Shri Ganesha Puja, Brighton 1985

Brighton (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Shri Ganesha Puja

Lezing over kuisheid

Brighton, Engeland

4 augustus 1985

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/12/2010

Vandaag zijn we hier samengekomen bij de geschikte gelegenheid en op een zeer voorspoedige dag om Shri Ganesha te vereren. Shri Ganesha is de eerste godheid die geschapen werd, zodat het gehele universum gevuld werd met voorspoed, met vrede, gelukzaligheid en spiritualiteit. Hij is de bron. Hij is de bron van spiritualiteit. Daaruit volgt al het overige. Net zoals wanneer het regent en winderig is, je een koelte in de atmosfeer voelt. Op dezelfde manier, wanneer Shri Ganesha zijn kracht uitstraalt, voelen we deze drie dingen vanbinnen en vanbuiten. Maar het is zo betreurenswaardig, vooral in het Westen, dat de belangrijkste fundamentele godheid niet alleen volledig verwaarloosd is geworden, maar ook beledigd en gekruisigd.

Dus vandaag, hoewel ik niets wilde zeggen om jullie te verontrusten, moet ik jullie wel vertellen dat het vereren van Shri Ganesha betekent dat er een grondige reiniging binnenin jezelf moet plaatsvinden. Wanneer je Shri Ganesha vereert, houd je geest dan zuiver, houd je hart zuiver, houd je wezen zuiver – er mogen geen gedachten van lust of begeerte opkomen. In feite, wanneer de Kundalini opstijgt moet Ganesha ontwaakt zijn binnenin ons, de onschuld moet naar boven komen, die al zulke ontaarde ideeën in ons uitwist. Als spirituele groei bereikt moet worden, dan moeten we begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen.

Mensen zijn ziek tegenwoordig. Overal in het westerse leven heb je het gevoel dat ze ziek zijn. Ziek, omdat ze Shri Ganesha nooit erkend hebben. Dat er iemand als Freud kwam, betekent nog niet dat je hem moest accepteren. Maar dat hebben jullie wel gedaan – alsof het zo belangrijk was; alsof er niets belangrijker was dan dat. Dus vandaag worden we geconfronteerd met de kracht van onze spirituele groei en de kracht van de conditioneringen die we hadden. Toen Freud sprak over conditioneringen wist hij niet dat hij een ander soort van afschuwelijke conditioneringen in jullie plaatste, vreselijk.

Seks is helemaal niet belangrijk voor de mens, het is helemaal niet belangrijk. Alleen als men kinderen wil krijgen, dan zal een mens die van het hoogste niveau is toegeven aan seks. De verleiding, de romantiek, deze onzin en dergelijke bestaan niet in een zuivere geest; het zijn allemaal menselijke uitvindingen. En het feit dat men slaaf wordt daarvan is zo verbazend, het komt van een zeer laag niveau binnenin ons. Het komt van het lage niveau van mensen, dat men er slaaf van wordt. Jullie zouden er meester over moeten zijn. En als ik vandaag rond me kijk in het Westen, dat ook deel uitmaakt van dezelfde schepping, er is zoveel perversiteit gekomen, ik ben werkelijk verbijsterd, hoe kan ik jullie aandacht nu vestigen op de rijpheid van seks.

Als seks tot rijpheid komt dan word je een vader, een moeder, en een zuivere persoonlijkheid. Als je hoort over een negentigjarige vrouw, die trouwt met een negentienjarige jongen, ik bedoel, het is onbegrijpelijk, dit is – wat voor soort maatschappij is er ontstaan in deze wereld, met dergelijk belachelijk gedrag? We moeten tot rijpheid komen. Hiermee bedoel ik niet dat men ascetisch moet zijn op jonge leeftijd, dat betekent het niet. Dat is een andere absurditeit. Maar natuurlijk moet je tot rijpheid komen; daar heb je tapasya[1] voor nodig. Wanneer onbelangrijke dingen belangrijk worden en wel zulke onbelangrijke dingen zoals eender wat we hebben, zoals ons haar. Zelfs als je je haar verliest heeft dat betekenis. Maar als je seks verliest, wat is daar mis mee? Het is heel goed. Zo word je mooi verlost van domme onzin. Het is zo’n verspilling van energie. Zoveel interesse, zoveel kostbare aandacht, zoveel voorspoed wordt verspild aan dit soort onzin.

Dus om Ganesha te vereren moet je begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen. We moeten rijpheid binnenin ons verkrijgen We moeten dieper in onszelf gaan; onze aandacht moet spontaan dieper in onszelf gaan. Hoe kunnen we deze diepte bereiken als we nog op wormen lijken? Anders lijkt het een belangrijke opoffering of een druk die op de mensen staat. Deze gewoontes en deze druk hebben jullie veel gekost, hebben jullie veel gekost. Jullie hebben zo’n hoge prijs betaald; jullie hebben zoveel doorgemaakt. Waarvoor?

Dus de prioriteiten moeten veranderen als je Shri Ganesha wil vereren. Wat we vandaag vereren is de onschuld binnenin ons. We vereren wat spiritueel voorspoedig is, wat onschuldig is. Onschuld, die diep binnenin ons zit – dat is onze aard, dat is onze natuur, dat is waar we mee geboren zijn – het is de basis van deze hele schepping; het is de essentie van deze schepping.

Dus wanneer de materie actief wordt, goed, de voorplanting komt op gang, het dierlijk stadium ontstaat, dan komt het stadium van de primitieve mensen, dan komt het stadium waarin mensen ontwikkeld worden. Niet wat wij verstaan onder de ontwikkelde wereld, verschrikkelijk. Ik zou hen in geen geval ontwikkeld noemen. Ontwikkeling is niet uiterlijk. Het is de innerlijke ontwikkeling die men moet zien. Hoe zijn we vanbinnen gegroeid? Wat hebben we binnenin onszelf? Alles wat grof is, groot, plastic, van die aard, wat geen innerlijke kracht ontwikkeld heeft. Stel bijvoorbeeld dat ik je een mango geef.

Ik zeg: “Goed, eet hem maar op.”

Maar je ziet dat het alleen de schil is en dat er niets in zit, wat zal je dan eten? Zal je het plastic opeten? Alles wat op die manier gegroeid is, is plastic, het is dood. Wat is de essentie binnenin, laat ons eens kijken. Wat is de essentie binnenin ons? Dat is wat Christus verkondigde – de moraliteit. Dat was zo belangrijk voor hem. Want na het dharma, dat evenwicht was, waarbij natuurlijk moraliteit heel belangrijk is, was het noodzakelijk voor Christus om te praten over de aangeboren, diepere moraal, die een wezenlijk deel is van ons wezen, het is niet enkel aangeleerd, of verteld, of gevreesd, omdat er vrees voor God is en voor de toorn van God. Maar het zou je eigen aangeboren licht moeten zijn, dat is de reden waarom Christus hierover sprak. En diezelfde Christus heeft men misbruikt om de onschuld te vernietigen.

Ik zou niet zeggen dat de mensen niet gewaarschuwd waren. Freud was niet de enige die geboren is. Laatst ging ik naar het Prado museum in Spanje en ik zag het ene schilderij na het andere over de hel. En over al deze moderne tijden waarin we slungels zonder kleren zien rondlopen, zo’n mensen werden er getoond terwijl ze allerlei krankzinnige en belachelijke dingen deden. Dit was Bosch. Ik was verrast, een Duitser, Bosch, die al deze onzin daar tentoonstelde, zeer duidelijk – de weg naar de hel, dan de aanval van de dood, al deze dingen. Ik bedoel, hij was een vrij recente persoon. Als je Blake een dwaas noemt, hoe zit het dan met Bosch? Iedereen is een dwaas, behalve de domme, nutteloze mensen. We hebben al zoveel waarschuwingen gekregen. Bijvoorbeeld, je kunt stellen dat we al lang het bestaan van de hel kennen. Van alle mensen heeft Mahavira het duidelijkst over de hel geschreven. Dit is de hel.

Maar in het Westen liggen de prioriteiten totaal ondersteboven. Wat is je kracht? Denk er eens over na. Denk binnenin jezelf. Is het de mentale kracht die belangrijk is? Ik heb je verteld dat mentale kracht er niets mee te maken heeft, want het is alleen maar rechtlijnig, het beweegt in één richting, geeft op, komt naar je terug. Het heeft geen werkelijkheid in zich. Het is simpelweg een projectie van het brein, plastic. Wat is je emotionele kracht? De emoties die je hebt, waar leiden ze je heen? Zie, je hebt emoties, je hebt zelfs goede emoties. Stel, je houdt heel veel van je vrouw. Waar leidt het je heen? Er was een dichter genaamd Tulsidasa, die heel veel van zijn vrouw hield en ze was naar haar moeder gegaan. Hij kon dit niet verdragen en ging haar opzoeken en hij klom omhoog naar haar balkon en ze schrok.

Ze vroeg: “Hoe ben je omhoog geklommen?”

Hij zei: “Jij hebt hier een touw gehangen.”

Zij zei: “Nee.”

En ze zagen dat het een grote slang was die daar hing.

Dus ze zei: “Zoveel liefde die je voor mij voelt, als je deze voor God zou hebben, waar zou je dan zijn?”

Dus waar leiden deze emoties je heen – naar frustraties, naar ontevredenheid, naar onze ondergang. De mentale kracht geeft je iets vreselijks, namelijk ego, dat anderen vernietigt. En de emotionele kracht bezorgt je niets dan huilen, treuren, en je altijd ongelukkig voelen: ““Oh, ik heb emotioneel zoveel geïnvesteerd ” in die en die persoon en wat heb ik ervoor gekregen?“ Dus het is niet absoluut, het is relatief. En mentaal gezien ben je niets omdat je anderen niet kunt vernietigen. Emotioneel gezien beteken je niets omdat je anderen niet kan overmeesteren met je gevoelens. Dus wat is je kracht? Waar ligt jouw kracht? Het ligt in de Spirit[2]! Maar zelfs voordat de Spirit is bereikt, wat is je kracht? Is het de Kundalini? Zij slaapt. Wat is dan je kracht? Het is je kuisheid. Als een man kuis is, als hij een kuis karakter heeft en als hij sterk staat in zijn kuisheid, dan functioneert dat, het werkt.

Maar eerst en vooral beloont kuisheid je met een goede gezondheid. Je kan van het gezicht van iemand aflezen dat dit een eerbare persoon is. Zoals het in onze Shastra’s[3] bekend was dat een heilige of een brahmachari[4], hij die nooit in zijn leven seks gehad heeft, altijd een schittering op zijn gezicht heeft. Zoals we zeggen dat de grootste brahmachari Shri Krishna was, die zoveel vrouwen heeft. Er is namelijk geen verspilling van energie, van aandacht daarheen. Dus alle energie is binnenin. Ik zal zeggen, vandaag toen ik met de auto kwam regende het, het was winderig, het was heel koud, maar wij waren in de auto, het kon ons niet deren, want wij hadden het best warm in de auto. Wij gingen overal doorheen, en niets raakte ons, niets stoorde ons, we kwamen erdoorheen, alles was in orde. Hoe? Omdat we trouw bleven aan ons eigen vervoermiddel, en het voertuig dat wij hebben is onze kuisheid.

We staan erop dat anderen ons moeten respecteren, dat anderen ons eer moeten betuigen, anders worden we kwaad. Heb jij jezelf gerespecteerd? Respecteer jij jezelf? Voor mensen in het Westen klinkt het soms alsof moeder heel erg probeert de Indische cultuur te bepleiten. Veel mensen denken dat. Maar ik zeg dat men de wetenschap van het Westen moet leren. Goed. Men moet ook andere dingen van het Westen leren, zoals esthetica, natuurlijk. Schilderijen en kunst, misschien, kleurschema’s. Maar cultuur leer je beter van de Indiërs. Er is hier een gebrek aan cultuur, er is helemaal geen cultuur, vind ik. Wat is een cultuur waar een vrouw geacht wordt haar lichaam tentoon te stellen? Het is een prostitutiecultuur, simpelweg. Zie het onder ogen. Waar een vrouw niet geacht wordt de intimiteit van haar lichaam te respecteren, daar is absoluut geen cultuur, in de esthetiek van het Goddelijke. Tegenwoordig gaat het zover dat ze een film maken waarin Maria als een prostituee wordt uitgebeeld. Ik bedoel, dit is waar jullie beland zijn. Als je dit in India zou vertellen, dan zullen ze je eens goed slaan – iedereen, of ze nu moslim, hindoe of christen zijn. Ik bedoel, het is shockerend te horen hoe ze hier over Christus praten. Ik bedoel, voor een Indiër is dit een schok. Hoe kan je spreken, want zodra je je kuisheid opgeeft, kan je niet begrijpen dat er iemand kan zijn die volledig zuiver is.

Voor een dief is iedereen een dief. Omdat je niet dit respect hebt voor je kuisheid kan je je niet voorstellen hoe Christus geweest is. Je kunt het je niet voorstellen, je kunt het niet aanvaarden. Ondraaglijke dingen zijn er gezegd over Christus. Ik zeg het je, ondraaglijk, ik weet het niet. Ik heb zijn kruisiging gezien, die ondraaglijk was. Maar als je zoiets over iemand vertelt; als je zo’n opmerking maakt tegen een Indiase vrouw, tegen een eenvoudige Indiase vrouw, dan zou ze zelfmoord plegen. Het is niet de bedoeling dat er iemand naar je toe komt en zegt: “Je ziet er heel mooi uit.” In orde, tegen je moeder kan je zeggen: “Je ziet er mooi uit”, dat is toegestaan, dat is anders. Maar je zegt dat niet zomaar tegen eender welke vrouw. Je moet jezelf omvormen. En dit is één van de redenen waarom mensen heel heetgebakerd zijn.

De magneet binnenin jullie is Shri Ganesha. Veel mensen weten dat ik een zeer goed richtingsgevoel heb. Dit komt door deze magneet die in perfecte staat is. Deze magneet doet je je richting bewaren of hem aanpassen of hij zorgt dat je de hele tijd op de Spirit gericht bent. Als je niet dat gevoel voor kuisheid hebt, zal je van hier naar daar slingeren. Plots word je een heel goede Sahaja yogi, morgen word je een duivel – omdat er niets is dat je vast doet houden aan het grote idee van de Spirit. Laten we het onder ogen zien. Nu is de tijd voor ons allen gekomen, voor alle Sahaja yogi’s, dat het belangrijkste binnenin onszelf niet seks is, maar kuisheid. En dat is wat je zal doen groeien.

Het is zo onthutsend hoe sommige mensen zich gedroegen in Bordi. Ik kwam het te weten, ik was verbijsterd, hoe konden ze zich zo gedragen voor de ogen van de inwoners van Bordi, die onschuldige, eenvoudige mensen zijn? Maar het beste gedeelte is, dat wanneer je je overgeeft aan frivool en onzinnig gedrag en je kuisheid niet respecteert, je actie werkelijk niet vlot. Zoals wanneer je je benzine verspilt, je auto niet meer rijdt. Het is hetzelfde, er gebeurt iets met je. De hele tijd blijf je anderen kwellen en blijf je lichtzinnig praten met elkaar, wat is de noodzaak om al deze dingen te doen, ik begrijp het gewoonweg niet. En uiteindelijk eindig je in een echtscheiding.

Ik ging ooit naar Selfridges, daar wil ik jullie een interessant verhaal over vertellen. In al deze drukte waren er twee mensen, een man en een vrouw, die elkaar voortdurend kusten, zonder zich in het minst te storen aan het feit dat er andere mensen waren, die op dezelfde roltrap stonden. Op de roltrap waren ze aan het kussen, terwijl ze erop stonden kusten ze, ik bedoel, ze kwelden alle Indiërs die daar waren, of misschien de andere mensen, Chinezen, bijvoorbeeld, Egyptenaren. Zo’n vertoning! En de keer daarop zag ik hen weer. Ze waren niet aan het kussen.

Ik vroeg: “Wat is er gebeurd?”

“We zijn gescheiden.”

Ik vroeg: “Waarom waren jullie toen zoveel aan het kussen?”

Dus ze antwoordden: “Omdat we op punt stonden te scheiden, dus we wilden het laatste graantje meepikken.”

Wat een niveau is dat. Stel je voor, wat een niveau. Wat voor liefde, welke gevoelens je hebt voor iemand, niets van dit alles. De hele tijd ruziën ze met elkaar, ze eindigen in echtscheidingen en ze lopen met dit alles te koop. Een diepe persoonlijkheid laat deze dingen niet uiterlijk blijken. Natuurlijk, er werd mij verteld dat er hier in de openbare school wordt gezegd dat je nooit je gevoelens moet laten zien. Maar voor de rest kan je alles laten zien, zelfs al is het belachelijk of schaamteloos. Maar niet je gevoelens. Wat een absurde plaats is dit. Jullie hebben al deze waarden aanvaard zoals een kudde schapen, zonder erover na te denken.

Ik was bijvoorbeeld eens in Frankrijk en een meisje kwam bij me en ze huilde. Ze zei: “Ik voel me vreselijk, vreselijk, ik zal nooit meer naar deze psychologen gaan.”

Dus ik vroeg: “Waarom?”

“Ze zeiden smerige dingen over mijn vader.”

Stel je voor. En men aanvaardde deze ideeën van die afschuwelijke Freud. Dit is fundamenteel verkeerd. Wat het in historisch opzicht ook heeft betekend, of wat het ook is, je zou het beter opgeven. Voor het Goddelijke is wat verkeerd is, verkeerd. Voor het Goddelijke is wat juist is, juist.

Maar er is een werkelijk bezwaar nu, dat mensen als ze naar buiten komen, echtgenoten en dergelijke, dat ze elkaar kussen en plagen. Wat is de noodzaak? Je kust die persoon en komt je dan bij mij beklagen over hem of haar. Ik heb dat gezien. Als er een zeker zelfbehoud moet bestaan, dan moet dat je kuisheid zijn, je privacy. Dat is waarom je geen wilskracht hebt om iets te doen, geen wilskracht. Laat één of andere onnozele kerel je iets komen vertellen, en je zult zeggen: “Goed. We accepteren het.” Wat is de essentie van je persoonlijkheid? Het is je kuisheid. En in Sahaja Yoga kan je alles herstellen wat je verloren hebt, het kan. Dat is waarom de diepte ontbreekt. En dit is de reden dat er geen standvastigheid is in het karakter van de mensen, geen standvastigheid. Vandaag kunnen hier twaalfhonderd mensen voor mijn toespraak zijn en morgen niet één, allemaal verloren. Omdat er geen basis is, zie je. Zoals een slechte verbinding. Er is geen verbinding, het aansluitingspunt is je kuisheid.

Er is geen standvastigheid, geen sthaapayati. Als je ze zegt: “Je moet ‘s morgens vroeg opstaan, een bad nemen, een puja doen,” dan is dat teveel voor hen. Maar als je bijvoorbeeld aan een Indische vrouw of aan mij zegt: “Je moet zulke jurk dragen,” dan kan ik dat gewoon niet, ik kan het gewoonweg niet, nee, onmogelijk. Ik kan de hele nacht wakker blijven, maar zoiets kan ik niet doen, ik kan het gewoon niet doen.

Dus de prioriteiten zijn veranderd, want waar is je aandacht? Je hebt alles binnenin jezelf. Je bent de opslagplaats van kuisheid, die ook jullie kracht is. Alles is er binnenin jezelf, niets is verloren geraakt, het is er allemaal. Je hebt al deze essentie binnenin jezelf, het is allemaal bewaard gebleven. Veroordeel jezelf niet. En jullie hebben zoveel geluk dat ik hier ben om jullie er alles over te vertellen. Jullie hebben zoveel geluk dat ik bij jullie ben. Begrijpen jullie dat punt? Je hoeft niet naar de Himalaya te gaan; je hoeft niet op je hoofd te staan. Je hoeft niets van dit alles te doen. Zie je, vroeger zaten deze heiligen, je zal het niet geloven, in het koude ijswater, of in de Himalaya zaten ze urenlang in de buitenlucht. Nu is dit niet meer noodzakelijk. Het is allemaal zeer gemakkelijk gemaakt. Maar verander nu je prioriteiten. Eens de hele aandacht naar je eigen Spirit gaat zal je verrast zijn hoe de hele situatie zal veranderen.

Wat is het allerbelangrijkste? Elke dag mediteren. Ik heb mensen gezien die een opleiding willen volgen, bijvoorbeeld, als ik zei: “Je zou beter een opleiding volgen.” Elke dag zullen ze naar die opleiding gaan en de lessen volgen en ze zullen eraan werken en ze zullen voor die opleiding slagen en hem helemaal afwerken en voltooien. Maar meditatie kunnen ze niet op regelmatige basis doen. Maar nu is er een kleine opening gekomen en je moet begrijpen dat eens we een sprankje van die eeuwige vreugde ontvangen, dat we ons meer en meer in die richting zullen gaan bewegen, meer en meer en dat we onszelf zullen vestigen in de oceaan van deze vreugde. Een kleine (opening). Zie je, als iemand je vraagt om te zwemmen, dan ben je bang. Je wilt het niet doen, want je voelt je heel gelukkig op het vasteland, je wilt niet zwemmen. Iemand duwt je, maar je komt weer terug: “Nee, ik kan het niet.” Maar eens je leert zwemmen, geniet je van het zwemmen. En als je het fijn vindt dan wil je het elke dag doen, regelmatig, nauwgezet. Er is dus een kleine opening, die overbrugd moet worden.

Het tweede punt is dat jullie, zoals ik altijd heb gezegd, lotussen zijn, maar in een moeras. En jullie weten wat een moeras is, terwijl India de oceaan is, dus daar is het heel gemakkelijk voor de lotussen om uit het water te komen. Maar het is heel moeilijk om uit het moeras te komen. Stel je voor dat er iemand in het moeras valt. Als je spartelt, dan zink je dieper. Als je wat dan ook probeert te doen dan zink je dieper. Het beste is het te blijven aanschouwen en niet te bewegen. En dat is de beste manier: getuige te zijn van jezelf. Maar als je aandacht niet goed is, hoe kan je dan getuige zijn? Aandacht wil zeggen: iemand gaat die richting uit – je kijkt ernaar. Iemand anders gaat die richting uit – je kijkt ernaar, je wil iedereen zien. Maar je ziet niet de bloemen, je ziet niet de bomen, je hebt geen oog voor Moeder Aarde, je ziet niets. Wat je ziet is iets dat hopeloos verkeerd is, erger dan jezelf.

Vandaag is de dag waarvan men zegt dat je niet naar de maan zou mogen kijken. Als je de maan zou zien, dan heeft dat een ongunstige invloed en krijg je een slechte naam. Men zegt over Shri Krishna dat hij de maan zag en dat hij een slechte naam kreeg; hij werd ranchordas, dat wil zeggen dat hij moest weglopen van het slagveld. Maar dat was zijn list, hij moest wegrennen. Dus je zou niet naar de maan mogen kijken. De reden waarom dit wordt gezegd is dat we vandaag Shri Ganesha moeten zien, die Moeder Aarde is, die werkt via Moeder Aarde. Het meeste dat we hebben komt van Moeder Aarde. Dus deze keer moet je naar Moeder Aarde kijken, naar de Kundalini en naar Shri Ganesha, vandaag. Moeder Aarde heeft Shri Ganesha gecreëerd. Dus kijk naar niets wat zich buiten bevindt, kijk zelfs niet naar de maan. Kijk enkel naar Moeder Aarde. Want Moeder Aarde heeft in haar liefde en mededogen zoveel voor ons gedaan, je Kundalini heeft zoveel voor je gedaan. En haar zoon, die de onschuld binnenin ons is, zou vandaag aanbeden moeten worden, omdat hij het maximum gedaan heeft. Ondanks alle vernederingen die we hem hebben aangedaan, alle spot, alle smerigheid, allerlei onzin, blijft hij toch rechtop staan als een klein jongentje om ons te amuseren.

Wanneer Shri Ganesha binnenin je gevestigd is, wordt je als een kind, als kinderlijke onschuld, dan word je niet boos op iemand, zoals een hond die blaft; ik ken enkele Sahaja yogi’s die de hele tijd blaffen, net als honden of bedelaars in India. Maar je wordt als een kind, dat zeer lief is, dat altijd probeert je te vermaken, dat altijd probeert lieve dingen te zeggen, dat altijd probeert je gelukkig te maken. De bron van zulke vreugde. En zo word je een bron van vreugde, een bron van geluk, een bron van vervulling. De hele tijd bruis je van plezier en geluk, bruis je van mooie dingen. Hoe de kinderen je vermaken, kijk gewoon en zie. Hoe ze komen aanlopen, en hoe ze met hun kleine, kleine handjes, dingen uitwerken. Hoe ze weten wat juist is. Een kind dat een gerealiseerde ziel is, is veel gevoeliger dan een volwassene, ik heb dat gezien.

Zoals mijn jongste kleindochter die ongeveer, ik geloof, drie jaar oud was, en de werkster was mijn sari aan het opvouwen en per vergissing legde ze die op de grond. Dit kind kon dit gewoonweg niet verdragen. Ze raapte de sari onmiddellijk op, bracht hem naar haar hoofd en legde hem op de zetel.

Ze zei: “Waarom legt u deze sari op de grond, wat weet u over mijn grootmoeder? Zij is de Godin der Godinnen en u legt haar sari op de grond. De honden zullen je nu bijten,” zei ze. “Pas maar op.”

En ze nam opnieuw de sari, ze kuste en kuste hem en zei: “Moeder, vergeef haar, grootmoeder, alstublieft, vergeef deze vrouw, ze weet niet wat ze u aangedaan heeft.”

Maar deze gevoeligheid komt vanuit de diepte van je kuisheid. Luister naar de kinderen en je zult verbaasd zijn hoe ze praten en wat ze zeggen, hoe ze zich gedragen, hoe ze je proberen te vermaken. Ik bedoel, in het Westen zijn kinderen heel erg verwend, moet ik zeggen, zij vermaken je niet zozeer, ze bezorgen je een hoop last. Want het is weer opnieuw hetzelfde. Als de vader en de moeder geen kuisheid hebben, dan voelen de kinderen zich niet goed, ze voelen zich niet rustig, ze zullen rusteloos worden en zo ontwikkelen zij dezelfde rusteloosheid in zichzelf. Een kuise persoon kan nooit bezeten raken, neem dat van me aan, hij kan nooit bezeten raken. Je mag dan zeer intelligent zijn, je kunt eender wat zijn, je zou een groot schrijver kunnen zijn, maar je kunt bezeten raken. Maar een kuis persoon, een doodgewone kuise persoon kan nooit bezeten raken. Bhoots[5] zijn bang van kuise mensen. Als er één kuise persoon op de weg verschijnt, dan vluchten alle bhoots. Ze vluchten gewoon. In ieder geval heb ik vele gevallen gekend maar over enkele hiervan kan ik je vertellen. Er waren er drie die ’s nachts met de motorfiets rond twaalf uur langs een bepaalde weg gingen. En enkele mensen die bezeten waren schreven mij brieven, waarin ze zeiden: “Sta hen alstublieft niet toe ’s nachts daarheen te gaan, want waar moeten wij dan blijven?”

Ik was ontsteld. Dit waren de mensen die bezeten waren door een soort van verschrikkelijke bhoots die daar ’s nachts in de bomen gingen rusten, waar deze drie mensen op hun motorfietsen voorbij kwamen en zij schreven mij werkelijk brieven. Heel bezeten mensen, ik kende hen, ze zeiden: “Zeg hen niet die route te nemen, want waar moeten wij dan wonen?” En zij gedroegen zich zelf als gekke, krankzinnige mensen.

Ik vroeg: “Waarom schreven jullie dit?”

Ze zeiden: “Als deze mensen die route nemen dan storen ze ons.”

De negativiteit in ons verdwijnt met het licht van Shri Ganesha. Je kunt het zo duidelijk zien bij een ander. Als je zelf geen kuisheid hebt dan kan je nooit uitmaken wie kuis is en wie niet, je kunt het niet. Iedereen is gewoon hetzelfde, “Zeer goed, zeer goed, een heel vriendelijke persoon, een heel sympathieke persoon”. Ik bedoel, werkelijk bezeten mensen worden bestempeld als heel goede mensen, ook soms in Sahaja Yoga en dan vraag ik me af: “Wat gebeurt er, wat is dit? Hoe komt het dat deze mensen beschouwd worden als zodanig? Voelen ze het niet?” Er is geen licht. Zelfs wanneer je je realisatie krijgt, zelfs wanneer je Spirit je collectief bewustzijn uitwerkt. zelfs wanneer je anderen zelfrealisatie geeft, dan nog ben je nergens als je geen kuisheid bezit. Het is als een gebroken spiegel die probeert iets te weerspiegelen; het zal nooit het juiste beeld kunnen geven.

Het is zo belangrijk. En ik moet je dit nu vertellen. Dit is mijn moment om het je te vertellen – dit is de hindernis in ons leven. Het eerste wat mensen zullen vragen is: “Met wie zal ik trouwen?” Waarom zo’n haast? Natuurlijk noem ik het huwelijk een voorspoedig gegeven, het huwelijk moet er zijn, er zou een collectieve bekrachtiging moeten zijn, dat alles, maar waarom? Om de kuisheid in ons te vereren. Dan zijn ze getrouwd, dan krijgen ze kinderen. Dan willen ze een huis, daarna willen ze weer iets anders. En dit hele bekrompen gedoe gaat maar door, en door, en door. En het licht van je leven wordt niet verspreid. Maar ik heb mensen gekend die gewoonweg in de hel zaten en eruit gekomen zijn en hun licht hebben verspreid, zij hebben prachtige, atmosferische hoogten bereikt. Ik heb zulke mensen gezien.

Dus vandaag zijn jullie gekomen om Shri Ganesha te vereren – binnenin jezelf. Waarom je mij als Ganesha zou vereren, dat begrijp ik niet. Want ik bén het. Als je mij vereert, dan wil je dat Shri Ganesha binnenin jou ontwaakt. Laat hem ontwaken binnenin jou. Laat hetgeen ik zeg de mantra worden om hem in jou te ontwaken, zodat jullie als mijn kinderen van de zegen van kuisheid kunnen genieten zoals ik er mijn hele menselijke en al mijn goddelijke levens van heb genoten. Dat jullie in dezelfde mate genieten, dat is wat ik verlang. Je zou er tenminste de smaak van moeten kennen.

Ik vertel jullie nu iets dat je waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gehoord. Maar jullie hadden ook nog nooit van de Kundalini gehoord. Jullie hadden nog nooit van deze vorm van zelfrealisatie gehoord. Maar ik denk dat vandaag per toeval, geheel op Sahaj wijze, deze puja geregeld is. Ik zou deze puja in Bombay laten doorgaan. Het was allemaal georganiseerd; de mensen waren allen bereid daarheen te gaan, om deze puja te houden. Ik bedoel, een Ganesha puja in Engeland of in het Westen is zo belangrijk dat ik dacht dat het beter was deze te houden zonder het juiste tijdstip, in Rome, wat één van de fundamentele dingen is die de kuisheid van de mensen hebben vernietigd. De Romeinen zijn ermee begonnen en anderen gingen ermee door. Maar het moest hier gebeuren in Brighton, aan de lotus voeten van Sadashiva. Maar de Engelsen moeten weten dat ze zo’n gouden land hebben en dat ze dit niet verdienen. Ze moeten het verdienen.

Stel je voor, jullie leven in het land van Sadashiva waar zelfs waterdruppels en ook de sneeuw – zoals gedistilleerd water – schoon, helder en wit zijn. Waar Shri Ganesha degene is die de voeten van zijn Vader wast. Waar de kuisheid zelf verblijft als jullie Moeder. En jullie moeten deze begeerde positie verdienen. De Engelse Sahaja yogi’s moeten zeer sterk groeien. De Engelsen waren net het tegenovergestelde. Terwijl ze van Sadashiva’s land kwamen, waren ze net het tegenovergestelde. Een ongelooflijke arrogantie, zo’n vreselijke arrogantie dat je het je niet kan voorstellen in Shiva’s verblijfplaats. Alle onkuise mensen zijn arrogant. Hoe kunnen zij zichzelf anders vergeven? Als je met eender welke prostituee praat, dan zul je binnen de twee minuten weten dat zij een prostituee is, omdat ze uiterst arrogant is, Wat is er mis? Ik ben een prostituee, en wat dan nog? Arrogantie is een teken van een onkuise persoonlijkheid. En zo’n persoon wordt ook bekrompen, omdat hij beschaamd is, beschaamd om anderen onder ogen te zien. Maar een kuise persoonlijkheid is open, waarom zou hij bang voor iemand moeten zijn? Hij praat vriendelijk met iedereen, hij is aardig voor iedereen in alle onschuld en eenvoud, zonder verliefd te worden op elke derde persoon die je tegenkomt. En dit moet je je realiseren, dat dit land jullie gegeven is met een reden en als je niet tot dat niveau stijgt, zal je weggeworpen worden.

Dus je eigen kuisheid respecteren, is in werkelijkheid mij respecteren, omdat ik in jullie verblijf als kuisheid. Als Shri Ganesha de voorspoed is, dan verblijf ik in jullie als kuisheid. Kuisheid is nooit agressief, het is nooit hardvochtig, want dat is niet nodig, zie je. Het is niet nodig, jullie zijn zo machtig, jullie zijn zo machtig, dat het niet nodig is om wie dan ook aan te vallen. Waarom zou je aanvallen, je bent van niemand bang. Het is zo edelmoedig, het is zo vriendelijk, het is zo mooi, altijd fris en jong, en toch zo subliem en zo waardig.

Er zijn nu twaalf jaar verstreken sinds ik hier kwam. Nu nog eens twee jaar, waarin zeer intens werk vereist is, binnenin en naar buiten toe. Binnenin moeten we heel hard werken in deze twee jaar, zeer hard, we moeten echte tapasya ondergaan, ieder van ons, zowel mannen als vrouwen. En dan zullen we zien. Ik kan zeggen dat we goed werk hebben geleverd, met een kleine sprong, moed en vertrouwen kunnen we veel bereiken. Heb vertrouwen in jezelf. Geen mentaal vertrouwen, maar echte kuisheid is vertrouwen. Kuisheid is de versteviging van je vertrouwen. Wanneer je vertrouwen hebt in God, dan ben je kuis. Wanneer je vertrouwen hebt in jezelf, dan ben je kuis. Wanneer je vertrouwen hebt in je vrouw, dan ben je kuis. Waarom zou je vertrouwen hebben in je vrouw? Omdat jij een kuise persoon bent, hoe kan zij dan onkuis zijn? Je vertrouwen in je kind is kuisheid, want als jijzelf kuis bent, hoe kan je kind dan anders zijn? De gekristalliseerde vorm van vertrouwen is kuisheid. En dit kan je zelfs voor de realisatie hebben. Velen hebben dat. In feite is het net zoals kamfer, dat etherisch is en verdampt in geurigheid, op dezelfde manier kan je stellen dat kuisheid uitwerkt in vertrouwen.

Als je geen kuisheid hebt dan kan je geen vertrouwen hebben, in niets. Want ofwel heb je te maken met je emoties, zodat je emotioneel aan mij gehecht bent, ofwel ben je misschien mentaal aan mij gehecht. Maar als je een gevoel van kuisheid hebt dan zal het vertrouwen zichtbaar zijn. Binnenin jezelf moet je geen vertrouwen hebben op de manier van: “Moeder, nu zal ik vertrouwen hebben in mezelf.” Dat kan niet. Vertrouwen is iets dat vluchtig is en deze vluchtige essentie komt van de kuisheid.

Dus vanaf vandaag zullen we niet naar de sterren of de maan kijken, maar jullie zullen naar Moeder Aarde kijken. In het universum staat zij voor de Kundalini, die niets anders dan kuisheid is. Zij is niets anders dan kuisheid. Kan je dat geloven? Wat een kracht. Het moederschap, alles is kuisheid. Het vaderschap, elke relatie is kuisheid. Zuiverheid is opnieuw het aroma van kuisheid. Goedheid, mededogen, alles vindt zijn oorsprong in kuisheid, een gevoel van kuisheid, dat niet mentaal is. Als je kuis bent op een mentale manier, dan kan je verschrikkelijk zijn. Net zoals sommige nonnen zijn of het soort mensen die ascetisch zijn, niet op die manier. Kuisheid is een aangeboren, ingebouwde Kundalini binnenin jezelf, die werkzaam is omdat ze mij begrijpt. Zij begrijpt mij. Zij kent mij, zij is een wezenlijk deel van mij, het is mijn afspiegeling. Dus maak je Kundalini sterk door kuis te zijn. Mensen proberen van alles om er heel aantrekkelijk uit te zien en dergelijke. Verspil je energie niet zo; jullie zijn heiligen, leef zoals heiligen. Zoals we traditioneel leven, zo moeten we leven en vanuit de traditie evolueren; probeer niet iets nieuws te doen, iets dat absurd is en onzinnig. We hoeven niemand te verleiden. Kuisheid is het parfum van de bloem, dat de bijen aantrekt, het is de honing van de bloem, het is de essentie van ons bestaan.

Dus deze keer als jullie allemaal naar India komen, wil ik jullie verzoeken om mij te respecteren door je niet te misdragen. Geen kinderachtig gedrag zoals je dit ziet in de bioscoop en in films en zulke onzin. Jullie staan boven dit alles. De aandacht, de successen moeten bekeken worden vanuit de zetel van je kuisheid. We kunnen onze plaatsen niet verlaten, of we nu toegejuicht worden of niet maakt geen verschil. We kunnen onze plaats niet verlaten. Zoals al deze avaduta’s[6] zullen zeggen, ‘takiya sodaa sana’ – dat betekent dat we onze positie niet zullen verlaten. Wij zitten op onze plaatsen. Dit is onze plaats, in de lotus. We kunnen de lotus niet verlaten. We zitten in de lotus. Dat is onze plaats. Dan zullen al deze onzinnige dingen die je verzameld hebt, wegvallen. Je zult zien dat je een prachtig wezen zult worden. Alle bhoots zullen vluchten, alle blokkades zullen verdwijnen. Maar het is geen ascetisme, dat zeg ik jullie opnieuw en opnieuw. Het is het respect voor je wezen. Zoals je mij uiterlijk respecteert, zo respecteer je mij ook binnenin. Zo eenvoudig is dat.

Vandaag is het een belangrijke dag voor ons om Shri Ganesha te vereren. Hij is de eerste en belangrijkste die vereerd moet worden. En als je hem vereert, moet je je realiseren dat je zijn manifestatie ook vereert, namelijk die van Christus. Wie onbeschoft over Christus praat, zou je moeten verafschuwen. Je kunt Christus niet rationaliseren. Als iemand dit doet, zorg dan dat je met zo iemand niets te maken hebt. Christus is onschuld. Als je niet de diepte van je kuisheid bezit dan kan je hem niet begrijpen. Je kunt hem niet vereren. Dat is het ergste wat ze konden doen, je kuisheid te vernietigen zodat je hem nooit zult erkennen. Dit alles komt tot je via je meditatieve inspanningen. Nu is de enige inspanning die nodig is, dat je meditatief moet zijn. Dat is alles. Blijf doorgaan met je meditatie. Probeer meditatief te zijn. Bekijk de dingen. De staat van getuige is niets anders dan dat je meditatief bent.

Dus ik heb ook besloten dat ik de mensen van Brighton hier morgenvroeg zal ontmoeten en ik zal ook alle Engelse mensen ontmoeten, zo mogelijk overmorgen avond, om hen te vertellen hoe belangrijk het is voor hen om deze staat van zuiverheid te bereiken. Ik denk dat het in orde zal komen. Ik werk echt heel hard, jullie hebben geen idee hoe hard ik werk. Maar het is ook het idee dat mensen hebben dat anderen al hun werk moeten doen. Het is zoals met geld sparen, hierop besparen, daarop besparen en ook besparen op arbeid. Laat moeder al het werk voor ons doen. Moeder zorgt voor ons. Zij moet ’s morgens vroeg opstaan. Zij moet meditatie doen. Er valt niet te sparen. Je kunt op al het andere besparen, als je maar weet hoe je Spirit te bewaren. Alleen je groei is belangrijk. Eens je spiritueel groeit wordt alles veilig gesteld. Maar zorg eerst dat jijzelf behouden blijft. Daarvoor moet je inspanningen leveren. Je moet hard werken. Je moet diep in jezelf gaan, jezelf ontwikkelen. Je bent er best toe in staat. Stel niemand anders verantwoordelijk; stel je vrouw niet verantwoordelijk, je moeder, je vader, je land, niets. Iedereen kan het zelf oplossen. Kijk niet naar andere mensen, kijk naar jezelf, “Hoever ben ik gekomen? Wat heb ik bijgedragen? Laat mij ermee doorgaan.” Elk van jullie.

Ik ben dankbaar dat iedereen van overal naar Engeland gekomen is. Op een bepaalde manier was het juist dit te doen, maar dit land moet tot zo’n niveau stijgen dat naar hier komen voor iedereen als een bedevaart wordt. Het zou integendeel niet zo mogen gebeuren, dat eens ze naar Engeland komen, ze vervolgens nooit naar Sahaja Yoga komen. Het is mogelijk, het is mogelijk door de arrogantie die mensen hebben dat het zo zou kunnen gaan, dat ze, eens ze hier zijn, zullen zeggen: “Geen Sahaja Yoga meer, ik heb er genoeg van.” In India is het precies andersom, eens ze in India zijn geweest dan blijven ze. Ik heb enkele mensen gekend die naar Engeland kwamen, en door de manier waarop sommige Sahaja yogi’s zich gedroegen en hoe sommige ashrams functioneren, ze gewoon gevlucht zijn. “Moeder, er is niets aan te doen, wij willen niet meer in Sahaja Yoga blijven, nadat wij uw ontwikkelde Sahaja yogi’s gezien hebben in Engeland, waar u twaalf jaar lang gewerkt hebt.”

Vandaag zitten wij dus in dit mooie land van Engeland en we hebben bepaalde schulden af te lossen, als we in dit land geboren zijn, en de schuld die betaald moet worden, is dat we grote Sahaja yogi’s moeten worden. Je kunt heel eenvoudig uitmaken wie een echte Sahaja Yogi is. Wanneer je zegt: “Sluit het venster,” dan zal je zien dat de meesten blijven zitten en naar de anderen kijken. Ik zeg niet dat het allemaal Engelsen zijn, maar het zou kunnen. Anderen het werk laten doen is niet de manier. Je moet werkelijk erg toegewijd zijn. Jullie zijn niet van dat niveau, geloof me, jullie zijn niet van dat niveau. Kijk niet naar de andere mensen die hier zijn. Jullie zijn een heel ander soort mensen. Jullie zijn speciale mensen. Probeer waakzaam te zijn, respecteer jezelf omdat je Engels bent en omdat je een bijzondere verantwoordelijkheid hebt.

Dus moge God jullie zegenen.

Hij heeft dit water helemaal hierheen gebracht vanuit de Godhavari rivier die in de Nasik stroomt, in de rivier Nasik. Zie je, je weet dat Shri Rama en Shri Sita en Lakshmana allemaal daar geleefd hebben, in Nasik. En deze rivier wordt de Ganges van het zuiden genoemd. Godhavari. Hij heeft water van de Godhavari meegebracht. Zie hoe de vibraties stromen. In het land waar zelfs de rivieren als mantra’s zijn, hun namen zijn als mantra’s – alle eer hiervoor gaat naar de heiligen, naar de mensen die zo godsdienstig geleefd hebben en zo vol van zuiverheid dat zelfs als je de namen van de rivieren uitspreekt de vibraties stromen. Begrijp je? Waarom zou op een dag niet de Thames zo kunnen worden? Door jullie punya’s[7] zou dit moeten gebeuren. Elk deeltje van deze aarde zou gevibreerd moeten worden enkel en alleen door jullie punya’s.

Nu moeten we de toestand van Shri Ganesha zien. De mensen die de puja moeten doen, we moeten zien wie de mensen zijn die de puja moeten doen. Het is een zeer moeilijke situatie. Haal de kleine kinderen, dat is het beste. Kom naar voren. Nira. Kom maar. Ja, ja kom allebei maar hier. Heel goed. Perfect. Onder de tien jaar. Goed. Ga zitten. Ze moeten allemaal onder de tien jaar zijn. Niet onder de twee, maar onder de tien. Goed. Kom, kom, kom, jullie allemaal.

Heel goede kinderen, moet ik zeggen.

Ze zijn geweldig. Nietwaar?

Wat we gaan doen is Shri Mataji’s voeten wassen.

Goed? Hoe wassen we, zij schenkt water op mijn voeten en jij hoeft alleen maar te wrijven. Goed.

Kom maar hier, met z’n vieren tegelijk. Nu, wie zijn deze vier? Zij zal het water schenken, jullie wrijven, wrijf nu maar, jullie wassen mijn voeten.[1] tapasya: boetedoening, beproeving

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] shastra’s: spirituele geschriften, leer, in het bijzonder kennis die gebaseerd is op tijdloze, universele principes

[4] Brahmachari: heilige, geleerde die leeft volgens de voorschriften van de ‘Brahmacharya’, een levensstijl gebaseerd op de oude Veda’s en Upanishaden, waarbij het strikte celibaat kenmerkend is.

[5] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[6] avaduta: krachtige, hooggeëvolueerde, gerealiseerde ziel die een meester is

[7] punya’s: de vruchten van goede daden in ons leven, die bijdragen aan het Karma ( = universele principe van actie en reactie; “wat men zaait, zal men oogsten”)