Guru Purnima Puja

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Guru Purnima Puja, Cabella Ligure, 2002. 07.24.

Érdekes módon, megtudtátok, hogy ma van az igazi Guru Purnima. Purnima az a nap, amikor telihold van. Én tudtam ezt, de a Sahaja jógiknak a péntek, szombat, vasárnapot kell megszerveznünk. Akár arra az időpontra esik akár nem, nekünk így kell megszerveznünk. Most ez az időpont azt hiszem két nappal korábbra esett. De nem számít, végül is értünk van a hold és mi a holdért vagyunk, tehát nincs ebben semmi rossz.

Már nagyon sokat beszéltem nektek a Guru-elvről. És a Guru-elv… láttunk olyan embereket, akik úgy jöttek erre a világra, hogy legtöbbjük önmegvalósult volt, de soha senkinek nem adtak önmegvalósulást, ez a nagy különbség. Mindannyian önvalósult lélekként születtek, szufiknak és sok minden másnak nevezték őket, de nem kapták az önmegvalósulást. Megvolt az önmegvalósulásuk, és éppen ezért, nagy tudással rendelkeztek, ez az amit megpróbáltak megosztani az emberekkel. Mindent tudtak a csakrákról, mindent. Bizonyára az előző életeik eredményeként. Lehet, hogy néhányan nagyszerű emberek tanítványai voltak. Nem tudom, hogyan tudtak teljes képet alkotni arról, hogy mi az önmegvalósulás és mit érünk el az önmegvalósulás után.

Azt hiszem, Mohammed Sahib volt az egyedüli személy, aki a Mirajról beszélt, ami nem más,mint a felemelkedés a Kundalini által. Természetesen Indiában beszéltek róla, de más országokban nem mondták el annyira világosan, hogy létezik valami, amit Mirajnak hívnak. És nemcsak a Mirajról beszélt (Mohammed), de a feltámadás idejéről is, amikor a kezeitek beszélni fognak. Két dolgot mondott: először is azt, hogy „a kezeitek beszélni fognak”, amikor megkapjátok az önmegvalósulást. Nagyszerű dolgot mondott, mert innen tudhatjátok és biztosak lehettek benne, hogy megkaptátok az önmegvalósulást. Ezt a jelet adta. A második dolog: beszélt a Mirajról. A „fehér lóról” pedig azt mondta, hogy az nem más, mint a Kundalini. Nem a „Kundalini” szót használta, hanem „fehér lónak” nevezte. Tehát Ő az, aki tudta, hogy mi fog történni az emberekkel, amikor megkapják az önmegvalósulást. Nagy dolgot fedett fel előttetek, ami oly nagy segítség a Sahaja Jógának. Ti mindannyian önmegvalósult lelkek vagytok, mert érzitek a vibrációkat. Ez az egyik dolog, amiről beszélt. A másik: világosan elmAgnyarázta, hogyan váltatok önmegvalósultakká.

Nálunk Indiában olyan sok szent van, nagyon sok. Jobbnál jobbak. Bármiről beszélnek, bármit mondanak, az figyelemreméltó… rendkívüli. De valójában mi emberek, azt hiszem, nagyon ostobák vagyunk, hogy sohasem ismertük fel, milyen sok szentünk van. Még Törökországban is voltak a szufik, ott ahol a szunniták vannak; ott is nagyon sok szufi volt. Mindenütt a világon voltak önmegvalósult lelkek. Nem voltak inkarnációk, de önmegvalósult lélekként születtek. Látjátok, tisztán, világosak beszéltek, mert ők emberek voltak. Bármit mondtak, az nagyon érthető volt az emberek számára. Mert ha egy inkarnáció beszélt, egy másik dimenzióból szólt hozzánk. Az olyan emberek eljövetele, akik valóban emberi lények voltak, és önmegvalósultakká váltak… és ahogyan beszéltek, az figyelemreméltó. Először is, a legtöbbjük költő volt, mint például Kabir Indiában. Nem tudjuk hol és hogyan született, kik voltak a szülei, ez teljesen ismeretlen. Ennek ellenére, csupán a költészetéből kitűnik, hogy ő egy nagy-nagy Sahaja jógi volt. Mindenről nagyon érdekesen írt. A költészetében nagyon sok alapvető igazság került felszínre, amikről beszélt is. Semmilyen valláshoz nem tartozott. Amikor meghalt, a hinduk és a muszlimok vitatkoztak: „Mit tegyünk a testével?” Azt mondják, hogy amikor felemelték a testét takaró leplet, virágokat találtak a helyén. Két féle virágot, az egyik a hinduké, a másik a muszlimoké volt. Így oldotta meg az emberek közötti ostoba vitát.

A Sahaja jógában mi egyik ostoba valláshoz sem tartozunk, mi egy valláshoz tartozunk, ami a Vishwa Nirmala Dharma. El kell vetni minden vallás ostobaságát, mert mit láttok ma világszerte: minden vallási csoport harcol egymással, egymást üti-veri, megpróbálja kiirtani a másikat. Egy vallásos ember nem lehet ilyen, de ők egymást gyilkolják. Úgy értem, szörnyű dolgokat művelnek. Hihetetlen, hogyan tehetik ezt. Micsoda kegyetlenség! Egy jógi vagy egy szent alapvető erénye, hogy egyáltalán nincs benne kegyetlenség. Inkább feláldozza az életét, bármit megtesz, mintsem kegyetlenkedjen. Akik Isten és a vallás nevében kegyetlenkednek, azok egyáltalán nem vallásos emberek.

Tehát ez a vallás elferdítése. Meg kell értenünk, hogy ha a Sahaja jógához tartozunk, a legfőbb tulajdonságok, amikkel rendelkeznünk kell, a kedvesség, az együttérzés és a szeretet. Ha ezek hiányoznak, akkor nem vagyunk Sahaja jógik. Mondhatnám, mi másfélék vagyunk, más fajta személyiségek, akik valóban önmegvalósult lelkek, távol áll tőlük minden ilyen ostobaság és vannak vibrációik. De ahogy mondtam, terjesztenetek kell, mert csak azért jöttem erre a Földre, hogy az emberek felemelkedjenek, megkapják az önmegvalósulásukat, és mindaddig nem leszek boldog, amíg az összes olyan ember, aki hisz a felemelkedésben, el nem éri azt.

Sok embernek hisz benne, de még nem kapták meg az önmegvalósulásukat. Tegyétek a dolgotokat, és meg fogtok lepődni, lesznek emberek, akik alig várják, hogy megkapják az önmegvalósulásukat. Ez lehetővé válik a Guru Purnima napján, ami rendkívül kedvező nap. Különleges erőkkel áldalak meg benneteket, hogy önmegvalósulást adhassatok másoknak. Ne bonyolódjatok bele a saját problémáitokba, nincs jelentőségük, meg fognak oldódni. Többnyire olyan leveleket kapok, amik személyes vagy más problémákról szólnak. Látnotok kell, mi bennetek a probléma, mi történik legbelül, honnan ered, mi a kötelességünk, miért kaptuk meg az önmegvalósulásunkat, miért kaptuk ezt a spirituális gazdagságot, és mit kezdjünk vele’.

Azt mondom, ha minden nap legalább fél órát gondoltok erre, észre fogjátok venni, hogy milyen sok erővel vagytok megáldva. Mennyi dolguk volt régen a szenteknek: sok mindenről írtak, megküzdöttek az emberekkel… Nektek egyetlen dolgotok van, terjeszteni a Sahaja Jógát. A Sahaja Jógát még most sem fogadják el mindenhol. Az emberek nem tudnak róla, ami meglepő, mert minden féle borzalmas gurut viszont ismernek. A viselkedésünk, a felfogásunk, az egész életünk láttán az emberek azt kell, hogy mondják: ’ők olyan kivételes, annyira más emberek.’

Örülök, hogy ma a Guru Purnima egy újabb napja van, ami egy nagyon kedvező nap. Tekintsétek nagy áldásnak, mert ez egy bizonyítvány, hogy mindannyian képesek vagytok gurukká válni. Gurukká kell válnotok. Maga a folyamat fontos. A Sahaja jógában fontos „válni valamivé”, minden más teljesen felesleges. Gurukká kell válnotok. Különösen a nők félénkek, azt hiszem. Annyi mindent tehetnének, de le kell küzdeniük a félénkségüket. Ok nélkül félénkek, miért van erre szükség? Nagyon félénkek a nők, és nem kapcsolódnak be a Sahaja Jóga terjesztésébe, pedig kellene. Azt hiszem sokkal gyorsabban fog terjedni, ha a nők elkezdenek beszélni róla.

Megáldalak benneteket, hogy elvégezzétek ezt a munkát, amit félbehagytak a szentek. A ti feladatotok, hogy befejezzétek.

Isten áldjon meg benneteket.