Publiek programma Praag, Dag2

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-18 Enlightened Person and the Attention, Prague, Czech Republic, DP, 119' Download subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Tweede publiek programma Praag, Tsjechische Republiek 18 augustus 1991

ETVD Unknown NL Vertaling Unknown Versië: DVD 107S ISDP – 100713

[Een yogi vraagt of hij foto’s mag nemen tijdens Shri Mataji’s lezing.]

Als ik aan het praten ben moet je dat niet doen. Zingen jullie nog maar een lied, een korter lied.

[Een yogi vertelt Shri Mataji dat er reeds over chakra’s enz. gesproken werd]

Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Zoals ik jullie gisteren vertelde is de waarheid wat ze is. Er kan geen theorie rond worden opgebouwd en ze kan ook niet gevoeld worden met behulp van dit menselijk bewustzijn. Daarvoor moet je een subtieler wezen worden, dat we ook wel de Spirit[1] noemen.

Vandaag zal ik jullie vertellen over de aard van de Spirit. De Spirit is de reflectie van de Vader, van God Almachtig. Zijn zetel is op de top van ons fontanelgebied, maar hij wordt weerspiegeld in ons hart, terwijl de Kundalini de reflectie is van de Heilige Geest, van de primordiale Moeder.

Als deze Spirit dus verlicht raakt in onze aandacht, wordt onze aandacht actief, in die zin dat wanneer je ergens je aandacht op richt, je aandacht daar niet op inwerkt, maar in plaats daarvan werkt alles waar je je aandacht op richt op jou in.  Van een gerealiseerde ziel daarentegen kan zelfs één blik vrede en vreugde brengen in iemand anders. Zodra de Spirit zich kenbaar begint te maken via je centrale zenuwstelsel, ontwikkel je een nieuwe dimensie in je zenuwen, waardoor je je eigen (energie)centra kan voelen, dat is zelfkennis, en je kunt ook de centra van anderen voelen. Je ervaart een absoluut nauwkeurige gewaarwording op je vingertoppen. En als je weet hoe je deze centra weer in orde kunt brengen, dan bereik je een volmaakt lichamelijk, mentaal en emotioneel evenwicht.

Het centrum ziet er zo uit, en als we het teveel beginnen te gebruiken aan de rechter- of aan de linkerkant, dan vernauwt het. Soms kan een bepaald soort schok het beschadigen, waardoor je lichamelijke en mentale ziektes ontwikkelt. Maar als de Kundalini deze centra doorkruist, dan herstelt en verlicht zij ze, omdat ze nu verbonden is met de Spirit. De Spirit vertelt ons dus wat er mis is met ons. Dit is het Laatste Oordeel. Maar dit is ook de wederopstanding. Wij zullen onszelf beoordelen, en wij zullen onszelf laten herrijzen met behulp van Sahaja Yoga.

De Spirit is de bron van waarheid, van absolute waarheid. Als je tien kinderen hebt die gerealiseerde zielen zijn en als je hen blinddoekt en iemand voor hen zet en hen vraagt wat er mis is, dan zullen ze allemaal één vinger opsteken. Dat betekent dat ze allemaal zeggen dat er iets mis is met de keel van die persoon. En als je deze man dan vraagt: “Is er soms iets mis met je keel?” dan zal hij zeggen: “Ja, maar hoe weet je dat?”

In het licht van de Spirit begin je geleidelijk aan deze goddelijke kracht te begrijpen, die allesdoordringend is. En als je weet hoe je met deze goddelijke kracht moet werken, dan kun je ook de Kundalini van anderen laten opstijgen en anderen zelfrealisatie geven. Je zult ook weten wie er de waarheid spreekt en wie niet, want zodra je je vingers uitstrekt naar zo iemand, zul je een vreselijke hitte voelen als hij onbetrouwbaar is; dit komt doordat je in je bewustzijn een nieuwe dimensie ontwikkelt, namelijk het collectieve bewustzijn.

Eerst ontwikkel je een staat die we nirvichara samadhi noemen, dat wil zeggen gedachteloos bewustzijn. Als er hier bijvoorbeeld een mooi tapijt ligt en ik kijk ernaar, begin ik erover na te denken. Maar na de verlichting kun je ergens naar kijken zonder dat er gedachten bij je opkomen; gedachten komen namelijk van het verleden of van de toekomst, maar in het heden zijn er geen gedachten. En als je dan iets ziet begint de vreugde waarmee de artiest het heeft gecreëerd in je te stromen, waardoor je helemaal tot rust komt. Je stress en je zorgen verdwijnen volledig, want de Spirit is de bron van vrede.

Er zijn veel mensen die wel spreken over vrede, maar die helemaal geen vrede voelen in zichzelf. Ze krijgen de Nobelprijs voor de Vrede, maar wat heeft dat voor nut – ze hebben immers geen vrede in zichzelf. Maar het is net als een wiel: als een wiel ronddraait en als je aan de rand van het wiel zit, dan ondervind je er last van; maar als je naar de as van het wiel gaat, dan is het rustig. Zo word jij ook, je krijgt de staat van een as. Als je bijvoorbeeld in het water staat dan komen er golven op je af en je bent bang van de golven – dit is net als de gedachten die van links en rechts op je af komen, van de toekomst en van het verleden. Maar als je in een boot stapt, dan ben je niet langer bang van de golven. Maar als je leert zwemmen dan kun je in de golven springen en andere mensen mee terugbrengen naar de boot.

Dit is de derde, dit is de tweede staat waarin je terechtkomt, namelijk het twijfelloos bewustzijn, nirvikalpa samadhi, en in deze staat vergaar je heel veel kennis. Het licht van de Spirit verlicht je brein. Wat we weten door middel van het menselijke bewustzijn is heel weinig, maar als het brein verlicht wordt, dan begin je nieuwe dingen te ontdekken. Er zijn verschillende wetenschappers die veel dingen hebben ontdekt nadat ze naar Sahaja Yoga zijn gekomen. En het geeft ook een nieuwe dimensie aan je creativiteit. Er zijn veel artiesten, muzikanten die wereldberoemd zijn geworden nadat ze naar Sahaja Yoga kwamen. Ook lichamelijk voel je je gezond – alle ongeneeslijke ziektes kunnen genezen worden, de meeste kunnen genezen worden met Sahaja Yoga. Bij sommige mensen heeft het wat meer tijd nodig, bij anderen minder, maar de meeste kunnen worden genezen. Maar het is niet bedoeld voor mensen die lichtzinnig zijn, of voor mensen die hun realisatie niet willen. Het is bedoeld voor mensen die toegewijd en oprecht naar de waarheid zoeken. Zelfs mensen die beschadigd zijn geraakt door valse guru’s of door bepaalde religies op de verkeerde manier te volgen, zij kunnen allemaal gered worden.

In het licht van de Spirit word je je eigen meester, omdat je de waarheid ziet. Voor de eerste keer voel je deze allesdoordringende kracht die al het levende werk doet; en als je dan weet hoe je deze grootse kracht kunt hanteren, dan kunnen jullie meesters worden. Dan word je uitermate dynamisch, onbevreesd, maar tegelijkertijd heel mededogend. En dit moet er met jullie allemaal gebeuren. Alleen zij die het niet willen, of zij die er niet toe bestemd zijn, zullen het niet krijgen. Maar het groeit niet zoals plastic, want je kunt wel duizenden plastic bloemen maken – het is de realiteit, en daarom is het wordingsproces heel belangrijk in Sahaja Yoga. Bovenal begint je spiritualiteit, je goddelijkheid zichzelf te uiten, waardoor je automatisch rechtschapen wordt en van je deugden begint te genieten.

Maar het mooiste van Sahaja Yoga vandaag de dag is, dat het een collectieve gebeurtenis is. Voor deze tijd moesten mensen zichzelf zuiveren door naar de Himalaya te gaan of door zichzelf in een grot te verbergen. Ze moesten veel boetedoeningen ondergaan. Maar in Sahaja Yoga word je volledig geperfectioneerd door collectief werk te verrichten. Als mijn nagel bijvoorbeeld afgebroken is dan kan hij niet groeien – hij moet verbonden zijn met het geheel. Eenmaal jullie verbonden zijn met deze goddelijke kracht, dan worden jullie allemaal een wezenlijk deel van het geheel. En dan word je niet alleen begeleid, maar je wordt ook heel goed beschermd en gezegend. Het geeft je vooral vreugde. Vreugde kun je niet uitdrukken, het kan ook niet beschreven worden. Het kent niet de dualiteit van geluk en ongeluk; het is van nature absoluut. Je kunt het alleen maar ervaren, en dat zal jullie ook overkomen.

Als jullie vandaag nog vragen hebben dan wil ik ze weer beantwoorden, maar ik moet jullie opnieuw zeggen dat ik hier niet gekomen ben om iets van jullie aan te nemen. Stel me dus alsjeblieft een vraag, een vraag die ermee te maken heeft. Heel erg bedankt.

[Kan de Kundalini energie voor altijd worden geactiveerd? ]

Ja, natuurlijk. Ononderbroken. Je moet er wel iets vanaf weten, maar je hoeft er niets voor te betalen. Al deze kennis is helemaal gratis. Je kunt niet betalen voor het werk van het goddelijke.

[Ik wil u vragen waarom bepaalde situaties en gebeurtenissen zich herhalen.]

Dit komt allemaal door onze fouten, en dit zijn menselijke fouten. Mensen moeten veranderen, ze moeten getransformeerd worden.

[De vraag was of de energie ontwaakt kan worden door bepaalde oefeningen.]

Nee, dat kan niet. Ze kan niet ontwaakt worden door oefeningen of door te lezen of zo. Het is een levend proces. Je kunt bijvoorbeeld een zaadje niet dwingen te groeien. Je moet het in Moeder Aarde stoppen.

[Waarom zijn sommige religies al bang om het woord ‘yoga’ zelfs maar uit te spreken?]

Het zal hen vast van streek maken. Alle religies doen niets anders dan geld verdienen. ‘Yoga’ betekent ‘verbinding met het Goddelijke’. Alle geschriften hebben gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Maar niemand houdt zich daarmee bezig; ze hebben het veel te druk met geld inzamelen.

[U sprak net over de wedergeboorte van een zekere energie, maar de Bijbel zegt dat niemand God tevreden kan stellen, en Jezus Christus zegt dat we geboren zijn uit de Heilige Geest en niet uit onze eigen energie.]

Dat heeft hij nooit gezegd. U zou beter uw Bijbel eens opnieuw lezen. Natuurlijk staat het woord van God er wel in, absoluut. Hallo!

[Ik citeer uit de Bijbel in de naam van Jezus Christus. Jezus Christus antwoordde: Amen, Amen, ik zeg u, hij die niet geboren is uit het water en de geest kan niet binnentreden in het Koninkrijk van God.]

Wat is er? Het is niet – natuurlijk is dat het woord van God. Hallo, luister, ga zitten. Ik zal het u vertellen. Ga zitten. Ik zal u vertellen hoe het zit. Het is waar, Christus heeft gezegd dat dit het woord van God is, en ik gebruik enkel en alleen het woord van God. Ga zitten. Hij heeft ook gezegd: “Ik zal u de Heilige Geest zenden.” Als ik de Heilige Geest ben, dan ben ik ook God. Ga alstublieft zitten. Als ik de Heilige Geest ben, hoe zou u mij dan herkennen, als christen? Hoe zou u mij herkennen?

Ik ben de Heilige Geest. Ik moet u dit vertellen, want als u de Bijbel meebrengt, dan moet ik het u vertellen; want ik breng u hulp – we hebben zoveel mensen over de hele wereld genezen. Er zijn drie dokters met een doctoraat in Sahaja Yoga. In Rusland zijn er veertig dokters die Sahaja Yoga beoefenen. En ik geef jullie raad, ik vertel jullie wat Christus je niet heeft kunnen vertellen, omdat hij na drieënhalf jaar gedood werd. Dit waren dezelfde mensen, zij lazen ook de Bijbel en ze zeiden: “Dit is niet onze Verlosser” – en ze hebben hem vermoord. En ten derde is er de verlossing. De Heilige Geest moet een Verlosser zijn, en dat is ook het geval: ik geef jullie zelfrealisatie. Zorg dat je het deze keer niet misloopt.

Ze hebben Christus drieënhalf jaar laten leven, en nu gebruiken ze zijn Bijbel tegen mij. Toen Christus er was gebruikten ze het Oude Testament om hem neer te halen, en spraken ze over Mozes. Als jullie iets zouden hebben bereikt door het lezen van de Bijbel, dan zouden jullie naar dit moment hebben uitgekeken. Ik ben zelf geboren in een christelijke familie. En weet je wat de christenen hebben gedaan met deze Bijbel? Als je naar Zuid-Amerika gaat dan zul je geschokt zijn. Talloze Indianen werden er gedood door de christenen die er hun Bijbel kwamen tentoonstellen. In India kwamen ze met de Bijbel in de ene hand en een geweer in de andere.

Zorg dat je het niet misloopt. De tijd is rijp voor jullie om je realisatie te krijgen, om je wederopstanding te beleven. Jullie zijn geboren in een christelijke religie, daarom geloven jullie in de Bijbel; maar zij die in de islam geboren zijn geloven alleen in de Koran. Zij geloven dat alle christenen naar de hel zullen gaan, en de christenen geloven dat alle moslims naar de hel zullen gaan. En hoe zit het met de joden? Als je oogkleppen opzet, dan zie je de eenheid van God niet. Dit is… De mensen die de Koran lezen, of de Bijbel, de Gita, wat dan ook, welke religie ze ook volgen, ze begaan alle mogelijke zonden. Zijn zij rechtschapen? Christus heeft jullie verzocht om nederig te zijn. Waar zijn de christenen die nederig zijn? Ik zou ze graag ontmoeten – want ze zijn zo arrogant. Christus ging naar het uiterste van moraal: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Laat ons eens kijken welke christenen dat soort ogen hebben. Alleen Sahaja yogi’s hebben zulke onschuldige ogen.

Jullie moeten allemaal opnieuw geboren worden, jullie moeten een werkelijke doop ondergaan. Jullie moeten de koele bries van de Heilige Geest uit je fontanelgebied voelen stromen. We hebben al genoeg preken en lezingen en Bijbelcitaten gehad. Laat ons het boek van de realiteit lezen, het boek van de realiteit. Je hebt er geen blind geloof voor nodig. Je moet de allesdoordringende kracht ervaren. Met behulp van Sahaja Yoga kun je bewijzen dat Christus de zoon van God was – je kunt het bewijzen. Zij kunnen het niet bewijzen. Kunnen zij soms zelfrealisatie geven? (U kunt maar beter naar een andere zaal gaan en daar uw verhaal doen. Niemand heeft u hier nodig. Zet hem maar gewoon buiten.) Je moet nooit zomaar blindelings iets geloven. Je moet van alles het bewijs hebben. Als je geen bewijs hebt, waarom geloof je dan in de Bijbel, waarom geloof je in de Gita, waarom geloof je in de Koran, waarom geloof je hier blindelings in?

[Ik zou u graag iets vragen in naam van deze vrouw, en zij zou u graag willen vertellen wat er met haar aan de hand is…]

Ik kan haar later behandelen. We zullen u behandelen, absoluut. Het kan nog even duren, mevrouw. Maar we zullen u behandelen, goed? Nu wil ik hen gewoon allemaal zelfrealisatie geven. Dat is heel belangrijk. Zij zijn hier gekomen om hun zelfrealisatie te krijgen. Goed.

(Vraag hen om deze jongens een paar bandhans te geven.)

Ik moest het zeggen, het spijt me. Ik moest het zeggen – de tijd is gekomen om dit te zeggen, dus ik ben er blij om.

Zij die hun zelfrealisatie niet willen krijgen zouden beter de zaal verlaten. Het getuigt niet van fatsoen om naar andermans bijeenkomst te komen en die dan te verstoren. Er wordt hier goddelijk werk verricht, en niemand heeft het recht dit te verstoren. Sommige mensen worden betaald om dat soort werk te doen, ik weet het; maar waarom zou je niet je eigen voorspoed nastreven? Waarom je vastklampen aan deze ideeën, die je voorgoed te gronde richten? Er ligt geen wijsheid in dit soort blind geloof. Nu zijn er ook zoveel moslims en joden die Christus vereren, omdat ze het bewijs hebben gekregen. Niet door naar de kerk te gaan en naar iemand te luisteren en het vervolgens te aanvaarden. Als je bewijs krijgt dan moeten jullie het als eerlijke mensen aanvaarden. In het Engels zeggen ze ook wel: ‘in de praktijk zal blijken of het goed is’, je zult het niet ervaren door erover te praten of erover te lezen. Wie ernaar snakt, zal het krijgen; niet degenen die alleen volgens woorden en boeken leven. Ooit zei een Indiase dichter hierover – zijn naam was Kabira – hij zei: “Door teveel te lezen werden zelfs geleerden dom.”

Nu, zoals je weet, bestaan er twee krachten in ons: we noemen ze het linker sympathische zenuwstelsel en het rechter sympathische zenuwstelsel. Zij komen in actie als we ons in een noodsituatie bevinden. Maar het derde wordt het parasympathische zenuwstelsel genoemd, die de energie voorziet om het hele systeem in evenwicht te brengen. In feite is de linkerkant de kracht van het verlangen en de rechterkant de kracht van de actie. Christus kon al deze dingen niet vertellen, want ze hebben hem gekruisigd. En dit is het probleem, dat zijn werk voltooid moet worden.

We zullen nu onze linkse kracht van het verlangen gebruiken, die je met je hand op deze manier tot uiting brengt. Maar er zijn drie voorwaarden waaraan je moet voldoen: als je een zuiver verlangen hebt om je realisatie te krijgen, wees dan maar zeker dat jullie allemaal je zelfrealisatie zullen krijgen. Je zou er geen schroom over mogen voelen. (Laat het maar zo, het maakt niet uit. Het zijn nutteloze mensen, zie je; iemand heeft hun hiervoor betaald. Vergeet het maar.)

Er zijn dus drie voorwaarden: de eerste is dat je erop moet vertrouwen dat jullie allemaal je zelfrealisatie zullen krijgen. Goed. De tweede voorwaarde is dat je je totaal niet schuldig mag voelen. Je moet het verleden vergeten. Je moet in het nu zijn. Als je je schuldig voelt, dan raakt dit centrum zwaar geblokkeerd, en als resultaat daarvan ontwikkel je zelfs lichamelijke problemen, naast mentale kwellingen. Je ontwikkelt angina[2], spondylitis[3] en veel andere ziektes die ontstaan door lethargische organen. Goed.

De derde voorwaarde is dat je iedereen moet vergeven, iedereen in het algemeen; denk dus niet aan iemand in het bijzonder die het je lastig heeft gemaakt. Zelfs de man die jullie net heeft proberen te storen: vergeef hem gewoon, vergeef hem. Want of je nu vergeeft of niet vergeeft, in beide gevallen doe je niets. Maar als je niet vergeeft, speel je in de kaart van het verkeerde. Logischerwijs moet je dus vergeven. In werkelijkheid doe je niets. Maar waarom zouden we onszelf kwellen door aan anderen te denken terwijl zij daar zelf helemaal geen last van hebben? En beschouw jezelf niet als iemand van een laag niveau. Je bent nu een mens, en er is nu een laatste doorbraak die je nog moet ondergaan, namelijk de verwezenlijking van je doop.

Je moet ongeveer tien minuten lang je schoenen uitdoen en je voeten op Moeder Aarde zetten.

Op je schoot. Dit staat symbool voor je verlangen om je zelfrealisatie te krijgen. We zullen je ook meer vertellen over de (energie)centra aan de linkerkant die we zelf zullen voeden. Leg nu alsjeblieft je rechterhand op je hart, waar de Spirit verblijft. Op het hart. Aan de linkerkant, de linkerkant.

Als de Spirit in je begint te stralen, dan begeleidt hij je; en zo word je je eigen meester. Leg dus nu je hand op het bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum van je meesterschap. Hier bevindt zich het centrum dat werd gecreëerd door alle profeten, die verlicht waren, en dit centrum maakt je meester in het hanteren van de goddelijke kracht.

(Ga alsjeblieft zitten. Stoor ons tenminste niet, alsjeblieft. Als jullie christenen zijn, ga dan zitten. Stoor ons alsjeblieft niet. Ga zitten. Wees nederig en luister. Ga alsjeblieft zitten. Gedraag je tenminste als christenen.)

Nu moet je je rechterhand verplaatsen naar het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum van de zuivere kennis, geen boekenkennis, maar zuivere kennis waardoor je met de goddelijke kracht kunt werken; waarmee je anderen realisatie kunt geven, anderen kunt genezen, enzovoort. Breng nu je hand weer naar het bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Nu opnieuw naar je hart. Op je hart. En nu op de plaats tussen je nek en je schouder, en draai je hoofd naar rechts. Ik heb jullie al verteld dat dit centrum geblokkeerd raakt als je je schuldig voelt. Voel je dus absoluut niet schuldig.

Leg nu je rechterhand over je voorhoofd heen. Buig je hoofd naar beneden. Hier moet je iedereen in het algemeen vergeven. Leg nu alsjeblieft je hand op de achterkant van je hoofd, en breng je hoofd wat naar achteren. Hier moet je zeggen, zonder je schuldig te voelen en zonder je fouten te tellen, alleen omwille van je eigen voldoening: “O goddelijke kracht, als ik ooit iets fout heb gedaan, vergeef me dan alstublieft.”

Strek nu alsjeblieft je handpalm en leg het midden van je handpalm op de top van je fontanelgebied, en oefen wat druk uit op je hoofd. Strek je vingers naar boven, zodat er genoeg druk ontstaat. En beweeg nu langzaam je hoofdhuid over de schedel, zevenmaal in wijzerzin. Breng nu je hand weer naar beneden. Dat is alles dat we moeten doen. Je kunt je bril afzetten, want je moet je ogen sluiten, en ook als er iets strak om je middel zit, doe het dan alsjeblieft uit.

Richt nu opnieuw je linkerhand naar mij zet je beide voeten een eindje van elkaar af, sluit je ogen en leg je rechterhand op je hart. Hier kun je mij een fundamentele vraag stellen, je kunt me ‘Moeder’ noemen of ‘Shri Mataji’ – drie keer: “Moeder, ben ik de Spirit?” Stel deze vraag drie keer. Hardop.

Als je de Spirit bent, dan ben je ook je eigen meester. Leg daarom je rechterhand op het bovenste gedeelte van je buik en stel me daar de volgende vraag – aan de linkerkant: “Moeder, ben ik mijn eigen meester?”

Ik heb jullie al gezegd dat ik je vrijheid respecteer en dat ik jullie de zuivere kennis niet kan opdringen. Leg dus nu alsjeblieft je rechterhand op het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Hier moet je om de zuivere kennis vragen. Zeg dus hier alsjeblieft zes keer: “Moeder, geef mij alsjeblieft de zuivere kennis.” Hardop. Zodra je om de zuivere kennis vraagt, begint de Kundalini, de reflectie van de Heilige Geest, op te stijgen.

Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het bovenste gedeelte van je buik aan de linkerkant. We moeten deze centra voeden met het volste vertrouwen. Hier moet je dus met het volste vertrouwen zeggen: “Moeder, ik ben mijn eigen meester.”

Ik heb jullie al verteld dat de fundamentele waarheid over je is dat je de zuivere Spirit bent. Je bent niet dit lichaam, je bent niet dit verstand, je bent niet dit ego of deze conditioneringen, maar je bent de zuivere Spirit. Breng dus nu je rechterhand naar je hart, en zeg met het volste vertrouwen twaalf keer: “Moeder, ik ben de zuivere Spirit.”

De goddelijke kracht is de kracht van mededogen en liefde, het is de oceaan van zuivere kennis, maar bovenal is het de oceaan van vergiffenis. Het maakt dus niet uit welke fouten je hebt begaan, de oceaan van vergiffenis kan ze door haar kracht in zich laten oplossen. Leg dus nu je rechterhand tussen je nek en je schouder en draai je hoofd naar rechts. Hier moet je met het volste vertrouwen zestien keer zeggen: “Moeder, ik ben totaal niet schuldig.”

Ik heb jullie al gezegd dat het niet uitmaakt of je vergeeft of niet vergeeft, logisch gesproken doe je eigenlijk niets. Maar als je niet vergeeft dan speel je in de kaart van het verkeerde en maak je het jezelf alleen maar lastig. Leg dus nu je rechterhand op je voorhoofd en buig je hoofd naar beneden. Zeg hier vanuit je hart, zonder te tellen: “Moeder, ik vergeef iedereen.”

Leg nu je rechterhand op de achterkant van je hoofd en breng je hoofd naar achteren. Hier moet je zeggen, zonder je schuldig te voelen, zonder je fouten te tellen, gewoon omwille van je eigen voldoening: “O goddelijke kracht, als ik ooit fouten heb begaan, vergeef me dan alstublieft.” Zeg dit vanuit je hart, zonder te tellen.

Nu, strek je handpalm en leg alsjeblieft het midden van je handpalm op het fontanelgebied, dat in je kindertijd nog zacht was. Buig je hoofd omlaag. Strek je vingers naar boven, om druk uit te oefenen op je schedel. Beweeg nu langzaam de hoofdhuid over de schedel, zevenmaal. Maar hier kan ik je opnieuw de zelfrealisatie niet opdringen. Ik respecteer jullie vrijheid. Zeg dus nu zeven keer: “Moeder, geeft u mij alstublieft de zelfrealisatie.”

[Shri Mataji blaast in de microfoon.]

Breng nu alsjeblieft je handen weer omlaag. Richt je handen alsjeblieft zo naar mij, en kijk naar me zonder te denken. Zo, zo. Buig nu je hoofd, en voel met je linkerhand of er een koele of een warme bries uit je hoofd komt – dit moet je zelf nagaan. Leg je hand niet bovenop je hoofd, maar een eindje er vanaf, en probeer het zelf te voelen. Dit is het bewijs. Richt nu alsjeblieft je linkerhand naar mij, en buig je hoofd opnieuw naar beneden en voel nu met je rechterhand. Sommige mensen voelen het ook wat verder weg. Voel nu opnieuw met je rechterhand.

Richt nu alsjeblieft je beide handen op deze manier naar de hemel, en stel een vraag, je kunt een van deze vragen stellen: “Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest?” Of de tweede: “Moeder, is dit de goddelijke liefde van God?” Of: “Moeder, is dit Ruh[4] of Paramchaitanya[5]?” Stel een van deze vragen drie keer. Breng nu je handen alsjeblieft weer naar beneden. Ze voelen het! Breng je handen alsjeblieft weer naar beneden. Hou ze nu zo. Zij die een koele of een warme bries uit hun fontanel hebben voelen stromen, of op hun handen of vingertoppen, breng dan je beide handen omhoog.

Dit is het bewijs. Moge God jullie zegenen. Nu zijn jullie echte christenen geworden. Nu zijn jullie heiligen geworden. Maar het moet groeien, je goddelijkheid moet groeien. Zoals ik jullie al zei zal het groeien in de collectiviteit. We hebben hier een heel mooi centrum, waar veel mensen zijn die heel veel van Sahaja Yoga weten. Daar zouden jullie allemaal naartoe moeten gaan, zodat jullie grote Sahaja yogi’s zullen worden. Jullie moeten je medemens redden; en jullie zullen in minder dan geen tijd meesters worden. Je hoeft nergens voor te betalen.

Moge God jullie zegenen. Ik zou jullie vandaag willen ontmoeten, vanavond, indien mogelijk.

[1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] Angina pectoris: drukkend, zwaar of pijnlijk gevoel midden op de borst (angineuze pijn); hartprobleem dat ontstaat als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen (vernauwde kransslagader in combinatie met grote lichamelijke inspanning of emoties)

[3] spondylitis: de ziekte van Bechterew, ook wel ‘haken vormende ontsteking van de wervelkolom’ genoemd

[4] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel.

[5] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God