The New Age, Plaw Hatch Seminar

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Het nieuwe tijdperk – Plaw Hatch, UK – 16/11/1980

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Je kan de mensen die zeer serieus geïnteresseerd zijn in Sahaja Yoga er zo uithalen, zij die toegewijd zijn, die een passie hebben voor Sahaja Yoga, die voelen dat het het meest belangrijke is in het leven.

Welnu, jullie moeten beseft hebben dat jullie de mensen zijn die de mannen en vrouwen van God zijn. En dat jullie erop bedacht moeten zijn deze bannier van het Nieuwe Tijdperk op te nemen om Sahaja Yoga te transformeren in de Maha Yoga, in een eindeloos gebied van spiritualiteit. Jullie zijn de kanalen en jullie gaan deze energie voortbrengen. Als jullie slechts kanalen waren, dan zou jullie verantwoordelijkheid veel kleiner geweest zijn.

Maar Sahaja Yoga is een levend proces van een erg verschillend type. Misschien is het jullie opgevallen dat, eens je je realisatie hebt gekregen, het je eerst begint om te vormen. Door jullie bestaan beginnen jullie de atmosfeer om te vormen, de subtiele problemen van negativiteit, ze werken allemaal uit. Zoals bij een boom in de bloesemtijd, de geur van de bloesem een verschillend type van aura eromheen creëert, dat al de bijen aantrekt om de honing te verzamelen. Op dezelfde manier gebeurt het dat, als iemand gerealiseerd is, verlicht is, die aura zich verspreidt en je mensen begint aan te trekken. Jullie moeten je een paar punten betreffende Sahaja Yoga herinneren, namelijk dat jullie eerst het licht ontvangen en de tweede stap is dat jullie het licht voortbrengen. Het is nog nooit in enig ander proces gebeurd dat je het licht voortbrengt, zelfstandig, met je wil, met je begrip, met je vrijheid.

Een boom kan zaden voortbrengen en de zaden worden misschien bomen. Maar zaden regenereren niet, ze hebben geen wil.

Want hier zijn de zaden mensen. Alleen de mensen hebben een wil. Nu zijn jullie verlicht met jullie wil. Met je wil kan je nieuw leven inblazen of je kan zeggen, je kan jezelf ontwikkelen – Sahaja Yoga – om verder te gaan. Het is erg subtiel om te begrijpen dat, als het licht in deze kaars komt, zij geen andere kaars kan aansteken door haar wil.

Iemand anders moet dat doen.

Daarom is jullie wil erg belangrijk in Sahaja Yoga.

“Wat willen jullie?” Dat is heel erg belangrijk.

Welnu, wil betekent niet “verlangen”. Wil betekent: verlangen omgezet in actie. Wat jullie dus doen is verlangen en dan zetten jullie het om in actie. Jullie kunnen dat doen. Allereerst moeten jullie weten dat we moeten verlangen. Daar is geen twijfel aan. Jullie zijn zeker en vast zoekers. Ik bedoel jullie zijn van die categorie, jullie zijn geboren als zoekers, daar kunnen jullie niet omheen. Jullie zijn zoekers. In deze kamer bijvoorbeeld, kunnen jullie zien hoeveel lichten er zijn.

Ten hoogste zes, zeven, acht, negen, tien, elf, zie je in beide kamers samen. In deze kamer slechts vijf. Iedereen is geen licht. Jullie zijn de lichtgevers en het zal gaan uitwerken door jullie wil. Hoe krachtig moet onze wil dus zijn? Hoe toegewijd moeten we zijn betreffende onze wil? Dat dienen we te weten, jullie moeten die wil in jullie peilen.

Als jullie eenmaal Sahaja Yoga beginnen te doen, dan herkennen jullie het belang van Sahaja Yoga, dat het een werkelijke betekenis geeft aan de hele schepping in de ogen van God en de Goddelijke Kracht.

Dat moet uitwerken, dat is het doel van het leven. En verrassend als het is, is het aan jullie wil overgelaten, niet aan Mijn wil. Ik heb geen wil, Ik heb geen actie. Daarom is het jullie wil die het gaat uitwerken.

Daarom moeten jullie jezelf overgeven. En nu moeten jullie jezelf peilen. Hoe zeer ben ik bereid? De seminars helpen jullie te zien hoeveel jullie werkelijk willen dat Sahaja Yoga succesvol zou zijn. En dit is de tweede zaak. Wat kunnen we doen om het succesvol te maken?

We moeten de basisbegrippen van Sahaja Yoga begrijpen en proberen in ons zelf te zien: begrijpen we de basisbegrippen en hebben we de kwaliteiten waardoor we deze begrippen kunnen handhaven?

Het eerste basisbegrip van Sahaja Yoga is, dat jullie de Spirit moeten worden zodat jullie lichaam alleen de krachten van de Spirit uitzendt. Dit is het eerste basisbegrip in Sahaja Yoga. Tot nu toe is in alle religiën, alle grote boeken, zelfs de Bijbel of de Geeta, geschreven dat jullie geloof moeten hebben. Jullie moeten geloof hebben. Het woord “geloof” werd nooit in een van deze boeken uitgelegd en meestal dachten de mensen aan blind vertrouwen en dat dat de enige manier was om te geloven, door blind vertrouwen te hebben. Het zou uitgelegd moeten worden. Maar het werd als één grote term gehouden: geloof.

Ze gebruiken echter blind vertrouwen en vertrouwen. Daarom begonnen de mensen het uit te werken. Laten we bijvoorbeeld zeggen: je wandelt langs de weg en je zegt:” Ik dacht aan God en plotseling vond ik een gouden ring zodat mijn geloof in God was bevestigd, dat het God is die mij geholpen heeft deze gouden ring te krijgen”. Of laten we zeggen dat er een echtscheiding was of zoiets en ik bad tot God en de echtscheiding ging niet door, dat is Gods hulp. Maar deze manier van bidden kan ook een andere kant hebben. Mensen kunnen zeggen dat de mensen die in het geheel niet in God geloven aardig succesvol zijn.

Hoe leg je dat dan uit? Zij hebben geen geloof, ze zijn eigelijk heidenen, ze zijn erg succesvol in het leven. Zo, hoe verklaren jullie die kant?

Sahaja Yoga heeft een andere grote eigenschap, het is de openbaring van alle grote begrippen die voorheen gebruikt werden.

Omdat mensen geen realisatie gegeven werd, kon men niet spreken over geloof, blind vertrouwen en het echte vertrouwen. Want wanneer ze hun ogen niet hebben, hoe kan je hen vertellen over het licht of het donker? Daarom was het geloof in die tijd een voedingsbodem: hoe jezelf in stand houden? Het tweede basisbegrip was, vertrouwen te hebben dat je herboren zal worden, dat je je Spirit zal zijn.

De derde stap is vandaag, te weten dat realisatie je ervaring geeft en dan is je geloof gevestigd. Niet blind, maar open verlicht geloof. Je komt bijvoorbeeld in dit huis binnen en ziet zelf wat het is.

En dan heb je er vertrouwen in dat het zo is. Geloof er in dat jullie het gezien hebben, nu hebben jullie sakshat gezien.

Sakshat hebben, betekent het geheel te vatten, wat je via je organen, je vijf zintuigen gevoeld hebt. Het is zo duidelijk als zonlicht om te bewijzen. Daarom is deze manier de werkelijkheid, geen gissing, niet alleen maar erover praten. Daarom zijn al deze woorden die in de geschriften worden gebruikt een openbaring. Het betekent dat jullie deze dingen in het werkelijke leven hebben zien gebeuren, zoals wanneer Ik “Ha” zeg en de Kundalini omhoog gaat, jullie hebben dat vele keren gezien. Ik zeg “Ha” en jullie beginnen het te voelen.

Dat jullie alleen al bij het zeggen van “Ha” en “Ho” en “He” de vibraties krijgen. Het is er absoluut, nu kunnen jullie voor jezelf zien. Er is geen maar, dat het niet uit zou werken of misschien uit zou werken, of niet uit zou werken, misschien waar, misschien niet waar. Al deze dingen zijn er niet bij. Het is absolute waarheid.

Maar eerst en vooral moeten jullie jullie Spirit worden. Zonder de Spirit te kennen, kunnen jullie God niet kennen. Maar de Spirit zelf is een gevoelig iets. Het is daar zonder twijfel, het blijft daar zonder twijfel, maar de Spirit zou jullie aandacht moeten verlichten. Jullie moeten weten dat jullie aandacht verwant moet zijn met de Spirit.

Als de aandacht er niet mee verwant is, dan schijnt de Spirit niet.

De Spirit verlicht een aandacht die gestadig is. Maak haar gestadig door evenwicht te brengen, dan kom je in een toestand van rust. Breng evenwicht in je gedachten, in je ogen, in je verlangens. Probeer evenwicht te vinden. Ego en superego, jullie brengen ze in evenwicht. De aandacht wordt op die manier sterk in evenwicht gebracht.

Nu, hoe doen jullie het met jullie wil? Eerst en vooral moeten jullie verlangen en dan gaan jullie tot actie. Waar ga ik heen? Wat ben ik aan het doen? Ik ben een zoeker. Is dit hetgeen ik moet doen als een zoeker? Onmiddellijk zal het evenwicht komen.

Nu moet dit evenwicht er komen. Het belangrijkste is jezelf in evenwicht te brengen. Elk extreem gedrag moet in evenwicht gebracht worden. Elke extreme levenshouding moet naar beneden gebracht worden.

Hier zien we dat de wil handelt om tegen te werken, in tegenovergestelde richting. Mensen worden bijvoorbeeld koppig. Ze willen niet accepteren dat we ons in evenwicht moeten brengen en zij zeggen: “Ho, ik ben in orde”. En dan geven ze allerlei verklaringen om aan te tonen dat ze in orde zijn. Voor wie leg je die verklaringen af? Je vecht met jezelf. Waarom? Omdat je nog niet volledig in jezelf geïntegreerd bent.

Daarom is het tweede gedeelte de integratie. De integratie van je aandacht. Eenwording begint als je iets doet, je hetzelfde wenst, je van hetzelfde geniet. Als je iets anders wil, dan zie je dat eenwording ook onstandvastig is in je aandacht. Maar als je je Spirit wil, dan wil je alleen dat je Spirit gelukkig is. De Spirit is altijd gelukkig. Hoe ga je de Spirit gelukkig maken? Het enige wat je zegt is, als je de Spirit gelukkig wil zien, wat je zegt is dit: dat je je aandacht gelukkig wil zien.

Wanneer je je aandacht gelukkig en vrolijk kan houden, is je wezen geïntegreerd, niet met je ego. Hier moet wijsheid gebruikt worden.

Dan gaan we, via evenwicht brengen en integratie, naar het derde punt, dat is het onderscheidingsvermogen omdat jullie al oude leden van Sahaja Yoga zijn, al oude studenten. En nu weten jullie hoe onderscheid te maken. Wat te nemen, wat niet te nemen.

Het is heel gemakkelijk om anderen te bekritiseren, het is erg gemakkelijk te zeggen dat anderen verkeerd zijn, maar het zou het gemakkelijkst te zien moeten zijn wat er verkeerd is met jou omdat je anderen niet kan verbeteren, je kan alleen jezelf verbeteren.

Zo eenvoudig is dat! Bijvoorbeeld: je dochter is getrouwd met een andere man, stel je voor dat er een probleem tussen die twee is. Het is dan beter het “je dochter” uit te leggen dan die andere man omdat zij van jou is. Op dezelfde manier is het beter jezelf te verbeteren dan anderen. Het is het gemakkelijkst jezelf te verbeteren als je naar je ego kan kijken dat dit in de weg staat. En wie heeft er baat bij? Wie is het die de zegening ontvangt en de zaligheid van Sahaja Yoga?

Daarom moeten die oude gewoonten die in ons zitten, die ons koppig maken, met groot onderscheid gezien worden en met al deze training in Sahaja Yoga zouden jullie nu in staat moeten zijn, zelfs met de rede, het onderscheid in te zien. Ik heb mensen gezien die altijd langs een zelfde weg gaan, heel voorzichtig, ze weten hoe te draaien, welke bocht te vermijden en welke bocht te nemen en hoe aan te komen.

Dat is het teken van jullie volwassenheid. Daarom moeten jullie inzicht hebben. Iets anders is dat jullie je vibraties hebben om je inzicht te leren. Maar soms zijn deze er niet.

Maar als je met het verstand inzicht wil verkrijgen en trachten te vinden wat er verkeerd is, waar ga ik verkeerd, zal je heel gemakkelijk kunnen begrijpen: Dit gedeelte doe ik verkeerd en het is beter mezelf na te gaan en niemand anders. Want je rijdt in je eigen auto en je kan alleen je eigen remmen controleren en niet de remmen van iemand anders.

Het is zo’n gekke situatie dat mensen in de auto van anderen rijden maar nooit in de hunne. Daarom zal je met wijsheid weten hoe jezelf te corrigeren, zelfs verstandelijk. Nu is jullie rede absoluut logisch. Voordien was beredeneren onlogisch. Maar nu met eenwording wordt het beredeneren logisch en het vertelt jullie: “Nee, dit is verkeerd, dit kan zo niet zijn.” Jullie weten alles nu, praktisch alles. Ik denk niet dat er iets is dat informatie vereist voor jullie mensen. Dat betekent dat je gewoon aan iets denkt en je krijgt het antwoord.

Dat is allemaal in jullie hersenen. Het opent zich, het enige wat Ik zei is: “Ontwikkel jullie onderscheidingsvermogen.” Als jullie dit niet hebben, dan moeten jullie dit ontwikkelen, jullie moeten opgroeien, jullie moeten volwassen worden.

Zo, dan gaan we van het onderscheid naar het begrijpen. Wanneer je inzicht krijgt en iets vindt: wat je dan te doen staat is je eigen fout vinden en deze dan discreet corrigeren. Waarom over anderen praten?

Wat moeten we doen? Als jullie mensen zijn van dat niveau dat je zelfs verstoord wordt als er een vlinder om je heen vliegt of als er een blaadje van de boom valt, Ik bedoel, als jullie op dat niveau waren, dan zou Ik jullie nooit op deze manier testen. Maar dat zijn jullie niet.

Jullie zijn tot veel grotere tests in staat dan deze en het is leuk om hiermee te spelen, niet? Anders, waarom zou iemand zelfs met iemand anders in de auto meerijden? Laat het liften vallen, waarom zouden mensen zwemmen? Ik bedoel: het is beter op een bank te blijven zitten en alles te zien. Waarom zelfs naar de rivier gaan? Je kan kou vatten. Daarom is het beter in huis te zitten. En waarom zelfs het licht aandoen? Je zou iets kunnen zien en daar zou je bang van kunnen worden. Zo is het beter om te slapen. Maar zelfs, waarom gaan slapen want je zou kunnen gaan dromen. Als dit de situatie is, dat “blijf van me af gedoe”, dan kan Ik jullie zeggen dat we nergens op kunnen rekenen.

We zijn soldaten en we moeten een afweer ontwikkelen tegen alle soorten badhas van alle soorten mensen. Tegen alle soorten Sahaja Yogi’s die erbij komen omdat dit een wijde poort is waar iedereen moet komen, alle soorten. Ze kunnen honderd bhoots hebben of ze kunnen er tienduizend hebben. Komaan, welke soort bhoots er ook is, weet hoe ermee om te gaan. Dit zou de houding moeten zijn.

Omdat Ik er niet één kan opgeven. Ik moet iedereen een kans geven. Het zijn jullie die een onderscheid maken en jullie gooien deze mensen weg. Ik kan het gewoon niet doen. Neem Mij niet kwalijk.

Sommige mensen zullen komen, naar Me schreeuwen, Me beledigen, Me moeilijkheden geven. In orde, het maakt niet uit. Zij komen wel in orde. Ik kan ze uit de circulatie brengen als ze absoluut onbruikbaar zijn. Maar Ik moet tot het einde toe proberen. En als Ik ook maar de kleinste vooruitgang bemerk, hou Ik vast. Ik moet misschien veel harder met hen werken. Ze krijgen misschien veel meer aandacht dan andere mensen. Als ze verloren mensen zijn moet Ik voor hen zorgen.

Daarom moeten jullie weten dat het jullie verantwoordelijkheid is dat jullie je werk zouden opnemen en voor die andere dingen moeten zorgen waar Moeder geen tijd voor heeft. Dat is de kwaliteit van mensen die jullie zijn. Die kwaliteit van mensen. Alle Goden en alle Engelen buigen voor jullie. Zij schenken jullie aandacht. Jullie hebben gezien dat zelfs de zon gekomen is, door deze wolken, net nog omringd door wolken, zij is daar. Dan moeten jullie opkomen.

En een kleine zaak zoals collectiviteit is het begin van Sahaja Yoga.

Als jullie niet collectief willen worden, Sahaja Yoga is niet bedoeld voor individualisten, dit moet Ik op z’n minst zes of zeven jaar geleden gezegd hebben in Engeland en het moet tien jaar geleden zijn in India.

Hier komen jullie om een collectief wezen te worden omdat de Spirit een collectief wezen is. De kwaliteit van de Spirit is, dat het een collectief wezen is. Het is een deel van het collectieve geheel. Het is absoluut één met het collectieve. Het is zo collectief dat jullie je op menselijk niveau niet kunnen voorstellen hoe collectief het wel is. Gisteren was Ik bijvoorbeeld de Geeta aan het bespreken en de Vishuddhi was geopend. Krishna zit hier en spreekt door Mij. Er is daar in het geheel geen verschil. Het is gewoon hetzelfde. En Ik ben Krishna, Ik ben Mataji en Ik ben Christus. Zozeer één dat jullie je niet kunnen voorstellen hoeveel eenheid daar is. Het is zo’n eenheid die bestaat. Opdat de Spirit in ons absoluut levendig zou zijn en absoluut in ons zou schijnen, moeten we weten hoe we ons aan anderen verstaanbaar moeten maken.

Hoe praten we met anderen? Wat is onze manier van oordelen.

Maar er zijn natuurlijk, zoals Ik gezegd heb, mensen met wie jullie je in het geheel niet moeten bemoeien. Zij zijn niet geïnteresseerd in Sahaja Yoga. Zij zijn anti-God. Zij zijn anti-Christus. Vergeet ze. Zij zijn een andere beweging naar de hel toe gestart. Jullie kunnen hen niet stoppen. Begin eerst met eenvoudige mensen om te gaan.

Maar als iemand in Mijn aandacht komt, dan moeten jullie die persoon accepteren. Maar jullie moeten jullie energie niet op eigen houtjes met hen gaan verspillen. Ik zeg niet dat jullie naar één van deze plaatsen moeten gaan waar bhoots zijn en gewoon met hen moeten gaan vechten. Nee. Probeer, indien mogelijk of het werkt. Maar verspil niet je energie met mensen, zoals Christus heeft gezegd: “Werp geen parels voor de zwijnen”. Want in de zwijnen leven alle parasieten.

Daarom zou er in de collectiviteit van hen die Sahaja Yogi’s zijn, van hen die zich hebben aangesloten bij Sahaja Yoga, een complete eenheid en begrip moeten zijn. Absoluut. En geniet van elkaars gezelschap.

Ieder van jullie is een prachtige bloem. Maar Ik heb mensen gezien die zich meer aangetrokken voelen tot andere mensen die niet binnenkomen. Stel je voor dat een bezeten persoon binnenkomt.

We hadden een goed voorbeeld in India, één van de dames die steeds kwam was bezeten. Iedere keer wou ze komen, vooraan zitten, ze wou nooit achteraan zitten. En zo gauw de tape startte ging ze zo te keer, zoals dat. Ik probeerde alles met haar, we probeerden allemaal, ze kon niet genezen worden. En ze was er alleen in geïnteresseerd dat te doen. Dan wilde ze gedichten voor Me schrijven en ze wilde de gedichten voorlezen. Erg vervelend. Ik zei haar: “Lees ze niet voor”, want alle bhoots kwamen dan uit haar gedichten.

We hebben het haar op zoveel manieren gezegd. Het ging een jaar of zo door en zij bleef komen en creëerde alleen maar een probleem voor alle Sahaja Yogi’s. Ze was slechts een medium voor al deze bhoots om binnen te komen. En Ik zei haar dikwijls: “Je kan hier beter niet komen. Dan zei Ik het haar heel openhartig. Dan zei Ik: “Je gaat er hieruit”.

Zo ver ging Ik. Het tweede jaar ging voorbij. Nog steeds wilde ze niet luisteren. Dan zei Ik gewoon tegen haar echtgenoot dat als ze naar het programma kwam zouden we het bij de politie melden. Dan stopte haar man haar. Maar weet je, mensen hebben sympathieën voor zo’n bhoots en zien niet dat ze tegen Moeder ingaan, zij gaat tegen Sahaja Yoga in, zij brengt alle soorten bhoots binnen en waarom zou Moeder dan steeds weer zeggen dat ze niet zou moeten komen? Toen Ik dus wegging, begon ze weer te komen. Iedereen zei haar: “Bah! Je komt niet”!

Maar er waren een paar sympathisanten met haar die zeiden: “Zij is een dame, waarom zou je iets tegen haar zeggen?” en zo meer.

Maar eens toen ze kwam zegden de mensen haar, absoluut onvermurwbaar: “Als je niet weggaat, gooien we je eruit”.

Nog steeds wilde ze niet gaan, ze ging daar gewoon neerzitten. Daarom schopte één van hen haar tas naar buiten. Ik bedoel maar, wat heeft het voor zin om haar tas ook nog met je handen aan te raken, je maakt geen contact. En dan stond ze op om haar tas te pakken want als de tas naar buiten was gegaan kon zij daar niet blijven zitten. Na die tijd kwam zij niet meer en ging weg. En er kwamen brieven over, zie je: het is niet fijn om je als Sahaja Yogi zo te gedragen en op die manier de tas weg te gooien en dit en dat zou niet hebben mogen gebeuren. Ik zei dat dit onbezonnen was. Als zij een bhoot is zeg je haar niet te komen, zij is daar niet gewenst, zij kan geen Sahaja Yogini zijn, zij is geen zoekster, zij is een medium voor bhoots. Nog steeds geeft zij problemen.

Wie sympathiseert dan? Natuurlijk de mensen die bezeten zijn. Zij sympathiseren met een ander bezeten persoon. Zij is geen Sahaja Yogini.

Er moet collectiviteit zijn met Sahaja Yogi’s. Niet met anderen. Want als het er niet is, is het namaak. Het is zoals zeggen: “Wij zijn broeders en zusters.” Hoe zijn jullie? Jullie voelen het niet. Het is binnenin jullie niet ontwaakt. Als een blad zegt: “Ik ben de bloem”, wordt het dat dan ook? Een blad is een blad en een bloem is een bloem.

Onder de bloemen zou er collectiviteit moeten zijn. Omdat dat een natuurlijke zaak is die daar is en bestaat. Niet met anderen. Dit is één van die dingen waarbij mensen niet weten hoe onderscheid te maken. Jullie zijn samen allemaal één, maar jullie zullen onder elkaar vechten en zo gauw er anderen binnenkomen, zeg je: “Kom mee, kom mee, ga zitten”. Verrassend! Ik heb dat zien gebeuren.

Het zijn jullie die Mijn kinderen zijn. Het zijn jullie die dezelfde taal spreken. Het zijn jullie die alles weten. Jullie zijn de mensen die begeerd worden. Jullie zijn prinsen. Zij moeten het nog steeds worden. Dat is een ander punt. Jullie zitten in jullie eigen glorie.

En wat betreft het idee dat alle heiligen naar de voeten van elke derde persoon zouden gaan. Het is niet zo dat jullie koningen zijn, jullie leven als koningen. Jullie moeten afstand houden van anderen die gewone burgers zijn. Sta natuurlijk jullie ego niet toe zich te ontwikkelen.

Maar weet dat jullie niet van jullie koninkrijk zullen genieten tot en alleen dan wanneer jullie er meer mensen in krijgen. Jullie moeten er meer en meer in krijgen, maar bewaar je waardigheid. Jullie zijn op dat niveau. Behoud je evenwicht. En ga dan met anderen om op dezelfde manier als jullie met elkaar verenigd zijn. Jullie zijn de heiligen.

Men moet het op zich nemen, zijn eigen krachten op zich nemen. Neem het op, er is geen trots. Je bent zo, dus ben je zo, wat is er om trots op te zijn? Ik bedoel dat jullie gerealiseerde zielen zijn, afgelopen. Hoe ben je je daarvan bewust? Je bent het, dus ben je het. Jullie zijn goed ingelicht, jullie zijn kennis. Eens dat je dat beseft, zal je onderscheidingsvermogen veel beter worden, zodat je niemand vernedert, je niemand opzij zet. Maar zij zijn niet hetzelfde als jullie.

Dit principe moeten jullie weten. Jullie zeggen niets van lager of hoger, niets daarvan. Maar jullie zijn anders, zij zijn anders. En zij moeten komen en niet met jullie verenigen. Zij moeten worden.

Jullie kunnen dit niet worden, maar zij kunnen worden zoals jullie.

Daarom is onderscheidingsvermogen erg belangrijk. In Sahaja Yoga is één van de belangrijkste basisprincipes voor onze groei, het onderscheidingsvermogen. Vertrouw Sahaja Yoga en vertrouw geen niet-Sahaja Yogi’s. Vertrouw nooit een niet Sahaja Yogi tegenover een Sahaja Yogi. Een Sahaja Yogi is je broer of zuster, is je geheel, is alles. En de anderen zijn anderen, zij zijn van een andere partij, jullie zijn van een andere partij. Zij zijn niet jullie vijanden. Ze kunnen naar deze kant komen. Maar zij zijn niet hetzelfde als jullie.

Dit moet in jullie doordringen. Dan zal de collectiviteit sterk groeien. Jullie moeten weten dat jullie door met elkaar te vechten, jullie de kracht van Sahaja Yoga reduceren. Door op elkaar kwaad te worden, reduceren jullie de kracht van Sahaja Yoga. Stel je voor als de kanalen met elkaar gaan vechten, hoe gaan jullie dan de energie kanaliseren. Maak daarom allereerst je kanaal in orde.

En begrijp dat wij, alle kanalen tezamen, het werk beter gaan doen. We moeten allemaal samen zijn. Eenheid moet gevoeld worden.

Welk centrum wordt er bij jullie verstoord als de collectiviteit verstoord is? Kunnen jullie dat zeggen? … Vishuddhi en Sahasrara, omdat Ik de collectiviteit van alle Goden ben. En alle centra zijn in de hersenen in de Sahasrara. Ten derde, als het voorbij een bepaalde grens gaat, dan wordt je Hart verstoord.

Zo begint de combinatie van Vishuddhi, Sahasrara en Hart. Als de Agnya links of rechts, de ene of de andere zich aansluit, dan ontwikkelen jullie Ekadasha rudra.

Welnu, hoe bederven wij andere mensen via de linker Vishuddhi en de rechter Vishuddhi? Het is zo vanzelfsprekend. Stel je voor dat je een rechter Vishuddhi probleem hebt. Ik ging eens naar Japan, en de Japanse mensen, weet je, hebben bepaalde ideeën waarin verlegenheid en schaamtegevoel geen belang hebben. En een heer, die voorzitter is van een erg grote internationale compagnie, kwam Mij opzoeken in een hotel. En hij had een groot ding voor zijn mond, een wit soort ding, zoals een Hanumana. En Ik vroeg hem, wat stelt dat voor?

En hij sprak met Mij en dit ding was op zijn neus, zo. Ik zag dat zijn rechter Vishuddhi erg verstoord was. Maar nog steeds kon Ik het niet begrijpen. Daarom zei hij: “Sorry voor dit, Mevrouw, maar dit is hier omdat ik kou gevat heb”. Daarom deden ze dat ding om of je nu de koningin gaat bezoeken of wie dan ook. Zij doen dat gewoon om en dan gaan zij en zien maar. Want als je kou hebt gevat krijgen anderen het. Dat is één van de zaken die het snelst wordt overgebracht.

Nu, jullie hadden kou gevat, daarom heb Ik die nu ook gevat.

Door dus kou te vatten, leert iemand dat, als iemand kou heeft gevat, zegt hij zelf: “Vandaag heb ik kou gevat, kom jij maar niet”.

Als je iemand een excuus moet geven, als je nergens heen wil, dan zeg je: “Ik heb griep”. In orde. Het is in orde en kom niet.

Niemand trekt er zich wat van aan.

Zo, dit is de rechter Vishuddhi, je kan het erg duidelijk zien. Maar de linker Vishuddhi kan je niet zien, maar voelen. De linker Vishuddhi creëert alle soorten sociale problemen.

Rechter Vishuddhi creëert alle soorten politieke problemen.

Zij die bijvoorbeeld een rechter Vishuddhi hebben zijn sprekers.

Zij moeten teveel praten. Zij kunnen problemen creëren met hun rechter Vishuddhi door teveel te praten of door stil te zijn, op beide manieren. De linker vishuddhi-mensen zeggen iets sarcastisch, iets verschrikkelijks, iets gemeens, geniepig, niet agressief maar op een huichelachtige manier. Zij kunnen zo gaten in mensen maken zie je. Ze geloven niet in direct doden. Daarom zetten zij onder druk.

Zij zetten de persoon hier en daar onder druk. De relatie tussen rechter Vishuddhi en linker Vishuddhi is erg nauw, zoveel als de twee kanten van een munt. Eén kant is strijdlustig, zo zien we aan de rechterkant, dat als mensen met elkaar spreken, zij onderdrukken of aanvallen.

Zij zeggen agressieve dingen. Extreem agressieve dingen zeggen ze. We hebben mensen op die manier zien praten, zulke grootsprakerige, agressieve dingen. Mensen van de linkerkant, zoals Ik jullie vertelde, zijn geniepige mensen, en zo doen zij het. De mensen van de rechterkant vernielen door teveel agressie, een man zal bijvoorbeeld opstaan en zeggen: “Ik ben het”, de ander zal zeggen: “Ik ben het”.

De relaties tussen de politieke partijen zijn vernietigd.

Zij kunnen zich niet verstaanbaar maken. De andere kant die “het” is, kan zich ook niet verstaanbaar maken. Omdat, als de relatie in geniepigheid teveel naar beneden gaat, zij eindigt in pervers seksleven. Dan ga je naar iemands huis, je vindt er een vriend die kwam logeren en hij liep weg met de moeder of zoiets onzinnigs.

Dan, aan de linkerkant, is het deze soort van rare relatie, als je de zuiverheid van relaties niet begrijpt in het sociale leven, dat neerwaarts gaat en problemen schept. Daarom spelen rechter en linker Vishuddhi in relaties allebei een erg belangrijke rol.

Dan komt de Sahasrara. Jullie weten wat de Sahasrara is. Mensen willen Mij beoordelen. Daar hebben zij recht op. Ik bedoel, Ik kan niet neen zeggen. Jullie kunnen over Mij oordelen. Je kan doen wat je wil. Ik bedoel, Ik kan niet zeggen dat jullie Mij niet mogen beoordelen.

Wij kunnen dus niet zeggen dat jullie Mij niet beoordelen.

Dat kan Ik niet zeggen. Jullie gaan ermee door Mij te beoordelen. Welnu, wat is het instrument dat jullie hebben om Mij te beoordelen?

Ik heb zo’n camouflage, slechts een zeepbel en zo’n teruggetrokken persoonlijkheid. Hoe gaan jullie Mij beoordelen? Is er één manier om over Mij te oordelen? Jullie kunnen me nergens vangen!

Het is een camouflage. Ten eerste ben Ik zonder hoogmoed, Ik ben egoloos, Ik ben zonder actie. Waar gaan jullie Mij vangen?

Aan de andere kant creëer Ik met al deze attributen problemen voor jullie, omdat Ik Mahamaya ben. Jullie kunnen een persoon die geen hoogmoed heeft niet begrijpen.

Omdat jullie allemaal erg aardig tegen Me kunnen praten, jullie kunnen heel zoet zijn en jullie kunnen gewoon naast Mij zitten en plotseling komen jullie met een opmerking die toont dat jullie je niet bewust zijn tegen wie jullie praten. Plotseling doen jullie iets waarvan jullie niet bewust zijn. Omdat Ik doorga met spelen. Ik ben extreem vriendelijk met jullie, extreem aardig tegen jullie. Absoluut zonder trost.

Zien jullie, om het even wie die zelfs zo’n positie in het leven heeft, loopt met de neus omhoog. De Mijne is al de tijd gebogen! . Niets dan humor. En dan, hoe gaan jullie Mijn positie begrijpen? Zie je, er is geen uiterlijk kenmerk. Er zijn geen horens, er is niets waardoor Ik een filmster zou kunnen zijn. Ik ben te eenvoudig, te zacht. Er is geen manier waarop jullie kunnen voelen dat Ik groots ben. Ik ben absoluut werelds, gewoon. Maar Ik ben buitengewoon gewoon. Dit is iets dat mensen niet begrijpen. Het is in orde voor hen die niet gerealiseerd zijn, geëxcuseerd. Maar jullie hebben de vibraties gevoeld en jullie hebben door Mij de realisatie gekregen. Ik moet iets zijn.

Stel je aandacht op die manier in om het te begrijpen. Het moet een enorm iets zijn binnen in dit lichaam. Het kan anders niet mogelijk zijn. Het is anders zo vanzelfsprekend voor jullie, mensen.

Dit moet begrepen worden, dat tot nu toe, Krishna, Christus, Rama, geen van hen op massaschaal zelfrealisatie aan mensen gaf.

Zij hadden andere krachten, zoals Krishna Samhar Shakti had.

Hij kon iedereen doden zomaar. Ik heb deze krachten ook in Mij, maar op het eerste gezicht ben Ik een erg simpel, gewoon, werelds type van een Indische dame. En Christus had de kracht om Zichzelf te laten kruisigen. Dat heb Ik ook. Maar Ik ga dat allemaal niet doen.

Ik heb ook een kracht om te verrijzen. Waarom deze krachten niet gebruikt worden? Men moet dat begrijpen. Omdat nu de meeste aandacht gaat naar het laten opstijgen van de Kundalini en daarvoor zijn deze krachten niet nodig. Geef realisatie aan welk aantal mensen ook. Wat is het nut ervan om gekruisigd te worden?

Wie gaat dan de Kundalini omhoog brengen? Ik zou het graag doen. Ik bedoel, als Ik het op dat ogenblik was geweest, had Ik gezegd: “Hou je kruis nog even bij, Ik zal het later doen”. Wat is het nut, juist nu, mensen te vernietigen? Laat ons zien hoeveel er komen, zie je.

Daarom zijn deze krachten niet nodig. Vandaag is de kracht nodig om de Kundalini van duizenden en duizenden en miljoenen en miljoenen mensen omhoog te brengen.

En Ik zal mijn hele leven precies zijn zoals jullie. In die zin dat Ik oud ga worden zoals jullie gaan doen. Ik bedoel, vandaag moet Ik oud zijn, Ik zal zijn en precies zijn zoals jullie! Ik ga niets aan de buitenkant doen. Het is als een Duitse wagen. Maar het zijn jullie die de kracht van een Duitse wagen moeten kennen. Het is het beste type.

En eens ga je beseffen dat alles met opzet zo gemaakt is. In het begin kunnen jullie dat zelfs niet begrijpen. Het gaat maar door: “Hoe kan het zijn, hoe kan het zijn, Ze doet dit, Ze doet dat, het gaat maar door”. Beoordeel Mij niet want dat is niet de manier waarop je zal begrijpen. Besef en herken alleen dat er iets geweldigs moet zijn.

Dat het nodig was om zo iemand te hebben om deze enorme taak uit te voeren. En het voor jullie nodig was geboren te worden om met Mij te zijn, om Mij te helpen. Ik ken deze die met Mij zijn.

Zij zullen door alles naast Mij staan. Ik zal ze misschien een beetje beoordelen, hier en daar, maar Ik weet dat zij in orde zullen komen. Jullie moeten naast Mij staan. Zij die weg willen rennen, zij zullen wegrennen, vandaag of morgen. Ik zal proberen, Ik zal proberen hen in orde te krijgen in de mate van het mogelijke.

Zo, we komen tot collectiviteit. Tot het begrip dat jullie cellen in mijn lichaam zijn. En Ik heb jullie wakker gemaakt.

Als jullie degeneren, degenereert Mijn lichaam. Jullie allen hebben dat gezien. Als jullie ziek zijn, ben Ik ziek. In die zin dat Ik meer vibraties uitzend, vrijmaak, en Ik voel Me daardoor ziek omdat jullie het niet kunnen aannemen. Als jullie vibraties nemen voel Ik me goed.

Maar alleen zij die vertrouwen in zichzelf hebben kunnen dit begrijpen en niet zij die een meerderwaardigheids- of minderwaardigheidscomplex hebben …

Complex betekent: geen vertrouwen in jezelf hebben. Jullie moeten vertrouwen in jezelf hebben dat jullie de uitverkorenen zijn.

Jullie zijn echt de mensen, speciaal “gemaakt” voor dit grootse werk. Het is een enorm iets, dat jullie allen geboren zijn. Zodra je dat beseft en het herkent zullen jullie je niet meer storen over kleine, kleine dingen in het leven. Het is de kwaliteit in jullie die gevoed en verzorgd moet worden door de collectiviteit. Maar collectiviteit van de “Sahaja Yogi’s”. Ik ken diegenen die juiste reacties hebben voor bepaalde zaken.

Een Sahaja Yogi komt, zij voelen zich heel gelukkig: “Ho, hij komt eraan.” Dan zeg je: “Er zijn vijf mensen die realisatie gehad hebben”.

Zij voelen zich erg gelukkig. Zij wenden niets voor, zij zullen gelukkig zijn, er op uit trekken om een Sahaja Yogi te zien, een Sahaja Yogi te ontmoeten, om alles te doen voor een Sahaja Yogi.

Dit is het teken van een Sahaja Yogi. Een Sahaja Yogi zal in het geheim gaan en een Sahaja Yogi met moeilijkheden helpen. Niet alleen om geld, maar alles.

Dit is een nieuw ras dat opkomt. De anderen zijn mensen, jullie zijn dat niet. Jullie zijn geen mensen meer. Jullie zijn Sahaja Yogi’s. Het is een verschillend ras. Over de gehele wereld moet dit ras opkomen.

Daarom moeten we onszelf opbouwen. In één groep, in één begrip. Absolute eenheid.

Er moeten geen geheimen zijn, er moet geen dominantie zijn.

Alles moet verstaan worden, iedereen moet met elkaar praten, iedereen moet weten wat er met die ander gebeurt. Jullie moeten absoluut eerlijk, open met elkaar zijn. Absoluut. Vertel hen je problemen. Ik catch hier, wat te doen? Ik catch daar, wat te doen? Hoe het uit te klaren, niet verlegen zijn. We moeten genieten van onszelf en ook van onze zwakheden, zodat we ze kunnen uitklaren. Lach het eruit. Iemand heeft enige gewoontes, lach het eruit. Dat is de beste weg om het te doen.

Het verschil tussen een mens en een Sahaja Yogi is hetzelfde als tussen een mens en een dronkelap. Ik zal jullie een grap van een dronkaard vertellen. Er waren twee dronkaards die dronken waren. Zij gingen naar een hotel. Ze wilden een kamer.

God weet wat zij wilden, zij wisten het niet. Zij gingen dus naar de klerk en vertelden hem dat ze twee bedden met een kamer wilden hebben. Hij begreep het niet. “Nee, twee kamers met een bed”. Daarom zei hij: “In orde, jullie willen één kamer met twee bedden”. Hij opende dus een kamer en zei: “Hier zijn de bedden voor jullie”. Wel, helemaal aangekleed, zoals ze waren, sliepen ze in hetzelfde bed. Dan roept de één de ander; hij zegt: “Er is iemand in mijn bed!” De ander antwoordt: “Ik heb ook iemand in mijn bed”.

Dus zegt de eerste: “Wat zullen we doen?” De tweede zegt: “Laat ons proberen ze eruit te gooien”. Er was een enorm geworstel en een hoop lawaai in de kamer. Dan zegt de eerste: “Ik heb hem eruit gegooid”.

De tweede: “”Maar hij heeft mij eruit gegooid”. Dus zegt de eerste: “In orde, je kunt bij mij komen slapen”, omdat hij hem eruit gegooid heeft, dus wat te doen? Dit is wat ze zijn.

Dit is het verschil. Wat heeft het dus voor zin om met hen te argumenteren en kwaad te worden, gespannen te worden. Ik bedoel, zij zijn dronken. Als jullie een dronkaard zien, ren dan met de snelheid van 5000 mijl per uur. Dat is mijn principe. Het heeft geen zin met een gek of een dronkaard te argumenteren. Met een gek gaat het misschien nog maar met een dronkaard? Voor drie uur zal hij zijn drankjes niet verteerd hebben. Dat is dus het verschil: zij zijn dronken.

Zij zijn dronken door macht, dronken door geld, dronken door dat of in elk geval iets. En jullie zijn gevuld met het licht van God Almachtig.

Dat is wat het is, wat het verschil is. Als jullie het verschil begrijpen, zullen jullie beseffen dat het geen zin heeft met deze mensen te vechten. Zij zijn dronken. Zij zijn zo. Wat kan je zeggen als je met hen praat, Ik bedoel, ze begrijpen het niet. Ze begrijpen het gewoon niet.

Vergeet het. Ik zal jullie zulke tests geven, waarbij jullie met hen in contact komen, hen zien en er tussenuit geraken zonder dat er enige schade aan je wordt toegebracht. Dit is nodig. Jullie moeten hen aanraken. Jullie moeten vlak bij hen zijn, jullie moeten bij hen zijn.

Jullie staan er buiten. Ik geef zulke tests aan mensen en dat moet goed uitwerken. Ik weet dat jullie het kunnen, dat is waarom Ik zulke tests alleen geef aan mensen waarvan Ik zeker ben dat ze eruit zullen komen. Dit is, denk Ik, wat we vandaag moeten beslissen, dat we allemaal met één hart, één verlangen, gaan leven, met één hoofd en met één lever. Wij allemaal. Laat ons zien hoe het uitwerkt.

Bijvoorbeeld, jullie gaan met vijf Sahaja Yogi’s naar een hotel. Eén zegt: “Ik zal dat nemen”. Iedereen zal dat nemen. Dat is het teken.

Geen beslissingen zijn nodig. Waarom energie verspillen aan beslissingen, argumenteren? Of jullie nu vis met friet of friet met vis eten, het is hetzelfde. Zo gaat het met ruzie.

Een Sahaja Yogi verspilt zijn energie hier niet aan. Jullie hebben jullie Moeder gezien, geen keuze. Alleen genieten. Waar is de tijd om te argumenteren? Het is vreugde die binnen stroomt. Laat ons genieten.

Moge God jullie zegenen.

Kijk, waarom is er het probleem? Dat komt omdat jullie een wil hebben, dat niets anders de wil heeft. Jullie hebben de wil.

En wanneer jullie de wil op elkaar proberen af te stemmen, voelen jullie dat je ego er is, jullie ego raakt gekwetst. Jullie willen niet zijn, jullie willen dat niet verliezen, of jullie denken door dat te doen, dat jullie dan minder dan normaal worden.

Nee, je bent een gerealiseerde ziel en een gerealiseerde ziel is iets dat zo uniek is dat je het met niets kan vergelijken. Er is niets om mee te vergelijken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: “Als er een wind waait, bewegen de bomen allemaal in dezelfde richting. Maar als de wind waait met mensen…” Stel je voor welke wind ook komt, iemand zal deze kant opgaan omdat zij een wil hebben.

Maar, als de wind waait met Sahaja Yogi’s, zullen ze allemaal hun hoofden tegen de wind zetten en deze bevechten.

Dit is iets wat nergens mee te vergelijken is omdat jullie boven menselijke dingen uitgaan. Tot nu toe heeft zoiets nog nooit bestaan. Ik kan jullie met niets vergelijken dat lager was of moet Ik zeggen, van dit niveau.

Het niveau is verschillend. Als jullie dus alles op dezelfde manier doen, dan doen jullie dat omdat jullie je bewust zijn van de collectiviteit, van het oorspronkelijke wezen in jullie. Dat is waarom jullie dat doen.

Deze overgave is het punt dat jullie moeten vatten. Het is iets dat Ik voel, hoe kunnen jullie een analogie, een vergelijking maken met iets dat nooit eerder bestond.

Nooit. Autla, dat wat niet vergeleken kan worden. Dat is één van de namen van de Godin.

Daarom kan Ik jullie geen uitleg geven, maar Ik kan jullie doen begrijpen dat als jullie Spirit gewekt is, in iedereen is het de Spirit die een collectief wezen is, dan doen jullie het omdat jullie Spirit het doet.

Jullie geven niet om ego, superego en al deze onzinnige dingen, welke barrières zijn in de groei van een levende collectiviteit. Nu moeten jullie levend collectief worden en jullie zijn dat. Het is een nieuw wezen dat binnenin jullie is. Als jullie iets anders proberen dan zullen jullie het niet leuk vinden omdat het deze keer niet jullie ego is, maar jullie Spirit. Zoals jullie vroeger luisterden naar jullie ego en er gelukkig mee waren, zullen jullie nu gelukkig zijn als jullie naar je Spirit luisteren.

Omdat jullie nu de Spirit geworden zijn. Het is een erg unieke situatie. Jullie zijn de Spirit. En als jullie de Spirit zijn, dan worden jullie anders. Welke uitleg kan Ik geven? Dan is er ook de verantwoordelijkheid beter te begrijpen. Als je “ja” zegt en een ander zegt “ja”, voel je je gelukkig . Je zegt bijvoorbeeld “vis met friet” een ander zegt “vis en friet”, een ander zal zeggen “vis en friet”, iedereen zal dit zeggen. “Laat ons naar rechts gaan”. “Laat ons naar rechts gaan. “Laat ons naar rechts gaan”. Iedereen zal het zeggen. Alleen dan wanneer er iemand is die de weg kent en zegt: “Nee, nee. Dit is niet de weg, rechts is niet de weg, laat ons links gaan”. Jullie zouden moeten weten dat hij de weg kent. “Laten we dus naar links gaan”. Argumenten verdwijnen omdat jullie een eenheid zijn. In de tweede helft moet Ik jullie vertellen over de ondersteuning van Sahaja Yoga. Maar de eerste helft ging over de basisprincipes waarover Ik nu gesproken heb.

Jai Shri Mataji.