Šrí Gaurí púdža Auckland (New Zealand)

Šrí Gaurí púdža , 08/04/1991, Auckland, Nový Zéland Gaurí je Matkou Šrí Ganéši. Vytvořila Šrí Ganéšu, protože se koupala, a aby ochránila svoji cudnost, stvořila Šrí Ganéšu. Stejně tak je Kundaliní Gaurí a Šrí Ganéša sedí v Múladhára čakře. Máme tedy Múladháru jako příbytek Gaurí, Kundaliní, a ochráncem Kundaliní je Šrí Ganéša. Jak víte, Šrí Ganéša je božstvo, které je tu kvůli naší nevinnosti. Jenom Šrí Ganéša může existovat v této pozici, protože jak víte, pánevní plexus má na starosti všechny vylučovací funkce. Pouze Šrí Ganéša je skutečně schopen tam přebývat, aniž by se tímto prostředím znečistil. Je tak čistý, tak nevinný. Přičemž Kundaliní je panna, panenská Matka Šrí Ganéši. Lidé začali mluvit proti Marii a říkat, že je něco špatně. „Jak by mohla panna počít dítě?“ Protože nechápeme, že je to Bůh. A ve sféře Boha je možné cokoli. Jsou nade všemi těmi věcmi a mohou stvořit cokoli. A Ganéša se každopádně musel narodit z panny, protože byl tak čistý. Takže Kundaliní musí být podporována Šrí Ganéšou. Je-li Ganéša slabý, pak nemůže Kundaliní podporovat. Šrí Ganéša Jí musí být oporou především ve fázi probuzení. Když se Kundaliní probouzí, Šrí Ganéša zastaví všechny funkce, které musí vykonávat. Všechny ty funkce se zastaví, takže jste určitě viděli, že sedím devět, někdy deset hodin a nevstanu, protože všechny funkce Šrí Ganéši, to vše se zastaví, když Kundaliní stoupá. Šrí Ganéša Ji plně podporuje a plně o Ni pečuje. Kundaliní je energie, o které víte, že vám dává váš vzestup, ale je to Read More …