Vlastnosti Šrí Bhairavy (7 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19890806 – Vlastnosti Šrí Bhairavy (Garlate, Itálie)

Takže ty přílišné citové připoutanosti a příliš se o někoho emocionálně bát, že ´tohle je moje dítě´, ´tohle a tohle je moje´ a stále utrácet svůj cenný život těmito věcmi, to není způsob, jakým by se měl sahadžajogín chovat. Když sahadžajogín nemůže být kolektivní, pak vězte, že ještě není sahadžajogínem. Je třeba vědět, že to je práce Bhairavy uvnitř nás. Další prací, kterou dělá, když nám dává světlo ve tmě, je, že v nás ničí všechny bhúty. A všechny možné negativní myšlenky, podivné představy o připoutanosti a také depresivnost. Jsem moc ráda, že dnes uctíváme Šrí Bhairavu, protože on je velice spojen se Šrí Ganéšou. Jak víte, Šrí Ganéša sídlí v Muládháře a Bhairava se pohybuje na levé straně a přechází na pravou. Tak všechny možné předsudky a zvyklosti je možné překonat s pomocí Bhairavy. V Nepálu je veliká socha Bhairavy, která je skutečným ´svajambu´ – svatým místem. A lidé jsou tam více levostranní, takže mají strach z Bhairavy. Tak když má někdo nějaký zlozvyk, například krade, tak ho vezmou před Bhairavu a zapálí světlo. Chci říct – policie ho tam zavede a řeknou mu: „Řekni to před Bhairavou, zpovídej se.“ A oni se zpovídají, co špatného udělali. Takže on nás také chrání před děláním špatných věcí, lstivých věcí, jako například před kradením. Cokoliv si myslíme, že můžeme udělat tajně, můžeme skrýt, ale ne před Bhairavou. Když se nezměníte, on vás úplně odhalí. Tak on odhalil všechny falešné guruy. Takže dnes jsme tady, abychom uctili veliké božstvo Bhairavu, který se později inkarnoval na této zemi nakonec také jako Mahavíra. On stojí u bran pekla a zastavuje lidi před pádem do pekla. Ale pokud chcete jít do pekla, když máte takové přání, pak řekne: „Dobře, můžeš jít.“ Ale jak víte, peklo je už plné lidí, tak je lepší porazit své negativity, a začít milovat legraci, těšit se druhými a milovat je. Nestarat se o to, co dělají druzí pro vás, ale myslet na to, co vy můžete udělat dobrého pro druhé.