Пуджа на Гуру

Shudy Camps Park, Shudy Camps (England)

Feedback
Share

Пуджа на Гуру

Шъди Кемпс, Англия – 12 юли 1987 г.

Днес е велик ден, тъй като вие сте тук да боготворите вашия Гуру в царството на Сърцето на Вселената. Ако можем да го правим във владенията на сърцата ни, не трябва да правим нищо друго.

Днес също усещам, че трябва да ви кажа за Сахаджа Йога и нейната стойност, която е свързана с другите видове йога, които бяха възприети в древни времена по целия свят. Наричат ги йога – не Сахаджа Йога – просто йога. Тя започна с различни практики на видовете аштанга йога – осморната йога – с гуру. И човек трябваше да премине през много трудности. Никой, който беше женен, не беше допускан в тази аштанга йога и хората трябваше да се отказват от семействата си, да се отказват от роднините си. Трябваше да останат без абсолютно никакви обвързаности, за да отидат при гуру. Цялата им собственост, всичките им притежания биваха оставяни. Не на гуруто, както е в днешни времена, но все пак ги изоставяха. И това се наричаше йога.

Другият вид беше санкхйа. Санкхйа е когато през целия си живот трябва да събирате с необвързаност разни неща и после да ги раздадете напълно, и чак тогава да отидете при гуру, по някакъв начин да се отдадете напълно, а след това да получите Реализация. Санкхйа беше левостранното поведение. А йога беше десностранното. Гайатри мантра се използваше именно в санкхйа, понеже бяха левостранни и затова използваха Гайатри мантра. Бяха отишли твърде наляво чрез събирането на разни неща – събирането на вещи, да събират имоти, да събират приятели, роднини и общества – така че се страхуваха от това да не се изгубят напълно в тези неща. И се хващаха за гайатри, за Гайатри мантра, която ви учи на същностите на всички чакри, на центровете.

Казвала съм ви го и преди – „Бху, бхурва, сваха„. Бху е насочена към същността или биджа (семето – б. пр.) на Муладхара. Бхува е към вселената, която е сътворена, това е биджа на Свадхистхана. Сваха е биджа на Набхи. Манах е същността на Сърдечната чакра. После Джанах е хората, колективът, тя е същността или биджа на Вишудхи чакра. После е Тапах, където влизате в тапасйа, в отречение, в трудности – тя е същността на Агнйа чакра. А след това е Сатйа – Истината, същността на Сахасрара – не истината, която смятаме за истина, а Истината, която е изразена в нашата централна нервна система. Така че това се разкрива на седмия етап на Сахасрара. 

Така че хората, които правеха санкхйа, не бяха уважавани в известен смисъл като много духовни хора, защото другите си мислеха, че са въвлечени в много земни неща и земни притежания, и земни събития. И бяха считани за нещо второстепенно. А онези, които бяха при гурута, бяха считани за по-висши, понеже вече се бяха отказали от всичко и бяха отишли при гуру, отказвайки се от всички неща, които притежаваха. Но тези гурута имаха вътре в тях, понеже откриха, че онези, които идваха при тях, се бяха отказали от всичко – несъмнено – но все още таяха обвързаности. Даже в собствените си ашрами откриваха, че тези хора имаха обвързаности към разни неща. Макар външно да се бяха отказали от тях, вътрешно не ги бяха изоставили. Така че се придържаха към идеите си – „О, всичко е наред. Все пак може да си имаме такива дреболийки, няма значение“. Ето така продължаваха с малки компромиси. Както тук имате женски манастири и всякакви подобни неща. 

И двата (типа практики – б. пр.) бяха изкуствени. От едната страна е санкхйа, където се опитваха да се възвисят с целия багаж, които носеха. А от другата се опитваха да паднат с всичките си амбиции за възход. Така че беше много смешно във всеки аспект, в тези два стила йога. 

Както виждате сега, ако отидете в Америка, ще си кажете: „Боже, каква е тая Америка? Това не е демокрация, а демонокрация.“ Но ако отидете от там в другата сфера, в страна като Русия, се чудите какво е това. Там работите под пълно напрежение и страх. Но веднага щом руснаците излязат от страната си, те стават по-лоши и от американците. Та какво е това? Една теория работи тук, друга работи там. И коя е правилната теория? Същото откривате и при религиите. Да речем, религия, която вярва в много богове, каквато е хиндуизмът, сега вярва в бхутове. И хората в нея също следват пътя на обсебванията. Ако отидете в някой храм, всеки храм, там хубаво са се подготвили да ви обсебят. Или даже в църква, или в джамия – там, където би трябвало Бог да обитава – изведнъж откривате, че сте атакувани и бивате напълно объркани, завършвайки в лудница. Що за места за поклонение са тези, където отивате да почитате Бог, а ужасни сатанински сили започват да действат върху вас?

Ето защо в днешни времена хората станаха толкова объркани. Не откриват истината в нищо – в никакви идеологии, никакви философии, в нищо, което е започнало… Например Конфуций започна хуманизма, Сократ започна друго нещо, Мохамед започна трето. Както Мохамед Сахиб каза да не се почита Бог като идол, а да се боготвори в Ниракара, като безформен Бог. Но вие виждате ли безформеното? Как те се избиват едни други. Имам предвид, че след като видите мюсюлманските страни, не можете да вярвате, че би могъл да съществува някъде някакъв безформен или оформен бог – всички богове сигурно са избягали, виждайки как (мюсюлманите – б. пр.) се бият. После, погледнете християнските страни. Където и да са отишли, винаги са се опитвали да доминират другите хора, които не са християни, сякаш просто имат право на това, понеже са християни – учениците на Христос, който е казал: „Простете им, защото не знаят какво вършат“. 

И Аз трябва да кажа същото за всички християни: „Простете им, защото не знаят какво вършат“. И когато сте шокирани от всички тези неща, трябва да седнете и да се замислите какво да се направи, какъв е проблемът. Така че това не е нито санкхйа, нито йога, което трябва да постигнете, а Сахаджа Йога. 

Сахаджа Йога е система, в която първо не ви е дадена теория, а светлината във вашите ръце, за да видите за себе си в кое двете неща изглеждат еднакви. Например, сега получихте тази красива къща, направена за вашата Майка, докато вашата Майка не знае как да се обвърже и към една карфица [йогите се смеят]. Странна ситуация. Всеки трябва да Ми припомня: „Майко, това е Вашата къща“. – „А, да, вярно.“ [ръкопляскания] – И трябва да Ми се напомня да ви благодаря, специално на англичаните, специално на лидерите на английските Сахаджа йоги, които положиха всички усилия да получим тази къща. Но после, мисля си, защо да благодаря? Тя не е Моя, тяхна е – ето как стоят нещата. Така че започва нов вид объркване [смях] и ето как почувствах, че това объркване е много мило и красиво. Факт е, че нищо не ни принадлежи, но всяко нещо ни принадлежи. 

Когато се замисля колко красиво направихте това място, то принадлежи на Мен, добре; тази къща Ми принадлежи, Англия Ми принадлежи [смях и ръкопляскания] и най-вече, целият свят Ми принадлежи [аплодисменти, възгласи „Джей!“]. Ето как виждаме, че санкхйа и йога стават едно в Сахаджа Йога. А е казано, че когато виждате санкхйа и йога като едно, едва тогава има сапашйати – „този, който вижда“, тоест, който е свидетелят.  

Та за обикновените хора би било странно как така вашата Майка е Гуру, а пък носи всякакви украшения. Но какво да се прави? Тя също е Майката и също е Богинята. Другото объркване. Как тези две неща да съществуват заедно? Виждате, че гуруто уж трябва да е много гневна личност, да носи една единствена обикновена дреха, покриваща или горната, или долната част – не зная как – с голяма дебела тояга в ръка, без никога да се усмихва – и на въпрос не става да се смее – без усмивка. И гурутата уж трябва да са много мрачни, да си пускат дълги, големи бради, а жени не се допускат. Имам предвид, че в подобна ситуация, където жените не бива да се виждат изобщо, Аз даже изобщо не бива да показвам лицето си, просто така. Има големи спорове във всички писания, по-скоро в критиките към писанията, дали на жените да им се разрешава да извършват духовни практики или не; представете си. Не само сред християнските, ще се изненадате, но и в индийските писания – дали на жената е позволено или не да извършва духовни практики. 

Сега, когато вашата Майка е жена и Тя е вашият Гуру, какво ще правите? Това е едно друго объркване, понеже е грешка. То цялото е лъжа, основано на никаква основа. Можете да опитвате какво ли не да кажете, че жените не са създадени за духовен живот; пробвайте с какъвто и да е аргумент, той ще пропадне.  

Неотдавна срещнах една важна клечка в Университета, големец – мога и да река, наистина костелив орех – и той заприказва: „Ние християните не можем да приемем жена да бъде Бог.“ Попитах защо. „Защото…“ Та за да изправите тези обърнати с главата надолу истории, вашата Майка трябваше да дойде на тази земя като Гуру. Стигнах до този извод след едно малко объркване, което имах по отношение на самата Мен.  

Наскоро един човек Ме преследваше да си купя гривна. Казах му: „Нямам повече пари; не искам да си купувам.“ – „Добре, ние ще Ви подарим на пуджата“. Отговорих му: „Но сега предстои само Гуру пуджа“. А той: „Добре, ще я подарим на Гуру пуджа.“ Рекох: „Да се купува гривна за Гуру пуджа е нещо странно, което бих приела“. В крайна сметка на Гуру пуджа не давате гривна на вашия гуру, нали? Можете да му дадете, да речем, голяма тояга или кхада от сандалово дърво – как им казвате, чехли? – или можете да му дадете шал. Но ей ти на… Бях помолила… Хубаво, дайте я на Гуру пуджа. Каква беше причината? Ами осъзнах собственото си смущение и се замислих над него. И си казах: „Така стоят нещата, трябва да се случи така; на Гуру пуджа трябва да дадете на вашия Гуру гривна“. 

Нека да променим това изцяло. Цялото това нещо трябва да се възпита така, че всичко да застане лице в лице с реалността. Всички тези погрешни идеи трябва да бъдат изоставени. Както ако килимът ви е от опаката страна, всички шарки са наопаки. Но ако сложите килима правилно, всичко се подрежда. 

И ето защо имахте нужда от Майка да ви даде Реализация и от Гуру като Майка да ви научи, че за извисяване към Бог на никого не може да се налагат забрани. Ето как Сахаджа Йога работи днес. Във всички посоки – ако потърсите – за да сложи всички опаки неща в правилната посока, да ги изложи на реалността, да върне всички истински ценности, да премахне всички развалени ценностни системи, всички политически, икономически системи, всички духовни теологии, всички психологически и всички подобни безсмислени идеи (и да ги обърне – б. пр.) в правилната им посока. Можете да си представите как в една инкарнация се е получило това, как чрез една инкарнация всички тези идеи бяха изправени. 

Съществува и друга представа, сред хиндуистите, че ако сте религиозни, трябва да сте вегетарианци. Всички брахмини вярват в това, даже и не брахмините. Но на едно от местата, където живеехме, работеше един брахмин и той казваше, че за Майка ще трябва да дадат месо, че Тя не яде нищо друго. Тя трябва да яде белтъчини. Казваше: „Да, разбира се, за Майка е, Тя трябва да яде това“. Дали е брахмин или не е брахмин, всеки разбира, че Майка трябва да яде протеини. Защото Тя трябва да изпие кръвта на тези ракшаси. Как може да е вегетарианка?! И щом Тя трябва да избие толкова много дяволи, как може да не упражнява насилие?! Така че виждате контраста в описанието на Майка – Тя е една от най-свирепите личности, когато се налага да убива хората, които са на негативната страна, които се опитват да унищожат Нейното творение, Нейните собствени деца; и Тя е най-милата и най-меката личност за собствените Й деца. Тези контрасти би трябвало да се видят. Даже при животните ще откриете същия контраст, но той е много очевиден в инкарнация като тази. А днес, чрез Сахаджа Йога, сме в състояние да докажем, че санкхйа и йога са едно и също.  

Дали събирате неща, дали имате собственост или дали ги раздавате, това няма значение за човек, който е необвързан отвътре. Ако събирате неща за другите, даже по-добре. Но ако ги събирате за себе си и после ги раздавате, това е даже по-добре. Понеже първо ги събирате за себе си, а после се замисляте: „Ох, това е хубаво за мене, ще си го използвам за мене, добра идея е.“ Така че себето е налице, но после ги раздавате. Това значи, че вашата необвързаност е пълна. Или третият тип би могъл да е като Мен, който само продължава да събира и раздава. Без да се замислям, че събирам и без да мисля, че раздавам, защото мисленето не е Моя работа. Това е нещото, от което се отказах – да мисля. Не желая да мисля – това е ваша работа, не Моя. А без мислене колко много неща постигнахме в Сахаджа Йога. 

Йога (другите видове – б. пр.) и санкхйа са продукт на мисленето, не продукти на спонтанността. Самата тази къща е продукт на спонтанност. Имам предвид, че ние наричаме англичаните „сахиб лог“ (сахиб, белите в Индия – б. пр.), знаете. Така че взех няколко „сахиба“  с Мен да обиколим да видим някои къщи и те искаха да покажат такива с „характер“ – тоест, такива дето трябва да падат, да са разкривени, нищо да не им право. Казах им: „Не мога да понасям цялата тази разкривеност“. А те – „Не, но тази има характер“. Отговорих: „Този тип кривини не ги искам“. Направо да е. Та бяха доста разочаровани от Мен. И тези „сахиби“ имаха някакви други идеи, да речем: „Защо не идете в Уиндмийр, това място е шикозно? Или на север, там не е толкова шикозно? Безполезно е да ходите на изток.“ Отговорих им: „Нека идем на север, колкото се може пò на север.“ Защото, както знаете, Богинята трябва да е Дакшинамурти. Тя трябва да бъде от северната страна, така че очите Й да са на юг. Това е причината Тя да… Мисля, че не бива да сте чак в Шотландия – би било твърде далече за вас. Това щеше да е идеално за всички нас, защото тогава нашето „дришти“ е натам – нашият поглед да е на юг и цялата вселена да може да е пред погледа ни. И ето как спонтанно намерихме това място. А „сахибите“ повтаряха: „Да, не. Не, да“. Но спонтанно го взехме. И после открихме, че това има своя история; след това открихме хубавите му вибрации; после открихме неговият потенциал. Какво и да получите спонтанно, то е пълно с потенциали. 

По този въпрос трябва да кажа няколко думи, важно е. (Бихте ли Ми подали кърпичката.) Трябваше да схвана – трябва да отбележа няколко точки за спонтанността, което е доста интересно – начина, по който хората си мислят, че работи спонтанността. Обикновено егото е това, което казва, че нещо е спонтанно, при мнозина е така. Специално много старите Сахаджа йоги си мислят, че са авторитети по спонтанност. Например, имахме една земя във Вайтарна. Така че един от старите отиде и каза: „Тази част на имота има вибрации, а онази няма“. И всички приеха това: „Добре, хубаво, чудесно“. После друг каза: „В тази част на имота никой не бива да се храни“. И от къде идва това знание? Да се яде храна не е грях, нали? Сякаш е грях да се храните на това място. После всички методично следваха „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ до „я“ и после пак „а“, „б“, „в“ на Сахаджа Йога; до такава степен, че започнах да си мисля, че вече са станали други фанатици Сахаджа йоги. 

Фанатизмът е против Сахаджа Йога, абсолютно. Сега ще Ме питате колко пъти да казвате дадена мантра. И ще отговоря: „Нула пъти“. [йогите се смеят] – „Колко капки гхий да си слагаме в носа?“ [смях в залата] – „Цяла кана“. [смях и пляскания] – Или „Ох, не трябваше да минаваме от лявата страна, трябваше да минем от дясната“. Тогава ще ви кажа: „Ами прескочете тогава“. [смях]

Трябва да бъдете като децата. Но идеите така са се установили в Сахаджа Йога – вече са минали толкова години, разбира се – но не бива да се вкореняват. Ако това стане, не е Сахаджа, не е спонтанно. „Ако правите така, това е грешка; иначе – пак е грешка“ – нищо подобно. Нищо не е грешно за вас, хора. 

Ако правите нещо погрешно, вибрациите ви ще изчезнат, свършено е. Какво има да сте толкова предпазливи? Както някой каза: „Не искам да гледам цигари“. Попитах защо. „Да се гледат е грях“. Попитах какво се случва, като ги гледате. „Имам чувството, че ги пуша“. Тогава отвърнах: „По-добре пуши веднъж за винаги“.  Или „Не мога да държа в ръката си бутилка вино“. Защо? „Не, да се държи бутилка вино е грях“. Имам предвид, можете да плувате във вино. [Шри Матаджи се усмихва, йогите се смеят] Този вид разбиране би трябвало да съществува. 

Въпреки че винаги съм казвала, че ако Аз кажа нещо, вие ще се вкопчите в него. Така че винаги казвам и обратното – да не вкопчвате в нещо. Сахаджа Йога не е да се залепвате за нещо. Както в началото някой беше научил, да речем, определени уроци за Сахаджа Йога и определени мантри, и все още за залепени за това стъпало. Не, не – трябва да вървите напред. Това е просто една стълба. Не се стойте на едно място. 

Имали сме толкова много подобни случаи тук. Хората наистина се изтъркват, както се казва. Ще ви повтарят такива безсмислени идеи – „Виж сега, ако правиш така, ще се случи това.“ Първо на първо, не давайте идеи на другите. Това е едното – ако решите да не давате идеи какво не наред с другите, половината от работата ви е свършена. Защото вие не трябва да правите нищо, както и Аз. Щом някой дойде и – „Ти си бхут“. Вие сте такива. Другите Ми докладват. Казват: „Вашите Сахаджа йоги са злобари“. Питам ги защо. „О, те казват на хората, че били зли, че били обсебени, че били такива или онакива. Те са много злобни“. Наистина съм шокирана да чуя, че Сахаджа йогите са зли; как може да са такива? Ако някой страда от нещо, по телефона му казвате: „Така ти се пада. Добре е за тебе“. Не това е начинът. Вие трябва да бъдете не само много скромни, много тактични и мили към новите хора, ако искате някой да дойде. Но ако сте решили да не идват повече хора, понеже трябва да опънете друга тента, тогава няма какво да кажа. Но ако искате други да идват, тогава е важно да говорите с тях с един много сладък и красив език, по начин, който те разбират. Няма полза от грубост, арогантност, перчене. Би трябвало да се разбере, че Сахаджа Йога е там, където вие й се наслаждавате напълно, където направо сте се изгубили в тази радост.

Къде е времето да си припомняте колко пъти да си правите бандан? Каква е нуждата да си правите бандан? Всичко това е една шега за вас, би трябвало да е. Бебето смуче мляко от бутилката, понеже няма зъби, нали така? Но за какво ви е на вас подобно нещо? Много е детинско и показва липса на всякакъв растеж. 

Сахаджа Йога трябва да израства вътрешно. Вие не бива да сте повече считани за незрели Сахаджа йоги. Бих казала, че личност, която е зрял Сахаджа йоги, е тази, която може да комбинира много неща заедно, придържайки се във всички красиви очертания, тънките линии, фините линии на мариадите. А не може да правите точно обратното.

Например не бива да казвате: „Добре, сега ще се държа мило. После ще се ядосам. После пак ще се държа мило. След това ще се държа така, после – иначе“. Това ще е миш-маш. Подобна личност ще е странна – изведнъж се ядосвате така [Шри Матаджи отваря широко очи – б. пр.], а после правите така [усмихва се изкуствено – б. пр.]. Хората ще си помислят, че танцувате бхаратанатйам или нещо подобно, показвайки всичките си настроения – за пет минути показвате десет настроения. 

Това е вътрешният растеж, който ще се покаже. Така че трябва да имате вашия растеж, а за него – нека сте мълчаливи вътрешно. Да не реагирате на другите – „Този човек е такъв, онзи е онакъв“. Ами вие самите? Тук също… други начини. Например, Аз казвам на някого, че има еди-какъв си проблем. И този човек веднага отива при друг и му казва: „Виж, Майка ми каза, че ти също имаш този проблем; по-добре се погрижи за това.“ Аз не съм казвала на другия; казала съм го на вас. Запазете това за себе си. Та това „Майка каза…“ трябва да се остави, абсолютно.  Ако Майка трябва да каже нещо, Тя ще го каже. Защо вие да го съобщавате? Защо вие да го казвате? Аз никога не съм ви молила да казвате това нещо. 

Да се разбере Сахаджа Йога е много просто, изключително просто нещо, когато разберете едно – че трябва да притежавате непокътната вашата невинност. Хората сега ще питат: „Как да получим невинност?“. Как да получите невинност ли? Това е омагьосан кръг. Как да имате невинност? Порочен кръг е. Как да имате невинността, чрез какво? Чрез вашето его или суперего ли? Как ще получите невинност? Майка казва: „Не си издигайте Кундалини“. Имам предвид, че Аз седя тук, а хората просто го правят. Какво става? Аз стоя тук, пред вас – вашата Кундалини е там горе, на главите ви. Какво издигате?   

Как сега да се реши този проблем? Много е просто. В началото казах: „Нека вашият Гуру обитава в сърцата ви“. Как да се справите, защо? – „Нека Майка да се справи. Майка ме управлява“. Придържайте се към това. Вашата Дясна страна ще се изчисти. Лявата ви страна ще се изчисти когато кажете: „Никой не може да ме управлява, но Майка може да се справи с мен“. Двете неща заедно. Нещата ще проработят.   

Слава богу, че имате някой като Мен, който седи тук, който може да ви говори така. Помислете за онези, които никога не са имали някого да им каже или да бъде в тяхно присъствие и да им каже, че може да се справи с това или онова, че можете да се балансирате. Позволете на вашата Кундалини да расте. Всичко сработва. Както тази къща, когато я купих, или когато вие я купихте, или който я купи – толкова много въпроси и усложнения; „Как, как, как?“ – но се получи. Тук е, доста запазена, нищо не е паднало, нищо не се е объркало. Аз трябваше да викна веднъж, добре. Но Ме оставете Аз да викам, не вие да започнете да крещите. Щом Аз приключа, някой ще вземе високоговорител и ще завика даже по-силно: „Майка  каза така, вие сте такива, вие сте онакива“. Аз го казвам на вас, вие на кого изнасяте проповеди?  

Но само трябва да знаете, че когато Аз ви говоря нещо, понякога, моля ви го направете. Направете го, разберете. Защото Аз зная доста много. Защото Аз съм Гуру, вашият Гуру, защото Аз съм Гуруто на всичките Гуру. А онзи, който е истински гуру, знае – „Моята Майка знае всичко. Тя самата е Познанието. Ако Тя каже нещо, това значи нещо.“ И дори Аз мога и да ви тествам понякога, няма значение. Ето как ставате Гуруто.  

Шиваджи имаше Гуру, наречен Рамадаса. В онези дни гурутата обикновено подлагаха на много изпитания своите ученици. Аз никога не съм ви изпитвала или нещо подобно. Но вие сами се подлагате на изпитания, това е всичко. Та този гуру един ден каза (на учениците си – б. пр.): „Мисля, че се нуждая от мляко от тигрица. Трябва да пия млякото на тигрица“. Половината от тях умряха, а повечето не чуха. Шиваджи каза: „Добре, ще ти взема“. И отиде в джунглата. Видя една тигрица с много малки тигърчета, които лежаха от едната страна. Отиде при нея и просто я приветства – „Намаскар“. После каза: „Моят гуру иска от твоето мляко. – това е всичко; понеже Гуруто е Парампадам (? б.пр.) (?Във висша позиция – б.пр.), неговата заповед се чува от Парампара (? б.пр.) (?Върховния – б.пр.).  – Моят гуру, Шри Рамдаса, иска от твоето мляко. Та ще ми дадеш ли от него, моля?“ И тигрицата леко се изправи, застана пред него. Шиваджи я издои и отнесе това мляко на своя Гуру. Ето това е. Разбрахте ли значението на Гурупада (статус, позиция на Гуру)?  

Когато станете напълно едно цяло с желанията на вашия Гуру, постигате позицията на Гуру. Но ако все още имате определени „идеи“ за това, тогава Шри Рамадаса казва…  [неясни думи на хинди]… тогава Бог вижда вашето тесногръдие и – „Хубаво, давай нататък. Счупи си главата и после се върни. Ще ти я оправя“. Така че е важно да вземете насериозно едно нещо – да приемате Майка сериозно, когато стане дума за някаква молба.   

Разбира се, на английски винаги казвам: „Моля, бихте ли го направили? – или дори – Притеснявам се дали ще го направите.“ Но това не бива да е от значение. Онзи ден даже, когато ходихме в Кардиф, казах, че (вратите за вагоните – б. пр.) първа класа ще дойдат от другата страна. Но всички на перона казаха, че винаги идват от тази страна. Отвърнах: „Добре“. Седнахме и тогава съобщиха, че първа класа ще дойде от другата страна. Така че всички се върнахме обратно. За другите хора е нормално, но за вас? Много пъти сте го виждали. 

И ако нещо с молбата на Гуруто понякога се обърка, това трябва да се приема винаги като Божествен закон, защото Гуруто е носител на закона на Божественото, не на земните закони. Той ви дава закона на Божественото. Щом разберете закона на Божественото, тогава трябва да се отдадете на този Божествен закон и ето как ще станете майстори в този закон. 

Днес за Гуру пуджа мога да продължа да ви говоря. Но днес бих ви помолила настойчиво да разберете, че отдавайки се – както му казват, „ислям“ – е много важно (да приемете, че – б. пр.) ако Бог е вашият Гуру, нека Той да ви води; да бъде волята Му. Нека да водите себе си, а също да се опитвате да ръководите вашия Гуру. Тогава Гуруто ви играе номера и после вие падате в капана на номерата му и откривате, че ви идва множко. По-добре е да слушате какво ви казва Гуруто и по-добре го направете. 

Каквото и да каже Гуруто, то е окей. Гуруто може да ви помоли за всичко. Имам предвид, че Аз съм приятен Гуру. Например самият Рамдаса помоли учениците си: „Излезе ми един много лош, гноен цирей; опитайте се да го изсмучете, защото е пълен с гной“. Представяте ли си?! И те се чудеха какво да правят, знаете. Да се изсмуче гнойта на гуруто е прекалено. Но Шиваджи излезе напред. Свали си шапката, седна до него и започна да смуче. Другите попитаха: „Как е?“ А той отвърна: „Много е сладко, много хубаво“. Всъщност гуруто си беше вързал едно манго. Ето как гурутата подлагаха на много изпитания.

Аз никога не съм ви подлагала на изпитания, и вие не тествайте другите. Оставете ги на Мен, ще се справя с тя един по един. Каквото трябва да се случи, се случва. Да мислите в Сахаджа Йога, че 100 % ще бъдат богати, здрави, заможни и на върха на света е глупост. Ако станем много богати, тогава ще има рецесия, защото другите ще са много бедни. Ако станем много здрави, никой няма да се приближи до нас. Ако изглеждаме като щангисти, кой ще ни доближи? Ако станем много мъдри, хората ще се плашат от подобни мъдреци. Нищо няма да… те не могат да разберат всичко, ще е твърде неразбираемо. Така че нека бъдем в центъра. Да сме заможни, но не прекалено много; да сме здрави, но не твърде много; да сме мъдри, но не прекалено. Нито повече, нито по-малко – ето как би трябвало да се движим. 

Така се придържате към вашите марйади и ставате прекрасни Сахаджа йоги, които ще са сродни с другите, които ще могат да привличат другите към нас, които ще са в състояние да проектират образа на магнетични личности. И ето това трябва да направим. Ако се опитвате да се перчите по всякакъв начин – виждала съм хора да се опитват да се показват ненужно – няма нужда от това. Просто стойте на заден план. Ако сте прекалено на заден план, просто минете на преден. Опитайте се да се балансирате. Опитайте се да се наблюдавате, да се ръководите и си кажете: „Станете свои собствени Гуру“. Съдете за себе си по това дали сте в центъра, докъде сте израснали, колко голям растеж сте постигнали. Привързани ли сте към разни дреболии тук и там? Още ли се безпокоите за дреболии? – „Майко, трябваше да изкарам 80 % на изпита, а имам само 75%“. О, боже. Понеже е получил 75 %, от това трябва да излезе нещо добро. Трябва да си научи урока, може би. Или може и да трябва да  се запише на друг курс. Може и нещо, което е добро за неговия възход, да трябва да се изработи. Това трябва да се гледа, ако ще трябва да сте Гуру. Ако не можете да го видите, как тогава другите могат да го видят? Това трябва да се осъзнае. Не да се набива в ума, а да се осъзнае в сърцето. В царството на вашето сърце трябва да го осъзнаете; трябва да го разберете в сферата на сърцето. 

Хубаво е, че сме в Англия, Сърцето на вселената, и че говорим за отваряне на сърцата. Ако трябва да Ме поставите там, е Океанът от любов и за да задържите този Океан от любов, трябва да имате много, много широки сърца – по-големи от вашата личност, по-големи от вашата страна, по-големи от този свят, по-големи от тази вселена.

Бог да ви благослови.