O Lakšmí principu (6 min) (Location Unknown)

19990711 – O Lakšmí principu Například jsem jednoho dne mluvila o Lakšmí principu. Podívejme se teď, jak vyhasíná Lakšmí princip. Je to jednoduché. Pokud to chcete vědět, je to velmi jednoduché. Lakšmí je totiž velmi přelétavá a vrtošivá. Jak dáte sluhovi sto rupií, hned půjde do hospody pít. Lakšmí je tu, a jakmile dáte Lakšmí, bude se snažit skončit v hospodě a pít. Takže si umíte představit, jak to s Lakšmí chodí. Je velmi dobrotivá, ale také vás svádí, hodně vás svádí, proto musíte být na pozoru: všechny peníze, které máte, byste měli dát do banky, nebo s nimi naložte, jak chcete, ale neutraťte všechno. To prostě nedělejte. Zadruhé musíte vědět také to, že jsou-li všechny dveře zavřené a jedněmi se Lakšmí dostane dovnitř, zůstane, o tom není pochyb, když jste na tom špatně, zůstane, jenže odumře, protože nemá východ ven. Pokud otevřete další dveře, užasnete – nejen že Lakšmí může ven, ale může dostat mnohem víc vzduchu, mnohem víc svobody zvenčí, protože jste otevřeli další dveře. S jedněmi dveřmi je to jen experiment, nic nevejde dovnitř. Když otevřete jen jedny dveře, nedostane se dovnitř žádný vzduch, nic. Jakmile však otevřete i další dveře, zjistíte, že v místnosti vanou proudy vzduchu. Stejně tak člověk, který chce peníze, se nejprve musí naučit utrácet ty peníze, které má. V této Kali juze je to jedno z požehnání, protože úkolem Kali jugy je vytvářet pochybnosti, vytvářet iluze, bhram. Takže je bude pořád vytvářet. Jestliže se však budete držet pravdy, nepůjde jí to. Je Read More …

O hledání v Kali juze (6 min) (Location Unknown)

19990711 – O hledání v Kali juze Kali juga je tedy doba, kdy lidé mohou získat seberealizaci, kdy poznají své Já a poznají pravdu. Toto bylo řečeno před dávnými časy a vidíte, dnes se to děje. Takže toto byl čas, který byl k tomu naplánován, protože když jste v pohodě, jako například v Satja juze a podobně, nehledáte, jen to přijímáte, jste poslušní, dobří lidé a hotovo. Avšak v Kali juze začnete opravdově hledat absolutní pravdu, a proto tato světla zobrazují charakter nebo duši získávající osvícení. Takže vy všichni jste osvícené duše. Pro Mě je toto Divali. Jsou-li lidé osvíceni, to je Divali. Kdy lidé odstraní všechnu temnotu Kali jugy a vy všichni si užíváte krásy a radosti Kali jugy. Řekla bych, že je to velmi symbolické, že Divali už začalo. Máme mnoho světel a musíme získat více světel – ne proto, že bychom měli málo světla – proč chceme více světel, proč to chcete? Protože musí být spaseni všichni. Naší snahou je zachránit každého. Je to velice těžké. Dnes však vidíte, jak realizovaní lidé jako semínka jdou a usazují se v odlehlých místech, kde prosperují, rostou z nich krásné, voňavé stromy, které ostatním poskytují stín. Proto vidíte lidi z různých míst, jak se probouzejí a jak se z nich stávají realizované duše a pak probouzejí ostatní. Je to všechno proces. Je to velmi dobře vestavěno uvnitř, vypadá to tak a dobře se to vypracovává. Jediná věc je nejistá – kolik jich přijde do Sahadža jógy a kolik jich můžeme Read More …