Šrí Ádi Šakti púdža: Emoční inteligence (nekontrolováno) Nirmal Nagari, Canajoharie (United States)

Šrí Ádi Šakti púdža: Emoční inteligence, 02/07/2000 (nekontrolováno), Nirmal Nagari, Canajoharie, USA Dnes jsme sem přišli vykonat Ádi Šakti púdžu. Již jsem vám vyprávěla o Ádi Šakti, o tom, jak musela na tomto světě vyřešit mnoho věcí – nejprve stvořit a pak evolučním procesem zformovat lidské bytosti. Poté je utěšit. Pak jim radit. Tolik lidí sem na Zemi přišlo právě proto, aby radili. Říkali, co je špatné, co je správné, co bychom měli dělat, co bychom neměli dělat, co je sebeúcta a co je povinností lidské bytosti jako nejvyššího tvora. Tolik jich přišlo na tuto Zemi. Jeden po druhém přicházeli do všech zemí a jejich rady utvářely náboženství. Samozřejmě vidíte ten chaos v náboženstvích, a tak byl jejich život promarněn tím, že formovali náboženství za náboženstvím, díky čemuž se jen lidé rozdělili, rozdělili se do té míry, že se navzájem nenávidí. Pokud se někdo narodí v náboženství X, nenávidí člověka, který vyznává náboženství Y. Zatímco ti, kteří přišli jako rádci, hovořili o naprosté jednotě, naprosté jednotě lidského rodu, lidský mozek ve své svobodě dělal různé špatné věci a vytvořil zemi nebo můžeme říct celý svět naplněný spoustou problémů vyplývajících z náboženství. Jak je možné, že vás náboženství nutí někoho nenávidět? Náboženství je tu od toho, abychom pochopili lásku, abychom absorbovali lásku a milosrdenství. Takže třetí věc, která se musela udělat, je úkol Ádi Šakti, což je Kundaliní v nás. A díky jejímu probuzení jsme získali čisté vědění, absolutní vědění. Čisté vědění, které nelze zpochybnit. Je absolutní! Cokoliv po realizaci poznáte, Read More …