Praktyczna Sesja Medytacji „Prana – Mana”

Londyn (Anglia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Brahmam Gardens, Earls Court, London (UK), 1982.

To co możemy dzisiaj zrobić, powinnam wam powiedzieć o praktycznej stronie medytacji, dobrze? Zobaczmy, czym jest medytacja, co możemy zrobić podczas medytacji. Pierwszym, co otrzymaliśmy jest lewa strona, to jest Mana Shakti, to jest siła waszych emocji, czyż nie? Emocje są połączone także z waszą prawą stroną, z Praną. Załóżmy na przykład, że ponoszą was emocje. Jeśli właśnie teraz poniosły nas emocje, to zaczęliśmy szybciej oddychać i czuliśmy, że całe nasze ciało reagowało, dlatego czuliśmy także reakcję Prany, czyli prawej strony, która w ten sposób próbowała się przejawić. Kiedy zaczynamy płakać, pojawia się element wody, i wszystko, co się pojawia, wszystkie te emocje tak bardzo wylewają się na zewnątrz, także nasza Prana jest w to zaangażowana. Załóżmy na przykład, że jesteście przestraszeni, jesteście przestraszeni, jeśli bardzo się czegoś boicie, to co się wtedy dzieje? Kiedy jesteście przestraszeni, zaczynacie również bardzo szybko oddychać, nieprawdaż? Zatem jest to połączone. Jest to więc połączone. Jeśli jesteście przestraszeni, jest to powiązane z waszą Praną w waszym oddychaniu, cały wasz system jest połączony z waszymi emocjami, system fizyczny. Jeśli często płaczecie lub za dużo łkacie, albo jesteście osobą smutną, będzie to widoczne na waszej twarzy. Wasze Vishuddhi także wskazuje na to, nie tylko Anahata, ale także Vishuddhi. Potem wasza Agnya również przestaje funkcjonować. Tak więc, wszystkie czakry odzwierciedlają lewą stronę w taki sposób, że ujawnia się to na poziomie fizycznym, Dowodzi to, że obie strony są ze sobą bardzo mocno powiązane. Zatem musimy w jakiś sposób rozpuścić te dwie strony w nas, tę lewą i prawą stronę, bo jeśli tego nie rozpuścicie, to jesteście w połowie drogi. Tak więc musicie rozpuścić te obie rzeczy. Co więc powinniśmy zrobić, aby je rozpuścić? Co możemy zrobić podczas medytacji? Czy macie jakieś sugestie? Powiedzmy, że mamy Pranę i Manę. Prana reprezentuje prawą stronę, a Mana Shakti to jest lewa strona, tak? Obie trzeba rozpuścić. Laya oznacza rozpuszczenie. A teraz, co zrobimy, aby rozpuścić te dwie rzeczy? One są ze sobą połączone. Po Realizacji a nie przed nią. Zatem przed medytacją wchodzimy w stan równowagi, której strony jest więcej a której jest mniej. W tym czasie. Załóżmy, że w tym czasie poniosły was emocje, wtedy musicie przerzucić prawą stronę na lewą. Jeśli macie w tym czasie zakłócenia na lewej stronie, mówiąc o zakłóceniu miałam na myśli to, że jeśli wasza lewa strona jest zamrożona, wtedy musicie podnieść lewą stronę i zrównoważyć się przed medytacją. A teraz zobaczmy przede wszystkim to, której strony jest mniej. Połóż ręce w ten sposób. Wszystko w porządku? Czy czujesz chłodny powiew? Czy odbierasz? (Shri Mataji mówi do małej dziewczynki) Kiedy już jesteście zrównoważeni, to najlepszą rzeczą jest skierować uwagę na swoje emocje, na Mana Shakti. Obserwujcie je. Możecie oświecić wasze emocje poprzez myślenie o waszej Matce, dobrze? Po prostu oświećcie je, a Ona rozwiąże te problemy, wszystkie problemy w Mana, czyż nie? Zatem, kiedy już będziecie połączeni z tymi emocjami i zaczniecie obserwować je w swojej medytacji, zobaczycie, że te emocje wzrastają w was i jeśli spróbujecie oddać te emocje waszej Matce, to znaczy oddać je Lotosowym Stopom waszej Matki, one także zaczną się rozpuszczać i staną się w pewien sposób…rozprzestrzenione, rozprzestrzenione. Zaczniecie to rozwijać w taki sposób, że poczujecie, iż kontrolujecie te emocje. Kontrolujecie je i dzięki kontroli tych emocji, wasze emocje, które są rozprzestrzenione, oświecone — są bardzo potężne. A kiedy te emocje odczuwacie w ten sposób, przyczyna tych emocji może zostać rozwiązana. Np. właśnie teraz jesteśmy poruszeni emocjonalnie, bo opowiadałam, powiedzmy o tych dzieciach. Oczywiście, każdy by był. Kiedy jesteście tym poruszeni, składacie problem tych wzrastających w was uczuć, tych fal uczuć, które napływają, składacie do Lotosowych Stóp waszej Matki i one zostają dotknięte przez tę moc, można by powiedzieć. Wtedy te emocje zostają oświecone, a kiedy te emocje zostaną oświecone, mają moc rozwiązywania problemu. Czy rozumiecie? Kiedy one osiągną brzeg, gdzie znajdą się w zasięgu światła, wtedy ten problem może zostać rozwiązany. Z uwagi na to, że teraz nie jesteście pojedynczą komórką, jesteście w przestrzeni, jesteście w Samashti; a ponieważ osiągnęliście taką pozycję, macie te moce wejścia do ciała innej osoby, aby poczuć wibracje innej osoby, aby podnieść Kundalini — w innym przypadku nie moglibyście tego zrobić. Zatem bardzo łatwo możecie to zrobić, bo Ja jestem tu przed wami we własnej osobie. A więc łatwo jest po prostu umieścić te emocje tutaj w ten sposób, że one zostają oświecone i wasze życzenia zostają spełnione, bo emocje są niczym innym jak życzeniami, życzeniami niespełnionymi. Zatem jak to się dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że podnosicie te emocje i oddajecie je, jak gdyby te emocje były w rzeczywistości lewą stroną. Jak powiedziałam, są one pragnieniem. Zatem, bierze się to pragnienie, każde pragnienie, i umieszcza w Pranie. A jak umieszczacie to w Pranie? Poprzez kontrolowanie swojej Prany. Dlatego, widzicie, robi się Pranayamę. Na przykład, siedzicie teraz sobie bardzo wygodnie, macie jakieś pragnienie i kierujecie na to swoją uwagę. Wiecie, uwaga jest bardzo ważna. A teraz należy skierować tę uwagę na Pranę tak, żeby były emocje i wtedy umieśćcie te emocje w waszej uwadze, co oznacza, że teraz jesteście ich świadomi. I teraz, to co macie zrobić, to obserwować swoje oddychanie. Starajcie się zredukować swoje oddychanie, spowolnić je w taki sposób, że jak zrobicie wydech, to odczekajcie chwilę, a dopiero potem bierzcie długi wdech i wtedy zróbcie wydech. W ten sposób w ciągu jednej minuty będziecie oddychać rzadziej niż normalnie. Dobrze? Spróbujecie zrobić tak: zróbcie wdech z emocjami, utrzymajcie uwagę na tych emocjach tak, aby połączenie zostało ustanowione. Lepiej? Zobaczcie, Kundalini podnosi się. Kiedy oddychacie, to zauważacie, że pomiędzy oddechami jest przestrzeń, którą po prostu zostawiamy pustą. Zróbcie wdech i zostawcie pustą przestrzeń. Teraz wydech. Teraz zostawcie pustą przestrzeń. Zróbcie wdech i zatrzymajcie go. Potem wypuśćcie powietrze. Zatrzymajcie. Teraz wdech. Teraz zacznijcie oddychać w taki sposób, żeby wstrzymywać oddychanie. Wasza uwaga powinna być na sercu, albo powinna być na emocjach. Lepiej. Na chwilę zatrzymajcie powietrze, zróbcie wydech, potem zatrzymajcie oddech przez chwilę, potem to powtórzcie. Wtedy zauważycie, że przez chwilę nie będziecie oddychać. Widzicie, siedzicie spokojnie. Pomiędzy waszą Praną i Maną następuje Laya, obie Shakti stają się jednym. Teraz w tym stanie, gdy jesteście wyciszeni, pomyślcie o swoim intelekcie. Zniknął. Pomyślcie o tym, nie ma go, już go nie ma. To co się dzieje, w rzeczywistości to jest Laya, uwaga jest skierowana na intelekt i oświeca ten intelekt. Zobaczcie, nie ma już myśli. Spróbujcie odnaleźć swój intelekt w sobie, spróbujcie zobaczyć „gdzie jest mój intelekt?” Spróbujcie go odnaleźć. Nie ma go tam. Nie funkcjonuje. Spróbujcie ponownie. On działa, ale teraz stał się samashti. Stał się teraz kolektywny. Ha! Widzicie? Czy nadążacie? Nie ma myśli. To ćwiczenie da wam świadomość bez myśli, ustabilizuje świadomość bez myśli. Nie ma myśli.