Birthday Puja

(Australia)

Feedback
Share

 

Puja for the 67th Birthday, Sydney (Australia), 21 March 1990.

Mikä innostus kaikkialla maailmassa! Luulen että koko Sydney- on riistetty kukistaan. Nuo olivat kauniita asioita noissa- korteissa ja kirjeissä sekä kauniissa runoissa. Lapset laulavat kauniisti. On vaikea kuvailla näitä tunteita- jotka ovat juhlavat- ja niin aidot ilon tunteet. Te tarvitsitte Äidin, joka huolehtii teistä- ja välittää teistä- ja pystyy- muuttamaan teidät- runsaalla viisaudella. Jokaisena syntymäpäivänäni Näen, että Sahaja joogit- laajentavat sydämiään- ja oivaltavat että eivät ole enää pisaroita- valtameressä, vaan he ovat osa sitä. Ja tuo valtameri itsessään- vahvistaa heitä ja pitää heistä huolta. Tuo valtameri- ruokkii heitä. Ja sama valtameri johdattaa heitä. Tuo yhteys pisaran ja meren välillä- täytyy tulla vakiintuneeksi.

Joten pisaran rajoittuneisuus- täytyy täysin liueta- meren valtavuuteen. Huolella- ja kauniilla sanomillamme asioilla- voimme syventää kollektiivia- sekä vilpittömällä halulla olla kollektiivisia. Halu kollektiivisuuteen täytyy olla hyvin vilpitöntä. Näin teidän olemuksenne laajeneminen alkaa. Ensimmäiseksi tarvitaan vilpittömyyttä itseänne kohtaan. Tietenkin, koska tulemme pisaran olomuodosta, pisarasta, pienestä rajoittuneesta pisarasta, siitä vaiheesta, me jäämme kiinni aina uudestaan niiden rajojen sisään. Meidän täytyy nähdä oma visiomme: Mitä tulette olemaan- tulevaisuudessa? Mitä haluatte olla tulevaisuudessa? Näin vilpittömyys itsessään – ajatukselle kollektiivisuudesta – itsessään se- rikkoo kaikki rajat. Jos olette jossain tarkoituksessa vilpittömiä, missä vain, silloin aika unohtuu- silloin aherrus unohtuu, kaikki unohtuu- haluatte vain saavuttaa sen- jopa pienissäkin asioissa.

Mistä tämä vilpittömyys tulee? On kaksi asian osaa joista vilpittömyys tulee. Ensin, nähkää omilla silmillänne mitä Sahaja Yoga on. Mitä se on teille antanut. Se on antanut teille Oivalluksen, se on antanut teille laajemman vision, se on antanut teille kollektiivisen tietoisuuden, se on antanut teille ajatuksettoman tietoisuuden- ja epäilyksettömän tietoisuuden. Se on tehnyt teistä uuden ihmisen- niin kuin munasta tulee lintu. Nyt olette lintu- ettekä voi mennä kuoreen takaisin. Kun ymmärrätte mitä Sahaja Yoga on tehnyt teille- ja oivallatte mitä olette siinä saavuttaneet: Olette saavuttaneet tiedon, tiedon Kundalinista, joka oli salaisuus kaikki nämä vuodet. Absoluuttisen salaista tietoa. Kukaan ei tiennyt siitä, tieto oli maan alla.

Teillä on kaikki tieto Kundalinista hyvin selkeästi, menemättä mihinkään kouluun tai yliopistoon tai minnekään. Menemättä laboratorioon- te olette kokeilleet sitä- ja olette ymmärtäneet mitä Kundalini on. Olette nähneet omin silmin- kuinka Kundalini nousee. Olette antaneet ihmisille Oivalluksia. Ette ole ainoastaan kokeneet- Pyhän Hengen viileää tuulta, vaan olette kokeneet myös omat voimanne. Olette myös nähneet että- olette tulleet joksikin, joka on hyvin erilaista kuin mitä olitte, kun tiedossanne ymmärrätte asioita. Jos tietonne on teissä niin hyvin- että pystytte nostamaan muiden ihmisten Kundalinia, jota eivät suuret pyhimyksetkään aiemmin tehneet, eivät suuret Näkijät, Maharshit, ketkään näistä mahtavista ihmisistä ketkä elivät. Vain hyvin, hyvin harvoilla oli pätevyyttä- nostaa Kundalini. Kaikkina näinä vuosina- teillä on siihen mahdollisuus. Te ymmärrätte mitä chakrat ovat- ja te voitte diagnosoida sen, jopa lapset pystyvät siihen.

Emme ymmärräkään kuinka hienoa se on! Ihmisen tasolla- emme tienneet siitä sanaakaan. Emme olleet kuulleet sanaa ”Kundalini”! Ja niin lyhyessä ajassa- olette tulleet niin tietoisiksi! Se on Sahaja Yogan siunaus. Kun näette- että teillä on niin paljon tietoa- sekä huomionne valo ja kuinka se toimii. Näette monia siunauksia joita tapahtuu, ja näette miten automaattisesti- tekemättä mitään saavutatte tuloksia, olette ällistynyt- ettekä voi ymmärtää kuinka se tapahtui, kuinka kaikki toimii. Yht’äkkiä Olin siellä ja tämä tapahtui. Yht’äkkiä Olin siellä ja tuo tapahtui. Kuinka?

Koko ajan tämä valtameri kaikissa yksityiskohdissa- työskentelee asioiden parissa. Kaikkien näiden tapahtumien tulisi avata teidän silmänne sille- että ette ole enää tavallinen ihminen, että olette pyhimys nyt. Meidän asenteemme tulee muuttua. Niin monet ihmiset ovat eläimiä edelleen: Näette kuinka he tappavat- ja kuinka he käyttäytyvät – he eivät ole edes ihmisiä. Me elämme heidän kanssaan- ja näemme heitä päivittäin: He ovat rikollisia ja sen lisäksi- heissä on hyvin alhainen kulttuurin taso. Voimme helposti kutsua heitä eläimiksi. On myös ihmisiä, jotka ovat puoliksi eläimiä ja puoliksi ihmisiä. Sitten on myös ihmisiä jotka ovat oikeasti ihmisiä, ja he ovat etsijöitä. Tämä ymmärrys siitä, mitä olette Sahaja Yogassa saavuttaneet, sen tulisi heti auttaa teitä ymmärtämään mitä te olette. Ja kun se on tapahtunut meille, silloin automaattisesti- teidän tulisi olla vilpittömiä siitä.

Tunnette että olette aidosti saavuttaneet jotain. On jotain niin suurta, että meidän täytyy olla vilpittömiä. Mielessänne teidän tulisi myös tuntea niin. Joten ensiksi tuntekaa mielessänne, tuntekaa mielessänne että se on niin tärkeää, se on niin tärkeää, se on niin arvokasta. Tulette hyvin vilpittömäksi siitä asiasta. Mutta toinen osa on erilainen: Kun näette jotain, kun tiedätte jotain, ja kun sydämenne alkaa aueta sille asialle. Toisessa osassa teidän täytyy avata sydämenne. Vilpittömyys tulee avoimesta sydämestä: Jos sydämenne ei ole auki, ette voi olla vilpitön. Mitä tarkoittaa että sydän ei ole auki? Katsotaanpa.

Synnytte uudelleen. Saatte Itseoivalluksenne. Se on myös syntymäpäivänne eräällä tavalla. Mutta tietonne ja ymmärryksenne kasvaessa- sydämenne ei ole pysynyt siinä mukana. Mikä siihen on syynä? Mikä pidättelee sydäntänne niin? Voitte helposti saada selville- että sydän johtaa ruumista, se johtaa aivoja ja kaikkea. Koska jos sydän pysähtyy, kaikki pysähtyy. Mutta vaikka aivot pysähtyvät, sydän jatkaa. Joten sydän on kaikista tärkein- ja se hallitsee koko olemustanne.

Tämä erityinen instrumentti- joka on hyvin hento, joka myös kierrättää, se on kuin kivi. Kuinka se sykkii? Kun sanomme: ”Laajenna sydäntäsi” se tarkoittaa että sydämenne kivettyneisyys- täytyy sulaa pois. Mutta kuinka siitä tulee kivettynyt? Meidän täytyy mennä asian juurille. Siitä tulee kuin kivi- koska sydän kontrolloi aivoja. Aivoissanne on seitsemän auraa. Samalla lailla sydämessänne on seitsemän auraa. Ja kaikki nuo aurat- ovat niitä jotka kontrolloivat aivojen auroja. Kuten tiedätte, aivoissa- on kaksi laitosta, ego ja ehdollistumat, jotka alkavat painaa aivoja liikaa.

Tuloksena kaikki nämä aurat painuvat. Aurat jotka ympäröivät sydäntä- myös joutuvat painoksiin. Mutta aivot voivat ajatella: ”Kyllä, näin on hyvä. Tiedän kuinka Kundalini nostetaan. Tiedän kuinka tämä tehdään. Tiedän kaiken” osa sitä sanoo. Se ei tule kivettyneeksi samalla lailla, se voi ajatella. Kuka tahansa kivisydäminen ihminen pystyy ajattelemaan. Kuten Hitler. Joten aivoihin ei kohdistu- ehdollistumat tai ego- siinä määrin että ne muuttuisivat kiveksi- eivätkä voisi ajatella.

Jos on liikaa egoa… Jos on egoa, ihmisestä voi tulla tyhmä- mutta hän ajattelee. Hänen ajatuksensa kulkevat. Hänestä tulee totisesti tyhmä. Kuka tahansa joka on egoisti- jonka Agnya tukkeutuu, hänestä tulee tyhmä. Siitä ei epäilystäkään. Näette sen hänen käytöksessään ja puheessaan- ja siinä miten hän yrittää tehdä mitään. Hän on varsinainen koreilija ja hänestä tulee tyhmä. Kuka tahansa viisas näkee, että tuossa on tyhmä mies. Mitä löydämme? Mieli on superegon peittämä- mutta se ei tee ihmistä, jolla on kiviset aivot.

Vastakohtaisesti- se tekee tyhmän ihmisen, mutta ei kivipäistä. Sellainen tyhmä ihminen voi puhua mitä sattuu. Voitte heti tunnistaa sellaisen tyhmän ihmisen. Se ei ole vaikeaa. Tämän toinen puoli on mielen ehdollistumat. Ne voivat olla vielä pahempia. Se on hyvin viekas asia. Koska ihminen jolla on ehdollistumia- ei tule niistä ulos. Hän ei mahtaile- vaan on viekas, ja hänen aivonsa ovat peittyneet- ideoihin jotka ovat asahaj. Joku näki Minut Pujassa pesemässä käsiäni- ja antamassa sitä vettä.

Ja hän sanoi: ”Miksi otatte sitä pesuvettä, jolla Äidin kädet pestään?” Ja joku toinen sanoi: ”Äidillä on käsissään niin valtavat värähtelyt, että kun pesemme ne, värähtelyt tulevat veteen.” Hän ei voinut uskoa sitä! Koska ehdollistumat ovat, että kun pesette kätenne, vain likaa irtoaa. Joten he eivät pysty ajattelemaan värähtelyitä. Kaikkia tällaisia ehdollistumia ihmisten mielissä on. Näitten ehdollistumien takia- he eivät näe sydämellä. Vaan he ajattelevat asioita- hyvin viekkaalla tavalla, kertovat valheita, puhuvat joutavuuksia- ja yrittävät saada teidät uskomaan että ovat oikeassa. He eivät ole tyhmiä- vaan idioottimaisia. He puhuvat kuin idiootit.

Ja te hyväksytte tuon idioottimaisuuden! Siinä ei ole viisautta. Joten yksi henkilö on typerys- ja toinen on idiootti. Niiden kahden välissä on Sahaja joogi. Nämä ehdollistumat tekevät aivoista perverssejä- mutta eivät tee niistä kiveä. Aivoista tekee kiveä vain se, jos ihminen on syntynyt mielellisen häiriön kanssa- niin ettei voi ajatella. Muuten aivot vain jatkavat ajattelemista. Oli sitten ehdollistumia tai egoa, aivot vain ajattelevat. Sellaiset aivot eivät saisi vaikuttaa sydämeen, koska sydän vaikuttaa aivoihin. Mutta aurat jotka ovat sydämestä lähtöisin- muuttuvat tympeiksi ja katoavat.

Nämä aurat sydämen ympärillä- ovat hyvin herkkiä- ja ne tuntevat: ”Eipä ole hyötyä antaa aivoille valoa.” Niistä tulee pienempiä ja pienempiä, ja niin sydän muuttuu pieneksi. Koska niillä ei ole merkitystä elämälle siellä, ne muuttuvat pienemmiksi ja pienemmiksi. Siitä aiheutuu että sydän pienenee. Kutsutte jotakuta pienisydämiseksi henkilöksi, ihmiseksi jolla on kanan sydän. Tai sanomme että sillä ihmisellä on kivinen sydän. Kaikki tämä johtuu- siitä että on ehdollistumia ja egoa- ihmismielessä, ja tuleksena voi tuntea että sydän muuttuu kiveksi, koska sydän on herkkä asia. Aivot eivät ole niin herkät. Jos laitatte veteen jotain pehmeää, se muuttuu kovaksi. Mutta jos laitatte veteen kiven ja keitätte sitä, se ei kovetu.

Koska sydän on herkkä ja hauras, siitä tulee kuin kivi, ikään kuin kiehuisitte aivoaaltojen lämmityksessä. Ja siitä tulee kuin kova kivi. Se ei tiedä kuinka sanoa edes yhtä kaunista sanaa. Aina se läimäyttelee ihmisiä- sanoen asioita joita ei pitäisi sanoa, aina ajatellen: ”Mitä sanoisimme satuttaaksemme muita? Kuinka voisin harhaanjohtaa muita ihmisiä?” Koska se on viekas asenne. Ja egon osuus, ego taas jäädyttää sydämen- ja silloin sydän ajattelee – ei ajattele, vaan sydän ei lähetä auroja aivoille. Aivot alkavat ajatella: ”Nyt sydän on poissa pelistä. Sydän ei kontrolloi meitä enää.” Silloin sydän ajattelee: ”Teen kaiken työn itsekseni.”

Tarkoitan että näin pää ajattelee. Ja sydän muuttuu pieneksi ja kiviseksi. Se ei voi toimia. Joten aivot ottavat vallan. Aivot ottavat vallan ja aloittavat. Aivot aloittavat toimintansa tavalla- jota emme voi ymmärtää: He käyttäytyvät kuin eläimet, he käyttäytyvät kuin satanistiset ihmiset, heistä tulee ilkeitä, eivätkä he tiedä kuinka sanoa aidosti- jotain kaunista muille. Heissä on eräänlaista väärää ylpeyttä- ja he jatkavat muiden satuttamista, loukaten muita kunnes tapaavat toisen samanlaisen, ja silloin he molemmat luhistuvat. Siinä on koko jutun koukku, muuten teistä olisikin jo tullut selvää jälkeä. Mutta koska kaksi ihmistä joilla on egoa eivät voi olla yhdessä, he neutralisoivat toisensa. Jumalan kiitos meidät on pelastettu heiltä.

Nämä kaksi ehdollistumaa- jotka ovat oikeastaan aivojen päällä, nämä kaksi ehdollistumaa jäädyttävät sydämen- ja tekevät sydämen toimialasta täyden nollan, ja sitten aivot alkavat vakuutella itselleen. Siitä johtuu ettemme osaa olla ystävällisiä muille, kuinka olla mukavia ja auttavaisia, kuinka olla lempeitä ja vakuuttavia, muita suojelevia. Olemme jo perineet tämän kaiken. Meillä on jo kivinen sydän- kun tulemme Sahaja Yogaan, ja aivomme ovat täynnä egoa tai superegoa. Nyt kun Kundalininne nousee- voitte ensin puhdistaa päänne. Vilpittömyys tulee kun Kundalininne liikkuu- ja koskettaa teidän Brahmarandraanne, joka on sydämenne istuin ja se laajenee. Silloin sydän palaa takaisin kuin kuningas, se palaa takaisin ja ottaa aivoista vallan. Ja kun sydän tulee takaisin, heti ne ihmiset joiden kanssa tulimme vihaisiksi, meillä ei ole puhuttavaa eikä mitään, yht’äkkiä ystävystymme heidän kanssaan. Ei ole ongelmaa. Ihmiset ovat satuttaneet teitä monella tavalla.

Kaikki loukkaamiset ja kaikki poistuvat. Ja alatte muuttua mukaviksi ja kauniiksi. Silloin Kundalini on koskettanut- teidän Brahmarandraanne jossa sydämen istuin on. Heti kun se aukeaa, myös sydämenne aukeaa ja se herää. Se ajattelee ”Mitä? Olenko antanut aivojen ottaa vallan minusta? Kuinka kehtaakin!” Ja se käy asian kimppuun. Ja olemme nähneet ihmisiä- jotka ovat yht’äkkiä niin muuttuneita että se on merkillistä. Eräs herrasmies Amerikassa sanoi: ”Äiti, Itseoivalluksen jälkeen olin niin muuttunut- että minusta tuli hyvin lempeä henkilö- enkä sitä ennen toivottanut sedälleni edes päivää.”

Ja hän tapasi setänsä jossain juhlissa ja sanoi: ”Terve setä!” Ja setä katsoi häntä. ”Oletko kunnossa?” Hän ei ikinä sanoisi niin. Sitten hän meni ja sanoi: ”Setä, oletko kunnossa? Onko kaikki hyvin? Voinko jotenkin auttaa sinua?” Hän sanoi kauniita asioita. Setä sanoi: ”Mitä olet tehtnyt? Oletko humalassa vai?

Kuinka puhut minulle noin herttaisesti? En voi uskoa tuota!” Näin tapahtuu. Siksi meidän täytyy ymmärtää, että voimme helposti päästä näistä asioista irti, koska olemme hankkineet ne. Pääsemme niistä eroon koska olemme hankkineet ne. Niiden ei tarvitse olla koko elämämme ja ihmissuhteemme. Ego ja superego- molemmat voidaan ravistaa irti kun sydän herää. Kun olemme ihmisten kanssa tekemisissä, meidän täytyy rikkoa jää- kommunikoimalla muiden kanssa soveliaalla tavalla. Vaikka sanomalla itsellenne: ”En usko että tämä ihminen on niin paha. Pidämpä häntä silmällä, hän saattaa olla hyvä.

Luulenpa että hän ei olekaan niin paha.” Ihmisille on hyvin helppoa ottaa joku vastaan pahana. Ja kun he kerran alkavat ottaa asioita niin, he alkavat rakentaa ympärilleen linnoitusta jossa asuvat- ja ajattelevat olevansa parhaita- eikä kukaan muu ole hyvä. Ja niin koko yhteisö ja yhteiskunta, koko ihmiskunta saa näiden ajatusten pureman. Sahaja Yoga on ainoa asia joka sen voi parantaa. Sahaja Yoga on ainoa asia joka tekee tästä selvää. Ja teidän tehtävänne on näytellä sitä osaa- ja ymmärtää että vilpittömyys voi tulla vain, jos nostatte Kundalinianne uudelleen ja uudelleen- ja avaatte Brahmarandranne. Silloin sydämenne nousee. Siitä tulee hyvin herännyt persoona- ja se ottaa aivoistanne vallan, jotka koko ajan ajattelevat- ajattelevat ja ajattelevat, kuin hulluna. Ja kun se tapahtuu, silloin ymmärrätte että- olette hypänneet epäilyksettömään tietoisuuteen.

Se suhde näiden kahden välillä- täytyy ymmärtää täysin. Ensiksi sydämen valta, tai sanotaan sydämen kuninkuus on uhattuna, se on tuotu alas nollaan. Ja näistä aivoista tulee kuningas, ja ne johtavat meitä. ”Minä ajattelen… Minä tunnen…” tämä tarkoittaa aivoja ja egoa. Jos luovutte siitä ”Minä ajattelen… Minä tunnen…” kaikki järjestyy. Teidän tulisi sanoa, … Minä haluan… ei ole kyse siitä. Tämä ruumis haluaa sen. Erottakaa itsenne. Vähä kerralllaan erotatte itsenne- kaikista noista tilanteista jättämällä tuon ”Minä haluan…” Sanokaa: ”Tämä ruumis… Tämä käsi… Tämä pää…” Alatte erottautua. Ja kun olette erottautunut, kaikki egon ja superegon rajoitukset poistuvat. Mutta kuitenkin näistä kahdesta on helppo päästä eroon.

Näistä kahdesta on helppo päästä eroon. Vain nostamalla Kundalinianne- ja rikkomalla Brahmarandranne. Se on suurin saavutus mitä teillä on- että voitte rikkoa Brahmarandranne, antakaa Kundalininne yhdistyä Kaikkialla olevan Voiman kanssa. Siksi sanon aina että teidän tulee meditoida ja että teidän täytyy olla ajatuksettomassa tietoisuudessa. Silloin se ratkeaa. Älkää kiinnittäkö huomiota ulkoisiin asioihin niin paljon. Tietenkin olette tavallaan vastuussa- Sahaja Yogasta- koska olette vilpittömiä siitä. Ette voi pakottaa itseänne. Joten sanon uudestaan ja uudestaan- että punnitkaa vilpittömyytenne. ”Kuinka vilpitön olen Sahaja Yogaa kohtaan?”

Jotkut suhtautuvat kevytmielisesti- sanoen: ”Äiti, olin typerä. Olin hämmentynyt.” Ette voi sanoa niin! Ette voi sanoa- koska olette nämä asiat velkaa Sahaja Yogalle. Olette kaiken velkaa Sahaja Yogalle nyt. Se on teille uusi elämä. Joten ette voi sanoa: ”Olin hämmentynyt.” tai ”Olinpa tyhmä ja typerä. Tein näin.” Sanokaa itsellenne että ette voi tehdä niin.

Äiti on tehnyt kovasti töitä täysin vilpittömästi- emmekä voi suhtautua vilpillisesti. Emme halua olla ulkokultaisia. Tämä on teeskentelyä, täyttä teeskentelyä. Sanotte jotain ja teette jotain. Jos teissä on lainkaan kiitollisuutta ja omanarvontuntoa, ette voi silloin koskaan sanoa: ”Äiti, tein vahingossa näin.” tai ”Olin hämmentynyt, typerä ja tyhmyri.” Se kertoo että olette hyvin keskinkertainen ihminen- ja teillä ei ole kiitollisuutta Sahaja Yogaa kohtaan, eikä itseänne kohtaan. Mutta parasta kaikessa on- että Minä en tarvitse Sahaja Yogaa, eikä Sahaja Yoga tarvitse teitä. Te tarvitsette Sahaja Yogaa. Sahaja Yoga on itsessään valmis.

Se ei tarvitse teitä. Se on valmis asia- ja sellaisena se pysyy- aivan täysin. Sillä on oma paikkansa, statuksensa ja arvokkuutensa- kaikki koskemattomina. Mutta jos haluatte siitä jotakin tulosta, teidän täytyy ratkaista se. Kuten Ganges-joesta, jos haette sieltä vettä, teillä täytyy olla oikeat astiat, jotka ovat tarpeeksi syviä ottaakseen vettä sisään. Mutta jos teillä on kivi, mitä te sillä saatte? Mutta Ganges virtaa. Se on mitä se on. Sillä on omat kykynsä. Se ei muutu koska teillä ihmisillä on kiviä.

Teidän täytyy ymmärtää nostaa Kundalinianne niin monesti kuin voitte. Yrittäkää laittaa huomionne Kundalliniinne koko ajan. Nähkää missä ongelma on. Puhdistakaa se aivan täysin. Etsikää missä ongelma on- ja nostakaa Kundalinianne- monia kertoja, ja huomatkaa että virtaatte- hyvin fontanella-luun alueella, jotta sydämenne laajenee. Se on tavallaan mekaaninen prosessi, näin voi sanoa. Mutta te ihmiset ette tee edes sitä. Jos olisitte tehneet, teidän sydämenne olisi suurentunut. Ja itse te sanoisitte: ”Äiti, sydämestäni on tullut suuri kuin Aasia.” Ja silloin näette sydämen ihmeen, kuinka se säteilee värähtelyjä, joiden vaikutuksesta teistä tulee myötätuntoisia, dynaamisia, kauniita ihmisiä ja vilpittömiä Sahaja Yogaa kohtaan.

Pyydän, että avaatte sydämenne tänään tätä pujaa varten. Olette olleet juhlallisia ja iloisia. Ja sydämenne on varmasti auennut, koska olen nähnyt että Sahaja joogeilla- on suuri sydän Minua kohtaan, mutta ei heitä itseään kohtaan. He tekevät minulle mitä tahansa- mutta itselleen eivät mitään. He koristelevat hallia aamusta iltaan- ja tekevät kaikkea. He ovat varmasti lähettäneet Minulle nämä kukat, en tiedä mistä. Mutta jos sanon heille: ”Meditoikaa itseänne varten.” sitä he eivät tee. Tai: ”Saavuttakaa tämä itseänne varten.” He eivät tee sitä.

Tämä on tilanne. Sen sijasta että hukkaisitte voimianne- koristellessanne näitä kaikkia- teidän tulisi koristella itseänne itsenne sisällä. Vilpittömästi, ajatellen kauniisti itsestänne, että olette pystyviä, täysin pystyviä ihmisiä, ja voitte käyttää mielikuvitustanne, älyänne, järkeänne, mitä vain mitä teillä on, löytääksenne tien, sanon sen uudestaan: Pitääksenne sydämenne suurena. Tämä on se viesti- tälle syntymäpäivälle kaikkialla maailmassa, koska tunsin että koko maailma- oli tänään kuin suuri sykkivä sydän. Vastaanotin viimeisen puhelun ja tulin tänne. Kaikkialta tuli puheluita ja kukkia, he sanoivat kauniita asioita. Siinä on kaikki. Olen läpikotaisin sen vallassa, aivan läpikotaisin, se oli Minulle liikaa. Suloisia, suloisia asioita lapsilta, lapsilta, ja millaisia naisilta, joitain erittäin kauniita miehiltä, ja on ihmeellistä kuinka nämä ihmiset- kuplivat ilosta koska tänään on Minun syntymäpäiväni. Samalla lailla, ajatelkaa että joka päivä on teidän syntymäpäivänne, että teidän täytyy nostaa Kundalinianne koko ajan- ja pitää Kundalininne standardi korkeammalla ja korkeammalla.

Mitä enemmän avaudutte, sitä usemapi säie Kundalinianne nousee, ja sitä enemmän sydämenne aukeaa, se herää ja siitä tulee voimakkaampi. Avoimella, suurella ja voimakkaalla sydämellä- voitte dominoida aivojanne, jotka antavat teille näitä outoja ideoita. Toivon että tämä tapahtuu tänä vuonna- täällä, ja että ihmiset ottavat asiakseen- saavuttaa suuren sydämen. Suuri sydän ei tarkoita tyhmyyttä, se ei tarkoita sitä. Suuri sydän on sellainen johon te voitte laittaa Minut. Minä olen melko suuri henkilö, joten teillä tulee olla hyvin suuri sydän, jossa Minä mahdun olemaan. Sellainen on suuri sydän- ja sellainen teillä tulee olla. Kun se tapahtuu, kaikki toimii kuin itsestään. Eli antautumisen osuus on: Teidän täytyy tietää kuinka antautua- ja teidän täytyy tietää mikä osa ei ole antautunut, koska te antaudutte niin että te laajennatte sydäntänne. Laittakaa Minut sinne- ja pitäkää kukkanne mukana- jotta voitte antaa ne Minulle- kun olette täysin omassa kontrollissanne.

Teillä on tunteenne, jotka ovat kuin kukkia, pitäkää ne itsellänne, ne ovat osa samaa syämenne valtamerta. Kun olette valmiit, kun kaikki on tehty, kun koko talo on valmis, tuokaa silloin ne kukat, ne tunteet, mukavat asiat, ne kauniit asiat ja ravitkaa niitä. Luulen että täytyy opetella, on varmasti kirjojakin siitä- kuinka sanoa kauniita asiota muille. Meidän täytyisi etsiä sellaisia kirjoja- tai kirjoittaa sellaisia kirjoja, kuinka voi sanoa kauniita asioita, kuinka muista pidetään huolta, kuinka saamme muut tuntemaan rakkautemme, rakkauden ilmaus, ja se työ, sellainen kirja auttaisi ihmisiä ymmärtämään- että näin on hyvä sanoa. Kun kerran sanotte jotain hyvää muille, se hyvyys tulee takaisin, kuten Minä olen teille kertonut, kuin pienet laineet jotka palaavat rantaan, silloin tunnette olonne hyväksi. Jatkakaa mukavien asioiden sanomista, asioden jotka miellyttävät, sitä tullaan arvostamaan paljon. Mutta jos sanotte sen vilpittömästi, ei vain kiusallanne tai vain puhuaksenne, vain ollaksenne pinnallisesti hyvä, kuten ”Kiitos, kiitos, kiitos.” mutta jotain sydämestänne, kuten sanotaan, ja tulette yllättymään- että sen toisenkin ihmisen sydän aukeaa- ja siitä sydämestä virtaavat nuo kauniit kukat, eli tunteet, teitä kohti. Eli toisaalla teidän täytyy laajentaa sydäntänne- ja toisaalla teidän tulee suojella- kaikkia kauniita, mukavia ja herkkiä tunteita sisällänne, joita olette saaneet kaikkialta, ja sitten kaataa niitä ulos oikealla hetkellä. Sitä se taide on.

Nämä kukat olivat puutarhassa aivan ensiksi, suojeltuna. Oikealla hetkellä ne tuotiin sisään. Jotta ne tuntevat että niitä kunnioitetaan, koska niitä käytetään oikealla hetkellä. Näin meidän tulee toimia itsessämme, sydämessämme, koska ihmiset ovat hyvin herkkiä, hyvin kauniita asioita, ja kaunistaaksenne niitä teidän täytyy sanoa kauniita asioita. Kieli ei ole rumien asioiden sanomista varten, muiden pilkkamista varten, muiden kiusoittelemista varten, vaan sanoaksemme jotain- niin kaunista, että toinenkin ihminen imee itseensä sitä kauneutta. Olen nähnyt ihmisten sanovan jotain kauniita asioita- ja ne pyörivät mielessäni. Joten sanoin: ”Milloin Minä saan sanoa näitä asioita muille?” Ajatelkaa sitä, ”Tämä on hyvin kaunis lause.” ”Se oli hyvin suloista mitä he sanoivat. Hyvä on, missähän voisin käyttää sitä?”

Kun menen kaupoille- ja näen jotakin: ”Ah, tuo on hyvä. Se on hyvä eräälle tietylle ihmiselle. Ostan sen.” Samalla lailla, jos kohtaatte näitä kauniita tunteita- ja kauniita asioita joita sanotaan, mitä silloin teette? Keräätte niitä, kaikkia noita asioita, pitäkää ne ja käyttäkää niitä oikealla hetkellä, oikeassa paikassa. Sitä on Shri Ganesha:n viisaus. Viattomat ihmiset ovat kaikista vilpittömimpiä, viattomat ihmiset. Ne jotka ovat älykkäitä ja juonittelevia- eivät voi olla vilpittömiä koska he nauttivat juonittelusta, he nauttivat niin kutsutusta ”loistavuudestaan”. He eivät voi ikinä olla. Ihmiset jotka ovat yksinkertaisia, jotka ovat rakastavia, jotka välittävät rakkaudesta enemmän kuin mistään muusta, voivat ainoastaan sanoa kauniita asioita vilpittömästi. Halusin tänään sanoa teille monta asiaa, mitä tunnen tästä syntymäpäivästä Australiassa, mutta kuten kerroin, sanat eivät riitä.

Koska – Australia on niin kaukainen maa. Kun niin monet tulevat tänne istumaan- ja laulamaan ”Agata Swagata”. Se on aivan uskomatonta, koska en ole antanut teille mitään rahaa, te ette ole antaneet minulle mitään rahaa, te ette ole sidoksissa sanomaan mitään sellaista. Ettekä vain ole tekemässä niin, vaan te myös nautitte siitä. Se on jotakin suurta. Te nautitte siitä ja niin se on: Kun sydämenne on suuri, nautitte sitä kun teette jotain muille. Nautitte hyvien asioiden tekemisestä. Nautitte hyvien asioiden sanomisesta. Meillä tulee olla kauniiden sanontojen parhaat kukkaset, meillä tulee olla parhaat tunteet- joita meidän tulee osata ilmaista toisillemme. Aloittakaa siitä tänään, Sanon että aloittakaa siitä, että vuodesta 1990 puhumme koko ajan jotain- kaunista toisillemme aina, ja pidämme korvamme auki, pidämme silmämme auki, ja aina kun mahdollista, kun kuulette jotain sellaista, pitäkää se mielessänne ja käyttäkää sitä uudestaan.

Olen tänään niin haltioissani, ja Minulle on liikaa- uskoa että- Australiassa on niin paljon Sahaja joogeja, niin kaukaisessa maassa. Nyt se on teidän velvollisuutenne. On teidän velvollisuutenne olla vilpittömiä Sahaja Yogasta, ja kaikessa vilpittömyydessä, kun teette asioita, ette ikinä ajattele niitä hassuja riitoja, joista kuulin aiemmin. Ajattelette vain ”Me rakastamme Äitiä ja meidän täytyy olla yhdessä, ja meidän täytyy rakastaa toisiamme, ja meidän täytyy sanoa mukavia asioita toisillemme, jotta rakkauden määrä kasvaa.” Mikä tahansa muu, jos joku yrittää- sanoa tai rikkoa jotain, tai rikkoo jonkun sydämen, he tekevät syntisiä asioita. On olemassa syntiä. Pyhimyksen sydämen rikkominen on suurin synneistä, ja heitä rangaistaan siitä. Nyt olette kaikki pyhimyksiä, teidän täytyy kunnioittaa toisianne. Eikä se riitä, vaan teidän täytyy myös nauttia vilpittömyydestänne. Niin se menee, Sanon että nauttikaa vilpittömyydestänne.

Ja kaikki nämä tyhmät ajatukset jotka tulevat päähänne, heittäkää ne pois. Koska kuulin niin monta riitaa siellä ja täällä- ja ajattelin: ”Mitä tämä on? Ovatko he Sahaja joogeja- vai ovatko he tavallisia ihmisiä kadulta?” Näin tapahtuu, ja sitten lapset, näin ja noin tapahtuu. Kerron teille jotain myös lapsista: lähettäkää lapsenne Intiaan. Olette joka tapauksessa olleet omahyväisiä heidän suhteensa. Tiedätte että he eivät kehity oikein. Joten lähettäkää heidät Intiaan. Sillä lailla olette avanneet sydämenne, koska koko maailma on sukuanne, koko maailma on perheenne. Menette minne vain koko maailmassa, ja tapaatte ihmisiä jotka rakastavat teitä, jotka pitävät teistä huolta, jotka tekevät teille kaikkensa.

Että joka paikassa on- joku istumassa- ja odottamassa että tapaisi teidät kuin yhden omistaan! Ajattelin juuri nyt että: ”Nämä muusikot ovat lähdössä Singaporeen. Mitä tapahtuu? Missä he asuvat?” Se on iso ongelma, yritetään sitä ja tätä. Yht’äkkiä annoin bandhan ja Balalta tuli puhelu. Bala kertoi Minulle: ”Ei, se on täysin kunnossa. Kerron äidilleni, hän pitää huolta heistä.” Ongelma ratkaistu. Mitkä vain teidän ongelmanne voidaan ratkaista, koska- te olette vilpittömiä, mutta jos ette ole, tapaatte ihmisiä jotka eivät ole vilpittömiä, ja menette alaspäin, menette omaan arviointiinne ja muiden arviointiin.

Eikä teillä ole paikkaa Sahaja Yogassa. Sahaja Yogassa ei ole paikka vilpillisille ihmisille, joten yrittäkää kehittää vilpittömyyttänne. Nostakaa Kundalinianne niin monesti kuin voitte. Pitäkää se siellä. Pitäkää se Sahasrarassa ja pitäkää huoli että sydän aukeaa. Se on parasta väylä. He kaikki ovat kysyneet Minulta: ”Kuinka avata sydämemme?” Minä sanoin: ”Ottakaa avain.” En tiedä kuinka kertoa heille. ”Avatkaa sydämenne.”

Tarkoittaa että nostakaa Kundalininne, pysykää Brahmarandrassa- ja seuratkaa että Brahmarandra aukeaa. Eikä vain se, vaan katsokaa että sydämenne laajenee, kun olette mukava muille, miltä se tuntuu teistä. On ihmisiä jotka eivät puhu paljon, jotka eivät tapaa muita, jotka ovat pidättyneitä. He ovat kuin eläisivät ilmassa, tietynlaiset ihmiset, siellä on varmasti joitain badhoja, jotkin bhootit istuvat heidän päidensä päällä, muuten se olisi hyvin epäluonnollista käytöstä Sahaja joogilta. Olen kertonut tänään niin monta asiaa koska luulen että huoli, rakkaus, välittäminen, viisaus- ja kärsivällisyys, niiden tulee imeytyä. Jos olen teidän Gurunne, jos olen teidän Äitinne, teidän täytyy imeä itseenne nämä ominaisuudet. Olen huolissani kaikesta. Jos jollain on ongelma, olen huolissani. Yritän saada ongelmat ratkaistua siitä ihmisestä. Kuka vain jolla on ongelma, Minä – se juuttuu Minuun- kunnes olen ratkaissut ongelman.

Kerron teille suoraan myös lapsistanne, kerron vaimostanne, kerron miehestänne: ”Tämä ei ole kunnossa. Asia täytyy korjata.” Koska välitän teistä. Tällainen asenne teillä tulisi olla Sahaja joogeja kohtaan, Sahaja Yogaa kohtaan, ja se vahvistaa teitä niin paljon, koska te välitätte, ja siksi muutkin välittävät. Voitteko kuvitella Minun laiselle intialaiselle naiselle, niin monen ihmisen välittävän Minusta? Miksi he Minusta välittäisivät? Eli olette Sahaja joogeja, mutta on ihmisiä jotka eivät ole Sahaja joogeja, kerron sen, he eivät ole Sahaja joogeja, olen tavannut heidät lapsuudessani, joita tunnen, sukulaisiani – he kaikki välittävät minusta! On vain eräs asia, koska välitän heistä- Minä huolestun heistä. Jos joku kertoo Minulle ongelmastaan, se on mielessäni, jää kiinni kuin postimerkki. Kunnes ongelman ratkaisu löytyy, Etsiskelen ongelmaan ratkaisua.

Ja Minulla ei ole mitään omia ongelmia. Samalla lailla, teillä ei tulisi olla omia ongelmia. Silloin pystytte selviämään. Onko kaikki hyvin?

Jumala siunatkoon teitä!

Toivon että ensi vuonna- te kaikki vietätte syntymäpäivääni Intiassa. Järjestämme kiertueen ohjelman sillä lailla, ehkä se onnistuu. Katsotaan että voitteko saada jotain- edullisempaa matkustaaksenne sinne. Meidän täytyy selvittää monta asiaa. Kyllä se ratkeaa.