Nieuwjaars Puja

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Nieuwjaars Puja Kalwe (India) 31 december 2001

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

(Korte inhoud van Moeders lezing in Hindi.)

Shri Mataji begint haar lezing met de mededeling : “Jullie Moeder is ziek en voelt zich niet goed omdat ze hard moet werken voor jullie allen, maar het is het diepe gevoel van de liefde dat haar naar de puja bracht.“ Zij voegde er aan toe : “Diegenen die moesten weggaan, zijn vertrokken en zij die verondersteld werden om te blijven, zitten hier voor Mij.“

Shri Mataji legde de nadruk op de aandacht die wij aan materiële en laag bij de grondse zaken besteden. Wij denken altijd maar aan inkopen doen, enz. en wij kopen nutteloze dingen, terwijl wij zaken zouden moeten kopen die met de hand gemaakt werden en die vibraties geven. Wij zouden beter geen te helle of te fletse kleuren in onze woningen gebruiken, maar wel kleuren met goede vibraties die rust brengen. Wij zouden onze huizen niet mogen inrichten zoals de bhoots doen, maar op een manier die van waardigheid getuigt.

Als Sahaja yogi’s zouden wij ons op een deftige, keurige en volledige wijze moeten kleden. Shri Mataji raadt ons het gebruik van plastiek zoveel mogelijk af en zeker het gebruik van synthetische stoffen, de zetels, enz. Zij herinnerde ons er aan dat Sahaja yogi’s geen gemene, obscene films of programma’s, die niet door de ganse familie kunnen gezien worden, zouden mogen bekijken. Als wij, Sahaja yogi’s, die niet bekijken, dan zullen ze ermee stoppen en zullen ze absoluut geen enkel succes meer hebben en stilaan zullen er goede films, zonder obscene scènes, gecreëerd worden.

Shri Mataji vroeg aan alle Sahaja yogi’s te beloven dat ze tijdens dit nieuwe jaar de hoogste prioriteit aan Sahaja Yoga zouden geven en aan niets anders. Het Sahaj werk en de verspreiding van SahajaYoga zijn bijzonder belangrijk en eenieder van ons zou deze goddelijke verantwoordelijkheid vanaf het begin van het nieuwe jaar op zich moeten nemen. Dat is de beste manier om onze Moeder plezier te doen. De periode van discussiëren en plannen maken is voorbij en nu is het tijd om alles op een praktische en collectieve manier tot een goed einde te brengen.

Moeder zegde zeer duidelijk dat het bijwonen van seminaries en zelfs haar puja’s niet opweegt tegen het verspreiden van de boodschap van Sahaja Yoga en het geven van realisatie. Zij voegde daar aan toe dat Zij bij die yogi’s aanwezig is die het sahaj werk doen en de boodschap van Sahaja Yoga verspreiden en niet bij hen die thuis zitten te mediteren, naar de collectiviteit of naar haar puja’s komen en daarna vertrekken. Met hen heeft Zij niets te maken.

 

(Tweede deel van de lezing van Shri Mataji in het Engels.)

Ik vertelde hen hoe een Sahaja yogi zich moet voelen. Jullie zouden tevreden mensen moeten zijn. Jullie moeten eerst en vooral tevreden zijn. Jullie moeten binnenin jezelf zien of jullie tevreden zijn of niet. Jullie hebben het hoogste gekregen dat jullie verlangden, jullie kregen de vrede, de vreugde en al de zegeningen van God. Als jullie ondanks dat ontevreden zijn, willen jullie altijd iets doen dat [deze vrede] verstoort. Er zijn altijd mensen die naar voren willen komen om zich door Mij te laten opmerken – of zij willen Sahaja Yoga ontvluchten.

Ten eerste moeten jullie Sahaja Yoga verspreiden. Hoeveel mensen hebben jullie al tot Sahaja Yoga gebracht ? Denken jullie daar eens aan! Wij zijn Sahaja yogi’s – wat betekent Sahaja Yoga ? Jullie zijn heiligen! Op deze wereld hebben al de heiligen – die heilig werden met zeer veel moeite, die allerlei soorten van martelingen moesten doorstaan – veel werk gedaan. Eén enkele heilige trok zóveel mensen aan. Hij kon hen natuurlijk geen realisatie geven, want Ik heb jullie geleerd hoe je dat kan doen. Maar ga eens na wat jullie voor Sahaja Yoga doen.

Enkel mediteren is niet genoeg. Waarom mediteren ? Om jullie gereed te maken om de anderen te helpen. Al de mensen die er op uitgaan om te helpen, hebben wij in deze Kali Yuga heel hard nodig. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Jullie zijn er tuk op om Mij te ontmoeten en Mij te zien. Ik heb gemerkt dat al de Indiërs die naar Cabella komen, Mij ‘moeten’ ontmoeten, Mij moeten zien, alsof ze speciale rechten op Mij hebben. Waartoe dient dat ? Waartoe dient het Mij [persoonlijk] te ontmoeten ? Maar dat is het probleem van onze conditioneringen. Wij gaan ervan uit dat als er ergens een leider of een minister komt, iedereen daar naartoe moet om zich te laten opmerken, om hem ontmoeten en met hem te praten – maar dat geldt niet voor een Sahaja yogi.

Jullie moeten zelfrespect hebben, waardoor jullie zouden moeten beseffen hoe je je waardig kunt gedragen. Een aantal Sahaja yogi’s zijn uitstekend, zijn zeer goed, zijn zeer tevreden – Ik weet wie ze zijn. En jullie moeten ook zo zijn, anders kunnen jullie niet van Sahaja Yoga genieten, dan zijn jullie gelijk al de andere mensen die zich met allerhande idiote activiteiten inlaten.

Dat is het dus. Vandaag ging het om een echte test omdat Ik niet vroeger kon komen. Jullie weten wat het hedendaagse verkeer betekent, Ik kon eenvoudigweg niet op tijd komen en toch zaten jullie hier [te wachten] – dit geeft Me grote voldoening…dat jullie werkelijk van Mij houden en dat jullie echte Sahaja yogi’s zijn.

Als jullie werkelijk van Mij houden, moeten jullie ook houden van allen die geen Sahaja yogi’s zijn en hen trachten realisatie te geven. Want jullie weten dat Ik oud ben … en tot hoever kan Ik gaan ? Tegenwoordig bezoek Ik niet meer zoveel landen, maar Sahaja Yoga groeit snel, alhoewel Ik er niet naartoe ga. Waarom groeit het ? Omdat de mensen in dat land hun verantwoordelijkheid opnemen. Jullie zouden moeten beseffen wat jullie verantwoordelijkheid is : Sahaja Yoga is er niet alleen voor jullie zelf maar voor de rest van de wereld. Jullie moeten het uitwerken en er iets aan doen. Welke mensen jullie ook kunnen benaderen of ontmoeten, doe allen het nodige!

Eerder heb Ik jullie reeds gesproken over de mensen die afschuwelijke goeroes ontmoeten, die altijd maar over hun goeroes praten en een beeld van hen ophangen. Zij spreken over hen aan wie ze ook maar ontmoeten. De Sahaja yogi’s niet. Ik weet het niet, zij willen misschien hun realisatie beschermen. Zij denken dat ze hun realisatie zullen verliezen als ze er met iemand over spreken. Welk nut heeft het om gerealiseerd te worden als jullie Sahaja Yoga niet verspreiden ? Al mijn inspanningen worden verspild aan zulke mensen die enkel aan zichzelf denken. Zij willen enkel iets voor zichzelf.

Zo zijn er bijvoorbeeld veel meisjes die willen trouwen. Er zijn er vier tot vijf maal meer dan alle jongens samen. Maar als zij niet gehuwd zijn , voelen ze zich ongelukkig. Dat is niet belangrijk ! Nu zijn jullie met God verbonden ! Het huwelijk is niet altijd een grote zegen, dat kan Ik jullie verzekeren. Het kan integendeel zeer dwingend en moeilijk zijn. Jullie zouden er dus beter niet rouwig om zijn. Jullie zouden je slecht moeten voelen als je geen realisaties kunt geven.

Hoeveel mensen heb Ik zelfrealisatie gegeven ? Denk daar eens aan. Altijd maar, gelijk gewone mensen, aan trouwen en dat soort dingen denken! Dat zal jullie niet helpen. Jullie zijn speciaal. En wat is jullie specialiteit ? Wat doen jullie daarmee ?

Ik vind het spijtig dat Ik jullie dit op het einde van ons grote verblijf in Ganipatipule moet zeggen. Maar nu en dan is men verplicht te zeggen waar het op staat. Ik weet dat jullie allen zeer goede Sahaja yogi’s zijn, dat jullie ook veel verwezenlijkt hebben. Maar Mijn wens is dat jullie allen als een licht zouden worden en Sahaja Yoga zouden verspreiden. In enkele landen is dat reeds gebeurd, het werkt uit en de mensen voelen zich zeer verantwoordelijk. Ik ben onder de indruk van hoe zij Sahaja Yoga verspreiden.

Nu moet Ik jullie dezelfde vraag stellen. Kijk asjeblief naar jullie zelf, doe aan introspectie : wat hebben jullie gedaan ? Wat hebben jullie in Sahaja yoga volbracht ? Het geeft zo’n voldoening als jullie werkelijk, werkelijk hard werken om Sahaja Yoga te verspreiden.

Vele mensen denken dat Ik graag heb dat ze naar Mij toe komen – dat is niet waar. Dat is geen blijk van waardering. Jullie zouden dat nooit mogen doen. Het is juist andersom, als jullie werkelijk willen groeien, dan zal Ik het weten.

Eigenlijk had Ik dit vandaag allemaal niet mogen zeggen,want het is de dag vóór nieuwjaar. Maar de mensen hebben de gewoonte om op nieuwjaarsdag enkel goede voornemens te maken. Dus moeten jullie vandaag de volgende beslissing nemen : “Wat doen wij voor Sahaja Yoga ? Wat geven wij aan Sahaja Yoga ? Wat hebben wij verwezenlijkt ? Delen wij met de anderen ?”

Jullie hebben de grootste waarheid ontvangen. Niemand heeft ze gekregen – de mensen hebben zo hard gewerkt, hebben zoveel gedaan – maar niemand kon realisatie geven! Het is verbazend dat enkel jullie zelfrealisatie kunnen geven. Kabir kon aan niemand realisatie geven. Gyanadeva kon aan niemand realisatie geven. Zij waren allen zeer, zeer grote en waardevolle heiligen met een groot begrip. De poëzie die zij schreven, wordt door de mensen gezongen – dat is alles.

Maar zij kunnen geen zelfrealisatie geven, wat jullie wel kunnen. Als jullie met al die krachten geen zelfrealisatie geven, wat voor nut heeft het dan om jullie deze krachten te bezorgen ?

De nieuwjaarsboodschap van vandaag is dus dat jullie “het volgende jaar aan vele mensen zelfrealisatie moeten geven.” Hoeveel mensen hebben jullie zelfrealisatie gegeven ? Dat is de hoofdzaak. Maak het voor jullie zelf uit. Wat hebben jullie gedurende het jaar gedaan ? Ik weet niet hoe dat kan berekend worden. Jullie moeten het zelf maar berekenen. “Wat hebben wij de afgelopen jaren gedaan ? Wat hebben wij verwezenlijkt ?”

Deelnemen aan mijn puja houdt voor Mij geen gunsten in. Of iets voor de puja doen, levert Mij niets op. Mijn grootste puja is die van de mensen en als jullie Sahaja Yoga kunnen verwezenlijken en snel verspreiden, dan ben Ik jullie zeer, zeer dankbaar.

Ik heb hard gewerkt, Ik heb werkelijk hard gewerkt. Dit lichaam, deze geest, mijn hele gezondheid, alles heb Ik gegeven om de mensen te redden. En nemen jullie vannacht asjeblief ook een beslissing en besef dat wat jullie Moeder zegt, heel belangrijk en waardevol is. Wij moeten het doen, wij moeten opstaan en realisatie geven aan de mensen. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn – het verwondert Mij dat mensen die gerealiseerde zielen zijn, zich zo gedragen.

Al mijn zegen voor het nieuwe jaar en voor jullie allen een ‘Gelukkig Nieuwjaar’. Dat vele Sahaja yogi’s in dit nieuwe jaar iets groots zouden kunnen verwezenlijken.

Moge God jullie zegenen!