Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie (Location Unknown)

Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie
Człowiek w swoich poszukiwaniach radości i szczęścia ucieka od swojego Ja, które jest prawdziwym źródłem radości. Uważa siebie za bardzo brzydkiego i nudnego, ponieważ nie zna swojego Ja. Ludzka istota poszukuje radości w pieniądzach lub w posiadaniu, we władzy lub w ograniczonej ludzkiej miłości, a w końcu i w religii, która również jest czymś zewnętrznym. Problem polega na tym, żeby skierować naszą uwagę do wnętrza. Wewnętrzny byt, będący naszą świadomością, jest energią. […]

Odręczne Notatki Shri Mataji – Rady dla Liderów (Location Unknown)

Odręczne Notatki Shri Mataji – Rady dla Liderów

(W 1992 roku Shri Mataji przekazała Yogi Mahajanowi ręcznie pisane notatki, aby przekazać je wszystkim przywódcom tamtych czasów. On zrobił kopie i wręczył je zgodnie z Jej instrukcjami. To są właśnie te notatki, które napisał wtedy Shri Mataji.)

Aby wyczuć, jak przebiega naturalny proces poprzez zasadę Kundalini, dla tej wiedzy liderzy muszą medytować i podążać za tym, co na ich własny temat dyktują im wibracje.

Po pierwsze, przed medytacją zróbcie siedem razy bandhan. […]