Veřejný program: Musíme se transformovat (nekontrolováno) Royal Albert Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Musíme se transformovat, 14/07/2001, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Klaním se všem hledačům pravdy. Někteří z vás pravdu nalezli, někteří z vás ji nenalezli plně a někteří z vás ji nenalezli vůbec. Pokud se porozhlédnete po současné situaci, budete jistě souhlasit, že je to jeden velký zmatek. Jeden stát za druhým se oddává všemožným špatnostem. Pokračuje mnoho studených válek, lidé se vzájemně zabíjejí, ničí krásná místa, pro nic za nic si vzájemně podřezávají hrdla. Jsou to všechno lidské bytosti stvořené Bohem. Bůh Všemocný je stvořil a přivedl je k této úrovni lidského vědomí. V tomto klíčovém okamžiku nelze dohlédnout, kam kolektivně směřujeme. Je to to, čeho máme dosáhnout – čili je to náš osud? Je to úděl lidských bytostí, že se mají navzájem zničit kvůli území či pro cokoliv jiného? Pomyslete na celý svět jako jeden celek a přemýšlejte, co se v celém světě děje: každý den čteme noviny, každý den tam jsou nějaké hrozné zprávy o strašných věcech, které si lidé vzájemně dělají bez jakéhokoliv rozumného důvodu. Musíme se zamyslet, jaký je to osud? Kam jdeme? Jdeme do pekla nebo do nebe? Jaká je naše situace? Můžeme tomu pomoci? Problémem lidských bytostí je, že jsou stále ještě ve stavu úplné nevědomosti. Nazvala bych to nevědomostí. A v této nevědomosti, v této temnotě vykonávají tyto strašné věci. Nikdo nechce pochopit, že to, co děláme, není nic jiného než naprostá zkáza. Je naším osudem, že se máme úplně zničit? Co dobrého děláme? Ve jménu nějaké národnosti nebo možná nějakého náboženství, čehokoliv, Read More …

Veřejný program: Musíte zažít pocit, že Kundaliní vychází z vaší fontanelové kosti Kongresové centrum Praha, Prague (Czech Republic)

Veřejný program: Musíte zažít pocit, že Kundaliní vychází z vaší fontanelové kosti, 04/09/1994 Palác kultury, Praha, Česká republika Klaním se všem těm, kteří hledají pravdu. Na samém počátku musíme vědět, že pravda je tím, čím je. Nemůžeme ji změnit. Nemůžeme ji popsat. Je tím, co byla, bude, tím čím je. A tak musíme chápat, jestliže chceme poznat pravdu, musíme jít o něco výše než je lidské vědomí. U lidského vědomí nemůžete znát pravdu, bohužel je to tak. Lidé mluvili o pravdě, psali knihy, ale zatím ještě nebyli schopni dát pravdu lidem. Možná v těch dobách nebyli lidé připraveni toto získat, toto přijmout. V sanskrtu máme dvě slova, jedno je „woth“, což znamená znát pravdu na konečcích svých prstů ve vašem centrálním nervovém systému. Dalším slovíčkem je vidja, což znamená, že by se to mělo poznat na vašem centrálním nervovém systému. To znamená, že to není mentální, duševní. Je to tak, jak víte, že lidská mysl je limitována, je omezená na úrovni lidského vědomí. A tak musíme mít osvícenou mysl, musíte dostat vaše druhé narození, abyste byli schopni cítit pravdu. Pro to už je připravený systém uvnitř nás, tak jak je tady ukázáno na obrázku. Ale i když někdo mluví o centrech, o čakrách, o šaktích, je to jenom stále mluvení a mluvení. Nejdůležitější věcí, je získat zkušenost seberealizace. Navíc, cokoliv vám dnes večer budu říkat, nemusíte mi slepě věřit. Jestliže budete mít jen slepou víru, stanete se jen dalším fanatikem. Musíte získat zkušenost takovou, že budete cítit Kundaliní, jak stoupá z vaší fontanelní Read More …

2.veřejný program: Zmatek a obyčejní lidé (nekontrolováno) Madras (India)

2.veřejný program: Zmatek a obyčejní lidé 07/12/1982, (nekontrolováno), Madras, Indie Klaním se všem, kteří hledají pravdu. Včera jsem vám na samém začátku řekla, že pravda je to, co je. Jestliže jsme nenalezli pravdu, měli bychom to brát s pokorou a poctivě, protože pravda je pro naše dobro, pro dobro našeho města, pro dobro naší společnosti, pro dobro naší země a celého vesmíru. Doba, ve které jste se narodili, je opravdu velmi výjimečná, doba, kdy lidé získávají svou seberealizaci. Toto je Doba Vzkříšení, o které se píše v Bibli. Je to Doba Kijama, jak ji popsal Mohamed Sahib. Je to jedinečná doba, kdy Nala, jak víte, Nala damayanthi akhyan – se střetl s Kalim. Velice se na Kaliho rozzlobil a řekl: „Ty jsi zničil mou rodinu, zničil jsi můj klid, uvádíš lidi do bhramy, do iluzí, takže bude lepší, když Tě zabiji.“ Vyzval jej na souboj, aby byl Kali zničen jednou pro vždy. Pak Kali řekl: „Dobře, povím ti o mé mahátmjam. Povím ti, proč bych tu měl zůstat. Jestliže tě přesvědčím, pak mě třeba nebudeš chtít zabít, a jestliže tě nepřesvědčím, můžeš mě zabít.“ A tak Kali řekl: „Dnes všichni ti, kteří hledají pravdu, kteří usilují o seberealizaci, Átma sákšátkára, ti, kteří chodí do giri a kandharas, do hor a do údolí, hledají Boha po celém světě, všichni tito lidé se znovu narodí během Kali jugy jako obyčejní lidé. Bude existovat bhrama, o tom není pochyb, lidé budou v sabhram. Bude existovat iluze a bude zmatek – který sám vytvořím, Read More …

1.veřejný program: Dosáhli jste úplné skutečnosti? (nekontrolováno) Madras (India)

1.veřejný program: Dosáhli jste úplné skutečnosti? 06/11/1991, Madras, Indie Klaním se všem hledačům pravdy. Jsme-li opravdovými hledači pravdy, musíme být poctiví a upřímní tak, že jsme upřímní sami k sobě a zdůvodnili jsme svoji vlastní existenci na tomto světě. Existuje mnoho sádhaků, kteří od rána do večera dělají nějaké rituály, nějaké meditace, nějaké bhakti, něco čtou. Člověk ale musí pochopit – čeho jsme dosáhli? Kde se nacházíme? Jako Matka bych řekla: „Mé dítě, tolik jsi toho udělal ve svém hledání, ale co jsi našel? Dosáhl jsi úplné skutečnosti? Získal jsi to, co je popsáno v Písmech?“ Ta píseň, kterou dnes zpívali, je v maráthi – přála bych si, aby zpívali něco v sanskrtu, jsou v sanskrtu velmi dobří, zpívají také o Ádi Šankaračárjovi a podobně. Budou zpívat zítra. Tu píseň napsal Námadéva ve dvanáctém století; byl to básník, který šel později do Pandžábu, kde si ho velmi vážil Nának Sáhib a požádal ho, aby psal v jazyce pandžábí. Studoval jazyk pandžábí a napsal velmi tlustou knihu, a v „Granth Sáhib“ je tam z ní mnoho veršů. Byl obyčejným krejčím, velmi obyčejným krejčím, a šel se setkat s jiným světcem do další vesnice, který se jmenoval Gora Kumbhar. „Kumbar“ znamená člověk, který je hrnčířem, který vyrábí hrnce, a Gora Kumbhar byl zaneprázdněný přípravou hlíny. Námadéva se jen před něj postavil a řekl: „Přišel jsem sem, abych uviděl nirgun, beztvaré, abych spatřil čaitanju, ale tady je v ságun, ve formě.“ Pouze realizovaná duše, pouze svatý toto může říct o svatém, protože zná Read More …

2.veřejný program v Praze: Osvícený člověk a jeho pozornost Štvanice, Prague (Czech Republic)

2. veřejný program v Praze: Osvícený člověk a jeho pozornost, 18/08/1991, Československo Jogín se ptá, zda může fotit během řeči Šrí Mátadží. Když mluvím, nemělo by se. Musíte zazpívat ještě jednu píseň, něco kratšího. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak už jsem vám říkala včera, pravda je, to co je. Nemůže být uchopena pojmy, konceptualizována a nelze ji pociťovat tímto lidským vědomím. Musíte se kvůli tomu stát jemnější bytostí, kterou nazýváme duchem. Dnes vám povím o povaze ducha. Duch je odrazem Otce, Boha Všemohoucího. Jeho sídlo je na vrcholu oblasti fontanelní kosti, ale jeho odraz je v našem srdci, zatímco Kundaliní je odrazem Ducha Svatého čili prapůvodní Matky. Když je tento duch osvícen naší pozorností, naše pozornost se stává aktivní v tom smyslu, že pokud dáme na něco pozornost, neodehraje se to tam, ale naopak kamkoliv zaměříte pozornost, jedná to podle vás. Naopak, osvícená duše dokonce letmý pohled takové osoby může přinést mír, klid a radost v jiném člověku. Když se duch začíná projevovat skrze váš centrální nervový systém, rozvíjí se na vašich nervech nová dimenze, čímž pociťujete své čakry což je sebepoznání a pociťujete čakry druhých. Je to absolutně přesná informace, kterou dostanete na špičkách svých prstů. Pokud víte, jak dát tato centra do pořádku, dostáváte úplnou fyzickou, duševní a emoční rovnováhu. Centrum vypadá takto, a když ho začneme používat příliš na pravé nebo na levé straně, přiškrtí se. Někdy je může narušit nějaký šok a pak si rozvíjíte nemoci, fyzické a duševní. Ale když Kundaliní prochází těmito centry, Read More …

1.veřejný program v Praze: Bůh všemocný a Jeho láska Štvanice, Prague (Czech Republic)

První veřejný program v Praze: Bůh všemocný a Jeho láska, 17/8/1991, Československo Klaním se všem hledačům pravdy. Na úvod musím říci, že pravda je to, co je. Nemůžeme ji chápat jako pojem, tento pojem nemůžeme vytvořit, ani ho nemůžeme změnit. Bohužel, ani ji nemůžeme poznat s tímto lidským vědomím. Musíme se stát jemnější, subtilnější bytostí, abychom poznali pravdu, což znamená, že musíme být duchem. Proto je nutno chápat, že je to živoucí evoluční proces. Je to živoucí dění v našem nitru, které nás činí duchem, za což nemusíte platit. Nemůžete na to vynaložit žádné úsilí, prostě to funguje, protože jste hledači pravdy. Cokoliv vám teď říkám, musíte tomu naslouchat s otevřenou myslí vědce. Pokud se potvrdí, že to je pravda, jako čestní lidé to musíte přijmout, protože je to pro vaše blaho a pro blaho celého světa. Vidíme zde krásné květy, ale považujeme je za samozřejmé. Ani nemyslíme na to, že pocházejí z maličkých semen. Podívejme se na naše oči, co je to za mikrokameru, a my to bereme jako samozřejmost. Takže musíme chápat, že existuje nějaká síla, která dělá tu živoucí práci. Tedy první pravda je, že vy nejste toto tělo, tato mysl, toto ego či podmíněnosti, nýbrž vy jste čistý duch. Druhá pravda je, že existuje jemná síla božské lásky, která dělá všechnu tu živoucí práci. Touto silou jsme se dostali z úrovně améby na tuto úroveň a existuje velmi malý průlom, kterého musíme dosáhnout, abychom poznali pravdu. Nevíme, co je ta absolutní pravda. Proto se hádáme navzájem, Read More …

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo 19/06/1989 (nekontrolováno) 2.Den, San Diego, USA Posaďte se prosím. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak jsem vám řekla včera, pravdu nemůžeme konceptualizovat. Nemůžeme ji změnit, nemůžeme ji organizovat. Podstatou pravdy je její prožitek. Musí to být váš prožitek pravdy. Nejde jen o mentální přístup k ní. Protože vidíte, že na světě jsou lidé, kteří věří v tento druh filosofie, tamten druh filosofie, věří v toto náboženství, tamto náboženství, věří ve všechno možné a říkají velmi sebevědomě, já VĚŘÍM v toto. Ale ať už věříte v cokoli, ať už je vaše filosofie jakákoli, nebo vaše náboženství, kdokoli může spáchat jakýkoli hřích, spáchat jakékoli násilí, komukoli ublížit. Není tu žádná vazba. Nemůžete říci, protože Jsem takový a takový, nemůžu to udělat. To znamená, že ta víra je pouze povrchní. Proto stále kritizujeme ostatní. Také například, pokud se chcete něco dozvědět o muslimech, mluvíte se židy, a pokud se chcete něco dozvědět o židech, mluvíte s křesťany. Pokud se chcete dozvědět něco o křesťanech, mluvíte s Indy nebo hinduisty. A takto to pokračuje do nekonečna. Všichni si myslí, že jsou vyvolení a že je pro ně vytvořen žebřík vedoucí přímo do nebe. Pokud musíte žít s těmito pojmy, Sahadža jóga vám nedokáže pomoci. Ale pokud si uvědomíte, že jste ještě nezažili to, co je absolutní, musíme zažít to, co je absolutní, to znamená, že každý, kdo jej zažil, by měl říkat to samé. Včera jsem vám říkala, že všechna náboženství mají jednu podstatu, ačkoli v Read More …

Veřejný program: Musíme znát kořeny (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Musíme znát kořeny 18/06/1989 (nekontrolováno) 1. Den, San Diego, USA ..se zavázanýma očima. Musíte mít ale otevřenou mysl – jako vědci – k pochopení toho, že jsme ještě neobjevili úplnou pravdu. Žijeme v relativním světě, a proto máme problémy. V těchto dnech čelíme tolika problémům, máme tu ekologické problémy, problémy s drogami, choroby, tohle, tamto. A jako bychom cítili, že tu existuje jakási ničivá síla, která pracuje, děláme si kvůli tomu opravdové starosti a ti, kteří rozumí tomu, k jaké devastaci může dojít, se bojí. Příčina všech těchto problémů je velmi jednoduchá, a pokud se podíváme do svatých písem všech náboženství, všechna mají jeden společný znak. Jejich společný znak – všechna říkají v podstatě jednu věc, říkají, že musíte hledat to, co je věčné. Hledejte to, co je věčné! Nepovažujte za samozřejmost, že to máte. Hledejte to, co je věčné a to, co je přechodné, by se mělo používat pouze ve svých omezeních a porozumění. Zde jsme se vydali špatnou cestou, protože jsme se příliš strachovali o přechodné věci a vůbec jsme se nezajímali o to, co je věčné. Přechodné věci jsou přechodné, protože v sobě mají zabudovanou vlastnost, že se zničí. Proto jsou přechodné, protože jinak by byly věčné. Tato zabudovaná vlastnost v přechodných věcech přináší všechny možné druhy problémů. Když se podíváme na tyto problémy, musíme se ohlédnout a vidět, jak může přijít řešení pomocí hledání věčného. Ve všech náboženstvích se říká, že se musíte znovu narodit. To znamená, že naznačují, že musíme mít víc – Read More …

Veřejný program: Pravda má ale dvě stránky (nekontrolováno) Geneva (Switzerland)

Veřejný program: Pravda má ale dvě stránky, 11/06/1985, Ženeva,  Švýcarsko Klaním se všem hledačům Pravdy. Pravda má ale dvě stránky: iluze, kterou vidíme, může vypadat jako Pravda, a podstata iluze se také může jevit jako Pravda. Ale druhá strana je absolutní a musí být vnímána, musí být zažita ve vašem centrálním nervovém systému. Není to duševní představa, o které můžeme přemýšlet, nebo emocionální představa, ale Pravda je to, co je, a nemůže být změněna. Nemůže dělat kompromis. Abychom poznali Pravdu, musíme se pokořit. Tolik věcí jsme ve vědě objevili díky pokoře, že toho dosud moc nevíme. Cokoliv znáte zvnějšku, například – strom musí mít kořeny, ale o těchto kořenech nevíte, pokud se pouze na strom díváte. A když někdo mluví o kořenech, jsme rozrušeni, protože jsme o nich předtím nic nevěděli. A tak jsme podmíněni vidět pouze strom a nedokážeme přimět naši mysl, aby pochopila, že u něho musí být i nějaké kořeny. Takže můžeme říct, že lidé ve vědě celkem dost pokročili, postupovali dopředu a stali se rozvinutými zeměmi. Ale nevědí, že když nebudou hledat svoje kořeny, že budou naprosto zničeni. Když jsem nyní před vámi, nemějte v žádném případě pocit, že jsem tu, abych se vás dotkla, ale přišla jsem sem, abych vám řekla o kořenech, ohromném jmění, které máte uvnitř sebe. Známe mnohé energie kolem nás, jako například elektřinu, gravitaci – na vědeckém poli vědění. Ale uvnitř nás existuje jemnější energie, které bychom se měli pokusit porozumět se stejnou pokorou vědce a s otevřenou myslí. Měli bychom Read More …

Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni New York City (United States)

Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni, 04/06/1985, New York, USA Včera jsem vám říkala, jak v současném nastavení lidského vědomí je naše „Já“ důležitější než cokoli jiného. Jste-li na úrovni lidského vědomí, první, co by se vám mělo stát, je začít vnímat své „Já“. Jak řekl Šrí Krišna: „Átmané bátmané thuštaha.“ Dokud nedosáhnete svého Átmá, svého Ducha, nezískáte uspokojení, ať už dosáhnete čehokoli. Protože Kundaliní, kterou vidíte zde, usazenou v křížové kosti, které se říká sakrum… To znamená, že Řekové o ní věděli. Řekové věděli o sakrální kosti. Jinak by ji nepojmenovali sakrální, „posvátná“. Už když jsem přijela do Athén, byla jsem překvapená, že slovo Athéna, „Atha“ pochází ze sanskrtu a znamená „prapůvodní“. A měla v ruce něco jako hada, se všemi čakrami. Řekové o tom tedy věděli. A když jsem jim o tom říkala, řekli mi, že Indové do jejich země přišli dávno před Alexandrem Velikým, že s Indy měli spojení mnohem dříve, před Alexandrem, a ti jim vyprávěli o Prapůvodní Matce a Jejích třech silách. Je úžasné, jak o tom všechno věděli. A pak se to všechno ztratilo kvůli zaměření se navenek, odklonu od reality. Takže tato kost, sakrální kost, obsahuje, nebo je sídlem, Kundaliní, svinuté do třech a půl závitů. Je to síla našeho čistého přání. Čisté přání je přání, které když se projeví, mělo by vám poskytnout plné uspokojení. Někteří lidé ho například hledají v moci. Oddávají se moci. Někteří ho hledají v majetku. Někteří ho hledají v jiných věcech. Ale žádné z těchto Read More …

Veřejný program: Hledat něco vyššího Bath (Anglie)

Veřejný program: Hledat něco vyššího, 07/08/1984, Bath, Anglie  Klaním se všem hledačům pravdy. Je to taková radost, přijít do tohoto starobylého města Bathu. Římané, kteří zde žili, se v dnešní době tolik změnili, že je nemožné určit, kdo byl Říman. Život se v těchto moderních časech značně změnil a názory na život se také velice změnily. Jak se společnost vyvíjela, dosáhli jsme stavu, kdy začínáme přemýšlet: „Co dál?“ Jakoby to, co chtěli Římané – moc – už jsme si jí užili, pak chtěli mít peníze, majetek – to všechno už jsme si užili a viděli jsme tu nesmyslnost. A teď mimo to hledáme něco víc, něco dosud neznámé. Existuje tu vědomí, že musíme hledat něco většího, vyššího, něco co je absolutní. Tento speciální druh (vědomí) v současnosti existuje v tisících, měla bych říct v miliónech po celém světě. Nazývám to časem květů, kdy se musí tisíce stát plodem. Jde o výjimečný čas, velmi, velice výjimečný čas zmiňovaný ve všech posvátných knihách jako čas vzkříšení, čas soudu, nebo krita juga v indických písmech. O krita juze je velice jasně napsáno v indických posvátných knihách, že v tomto čase budou lidé spojeni s božským – sákšát. Získají svoji realizaci, kterou nazývají „átma sákšátkár“, a všechno bude hotovo, skončeno a završeno. Takto popsali moderní časy. Ale na druhou stranu je moderní doba časem naprosté zmatenosti, naprostého relativismu, kdy lidé ve skutečnosti nevědí, co dělat sami se sebou. Hodnotový systém, který byl zpočátku velice jednoduchý, do jisté míry zkostnatěl díky přílišným omezením v životě, Read More …

Veřejný program: Jaký je účel našeho života? Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (Anglie)

Veřejný program: Jaký je účel našeho života?, 01/11/1983, Hampstead Hall, Londýn, Anglie Úvodní slovo (Dr. Reeves) Huston, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Vancover, Toronto, Boston a zpět do New Yorku. Je to fantastické. Měli jsme programy v centrech, dva, tři, někdy čtyři programy v každém městě a přišlo obrovské množství lidí. A dnes už je Sahadža jóga zavedená v těch dvou ohromných státech kontinentu Severní Ameriky. Šrí Mátadží se zcela jasně vyjádřila, že přišla zachránit svět. Přišla, aby dala výživu a podporu hledačům. A především přišla proto, aby vám pomohla stát se svým vlastním guruem, abyste zažili to, co přislíbil Kristus, abyste prožili své druhé narození a aby se stalo stěžejní součástí vašeho vlastního života. A projevuje se to tím, že my všichni, kdo máme realizaci, začneme být požehnaní. A co tento jev vlastně znamená? Realizace je v podstatě něco, co všichni hledáme. Hledáme to po mnoho svých zrodů. V indické tradici, v tradici hinduismu, je to pevně zakořeněná a neoddělitelná součást jejich přirozenosti, ta naléhavá vnitřní potřeba, kterou v sobě tamní lidé mají. V křesťanství se mluví dosti okrajově a snad až lehkovážně o druhém narození. Mnozí ani netuší, co to znamená, natož aby to zakusili. Buddha o tom také hovořil. Mohamed mluvil o čase vzkříšení. Ve skutečnosti to všechna Písma popisovala mnoha způsoby. Naposledy o tom mluvil Mohamed, který řekl, že v této době vzkříšení budou vaše ruce mluvit. Nemluvil o ničem jiném než o prožití seberealizace, kdy člověk tuto zkušenost vnímá svým centrálním nervovým systémem jako Read More …

Veřejný program: Podstata Sahadža jógy (nekontrolováno) Holborn Library, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Podstata Sahadža jógy, 06/06/1983, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Nuže, podstata Sahadža jógy, jsem si jistá, že vám pan Gavin Brown vysvětlil, co to je. A mnozí z vás jsou sami ze Sahadža jógy. Takže vám nemusím vysvětlovat všechny podrobnosti. Ale dnes musíme pochopit jednu věc – že je to velmi vážná doba, do které jsme se narodili, nesmírně vážná. A když se díváme na život, nechápeme, že když propásneme tuto šanci našeho vývoje, nejenže ji propásneme pro sebe, nejenže ji propásneme pro Anglii nebo jen pro jednu zemi, ale propásneme ji pro celé stvoření. Potíž je v tom, že ve jménu Boha, ve jménu evoluce, ve jménu vyššího života se vynořilo tolik falešných lidí, že už není možné nikoho přesvědčit, že v tom zůstalo něco jako Pravda. Za těchto okolností je třeba mluvit o Pravdě. Ale mluvení o Pravdě vám vůbec nedává zkušenost Pravdy. Diskuse o ní vám ji nedá, je to jiná sféra, do které je třeba vstoupit, je to nové vědomí, které musíte získat, abyste pochopili Pravdu. Na což nevím, kolik lidí je připraveno a kolik lidí by ji chtělo poznat, a i kdyby ji chtěli poznat, kolik lidí ji získá. Takže problém je opačný. Není problém v tom, že máme málo lidí, není problém v tom, že vám Sahadža jóga nemůže dát realizaci, není problém v tom, že nepoznáte Pravdu, ale celá situace je taková, že cokoli je falešné, cokoli je podvrh, cokoli je pošetilé, hloupé, to oslovuje masy. Někdy mám pocit, že jsem vyvinula metodu, Read More …

Veřejný program: Sahasrára čakra – podstatou Sahasráry je sjednocení New Delhi (India)

Veřejný program: Sahasrára čakra – podstatou Sahasráry je sjednocení, 04/02/1983, Nové Dillí, Indie Dnes je poslední den této série přednášek a dnes budu mluvit o posledním centru, o Sahasráře. Stále ještě přicházejí. Když chodím pozdě, je to asi lepší. A to jsem si myslela, že jdu už dost pozdě. Je to světlo do očí takto nutné? Nebo mne jinak nevidíte? Kdybyste ho mohli nasměrovat trošku jinam. Tohle je moc ostré. Tak, děkuji. Takže toto poslední centrum, Sahasrára, se nachází v limbické části mozku. Naše hlava je jako kokosový ořech. Kokos má vlasy, pak tvrdou skořápku a pod ní černou krycí vrstvu. Uvnitř je bílá vrstva kokosu a pak dutina a voda. Stejným způsobem je vytvořen i náš mozek. Proto se kokosovému ořechu říká Šríphala. Je to ovoce, které nese sílu zvanou Šrí. Síla Šrí je síla pravé strany a síla levé strany je síla Lality. Takže máme dvě čakry – tady na levé straně je Lalita a na pravé straně, tady, je Šrí čakra. Tyto dvě čakry vypracovávají na pravé straně silami Mahásarasvatí a na levé straně silami Mahákálí. Silou středního kanálu je Kundaliní. Ta musí stoupat, projít všemi různými čakrami, vstoupit do limbické oblasti a osvítit sedm Píth, sídla všech těch sedmi čaker. Takže prostoupí šesti čakrami a pak vstupuje do limbické oblasti, kde v mozku osvítí všech sedm Píth, které se nachází podél středové linie limbické oblasti. Začínáme tedy odzadu, tady vzadu je umístěna Múládhára čakra. Okolo ní se nachází Svadišthána. Pak je Nábhí, potom Srdce, poté Višudhi Read More …

Veřejný program: Srdce – čakra Bohyně (nekontrolováno) New Delhi (India)

Veřejný program: Srdce – čakra Bohyně, 01/02/1983, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie Dnes opět, musím poděkovat paní Venugopalan, že zpívala tak krásnou píseň o Bohyni. Velmi mě zaujal způsob, jakým vám Patrik řekl, že jsou si jisti tím, že dokáží vyřešit jakýkoli problém. Tak to má být. Ukazuje to na sahadžajogína, který se dostal daleko v porozumění sám sobě, i druhým. Čakra Bohyně leží v páteři za hrudní kostí. Tato čakra se nachází nad Bhavaságarou, v Sahadža józe tomu říkáme Void. Ona je Tou, která střeží most, který musí hledači a následovníci překročit. To Ona pomáhá svým dětem projít tuto cestu, když negativní síly napadají hledače. Jak už jsem říkala, tato čakra se nachází za hrudní kostí. V dětství se v hrudní kosti tvoří protilátky. Ony jsou válečníky na straně Bohyně. Tvoří se a množí se do věku dvanácti let, a nakonec se rozmístí po celém těle a člověk je připraven čelit invazím zvenčí. Tyto protilátky ví, jak bojovat. Jsou naprosto sebejisté a znají své nepřátele. Toto všechno mají v sobě zabudované. Takže když jakkoli do těla vstoupí anti-božské prvky, skrze jídlo, slova, činy, skrze ďábelské lidi, černou magii, tak se tyto protilátky spojí a společně bojují s vetřelci. Ti, kteří nemají střední Srdce správně vyvinuté, trpí celý život obrovskou nejistotou. Když jsou dětmi, snažíte se je kontrolovat pomocí strachu. Později se takové děti stanou velmi nejistými. Bojí se tmy, bojí se noci. Někteří se bojí úplně všeho, protože se jim nevyvinulo dostatečné množství protilátek. A tím, že je toto centrum Read More …

Veřejný program: Duch sídlí ve vašem nitru (nekontrolováno) Vienna (Austria)

1.veřejný program: Duch sídlí ve vašem nitru, 26/09/1982, (nekontrolováno), Vídeň, Rakousko Klaním se všem hledačům pravdy. Všichni slyšíte? Můžete to používat. Já budu jen mluvit. V pořádku. Jsem vídeňským sahadža jogínům velmi vděčná za to, že mě sem pozvali. To je moje první návštěva Vídně. Je to poslední stát, kterého jsem se musela v Evropě dotknout. Hodně práce už bylo vykonáno v Sahadža józe v jiných zemích. Nějak se stalo, že jsem musela přijet do Vídně po tak dlouhé době. Jsem velmi šťastná, že vidím, že je ve Vídni tolik hledačů. Jsou to hledači pravdy. Především musíme pochopit, co je pravda. To, co je pravda, jak ji známe jako lidské bytosti, jsme získali skrze naše vědomí, prostřednictvím našeho centrálního nervového systému. Například, jestliže vidíte květiny, ty květiny jsou bílé, vidíme je – je to pro nás pravda. Dotknu se této oceli a vím, že je studená, takže vím, že je to ocel, a vím, že je studená – pro mé prsty je to pravda. Není to žádná představa nebo mentální projekce, když si budu myslet, že to je flétna Šrí Krišny. Protože ji vidím, slyším a cítím, takže vím, že je to pravda, protože to vím ze zkušenosti svého centrálního nervového systému. Ve svém vědomí jako lidská bytost vím, že květiny voní. Prostřednictvím svého porozumění znám estetiku tohoto místa. Jestliže půjde špinavou uličkou kůň, nebude cítit špínu ani zápach toho místa. Ale lidská bytost ví, že ta ulička je špinavá a nesnese to, protože takové má vědomí. Je to rozdíl Read More …

Veřejný program: Od Anaháty k Sahasráře (nekontrolováno) Derby (Anglie)

Veřejný program: Od Anaháty k Sahasráře, 11/07/1982, (nekontrolováno), Derby, Anglie Jsem ráda, že vám doktor Warren dokázal vyložit čakry, o kterých jsem mluvila včera, protože v jedné krátké přednášce se nemohu zmínit o všem. Jestliže získáte svoji realizaci a budete dělat pokroky, pak můžete poslouchat Mé pásky, kterých jsou stovky, a pochopíte, že vědění je ohromné jako oceán. Jak jsem vám včera řekla, když získáte osvícení, stanete se věděním. Je to tvrzení, jemuž není snadné porozumět. Lidé nerozumí, co to znamená – stát se věděním. Onehdy ke mně přišel jeden pán a řekl Mi: „Můj guru mi již vědění dal.“ Řekla jsem: „Jak?“ Poněvadž mi řekl: „Dal jsem ti vědění.“ Řekla jsem: „Ale stejně, jak to víš, že je to vědění? Jak to, že jsi si tak jistý, že ti dal vědění?“ Na to řekl: „Ne, Matko, dotkl se mého čela a já jsem uviděl světlo.“ Řekla jsem: „Ale světlo můžeš vidět i jinak. Jak to, že jsi získal vědění?“ Začal o tom tedy přemýšlet. Řekl: „Co by se tedy mělo stát, získám-li vědění?“ Řekla jsem: „Podívej, tento člověk, který sedí vedle tebe, je sahadžajogín. Ví, co je to Kundaliní. Také ví, jak zvednout tvoji Kundaliní. Ví, jaký máš problém, které čakry máš napadené. Také ví, jaké jsou jeho problémy.“ Tak se Mě zeptal: „Jak to ví?“ Řekla jsem: „Stal se věděním.“ Jak jsem vám včera řekla, ve svém centrálním nervovém systému byste měli být schopni vnímat ostatní lidi i svoje já, které je uvnitř. Například člověk, který je blázen. Read More …

Veřejný program: Od Múladháry k Voidu (nekontrolováno) Derby (Anglie)

Veřejný program: Od Múladháry k Voidu, 10/07/1982, (nekontrolováno), Derby, Anglie Děkuji všem sahadžajogínům z Derbyshire a Birminghamu za to, že mi dali příležitost mluvit s místními hledači. Že máme v moderní době hledače je něco velmi jedinečného. Nikdy dříve jsme neměli hledače, nebo alespoň jich nikdy nebylo tolik. Byli lidé, kteří se honili za penězi – je jich mnoho v současné době. Usilovali o území a o moc. Bylo velmi málo těch, kteří hledali požehnání Boha. Důvodem bylo vědomí, kolektivní vědomí lidských bytostí. Lidé si mysleli, že toho možná nejsou schopni, nebo možná nepotřebují hledání. Ale dnes je to taková nádherná souhra, že se rodí na Zemi velcí hledači. Těch, kteří hledají, je velké množství. Není to jeden nebo dva lidé, kteří sedí na hoře, v jeskyni apod. a pokouší se meditovat, ale je tolik lidí, kteří hledají, kteří cítí nespokojenost se sebou samými, bez ohledu na to, co vlastní. Myslí si, že musí existovat něco víc. Ti, kteří cítí, že stále ještě nenašli smysl svého života, ti, kteří cítí, že musí najít smysl svého života, ti, kteří cítí, že tu musí být něco vyššího, než čím se zabývají. Všichni tito lidé jsou hledači, kteří nehledají jen dnes, ale už tisíce let. Myslím, že v době Krista nebyli žádní hledači, protože i ti, které si Kristus vybral za své žáky, k tomu byli v podstatě přinuceni. Musel je najít a říct jim o tom. Takže toto je velmi důležitá doba v historii stvoření, kdy je tu tolik hledačů, ale jejich Read More …

Veřejný program: Zmatek – jemné otroctví (nekontrolováno) (Anglie)

Veřejný program: Zmatek – jemné otroctví, 09/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie, Člověk musí pochopit, že moderní doba je dobou zmatku. Nevíte, co chcete. Nevíte, o co chcete žádat. Nevíte, jestli to, co děláte, je dobré nebo špatné. Zmatení je nezbytné. Bez zmatení nejste zoufalí. Bez zmatení nejste zoufalí. Ale zmatek je viditelný pouze, když člověk dosáhne jisté oblasti vědomí nebo můžeme říct stupně vědomí. Řekněme, že v období, kdy přišel na tuto zemi Mojžíš, bylo zoufalství odlišné – chtěli se dostat z otroctví. Byl to jiný druh chápání, který měli. Jak uspořádat společnost podle konkrétního vzoru tak, abyste získali maximální efektivitu takové společnosti. A bylo to naléhavé. Pro Židy to v té době byla velice ožehavá situace. Stalo se to v mnoha zemích, v mnoha generacích, že dosáhli stavu, kdy se cítili nesmírně zoufalí. Otroctví bylo v té době velice rozšířené. Ale předtím se lidé kvůli otroctví špatně necítili. Přijímali ho. Brali to jako samozřejmost. A pak přišel čas, kdy ucítili: „Toto je otroctví a my už ho víc nebudeme trpět.“ A přišel vůdce. Vůdce, který to pro ně vypracoval. Dnes, v této moderní době, máme velice subtilní typ otroctví, které nás každý den stravuje, které je tak sebezničující, že si ho dokonce ani nejsme vědomi a jsme ničeni. Tato zkáza pracuje tolika způsoby, že pokud si opravdu neuvědomíme pravdu, je možné, že z tohoto světa vůbec nic nezůstane. Existují lidé, kteří dělají velké přednášky – potkala jsem mnoho významných lidí z OSN a ze všech těchto velkých vládních organizací. Hovoří Read More …

Veřejný program: Tvořivá síla, střední kanál Brighton (Anglie)

Veřejný program: Tvořivá síla, střední kanál, 15/05/1982, (Nekontrolováno), Brighton, Anglie Jsem si jistá, že Phill už vám vysvětlil mechanizmus naší evoluce. Jak tu před sebou uvidíte, na tělesné úrovni existují různá centra, a všechna tato centra označují různé fáze naší evoluce. Tato centra nelze vidět. Existují subtilní centra umístěná v ´medulla oblongata´, což znamená v míšním kanále a také uvnitř mozku. Jak jsem vám řekla včera, Bůh nás stvořil za určitým účelem a celá ta věc byla vykonána velice krásně, s ohromnou účastí, péčí. Je to vytvořeno velice delikátně. Všechna tato centra jsou v nás milníky určitého růstu, kdy se projevovala jedna za druhým. Ale v lidské fázi jsme dosud v přechodném stádiu, protože neznáme význam našeho života. Význam našeho života bude zřejmý jen tehdy, když budeme spojeni se silou, která nás stvořila, silou, která vedla náš růst. Silou, která si nás přála stvořit, která se v našem stvoření přičinila a která vedla náš vývoj. Tyto tři síly jsou naznačeny těmito třemi čarami. Levá strana je stranou přání, která se stará o minulost, podvědomí a kolektivní podvědomí. A ta další, která koná, je na pravé straně, ta, jež se stará o akci, aktivaci, tvoření až do té fáze, kdy se začal formovat život. Pak přichází atom uhlíku. Atom uhlíku je velice důležitý stěžejní prvek, který byl stvořen se čtyřmi valenčními elektrony, které poskytl k navázání dalších atomů. Tohle přišlo jako speciální katalyzátor, můžeme říct, který spustil vznik života. Byl tedy stvořen život. Avšak po stvoření toho života coby jednobuněčného tvora Read More …

Veřejný program: Rady na pravou stranu Brighton (Anglie)

Veřejný program: Rady na pravou stranu – 14/05/1982, Brighton, Velká Británie Navrhuji, abyste je dnes nechali nejdříve se ptát. Zůstanu tady… Pokud máte nějaké otázky, raději se Mě zeptejte teď. Aby vás vaše mysl nerušila. Bude lepší, když budu stát… uvidím lépe na lidi. Je lepší, když jsem zde, nebo na zemi? Takže, vhodnější bude nejprve se ptát, protože včera, když jsme začali tuto část s otázkami, odvedlo to lidi trošku jinam. Je lepší zeptat se na začátku na to, co potřebujete, protože jste všichni hledající. Všichni jste hledající a hledáte, tak nejlepší bude začít teď otázkami, abych mohla odpovědět během své přednášky. Žádné otázky? To znamená, že sahadžajogíni dokážou Sahadža jógu dost dobře vysvětlit. Jsem na ně velmi hrdá. Když jsem přijela do Austrálie, novináři se Mě ptali: „Matko, jsou všichni Vaši následovníci učenci?“ Řekla jsem: „Ne, jsou to úplně obyčejní lidé. Musí být úplně obyčejní a normální lidé.“ Ale oni řekli: „To, jaké mají znalosti, je tak překvapivé, že máme pocit, že jsou všichni učenci.“ Řekla jsem: „Všechna učenost je uvnitř vás.“ Všechno vědění je uvnitř vás. Stačí jen dostat tam světlo, pak uvidíte, že všechno to vědění je ve vás. Nemusíte pro ně nikam chodit. Je to všechno uvnitř, všechno je ve vás zabudované. Jste vystavěni tak krásně, abyste se stali Duchem, že pro to už nemusím moc dělat. Prostě se to vypracuje. Jedinou věcí je, že člověk musí vědět, co bychom měli očekávat, abychom se stali Duchem. Jaká by měla být naše představa. A to také Read More …

Veřejný program: Rady na levou stranu – problematika podvědomí Brighton (Anglie)

První tři minuty jsou bez zvuku. Veřejný program: Rady na levou stranu – problematika podvědomí, 13/05/ 1982, Brighton, Velká Británie Ale jak jsem vám řekla, mohou tu být dobré podmíněnosti. A stejným způsobem můžete mít dobré zvyky a špatné zvyky. Jestli zvyky brzdí nebo blokují váš vzestup, mohou vám také pomoci se upevnit. Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. Formuje hmotu ke svému vlastnímu účelu. Začíná si zvykat používat hmotu pro pohodlí nebo jako pomocníka či průvodce životem. Čím víc se začínáte spoléhat na hmotu, tím víc ničíte svoji přirozenost, protože se zabýváte neživým. Hmotou se zabýváme pouze tehdy, je-li mrtvá. Když je živá, tak nás tolik nevzrušuje. Takže strnulost hmoty se v nás zabydluje, jakmile začínáme používat hmotu k našemu vlastnímu účelu. „Jak bychom ale jinak měli existovat?“ je otázka, na kterou se lidé mohou ptát. „Dal-li nám Bůh materiální věci a hmotu, abychom je používali, neměli bychom je používat? A neměli bychom se jimi těšit?“ Ale ve skutečnosti se tím netěšíme. Před realizací se nemůžete těšit žádnou hmotou. Můžete si jen vytvořit zvyk a můžete se stát otrokem hmoty – před seberealizací. Jde o zákonitost, základní pravidlo ekonomiky, že potřeby jsou všeobecně neuspokojitelné. Například dnes chcete něco koupit – třeba koberec. Dobře, koupili jste ho. A teď se tento koberec stane bolehlavem, protože je to vaše vlastnictví, musíte se o něj starat. Musíte ho pojistit, Read More …

Veřejný program: Játra, mantry, fotografie (nekontrolováno) Rome (Itálie)

Veřejný program 1.den, Játra, mantry, fotografie, 28/04/1982 (nekontrolováno), Řím, Itálie K vyléčení jater musíme přijímat velké množství sacharidů. A nejlepší je bílý cukr, pokud je vibrovaný. Lékaři vždycky říkají: „Neužívejte cukr.“ Takovou obecnou léčbu nemůžete mít pro každého, protože každý je jiný a má jiné problémy. Lidé, kteří mají problémy s játry, musí užívat cukr, který je vibrovaný. Když se tento cukr dostane do krevního řečiště, tak nastaví molekuly vody v krvi do správného tvaru. Vazba vodíku a kyslíku je takhle: kyslík je uprostřed, řekněme, a vodíky, dva vodíky po stranách, takhle, vidíte? Ale když je to nevyvážené, stane se to, že tohle jde nahoru a tohle dolů a nemůže to přijímat teplo, ale když jde tohle dolů a tyhle dva jdou nahoru, když máte vibrovanou věc, tak pak můžete přijímat teplo. Takže když si vezmete vibrovaný cukr, když si vezmete tento vibrovaný cukr, tak se vám vyléčí játra. Za normálních okolností jsou pacienti s játry vždycky hubení a jsou velmi popudliví, mohou být velmi vznětliví a mohou mít velmi suchou povahu. Dokonce v nich nemusí zůstat žádné city. Měla jsem zubaře, který ke mně přišel, který se stal naprosto bezcitným. Řekl: „Teď už nemám žádné city k ničemu.“ Řekl, že nemá žádné city ke svým dětem, ani ke své ženě, ani ke své matce. Tak jsem se zeptala: „Co děláte každý den, jaké cvičení?“ Řekl: „Běhám osm kilometrů.“ Zeptala jsem se: „Proč to děláte?“ Řekl: „Abych si udržel dobré zdraví.“ Ale vaše fyzické zdraví není všechno, vaše fyzické zdraví Read More …

Veřejný program: Proč potřebujeme Sahadža jógu Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Proč potřebujeme Sahadža jógu, 14/04/1982, (Nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Onehdy Mi v rádiu položili velmi pěknou otázku, kterou bych se, myslím, měla zabývat nejdříve. A ta otázka zněla: „Jaký je rozdíl mezi různými sektami a Sahadža jógou?“ Je to velmi dobrá otázka, protože dává relativní představu o tom, co je realita a co není. Nejprve bychom se měli podívat k čemu je zapotřebí Sahadža jóga. „Sahadža“, jak víte, je… „Saha“ znamená „s“, „dža“ znamená „narozený“, Je zrozená s vámi. To znamená, že je spontánní, je vaší součástí. To, co je vaší součástí, je právo být spojen s Božským, to znamená být v józe, být sjednocen s Bohem. Nebo jsou lidé, kteří v Boha prostě nevěří, i tací jsou. Bojí se zaslechnout jméno Boha, kvůli rozličným zkušenostem, které měli, různým ideologiím, které převládaly. Bůh ale bezpochyby existuje, ať se vám to líbí nebo ne. Ale pokud a dokud existenci Boha necítíte, uvěřit v Něj je obtížné, to lze pochopit. Tedy, co je to Sahadža jóga? V Sahadža józe se ve skutečnosti lidské osobnosti stane to, že ta spící síla, nebo můžeme říci, že ta neprobuzená síla ve vás, která je vaší sílou klíčení, stoupá, prochází různými subtilními centry uvnitř vás a pronikne skrze tuto fontanelní oblast, a jak říkáme „křestem“, požehnáním nebo milostí Ducha svatého dostanete svou realizaci. Skutečně se to stane, je to uskutečnění, je to živoucí, živé. Je to požehnání živoucího Boha, nikoli umělého. Když vám někdo říká: „Tak, a teď vás pokřtím,“ a jen vám Read More …

Veřejný program: Jsem Duch svatý New York City (United States)

Veřejný program: Jsem Duch svatý, 30/09/1981, New York, USA Připoutanosti. Warren: Připoutanosti, dobře. ŠM: Je to dobré? Warren: Tady je to dobré. Je tu dost ticho, takže žádný nepotřebujeme. Warren: Jsi poprvé v kostele? Ne, už po kolikáté. Ale poprvé budu v kostele mluvit o Ádžňa čakře. Warren: To je skvělé. Včera jsem vám vyprávěla o této čakře (střední srdce), což je velmi ohnivá čakra, protože v této čakře sídlí velmi ohnivé Božstvo zvané Džagadamba, Matka vesmíru. Musí chránit své děti, které se snaží přeplavat oceán iluzí a jsou neustále brzděny lidmi, kteří jsou proti Bohu, kteří jsou proti Kristu, proti Bohu, kteří jsou ďáblové. Říká se jim rákšasové. A tak je musí chránit, a proto je tato Bohyně tak ohnivá, jako tygřice. Jedním z jejích povozů je totiž tygr a dalším lev. A dnes se chceme něco dozvědět o této čakře, kterou je Višudhi čakra, Višudhi. Na mapě světa je tímto centrem Amerika – ta je Višudhi čakrou. Proto je důležité pochopit, za čím stojíme – jako Američané. Toto centrum má 16 nervových plexů a na hrubé úrovni se projevuje v krčním nervovém zauzlení, které se stará o uši, nos, hrdlo, oči a krk a všechny problémy v této oblasti. S touto čakrou je spojena stavba obličeje. Podle výrazu tváře poznáte, jaký je stav tohoto centra. Jak už jsem řekla, má 16 nervových zauzlení. A v tomto centru se také vytváří všechny samohlásky. I angličtina má samohlásky, které však nejsou z vědeckého pohledu správné. Písmo dévanagárí má však všechny Read More …

Veřejný program: Nábhí Maccabean Hall, Sydney (Australia)

3.veřejný program, Nábhí, 27/3/1981, Sydney, Austrálie Jestli Mě tentokrát nebudete slyšet, řekněte Mi to prosím. Omlouvám se, že jsem se na tuto přednášku opozdila, ale Dr. Waren měl alespoň čas vysvětlit vám tuto zkušenost. Někdy je snazší pochopit to od člověka, který toho dosáhl, než se tomu snažit porozumět od člověka, který o tom mluví odněkud z desátého patra. Proto Mi Můj otec říkával, že když se někdo narodí v desátém patře a ostatní jsou v prvním patře, pokud k nim začnete mluvit odtamtud, tak vás zaprvé nebudou poslouchat, ani nepochopí, co vidíte. Není správné snažit se sdělovat jim něco z jisté úrovně na úroveň, která je v jejich mysli zatím statická. Je tedy třeba pozvednout jejich vědomí o dvě, tři patra výš, aby mohli začít vidět věci za horizontem. Takto se však už napáchalo hodně chyb a někteří lidé se jich dopouštějí záměrně. Někteří jsou svedeni z cesty, někteří to dělají záměrně. V konečném výsledku to vyjde nastejno. Když někomu dáte jed omylem, nebo vás k tomu někdo navede, výsledek je stejný. Stejně tak, ať už jste k něčemu svedeni, nebo něco děláte úmyslně, vše špatné má vliv na Kundaliní. Nyní k věku Vodnáře, což je termín, který jsem si osvojila od Dr. Warrena a který je dnes tak pravdivý. Vodnář znamená nosič vody. V sanskrtu se nazývá kumbha. Kumbha je výraz pro Kundaliní, Múladhára je kumbha, místo, kde je síla Kundaliní. Takže nazvat tuto éru věkem Vodnáře je jistě dílo nějaké realizované duše, která chápala, že v tomto Read More …

Veřejný program: Múladhára a Svádištána Maccabean Hall, Sydney (Australia)

2.veřejný program, Múladhára a Svádištána, 25/3/1981, Sydney, Austrálie   Klaním se všem hledačům pravdy. Nedávno jsem vám něco málo řekla o prvním centru, které se jmenuje Múladhára, a o Kundaliní která je vědomím a přebývá v trojúhelníkové kosti. Této kosti se říká sacrum – sakrální. Jak jsem vám říkala, toto je síla čistého přání, síla čistého přání, která ještě nebyla probuzena a která se ve vás ještě neprojevuje. Spočívá v tomto místě a čeká na okamžik, kdy vzestoupí a dá vám vaše druhé narození, váš křest, který vám dá mír. Dá vám vaši seberealizaci. Toto čisté přání se má sjednotit s vaším Duchem. Dokud nebude naplněno, ti, kteří hledají, nebudou nikdy spokojeni, ať udělají cokoli. Toto centrum je velice důležité, protože je to první centrum, které bylo vytvořeno, když se Prapůvodní bytost pustila do svého díla. Je to centrum nevinnosti, která je svatostí. Jako první byla na této Zemi stvořena svatost. Toto centrum je velmi důležité u všech lidských bytostí, protože zvířata nevinnost mají, zvířata ji nikdy neztratila, zatímco my máme právo – nebo lze říci – my máme svobodu vzdát se jí. Můžeme to udělat, můžeme ji tím či oním způsobem zničit prostřednictvím svých takzvaných představ o svobodě. Toto centrum má sílu dát nám moudrost. Moudrost je slovo, které nelze vysvětlit. Moudrost je rovnováha mezi vaším chápáním, co je dobré a co je špatné. Pokud opravdu chápete, co je pro vás dobré, co je dobré pro vašeho Ducha – to je moudrost. Když je toto centrum probuzené a není Read More …

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti, 1/12/1980, Caxton Hall, London (UK) Do mého domu byste se všichni nevešli, tak jsem si myslela, že je lepší přijít sem, tady jsme všichni! Dnes je poslední den pro naše sahadžajogíny (před Matčinou cestou do Indie). Musíme pochopit určité velmi důležité věci o sobě a naší organizaci, která je Božská. Nyní k vám mohu mluvit v širších souvislostech, ne o jednotlivých problémech a věcech, protože už nejste jen jednotlivci. Stali jste se nedílnou součástí Božské Bytosti a jste probuzenými buňkami, měli byste pochopit v širším smyslu, co s tím dělat. První věc, kterou musíme vědět, je, že jsme realizované duše a že máte realizaci a jste svatí. Máte všechny síly, které jen svatý může mít. Žádný světec nikdy neměl více sil, než máte vy a to se projevuje. Žádný svatý neměl takové znalosti, které dnes máte vy. Budete se divit – žádná z dosud napsaných knih nedokázala povědět o duchovní bytosti, která je ve vás, jak jste poznali prostřednictvím Sahadža jógy. Člověk to musí přijmout. Je to tak. Kdokoli z nich, kdokoli napsal nějakou knihu – řekla bych, dokonce ani Ádi Šankaračarja, nedokázal vysvětlit tolik věcí, které znáte vy. Ale kvalita Ádi Šankaračarji je vysoká, nebo lidí jeho typu – Markandeji nebo Buddhy. Jejich kvalita je velmi vysoká, protože jsou to extrémně čistí lidé. Čistota! Dosáhli individuální spásy velmi vysoké úrovně. Zatímco vy jste lépe dosáhli své kolektivní spásy. Ale jednotlivě jsou velice kvalitní. Myslím tím, že nepochybovali o Božské síle, neměli pochybnosti o Read More …

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Chtěla bych vám povědět o tom, co se děje v jiných částech vesmíru, které nevidíme, kterých si nejsme vědomi. Možná vás to bude trochu děsit. Ale nastal čas, abyste se dozvěděli o tom, jak jsme na tom ve vztahu k celku. Jaké jsou plány Božského? A jak je máme naplnit? Teď už je většina z vás tady realizovaných, uvědomělých duší. Někteří z vás jsou zde poprvé, takže také dostanete svou realizaci. Ale společným bodem vás všech je, že jste hledači – hledači Boha, hledači míru, hledači lásky. To je společným bodem. Ale toto hledání k vám nepřišlo pro vaše vlastní dobro, pro individuální vzestup nebo pro nějaké dosažení místa, odkud už není návratu, ale proto, že toto je poslední soud, kterému všechny lidské bytosti musí čelit. Musí si tím projít a dosáhnout toho, zaujmout poslední místa v Božím království. Dnes sedíte naproti mně, ale už jste se Mnou byli dříve, mnohem dříve. Avšak speciálně dnes, když jste u Mě, přišli jste sem, abyste se to dozvěděli a sami viděli, že jste schopni snést pravdu, lásku, požehnání Boha. Že dokážete vstoupit do Božího království a stanout pod jeho vládou se všemi Jeho silami, které z vás prýští. Už to bylo dříve slíbeno. Všechny sliby se musí naplnit. Všechna svatá Písma musí vyjít na světlo a musí se prokázat. Musíme si ale uvědomit, že se tu svádí tvrdá bitva mezi satanskými silami a Božskými silami a všechny ty Read More …

Veřejný program: Znovuzrození (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Znovuzrození, 12/05/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Myslím, že ti, kteří přišli poprvé, by měli být vepředu, bude to tak pro mne lepší, všichni, co přišli poprvé. Můžete si sundat kabát, jestli chcete, je velmi teplo. Říká se, že uvnitř nás leží síla znovuzrození. Ve všech Písmech je velmi jasně napsáno, že se musíte znovu narodit. Že musíte být pokřtěni, že se musíte stát pírem (světcem), musíte se stát bráhmanem. Všechno toto bylo popsáno ve všech velkých Písmech. Je velmi snadné říct, že nevěříme v Boha, nevěříme v žádné Inkarnace, nevěříme v Ježíše, nevěříme v žádné náboženství, nevěříme v nic. Je velmi jednoduché, to říct. Dokonce je jednoduché říct, že v ně věříme, věříme v Boha, věříme v Krista, věříme v Inkarnace, věříme v Krišnu, Rámu, všechny. Obojí je to samé. Když věříte v Boha, věříte v temnotě a nevědomosti. A když v Něj nevěříte, tak jste také v nevědomosti. Tím, že v Něho věříte, zavíráte oči, přijímáte víru a následujete ji. Samozřejmě to ukazuje, že jste si vědomi jisté síly, která je mimo nás. Takoví lidé mají velkou šanci. Pokud ale v této víře jdete do extrémů, začnete věřit pouze v Krista, pouze v Mohammeda, pouze v Krišnu – podle toho, kde jste se narodili. Jen si to představte, jak jsou lidské bytosti plné předsudků. Jestli jste se narodili v Anglii, tak budete buď katolík nebo protestant nebo nějaký čaroděj. Věříte v něco, protože jste někam umístěni, ztotožňujete se s něčím, protože tomu věří vaše matka nebo tomu věří Read More …

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši, 10/12/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Tento den je pro nás, abychom si pamatovali, že se Kristus narodil na tuto Zem. Jako lidská bytost přišel na tuto Zem a úkolem, který před ním ležel, bylo osvítit lidské vědomí smyslem pro porozumění. Můžeme říci, že to bylo změnit lidské vědomí tak, aby si uvědomili, že nejsou tímto tělem, ale že jsou Duchem. Poselstvím Krista je Jeho vzkříšení. Tedy, že jste Duchem, a ne svým tělem. A On svým vzkříšením ukázal, jak se pozvednout do sféry Ducha – čímž On byl: Pranavou, Brahmou, Mahávišnuem – jak jsem vám již řekla o Jeho narození. Když přišel na tuto Zemi jako lidská bytost, chtěl ukázat další věc, že Duch nemá nic co do činění s penězi, nemá co dělat s mocí. Je všemocný, všepronikající, ale On se narodil ve chlévě, ne v paláci nebo jako král, narodil se velmi obyčejnému člověku, tesaři. Protože když jste král, jak říkáme v hindi – „bedšah“, pak nic není výš než vy, že? Jednoduše to znamená, že nic není větší než vy, ani vás nic nemůže ozdobit, protože ať jste cokoliv, jste nejvýš. Všechny takzvané světské věci jsou jako suchá tráva, „trinavat“. Uložili Ho tedy do sena. Mnozí jsou z toho nešťastní, je jim líto, že Kristus – Ten, který nás přišel zachránit, měl takové podmínky. Proč mu Bůh neposkytl něco lepšího? Ale takovým lidem je jedno, jestli ležíte v chlévě na seně nebo v paláci. Všechno je to stejné, protože se jich to nedotýká, jsou odpoutaní Read More …

Veřejný program: Význam Brightonu (nekontrolováno) Brighton (Anglie)

Veřejný program: Význam Brightonu,15/11/1979, (nekontrolováno), Brighton, Anglie Samotné jméno je tak krásné – Brighton (= rozjasnit). A musí rozjasnit celou zemi. Byla jsem tu už předtím dvakrát a vždycky jsem cítila, že když mi bude dána šance, můžeme v tomto místě začít Sahadža jógu opravdu ve velkém a jednoho dne se to tu může stát poutním místem. Vibrace v Brightonu jsou smíšené. Máme moře a také tu má Matka Země speciální význam, ale když se něco Božského začne samo vyzařovat, přijde v přestrojení zlo a v daném místě se nahromadí a začne bojovat, bojovat s Božským. Proto jsem v Brightonu cítila tak smíšené vibrace. Ale celkově je to velmi dobré místo, kde může Sahadža jóga vzkvétat. Museli vám už říct o Sahadža józe. ‚Saha‘ znamená ‚s‘ a ‚dža‘ znamená ‚vrozený‘. Toto je jóga, je to sjednocení, které hledáte s Božským a které je ve vás vrozené. Je uvnitř vás. Všichni říkali: „Hledejte Ho uvnitř sebe.“ Dokonce i Kristus řekl: „Hledejte Ho uvnitř sebe.“ To znamená, že musíte hledat, je to vaše svoboda, která nemůže být zpochybněna. Musíte o to požádat. Například, pokud by vás Bůh mohl na této úrovni lidského vědomí transformovat na vyšší vědomí bez toho, abyste vy sami vstoupili do hry, aby vaše svoboda vstoupila do hry, udělal by to už dávno. On ale nemůže. Musíte si Božské vybrat ve své vlastní svobodě. Zcela jistě hledáte. Možná nevíte, co hledáte. Jedna věc je ale jistá, nejste spokojeni s tím, co jste, myslíte si, že existuje ještě něco víc, Read More …

Veřejný program: Jak poznat sám sebe (nekontrolováno) Harrow, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak poznat sám sebe, 19/10/1979, (nekontrolováno), Harrow, Anglie Dnes jsme se tu sešli, abychom se dozvěděli něco o sobě, a ne o druhých. Víme, že jsme lidské bytosti a že nás Bůh stvořil od malé améby až po tuto složitou strukturu zvanou člověk. Ale má s tím nějaký plán? Proč nás stvořil jako lidskou bytost, která je podle mě tak krásná? S jakým záměrem nás stvořil? Dospěli jsme k tomu, abychom pochopili, jaký účel má naše stvoření? A právě proto je nutné, abychom časem dosáhli tohoto stádia, kdy člověk pozná, kým je. Jste pouze svým tělem, svou myslí, svou inteligencí, svým egem, svým superegem, nebo je ve vás něco, co vás přesahuje? Existuje nějaký spodní proud, který působí na celé stvoření i na vás? Máte nějakou roli v celém plánu Všemohoucího Boha? Pokud ano, jaká je to role a kde ve vztahu k Němu stojíte? Mám-li vám říct, že ve vašem stvoření je velký smysl vašeho vlastního bytí a že neznáte svou hodnotu, nemáte mi jen věřit, ani mě popírat, ale zachovat si otevřenou mysl vědce. Stejně jako hypotézu, když vám něco předložím, musíte se prostě sami přesvědčit, jestli to vychází, nebo ne. Nuže, uvnitř nás existuje nástroj, živý nástroj, který je velmi krásně umístěn, jak je vidět na tomto obrázku, postupně vytvořený Bohem tak, jak jsme se vyvíjeli ze stavu améby do tohoto stádia. A tyto rozdílné dráhy, které vidíte, tři různé dráhy, jsou vnitřní dráhy našeho autonomního nervového systému, které nazýváme jako sympatický a parasympatický nervový Read More …

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace, 15/10/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Většina z vás jsou sahadžajogíni. … nesrozumitelné … Ti, kteří získali realizaci, ti, kteří pocítili vibrace, musí vědět, že se nyní vyvíjejí v jinou bytost. Klíčení začalo a musíte umožnit tomuto klíčení, aby se vyvíjelo svým vlastním způsobem. Když však získáme realizaci, obvykle si neuvědomujeme, že je to obrovská věc, která se v nás odehrála, že se v nás odehrálo toto nastartování, které je nemyslitelné, a že se to musí pomalu vypracovat. Musí se to v nás rozvinout. A protože to nevnímáme, nebereme svou realizaci tak vážně, jak bychom měli. Navíc jste obklopeni lidmi, kteří tyto vibrace nepocítili. Neznají tuto oblast, nikdy ji nepoznali. Jak to nazval guru Nának, je to alakhja (nepozorovatelné). Neviděli ji, nevědí o ní, nevědí, že existuje Boží síla, která chápe, koordinuje, spolupracuje s vámi, která působí v kolektivní bytosti, která vás činí vědomými, vědomými si této kolektivní bytosti a také ostatních. O této alakhja, nebo ji můžeme nazvat parokša (neviditelná), kterou nikdo nevidí, o které nikdo neví, mluví o ní, mluví o Božím království, mluví o Božích silách, o Božské síle. Jsou to jen řeči, řeči, řeči… Ale jakmile jste jednou nastartováni, musíte do toho dorůst. Pokud do toho nedorostete, budete vyhozeni, zvláště lidé, kteří přišli od falešných guruů a od falešných věcí, které následovali. Nevědí, jak hrozné tyto věci jsou. Jako když jste na krokodýlovi a najednou zjistíte, že je to krokodýl – jak rychle byste před ním utíkali? Ale ani pochopení Read More …