Christmas Puja – Ego, rituelen, liefde, discipline

(India)

EN


Transcript PDF
Send Feedback
Share

Christmas Puja – Ego, rituelen, liefde, discipline – Ganapatipule India – 25/12/1997

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Wij zijn vandaag samengekomen om de verjaardag van Shri Jezus Christus te vieren.

Het leven van Jezus Christus was erg kort en het grootste gedeelte daarvan bracht Hij door in India, in Kasjmir. Enkel voor de laatste drie jaren ging Hij terug en de mensen kruisigden hem. Dit was allemaal op voorhand voorspeld. Hij moest dit offer brengen om de Agnya chakra te kunnen openen. Zo zorgde Hij dus voor de Agnya chakra. De Agnya chakra is zeer smal en kan slechts met moeite geopend worden, omdat hij – door de vrijheid die aan de mens werd toegekend – omgeslagen is in ego. Dit ego heeft de Agnya chakra volledig afgesloten en om de Agnya chakra te openen, moest het ego weggenomen worden.

Om dit ego te verminderen, moet je controle verwerven over je brein, Maar dat kan je niet doen met je brein. En als je toch probeert je ego weg te nemen met je brein, zal het enkel nog groter worden. “Aham Karoti Sankara” betekent dat ons ego zal toenemen als we het proberen weg te nemen met ons ego.

Mensen die menen dat ze hun ego kunnen controleren, zullen minder eten en allerhande methoden gebruiken om hun ego te controleren. De ene gaat bijvoorbeeld op één been staan, de andere op zijn hoofd. Zij doen deze dingen om hun ego te verminderen. Maar door al deze technieken verdwijnt het ego niet. Vasten, namen reciteren … doet je ego toenemen. Ook met havans doe je je ego toenemen, omdat het vuur nu eenmaal het element is van het rechterkanaal. AI wat ritueel is, doet je ego groter worden. De mensen denken echter dat het allemaal in orde is omdat ze deze rituelen al duizend jaar volbrengen… Zij volgen nog altijd al die verkeerde systemen. Daarom is Sahaja Yoga tegen rituelen. Je hoeft geen Karma kanda (rituelen) te doen. Naar de extremen toegaan, is eveneens gevaarlijk. Ik had hen gevraagd te shoebeaten om hun ego eronder te krijgen en wat zie ik elke morgen? Alle Sahaja yogi’s op een rijtje om te shoebeaten. Maar ik had je gevraagd dit enkel te doen als je je ego voelt.

AI deze rituelen zijn ook in Sahaja Yoga doorgedrongen. In Frankrijk had iemand een lijst gemaakt met behandelingen van het Washi hospitaal. Maar dat was voor zieke mensen. Het ligt (blijkbaar) in de natuur van mensen om rituelen na te volgen. Die gewoonte om rituelen na te bootsen bestaat niet enkel in India, maar ook in andere (vreemde) landen. Ze gaan (bijvoorbeeld) één keer per jaar naar de kerk, met Kerstmis. Maar verder spreken ze zelfs de naam van God niet meer uit. Ze doen allerhande smerige dingen en dan gaan ze naar de kerk om te biechten. Als je het stompzinnige daarvan inziet, ben je een Sahaja yogi. Als je begrepen hebt dat wat je toen deed, verkeerd was en als je het nooit meer opnieuw zult doen, dan heb je begrepen waar het om gaat.

De ritualisten (de mensen die van rituelen houden) hebben een wat apart karakter. Om te beginnen zijn ze erg schraapzuchtig. Als je met deze mensen over geld spreekt, worden ze enthousiast. In Marathi noemen we dat ‘kavadi chumbak’. In het Marathi heb je van die woorden die je ego onmiddellijk naar beneden halen.

Zolang het woord “mij” niet verdwijnt, kunnen we niet één zijn met Christus. En het meest verwonderlijke is dat vooral christenen zo egogericht zijn. Vooral Engelsen en Amerikanen. Ik snap niet hoe zij volgelingen van Christus kunnen zijn.

Wat is nu de remedie tegen het ego? De remedie is Shri Christus: Hij leerde ons dat we van iedereen moeten houden. Zelfs van je vijanden zou je moeten houden. De remedie die Hij gaf, is liefde. En er is geen andere remedie. Het gaat hierbij om de liefde van de Paramchaitanya. Hij zei duidelijk dat we binnen in onszelf op zoek moeten gaan, de deur vinden en die openen.

Dit betekent niet dat je moet blijven zoeken naar deuren, maar dat je de deuren van je verstand moet openzetten. Wie maar een klein hartje heeft en gierig is, kan dus geen Sahaja yogi worden.

lets anders, dat heel belangrijk is: Er is veel toorn in jullie aanwezig en dat betekent dat je veel ego hebt. Toornige mensen zijn zeer explosief.

En ze zijn er fier op te kunnen zeggen: “Ja, ik ben erg opvliegend. ” Zulke mensen zouden beter niet naar Sahaja Yoga komen. Wie weet hoe hij van anderen moet houden, met zuivere liefde en zonder verlangen, die moet in Sahaja Yoga blijven.

De op het ego gerichte mensen doen allerhande verkeerde dingen. Ik heb er genoeg van. Zij beginnen aan allerhande zaken vanuit hun eigen verstand en ze zeggen mij niets. En daar zijn al duizenden problemen uit voortgekomen. Gedurende een puja in Delhi vertelde iemand me dat we land gaan kopen in Delhi. Daarna zegt niemand me nog iets.

Zij kochten het zonder mijn toestemming en nu ontdekken we dat deze grond onbruikbaar is. Zelfs voor een kippenboerderij deugt hij niet.

ledere Sahaja yogi heeft het recht mij dingen te vertellen en mijn toestemming te vragen. Ze stichten een maatschappij om dat land te kopen. En wat er verder ook gebeurd is, is dom en ik ben er niet voor verantwoordelijk. Shri Jezus Christus zei reeds dat wie een huis bouwt, naar de vogels moet kijken. Als de vogels een huls bouwen, doen ze dat met heel veel liefde. Met alle mogelijke middelen probeerde Hij ons ervan te overtuigen dat we die ‘ik-gerichtheid’ moeten opgeven: “Dit is mijn huis, dit is mijn grond, dit zijn mijn kinderen,” en tenslotte, “dit is mijn land.”

Die hele ik-gerichtheid moet je loslaten en pas dan kun je een echte grote persoonlijkheid worden.

Je hebt broers en zusters in alle landen. Dit betekent evenwel niet dat je niet van je land mag houden. Je moet een goede burger zijn en dat zal je er toe brengen van het (hele) universum te houden. Als je zelfs geen druppel bent, hoe kan je dan ooit oceaan worden? Je moet er dus eerst en vooral voor zorgen dat je toegewijd bent aan je land. Als je iets doet dat tegen de belangen van je land ingaat, ben je geen goede burger.

Shri Jezus had niet terug naar zijn land hoeven te gaan. Hij zei dat de mensen in zijn land alleen naar lagere zaken verlangden. Maar Shalivahan vroeg Hem om terug te gaan en leerde Hem Nirmal Tattwa. Hij ging, terug om hen Nirmal Tattwa te leren en zij kruisigden Hem. Het was een land van gekken. Hij ging er naartoe om hen iets te leren, maar zij wilden niets leren.

“Kshama”, vergiffenis, is de mantra van de Agnya chakra. Als je iemand haat of als je heftige gevoelens koestert tegenover iemand, dan kan je Agnya chakra niet in orde zijn. Wat je ook doet, doe het met liefde. Als je iets wilt zeggen aan iemand, doe het dan (met de intentie) om zijn leven zuiverder te maken. Kinderen moeten discipline leren. Als je hen geen discipline leert, kunnen zij geen goede Sahaja yogi’s worden. Maar daarvoor moet er eerst en vooral discipline zijn.

Er is niet genoeg geschreven over het leven van Shri Jezus Christus. Hij was erg gedisciplineerd. Hij leed niet en hij trouwde niet. Dat betekent niet dat Hij tegen het huwelijk was. De mensen hebben dit verkeerd begrepen. Hij is Shri Ganesh. Hoe kan je met zo iemand getrouwd zijn? Maar dat buiten beschouwing gelaten: de mannen (priesters) mogen niet trouwen (in de katholieke kerk). Dat is tegennatuurlijk. Op die manier kunnen ze wel iedereen onder controle houden, maar zij kunnen geen echte christenen zijn. Door dit soort van artificiële beperkingen, gaat het christendom ten onder. Vandaag de dag is het christendom een zwarte vlek op de naam van Shri Christus. (lk weet dit) omdat ik in deze godsdienst geboren ben en ik al deze zaken van binnenin heb gezien. Dezelfde situatie doet zich voor in het hindoeïsme.

In de hindoe godsdienst zijn er verscheidene echte guru’s, bijvoorbeeld Shri Adi guru Dattatreya, de Nath Panth.

Zij vertegenwoordigen verschillende incarnaties en swayambhu’s.

Zij hebben vele religieuze boeken, maar in de christelijke religie is er slechts één bijbel.

Soms kunnen zij echte fundamentalisten zijn. Moslims en joden kunnen echte fundamentalisten zijn. Dat is allemaal onderling verbonden. Zo staat het in de boeken. Dat is echter niet het geval voor het hindoeïsme. Als de ene Mahalakshmi vereert, zal de andere Renuka Devi aanbidden. In elke familie is dit verschillend. Zij geloven in incarnaties en boeken.

De Hindoes respecteren alle religies. Ik heb gemerkt dat hindoevolkeren veel gemakkelijker andere religies respecteren. We waren eens in een restaurant en op de tafel lag een bijbel. De bijbel viel en er was een hindoe bij ons. Hij raapte onmiddellijk de bijbel, deed namaskar en legde hem terug op de tafel.

Alles respecteren is (de kern) van de godsdienst van de Hindoes. Maar een heleboel mensen, zoals politiekers, die zich vermeerderen als paddestoelen in de moesson, zijn geen Hindoes. Zij kennen hun religie niet. Mensen van Noord-India weten niets. En mensen van Zuid-India geven geld aan deze brahmin, aan die brahmin.

En in Maharashtra zijn er enkel rituelen. Ik heb veel in Maharashtra gewerkt. Allemaal tevergeefs. Zoals de tempel van Siddhi Vinayak. Ik deed Ganesha ontwaken en wat we nu meemaken is dat mensen een rij vormen van wel een kilometer voor deze tempel. Deze rituelen hebben gemaakt dat het gedrag van de mensen van Maharashtra een beetje vreemd is. Ik heb gemerkt dat ook in Noord-India sommige mensen ritualistisch zijn. Vooreerst zou je de rituelen moeten opzijzetten, maar alles respecteren. Rituelen opzijzetten betekent niet dat je alles moet buitengooien. Shri Jezus leert ons het evenwicht tussen de twee (uitersten). Zonder dat evenwicht zal je je Agnya chakra niet kunnen openmaken. Respecteer alles. De valse guru’s van tegenwoordig doen niets anders dan rituelen volgen. Zij geven je een naam die je dan 108 keer moet reciteren en daar vragen ze geld voor.

Shri Christus was tegen dit ritualisme, omdat Hij wist dat mensen door het vasthangen aan riten meer egogericht worden. En om dat ego te vernietigen, had Hij ritualisme verboden. Zo was Hij bijvoorbeeld tegen geld vragen in de naam van God. Maar nu gebeurt net het omgekeerde. Men collecteert geld in de naam van God.

In Sahaja Yoga moeten we maar eens nagaan hoeveel we financieel bijgedragen hebben. Shri Jezus had elf vissers en die trokken de wereld rond. Tegenwoordig heb ik zoveel volgelingen en als jullie dat wensen, kunnen jullie realisatie geven aan zoveel mensen als je maar wilt.

Je kunt ze allemaal in Sahaja Yoga brengen. Maar je moet niet oppervlakkig zijn, je moet diep in Sahaja Yoga doordringen.

Als je niet diep gaat, kun je Sahaja Yoga niet begrijpen. Je moet houden van nieuwe zoekers die naar Sahaja Yoga komen. leder die dieper in Sahaja Yoga doordringt, zou (vooral) één ding moeten onthouden: Het geschenk van Shri Jezus is dat wij van iedereen moeten houden. Doe je dat of word je kwaad op iedereen en probeer je iedereen te corrigeren? Het ego werkt niet enkel tegen Sahaja Yoga, maar het zal de betrokkene ook vernietigen. ledereen die (teveel) ego heeft, moet dat naar beneden halen en deze ruimte vullen met liefde. Dan zal je leven prachtig worden. Als je niet weet hoe je van mensen moet houden, blijf dan een tijdje weg van Sahaja Yoga. Open eerst de deur van je hart. Het is met deze liefdeskracht dat Sahaja Yoga zal groeien. Maar het is een feit dat zij die Sahaja Yoga verspreiden meer beroep doen op de kracht van de toorn dan op de kracht van de liefde. Op die manier kan Sahaja Yoga niet groeien. Wij moeten de onderrichtingen van Shri Jezus Christus begrijpen.

(Vertaald uit Engels)

Sorry dat ik Hindi spreek, maar de meeste mensen hier zijn Indiërs. Sommigen zijn Marathi’s en anderen komen uit Noord-India. Ik sprak tot hen over Christus. Wat was zijn kracht? Zijn kracht was liefde en niet toorn, want Hij is het die het zeer moeilijke centrum van de Agnya geopend heeft.

Zij die ego hebben, realiseren zich helemaal niet dat ze ego hebben. Met hun ego halen ze allerlei nonsens uit, zonder er mij om te vragen, hebben ze zoiets gedaan in Delhi. Zonder het mij te vragen, deden ze zoiets in Rusland. En dat is zo destructief voor Sahaja Yoga! Dat ze zich zelfs niet realiseren wat ze gedaan hebben, is strafbaar volgens alle goddelijke wetten. Als je iets wil doen, moet je het mij op voorhand vertellen. Je moet me raadplegen, je moet er met mij over praten, want Ik weet wat er aan de hand is. Jullie niet. Hoe zullen jullie weten dat iemand je wil bedriegen? Als je zo gevoelig bent, zou je het weten. Je zou me gevraagd hebben:”Moeder, wat moeten we doen? “Vraag het me tenminste. Dit ontbreekt bij de Sahaja yogi’s: wij hebben een zeer subtiel soort ego.

Als je iemand aanstelt als leider, dan bestaat het gevaar dat hij ego ontwikkelt omwille van zijn vrouw. Het is erg moeilijk. Ze kunnen Sahaja Yoga totaal vernietigen. Alles is mogelijk. Voor je zoiets doet, moet je (mij) dus raadplegen. Ik leef nog altijd en je kunt het vragen. Je kunt schrijven, je kunt telefoneren. Ik ben er om jullie te zeggen (wat je kan doen), maar dan moet je je evenwicht en liefde ontwikkelen. Dat kan enkel door de Paramchaitanya, door de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde.

Je kunt je onderscheidingsvermogen ontwikkelen, je kunt die speciale krachten ontwikkelen. Zelfs als iemand Mij opbelt, weet ik onmiddellijk wat er met die persoon verkeerd is.

Ik zeg niet dat je kunt worden zoals Ik, maar je hebt tenminste vibraties om na te gaan (of het in orde is). Onderzoek ook je eigen vibraties. Hoe ga je vooruit? Leg een blad papier op je hand en je zult zien dat het begint te trillen als je het voor mijn foto houdt.

Met dit ego kom je niet vooruit. Waarom kwam je bij Sahaja Yoga? Niet om een soort ‘leider’ te worden, of zoiets, maar om een grote guru te worden, zoals je mij vroeg: Gurupada dijiye. Daartoe moet je in Sahaja Yoga totaal nederig, zijn. Natuurlijke nederigheid, natuurlijk evenwicht. Dat is wat Christus ons geleerd heeft. In die tijd hadden de mensen niet zoveel ego, denk ik. Ego is een modern gegeven. Mensen kunnen van alles en nog wat ego krijgen. Ooit ontmoette ik bijvoorbeeld een dame en ik vond haar ego heel slecht. Ik zei:”Wat is er met haar aan de hand?” Ik vroeg mijn dochters:”Wat doet ze?” Ze antwoordden:”Moeder, zij maakt poppen.”Daarom had ze ego.

Wat is er beter dan Sahaja yogi zijn? Je kan koning zijn, of wat dan ook, tegenwoordig worden eerste ministers en dergelijke in de gevangenis gestopt. Wat zijn zij in vergelijking, met jullie? Zij zijn niet in evenwicht, zij hebben geen verstand. Wat maakt van jullie aparte  individuen, hogere individuen? Omdat je geen ego hebt. Er zijn er die hun ego proberen opzij te zetten. Ze gaan dus shoebeaten; ze verrichten allerhande rituelen om hun ego de baas te worden. Maar je doet dit allemaal met je brein en wat je met je verstand doet, zal je enkel (nog meer) ego bezorgen. Zij worden ascetisch. Zij worden de grootste egoïsten. Hitler was een groot asceet! Door zijn ascetisme werd hij (pas) Hitler. Als je wilt zijn zoals Hitler, dan moet je asceet worden. In Sahaja Yoga is al dit ascetisme niet toegelaten. Je moet liefdevol zijn, hartelijk, vriendelijk en gedisciplineerd. Ik moet dit eraan toevoegen, want in je liefde overschrijden jullie soms de grenzen, omdat je niet voldoende Sahaja-Yoga discipline bezit. Van iemand houden, betekent niet dat je moet worden zoals Romeo en Julia. Dat betekent het niet! Doorheen de discipline moet je evenwicht bereiken. Zonder discipline kun je nooit een goede Sahaja Yogi worden.

Van het leven van Christus moeten we leren dat we zonder deze dingen geen goede Sahaja yogi’s kunnen worden. Ten eerste: een ritualistisch temperament, ten tweede: toorn; ten derde: gierigheid. Zoals wanneer je naar Engeland gaat, dan zie je daar opschriften: spaar ponden door een taxi te nemen. Zo gaat dat, gierigheid, waarop kunnen we besparen? Moeder, kunt U ons een tegemoetkoming geven? Ik doe hier geen ‘zaken’. Als je het aan de halve prijs geeft, komen er veel meer!

Ik gebruik jullie geld niet. Ik gebruik het voor jullie gebouw, zowel mijn geld als jullie geld. Zoveel heb ik gedaan: heel Washi, de ganse ashram in Delhi, twee ashrams, de ganse school en ook land in Poona en andere plaatsen. Ze willen dat ik in Poona betaal voor het land, voor alles, en de mensen van Poona zijn bekend als zeer vrekkige mensen. Ze zouden zelfs willen dat Ik betaal voor hun eigen ashram, voor alles, en zij zingen leukjes bhajans. Het zijn goede muzikanten, zie je, dat is al wat ze zijn, maar erg vrekkige mensen.

Vrekkige mensen kunnen niet liefhebben. Zij houden van geld. Egoïstische mensen kunnen niet liefhebben, want zij houden van macht om anderen te controleren. Zij denken dat ze dit doen voor Sahaja Yoga, maar dat is niet zo. Als je voor jezelf en voor je ego werkt, heeft het geen zin om voor Sahaja Yoga te werken.

Kijk naar Christus. Hij werd geboren in een zeer nederig verblijf, maar Hij was Koning. En Hij leefde tussen de armen en probeerde hen te redden. Hij redde de melaatsen; hij redde zoveel mensen. Eenentwintig mensen werden door Hem genezen. Door Sahaja Yoga zijn er ik weet niet hoeveel duizenden genezen. Het is echter belangrijk dat je beseft dat niet jij iemand geneest, maar de goddelijke kracht. Jij doet niets. Ook Ik voel het zo aan dat ik niets doe en ik ben Nishkrya: Zij die niets doet. Maar ik ben niet lui. Je moet actief zijn, maar je actief-zijn moet voortkomen uit de goddelijke kracht van de liefde. Eerst en vooral moet je je handen uitstrekken om liefde te kunnen ontvangen, je hart, je geld, je huis, alles voor liefde.

Als je vrouw geen andere mensen in haar huis toelaat, gooi haar er dan uit. Ik heb geen bezwaar. Leer haar hoe ze vriendelijk moet zijn en vrijgevig tegenover anderen en.omgekeerd tegenover haar man. Het is heel belangrijk dat je vrijgevig bent en vriendelijk en liefdevol en zacht tegenover andere mensen.

Christus werd maar één keer kwaad en Hij had het recht om dat te doen als Hij zag dat de mensen allerhande zaken verkochten in de tempel. Dat gebeurt hier ook en als je bij hen niets koopt, zijn ze verloren. Maar je doet het, want je bent gewend aan ‘winkelen’. Overal waar ze komen, moeten ze kunnen ‘winkelen’. Het is een gewoonte geworden. Zij moeten kunnen winkelen. Ze zien de groene natuur niet, de schoonheid van de natuur, niets.

Toen ik mijn man moest vergezellen naar vele landen, moest ik vele mooie plaatsen bezoeken, zoals musea. Ik winkelde (toen) nooit, maar met zoveel kinderen moet ik wel winkelen. Dus ga ik naar winkels, maar niet overal. Waarom moet je hier winkelen als je hier naartoe gekomen bent voor je spirituele groei? Zijn er winkels in Mekka?

Dit is de heiligste der heilige plaatsen. Ik begrijp niet waarom je perse naar die winkels toe moet!

lk vroeg hen ervoor te zorgen dat er geen winkels zouden zijn, maar jullie brengen ze binnen. Wie zet hen ertoe aan om aan ons geld te verdienen? Je kunt er niets van belang kopen. Je bent naar deze heilige manifestatie gekomen om te vereren.

In onze Mahalakshmi tempel verkopen handelaars (bloemen) kransen enzomeer voor het haar van de dames, maar zij zeggen dat het voor de Godin is. En al de mensen die er komen, kopen domweg deze zaken en geven ze aan de brahmin in de tempel en de brahmin verkoopt ze opnieuw tegen een lagere prijs. En zo worden deze slingers, ik weet niet hoeveel keren gekocht en verkocht, gekocht en verkocht omwille van de domheid van de mensen die daar binnenkomen. Als ze iets willen meebrengen, zouden ze dat buiten de tempel moeten kopen, niet op de plaats waar je naartoe gaat (om de Godin te vereren),

Toen je naar Delhi ging, kon je deze dingen daar gekocht hebben, of in Bombay, maar niet hier. Je kunt deze plaats niet omvormen tot Bombay of Delhi. Waarom zouden we anders hier naartoe moeten komen. Daarom greep Christus een zweep en sloeg hen, die zaken verkochten bij de kerk. Zo is het nu niet. Niet in de kerk maar erbuiten. Maar ze verkopen nu andere zaken. De katholieke kerk verkoopt een wijn die ze “Benedictine” noemen. Stel je voor!

Dat is een ander verhaal. Christus ging naar een huwelijksfeest en ze hadden geen wijn. In het Hebreeuws betekent “wijn” echter “druivensap”; het betekent niet dat het gegist is. Hij veranderde dus water in die “wijn”. Je kan geen water in wijn veranderen, toch niet onmiddellijk; wijn moet rotten, moet ruiken. Hoe sterker hij ruikt (stinkt), hoe beter hij is (zeggen ze). Maar zij denken dat Christus zei: “Je moet drinken.” Dat heeft Hij nooit gezegd. Hij veranderde water in “wijn”, dat wil zeggen: de smaak van het sap van druiven.

Ik ging eens naar een televisiestudio in Italië en daar was een heel vriendelijke man. Hij zei: “Moeder, geef mij eerst zelfrealisatie.” Ik zei: “Haal een beetje water” en stak mijn hand er in en dan zei ik: “Drink ervan.” Hij zei: “Het smaakt naar wijn.” Ik zei: “Dit is wat Christus deed.”

Hij kreeg zijn realisatie.

Je kan niet zomaar onmiddellijk wijn maken. Maar als er iemand sterft, drinken ze, als er iemand geboren wordt, drinken ze.

In alle geval: zonder drinken voelen ze zich niet normaal. Maar mensen die hun zelfrealisatie gekregen hebben, veranderen plotseling: ze willen niet drinken, zij stoppen met drinken, hun aandacht wordt verfijnd, alles verandert. Dat is de transformatie die plaatsvindt, waarover Christus gesproken heeft, waarover Mohammed gesproken heeft, iedereen heeft gesproken over deze specifieke tijd waarin mensen getransformeerd worden. Maar zelfs na die transformatie willen jullie niet worden wat je moet worden, waarvoor je hier gekomen bent.

Je zult achtergelaten worden. Er grijpt een grote verandering plaats. In deze transformatie voltrekt zich ook je groei. Er is een belangrijke evolutie bezig en zij die niet werkelijk evolueren, zullen achtergelaten worden. Want dit is het laatste oordeel. Je zult geoordeeld en achtergelaten worden. Je kunt je niet vastklampen aan mensen die wel spiritueel groeien.

Je eigen gewicht zal je doen vallen.

Christus begrijpen betekent dat je al deze kwaliteiten moet bezitten.

Als je lichtgeraakt bent, OK, ga jezelf shoebeaten. Als dat niet zo is, heb je dat niet nodig. Je moet weten hoe je bent. Daarom moet je eerst en vooral aan introspectie doen, daarna moet je het uitwerken, maar dit ritualisme is in Sahaja Yoga niet toegelaten, niet voortdurend.

Ik zou willen dat al mijn kinderen uiterst liefdevol en collectief zouden zijn, dat ze niemand beschuldigen, en als je iemand van iets wil beschuldigen, zeg het dan aan mij. Ik weet wat er omgaat. Zonder mij te raadplegen mag je niemand oordelen en zeggen dat je “zijn maat genomen hebt”. Waarmee? Met welke meetstok? Je zit zelf verstrikt in het web van je ego. Je mag niemand veroordelen zonder Mij te informeren. Je moet het mij meedelen. Wees er maar niet over bezorgd dat dit of dat kan gebeuren. Je moet het mij vragen. Ik ken iedereen. Misschien heb ik die persoon nog niet ontmoet, maar Ik kan de vibraties voelen. Je kan Mij schrijven. Heel wat mensen telefoneren. Dat is niet de goede manier van doen; je moet schrijven, want Ik lees elke brief Maar je mag Mijn tijd ook niet verspillen met nonsens brieven, zoals: mijn vader, moeder, die … is ziek of is dood en haar bhoot hangt hier rond. Ik ontvang van alle soorten rare brieven. Wat kan ik voor zulke mensen doen? Dat is niet belangrijk.

Of, “Ik heb geld nodig. Ik heb geen geld. Ik ben afhankelijk van u. Stuur mij alstublieft geld.” Vraag het bij mijn foto. En als je een goede Sahaja yogi bent, hoef je je ook geen zorgen te maken om geld.

Of. “lk heb geen kind. Ik wil een kind krijgen. Moeder, wat moet ik doen om een kind te krijgen.”

Vraag aan hen die kinderen hebben wat je moet doen om er te krijgen! Zovelen hebben kinderen gekregen nadat ze bij Sahaja Yoga kwamen, maar je moet het verdienen. Er zijn zoveel mirakels gebeurd. Zoveel mensen werden genezen. Zonder twijfel. Maar dat betekent niet dat jij dat allemaal gedaan hebt.

Trap niet in de val van het ego!

Dat is zeer gevaarlijk. Als je Sahaja Yoga vernietigt, vernietig je jezelf

Vandaag moeten jullie allemaal vanuit je hart beloven … Leg je handen op je hart en zeg: “Moeder, wij houden van U, wij zullen uw Goddelijke Liefde verspreiden over de ganse wereld. We zullen aan alle mensen realisatie geven.

We zullen niet schreeuwen, we zullen niet kwaad worden, we zullen geen rituelen volbrengen, maar ons overgeven. Wij zullen ons ego aan u overgeven. Het overgeven. Geef het over! Geef je ego over!”

AI je problemen kunnen opgelost worden, maar zolang er ego aanwezig is, zal de goddelijke kracht het niet van je overnemen. Je mag doen wat je wil, je bent niet verbonden. De verbinding ontbreekt. Christus ontbreekt. Hij is er niet (meer).

Om Hem (opnieuw) te vestigen moet je liefde tentoonspreiden. Dat betekent niet dat je van je vrouw, je kinderen en je huis houdt. Je moet van iedereen houden. Probeer iedereen gelukkig te maken. Daarom houd ik zo van muziek, want met muziek kan je vibraties verspreiden. Dat is een zeer goed medium om vibraties te verspreiden, liefdevolle vibraties. Maar de muzikanten moeten van de mensen houden, niet mensen die vlug kwaad worden of graag opscheppen of die een hoge dunk hebben van zichzelf. Dit zal allemaal goed uitwerken als je beseft hoe krachtig deze Goddelijke Kracht wel is. Ze is zonder twijfel liefde. Ze is zonder twijfel waarheid. En als je buiten haar bereik valt, kan je van alles opscharrelen en kan het met je gedaan zijn.

Er is binnenin je een zeer krachtige effectieve en afdoende kracht aanwezig. En het is dankzij Christus, die zich liet kruisigen, die zijn lichaam offerde voor ons heil, dat onze Agnya open is. Anders had ik deze Sahaja Yoga niet kunnen verspreiden.

In die tijd was er Boeddha, Christus en Mahavira en zij moesten tapasya doen, tapas, en dat deden zij ook. Jullie hoeven dat niet meer te doen; zij deden het in jullie plaats. Ik hoorde gisteren dat de muzikanten in twee, drie maanden zoveel geleerd hebben. Vroeger hadden al de muzikanten die ik gekend heb – althans voor Indische muziek – maanden oefening nodig.

Jarenlang moesten zij voor hun guru buigen. Dat is nu voorbij, door (de werking van) de Paramchaitanya en jullie capaciteit om één te zijn met het Goddelijke. Deze Goddelijke Kracht heeft je zo getransformeerd dat je al wat je wilt doen, in twee – drie maanden kunt bereiken.

In Poona waren ze eens aan het zingen voor vreemdelingen – “vreemdelingen” zoals we ze noemen. In India staat (de term) “vreemdelingen” gelijk met respect, dus niet zoals in andere landen – er waren enkele grote muzikanten gekomen en zij zeiden: “Moeder, wij buigen ons hoofd voor hen. Hoe konden deze mensen, die geen Indische muziek geleerd hebben, ze zo goed beheersen?

En de uitspraak van het Marathi is zeer moeilijk, maar zij doen het echt goed. Erg verrassend!”

Dit gebeurde allemaal terwijl jullie erbij waren. Al deze ballonnen om Christus’ geboorte te vieren is zeer mooi, maar al die egoballonnen in jullie hoofden zouden moeten kapot springen. Gedaan ermee!

En ik zou blij zijn als jullie Hindi zouden leren. Engels is misschien niet zo goed, het beste zou zijn Hindi te leren, zo mogelijk. Er zijn al veertien talen in India en zoveel talen in andere landen. Elk land hanteert een ander soort Engels. Als ik naar Amerika ga, begrijp ik hun Engels niet gedurende tenminste twee à drie dagen, want ze verhuizen hun tong en lippen voortdurend van de ene kant (van hun mond) naar de andere. Het Engels van de Fransen is een andere kwestie. Het beste is dus Hindi te leren, goed Hindi. Geen ‘gesanskritiveerd’ Hindi, of zoetsappig Marathi, wel Hindi. Ik voel me beter als jullie allemaal begrijpen wat ik zeg.

Het is niet moeilijk, want jullie zijn Sahaja yogi’s. Jullie kunnen Hindi leren in een mum van tijd. Ik zeg niet Sanskriet, maar Hindi is zeer makkelijk. Probeer, het is niet mijn moedertaal. Ik heb nooit Hindi geleerd, nooit. Maar, zie je, het is een erg makkelijke taal om te leren. Maar mijn vader zei: “Leer nooit Hindi aan een Engelsman. ” Ik vroeg: “Waarom geef je die raad?” Hij zei: “Een Engelsman vroeg mij voortdurend om hem Hindi te leren. Hij zei: Ik moet mijn dienaar kunnen zeggen dat hij de deur moet openen of ze sluiten. Om de deur te openen, zei hij ‘Er was ekolde (a cold day)’, wat betekent ‘het was een koude dag’. Om de deur te sluiten, moet je zeggen ‘Er was een (banker), wat wil zeggen (bankier)”

Maar nu is dat anders. Ze zullen heel vlug Hindi leren, heel vlug. Ik merk het. Als ze deze verschrikkelijke Indische klassieke muziek, die zo moeilijk is, zo gemakkelijk kunnen leren, wat zal er dan gebeuren? Ze kunnen Hindi leren in geen tijd en mij gelukkig maken, niet omdat Hindi mijn taal is, dat is niet zo, dat is Marathi. Maar Marathi is heel moeilijk; Ik denk niet dat jullie Marathi kunnen leren. Het is heel precies. Ik denk dat dit één van de beste talen is om je ego er onder te krijgen. Dat is de reden waarom Marathi’s over het algemeen niet egoïstisch zijn, want in hun taal zit een proces mee ingebouwd.

lemand pocht bijvoorbeeld: Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan … In het Marathi zullen ze dan zeggen: Je moet niet zo hoog van de toren blazen. (Letterlijk: je moet niet op een struik klimmen of op de Chanaboom, die heel klein is.) Dan heeft hij gedaan. Zo zijn er heel wat woorden waarmee je het ego van die persoon kunt naar beneden halen. Marathi heeft dus veel voordelen, maar ik vraag jullie niet om Marathi te leren. Het is niet zo gemakkelijk. Maar wel Hindi. Dat is zeer gemakkelijk, zeer gemakkelijk.

Maar één ding moet je weten: in Hindi is er adab. Adab betekent: nederigheid en respect. Meer dan respect; het is een stijl van heiligen. Niet Urdu, maar dagdagelijks Hindi. Er is respect en de wijze waarop men anderen benadert. Dit zal je een meer flexibel instrument bezorgen om je liefde uit te drukken. In Hindi kan je niet zeggen: “lk haat je.” Zoiets zeggen we niet. Ze kunnen het niet zeggen, iemand haten is zondig. Ze kunnen dus niet zeggen: “lk haat je.” Kuisheid zit meer in Marathi, maar dat is moeilijker, omdat er zoveel – zoals ik al zei – uitdrukkingen in voorkomen die je op dat punt kunnen corrigeren. Dit allemaal om jullie te vragen, dat als je deze muziek kunt leren, die heel moeilijk is, dan kan je zeker zo’n eenvoudige taal leren als Hindi, die heel gemakkelijk is en heel eenvoudig om te spreken.

Er zijn zovele zaken over Christus waarvan ik zou willen dat jullie ze weten, maar in zo’n korte tijd kan ik jullie dat niet allemaal vertellen. Hij had zijn eigen prioriteiten, alhoewel hij in de bijbel niet volledig beschreven wordt. Wat er ook van zij, ze hebben het waarschijnlijk gereduceerd en ook de wijze waarop ze het christendom in de praktijk brengen, is shockerend. Je moet het christen-zijn leren vanuit het hart. Er is geen andere weg. Je moet het leren vanuit het hart, het hart van jullie Moeder.

Moge God jullie allen zegenen.