Adi Shakti Puja 2007

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Adi Shakti Puja

Cabella Ligure, Italië

24 juni 2007

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 28/05/2011

Het is fijn jullie hier allemaal terug te zien. Ik denk dat dit de eerste puja is die we op deze plaats houden* en ik hoop dat het voor iedereen aangenaam is en dat het gemakkelijk was voor jullie om naar hier te komen.

Vandaag is werkelijk een zeer belangrijke dag. Het is de dag om de Adi Shakti te prijzen. Wat is de oorsprong van deze Adi Shakti? Ik heb er nog nooit over gesproken. Dit is de eerste keer dat ik jullie vertel dat Adi Shakti de Oorspronkelijke Moeder is, het is de kracht, de kracht van God, die deze wereld wilde scheppen en zijzelf slaagde erin deze fantastische wereld te scheppen.

Kunnen jullie niet allemaal zitten? Is er geen plaats voor hen of zo? Ga alsjeblieft zitten. Waarom staan zij? [Hindi] Er staan stoelen achter jullie. Het is in orde, jullie kunnen op stoelen zitten.

Dit valt allemaal naar beneden. (wijst naar de micro)

Maak het jullie zo gemakkelijk mogelijk. Belast jezelf niet onnodig. Ik hoop dat iedereen een plaats vindt om comfortabel te zitten.

Dus vandaag zal ik jullie vertellen over Adi Shakti, wat een zeer, zeer oud onderwerp is. Adi Shakti is de kracht van God zelf en zij schiep deze wereld om zijn koninkrijk op deze aarde te brengen.

Je kunt je voorstellen, er was niets dan duisternis, en uit deze duisternis moest zij al deze mooie, schilderachtige bomen creëren en allerlei soorten van vegetatie. Dat creëerde zij ook. Maar wat heeft het voor nut al deze dingen te hebben, die niet spreken, die niet begrijpen, er is geen manifestatie in hen. Natuurlijk, sommige bomen en sommige bloemen krijgen wél mooie vibraties en zij groeien heel goed. Maar niet allemaal, sommigen.

Bijvoorbeeld, ik moet jullie vertellen dat hier de bloemen geen geur hebben. Al deze bloemen hebben geen geur. Ik ben rondgegaan om te zien of er geurige bloemen waren. Ze kweken grote bloemen, ze zijn heel groot, veel groter dan je ze waar dan ook kan vinden. Maar er is geen geurigheid. Terwijl in een arm land zoals India de bloemen een overweldigende geur hebben, zelfs kleine bloemen hebben een overweldigende geur. Nu, wat is het bijzondere aan de geur in India en nergens anders? Nergens! Sommige bloemen hebben misschien een beetje geur. Maar er is geen geurigheid in de bloemen die zo ongelooflijk mooi zijn gekweekt, vol liefde en zorg. Maar ook veel wilde bloemen in India zijn geurig. Wat is de reden? Ze zeggen dat de aarde in India geurig is. Hoe kun je geurigheid hebben in de aarde? Maar het is een feit. Wat ik zeg is niet zomaar een verhaal, maar een feit, dat in India elke bloem die je plant meestal geurig is, terwijl dat hier niet het geval is. En evenmin in enig ander land. Ga naar Noorwegen, of ga naar Duitsland, ga naar eender welk ander land, je zult geen geurigheid vinden in de bloemen.

Het is heel schokkend, waarom er geen geur is in de bloemen. Toen deze wereld geschapen werd was er geen geur. Maar in sommige gebieden was het er wel. Vooral in gebieden die we India noemen onder andere. Het is ongelooflijk dat hier of waar dan ook in het buitenland er geen geurige bloemen zijn.

Dus jullie zijn nu hier geboren, jullie hebben geurigheid gebracht. Jullie zijn de mensen die gerealiseerde zielen zijn en jullie hebben geurigheid om te verspreiden, dus jullie verantwoordelijkheid verdubbelt volgens mij, omdat jullie geurigheid moeten verspreiden. Geur is iets heel natuurlijks. Zelfs op deze bodem die, zouden we kunnen zeggen, zonder geur is, hebben de mensen geurigheid in hun karakter, in hun gedrag, in hun begripsvermogen. En ze streven naar vrede. Ik zeg niet dat ze vredig zijn, maar ze streven ernaar vrede te hebben. Enkel dit streven laat al zien dat het geurige mensen zijn, dat ze heel geurig zijn. De geurigheid in een mens is zijn natuur, zijn karakter, hoe hij is en hoe hij zich gedraagt tegenover anderen.

Alle landen overal, beseffen nog steeds niet dat je geurig moet worden. Als zij er zich bewust van zouden zijn, zouden alle oorlogen stoppen. Dit alles zal ophouden en ze zullen weten: we zijn allemaal één. We behoren niet tot verschillende landen of wat dan ook, dat we hebben gemaakt. God heeft het niet gemaakt. Wij hebben het gemaakt. Dit is jullie land, dit is hun land – en hierom vechten we. Dit land is van niemand. Het is van God. Maar mensen vechten domweg om de landen: dit is ons land, dat is ons land. Nu, ik heb over de hele wereld gereisd, ik zou geen enkel, geen enkel land als hun eigendom beschouwen. Want als je een land bezit, zou je geurigheid moeten hebben. Jullie zouden een karakter moeten hebben, dat andere mensen doet voelen dat jullie van landen met geurigheid komen. Je hoeft niet te argumenteren. Maar het ene land vecht met het andere land, overal gaat het door. Je leest het in de krant, de hele tijd zie je deze onzin, dat landen elkaar bevechten. En hoe meer ze ontwikkeld zijn, hoe beter ze zijn. Ik hoop dat ze in hun ontwikkeling zullen rijzen en spiritueel worden en geurigheid ontwikkelen.

Maar dit vechtlustige karakter van mensen is afkomstig van Satan denk ik. Dat zij zichzelf doden, anderen doden, de hele wereld vernietigen. Als je de krant leest voel je je zo beschaamd, hoe mensen zich gedragen. Dus Sahaja yogi’s zouden geen enkele vorm van ruzie mogen ondersteunen. Ze zijn hier om geurigheid naar de mensen te brengen, om geluk te brengen en vreugde, niet om te ruziën. Dat is één van de eerste taken van Sahaja yogi’s, om aan niets deel te nemen dat haat, dat vecht, dat problemen creëert. Deze vechtlustige karakters hebben de geurigheid van de aarde vernietigd. Als mensen liefdevol en zachtaardig worden, zal de aarde zelf geurig worden.

Het eerste dat we moeten leren is van elkaar te houden en niemand te haten. Er zijn zoveel manieren om te haten, dit is ook een menselijke eigenschap. Dieren haten wel, omdat het dieren zijn. Mensen kunnen geen dieren zijn. Wij zijn mensen en wat we als mensen zouden moeten hebben is liefde, genegenheid, en geen haat van eender welke aard dan ook. Nu, omdat jullie Sahaja yogi’s zijn, zou ik zeggen dat jullie moeten proberen om jullie liefhebbende kwaliteit te ontwikkelen, in plaats van een vechtlustige aard of het bekritiseren van anderen. Het is heel gemakkelijk om te bekritiseren, maar probeer te begrijpen, dat onze aarde zelf geen geurigheid heeft.

Hoe moeten we geurigheid in deze aarde brengen? Dit kan enkel als de mensen die hier leven genegenheid en liefde voor elkaar voelen. Dat is het allerbelangrijkste. Toen de schepping plaatsvond gebeurde dit enkel door genegenheid. Wat was anders de noodzaak voor de natuur om al deze dingen te creëren? Waarvoor is dit alles? Om jullie je mooi te doen voelen. Al deze bomen zijn mooi om jullie je goed te doen voelen, om je één te voelen met de natuur. Op deze manier hebben de mensen niet bijgedragen. Nee, ik heb het niet over Sahaja yogi’s. Zij zijn zeldzaam en bewonderenswaardig en ze hebben goed werk verricht, omdat ze liefde als het hoogste goed beschouwen. Maar jullie moeten ook anderen laten zien dat jullie van hen willen houden omdat zij van elkaar zouden moeten houden.

De hele wereld werd geschapen omdat er liefde was. Wat was anders de noodzaak om energie te verspillen aan deze continenten en aan al de verschillende landen? Het was niet bedoeld om te vechten, niet om elkaar te haten of om jezelf op een voetstuk te plaatsen, maar om van elkaar te houden en om meer broers en zussen te hebben. Zoals jullie in Sahaja Yoga voelen, dat jullie zo overal broers en zussen hebben. Vandaag, toen ik arriveerde, was ik zo gelukkig om te zien dat er mensen waren vanuit heel Europa en ook van India. Hoe is dat mogelijk? Omdat jullie die liefde hebben ontwikkeld. Omdat jullie die aangeboren liefde hebben. Dus waar jullie ook gaan, waar jullie ook mensen ontmoeten, zouden ze moeten zeggen: “Wij hebben Sahaja yogi’s gezien, die niets dan liefde zijn.” Ze zijn niet geïnteresseerd in wat je bent wat je positie is of wat dan ook, ze weten enkel dat je een Sahaja yogi bent en een Sahaja yogi houdt van andere Sahaja yogi’s. Dit is een zeer grote prestatie, het is nog nooit gebeurd, omdat er geen geurigheid in de aarde is, geen geurigheid in de mensen. Nu is het gekomen. Nu hebben jullie de kwaliteit om van elkaar te houden, om elkaar te helpen en om elkaar te begrijpen, niet om te bekritiseren en niet om te beledigen of hen op eender welke manier te belasteren. Dit zeg ik omdat jullie allemaal zeldzame mensen zijn, die Sahaja yogi’s zijn. Hoeveel mensen zijn Sahaja yogi’s? Je ziet het: heel weinig. We moeten meer Sahaja yogi’s hebben. Dat ze begrijpen dat we allemaal een wezenlijk deel zijn van één land, en dat is het land van liefde. Als dit gebeurt kunnen we zeggen dat Sahaja Yoga heeft gewerkt. Elkaar helpen, elkaar begrijpen, dat zou moeten gebeuren. En ik denk dat Sahaja yogi’s elkaar inderdaad begrijpen en van elkaar houden. Maar toch zou het verder dan hun grenzen moeten gaan.

Veel mensen begrijpen niet dat Sahaja Yoga niet enkel voor hen is, het is voor de hele wereld. Je moet het aan anderen geven en jullie moeten wat je noemt een eenheid van liefde voortbrengen. In liefde zie je geen slechte dingen. We genieten enkel van liefde, en dat is wat duidelijk moet worden in de puja van vandaag, dat is: voelen wij haat voor iemand? Hebben wij een vijandig gevoel tegenover iemand of voor een bepaald land? Je zou jezelf moeten onderzoeken. Als je een echte Sahaja yogi bent, zal je niemand kwetsen, maar je voelt liefde, en je voelt liefde vanuit jezelf. Liefde is het allergrootste dat God aan de mensen gegeven heeft en dat is wat men moet proberen te ontwikkelen.

Ik ben zo gelukkig hier, nu dat jullie helemaal hierheen gekomen zijn om deze eerste dag te vieren. De eerste dag van jullie groei als Sahaja Yoga, Sahaja yogi’s. Nu, als de Sahaja yogi’s zich verspreiden en Sahaja yogi’s worden dan is jullie taak volbracht. Want dan genieten jullie van de vreugde van eenheid. Dus men moet het doen op een manier dat we allemaal één worden. Het is niet nodig om iemand te bekritiseren of te haten, maar om van elkaar te houden, dat is het punt. En daar zie ik dat er zoveel Sahaja yogi’s zijn, die dat niveau van liefde hebben bereikt. En er zijn nog steeds enkele die er moeite mee hebben, ze zijn nog niet op dat niveau gekomen. Sommigen, niet veel. Sahaja Yoga betekent dat we één zijn. We zijn allemaal Sahaja yogi’s, maar niet van elkaar gescheiden. Als je dit feit begrijpt, dan heb je vandaag de belangrijke dag van Adi Shakti gevierd.

Waarom schiep Adi Shakti deze wereld? Waarom gebeurde dit alles? Waarom denken we niet: “Waarom is ons zoveel liefde, zoveel voorspoed gegeven?” We beseffen nooit waar we zijn en hoeveel we hebben. Het gaat niet om geld maar om liefde. En als jullie het zullen begrijpen, dan houden we werkelijk van elkaar en dan is er geen haat, geen wraak, niets, maar enkel liefde en liefde en liefde. Dit is de boodschap van vandaag. We moeten allemaal van elkaar houden.

We moeten allerlei soorten rituelen hebben maar dit is enkel de uiting van onze liefde! Het is niet zomaar een ritueel. Het is liefde! Wanneer je de liefde van de Moeder hebt, hoe uit je die? Op dezelfde manier moeten we weten dat we vandaag moeten beloven dat voor ons liefde het allerbelangrijkste is. We moeten liefhebben. Mensen voelen niet eens liefde in hun eigen families. Ik spreek niet tot zo’n mensen, dat weet ik. Zij houden van hun eigen families, van hun eigen dorp, hun omgeving, overal. Maar nog steeds gaan de oorlogen in de wereld door, het vechten en allerlei problemen. De hele wereld moet beginnen van elkaar te houden. Er is geen andere oplossing dan liefde. En in die liefde is er geen zelfzuchtigheid, maar vreugde en die vreugde zouden jullie moeten voelen en aan anderen geven.

Ik ben zeker dat jullie Sahaja yogi’s dit allemaal doen, en dat jullie de fouten van de anderen zien en dat jullie niemand in de problemen brengen. Liefde is de boodschap van Adi Shakti. Nu, denk erover na, één Adi Shakti creëerde de hele wereld. Hoe moet zij dat gedaan hebben? Wat moet zij gepland hebben? Hoe moet zij het georganiseerd hebben? Het is geen gemakkelijke zaak. Alleen omdat zij liefhad. Haar liefde is de uiting waardoor jullie allemaal hier zijn. En dat is waarom, om één met haar te zijn, je moet leren liefhebben. Natuurlijk moet je daarvoor weten dat je moet vergeven. Als je niet weet hoe te vergeven en fouten van anderen zoekt, dan zal het niet helpen. Het is nu jouw taak om te zorgen dat je liefhebt. Dat er voor niemand haat is. Je denkt er niet aan iemand te haten, of iemand te kwetsen. Dit moet uitwerken. Ik ben zeker dat het zal uitwerken.

In alle Europese landen en het Indiase continent: zij die ontwikkeld zijn vechten. Zij die niet ontwikkeld zijn vechten ook. Ze hebben hun eigen manier van vechten. Dat is het enige verschil. Maar er is geen liefde. Als je liefde wil voelen dan ben je begaan. Stel dat ik een bepaald land zie, het land X. Dan is het heel gemakkelijk voor mij om kritiek te geven dat dit land heel slecht is, dat de mensen slecht zijn, dit is slecht, dat is slecht. Maar ik denk dat het in wezen allemaal fijne, zeer goede mensen zijn. Op de één of andere manier zou ik in staat moeten zijn hen dit te doen begrijpen. Als ze begrijpen wat liefde is en van liefde genieten, dan zullen er geen problemen zijn van welke aard dan ook.

Alleen mensen weten hoe ze moeten liefhebben, niemand anders! Dieren voelen ook liefde, maar hun liefde is zo beperkt. Maar de liefde van mensen is zo mooi. Ze zien er alleen mooi uit als ze liefhebben. Dus ik moet jullie vertellen geen goedkope liefde te hebben maar een liefde waar jullie van zullen genieten en waar de andere persoon ook van zal genieten. Het is iets dat begrepen moet worden, de manier waarop mensen liefde begrijpen is soms erg absurd. Dus je moet eerst begrijpen wat liefde is, en ook begrijpen of je liefhebt of niet. Als je werkelijk van de wereld houdt, als je werkelijk van Gods schepping houdt, dan zou er geen haat mogen zijn, er zouden geen ruzies mogen zijn, maar je zou enkel de goede punten zien. Zoals een moeder haar kind zou zien, zou je de hele wereld moeten zien als een prachtig stuk dat God voor jou gecreëerd heeft.

Dit onderwerp is zo veelomvattend dat ik er uren over zou kunnen spreken. Maar ik moet enkel zeggen dat, als jullie het kunnen begrijpen, slechts een klein beetje, dan is het dit, dat we allemaal liefde zouden moeten voelen voor elkaar. En we zouden begrip moeten hebben. Kijk naar de kleine kinderen, zij houden van elkaar. Zij hebben nog niet geleerd om te haten. Maar als de kinderen niet goed opgevoed worden kunnen ze elkaar haten. Ze kunnen echt op een absurde manier niet in orde zijn. Er zijn tegenwoordig zoveel landen zo. Ze vechten enkel omdat ze geen liefde voelen.

Nu hebben Sahaja yogi’s ook een veel belangrijkere taak, een veel grootser leven. Zij moeten tonen dat liefde iets heel groots is. Het maakt niet uit of je een hindoe bent, of een christen, al die onzin. Jullie zijn allemaal mensen en we hebben het recht om lief te hebben. En als je erin slaagt om van mensen te houden, dan verzeker ik je dat Sahaja Yoga zich zal vestigen. Sahaja Yoga is als een boom, die liefde nodig heeft als water.

Probeer dit in je leven en je zult zien hoe liefde zichzelf terugbetaalt. Kijk niet naar hoeveel je uitgeeft of wat je doet. Het is niet dat je al deze dingen moet tellen. Het is gewoon als een oceaan die alles overspoelt, zo word je dan, een typische persoonlijkheid van Sahaja Yoga. Dus alle Sahaja yogi’s moeten vandaag besluiten dat we alle mensen die we haten zullen vergeven. En dat we hen allemaal zullen liefhebben. Laat ons zien of het uitwerkt. Ik ben zeker dat het zal uitwerken, want ten eerste zijn jullie allemaal gerealiseerde zielen, en ten tweede is liefde het grootste geschenk aan mensen. En als je het gebruikt zal er geen probleem zijn van welke aard dan ook.

Dus dank jullie zeer.* eerste maal puja nadat het podium volledig verbouwd en verplaatst werd naar de andere kant van de zaal