Šrí Krišna púdža, 28/08/1983,(nekontrolováno), Bombej, Indie

(Location Unknown)

Feedback
Share

…Božským. Pokud si kupříkladu uvědomuji jen svoji hlavu, tak to nestačí. Když znám pouze svůj krk, tak to také nestačí. Když znám jen své nohy, nestačí to. Ale čím více se znám, tím se stávám dynamičtějším, a tím více vyzařuji do okolí. A všichni ti velikáni, kteří kdy existovali, nebo všichni, o kterých říkáme, že byli velikáni, byli významní, protože zapůsobili na mnoho lidských bytostí. V atmosféře cítím tu srdečnost, stejně jako vy, protože víte, že nejsou cizinci, že jsou vašimi bratry a sestrami. V Puránách je o nich tolik příběhů, že… Nebudu je jmenovat, ale kdysi se potkali dva bratři v džungli. Domnívali se, že jsou nepřátelé a chtěli spolu bojovat. Když začali bojovat, nedokázali se jeden do druhého trefit. Pak vytáhli šípy, ale ani ty nefungovaly. Udivilo je to, tak se jeden druhého zeptal: „Kdo je tvoje matka?“ Zjistili, že mají stejnou matku. A tak jim došlo, že si nejsou ani cizí, ani nepřátelé, že jsou ze stejné slitiny. Jakou sladkost a krásu získali díky tomuto uvědomění! Jaké to je bezpečí, to porozumění, že po celém světě máme bratry a sestry, kteří jsou spojeni svým nitrem s Božským a že jsme spolu propojeni touto láskou. Když mluvím o lásce, lidé myslí, že se z vás snažím udělat slabochy, protože lidé si o milujících lidech myslí, že jsou slabí. Přitom nejdynamičtější silou na světě je právě láska. Tou nejprůbojnější silou je síla lásky. Dokonce, i když z lásky trpíme, tak je to díky tomu, že na to máme sílu, nikoli z naší slabosti. Kupříkladu, v Číně byl učitel, který učil bojovat kohouty. Tamní král donesl své kohouty k učiteli a požádal ho: „Prosím, nauč je bojovat.“ Po měsíci, když si král své kohouty vyzvedával, byl udiven, že kohouti byli ticho a nic nedělali. Řekl učiteli: „Co jsi udělal s mými kohouty? Nejsou agresivní, jen stojí. Jak budou bojovat? Bude se konat souboj, kde mají předvést svou sílu. Co s tím?“ Učitel řekl: „Jen si je vezmi.“ Odvezl si tedy ty dva kohouty a dal je do arény k ostatním kohoutům, kteří přišli zápasit. Tito dva kohouti stáli úplně v klidu. Ostatní kohouti začali dorážet a týrat jeden druhého. Ti dva kohouti jen stáli a pozorovali je. Všechny ostatní kohouty jejich chování zaskočilo a domnívali se, že jsou velmi silní a tak uletěli. Láska, o které mluvím, Boží láska, vás dělá nejen silnými, ale i dynamickými. Je to ta nejzářivější síla, jakou si dokážeme představit. Pouze, když je láska obklopena hrubostí a je v hrubosti ztracena, tehdy se zdá, že je slabá a spoutaná. Když ale láska začne proudit, pak její dynamická síla dokáže přemoct všechny ďábelské síly světa. Když lidé získají realizaci, automaticky odpadá ego, docela ve velkém měřítku, mohu říci. Jen díky tomu, že říkáte, že vibrace proudí, neříkáte, že to vy je dáváte. A když odpadne ego, občas se stane, že pocítíte, že máte všechno, po čem jste kdy toužili, raději o tom tedy nemluvit. Když se setkáte s jakýmkoli nesouhlasem, vyhýbáte se mu. Odsednete si. Nechcete čelit nesouhlasu, žádnému negativnímu nesouhlasu, ať už se projevuje mluvou, nebo dokonce ďábelskými metodami. Utečeme od toho a myslíme si, „Ó Bože! Jak se k tomu postavit?“ Naproti tomu člověk, který je negativní, který má v sobě zášť, se stane …(Marathi), což znamená člověk, který se chvástá. Takový člověk vede velké řeči. Domnívá se, že všechny přesahuje a může oblafnout celý svět. Bere na sebe zodpovědnost. Založí velký ášram nebo něco jiného, kde se se vší svou nevědomostí usadí a začne lidem předávat svoje takzvané vědění. Lidem jeho metody imponují a tak mu padají k nohám. Zatímco realizovaní sedí tiše doma a přemýšlí nad tím, co to ti hlupáci dělají. Teď ale není správná doba na to, aby realizovaní seděli doma a přemýšleli a smáli se pošetilosti lidí, kteří nejsou ještě realizovaní. Ani je litovat, ale vyjít ven, vyjít ven s mečem lásky a získat si celý svět. Je to zcela, zcela zásadní. Jestli má být stvořené zachráněno, pak o tom nesmíte mlčet. Všechno špatné pochopení lásky, všechno to falešné okolo lásky, musí přestat. Je potřeba vědět, že se jedná o dynamickou sílu. A ta vám nedovolí sedět v pohodlí a těšit se sami sebou, těšit se klidem a z požehnání, když se tím netěší i zbytek světa, který jde na ruku ďábelským géniům, co přišli na tento svět, aby ničili a nastolili satanovu říši na této zemi. Dny, kdy lidé museli trpět, jsou pryč. Kristus pro nás trpěl. Jistěže, Kristus nikdy netrpěl, protože On netrpí. Nikdy neplakal… Byl jako ti kohouti – velmi mocná osobnost. Dnes ale nastal čas, abyste jasně pochopili vlastní sílu, která ve vás je. Ti, kteří jsou na hrubé úrovni, nechť se obávají o své nejistoty, o své problémy a svoje organizace, ale ne o ty, kteří mají realizaci. Už mnohokrát jsem vám říkala, a dnes se to také připomnělo, že když jste realizovaní, nikdy nejste sami. Na zemi bylo hodně realizovaných lidí, ještě než jste se narodili a oni stále existují, a neustále vám touží pomoci. V našich šástrách jim říkáme čirandžívas (věčné bytosti), znáte je. Jsou to niradžanas (čistí, jsou prosti lži). Mluvili jsme o Bhairavovi a Hanumánovi, oni všichni existují a jen čekají, až je zavoláte. Jednou jsme šli na trh a kvůli něčemu tam vyvstal problém. Byl tam se mnou jeden sahadžajogín. Byl se mnou. Chtěla jsem vidět jeho reakci. Snažil se s tím člověkem dohadovat, vysvětlit mu něco. Pak řekl: „Mádadží, už můžeme jít.“ Když jsme vyšli z obchodu, řekla jsem: „Co s tím budeš dělat?“ Odpověděl: „Už jsem požádal Hanumána, aby se o to postaral.“ A On tu práci udělal. Ač na hrubé úrovni, bylo to hotovo. Když selžete vy, můžete to přenechat komukoli z nich a oni se o to sakramentsky postrají. Protože to vy jste na pódiu, ne oni. Oni jsou ti v pozadí. Oni jsou ten štáb. Ale vy musíte otevřít pusu! Jinak skončíte na přemýšlení o tom, co na to lidé řeknou. Pomohou vám naprosto se vším, ale nakolik se opíráte o své bezpečí? Nakolik se opíráte o to, co je vaše, o vaše poznání sebe sama? Probíhá velká válka. Nejste si toho vědomi? Někteří z vás ano. Někteří z vás si to plně uvědomují, protože mají zkušenost s tímto bojem. Probíhá velká válka. Obzvláště teď, když se znovu narodilo deset démonů. A vy, natolik slabí… Pořád jste malé děti, o tom není pochyb, protože jste získali svoji realizaci před pár dny. Když ale chcete, můžete růst velmi rychle. Mohou z vás vyrůst skuteční velikáni. Všichni můžete růst. Jen je potřeba se rozhodnout, že musíte růst vnitřně. Sami jste přišli na tolik věcí, které člověka vedou k růstu. Mohu vám dát jídlo, ale růst musíte sami. Kdekoli uvidíte negativitu, musíte se postavit a říct, „Tohle je negativita, nic jiného, ať se vám to líbí nebo ne.“ Takto dáte tomu člověku lásku, ne nenávist. Vedení pouze sladkých řečí, není správná představa lásky. Ne. Matka někdy dítěti dokonce vynadá. To neznamená, že ho nemá ráda. Když je to nezbytné, musíte člověku říct, že je něco negativita. Samozřejmě, realizovanému člověku nebude napomenutí vadit, protože on touží po nápravě, ví, že potřeboval napomenout. Nástroj musí být opraven. Ale člověku, který tohle nechápe, musíte tuto svou lásku vnutit. Dokážete lásku předat, i když sedíte zde. Mnoho lidí zkusilo obalit láskou lidi, kteří se pokoušeli být podlí a dosáhli skvělých výsledků. Tito lidé se otočili a přišli nazpět. Stačí pouhá dlaň, pozornost na člověku a touto rukou kroužit. Obklopí ho láska a ten člověk zas přijde. Není pochyb o tom, že existuje negativita a pozitivita ale nic mezi tím, to si musíte pamatovat. Mezi těma dvěma neexistuje kompromis. Buď je to světlo, nebo tma, nebo pozitivní versus negativní. Ale rozhodně je mezi těmi dvěma boj. Jedna věc – vaše vůle z celého toho vtipu dělá problém. Protože vaše přání je respektováno. Vaše vůle je zcela respektována. Pokud máte přání stát se velikánem této lásky, můžete jím být. Jednou jsem potkala psychiatra, který měl velmi napadené superego. Řekla jsem: „Co je to s vámi?“ Odpověděl: „Moje dětství. V dětství se mi nedostalo moc lásky.“ Řekla jsem: „Teď tu jsem Já. Jsi na mém klíně, přijmi moji lásku.“ Řekl: „Chci, aby má láska proudila, matko. Chci se plně otevřít, úplně, bez jakéhokoli strachu.“ Řekla jsem: „Tak s tím prostě začni. Neboj se toho, že něco lidé špatně pochopí, co řeknou.“ Co lidé řeknou, nemá žádnou váhu. Láska najde naplnění jen v lásce, tím, že miluje druhé.“ Řekla jsem: „Jen nech svoji lásku proudit a poznáš, jak to funguje. Zkrátka se rozhodněte: „Budu milovat lidi.“ A jakmile se takto rozhodnete, celé nebe všechna síla nebes, spadne k vašim nohám. Věřte mi to. Z určitého úhlu jsem běžná žena v domácnosti. Někteří říkají: „Mátadží, jak by šlo být jako ty?“ Proč ne? Jsem zrovna taková, jako vy. Mám stejné problémy, jako vy. Já ale vím jednu věc, že nejsem ničím jiným, než ztělesněním lásky, té lásky, která je Božská a bez které nemohu existovat. Každičký okamžik života nechávám lásku proudit, nechávám ji proudit. Každý záchvěv mé mysli nese lásku. A to dá člověku veškeré síly. Když si přečtete… Četla jsem Déví Mahátmjam, kde se mluví o ďáblovi, který se postavil Prapůvodní Matce, Božské Matce, a který se Jí smál: „Ty, ženo! Co mi můžeš udělat, jsi žena?! Co mi můžeš udělat?“ Ona se na něho usmála a řekla: „Dobrá, pojď ke Mně a uvidíme.“ A jedním úderem mu sťala hlavu. Toto jasně ukazuje, že pozitivita může negativitu připravit o krk. Není v tom žádné násilí. Ten rozdíl musíte znát. Když se negativitě podřízne krk a je nastolena pozitivita, tak jde o nejvyšší nenásilí, které lze někomu udělit. Viděli jste, co negativita dělá lidem, negativitu už poznáte. Viděli jste, jak lidé trpí kvůli mrtvým duším, které mají na sobě. A oni také velice touží po lásce. Překvapí vás zjištění, že je opravdu milujete. Sami ke mně přichází a říkají: „Spas mě, Matko.“ S vámi ke Mně přichází někdy jen pro toto, abych je spasila. A když jim slíbím znovuzrození… Ale jsou to ďáblové, jsou to ďáblové. Jak jsem vám už říkala, Kali juga připravila krásné pódium, na kterém se má odehrát úžasné drama – ve kterém Rávana musí milovat Sítu jako Matku, Kansa musí padnout k nohám Rádhy. Možná nevíte, že Krišna chtěl zabít Kansu. Toho času to byl Jeho strýc. Ale začal v sobě vnímat city své matky: „Koneckonců, je to můj bratr.“ Tak požádal Rádhu a Ona ho zabila. Rádha, která vždy milovala celý svět. Ona je ztělesněním lásky a to Ona zabila Kansu, protože se to muselo stát. Pokud jdete na ruku Bohu, a když si On přeje někoho zabít, tak musí být zabit. Ale nejdříve musíte být plně v rukách Božích. Jen Jeho láska zabije tělo. A když se zpívají písně o Jejich síle a vítězství, viděli jste, jak všechny moje čakry, začnou pracovat a vibrovat. Protože síla těchto vítězných dnů stále přetrvává a bude pracovat skrze vás. Ale co váš chabý nástroj, který se rozvíjí docela pomalu? Doba, kdy musí vládnout láska, Satja juga, pokud má nastat, tak jen skrze vaše úsilí, teď! Před Sahadža jógou nebylo úsilí. Ale teď je všechno vaše úsilí božské. Ať uděláte cokoli, skrze kterýkoli sympatický systém, zvládnete to díky parasympatiku, takže neděláte vůbec nic. Sami ale vnímejte, co je v sázce. Vy jste ti vyvolení, jak by bylo jinak možné, že jste jediní, kdo získal realizaci a tolik se posunul? Někteří jste ji získali před pár dny a dostali se velmi daleko. Proč? Jste vyvolení a musíte na sebe vzít úděl být kanálem Boží lásky, která je dynamickou silou, která promění celou koncepci nenávisti, na jejímž základě vznikly státy a všechny ty rozdíly. Občas si řeknete: „Jak? Jak se to může stát?“ Dnes už jsou dny Gókulu pryč. (místo Krišnova dětství) Přemýšlela jsem o tom. O době, když Krišna hrával na svoji flétnu a zkoušel svoji Sahadža jógu na obyvatelích Gókulu. Ó, v různých životech jsme to zkoušeli, zkoušeli a zkoušeli! Nic nefungovalo. Ale teď to secvakne, jako jiskra. A začne řetězová reakce. My ale musíme mít silné nástroje, aby toto nesly. Jinak se vyhodí pojistky. Jedině skrze vaši pozornost, můžete pocítit sílu, která je ve vás. Jen musíte vnímat svou pozornost a přestat se vším falešným. Vnitřně poznáte vše, co je falešné, rozpoznáte to a odhodíte to. Přijměte jedině pravdu a ta vám dá tu sílu být skutečným nástrojem, schopnost být kanálem síly Boží lásky. Tím se nemyslí, že máte být ješitní. Nedokážete takoví být, ani kdybyste chtěli. Nedokážete nikomu ublížit, ani kdybyste chtěli. Mnozí říkáte: „Mátadží, dáváš realizaci každému (Dicku, Tomovi, Harrymu).“ Nemohu ji dát každému, musí to být muž, který hledá, žena, která hledá. Kteří hledali i v předchozích životech. Musíte pochopit, že cokoli jste získali, získali jste to po právu. Takže člověk může vypadat jako kdokoli (Dick,Tom, Harry) ale není tomu tak, je to velký světec. Sedí zde jen velcí světci. A tímto centrem a zárodkem svatosti právě proudí absolutní Božskost. Jen dovolte, aby proudila skrze vás ven. Jedná se o Boží sílu. Není tedy vaše zodpovědnost přemýšlet nad tím, jestli přinese dobré nebo zlé. I když si myslíte, že to může přinést něco špatného, dle morálních norem této společnosti nakonec vše dobře dopadne. Proč musel být zabit Džarasandha? Proč musel být zabit Kansa? Proč musel být zabit Rávana? Samozřejmě, jejich zabití moc nepomohlo, to už vím. Protože ti, kteří byli zabiti, jsou zpět ve svých sedlech. I tak, vy ale nebojujte s těmito hroznými lidmi. Dostaňte se z vlastní bitvy. Mějte v pozornosti jen sebe sama. Kde jste vy? Co děláte vy? Jste na linii Božského nebo v hrubosti? Každou chvíli toto zvažte, každou minutu jste v meditaci. Jen pomyslete na ten okamžik a na dynamiku toho okamžiku. Naplní vás síla, která zaplňuje každý okamžik. Bude do vás proudit skrze vaši Sahasráru a zcela obtočí celou vaši bytost a přemění vaše nitro v úplnou sílu Čaitanji a úplnou Božskou sílu. Dovolte jí vstoupit, přijměte ji. Přijměte ji beze strachu. Nechte ji vstoupit. Každý okamžik, každý okamžik se udržujte bdělí. Jsme teď ve velmi ošidné době. Mám jen dvě ruce, to jasně vidíte. A ačkoli pan … říká, že mohu učinit cokoli, tak ano, mohu udělat cokoli, ale nemůžu vás donutit něco dělat. Vaše přání bude plně respektováno. O vše ostatní může být postaráno, kromě jedné věci – musíte se stát dokonalým nástrojem, dokonalým kanálem, dokonalou flétnou, k dispozici Mému Pánu, aby skrze vás hrál melodii lásky. Je na vás, abyste vyčistili svých sedm otvorů. Je na vás vyčistit svou neupřímnost a stát se niterně úplnými. On pak svou práci zná. On je tím umělcem. A vy jste nástrojem. Ta harmonická hudba z tolika duší dokáže naplnit uši těchto ďábelských lidí a dokáže proniknout až do jejich srdcí a vložit do nich lásku. Může se stát, že se oni sami vzdají svých ďábelských praktik a padnou Lásce k nohám. Krišna se má teď zrodit ve vás. Jako pětiletý chlapec šel zabít Káliju (had v řece Jamuně). Tento Krišna se má narodit ve vás. Usedl Kálijovi na Sahasráru a vtiskl na ni svá chodidla. Všichni lidé byli svědky této úchvatné události – Krišnova tance na Sahasráře Káliji. Krišna se musí narodit ve vás. Když jste Krišnou, nemůžete Ho vidět. Vydejme se teď do stavu, který je nad slovy, nad myšlenkami, do oblasti bezmyšlenkového vědomí, ve kterém vás Božské zahrnuje svým požehnáním. Tito lidé dnes rozhodli, že bude púdža a vy víte, co se Mi děje, když ke Mně děláte púdžu. Přes všechny problémy, které budu později mít, chci, abyste na této púdže udržovali pozornost a plně ji využili pro svoje dobro. Skrze tuto púdžu získáte Matčinu ochranu, pro začátek. A když se Mé čakry začnou pohybovat, dávají vám speciální síly lásky a požehnají všem vašim čakrám, které zcela naplní. Ráda bych tedy, i když jen dva lidé přijdou uctívat, abyste vnímali, že vy všichni to děláte. Můžete to cítit skrze jednotu. A požehnání z Mé bytosti k vám budou proudit automaticky.