Те всички се развикаха, скочиха като пружинки и се хвърлиха да бият онези момчета. И тогава осъзнахме колко много братовчеди имаме. Иначе никога нямаше да го разберем. Те си стояха отделно, не говорехме много с тях, а помежду си – с нашите приятелки, момичетата си говорехме една с друга. Внезапно открихме, че имаме толкова много братовчеди и толкова много братя, а най-изненадващото беше, че имаме толкова много братовчеди там, които не познавахме. Те веднага скочиха в защита на целомъдрието на тяхната сестра, защото тя е основата на тяхното целомъдрие.

Но обикновено не говорите много с вашия брат, нито брат ви говори толкова с вас, не сте прекалено близки един с друг. Но във време на трудности, във време на мариади, във време на консултиране за нещо, което е скъпо за семейството, тогава се появява сестрата. Неотдавна Моят собствен брат, по-малкият, Ми написа писмо, защото има проблем в семейството. Сега Моята майка не е там и обикновено сестрата е по-подходяща, тя е повече на разположение, отколкото майката. Майката е толкова заета с цялото семейство, с цялата вселенска работа, която върши. Така че сестриниските чувства са много важни. Сега само си представете, че вашият ляв Вишудхи е много зле. Така е, разбира се, защото никога не се грижим за нашето целомъдрие. Не уважаваме нашата непорочност. В Индия не е така.

Всички, мъжете и жените, уважават много своето целомъдрие. Веднъж попитах няколко облечени по западному момчета и те казаха: „Въпреки че сме правили всички тези погрешни неща, както и там ги правят, през цялото време знаехме, че е нещо лошо.” Попитах ги: „Как така?”. А едно от тях каза: „Има нещо като сестринска връзка или отношение”. Но сега, Аз мога да кажа, че индийските мъже стават също като вас на Запад и са загубили силата си да пазят своето целомъдрие. Мъжете трябва да пазят целомъдрието си, защото си мислят, че не му дължат нищо. И ако основата на вашето духовно израстване не съществува, вие ще рухнете за нула време. Затова съм казвала много пъти: „Насочете вниманието си към Майката Земя, към зеленината”. Зеленото е цветът. Ако насочите вниманието си върху него, тогава ще бъдете спасени от грешките на изневяра, които допускате през цялото време. Вие гледате чуждите сестри, чуждите съпруги, чуждите дъщери.

Така че връзката, която сега е изразена, както знаете, е тази на дъщеря, на сестра и на майка, която е много, много чиста връзка. Толкова силна, та сега използвате мозъците си твърде много. Тогава защо вашето сърце блокира? Мислили ли сте за това? Защо сърцето ви блокира, когато използвате Дясната страна твърде много? Коя е причината за блокажа на вашето сърце? Трябва да го разберете, това е същото нещо. Да речем, връзката на Шива с Вишну се изразява по два начина. Първо, Шива е женен за сестрата на Вишну, нали така? Тогава, коя е сестрата на Шива?

Сестрата на Шива е Сарасвати. Ако се насочите прекалено към Сарасвати, сърцето ви ще блокира. То има мариади. Ето как се осъществиха задължителните бракове, чрез които бе изработена връзката със сестрата, за да запази тя мариадите на вашите чакри. Ако ги пресечете, внезапно се оказвате наляво или надясно, защото сте пресекли мариадите на тази връзка. Тази сестринска връзка съществуваше и при другите инкарнации също. Както Мохамед Сахиб, който имаше такава връзки с – всъщност трябва да кажем – съпругата на Али му беше като сестра, но тя беше родена и като негова дъщеря Така че те могат да бъдат родени като дъщеря или като сестра. Тя беше родена като сестра на Гуру Нанака, самата Нанаки. Тя беше родена като дъщеря на Мохамед Сахиб. Така че тя би могла да бъде сестра или да бъде дъщеря на инкарнация.

Но сестрата и дъщерята са невинни, те се чистото целомъдрие. Помислете и за това, че онези хора, които не могат да разберат важността на целомъдрието, как могат да говорят за каквито и да е закони! Защото „закони” означава мариади и те имат своя истински смисъл чрез силата на Вишнумайа. Може да кажете, че да откраднеш ничия вещ, също не е правилно, защото тя принадлежи все на някой. Но кой да ви каже? Кой е този, който наистина ще ви каже, че това е грешно? Разбира се, има полиция. Но кой го е казал? Тези, които пишат законите ли? Коя част от Несъзнаваното е действала?

Това е работа на Вишнумайа, защото веднага щом откраднете нещо, се чувствате виновни. В законите също се използва думата „вина”. А вината идва от Лявата страна, от Вишнумайа. Та виждате колко е важно да имаме чувство за целомъдрие. Но хората сме много разделени. Тези, които имат морална непорочност, може да нямат материална непорочност; онези, които имат материална, могат да нямат морална. Моралното целомъдрие идва първо. Много е важно, защото то е вродено. И ако моралното ви целомъдрие е идеално подхранвано, тогава автоматично се появява материалната непорочност. Но ефектът е същият!

Дали ще печелите пари, служейки си с измама в Сахаджа Йога, или ще мамите морално, вашата лява Вишудхи ще бъде блокирана и целият проблем ще започне от лява Вишудхи. Да предположим, че някой иска да прави измами в Сахаджа Йога, да отмъкне пари от Сахаджа Йога или нещо подобно. Незабавно левият му Вишудхи ще бъде блокиран. Щом лява Вишудхи е блокирана, човек започва да се държи странно, така че целият блокаж ще излезе наяве. Ако станете неморален също, лява Вишудхи ще блокира. Сега цялата вина идва от там. Грехът срещу Майка би могъл да бъде също едно оскърбление. И във всеки случай, ако отговаряте на Майка. Виждала съм, че много хора имат навика да казват: „Не, Майко.” Никога не бива да казвате „не” на Майка, защото ако кажете „не”, това означава, че отивате в лява Вишудхи. Силата на Вишнумайа няма да толерира такова „не” за каквото и да е. Много хора имат навика да казват: „Не, Майко”.

Това не бива да се прави, защото след като лява Вишудхи е блокирана, всички леви чакри отслабват, защото чистотата, която е основата на всички ваши чакри, е слаба. Затова е много важно да се разбере стойността на лява Вишудхи. Всички ние блокираме в лява Вишудхи и не мислим, че тя е толкова важна. А тогава казваме: ”О, имам блокаж в ляв Вишудхи – значи се чувствам виновен.” Не разбираме едно нещо, а то е: ”Какво съм направил? Пресякох границите, ето защо то се появява там. Пренебрегнал съм нещо свързано с морала. Отнесъл съм се погрешно към Майка и към Отеца, ето защо лява Вишудхи блокира.” Лява Вишудхи е показател за грешките, за неправилното, за греховете. Не можем да си позволим да имаме блокаж в лява Вишудхи. Сахаджа Йогите не могат да си позволят лукса да имат проблем с лява Вишудхи. За да прибавят към вината, те пушат, вземат сума неща.

В Индия взимат това, което наричате бетел или тютюневи листа, и мислят, че не са направили нищо лошо, но ляв Вишудхи блокира. Лява Вишудхи е един вид входната врата към всички проблеми за вас самите. Така че внимавайте да не се чувствате виновни за нищо. Още повече, че това е много голям омагьосан кръг. Например някой е направил нещо погрешно. Реших доколкото е възможно да казвам в лицето на Сахаджа йогите какво не е наред с тях, независимо дали им харесва или не. Разбира се, понякога се опитвам да им играя номера, за да разберат, ако не разбират какво им казвам, както се следва. И тогава им казвам: „Сега е по-добре да се махнеш, не мога де те държа повече в Моето тяло.” Така ги изхвърлям от Сахаджа Йога. Щом като са вече извън Сахаджа Йога, поне главоболието Ми престава. Виждала съм, че когато тази негативност започне да действа, вместо да се обърнат с лице към нея или към грешките си със „Сгреших, не биваше да правя това, погрешно е да се прави”, хората започват да дават обяснения.

Щом като започнете да давате обяснения, лява Вишудхи започва да се превръща в голяма подута бучка и тогава няма възможност да я пречистите, невъзможно е да я почистите. Така че хората започват да се обясняват: „Направих го, защото… Правя това, защото…” Веднъж като е казано, че е грешно, е грешно. Трябва да приемете: „Добре, следващия път няма да го направя, много съжалявам”. Но „съжалявам” изглежда е много трудна дума, поне за западните Сахаджа йоги, а и за някои индийски Сахаджа йоги е трудно да кажат: „Съжалявам, много съжалявам”. Индийците никога не изпитват вина, което е добра идея, но и никога не казват „Съжалявам”, а то е съвсем същото. Сега човек трябва да разбере, че когато сте допускали грешка, вие сте човешки същества. Да се греши е човешко, да са прощава е Божествено. Но трябва да знаете, че сте сгрешили. Ако продължавате да давате пояснения, тогава едно е ясно – не разбирате, че Бог знае всичко. Ако Той каже, че сте направили грешка, тогава е грешка.

Как може да го оспорвате, как може да казвате: „Това е причината, за да го направя, онова е причината”? Това е нещото, което трябва да се разбере. Защото е силата на електричеството и вие трябва да разберете. Тя ви удря, тя ви разтърсва и тогава осъзнавате, че сте направили грешка. Така че не създавайте сътресения за себе си. Не се дръжте по начин, че в края на краищата да завършете с шок. Разбира се, силата на Майка е толкова всеопрощаваща, силата на Садашива е толкова всеопрощаваща, че ви се позволява и ви се позволява да продължавате с всичко онова, което вършите за още известно време. Но е казано, обяснено ви е, че то е погрешно. Но да предположим, че абсолютно прекрачите вашите граници, тогава незабавно Вишнумайа се появява и цялото нещо бива разобличено. В Сахаджа Йога бивате изобличени.

Така всеки трябва да знае, въпреки че тази сила е толкова полезна, толкова насочваща, подобряваща, укрепваща и подхранваща, и закриляща, то това е до определена степен. След това тя става разобличаваща, защото не може да понася повече глупавите ви проблеми. Така че ако продължавате по старому, тя просто ще гледа да ви изобличи. Виждали сте, че хората са правили и правят всякакви мръсотии. Познавах много министър-председатели и президенти, този и онзи, а когато умрат, биват разобличени. Никой не казва, че тази или онази личност беше чиста. Много малко водачи на нации имаха удостоверението, че са били много чисти хора. Чистотата е много, много рядка диплома, защото веднъж като получите сила в живота, мислите, че ръцете ви са отвързани и че може да сте и да правите каквото ви хареса. Може да бъдете чиста личност, можете да бъдете понякога нечиста, да правите каквото ви си искате. Бивате сякаш завладяни от идеята: „Имам всички сили, сега имам много добро положение”.

И това се превръща в пълна заблуда за вас самите и забравяте непорочността, която е толкова важна. Така колкото по-високо е поставена една личност в живота, колкото по-висока позиция заема, колкото по-високо отива, както казвате, в глупаво разглезване на егото, толкова повече се притиска лева Вишудхи. И така подобна личност затъва в лява Вишудхи, защото в дъното на сърцето си, в Несъзнаваното, той усеща вина и цялото това нещо се развива като вина, вина в лява Вишудхи. А когато действа като вина в лява Вишудхи, тогава ситуацията е сложна. Защото такава личност става крайно чувствителна. Казвате нещо на подобен човек и той се чувства още по-виновен. Опитвате да лекувате лявата му Вишудхи, а тя става дори по-зле. Много лоша е ситуацията с хората с ляв Вишудхи. А хората, които имат ляв Вишудхи, винаги дават обяснения. Човек, имащ десен Вишудхи, ще бъде арогантен, но хората с ляв Вишуди по много ирочичен начин отговарят и дават обяснения за всичко.

Каквото и да кажеш, те отвръщат: „Не, Майко! Еди как си е!” Това е едното. И не се спират до тук, а използват сарказъм. Ето защо на Запад хората никога не говорят прямо, а винаги саркастично. Мислят, че да говориш прямо е глупаво, неинтелигентно, освен ако не говориш по много саркастичен начин. Знаете ли, понякога е трудно дори да се направи. А те говорят толкова неприятно. И тази нечестност идва чрез този проблем в лява Вишудхи. Ако вашата лява Вишудхи е толкова зле, не можете да постигнете нищо, което е благо, което е красиво, което е ценно. Лява Вишудхи никога не може да оцени нещо.

Тези, които страдат от ляв Вишудхи, не могат никога да оценят друг човек, никога. Блокажът има собствено мнение и си мисли: „Аз съм най-добрият”, защото трябва да съществува. Този проблем трябва да съществува. Но как? Това е един вид извратено его, което не иска да приеме, че някой може да е по-добър от него, че трябва да следва някого, че трябва да взима уроци от някой друг. Виждала съм много примери и специално хора, които са с Мен. Открих, че те изпадат в проблеми с лява Вишудхи много бързо, защото не съблюдават протокола. Щом като започнат да не съблюдават протокола, развиват проблем с лява Вишудхи. Така че да бъдете с Мен е благословия – няма съмнение – но също всеки трябва да бъде много внимателен, така че да не грешите в протокола. Не се опитвайте да минавате напред, просто се отдръпнете.

Някои хора имат навик да прекрачват границите и в момента, в който го сторите, се образува блокаж в ляв Вишудхи. Трябва да имате страхопочитание към вашата Майка, би трябвало да имате респект към вашата Майка, който е пазен от лява Вишудхи. Това е дълбоко скрита сила на Шри Ганеша. Това, което наричате силата на Шри Ганеша, е лява Вишудхи, действаща като чистота. Всички сили на Ганеша са изразени чрез лява Вишудхи. Така тези, които вярват в Ганеша, в чистата невинност, трябва да знаят, че в своето всекидневно поведение, във всекидневната им дейност трябва да има целомъдрие. Ганеша е изразен като цвете на непорочността. И вижте, ако в Божествения план няма непорочност, как тогава ще ограничите хората, как ще ги поставите на място, как ще ги пречиствате, как ще им помагате да еволюират? Да предположим, че едно дърво расте и в това няма ограничение. То просто расте като едно диво нещо, няма граници; тогава какво ще получите от него?

Нищо! Така че за да издигнете човека по-високо и по-високо, трябва да го ограничите. Моят баща имаше навик да дава много добър пример за това, че ако имате малко пшеница, пшеницата… Моля, не безпокойте другите. Ако искате да излезете, може да излезете, но не смущавайте хората, движейки се насам-натам. Това e другото, вижте. Всички тези неща не са нищо друго, а дълбок катаклизъм в лява Вишудхи. Вижте, цялата тази показност или смущаването, или опитите да се налагаш и да се буташ напред, или да си надут – всичко това идва от лява Вишудхи, защото искате да преодолеете лявата си Вишудхи и затова го правите. И тогава още повече я натоварвате. Колкото пò се опитвате да я преодолеете, толкова пò я натоварвате. Сега да разкажа историята на баща ми.

Той казваше така: „Ако имате пшеница и я разпръснете, тя ще се разпилее, както прави вниманието. Но ако я поставите в чувал от зебло, в чувал, ще може да досипвате към нея и да натрупате количество”. По същия начин, ако разпилявате вниманието си без целомъдрие, то ще се разпръсква. То няма граници, няма форми, няма очертания. Но ако го ограничите, тогава отивате по-високо и по-високо и можете да достигнете висоти във вашия духовен живот. Тъй като сте хора, които искат да водят много духовен живот, трябва да разберете, че лява Вишудхи трябва да бъде коригирана. Та как коригирате лява Вишудхи? Понякога се чувствам много уморена, наистина се уморявам, и просто се отказвам от тези хора. Защото, ако имат блокаж и им кажете „Имаш блокаж”, стават още по-зле. Що за омагьосан кръг е това?!

Какво е лечението му? Как да се разкъса омагьосаният кръг? Като застанете с лице към него. Трябва да кажете: „За какво изпитваш вина? Ти правиш същата грешка отново и отново и все още продължаваш да я правиш.” Би трябвало да се напляскате, но вместо това хората започват да повтарят: „Не, Майко, не Майко, не, Майко”. Не на Мен, а на себе си кажете: „Аз направих това днес, утре имам намерение да го направя, вдругиден със сигурност ще направя същото… Спри, сега се спри и спри дотук.” Така упражнявате вашата сила на Вишнумайа. Силата на Вишнумайа трябва да бъде неутрализирана чрез поправяне на вашите грешки. Но ако трябва да й бъде възвърната истинската сила, трябва да използвате силата на Вишнумайа, като сами стръскате себе си. И само тогава можете да го постигнете. С този въпрос, по въпроса за Вишнумайа.

Аз не се справям. Вие сами трябва да се справите. Ето защо мислех за тази пуджа, че когато правите тази пуджа на Мен, ако Аз кажа нещо, то създава повече Вишнумайа. Но най-лесният начин да се справите с нещата е да кажете: „Чувствам се виновен. Сега, край. Получих си наказанието. Признах се за виновен”. Както в съда – съдиите казват, че сте виновен. Много добре, приемете това „Аз съм виновен”. Но без наказание.

Не се наказвайте. Ако сте сгрешили, тогава се накажете. Има два начина хората да се самонаказват. Първият е, когато някои хора се наказват, казвайки: „Няма да ям храната си”. Но тези хора, имащи навика да се отказват от храната и всички подобни неща, могат също да станат агресивни, чрез този навик да тревожат другите, като отказват да се хранят. Тоест, човешките същества са много изкривени. Те знаят как да се пекат на бавен огън през цялото време. Така че това не е начинът да се коригирате. Ако трябва да коригирате себе си, то трябва да се обърнете към себе си по правилен начин. а предположим, че сте сгрешили в нещо.

Тогава би трябвало да не правите нещо, което обикновено обичате да правите, за да се накажете. Съжалявам, да, но ще трябва да не правите нещо, което обичате да правите. Трябва да обичате да се поправяте. Например, някой много обича градините и цветята. Направил е някаква грешка, тогава няма да вижда цветя за известно време. Просто да си затвори очите за цветята. Или да речем, много обичате да пеете. Ако допускате грешки, тогава просто спрете да пеете. Ето как трябва да разтърсите себе си. Трябва да знаете, че Вишнумайа е светкавица и лекцията трябва да бъде като светкавица.

Тя не може да бъда така мека, както Шри Кришна беше. Това е нещо много силно, казвам ви, и нека Бог събуди силата на Вишнумайа във вас. Тя е най-мощното нещо, което едно човешко същество може да има, най-благоприятното нещо. Вие ставате свята личност. Това е един от начините за получаване на Божията реализация. Това беше добър въпрос, уместно зададен в точното време вчера, за да установи вашата чистота. Не чрез правене на бандани, поемане на вибрации от Майка и после изгубване на всичко това – не по този начин, а като коригирате себе си от сутрин до вечер, като се обърнете към себе си, без да усещате вина и научавайки нови неща. През цялото време Тя е Сестрата, която ви учи как да бъдете по-добри и по-добри, не е Майката. Защото на Майка може да кажете:. „Не, Майко”.

Но ако го кажете на Сестрата – електричество… Ясно ли е? Поставете пръсти в контакта и ще разбере. Никакви обяснения! С това разбиране днес ще направим Пуджа за установяването на нашата чистота, целомъдрие на нашите емоции и чистотата на нашия ум. Каквото и да сте правили преди, забравете го; забравете миналото. Много е важно също да забравим миналото, защото то е много добър начин за обяснения: „Понеже бях това, се случи еди какво си… Майка ми беше такава, баща ми беше онакъв…” Майката, бащата – забравете всичко. Сега принадлежите към това семейство, което е свято. Хора, които са светци, седят тук и вие сте сред тях. И автоматично тези закони ще започнат да работят и Аз не ще трябва да ви казвам дали да бъдете приятелски настроен към тази личност или не към онази личност. Вижте, постоянният интерес към другия пол не е знак за чистота.

Това е ужасно, абсолютно нелепо, вие оглупявате. Като някои мъже, знаещи толкова много за това, което жените използват – парфюми и разни подобни. Каква е ползата? Вие роби ли сте на жените или какво? Ставате експерти по такива безсмислици. Вие сте мъже, живейте като мъже! А жените трябва да имат това чувство за целомъдрие вътре в тях, защото те са силите. Защо искате да станете като мъжете? Защото, искам да кажа, вие сте силите зад тях и жените трябва да се грижат за целомъдрието си. Ето защо трябва да кажа, че Аз трябва да се поклоня на индийските жени за това.

Всеки трябва да научи начина, по който те са смирени, начина, по който са чисти. Разбира се, има много, които също не са, но скромността, които притежават… Има само една категория, която не бива да има смирение. Това са инкарнациите. Аз не мога да имам смирение, съжалявам, че трябва да го кажа. Има известни качества, които вие имате и на които можете да се радвате и цените, но Аз не мога. Аз не мога да смирявам себе си. Не мога да го направя, съжалявам. От Мен не се очаква да го правя. Няма инкарнация, която да е била смирена. Те не могат, защото нямат вина.

Аз поставих толкова много виновни хора в Моята лява Вишудхи, че ушите Ми блокираха, опитвайки се да пречистя тези хора. Ако вие можете да изчистите вината си, Моите уши отново ще бъдат отворени, Моите грижи ще изчезнат. Така че най-учтиво ви моля да държите лявата си Вишудхи наред. Не изпитвайте вина, бъдете в центъра. Бъдете в центъра! Наблюдавайте се и се обръщайте с лице към себе си, разтърсвайте себе си и се коригирайте. Само такива хора ще се извисят. А другият начин е медитацията. С лявата ръка към фотографията, светлината там, дясната ръка към Майката Земя, можете да справите. Поставете светлината ей там направете бандан на ляв Вишудхи.

Можете да го постигнете. Но всички това се превръща в ритуал, ако не го правите от сърце. Така че преди всичко обърнете се с лице, умствено го осъзнайте напълно и тогава правете всички тези техники. Също разберете емоционално, че не бива да има вина във вашите емоции. Така с чисто практическа цел не бива да използваме думи, които провокират нашата вина, а такива, които изразяват смирение. Смирената личност е много различна от виновната. Виновната личност е личност, която действа по принуда, под натиск, а смирената личност е свободна личност. Тя е смирена в своята собствена свобода, в своята жизнерадост. Като дърветата – когато са натежали от плод, те просто се навеждат, покланят се на Майката Земя. Същото е ако отидете на морето ще откриете, че всички дървета около морето, особено кокосовите палми, всички те са приведени към морето.

Защото морето им дава тази особеност. Водата в кокосовия орех идва от морето. Така че всички те имат този респект, това смирение спрямо морето. По същия начин, единствено личност, която няма вина, ще бъде наистина смирена. Защото виновните хора, както ви казах, са агресивни чрез сарказма си, чрез грубите си думи, чрез дръзките си отговори, чрез обясненията си. А смирената личност е свободна личност, свободна да бъде смирена, свободна да бъдеш мека, да бъде кротъка, да бъде състрадателна. И такива трябва да бъдете като Сахаджа йоги, така че когато хората ви срещат, да бъдат впечатлени от вашата скромност. Но смиреността не притежава никакво раболепие. Невинност и смирение – у Мен липсва второто качество. Аз не мога да бъда смирена и вие не би трябвало да се опитвате да смирявате Мен, защото това не бива да бъде правено.

Но когато Ме срещне човек, никой не може да каже за Моето поведение, че Аз не съм смирена. Аз действам като много скромна личност, мога да действам като много смирена личност, но за да бъда много честна, ще кажа, че вътре в Мен няма никакъв вид смирение, никакво смирение. Състраданието е много различно от смирението. Смирението е човешко качество, то е специално качество, което само бхактите, поклонниците имат, Само бхактите го имат, това е толкова хубаво качество – а се обливаме с потоци от блаженство. Този, който дава блаженство, не може да бъде смирен, защото блаженството не може да вземе нищо. Само човешките същества са тези, които са смирени и могат да го вземат, да го постигнат и да го получат. А личност, която не може да го вземе, е толкова самотна, толкова самотна. Такава личност не може да постигне приятелство с никого, защото приятелството трябва да даде, да дава и да дава. Такъв човек е толкова сам и трябва да посреща всичко сам. Само онези, които са смирени, могат да станат приятели един с друг, да споделят проблемите си един с друг.

Аз не мога. Защото вие нямате решения. Аз трябва да разреша Моите собствени проблеми. Така че смирението само може да ви помогне да говорите и да се разбирате взаимно с вашите приятели, и всеки да споделя вашите трудности. Но отново Аз трябва да ви предупредя, защото това винаги се случва. Вашето смирение не бива да е съчувствие. Смирената личност е необвързана, това е необвързано качестство. Не е качество, което се обвързва с една или друга личност. То е смирен начин на живот, в който не сте ненужно високомерен, не крещите на хората. Но в Индия казваме, че кравата е много смирено животно.

Тя дава мляко, осигурява всичко, никого не атакува. Така че смирението е такъв страж за вас. Разбира се, хората понякога се възползват от смирения човек, това няма значение. Докато не сте загубили смирение, всичко е наред. Но хората загубват смирение, когато другите се опитват да ги безпокоят. Тогава получават блокаж в лява Вишудхи и губят смирението си. А смирението е нещо, което не бива да губите, защото ако трябва да поддържате връзката си с Божественото, то трябва да бъдете смирени. Няма друг начин. Ако не сте смирена личност, не можете да задържите връзката. Вижте, това е като две качества, като на контакта и щепсела.

Щепселът трябва да бъде щепсел, контакът – контакт. По същия начин, ако искате да получите нещо от Божественото, трябва да бъдете смирени хора. Чрез арогантност няма да го постигнете. Чрез агресия няма да го получите. Дори чрез това, което някои хора чувстват – „Аз обичам Майка”. Но тази любов трябва да е изразена чрез пълно смирение. Това е единственият начин, единственият канал, чрез който можете да подходите към Мен. Няма друг начин освен този. Така днес завършихме на много високо ниво. Това е началото на Божествената реализация, но вие трябва да ускорите крачка с Мен.

Не е лесно да поддържате тази скорост с Мен. Така че трябва да се забързате с Мен. Ако трябва да вървите към Божествена реализация, първо установете вашето ниво на чистота и смирение. Нека Бог ви благослови! Така че сега започваме пуджата. Може да измиете Моите нозе, ако желаете. Трябва да има пуджа на Ганеша; една Ганеша стотра. Сега, за целта трябва да съдите себе си. Искам да кажа, да прецените себе си. Не да поемате вина, а да съдите себе си: „Аз много нахална личност ли съм?

Бутам ли се напред през цялото време? Сядам ли непрекъснато пред някой друг? Опитвам ли се да бъда високомерен и арогантен с Майка? Казвам ли „не” на Майка? Държа ли се като…?”. И вижте всички тези неща вътре в себе си. То не е за другите, а за вас – да разберете: „Колко далече стигам? Самонадеян ли съм? Надут ли съм? Правя ли неща, които не би трябвало да правя?”.

По този начин навлизате във всички тези неща. Това е симптоматиката, симптомите, идващи отвътре. И щом като разберете вашите симптоми, кажете: „О, аз съм това”. Достатъчно. Не повече. Застанете лице в лице с тях. Кажете го на себе си. Щом като кажете “не съм виновен”, то не значи, че сте се загърбили симптомите. Обърнете се към тях! Добре, сега ще мием Нозете.

Съжалявам, днес само девиците могат да Ме почитат, само истинските девойки могат да Ме почитат – малките момичета – ако има такива. Хей, има такива, идват. Хайде, елате, елате насам, всички деца. Ела, ела насам. Хубава рокличка! Аха! О, много хубава рокля, Атина! Ела! Къде са другите? Елате тук, всички деца, всички деца.

Само децата могат да правят това. Добре, седнете, седнете. Излез напред. О, някой носи сари! Всички деца. Седнете, седнете, седнете. Всички деца трябва да са седнали, ясно?! Хей, Индия, как си? Внимавай с тази свещ, нали? Може ли, можете ли да дръпнете това малко настрани?

Доста се притеснявам за децата, и тогава ще я запалим. Е, благодаря ви. Още идват, има още, които идват. В бъдеще ще имаме доста от тях и може всички вие да трябва да седите отвън. Сега те седят отвън; след известно време вие ще трябва да седите отвън! Това би било най-доброто! Те всички ще казват: „Вън, вън!” Оставете ги да пораснат! Една нова армия излиза напред. Мисля да вземете… може да го направите. Дай го на него, той ще го направи, просто той ще го направи.

Той ще го направи много внимателно. Хайде, ела, ела. Гевин, премести това настрани само малко. Ехо, елате, от тази страна. Сега всички малки деца трябва да излязат първи, всички малки деца тук. Едно – всички вие сте малки, нали? Сега, кое е най-малкото? Има ли още някой да идва? Седнете долу, седнете долу, седнете. Добре, ти ела тук; искаш ли да дойдеш тук?

Добре, сега му дай възможност, нали? Добре, нека е така. Сега го донеси тук. Сега, първо трябва да излязат всички момичета, а после – момчетата. Трябва ли да го направим така, или първо да излязат момченцата? По-добре първо момченцата, нали? Вие сте сестри, в крайна сметка. Нека първо да са момченцата, добре. Всички момченца, а после сестрите ще го направят. Кои са момченцата?

Аха, всички те. Сестрите трябва да почакат, нали? Виж, виж го, виж това; колко лесно се възприема. Всички сестри – тя е сестра – сега се елате, всички сестри трябва да се върнат назад. Тя разбра ли? Добре, ти стой тук. Добре, кажи й. Ти стой тук. Ти излез напред. Добре, сега всички момчета да се приближат. Ти ела тук.

Всички момчета трябва да го направят, всички сестри да чакат. Има ли, няма ли момчета, няма ли повече? Ела, ела, хайде ела, ела! Добре. Сега всеки един. Ако синът на Пат е тук, можеш да го извикаш, синът на Пат, хубаво. Той ще го направи. Всички останали трябва да седнат. А, добре. Сега всички сестри, всички сестри първо са седнали.

Виждате, нали, първо момчетата го правят? Всички сестри стоят тук да се грижат за момчетата. Елате тук. Момчетата трябва да дойдат тук. Ела, ела, ела, хайде. Хубаво, остави го да седне, той е момче. Ела тук, седни, ти си момче! Момче ли си? Момчетата трябва да седнат. Когато седнеш и ти, той ще седне за малко, ще седне; той е добро момче.

Не се срамувай, никой не трябва да се срамува тук; нали? Сега се приближете, всички момчета; тези, които се срамуват, не са момчета! Не, той е момче, той е добър. Хубаво. Ако сте момчета, не бива да се срамувате. Само момичетата се срамуват. Той се срамува. Добре, не го карайте; добре, не карайте децата насила. Рос тук ли е? Не е тук?

Приближи се. Грижи се за тази страна. Дай му, така че той да го направи. Трябва да измиеш Моите нозе. Добре, ела насам. Кажи мантрата на… просто я кажи… в ръцете си. Моля, оставете на него… и трябва да измиеш Нозете Ми, ясно? Сега, внимавай в това. Виждаш ли, ето затова те извиках, защото те са малки деца. Сега измий Нозете Ми.

Кажи им как да ги мият. Сега, един по един, елате насам. Измий Моите нозе. Да, Маркандейа, измий ги, добре. Приближете се, всички, измийте го. Измийте го, хубаво ги измийте. Хубаво, ще имаме втора група; добре? А после ще има още една група. Това е добре. Търкай го.

Търкайте, търкайте сега. Търкай го. Ти също. Ела насам, измий Нозете Ми. Денис, остави ги, измий Нозете Ми. Ела, мий, мий. Мий, мий, мий. Хайде, ела насам. Ела, измий Нозете Ми. Измий Моите нозе.

Добре, добре. Сега другото момче трябва да го направи. Добре? Направи ли го? Хубаво, сега другото момче да ги измие. Прави ли го, Хану? Ми ли ги? Добре. По-големите момчета. Ти ела насам.

Оставете ги да мият; добре? Нанака? Оставете ги да мият, хубаво. Сега станете. Стана ли? Остави ги да дойдат. Добре? А, това е добре. Ти също Хану? Нека дойдат.

Хубаво? Елате сега насам. Готово, нали? Сега нека момичетата да дойдат. Сега идват момичетата. Нека момчетата си отидат, момчета трябва да си отидат. Ти не го ли направи? Добре, помоли го да го направи. Ела насам, мий. Сега всички трябва да станете и да оставите момичетата да направят.

Добре, всички ли ставате? Момчетата трябва да мият. Мисля, че той го прави. Ми ли ги? Не? Добре, ела насам, ела. Сложи водата тук. Нека дойде. Добре, ела напред. Нека дойде.

Добре. Стани, Нанак, стани. Данйа? Момент само, минутка. Някои от вас; Аз ще ви викам един по един, ясно? Сега, мий. Хайде, мий, мий. Помогни тук. Готово! Сега остави другите да го правят.

Стани сега. Момичетата трябва да дойдат сега. Всички момчета трябва да си ходят. Нанака, стани сега, стани, стани хубаво. Нека момичетата дойдат. Хайде. Къде е Олимпия? Ти стой тук. Стой тук. Тука стой.

Момичетата да стоят. Момчетата могат да си ходят. Те трябва да си ходят, защото това е пуджа за момичета. Двете ръце. Добре? Сега си избърши ръцете. Хубаво, сложи я на главата си. Всички момичета трябва да седнат тук. Олимпия, къде е тя? Идва.

Седни, седни долу, седни. Добре. Олимпия, ела. Всички момичета. Ти изми ли се? Измила си се, добре. Сега вземи това, извади ето това. Сега казвай имената, направо 108-те Имена, защото това наистина са имената на Гаури. Силно. Търкай силно.

Добре. Не, не. Трябва да кажеш Моето име, Гевин, иначе вибрациите не текат. Трябва да го кажеш цялото – какво да правя? – понеже има граници. Искаш да го направиш ли? Можеш да дойдеш. Внимавай, нали? Защото всичко влиза във фотографията. Сега, момент, минутка.

Ще помоля всеки да помогне. Не се карайте. Всеки ще го направи. Момичетата ще си тръгнат. Просто го сложи тук. Много благодаря. Така е добре, разтрий си ръцете така. Ръцете станаха червени. Целите. Разтъркай ето така навсякъде, целите пръсти.

Направи го от сърце, защото това, което става, е само ментално. Прави го от сърце. Ти, каквото казваш, го казваш на Мен. Аз седя пред вас – щастливци! Прави го от сърце, само тогава ще стане. Отвори сърцето си и го прави от сърце. Ела насам. Без да се чувстваш виновна, това е много важно. Сарито на Вишнумайа е много красиво. Показващо двата вида облаци и светлините между тях.

Френско е. С голям замисъл. Френско сари за Вишнумайа. Просто кажи „Вишнумайа” – това е всичко. Днес не е Пуджа на Шива, а без Негова пуджа, как можеш да казваш името Му? Просто кажете „Вишнумайа” – „Твамева сакшат Шри Вишнумайа…” Нека Бог да ви благослови всички. С името на Шива Нозете Ми съвсем замръзнаха. Добре. Хубаво. Поклонете се. Бог да ви благослови всички.

Бог да благослови всички вас. Нека Бог да ви благослови всички.