Narozeninová púdža, 21/03/1983, Sydney, Austrálie (Location Unknown)

Je opravdu báječné být tu dnes s vámi, v tento příznivý den, s Australany, kteří prokázali, že jsou velmi dobrými sahadžajogíny, kteří dokázali udělat tak rychlé pokroky ve svém duchovním vývoji. Dělá Mi obrovskou radost být dnes tady se svými dětmi. Jak víte, mám po celém světě tolik dětí, kromě těch, které jsem skutečně porodila. Dnes musíme myslet na všechny, kteří jsou od nás tisíce mil daleko a modlí se k Bohu všemohoucímu za svůj duchovní růst. […]