Wykład do Sahaja Joginów (fragment)

(Stany Zjednoczone)

Feedback
Share

Przede wszystkim musicie medytować i podnosić Kundalini.
Medytacja jest jedynym sposobem, aby wzrosnąć.
Nie ma innej drogi. Ponieważ kiedy medytujecie, jesteście w ciszy, świadomości bez myśli. Wtedy wzrasta świadomość, wtedy się to rozszerza. Ale kiedy myślicie, przypuśćmy jest jezioro i to jezioro jest całkowicie wzburzone. Nic nie może urosnąć. Ale załóżmy, że jest cisza, lotusy mogą rosnąć, wszystko może rosnąć. W ten sam sposób, jeśli wasz umysł jest podekscytowany, i wasz wzrost nie jest jeszcze wyraźny, to jest jak błędne kolo, jesteście poruszeni, wasz rozwój jest utrudniony, jesteście podekscytowani i wasz rozwój jest utrudniony.
Najlepszym sposobem jest wziąć się za medytację. Kiedy zasiądziecie do medytacji, wasze podekscytowanie wyciszy się. A kiedy się uspokoicie, rozpocznie się wasz wzrost. Po medytacje będziecie czuć, że bardzo rozkwitliście, że bardzo się rozwinęliście. Ale do tego trzeba być bardzo uczciwym. Nie możecie zmusić ludzi, żeby byli uczciwi. To jest jedna rzecz, której nie możecie zrobić. Musicie być sami uczciwi. Nie macie być hipokrytami. Musicie sami zobaczyć, że cokolwiek robicie jest dla waszego dobrodziejstwa, dla waszego dobra, i musicie to robić, ponieważ to jest dobre dla was , aby rozpocząć. A potem dla dobra ludzkości. Robicie to dla dobra ludzkości.

But first and foremost thing is to meditate and to raise your Kundalini. Meditation is the only way you can grow. There’s no other way out. Because when you meditate you are in silence, you are in thoughtless awareness. Then the growth of awareness takes place, then it opens out. But if you are thinking – supposing there is a lake and the lake is completely in a turmoil. Nothing can grow. But supposing it is silent, then lotuses can grow, anything can grow in it. In the same way, if your mind is agitated and your growth is not yet fully expressing itself, then it’s such a vicious circle that you are agitated and your growth is hindered, again you are agitated, your growth is hindered.
So the best way is to take to meditation. When you take to meditation this turmoil will settle down. And when it will settle down, your growth will take place. After meditation you’ll feel definitely that you have come out very well, you have grown very well. But for that one has to be very honest. You cannot force people to be honest. That’s one thing you can’t do. You have to be honest yourself. You are not to be hypocrite. You have to see for yourself that whatever you are doing is for your benevolence, is for your good, and that you have to do it because it is good for you, to begin with. And then for the good of the humanity. You are doing for the good of the humanity.
Teraz niektórzy ludzie, którzy przychodzą będą mieć z początku dużo wątpliwości z powodu ego. Mają dużo wątpliwości z powodu ego. Jak to może być? Jak to może być? Jak? Mam na myśli, że wszystkie pytania tego typu są zadawane. Teraz musicie powiedzieć, że z początku rozwijacie swoją intuicję. Rozwijacie swoje oświecenie. Wasze światło nie jest wystarczające. Jedynie w świetle nie ma wątpliwości. Przypuszczalnie w ciemnościach myślicie, że stół nie ma okrycia. W porządku. Możecie myśleć co wam się podoba, ale jeśli jest światło , ujrzycie sami na stole piękne przykrycie. W taki sam sposób, wydarza się to nam, że musimy osiągnąć pewien stan. Ale gdy osiągniemy ten stan, nie ma pytań, nie ma wątpliwości, nie ma nic, a wy stajecie się tak wzmocnieni. To się dzieje jednocześnie. To działa. Jak tylko osiągniecie coś, to działa. A kiedy to działa, wy jesteście przekonani. To jest, powiedziałabym, nowy piękny łańcuch, który się was rozpoczyna i wówczas zaczynacie cieszyć się radością waszego Ducha. Ale ta część jest dla każdego troszkę ryzykowna, dla każdego. Bo jeśli przekroczyliście to, jesteście ponad tym. Ale jeśli jesteście wciąż odrobinę pomiędzy, uważajcie.
Możecie być zwodzeni. Możecie być trochę oszukiwani, dlatego, że w Sahaja Yodze mamy każdy typ ludzi. Drzwi są otwarte dla każdego.
Dostajemy również dużo negatywnych ludzi. Oni utrzymują się wciąż na obrzeżach. I wy sami będąc na peryferiach spotykacie tych ludzi i myślicie: „Jak to może być?” Ta osoba była taka zła. Mówi, że jest Sahaja Yoginem, ale jest tym, tamtym. To pokazuje jedno na pewno. Jeśli zauważasz kogoś tego typu, o tej mentalności, kto nie jest sahaja , jeśli widzisz kogoś, kto jest nie do przyjęcia i zachowuje się bardzo nieciekawie lub bardzo idiotycznie, to wiedzcie, że ta osoba nie jest Sahaja Yoginem.
Ale wy musicie być Sahaja Yoginami. Nie oceniajcie Sahaja Yogi poprzez innych ludzi. Oceniajcie to poprzez swój własny wzrost
i własne oświecenie. Jeśli nie jesteście oświeceni, nie możecie nic zobaczyć. Nawet jeśli jesteście trochę oświeceni lub nie jesteście
w pełni oświeceni, dostrzegacie innych ludzi. Nie dostrzegajcie innych ludzi. Dostrzegajcie siebie. Patrząc na siebie stajecie się coraz bardziej świadomi. A kiedy ta świadomość wzrasta, zaczynacie dostrzegać prawdę, jaka istnieje. Tak więc dla Sahaja Yoginów ważne jest przede wszystkim obserwowanie samych siebie. Teraz odkryliśmy, że
w grupach, które tworzą kolektywność, kiedy zaczynamy razem żyć, utrzymują się rzeczy w starym stylu. Wspólną rzeczą jest plotkowanie.
To jest , Chrystus nazywał to tak : ” Strzeżcie się szemrających dusz”.
Chrystus wiedział, że to wróci na scenę ponownie , gdy Ja będę tutaj , aby opowiedzieć wam o Sahaja Yodze.
Tak więc On już powiedział: ” Strzeżcie się szemrających dusz”.
I te szemrające dusze , przede wszystkim ich uwaga nie jest w porządku.
Ich uwaga jest tu i tam, i próbują się czegoś dowiedzieć. A potem zaczynają mówić o tym. Zaczynają stwarzać problemy. I są jakby po to, aby zniszczyć waszą Realizację. One nie chcą, żebyście osiągnęli to co osiągnęliście, ponieważ same nie mogą tego osiągnąć. Wtedy widzą, że powinieneś być zniszczony i rozmawiają z tobą w taki sposób, że sam zaczynasz wątpić w siebie. Zaczynasz wątpić w Sahaja Yogę.
Lub inaczej, zaczynają mówić o innych i próbują stworzyć problem dla ciebie.
Dlatego powiedziałabym, że nikt nie powinien rozmawiać z nikim
o innych. To jest jeden z trików, jakie one stosują , tak jak w Ramayanie.
Była tam służąca zwana Manthara. Dlatego jest takie powiedzenie
w indyjskim języku: ” Nie rozmawiaj z ludźmi na niższym poziomie”. Nie mam tu na myśli „niższym” , tak jak ludzie potocznie rozumieją, ale chodzi o poziom w sensie duchowym. Tak więc, ta pani poszła
i powiedziała do macochy Shri Ramy, która Ramę bardzo kochała :
” Spójrz, jeśli Rama stanie się królem, dla twojego syna nie będzie miejsca”, i tego typu rzeczy. I przekonała ją. Cała Ramayana została przez to stworzona, i Rama musiał pójść do dżungli.
Tak więc wszyscy ludzie tego pokroju zaczynają mówić.
A mówią w taki sposób, że wszyscy myślą, że to jest bardzo ważne, że ta pani lub ten pan mówią takie interesujące rzeczy dla nas.
A wówczas ta negatywna siła zaczyna formować grupę wśród nas. I ta grupa jest przeciw Bogu, przeciw Sahaja Yodze i to jest bardzo duży problem, ponieważ zaczyna działać ukryty nurt próbujący zniszczyć całą kolektywność.
Tak więc, jeśli ktokolwiek zaczyna mówić źle o innej osobie, po prostu powiedzcie mu: ” Zamknij się. Nie chcę słuchać niczego przeciw komukolwiek. Jeśli chcesz coś o kimś powiedzieć, idź i powiedz liderowi, nie mnie. Ja nie jestem zainteresowany”.
Wy jesteście zainteresowani swoim wzrostem.
Jeśli nie jesteście zainteresowani swoim wzrostem,co wówczas będziecie robić, będziecie patrzeć na innych, będziecie oglądać innych, widzieć innych, nie siebie. Dla własnej korzyści przyszliście do Sahaja Yogi, nie czyjejś. Przede wszystkim dla waszego zysku. A kiedy zyskacie już coś, możecie tylko pomóc innym zrobić coś w tym kierunku.
Tak więc, ważne jest, abyście zrozumieli, że pierwszą zasadą Sahaja Yogi jest to , że patrzycie na siebie. Jak się masz? Czy naprawdę robisz postępy?
Czy martwisz się o jakąś inną rzecz, np. twój biznes? A może martwisz się o swój wzrost? Co cię martwi w związku z tym? Martwisz się o swój wzrost? Jeśli martwisz się o swój wzrost, co robisz w tym kierunku? To musi być główny cel życia. Reszta rzeczy podąży za tym.
Kiedy wzrośniesz, cały kosmos zaopiekuje się twoimi problemami, ale musisz urosnąć do królestwa Bożego, to jest sedno. Przede wszystkim musisz upewnić sam siebie. Czy wzrastam? Czy zmieniam się ? Czy porzucam swoje wszystkie złe zwyczaje? Czy hamuję swój temperament?
Czy staję się spokojny? Czy jestem teraz słodki?
Czy jestem wciąż okropnym krytykantem innych?
Po prostu połóżcie swoją uwagę na sobie i spójrzcie dla siebie.
To jest jak lustro, zaczynacie widzieć siebie jak w lustrze, co złego jest was. A następnie zacznijcie to poprawiać.

Druga kwestia jest taka, że musicie patrzeć na swoje wibracje, jakie centra łapiecie. Dlatego musicie zrobić bandhan dla siebie. Robicie sobie bandhan i wiecie co z wami jest nie tak. Kiedy dacie sobie bandhan, będziecie wiedzieli wszystko o waszych czakrach i będziecie zdumieni.
Znałam niektórych ludzi, którzy dowiedzieli się, że mają raka.
Poprzez centra mogli powiedzieć: „Matko, musimy mieć raka”. Ponieważ zostało to odkryte w odpowiednim czasie, mogliśmy sobie z tym bardzo dobrze poradzić, dlatego, że dowiedzieli się o tym sami.
Spytali Mnie co mają robić, powiedziałam im i zostali wyleczeni.
Gdy poszli do lekarzy, ono potwierdzili, że mieli nowotwór, ale wyleczyli się sami i wszystko było w porządku.
Tak to jest, trzeba najpierw uważnie obserwować siebie.
Dowiadujecie się co z wami jest źle. Część z was może mieć okropne ego. Wówczas może być tak, że macie bardzo złą Agnya czakrę. Wtedy powinieneś dowiedzieć się – to jest Agnya czakra? To jest ego. Na to jest bardzo dobre lekarstwo w Sahaja Yodze, może wygląda absurdalnie, ale to jest bardzo dobre lekarstwo, wystukiwanie siebie butem, jak wiecie, uderzanie butem znane jest jako shoebeat treatment.

Teraz trzeba pójść dalej. Spójrzcie, dowiedzieliście się sami, że wasza prawa strona jest gorąca. Teraz trzeba prawą dłoń ,wnętrzem, skierować w kierunku fotografii, a lewą unieść w stronę eteru. Eter zabierze gorąco. To co się aktualnie dzieje, to to, że wasza prawa strona otrzymuje wibracje, gorąco pchane jest w lewą stronę i rozprzestrzenia się w eterze. To gorąco pochodzi z za bardzo futurystycznego życia. Ci ludzie, którzy za bardzo wybiegają w przyszłość, mają za dużo gorąca. I to gorąco musi odejść. A kiedy ono zaczyna odchodzić, będziecie zdumieni jak to działa.
Dla tego problemu są różne rzeczy, które musimy używać. Ale przede wszystkim prawostronne osoby nie używają żadnego światła. Nie powinny siedzieć w słońcu. Za to powinny siedzieć w świetle księżyca. Wskazana jest dla nich poezja . Nie powinny wkładać zegarków ani spoglądać na nie. Niech czas sobie po prostu mija.
Powinni stać się pewnego rodzaju emocjonalnymi osobami. Powinni śpiewać pieśni bhakti. Nie ćwiczyć Hatha Yogi. Jest dużo rzeczy, których prawostronne osoby nie powinny robić. Będziecie zdumieni jak ludzie sobie pomogli dzięki tego typu treatmentom, które leczą jedną stronę waszej istoty.

Lewostronne osoby są, jak wiecie, potulne. Znoszą dużo rzeczy od innych, płaczą, i cały czas są na straconej pozycji. Tacy ludzie mają problemy również, ponieważ ich organy są letargiczne, serce jest letargiczne, wątroba, jelita. Wszystko staje się bardzo letargiczne.
Wszystkie te letargiczne rzeczy mogą zostać wyleczone. Dodatkowo niektórzy mogą mieć w sobie pewien rodzaj badha, mam na myśli, że są opętane przez kogoś. Oczywiście niektórzy mogą też być opętani przez prawą stronę również. To nie dotyczy wyłącznie lewej strony.
Ale lewostronne opętania są swoistego rodzaju, gdyż dają ból w ciele.
Otrzymujecie ból ciała. Prawostronna osoba nie dostaje bólu. Prawostronna sama zadają ból. Jest bardzo sarkastyczna, bardzo agresywna , sprawia kłopoty innym, a lewostronna sama odczuwa ból.
Ma ból tu, i tam, i tam.

Lewa strona musi zostać oczyszczona, jak dobrze wiecie, światłem.
Światło jest postawione przed zdjęciem, lewa ręka skierowana do fotografii, prawa ręka na matce Ziemi. W ten sposób lewa ręka otrzymuje światło, które przechodzi i dostaje się do prawej ręki. Matka Ziemia absorbuje wszystkie negatywne siły z lewej strony.
Nie ma potrzeby robić nic w nadzwyczajny sposób.

Rano, kiedy wychodzicie, musicie dać sobie bandhan. Nie wychodźcie bez zrobienia sobie bandhanu. Uwaga powinna być przez cały czas wewnątrz, w tym sensie, że kiedy ludzie chodzą, na drodze, mają zwyczaj patrzenia, tu, tam, i uwaga się marnuje. To co powinniście oglądać, to najwyżej trzy-cztery stopy ponad ziemią i nie wyżej. Ponieważ możecie patrzeć na wszystkie piękne dzieci, kwiaty, wszystko.
Nie ma nic pięknego ponad tym. Tak więc lepiej jest oglądać to co jest to trzech, czterech stóp, jeśli to możliwe. Ustawcie swoją uwagę tak,że staje się skoncentrowana.
A wy stajecie się bardzo zrelaksowani i wasze oczy odpoczywają od nadmiaru bodźców. Oczy są bardzo ważne. Są bardzo ważne i jak zauważycie, jako, że jesteście zrealizowanymi duszami, wasze oczy otrzymują blask. Trochę światła w oczach. I to światło pokazuje, że jesteście zrealizowanymi duszami. I żeby utrzymywać to światło musicie patrzeć na rzeczy, które nie są przeciw Bogu , nie są brudne, paskudne, nie są przeciw Sahaja religii, ani Sahaja kulturze. jeśli zdołacie to zrobić, to wam to bardzo pomoże.

Ale serce może zostać rozszerzone przez Sahaja Yogę, przez jedną rzecz, przez mówienie: „Matko, przyjdź do mojego serca”. Po prostu powiedzcie dwanaście razy, to działa. A dla umysłu, możecie powiedzieć siedem razy, to działa. Jestem dostępna dla was.