Public Program Day 1, The Truth Has Two Sides

Geneva (Switzerland)

1985-06-11 The Truth Has Two Sides, Geneva, Switzerland, DP, 163' Chapters: Introduction by Yogi, Talk, Q&A, Self-Realization, WorkshopDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,FI,FR,IT,LT,NL,PT,RU,SK,TH,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (16)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Public Program. Geneva (Switzerland), 11 June 1985.

Lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams.

Bet tiesa turi dvi puses: mūsų matoma iliuzija gali atrodyti kaip tiesa, taip pat iliuzijos esmė gali atrodyti kaip tiesa. Tačiau kita pusė yra neabejotina ir ją reikia pajausti, reikia patirti savo centrine nervų sistema. Tai nėra protinė projekcija ir ne emociniai vaizdiniai, tiesa yra tokia, kokia yra, ir negali būti pakeista. Nėra jokių kompromisų. Kad pažintume tiesą, turime tapti nuolankūs. Šiandien moksle yra daugybė atradimų dėl nuolankumo, kurio mes dar iki šiol nežinome. Tačiau visa, kas pažinu išoriškai kaip medis, privalo turėti šaknis, tačiau šaknys lieka nepažintos, jei žiūrite tik į medį. Ir kai kas nors kalba apie šaknis, esame sukrėsti, nes anksčiau nieko apie tai nežinojome. Kadangi esame įpratę matyti tik medį, tai protas negali suprasti, kad jis gali turėti šaknis. Taigi tada galime sakyti, kad tie žmonės mokslo srity labai pažengę, labai progresavo ir išsivystė šalys.

Bet jie nežino, nes nesidomi savo šaknimis, ir bus visiškai sunaikinti. Dabar esu čia, prieš jus, ir jūs neturėtumėte jaustis lyg Aš norėčiau jus įžeisti, Aš esu čia tam, kad papasakočiau apie šaknis, didįjį turtą, esantį jumyse. Žinome daugybę energijų, esančių aplink mus, tai elektra, gravitacija – visa tai mokslinis žinių laukas. Bet yra ir subtili energija mūsų viduje, turime pasistengti ją suprasti taip pat moksliškai nuolankiai ir be išankstinio nusistatymo. Su kokiomis problemomis susiduriame čia, Vakaruose, turime pasistengti suprasti. Kaip kažkas Amerikoje Manęs paklausė: „Kas negerai Vakarams?“ Turime pamatyti, kas mums atsitiko evoliucijos metu. Vystydamiesi industriškai, išsivystėme tvirtą temperamentą ir neabejotiną vertybių sistemą. Industrializacija buvo puiki idėja, bet nenumatyta, kada sustoti. Štai kodėl nuvykę į itin industrializuotas šalis manome, kad valgome chemiją, ne maistą. Dabar reikia palaikyti balansą, bet kaip?

Žinant apie šaknis. Pagrindinė problema, kurią dabar jaučiu, yra vakarietiškas protas, dėl to, kad jis labai protinis; šis protinis gebėjimas buvo išvystytas nepaisant balanso. Kaip industrijoje kažkas naujo turi būti nuolat daroma; visada turime parduoti prekę, privalome turėti naujų madų, kitu atveju mechanizmai badauja. Tokiu būdu mūsų smegenys pradeda organizuoti naujus dalykus, štai kaip visa tai daroma. Protiniu planavimu pradedame mąstyti apie naujus dalykus ir tiesiog dieviname viską, kas nauja. Turite priimti naujienas, bet ne tai, kas visiškai kvaila, be jokios tradicinės vertės. Kaip praėjusią dieną sakiau: „Kuo toks ypatingas Froidas, kodėl priimate jį, o ne Jungą?“ Priežastis ta, kad jis davė visiškai naujas idėjas. Kažkas naujo ne visuomet yra gerai, pavyzdžiui, kartą plastmasė irgi buvo naujiena, dabar žinote plastmasės plėtros rezultatus. Jei tai, kas pasakyta apie medžiagą, tiesa, tai kaip tada dvasia? Taigi taip pat ieškodami tiesos nuolat stengiamės sužinoti naujų metodų.

Manau, kad blogis, atėjęs netikrų mokytojų forma, yra šio poreikio rezultatas. Prieš septyniasdešimt ar šimtą metų Indijoje staiga pakilo naujų idėjų banga apie savo šaknų pažinimą. Kai kurie dalykai nebuvo aprašyti nei Vedose, nei Puranose, nei kitose Rytų kultūros pažinimo knygose; nei knygose, parašytose po Kristaus, kaip Biblija, arba Korane po Mohamedo Sahibo, taip pat Zaratustros raštuose. Tai neturi jokio ryšio su senoviniu šaknų pažinimu. Tokios pačios problemos siejamos su religija. Pavyzdžiui, krikščionybė: Kristus atėjo į šią Žemę, kaip jūs vėliau sužinosite, kad įdiegtų mumyse ypatingą dvasios suvokimą. Jis yra mūsų viduje, specialiame centre, vadinamame Agija čakra, Indijos šventraščiuose minimu kaip Mahavišnu. Pačia tyriausia forma Jis egzistuoja kaip Omkara, kaip Logos. Apie Jį daug pasakojama Vakaruose, Vakarų žiniomis, protiniu būdu, bet iš tikrųjų jis yra žinomas Indų filosofijoje. Jūs negalite suprasti Kristaus protu, nes Jis yra aukščiau proto.

Jis pats yra pasakęs: „Tu turi vėl atgimti.“ Tada Nikodemas paklausė: „Ką reiškia „vėl atgimti“? Ar turiu vėl grįžti į motinos įsčias?“ „Ne, − atsakė Jis, − kas gimė žmogumi ir yra žmogus, o tu turi gimti kaip Šventoji Dvasia.“ Kas yra Šventoji Dvasia? Buvo paklausta Kanterburio vyskupo, mačiau tai per televiziją, ir jis atsakė: „Aš agnostikas.“ Taigi žurnalistas paklausė jo: „Tai ką čia tada veikiate?“ Jis atsakė: „Dirbu savo darbą.“ Tada žurnalistas pasakė: „Gerai, aš irgi dirbu savo darbą“ − abipusis dviejų proto išraiškų supratimas. Šventoji Dvasia − tai atspindys jumyse, tai Kundalini. Ne, Kundalini, tiesiog parodyk jiems. Žemiau, ne, ne, parodyk Kundalini, sakrum kaule. Kundalini buvo labai aiškiai aprašyta Indijos šventraščiuose. Biblijoje sakoma: „Ji pasirodys jums kaip liepsnos liežuviai.“ Tai yra centrai, o tai yra Gyvenimo Medis, taip pat aprašomas. Korane apibūdinamas kaip Assas. Jokiuose senoviniuose šventraščiuose ar iki Kabiros laikų, o tai buvo prieš keturis ar penkis šimtus metų, niekas nesakė, kad Kundalini sukelia kokių nors problemų.

Bet vėliau daugybė žmonių pradėjo rašyti knygas apie Kundalini, yra labai stora knyga apie tai, nustebau pamačiusi aprašymą, vokiečių autorius rašo apie Kundalini, kad ji sukelia žmogui karštį, sukelia ligas, gali priversti jus šokti, priversti šokinėti. Štai kaip jie bandė nuteikti jus prieš evoliucijos procesą. Religijos, atsiradusios po didžiųjų inkarnacijų, taip pat bandė tą pačią gudrybę. Paulius pradėjo skleisti šiuos sąlygotumus Biblijoje. Iš tikrųjų Paulius neturi nieko bendro su Kristumi. Kaip jis atsirado Biblijoje, negalėjau suprasti nuo pat vaikystės. Tada jis gimė kaip Augustinas, kuris vėlgi sukūrė religiją, ją suorganizavo, parėmė sąlygotumais. Ir šiandien, stebėtina, žmonės abejoja Kristaus gimimu, dieviškomis galiomis, stebuklais. Savo protiniu planavimu jie stengiasi įrodyti, kad Jis buvo toks pats kaip ir mes. Taip pat purvini ir nemalonūs dalykai buvo pasakyti apie Jį ir Jo motiną.

Pragariškų dalykų prikūrėme savo proto projekcijomis. Kaip jūs drįstate šitaip kalbėti apie tokia didžią asmenybę kaip Kristus! Tai ego paverčia mus tokiais įžūliais ir arogantiškais, mes patys save ruošiame susinaikinimui, keldami iššūkius tokioms asmenybėms, kurios iš tikrųjų gali mus apsaugoti ir vesti augimo link. Tai, kaip ir sakiau, yra to naujumo rezultatas, nes protas, norėdamas rasti ką nors naujo, augina ego. Pavyzdžiui, nuvykus į Ameriką geriau paklausti, kaip vonioje atsukti čiaupą, nes visi jie skirtingi. Gali tiesiog ką nors paspausti ir kiaurai permirkti, nes jie nori, kad viskas būtų nauja. Ir užtrunka valandų valandas spręsdami, kokį čiaupą geriau įsigyti. Lipdami į mašiną, amerikietišką mašiną, pirma geriau paklauskite, kaip atidaryti duris, nes avarijos atveju galite nežinoti, gali būti visiškai nauja. Ši pasirinkimo galia nuėjo taip toli, kad žmonės iš tikrųjų atrodo kaip kvaili vaikai. Ego stabdo asmens brandą.

Ego sąlygotumai yra patys blogiausi, jų negalima atsikratyti. Jeigu jus sąlygoja jūsų superego, jums vis skauda, jūs turite problemų, bet kai turite ego, jūs keliate problemas kitiems, esate agresyvūs. Tada norėdami įveikti ego jie bando tai daryti naudodamiesi protu, stengiasi atrodyti kaip paprasti žmonės. Apsimetant paprastais žmonėmis, protas toks nepasidaro. Turiu omeny, jau yra pasiektas to maksimumas; reikia liautis šitaip kvailai elgtis. Tarkim, Anglijoje galite pamatyti žmones, kurie naudoja juokingas spalvas, kad juokingai nusidažytų plaukus, jie vadina save pankais. Aš paklausiau kelių, atėjusių į programą: „Kodėl jūs tai sau darote?“ Jie atsakė, kad tai daro žmones patrauklius. Man jie atrodo kaip klounai, bet, jų nuomone, taip jautiesi patrauklus. Taigi pirmoji bėda, kurią supratau − mes norime, kad visi mus matytų patrauklius. Kokia nauda iš to?

Šis tikslas neteikia džiaugsmo. Jeigu visi mumis žavisi, kokia jiems ir jums nauda iš to? Man sunku suprasti. Net priešingai – patenkate į bėdą. Ta prasme, žinoma, jei tampate pankais, galite išsiugdyti siaubingą aklumą. Arba galbūt gali išsivystyti galvos odos problemos. Bet kai visą laiką jūsų akys laksto, žiūrėdamos, kiek žmonių jumis žavisi, žinote, kas gali nutikti? Taigi Altmiseris [Šri Matadži turėjo omeny „Alzhaimeris“], ši ateinanti liga yra pirminis lunatizmas. Šiandien Amerikoje atrasta, kad nesulaukus trisdešimt penkerių metų, vienas iš penkių tampa psichiškai nesveiku − iš penkių, ar galite įsivaizduoti? Iš penkių; štai ką šiandien skaičiau žurnale „Reader‘s Digest“.

Gali tapti, gali tapti. Altmiserio [Alzhaimerio?] liga jie vadina. Altmiserio [Alzhaimerio?] liga; taip vadina naują ligą. Tai mokslininko vardas, Altmiseris [Alzhaimeris?] ar kažkas panašaus. Ir jie kaltina, kad jei gyvenate ilgiau nei trisdešimt penkerius metus, šie dalykai pasireiškia. Bet tokioj paprastoj šaly kaip Indija ar kitose ne taip išvystytose šalyse nėra šios ligos. Štai kodėl Kristus pasakė: „Verčiau neturėkite nešvarių akių.“ Taip pat sunku suprasti tai, kad žmonės, kurie eina į bažnyčią, šito nori.

Atleiskite, kad turiu apie tai kalbėti, nes visuomet tai pastebiu Vakaruose. Tai yra siaubinga sėlinanti liga. Nors ji atrodo gana paviršutiniškai, taip nėra, ji turi labai gilias pasekmes. Akys turi būti nekaltos, neturi būti nei godumo, nei geismo, sklindančių iš jų. Vienintelis sprendimas, manau, Kundalini pažadinimas ir realizacija, kurios metu Kristus pažadinamas jumyse, jūsų centrinėje nervų sistemoje. Jis yra Agija čakroje, regos nervo susikryžiavime, esantis regos nervo susikryžiavime. Jei žmogus neturi nekaltumo, tada Agija čakroje yra blokas. Šiandien tai yra didžiausias išsivalymas. Įsivaizduokite, žmonės, vadinantys save krikščionimis, krikščioniškomis tautomis, yra žmonės, einantys prieš Kristų − tai stebina. Jei Indijoje kažkas yra garbinama, sakoma, kad visur yra dvasia; Bet kvaili Indijos intelektualai užsiėmę kastų sistema.

Tokie intelektualai turi suprasti, kad negali intelektualizuoti Dievo. Žmonėms nepatinka, kai sakau, jog turite išsivalyti save, tapti tyromis asmenybėmis. Šiandien Vakarų problema ta, kad jie prarado savo vertę tiek, kiek siekia tyrumas. Nebūtinai kūno tyrumas, tai ne tas pat, kas būti švariu išoriškai, ne tai, kaip save pristatote, o tai, kas viduje. Be šito negalima įveikti destrukcijos, tai mūsų viduje, kiekvieną minutę mes save naikiname. Kai 1972 m. pirmą kartą nuvykau į Ameriką, pasakiau jiems: „Nepriimkite Froido teorijų, neįsitraukite į kvailus iškrypimus. Taip darydami galite išsivystyti ligą, kuri išnaikins ištisas tautas.“ Jūs žinote, kad prasidėjo AIDS epidemija. Nudžiugsite sužinoję, kad pažadinę Kundalini galite išgydyti visas ligas; nes kai Kundalini pažadinama, nuostabiausia, kas nutinka, yra tai, kad visa, ką esate padarę, yra pamirštama. Tai vyksta kiekvienoje čakroje, ypač Agija. Agija čakroje, kai ji atveria Agija čakrą, pažadinama Kristaus dievybė.

O ego ir superego, kurie mus padarė panašius į kiaušinį, jie tiesiog sutraukiami spontaniškai, nes Kundalini gyva jėga, visiškai jus išvalanti. Tada tikite, kad Kristus mirė, jog mus nuplautų ir apvalytų. Jis kentėjo ir buvo nukryžiuotas dėl to, kad galėtų patekti į tą mažą tarpelį tarp ego ir superego. Atėjo metas įrodyti visų didžiųjų inkarnacijų ir šventraščių buvimą. Kai kalbame apie dievybes, žmonės apstulbsta, nes niekuomet to negirdėjo. Dievybės yra labai svarbios kaip žmonės, atėję mus išgelbėti, lyderiai. Savyje jie turėjo dievišką galią, kaskart atėję į žemę stengėsi duoti mums naują suvokimą. Galėtume pradėti nuo pirmos čakros, čia susiformavo anglis cheminėje periodinėje lentelėje. Tik dėl anglies susidarymo galime turėti organinę chemiją, ir dėl to vėliau atsirado amino rūgštys, o iš amino rūgščių susiformavo gyvybė. Iš gyvybės, kaip žinote, atsirado ameba, ir šiandien iš amebos yra žmogus.

Kodėl mes nesusimąstome apie to priežastį, motyvą, kodėl mes esame žmonės? Ar esame kažkuo ypatingi dėl to, kad tik žmonės tapo žmogiškomis būtybėmis? Ir koks mūsų gyvenimo tikslas? Tik žiūrėti į laikrodžius, švaistyti laiką lažybose? Ar mes gimėme ne tam, kad gerbtume save? Būti paviršutinišku yra nusikaltimas prieš Dieviškumą. Privalote žinoti, kad esate labai gilios asmenybės. Pamatykite septynias pakopas, kuriose esate sukurti. Esate įkūnijimas visų instrumentų, kokius tik galite sugalvoti. Šiuo metu tai, kas jums vyksta, yra paskutinis pasispardymas.

Ir po viso to jūs visiškai išsivalysite, tada tapsite tikrais instrumentais. Kaip kiekvienas instrumentas turi būti susijęs su maitinimo šaltiniu, taip ir jūs turite būti susiję. Ir kai suvoksite, kokie jūs esate nuostabūs, kokie dinamiški, kokių nuostabių galių jūs turite. Tačiau tai negalioja paviršutiniškiems ar žmonėms, negerbiantiems savęs. Tai nutiks žmonėms, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai ieško, tikrai nuoširdžiai. Taigi svarbu žinoti, jeigu ketiname būti Dievo valdų gyventojais, kad turime gauti realizaciją, Save. Buda pasiekė ribą, sakydamas: „Nekalbėkite apie Dievą, kalbėkite apie Save.“ Netgi Mahavira sakė taip pat. Zen nuėjo dar toliau, tačiau taip kalbama apie bemintę būseną. Tai yra pirmoji būsena, kuri pasiekiama pabudinus Kundalini, kai tampate viską suprantančiais, bet be minčių. Panašiai, lyg matytumėte nuostabų ežerą be jokio raibuliavimo, galite matyti visą grožį aplink, atsispindintį jame, ir tai suteikia daug džiaugsmo.

Kol kas mes nesame pažinę nedvilypio džiaugsmo. Žinome laimę, kuri ne kas kita, kaip ego išlepimas, kai ego šiek tiek subliūkšta, tampame nelaimingi − štai kokią turime iliuziją. Kad būtume realybėje, turime būti Savimi, buvimas Savimi yra tarp ego ir superego. Kai gyveni nebe reliatyvia terminologija, o gyveni tikrai. Jūs paprasčiausiai jaučiate vėsumą delnuose, lyg įjungus kompiuterį jūs turite ryšį su Dieviškumu. Net jei į delnus nukreipiate kokį nors klausimą, atsakymą galite gauti kaip vėsumą, reiškiančią „taip, labai gerai“, o šiltas vėjelis reiškia „blogai“; jums net gali iškilti pūslių, jei bandysite artintis prie ko nors, kas yra apsėstas. Visa ši informacija ateina nesąmoningai, dabar ji tampa sąmoninga centrinėje nervų sistemoje. Reikia suprasti, kad jūsų pasąmonė tapo, turi tapti sąmone. Taigi, kad ir kokią informaciją jūs esate gavę iš pasąmonės, ji yra visiškai logiškai suprantama. Taigi pirma, kas nutinka jūsų centrinei nervų sistemai, jūs tampate, kartoju, jūs tampate, kolektyvine sąmone.

Tai ne protiniai išvedžiojimai, jūs tiesiog tampate. Jūs taip pat pažįstate save, nes pažįstate savo centrus, ir jeigu žinote, kaip šiuos centrus gydyti, tada esate tobuli, puikios sveikatos ir džiaugsmingi. Tai buvo Sahadža Jogos pristatymas: saha reiškia „su“, dža reiškia „gimęs“ − tai spontaniška. O „jungtis“ reiškia, „jungtis“ − tai žodžio „joga“ reikšmė. Tai taip pat turi kitą reikšmę „yukti“, reiškia „išdaiga“. Yukti. Tai taip pat reiškia miklumą, kaip susitvarkyti su šia veikti pradėjusia jėga, kaip viską apie ją sužinoti; taigi tai turi būti išaiškinta. Visa tai jūsų. Viena uždegta žvakė uždega kitą. Nėra jokios prievolės.

Visa tai jūsų, jūs turite tai gauti ir įtvirtinti. Ir tai turi būti nemokama, nes tai gamtos dovana, gyvas procesas, jūs negalite už tai mokėti. Negalite sumokėti Motinai Žemei, kad užaugino sėklą, ar už tai mokama? Kiek mes mokame gėlėms, kad sunokintų vaisių? Gamta nesupranta pinigų; taip pat ir Dievas nesupranta pinigų. Bet tai, kaip mes nusigyvenome, mokame Dievui už jo darbą. Ypač Šveicarijoje žmonės tiki, jei duodi pinigų kuriai nors šaliai, atlieki Dievo darbą. Skurdas yra sukurtas žmonių, ne Dievo. Tokia šalis kaip Indija buvo valdoma tris šimtus metų, ir jeigu tampa nuskurdusia, tai kuo čia stebėtis? Taigi tai rodo, kad duodami pinigų jūs neatliekate Dievo darbo.

Tai žmonių sukurta, žmonių problema, išspręsta žmonių. Dievo darbas − tai tyra užuojauta, užuojauta, kuri nekalba, kuri negali būti įvertinta pinigais. Kuri tiesiog teka, spinduliuoja ir veikia. Ji nieko nesitiki, negali būti kontroliuojama, negali būti nužudyta, jai nereikia jokios apsaugos − tai yra, kas yra, Dievo darbas. Nes kas yra kita Dievui? Mes visi esame maža Jo buvimo dalelytė. Jei ši ranka padeda kitai rankai, koks įsipareigojimas gali būti? Taigi turite suprasti skirtumą tarp realybės, atliekant Dievo darbą, ir iliuzijos. Ši Dieviškumo savybė numalšina jūsų troškulį kaip vanduo. Ji suteikia jums šviesą, kuri veda, ji suteikia jums jėgų teisingai elgtis, suteikia kantrybės, kuri padeda mėgautis dorovingumu, suteikia to žavesio, kuris pakylėja dvasiškai.

Atranda visus iliuzijų vandenyno perlus. Suteikia vidinę ir išorinę ramybę, jūs esate nuolat prisotinti džiaugsmo ir palaiminimo. Jūsų teisė tai turėti, jūs privalote tai turėti. Štai dėl ko jums skirta čia būti, tačiau nuolankiai. Tai svarbu, kaip malonės išraiška. Kai kažkas įteikia jums medalį, jūs linktelite galvą. Taip pat, kai gaunate šį palaiminimą, turite nusilenkti Dieviškumui. Kai publika ploja, stovėdamas prieš auditoriją aktorius nusilenkia, jis pagerbia auditoriją. Jis pagerbia auditoriją, tiesa? Todėl mes taip pat turime pagerbti Dieviškumą.

Mes automatiškai atiduodame savo ego, savo sąlygotumus. Tikiuosi, šiandien jūs gausite savirealizaciją. Ir poryt, kai kalbėsiu apie pačią dvasią, tikiuosi, tai išsilaikys tinkamai. Jūs turite galutinai tai įtvirtinti. Kitu atveju tai bus panašu į Kristaus parabolę, kai sudygę sėklos nepasiekia šaknų. Telaimina jus visus Dievas. Jūs norite užduoti Man kelis klausimus? Gerai. Sužinokime tai dabar. Kaip apsaugoti save nuo to, nuo ko jūs jaučiate kažką negero savo čakrose?

Ego problema. Na, gerai. Jūs turite tai išmokti. Prieš realizaciją jūs taip pat blokuojatės dėl kitų, bet to nejaučiate. O po realizacijos jaučiate, tačiau laikinai, tiesiog kaip indikatoriai. Taigi jūs turite išmokti apsisaugoti, ir kai ateisite į mūsų centrą, jie jums viską kruopščiai paaiškins. Kada Aš beatvykčiau į Šveicariją ar kitą vietą, visada matau pilnus namus, žmonėms patinka Manęs klausytis; bet jie neklauso vieno dalyko − kad turi tai paversti praktika, pilnu supratimu, pilnu vyksmu. Nėra jokių kursų, tam nėra jokių kursų, bet turite suprasti patys iš kitų, kurie jau pasiekė, ir jūs galite tapti sau mokytojais. Viena, ko reikia – laikas. Šveicarai labai gerai gamina laikrodžius ir nori, kad žmonės sutaupytų savo laiką; bet jie neturi laiko Dievui.

Tas pats su japonais, kurie gamina gerus laikrodžius, jie neturi laiko Dievui. Jie gamina laikrodžius kitiems, bet ne sau. Jie užsiėmę laikrodžių gamyba. Dabar jūs turite būti savanaudžiai, jūs privalote save prižiūrėti. Geriau jau raskite laiko Dievui ir sau. Taigi dabar mes turėsime… Jei kas turi klausimų, visada žinokite, kad Šveicarijoje mes turime veikiantį centrą, jūs visada galite atvykti ir susitikti su tais žmonėmis, iš jų gauti visus atsakymus. Dabar Aš paprašysiu jūsų visų atleisti sau ir pamiršti viską, ką sakiau, nes Aš nenoriu, kad jūs jaustumėtės dėl ko nors kalti. Didžiausia kliūtis Vakaruose ta, kad žmonės dėl visko jaučiasi kalti. Aš turiu omeny, jei jūs apsirengę kažkaip netinkamai, žmonės pradeda jaustis kalti. To jau per daug, dėl ko mes jaučiamės kalti, taigi Aš turiu nuolankiai jūsų paprašyti, kad jūs visiškai nesijaustumėte kalti.

Ką bebūtumėt padarę, kas bebūtų atsitikę, kiekvienas turite suprasti, kad jūs Visagalio Dievo šventovė, ir jūsų Kundalini sugebės duoti jums realizaciją, visiškai jus išvalyti; bet nesijauskite kalti dėl nieko. Tai pirma sąlyga: mes turime būti teigiamai nusiteikę savo atžvilgiu, nes ketiname įžengti į Dievo Karalystę. Antra, ko noriu jūsų paprašyti − kad suprastumėme Motinos Žemės svarbą, nors Aš žinau, kad šiek tiek šalta, bet tai nesvarbu, jūs galite nusiauti batus ir pėdas padėti ant žemės, nes batai kartais šiek tiek spaudžia ir neleidžia jums prisiliesti prie Motinos Žemės. Tai labai, labai paprastas būdas, be galo paprastas, nes mes tam tiesiog pasiruošę. Tai be galo paprasta, nes jūs tam pasiruošę. Visų pirma mes visi turime suprasti, kad bandome pajausti savo čakras ir jas išvalyti patys, nes jei yra kokių nesklandumų, juos galima pašalinti. Dėl to prašau padėti savo dešinę ranką, o kairė turi būti nukreipta į Mane štai taip, simbolizuojanti jūsų norą gauti savo realizaciją. Dabar dešinę ranką reikia uždėti ant centrų jūsų kairėje pusėje. Ir tai labai paprasta: pirmiausia mes uždėsime ranką ant širdies, kai jums pasakysiu. Tada mes ją padėsime ant viršutinės pilvo dalies, tada ant apatinės pilvo dalies, tada ant viršutinės pilvo dalies, tada ir vėl ant širdies.

Dabar jūs turite padėti ranką čia, kur susijungia kaklas ir petys − iš priekio, štai taip, ne iš nugaros. Šis centras visą laiką pats blogiausias, jis blokuojasi, kai jūs jaučiate kaltę. Pasižiūrėkite į tai žaismingai. Dėl ko jūs jaučiate kaltę? Dar viena mentalinė projekcija; tai iliuzija. Na, gerai. Tada jūs turėsite padėti ranką ant kaktos štai taip ir tada iš nugaros. Tada turėsite atgniaužti savo delną ir uždėti šią dalį ant momenėlio kaulo srities. Stipriai paspauskite ir sukite pagal laikrodžio rodyklę 7 kartus, kai Aš jums pasakysiu. Dabar nebandykite sustabdyti savų minčių ar panašiai, tai suveiks spontaniškai.

Jei yra perdaug minčių, tada galite nukreipti savo dėmesį čia, į momenėlio kaulą. Taigi pradėkime. Visi turite tai daryti. Tie, kurie nenori to daryti, turi išeiti, netrukdykite kitiems, nes kiti yra savarankiški. Tai nemandagu. Dabar visi turi užsimerkti. Nusiimkite akinius, jums nereikia į nieką žiūrėti, jums reikia būti užsimerkus. Dabar. Dabar nukreipkite savo kairę ranką į Mane štai taip ir pasitikėkite savimi. Dabar atleiskite sau ir užsimerkite, būkite užsimerkę.

Užmerkite akis, uždėkite dešinę ranką ant širdies, o kairę nukreipkite į Mane. Ant širdies. Kairė į Mane, o dešinė bus naudojama veiksmui atlikti. Pasakykite jiems. Dabar, prašau, uždėkite savo dešinę ranką ant širdies, dešinę ranką ant širdies. Taigi kairę turite laikyti ant kelių, delnu į viršų. Jauskitės patogiai, jūs turite jaustis patogiai. Dabar jūs turite užduoti Man esminį klausimą. Širdyje yra dvasia, taigi 3 kartus paklauskite Manęs: „Motina, ar aš esu dvasia?“ Galite vadinti Mane Šri Matadži, viskas gerai, arba Motina − kaip jums labiau patinka. Jūs iš tikrųjų turite tikėti savimi.

Dabar padėkite dešinę ranką ant pilvo kairės pusės viršutinėje dalyje ir paspauskite. Tai mokytojo centras, kurį sukūrė į šią žemę atėję pranašai. Taigi čia jūs turite Manęs paklausti to. Jei esate dvasia, tada patys turite būti sau vedliai. Taigi jūs turite paklausti: „Motina, ar aš esu pats sau vedlys? Ar aš esu pranašas? Ar aš pats sau guru, ar aš pats sau mokytojas?“ 3 kartus. Dabar, prašau, nuleiskite ranką žemiau, prie apatinės pilvo dalies, ir paspausite. Tai centras, atsakingas už dieviškas žinias. Tai ne protinis supratimas, bet technika, kuri įsilieja į jūsų centrinę nervų sistemą.

Taigi čia jūs turite kai ką pasakyti, nes Aš negaliu jūsų priversti priimti Kundalini pakilimo proceso. Dabar jūs turite paklausti savęs, ar norite įgyti tikrų žinių, tyrą žinojimą. Taigi, prašau, paklauskite 6 kartus: „Motina, ar galiu turėti tikrų žinių? Ar galiu turėti tyrą žinojimą?“ Tai pasakius, Kundalini pajudės. 6 kartus, prašau, paklauskite: „Motina, prašau, ar aš galiu pažinti tikrą žinojimą, tyrą žinojimą?“ Dabar mes turime padaryti kelią Kundalini, kuri yra pabudinta. Prašau, būkite užsimerkę. Pakelkite dešinę ranką ir uždėkite ant viršutinės pilvo dalies. Dabar, prašau, likite užsimerkę, nereikia atsimerkti, nes dėmesys turi būti viduje. Šiame taške, kaip jums ir sakiau, yra jūsų meistriškumo centras. Ir čia turite visiškai tikėdami pasakyti, tvirtai: „Motina, aš esu pats sau mokytojas.

Aš pats sau vedlys, pats sau pranašas.“ Prašau, pasakykite tai 10 kartų. Prašau, nesijauskite kalti, kai tai sakote, prašau, nesijauskite kalti. Jūs esate pranašai. Viljamas Bleikas yra pasakęs: „Dievo žmonės (ieškotojai) taps pranašais, ir jie turės galią kitus padaryti pranašais.“ Jūs esate Dievo žmonės ir dabar tapsite pranašais. O, dabar geriau. Viljamas Bleikas padėjo! Dabar, prašau, uždėkite ranką ant širdies. Reikėtų kalbėti ne paskubom, o suprantant ir suvokiant reikšmę. Dabar šiame taške jūs ir vėl turite patvirtinti visiškai pasitikėdami ir pasakyti: „Motina, aš esu dvasia.“ Pasakykite tai 12 kartų, prašau… Dabar, dabar geriau. Pradeda veikti.

Dabar uždėkite ranką, kur jungiasi jūsų kaklas ir petys. Uždėkite labiau ant nugaros, kad galėtumėte paspausti kaulą. Čia jūs turite pasakyti visiškai pasitikėdami savimi: „Motina, aš visiškai nekaltas.“ Jūs turite tai žinoti, nekalbant apie Dievą, kuris yra meilės vandenynas, ir dar daugiau − Jis yra atleidimo vandenynas. Kokia bebūtų jūsų kaltė, palyginus su Dieviškumo galia atleisti, jūs negalite jaustis kalti. Taigi, prašau, pasakykite 16 kartų: „Motina, aš esu visiškai nekaltas.“ Kai kurie žmonės negali patikėti, kad jie yra nekalti, taigi, kad nubaustų save, jie gali pasakyti 108 kartus! Taip geriau. Niekas nenori būti nubaustas, tai gera idėja. Geriau? Dabar uždėkite ranką ant kaktos, prašau, delnas nukreiptas į kaktą, ir iš abiejų pusių paspausite. Uždėkite skersai, skersai.

Turiu omenyje, uždėkite horizontaliai. Ir dabar stipriai paspauskite. Čia jūs turite pasakyti, nesvarbu, kiek kartų, bet iš visos širdies: „Motina, aš visiems atleidžiu.“ Kai kurie mano, kad tai sunku, bet tai mitas, jei tikite, kad jūs atleidžiate arba neatleidžiate. Bet jei jūs visiems atleidžiate, tada netampate blogų žmonių žaislu, perkeltine prasme, žinoma. Dabar uždėkite ranką atgal ant galinės galvos dalies ir stipriai laikykite. Paspauskite ranką šiek tiek ir tvirtai laikykite. Čia jūs turite sakyti dėl savo pačių pasitenkinimo: „O Dieve, prašau, atleisk man, jei aš padariau ką blogo prieš Tave.“ Dabar ištieskite ranką, delną uždėkite ant viršugalvio momenėlio kaulo srityje ir stipriai paspauskite, labai stipriai, sukite pagal laikrodžio rodyklę, sakydami, kad norite savirealizacijos, nes Aš negaliu varžyti jūsų pasirinkimo. Taigi prašau pasakyti: „Motina, aš noriu savirealizacijos. Prašau, suteik man savirealizaciją“ – 7 kartus. Spauskite delnu, ne pirštais.

Dabar lėtai nuleiskite ranką, lėtai atsimerkite. Nukreipkite dešinę ranką į Mane, o kairę uždėkite ant viršugalvio. Negalvokite, negalvokite, pabandykite pajausti, ar pučia vėsus vėjelis. Prašau, pakeiskite rankas. Uždėkite savo dešinę ranką ir pažiūrėkite, ar pučia vėsus vėjelis. Nesinervinkite; tai subtilu, labai subtilu. Dabar vėl pakeiskite rankas. Dabar pakelkite rankas štai taip, galvą atloškite ir užduokite klausimą. Į mikrofoną, ateikite arčiau mikrofono. Dabar užduokite klausimą: „Motina, ar tai Šventosios Dvasios dvelksmas?

Ar tai Brahma Šakti? Ar tai visa apimanti Dievo meilė?“ Dabar nuleiskite rankas, prašau. Patys pažiūrėkite. Negalvokite. Ar jaučiate tai savo delnuose? Tie, kurie jaučia vėsų vėjelį delnuose – tai labai subtilu − ar virš galvos, prašau, pakelkite abi rankas. Dauguma iš jūsų pajuto. Bet dabar Aš jums pasakysiu, kaip save apsaugoti, visi jūs turėtumėte žinoti, kaip apsisaugoti; kai kurie nepajuto, nes jie turi problemų čia, Višudhi čakroje. Arba jie neatleido kitiems. Pabandykite taip.

Nukreipkite dešinę ranką į Mane, o kairę štai taip, tai subalansuoja, į dangų. Štai taip mes naudojame eterį. Jei jūs jaučiate vėsumą čia ar kažkur žemiau, atloškite štai taip, jei jaučiate žemiau. Šie žmonės labai skuba ir linkę į dešinę pusę, štai kokia jų problema. Nesvarbu, tai pradings. Per daug galvojate! Futuristai, jie yra futuristai. Pripažindami savas problemas, jūs jas išspręsite. Ne išvedžiojant protu, bet suvokiant, matant jas tokias, kokios jos yra. Jūs esate dvasia, o ne problema; jūs virš viso to.

Po realizacijos žodis „problema“ dingsta iš jūsų žodyno! Dabar nuleiskite kairę ranką štai taip, o dešinę ranką nukreipkite į Motiną Žemę… Geriau, daug geriau. Negalvokite. Jūs galite tai padaryti. Dabar Aš jums pasakysiu, kaip apsisaugoti. Tai labai paprasta. Jūs turite apsaugoti savo auras. Jūs galite užsidėti akinius, jei norite. Tai turite daryti visi, pajutote vėsų vėjelį, ar ne. Jūs apsaugote savo čakras tokiu būdu: kairę ranką padėkite štai taip, o dešine ranka aplink auras, jūs perkeliate ranką virš galvos ir nuleidžiate štai taip.

Kairė nukreipta į Mane. Gerai, padarykime tai septynis kartus septynioms auroms. Vienas. Negalvokite. Negalvokite! Trys, keturi, penki, šeši ir septyni. Tai svarbu. Kaip pakelti savo Kundalini − tai ir vėl labai paprasta. Dabar padėkite kairę ranką prie savo Kundalini − jūs patys galite tai padaryti. Ir tai turi būti judinama iš viršaus į priekį, tada žemyn, lyg pagal laikrodžio rodyklę dešine ranka.

Kairė turi būti stabili, kairė ranka turi būti tiesi. Ir tada žemyn. O ši ranka turi judėti tiesiai. Dėmesys turi būti ties kaire ranka. Dabar pabandykite ranką judinti tinkamai. Turite ją pakelti iki pat viršugalvio, pakelkite iki viršugalvio. Atloškite galvą ir pasukite, pasukite, stipriai pasukite ir užriškite kaip mazgą. Pakartokime, tinkamai tai užfiksuokime. Dar kartą padarykime, prašau. Antrą kartą tiesiog padarome tai.

Dabar atloškite galvą, stipriai pasukite ir užriškite. Trečią kartą tas pats, bet užriškite tris kartus. Dar kartą. Dabar tai juda greitai. Nuleiskite, dabar vienas, vėl pasukite; du, vėl pasukite; ir trys. Pažiūrėkite į savo rankas. Jūs jaučiatės daug lengviau. Taip pat pajauskite virš galvos pučiantį vėsų vėjelį. Jūs visiškai atsipalaiduosite. Jūs negalite dabar galvoti; bet jei norite, galite.

Bet negalvokite apie tai, jūs negalite galvoti apie tai. Tiesiog pajuskite tai − jūs visi tai gavote. Gerai! Matote, jūsų akyse spindės. Bus šviesa jūsų akyse. Dabar negalvokite. Nes kitaip, kai kitą kartą atvyksiu, jūs sakysite: „Motina, aš praradau savo vibracijas.“ Jei apie tai galvosite, to nepasieksite. Na, gerai. Jei norite su Manim pasisveikinti, Aš pasėdėsiu dėl jūsų čia šiek tiek. Jūs galite ateiti pasisveikinti.

Bet, Sahadža jogai, jums nereikia, nes kitaip tam nebus galo! O! Jūs galite ateiti čia ir pasižiūrėti. Ar pajutote vėsų vėjelį? Pajutote? Aš galiu tai matyti. Filipai, tiesiog padėk jam, pasižiūrėk – ponas nepajuto vėsaus vėjelio. Jis labiau į dešinę. Pakelkite jam dešine į… Na, gerai. Minutėlę, prašau, minutėlę.

Sveiki, kaip laikotės? Pajutote? Ar mėgavotės tuo? Sveiki. Kaip jūs? Telaimina jus Dievas. Taip, Aš ten būsiu. Ne, Aš būsiu. Kada jis grįš?.. O, suprantu, ir tada Londonas, jo ten nebus?..

Jis gavo savo realizaciją?.. O, žinau, taip, Aš žinau. Na, gerai, tai jis gali atvykti į Londoną? Aš būsiu Londone. Na, gerai… Gerai, gerai. Ačiū. Labai jums ačiū, ačiū. Jūs gavote savo realizaciją. Gerai… Taip. Telaimina jus Dievas.

Aš tokia laiminga. Dabar jums viskas gerai. Dabar jūs turite, jūs turite tapti Sahadža jogais, kad turėtumėte visišką pasitikėjimą. Jūs privalote turėti visišką pasitikėjimą, gerai?.. Aš labai laminga, taip turėjo nutikti. Telaimina jus Dievas. Kas jums nutiko? Na, gerai. Taigi tai nutiko jums? Gerai.

Ji jau gimė realizuota, didis žmogus. Dabar pažvelkite į akis. Ar galite matyti vienas kito akis? Kas kalbėjo?.. Ne, ne. Ji negali to daryti. Apie tai yra atskiras mokslas. Tai gimęs realizuotas kūdikis. Jis neteisus. Jis neteisus.

Taip nebus. Jūs privalote turėti pilną žinojimą, gerai? Paskambinkite poniai, kuri turi astmą, jis ją išgydys, bet tiesiog liepkite jam priimti ponią, sergančią astma. [Hindi] Kaip jūs jaučiatės? Džiaugiuosi, kad ją gavote. [Hindi] … Jūs turite įtvirtinti save, tai labai svarbu, tada jūs turite tai duoti visiems… Aš jums pasakysiu tai. Bet suprantate, vos tik mes… Taip, esmė ta, suprantate, kad vienoje paskaitoje negalima pakalbėti apie visus. Bet Aš kalbėjau apie juos visus, Jėzų, nes čia jie daugiau garbina Jėzų. Bet visi jie dvasiški, jie visi mūsų, nėra jokio skirtumo… Štai taip. Taip, štai taip, štai taip.

Taigi dabar jūs išmoksite tai ir išklausysite kitas Mano paskaitas, kuriose Aš kalbėjau apie visus, gerai? Telaimina jus Dievas. Jis brolis… Jūs turėsite gražią įseserę! Tai jūsų brolis? Jiems viskas bus gerai, matote, nes žmonės čia gyvena šia diena, ir kai Aš atvykau, turėjau diplomatinį pasą, bet jie klausinėjo Manęs dėl paso, ir tada pamatė Mano bilietą, ir visa tai − niekas daugiau. Jie yra tokie, labai… Žmonės, ką daryti? Jūs nežinote, jums reikia, kad atvyktų daugiau indų į… Jam viskas bus gerai, dėl to jokių abejonių. Ir nuvežkite juos į Mumbajų! Sveiki, kaip jūs jaučiatės?.. Pasitikėjimas.

Na, gerai, Aš jaučiu, kad jums, žmonės, trūksta pasitikėjimo. Dabar tai, kas jūs manotės esą, yra sudrebinta visokių beprasmių abejonių, kurias žmonės matė jumyse. Jūs esate dvasia, jūs privalote tuo tapti. Aš vedu jus į visišką pasitikėjimą, gerai? Taigi jūs turite ateiti ir pamatyti šiuos žmones, jie yra… Bet aš atvyksiu po… Aš atvyksiu poryt, gerai? Paskambinkite savo draugams. Aš privalau jus visus padaryti labai pasitikinčiais. Bet, žinoma, ateikite, nes… Kambodža? O!

Kaip jūs laikotės? Tiesiog džiaukitės, džiaukitės savimi! Bet jūs turite pasitikėti ir leisti tam vykti. Vėl ir vėl… Jūs privalote sekti, o po to pamatyti… Visiškai tuo pasitikėdami, gerai? Telaimina jus Dievas. Taigi kaip jūs? Telaimina jus Dievas. Ateikite arčiau, jūs tapote labai drąsus, gerai? Pasakykite jai, jog Aš sakiau, kad jūs turite ateiti labai greitai. Ačiū jums labai.

Ar jums viskas gerai?.. Tai nepadės. Viskas gerai, bet apie tai jūs privalote žinoti viską, ir tai yra gerai. Matote, jums nereikėtų daryti to nesirenkant… Aš paliksiu tai jiems, jie visi čia. Jūs čia pasiliekate? Taip? Poryt Aš atvyksiu, ir jie duos jums adresą. Taip, poryt ir atsivesite savo draugus. Jis iš kokios šalies? Peru?

Gerai, atveskite juos visus. Gerai? Aš turiu juos pamatyti. Kaip jūs laikotės? Kaip jūs jaučiatės? Iš kokios šalies jūs atvykote? Puerto Riko! O, graži šalis. Aš turiu kada nors nuvykti į visas šias vietas. Aš turiu nuvykti.

Aš ten dar nebuvau, bet nuvyksiu. Na, pažiūrėkime… Ar jūs čia? O, nuostabu! Kaip laikotės?.. Ateikite arčiau! Ir atsiveskite draugus! Tiesiog pasakykite jiems, jie privalo ateiti! Gerai? Telaimina jus Dievas. Dabar kaip jūs jaučiatės?..

Ne, jūs nebuvote susitikę? Jūs ne iš Bolivijos?.. Taigi, kaip jaučiatės?.. Bet jūs turite atleisti. Jūs turite tai padaryti. Jūs turite atleisti. Jūs privalote atleisti visiems… Jūs turite atleisti. Tiesiog pasakykite: „Aš atleidžiu.“ Tiesiog pasakykite tai: „Motina, aš atleidžiu.“ Tiesiog pasakykite tai iš visos širdies. Na, matote? Dabar tobulinkite save.

Tai labai svarbu. Nes kitaip neturėsite pasitikėjimo. Turite tobulėti. Tikėkitės daugiau, negu Aš sakau, žiūrėkite savo… Taip pat… Ir tada jūs turite susitikti su tais žmonėmis. O, kaip gražu! O, šaunu! Aš buvau toje pusėje. Ir daviau realizaciją žmonėms Rusijoje. Aš ketinu… Jie bus pirmi, kurie tai gaus. Jie labai geri.

Jie labai labai geri žmonės. Rusijoje žmonės labai geri, labai geri. Didžios sielos! 14 savaičių mes juos mokysime iš Indijos. Bet jie yra labai draugiški, malonūs žmonės. Mes galime lengvai palaikyti su jais ryšį. Mums tai pavyks. Aš bandysiu tai valdžios lygmenyje. Mes galime tai padaryti. Telaimina jus Dievas.

Dabar ateikite. Įtvirtinkite save. Tiesiog sakykite: „Motina, ateik į mano galvą.“ Ir viskas.