Powers Bestowed upon Sahaja Yogis Bordi (India)

Powers Bestowed upon Sahaja Yogis, Bordi (India), January 27th, 1980 Ensin meidän pitää tietää, mitä voimia meillä on ja myös tietää, miten säilyttää nämä voimat ja mitä muita voimia voisimme saada helposti itsellemme. Ensimmäinen voima, jonka saatte Oivalluksenne jälkeen, on suurin voima Maan päällä. Se on Shri Ganeshan voima. Vain Hän pystyy tekemään sen työn, jota te teette nyt, ja se on Kundaliinin nostamisen voima. Kukaan ei ole henkisyyden historian aikana tähän mennessä koskaan nostanut Kundaliinia niin lyhyessä ajassa kuin te nyt. Se liikkuu sormienne alla, se on absoluuttisesti Shri Ganeshan voima, joka on annettu teille. Sillä hetkellä, kun annatte Oivallusta, vaikka joku chakroistanne olisi epävireessä, tai teillä olisi jotain ongelmia, vaikka olisitte hieman riivattuja, vaikka ette olisi niin hyviä sahaja-joogeja, vaikka ette olisi niin antautuneita Matajille, vaikka teillä ei olisi herkkyyttä Sahaja Yogaan sitoutumisesta, silti Kundaliini nousee sormienne alla. Olette saaneet tämän Ganeshan avaimen sisällenne Shri Ganeshalta itseltään antamaan teille itseluottamusta, antamaan teille luottamusta siihen, että pystytte nostamaan Kundaliinin, mutta ei sellaista tunnetta, että te nostatte Kundaliinin. Jos ette kuitenkaan antaudu Sahaja Yogalle, jonkin ajan kuluttua te menetätte tämän voiman, hyvin nopeasti. Teillä on myös sellainen voima, että kun nostatte kenen tahansa Kundaliinia, voitte huomata, kun Kundaliini nousee, niin silloin tiellä ei ole minkäänlaisia esteitä. Mitä tahansa esteitä ympärillänne onkin, sanotaan vaikka, että naapurissa asustaa riivattu henkilö, niin hän ei häiritse teitä sillä hetkellä. Perheessänne saattaa olla negatiivinen henkilö, mutta jos nostatte Kundaliinia, sillä hetkellä hän pysyy hiljaa. Sillä hetkellä, kun liikutatte kättänne Kundaliinin päällä, käytätte kaikkein suurinta voimaa. Read More …

Transformation, Morning Advice at Bordi seminar Bordi (India)

Transformation, Morning Advice at Bordi seminar, 1980-0127 Kaikista tuntui oikein hyvältä, kun he tulivat tänne, he olivat iloisia, ja heistä tuntui, että heidän värähtelynsä olivat kunnossa. Mutta näin ei ollut. Olkaa siis valppaina, pyytäkää toisia tarkistamaan tilanteenne, ja olkaa nöyriä sen suhteen. Teidän täytyy tarkkailla itseänne koko ajan. Jos ette tarkista omaa tilaanne, miten voitte tietää mikä asia saa teidät epätasapainoon? Pyytäkää toisia tarkistamaan ja olkaa hyvin nöyriä sen suhteen. Älkää pitäkö asioita itsestään selvyyksinä, sillä jos emme muuta itseämme, Sahaja Yogalla ei ole mitään merkitystä teille. Se voi muuttua hyvin materialistiseksi tavaksi ilmaista Sahaja Yogaa, kuin tämä radio, transistori tai kaiutin, ne vain säteilevät. Meidän on tiedettävä, että Sahaja Yogan tehtävänä ei ole vain välittää energiaa lävitsemme, kuten kaikki muut materiaaliset esineet välittävät. Tämä mikki välittää energiaa ja tämä transistori, ja kaikki muutkin tällaiset laitteet välittävät energiaa. Mitään ei mene niiden sisään. Kun artisti laulaa, niin mitään ei mene radion sisään. Samalla tavalla, jos voimamme alkaa virrata, koska jotenkin Kundaliini on yhdistetty virtalähteeseen, niin Se ei ole tehnyt työtään, ettekä tekään ole tehneet oikeutta itsellenne. Teidän on siis imettävä Gangesin virtaus sisällenne, sulauduttava siihen ja muututtava. Ganges kyllä virtaa, mutta jos se virtaa kivikkojen läpi, niin kivet eivät ime itseensä mitään Ganges-joesta. Mutta jos se virtaa hedelmällisen maan läpi, kaikki hyötyvät sen vedestä. Teidän täytyy siis ottaa hyöty Kundaliinistanne muuttamalla itseänne. Yrittäkää muuttua. Tarkkailkaa kuinka paljon muututte. Odotuksista Kundaliinia kohtaan tulee… tulee niin ’sahaj’ – sellaiksi he kutsuvat sitä oudolla tavalla – ja ihmiset luulevat, että Kundaliinin pitäisi toimia Read More …