Navaratri Puja

Loutraki, Sportcamp (Greece)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri Puja. 2001. október 21. Delphi (Görögország)

Azért gyűltünk ma itt össze, hogy megtartsuk a Devi Puját. Ezt a Puját már sokszor megtartották, amikor a Dévák felkérték az Istennőt, hogy mentse meg őket a gonosz erők uralmától. Ma én is hasonlóan érzek, hogy egy különleges és furcsa helyzet szorításában vagyunk.

Vannak emberek, akik maguk az ördögök és megbabonáznak más embereket, akik úgy viselkednek, ahogyan sohasem lett volna szabad. De ők nem tudják, hogy mindennek van egy határa. Most elérkezett az idő, amikor az összes jó ember, különösen a sahaja jógik, minden elméjükkel azon kell dolgozniuk, hogy elpusztítsák ezeket a szörnyű személyeket, miként annak idején Mahishasurát is.

Régen ez nem volt nehéz, mert az ördögök úgy is néztek ki, mint az ördögök, fel lehetett ismerni őket, és az egész viselkedésük is azt mutatta, hogy ördögök. Miért csinálták ezt, Miért voltak kegyetlenek? Azért mert ezek az úgynevezett „emberek” – de nem azok – valójában ördögök, és mindig tenni akarnak valamit, amivel elpusztíthatják az emberi fajt, a jó emberekkel együtt. Teljesen egyértelmű, hogy eljött az ideje, hogy elpusztítsák ezeket az ördögi lényeket.

Soha nem tudnék az iszlám ellen lenni, és soha nem kritizálnám Mohammed Saab-ot. Ő kétségtelenül isteni származású volt, és isteni munkát próbált véghezvinni. De ezen isteni munka fölé kerekedtek ostoba emberek, akik elfogadták ezeket az ördögi embereket. Meg lesztek lepődve, ha megtudjátok, hogy az iszlámon belül 74 irányzat van, akik azt mondják, hogy egy vallást követnek, de ez nem így van. Közülük néhányan igazán gonosz emberek, és magukat Devbandhi-nak hívják, ami egy hely Indiában, de Wahabee-nak is nevezik őket.

Régóta tudok már róluk, mert a mi háztartásunkban, az apám házában sok muszlim szakács, sofőr és más alkalmazott dolgozott. És ezek a Wahabee-k nagyon érdekes emberek, mert még Mohammed Saab-ban sem hisznek. Hogyha azt mondod nekik, hogy Mohammed Saab ezt meg ezt meg ezt csinálta, akkor azt válaszolják, hogy „nem, mi nem hiszünk Mohammed Saab-ban.” „Akkor ki az, akiben hisztek?” „Allahban hiszünk.” „Találkoztatok Allahhal? Láttátok őt, hogy ennyire hisztek benne?” De az egész viselkedésükre a kegyetlenség volt jellemző, ami velük született – nagyon kegyetlenek voltak, és valahányszor az apám ilyet látott, elbocsátotta őket. Mindig voltak gonosz üzelmeik, akikkel becsaptak másokat.

Sohasem gondoltam volna, hogy ez ilyen méreteket ölthet. Többségük afganisztáni volt – gondoltátok volna, a többségük. Természetesen más afgánokat kínoztak, és bármerre mentek, az volt a jellemzőjük, hogy nagyon kegyetlenek tudtak lenni. Nem az összes afgán, egyáltalán nem, de néhányan. És Afganisztánból Indiába jöttek – nagyon sokféle afgán van nálunk. Van közöttük, aki tényleg szerető, kedves, segítőkész és nagyon szeretetreméltó. De néhányan nagyon kegyetlenek. Eleinte nem értettük őket. De az apám tudós volt, az iszlámnak a tudósa, és ő mondta, hogy „Ők valójában nem az iszlám követői. Wahabee-nek nevezik magukat, és nem mohamedánok.” Most már tisztán látom, hogy ez így van.

Nem mintha más vallásokban és egyéb csoportokban nem lennének rossz emberek. De ezek a Wahabee-k titokban különböző csoportokat alkotnak. Nincsenek sokan. És ez az, amit az apám mondott nekem, hogy „Egyszer majd nagyon veszélyessé fognak válni és lehet, hogy meg fogják próbálni teljesen romba dönteni a világot”. Először nem értettem, mert végül is úgy néznek ki, mintha emberek lennének. De az apám azt is elmondta, hogy „Ügyesen álcázzák magukat, de amint elkezdenek kegyetlenkedni, azt se fogod tudni, hogy mit tegyél.”

Volt egy mohamedán vallású betolakodó az országunkban, akit Mohammed Shah Dalinak hívtak. Ez az ember nagyon-nagyon kegyetlen volt, rettentő kegyetlen, és még a mohamedánokat is megölte, mert az volt a rögeszméje, hogy nem szabad Mohammed Saab-ban hinni, mert Mohammed Saab azt mondta, hogy „Én nem vagyok Isteni”. Nekem is ugyanezt kellett mondanom, hogy az ostoba emberektől megszabaduljak. Évekig mondtam azt, hogy „Én nem vagyok az Isteni”, de amikor érezték a vibrációimat és ehhez hasonlók, akkor elhitték, hogy az vagyok. De a Wahabee-k soha nem értették meg azokat az embereket, akik hittek Mohammed Saab-ban. Szörnyen kegyetlenek, és mivel még Mohammed Saab-ban sem hisznek, ezért semmit sem lehet nekik mondani. Nem mondhatod nekik, hogy mi van a Koránban, mert nem hisznek a Koránban, nem hisznek Mohammed Saab-ban, mert ők (csak) Allahban hisznek. De vajon hogyan kerülhetnének egyáltalán kapcsolatba vele?

Meglepő, hogyan sikerült nekik egyre több embert megbabonázniuk – hasonlóképpen nálunk (Indiában) is vannak hasonló szörnyeteg guruk, akik guruknak mondják magukat, és megbabonázzák az embereket. Láttatok már ilyen megszállott embereket. De sok ilyen „guru” lepleződött már le, és sokan fognak még lelepleződni. A többségük olyan ember volt, akit csak a pénz érdekelt, hogy így vagy úgy, a vallás nevében minél több pénzt keressenek. És legtöbbször az emberek nem látják a kegyetlen módszereiket és a kegyetlenségüket. A kegyetlenség egyre csak növekszik.

Egyszer a Nizzamudin nevű szent helyen voltunk, és felfedeztem, hogy volt ezen a helyen egy Madrassa – a Madrassa egy iskola. Ebbe az iskolába kisgyerekek jártak. Olyan ügyesen meg volt tervezve, Isten tudja hogyan, de csak Delhiben 120 ilyen Madrassa volt! Senki sem tudta, mit tanítanak ott, hogyan babonázzák meg a gyerekeket, és hogyan csinálják mindezt. Történt, hogy amikor elmentem erre a Nizzamudin nevű helyre, az emberek dalokat énekeltek és ehhez hasonlók. Éreztem a tiszta vágyukat a szeretetre. Mindannyian érezték a szeretetemet, és eljöttek a Sahaja Jógába. De nem tudtam, hogy volt azon a helyen egy Madrassa is. Megkérdeztem tőlük, hogy miért van az, hogy Nizzamudin egy aulia, egy szent volt, és mégsem jók a vibrációk? Ők mondták Nekem: „Anyánk, itt egy Madrassa van.”

Nézzétek meg, hogyan dolgozik a gonosz. Általában így dolgozik a gonosz, és ez addig tart, míg csoportokat nem alkot, háborúkat okoz, és embereket öl meg. Kevesen vannak, de a vallásuk a kegyetlenség. Akárhogyan is éltek, kegyetlenek akartak lenni. Ezekben a Madrassákban voltak emberek, akik megmondták nekik, hogyan legyenek kegyetlenek. Gyűlölködésre tanították őket, és ezeket a Madrassákat használják fel, hogy a gyűlöletet elterjeszthessék az egész világon.

Amint tudjátok, Pakisztán és India mindig is harcban álltak egymással. De már a pakisztánok is észrevették, hogy ha továbbra is így harcolnak Indiával, akkor terroristáknak fogják tartani őket. Ezért azt mondták, hogy „Nem, nem lesz terrorizmus az országunkban.” Pedig furcsa módon ők azok, akik – ez a Musharraf elnök -, közel 65 tudóst, nagykövetet küldtek Afganisztánba, hogy ezekben a Madrassákban kegyetlenséget tanulhassanak – el tudjátok ezt képzelni? Gyűlöletet tanítanak.

Természetesen sok mohamedán van, akik valójában nem azok, de hogyha nem tisztelik Mohammed Saab-ot, és mégis mohamedánnak tartják magukat -, akkor mi jó keletkezhet ebből? Sok hamis elképzelés született, és az iszlám sok csoportra oszlott. Ami még nem is lenne baj, de a legveszélyesebb terv az volt, hogy különféle csoportokat alkossanak, melyek az emberiség ellen vannak! Nem tudom, hogy a mohamedánok közül hányan is tudtak erről. A Madrassákat az egész világon elterjesztették, és az emberek, akik ebből az intézményből kikerültek, nagyon-nagyon kegyetlen emberekké váltak. Először is a nőkkel viselkedte könyörtelenül. Megvetéssel kezelték a nőket, és semmiféle tiszteletet nem adtak meg nekik. Már ez is mutatja, hogy senki sem volt, aki irányítsa őket. A Korán nem ezt mondja, Mohammed Saab sem erről beszél. Mert ő azt mondja, hogy „Isten könyörületes és békeszerető.” Az nem kétséges, hogy Mohammednek minden cselekedet isteni volt. Viszont ahogy néhány mohamedán kapcsolatba került ezekkel a sátáni erőkkel, az emberek kezdték félreérteni az iszlámot. Az iszlám annyit jelent: „átadni, odaadni.” Ti vagytok azok, akik átadjátok magatokat. Az önátadás azt jelenti, hogy mindenféle tisztátalan vágyat, kapzsiságot és hasonló illúziókat feladva az átlagember fölé emelkedtek. Egy másik nagyon érdekes dolog, amit Mohammed Saab mondott, hogy „a feltámadáskor a kezeitek beszélni fognak.” Tisztán ezt mondta. Természetesen, mivel az egész (Korán) költői nyelven íródott, az emberek könnyen félremAgnyarázhatják ezt.

Teljesen megdöbbentő, hogy ezekben a modern időkben ezeknek az embereknek ilyen Agnyafúrt elképzeléseik vannak. De ez azért van, mert az emberek is védekeznek ellenük, és nem hisznek bennük. A zsidók is ellenállást fejtenek ki ellenük. Ez az oka a gyűlölködésnek. Ez a kölcsönös gyűlölet minkét oldalon, azt mondanám, egészen más …. (rövid szünet) ….. ez egyértelmű.

A Sahaja Jógában egy teljesen ártatlan, békés együttélésben hiszünk. De az emberek teljesen elkülönülő csoportokban hisznek ….. (rövid szünet) ….. És, mi akkor a feladatunk? Mi az, amit nekünk tennünk kell: először is tartsatok önvizsgálatot. Például, hogyha hindu vallásúnak születtél, akkor ülj le, és vizsgáld meg magad, hogy érzel-e valaki iránt haragot csak azért, mert mohamedán. Senkit sem gyűlölhettek! Nem gyűlölhettek valakit csak azért, mert mohamedán. Ha mohamedán vagy, ha már átadtad magad, akkor hogyan gyűlölhetsz bárkit is?

Ha átadod magad, akkor az Isteninek adod át magad, viszont akkor hogyan is tehetnél bármit az Isteni ellen? Ezeket a helytelen gondolatokat és eszméket fel kell adnotok. Tegyük fel, hogy hindu vagy, akkor semmi közöd nem lehet a gyűlölethez. Ez teljesen biztos! A ’hindu’ szó a Sindhu folyóból jön, mert Nagy Sándor nem tudta kiejteni, hogy ’sindhu’, ezért helyette azt mondta, hogy ’hindu’. Már ettől fogva sok ember kezdte el ezt a szörnyű gyűlölködést Indiában. De szóba sem került a kegyetlenség. Ez volt a fordulópont. Nem akarták kínozni az embereket. Tehát ez a hozzáállás, hogy kínozzák, vagy gyűlöljék az embereket, ez máshonnan ered. Ennek a gyökere az, mint láthatjátok, hogy nyíltan gyűlölködnek. A gyűlölet egy nagyon rossz tulajdonság, és ez az egyik legveszélyesebb dolog. Ezt tudnotok kell …. (rövid szünet)

Nagyon fáj Nekem, amikor belegondolok abba, hogy az emberi lények gyűlölik egymást, amikor tudjátok, hogy a szeretet egy mindenen átható, csodálatos érzés. De akkor miért gyűlölködtök? Azért mert voltak emberek, akik elkápráztattak benneteket, hazudoztak nektek, akik becsaptak benneteket, és ezért gyűlölködtök. Micsoda teljesítmény! Emberi lénnyé válni, utána pedig olyan személlyé, aki tele van gyűlölettel. Azt már el sem tudom képzelni, hogy mi lenne a következő lépcső. Régen nem volt gond, mert a pusztítás a Dévi dolga volt. Megölte az összes ilyen (gonosz) embert ….. (hosszú szünet) …..  Ez nagyon elszomorító, hogy Isten megteremtette az embert, aki az amőba szintjéről emelkedett erre a szintre -, hogy tudjon gyűlölni bárkit is – , mert ez az, ami most történik!

Természetesen a Sahaja Jógában ez máshogy van. A sahaja jógik tudják, hogyan élvezzék a szeretetet. Szeretik, élvezik, mint azt láthatjátok. És ha valahogyan fel tudnátok számolni ezt a gyűlölködést  – valahogyan  az akaraterőtök segítségével – megcáfolva és szembeszállva mindazzal, amit az emberekről mondtak, biztos vagyok benne …… (hosszú szünet)

Ez egy nagyon nehéz munka, mert azokat az embereket, akik most a földön élnek, így nevelték fel, fejleszteni akarták a körülményeiket, a kapcsolataikat, a barátságaikat, és a gyűlöletnek ilyen mélységébe estek ….. (hosszú szünet) …..

Könnyezik a szívem. Milyen időben kellett a Földre inkarnálódnom, ahol azt látom, hogy az emberek gyűlölik egymást. Szeretetről és gyűlöletről beszélnek. Ez egy nagyon komoly dolog, hogy ti, akik a gyerekek vagytok ….. (rövid szünet) Úgy értem, vannak olyan tapasztalataim, amiken megdöbbennétek, ha elmondanám őket. Hogyan estek az emberek a gonosz természetnek ilyen mélységeibe. Az értelmünknek arra kell irányulnia, hogy megértsük magunkat. Van-e valaki, akit gyűlölünk? Vannak-e olyan elképzeléseink, amiknek nem kellene lenniük vagy csinálunk olyan dolgokat …. (rövid szünet) ….. Vannak bennetek ilyen dolgok? Vizsgáljátok meg magatokat! Gyűlöltök más embereket? Ezek az emberi elmének a teljesen romlott elképzelései. Azok az elképzelések, melyek teljesen az állati ösztönhöz hasonlítanak, egyáltalán nem jók az embereknek. De ez az, ami történik és ez, ami előtérbe kerül ….. (rövid szünet)

Megértem, hogyha szegények vagytok, de a gyűlölettől még nem gazdagodtok meg. Hogyha nehézségeitek vannak, akkor az a feladatotok, hogy megszüntessétek azokat és nem pedig az, hogy rágódjatok azon. Ezeket a dolgokat abba kell hagynotok. Nagyon meglepő, hogy egyáltalán nem foglalkoztok azzal, hogy mi az, amit csináltok. Igen, meg kell lennie a megfelelő megértésnek, hogy mi az, amit csináltok. Hogyha valakivel nézeteltéréseitek vannak, akkor inkább hagyjátok ott őket. Lehet, hogy megpróbálnak ártani nektek, de akkor sem szabad ellenségesnek lennetek velük. Nagyon meglepő, hogy sohasem látjátok ezeket a dolgokat, mennyire kellemetlenek, mennyire furcsák, és hogy megpróbálnak kárt tenni személyiségetekben. Lehet, hogy képesek lesztek kijavítani pár embert ….. (hosszú szünet)

Csak most ismertem fel igazán, hogy mennyire fontos dolog minden, amit a Sahaja Jógában teszünk! Nagyon sok időt kell ráfordítanunk. Nem értelmetlen és haszontalan dolgokkal kell foglalkoznunk, hanem komolyabb dolgokkal, amik bennünk vannak, és amelyektől meg kellene szabadulnunk. Hogyha megkérdezem tőletek, hány embert utáltok, akkor azt mondjátok, tegyük fel, hogy 20 embert ….. (hosszú szünet) Látjátok, ez az egész olyan szomorúsággal tölt el, hogy már azt sem tudom, hogy mi sahaja jógik, mit tegyünk. Mi az, amit akartok? Nézzetek magatokba, és gondoljatok arra, milyen nagyszerű dolog az, amit most csinálunk, és hogy mennyire helytelenül viselkedtetek eddig. Nagy megrendülésre van szükségetek, hogy rádöbbenjetek minderre.

Nagyon tetszenek Nekem a programok, a Puják, de hogyha Lényemnek a Legbelsejét kérdezitek, akkor tudom, hogy belül nagyon, nagyon boldogtalan és nagyon beteg vagyok. Most, amit sahaja jógiként kell tennetek ….. (rövid szünet) …. a legkevesebb, amit sahaja jógiként kell tennetek, az a teljes figyelem. Utána el kell mondanotok mindenkinek ….. (rövid szünet)….. A Sahaja Jógában az a gond, hogy csak az a fontos nektek, hogy ti jól érezzétek magatokat, és nem figyeltek arra, hogy mi történik körülöttetek.

Meg kell mondjam nektek, hogy most egy harc közepén vagyok a mítosz és egy ….. (rövid szünet) Ez egy hely – nem is tudom, hogy mondjam – ez bennetek van, még mindig bujkál bennetek egyfajta gyengeség, mert nem próbáltok meg harcolni a gyengeségetek ellen ……  (rövid szünet).

Azt tanácsolom nektek, hogy meditáljatok, és javítsátok ki a bennetek levő hibákat. Ez nagyon megdöbbentő, de azért, hogy ezt a megrendülést lecsökkenthessük, nekünk sahaja jógiknak tennünk kell valamit.

Mi az, amit ki kell dolgoznunk, hogy az emberi életnek ezek a szörnyű dolgai véget érjenek? Ez sikerülhet a Szeretet Erejével – képesek vagytok rá. De ki kell fejlesztenetek ezt az erőt a szívetekben. Gondoljatok erre! Nagyon jó lecke mindannyiótoknak, ha megvizsgáljátok magatokat – rendben vagytok-e teljesen? Vagy továbbra is gyűlölködtök? Mi az elmétek feladata – az, hogy gyűlöljön vagy hogy szeressen? Hogyha ez a szeretet megvilágosít benneteket, azon el fogtok ámulni, és egy nagyon nagy erőt fogtok Nekem jelenteni. Nem harcolhatok egyedül! Olyan emberekre van szükségem, akikben tényleg a szeretet nyilvánul meg – semmi más! Ez az egyik kihívás most mindannyiunknak, a világ összes sahaja jógijának.

Ez nemcsak a hívők és a nem-hívők közötti harc, nemcsak a sahaja jógik és a nem-sahaja jógik közötti harc, hanem ez az a harc, ahol csak magunkra számíthatunk, és ahol harcolni is fogunk. Ehhez folyamatosan fejlődnötök kell. Nagyon fontos, hogy lássátok a mai helyzetet – mi is a részei vagyunk-e ennek a gonosz dolognak, ami most munkálkodik? Vagy pedig elkülönülünk tőle és készen állunk, hogy harcoljunk ellene? Ez egy nagy harc, és remélem, hogy döntő is lesz! Ezután nem lesz több kegyetlenség az emberek között, nem lesz több harc, mert ez az a harc köztünk és a raksaszák közt. Ez nem egy mindennapi harc. Ezt el kell mAgnyarázni azoknak is, akik a gonosz erőket támogatják. Erre kérdezhetnétek, hogy „Anyám, honnan tudjuk, hogy ki az, aki a gonosz oldalán áll és ki az, aki nem?” Intelligensek vagytok, hiszen ti sahaja jógik vagytok, tudnotok kell, hogy ki van a gonosznak az oldalán. Tudom, hogy a sahaja jógik megmenthetik őket, a tudás és a szeretet helyes ösvényére vezethetik őket. De vigyázzatok a gonosz mesterkedéseivel, ami most van folyamatban.

A szíveteknek a legmélyebb részét szeretném megérinteni és megnyugtatni …… (rövid szünet). Biztos vagyok benne, hogy megértitek a látok leselkedő veszélynek a jelentőségét! Lehet, hogy nem lesz több ember a Földön, lehet, hogy nem lesz több gyerek. Mert hogyha ezek az erők elkezdenek dolgozni, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz ….. (hosszú szünet) Az egész Lényem beleremeg, megrázkódik, bele kell látnotok az élet minden részletébe: hol mennek végbe ezek a dolgok? Hol beszélnek kegyetlenségről az emberek? Mi történik? Akármire is gondolok ….. (rövid szünet) ….. nem egy ember, nem két ember, hanem mindannyiunk…..

Egy nagyon komoly harc közepén vagyok, az egyértelmű. De mennyi mindent dolgozhatnánk ki, ha mindannyian, kollektív módon harcolnánk! ……. (hosszú szünet) ….. Minden erőfeszítésem, együttérzésem, erőm, mindenem a ti kezetekben van, és ez az, amire készen kell állnotok. Nemcsak azzal, hogy olvastok valamit, vagy beszéltek róla, ki kell építenetek magatokban a Szeretet Erejét.

Biztos vagyok benne, hogy a Sahasrara megnyitásával képesek lesztek rá. De próbáljatok meg a Szeretet Erejével olvasni valamit, megérteni valamit. Ez egy nagyon fontos dolog, és amikor beszélünk róla, félig belül, félig kívül vagyok. De el kell mondanom nektek, hogy ezt ti együttesen dolgozzátok ki, és csak a Szeretet Ereje szállhat szembe ezekkel a „bűnözőkkel”, ahogyan őket hívják ……. (rövid szünet) ….. Minden áldásom rajtatok van és szeretném, ha ezeket mindannyian egyénileg dolgoznátok ki. Hány embert szerettek, hány embert …. (rövid szünet) …… Ez az, amit meg kell vizsgálnotok.

Remélem megértettétek, hogy mit szeretnék tőletek. Egy új generáció van kialakulóban ….. (hosszú szünet) …… Mindannyian a Szívemben vagytok, nagyon szeretlek benneteket és szeretném, ha katonaként jönnétek, és velem együtt harcolnátok. Azt is mondták Nekem, hogy vannak köztetek olyanok, akik csoportokat alkotnak – ez egy nagyon rossz hozzáállás! Amire most szükségünk van, az a teljes összetartás. Ha ilyen (csoportokat alkotó) embereket láttok, akkor mondjátok meg nekik, hogy viselkedjenek rendesen! Nincs szükség rájuk, hogy sahaja jógik legyenek.

Biztos vagyok benne – ez a szívből jövő vágyam -, hogy tényleg a szeretet és a béke katonáivá kell válnotok. Mert ezért vagytok itt, ezért születtetek. Élvezzétek önmagatokat.