Šrí Hanumana pudža, 31/08/1990, Elektromagnetická sila, Schwetzingen, Nemecko

Schwetzingen, Schwetzingen Palace (Germany)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Môžete sedieť aj tu, niekoľkí… Myslím, že môžete prísť sem, je tu miesto. Niektorí sa môžu podať sem, aby mali miesto. Nebude to teda problém. Seďte tu vpredu. Je vám lepšie, vidíte? Dobre. Otvorte tieto dvere, bude to lepšie. Je to v poriadku, môžete otvoriť dvere, ak chcete. Je to v poriadku. Radšej ich otvorte. Nedajú sa tie dvere otvoriť?

Neotvárajú sa? Pane Bože! Potrebujete vysokého človeka. Potrebujete Hanumanu! Povedzte jeho meno a otvorí! Postavte pred ne stoličku. Dnes sme sa tu zišli, aby sme urobili Hanumanovu pudžu. Šrí Hanumana v nás zohráva veľmi významnú úlohu a pohybuje sa od swadištány až po váš mozog a je nám všestranným poradcom a vodcom pri plánovaní našej budúcnosti, ako aj pri našich mozgových činnostiach. Vedie nás a ochraňuje. Ako viete, Nemecko je miesto, kde sú ľudia náramne aktívni, veľmi pravostranní, nadmerne používajú mozog a sú veľmi zameraní na stroje.

Je veľmi udivujúce, ako môže božstvo, akým je Šrí Hanumana, ktorý je večné dieťa… Vyzeral totiž ako opica, mal opičiu hlavu ak nie sloniu. Bol teda večné dieťa, a pritom spravoval pravú stranu. Povedali mu: „Musíš dohliadať na slnko.” Ako prvé mu dali na starosť slnko, aby slnko v ľuďoch… Ak majú priveľa slnka, musí sa ho snažiť dostať pod kontrolu, schladiť a stlmiť ho. A tak, keďže bol dieťa, hneď ako sa narodil, keď sa dozvedel, že má dozerať na slnko, povedal si: „Čo keby som ho zjedol?“ Prebehol teda celým telom Viráty a zhltol Suryu. Museli mu vtedy povedať: „Nie, nie, nie, nie. Máš na Slnko dohliadať, nemusíš si ho vložiť do žalúdka.“ Myslel si totiž, že na slnko lepšie dozrie, ak ho bude mať v žalúdku. Pôvab jeho charakteru spočíva teda v tom, že je dieťa. A Šrí Hanumanove detstké správanie musí držať pod kontrolou pravú stranu. Ak je matka pravostranná, alebo je otec pravostranný… Pravostranní ľudia zvyčajne nemajú deti. Zvyčajne.

Ak sú príliš pravostranní, potom aj keď majú deti, nemajú ich naozaj rady, pretože na ne nemajú čas. Stále sú na ne prehnane prísni, okrikujú ich, revú na ne. Nevedia s deťmi zaobchádzať. Alebo sú príliš povoľní, pretože si vždy pomyslia: „Ja som také niečo nikdy nemal, dožičím to teda aspoň môjmu dieťaťu.“ Tieto extrémne typy ľudí, ktorí sú pravostranní, majú Hanumanu, ktorý je skrz-naskrz dieťa. Veľmi túži, veľmi túži vykonávať Šrí Rámovu prácu. Šrí Ráma je, povedala by som, postava, ktorá je úplne vyrovnaná. Je benevolentný kráľ, ktorého opísal Sokrates. Preto potreboval mať stále pri sebe niekoho, kto by vykonával prácu, vybavoval pre neho, pomáhal mu. Mohli by ste povedať sekretára. A Šrí Hanumana bol ten, kto bol na tento účel vytvorený.

Šrí Rámovi bol takýmto „asistentom“. Musím povedať, že tento výraz sa pre neho nedá použiť. Mohli by sme povedať, že bol služobníkom Šrí Rámu. Ale, vidíte, ani služoníci neprechovávajú k svojmu pánovi toľko oddanosti. Možno povedať ako pes alebo kôň, ale ani oni neprechovávajú ku Šrí Rámovi toľko oddanosti, že by ako on, keď vyrástli, nadobudli „nava“, deväť siddhí, „navadha siddhi“. Nadobudol deväť siddhí. Sú to takéto siddhi: mohol sa zväčšiť, mohol tak oťažieť, že ho nik nezodvihol, mohol sa stať taký „sukšma“, že ho nik nevidel – mohol sa tak zmenšiť, že ho nik nevidel. Je deväť siddhí, ktoré dostal. Takže toho, kto má v sebe priveľa pravej strany, kontroluje pomocou deviatich siddhí. Ako však môže držať pod kontrolou niekoho, kto sa strašne naháňa po celý život?

Robí to tak, že reguluje jeho pohyb. Spraví s ním niečo, čo ho prinúti spomaliť tempo. Vloží do jeho nôh ťažobu, a tak nemôže robiť tak veľa. Alebo vloží ťažobu do jeho rúk, takže dotyčný nemôže priveľa pracovať rukami. Vie teda vložiť silnú… silnú letargickú „ťažobu“ do toho, kto je nadmerne pravostranný. Má aj iné siddhi, ktoré sú veľmi zaujímavé. Môže predĺžiť svoj… Nemá veľa zbraní, v ruke má len jednu „gadu“. Ale dokáže si ľubovoľne predĺžiť chvost a s ľuďmi urobí poriadok pomocou chvosta. Nepotrebuje na to ruky. Ak sedí tu, môže okrútiť chvost okolo čohokoľvek.

Ak sa mu zachce, urobí si z chvosta aj horu a posadí sa na ňu. Disponuje teda všelijakými „opičími trikmi“, dalo by sa povedať – viete? A všetkými disponuje so zámerom dohliadať na ľudí, ktorí sú extrémne pravostranní. To je len začiatok. Ďalej vie lietať vo vzduchu. Len tak, nemá krídla, vie lietať vo vzduchu bez všetkého. To značí, že vie zväčšiť svoj objem natoľko, že vzduch, ktorý vytlačí svojím objemom, má omnoho väčšiu hmotnosť ako on sám – presne podľa Archimedovho princípu. Ak poznáte Archimedov princíp – že sa zväčší natoľko, že sa, dá sa povedať, začne vznášať vo vzduchu ako loď, viete? Dokáže lietať vo vzduchu a lietajúc vzduchom môže prenášať správy od jedného k druhému – cez éter. Podstata éteru, ktorý máme, je podriadená Šrí Hanumanovi.

Ovláda ho alebo je Pánom éteru, je podstata éteru alebo, povedzme, je príčina éteru a prostredníctvom neho umožňuje komunikáciu, všetky druhy komunikácie, ktoré jestvujú – aj so žľazami s vnútorným vylučovaním, ktoré máme v tele. Aj komunikácia s hypofýzou, so žľazami s vnútorným vylučovaním sa uskutočňuje vďaka Hanumanovmu pohybu, pretože môže prechádzať do nirakaru, môže prejsť do beztvarého stavu. Aj komunikácie… Využívame ho aj pri komunikácii, ktorú máme tu, možno by sme mohli povedať, že je… Máme reproduktor, máme však aj televíziu, máme rádio a všeličo iné. Kdekoľvek sa napájame na éter, to všetko je požehnaním Hanumanu a je prístupné ľuďom, ktorí sú pravostranní. Len pravostranní ľudia objavia takéto priestorové fenomény, ktorým hovoríme bezdrôtový telefón alebo prístroj bez…Máme aj telegrafy, kde sa nepoužívajú drôty. Takže sa zaobíde bez akéhokoľvek prepojenia. Všetky éterové spojenia sú teda dielom tohoto veľkého inžiniera, Šrí Hanumanu. A sú také dokonalé, také perfektné, že im nemožno nič vytknúť, a nenájdete na nich žiadnu chybu. Môže sa stať, že nie je v poriadku váš prístroj, ale čo sa týka jeho „éterovej stránky“, je bezvadný. Vedci toto všetko objavili a myslia si, že je to danosť prírody.

Nikdy sa ale nezamyslia, ako je to možné. Niečo poviem do éteru a ako to, že to prijmú niekde úplne inde? Berú to ako samozrejmosť, že niečo tu povieme alebo odvysielame do televízie a vidíme to na inom mieste. Nikdy sa nezamyslia, neskúmajú, ako to funguje. A je to zásluha Šrí Hanumanu, ktorý vybudoval nádhernú sieť, a všetky takéto javy fungujú cez túto sieť. Takže pod pravú stranu dokonca spadajú aj vibrácie v molekulách. Ako viete, máme molekuly, ako je oxid siričitý. Ak sa na ňu pozriete, síra má dva kyslíky a kyslík neustále takto pulzuje. Sú asymetrické, symetrické druhy vibrácií, všetci ste o tom museli počuť. Kto teda všetky tieto fenomény, symetrické a asymetrické vibrácie vytvára?

Nikto to nechce vedieť, nik to nechce vypátrať. Pretože, koniec koncov, kto by v atóme alebo… Predstavte si len, kto by v molekule, tak hlboko, konal túto prácu? Vykonáva ju svojským subtílnym spôsobom Šrí Hanuman. Má teda ďalšiu, znamenitú siddhi, ktorej hovoria „anima“. Anima, anu – „anu“ znamená molekula, a znamená to, že vie vstúpiť do molekuly. Alebo „renu“ je atóm. Dokáže vojsť do molekuly alebo do atómu. Mnohí vedci si myslia, že molekuly objavili v moderných časoch. Nie je to tak, pretože sú spomínané už v našich starých písmach. Je tam opis animy.

Anu, renu je tam, boli teda opísané už tam. Takže kdekoľvek vidíte pôsobiť elektromagnetické sily, je to možné na základe Hanumanovho požehnania. On vytvára elektromagnetické sily. Teraz teda vidíme, že tak ako má Ganéša v sebe magnetickú silu – je magnet, je ním – má magnetickú silu, tak môžeme povedať, že elektromagnetická sila je tou silou, ktorej hovoríme Hanumanova sila. Z materiálneho hľadiska. Z hmoty však prechádza hore do mozgu, stúpa teda od swadišthány hore do mozgu, kde zosúlaďuje, koordinuje aj rôzne časti mozgu. Koľko veľa nám teda dáva! Veď ako nám Ganéša dáva múdrosť, dáva nám on silu myslieť. Chráni nás aj, aby sme nepremýšľali o zlých veciach. To znamená, dá sa povedať, že ak nám Ganéša dáva múdrosť, potom nám Šrí Hanumana dáva vedomie.

Dúfam, že chápete, aký je medzi nimi rozdiel. Múdrosť je čosi, pri čom vedomie veľmi nepotrebujete, pretože ste múdri, viete, čo je dobré a čo zlé. Vedomie je však potrebné v osobe, ktorá má byť pod dohľadom, a tento dohľad zabezpečuje Šrí Hanumana, ktorý v ľuďoch predstavuje vedomie. Toto vedomie, ktoré je Šrí Hanumanovou subtílnou podobou v nás, ktoré nám dáva… V sanskrite sa tomu hovorí „sat asat vivekabuddhi“, čo znamená – „sat“ je pravda, „asat“ je nepravda, a „viveka“ znamená rozlišovanie, a „buddhi“ je inteligencia. Inteligenciu na rozlišovanie medzi pravdou a nepravdou nám teda dáva Šrí Hanumana. V sahadžajogínskom systéme je, ak povieme, že Ganéša je ten, čo nám dáva… Je adhyakša, to znamená, že je… Hovorím mu rektor univerzity. Je ten, kto nám stále udeľuje hodnosti: „Teraz si vystúpil nad tú čakru, tú čakru,tú čakru.“ A pomáha nám dozvedieť sa, na akej sme úrovni. Ganéša nám teda dáva, nazvime to „nirvičara samádhí”, ktorému môžeme hovoriť bezmyšlienkové vedomie, a nirvikalpa samádhí. Dáva nám toto všetko a ešte aj radosť. Ale chápanie: toto je správne, toto je pre naše dobro, rozumové chápanie nám dáva Šrí Hanumana.

A pre západných ľudí je veľmi dôležité, aby bolo rozumové, inak by bolo pre nich nezrozumiteľné. Ak čosi nie je mentálne, nevedia o tom premýšľať. Musí to byť mentálne. Mentálne chápanie, či je čosi dobré alebo zlé, nám teda dáva Šrí Hanumana. Bez neho, aj keby ste sa stali svätcom, budete… Samozrejme, budete svätcom a budete sa tešiť zo svojej svätosti. Bola by ale takáto svätosť rovnako na mieste, či žijete v Himalájach alebo sa pohybujete medzi ľuďmi, aby ste im dávali realizáciu? Všetku šikovnosť, túto vivekabuddhi, všetko figliarstvo, všetko rozlišovanie, všetky inštrukcie, všetku túto ochranu nám dáva Šrí Hanumana. Keďže Nemecko je krajinou, ktorá je veľmi… Nesmierne… Povedala by som, že je ako „stelesnenie“ pravej strany, a pretože je stelesnením pravej strany, je veľmi dôležité, aby tu bol ochranca pravej strany uctievaný. Ale pri všetkej svojej vivekabuddhi, schopnosti rozlišovať, vie jedno – že je bezvýhradne v službách Šrí Rámu. Kto je vlastne Šrí Ráma?

Šrí Ráma je benevolentný kráľ. Koná pre dobro. A samotný Šrí Ráma je „formálny“ kráľ, čosi ako „sankóča“, tak mu hovoríme. Musím povedať, že to anglické slová nevedia dobre vystihnúť. Šrí Ráma je však taký, že sa nestavia do popredia. Drží sa v úzadí, je veľmi vyrovnaný. Je veľmi vyrovnanou osobnosťou. Preto Hanumana, viete, stále túži vykonávať Rámovu prácu, vždy. Ak Šrí Ráma povie: „Dobre teda, choď a dones… “ Povedal mu: „Choď a prines… sandžeevani,“ to je istá bylinka, ktorú potrebovali na oživenie Lakšmanu. Šiel po ňu a priniesol celú horu: „Priniesol som radšej celú horu.“ Takáto je to osobnosť, vidíte?

Priniesol teda… V tom je detská podstata jeho správania. A riadil sa pritom princípom: „Ak Šrí Ráma o niečo požiada, nech je to, čo chce, urobím to.“ Je to teda, povedala by som, ako vzťah gurua a Šeešu. Dokonca hlbší, pretože Šeeša je len čosi také ako hadí služobník. On je však bezvýhradne oddaný Bohu, úplne oddaný Bohu a to, čo je v ňom najdôležitejšie, je odovzdanosť. Teraz sa pozrite: táto odovzdanosť sama o sebe poukazuje na to, že všetci pravostranní ľudia sú oddaní Bohu a svojim šéfom. Väčšina pravostranných ľudí je veľmi oddaná svojmu šéfovi, oddaná svojej práci, niekedy sú oddaní aj manželke. Posluhujú však nesprávnym osobám, nevedia rozlišovať. Vždy dospejete k tomu, že nemajú žiadne rozlišovanie. Ak si však vezmete na pomoc Hanumanu, napovie vám, že máte byť oddaní Bohu všemocnému a nikomu inému alebo svojmu guruovi, akým bol Ráma. Inak nemáte byť oddaní nikomu.

A vtedy ste voľní ako vták a máte v sebe všetkých deväť síl. Hanumanovým poslaním je pôsobiť ako protijed, ako protijed proti vášmu nadmernému premýšľaniu, protijed na vaše ego. Ako si vie poradiť s egom ľudí, vidieť na roztomilom spôsobe, akým spálil celú Lanku, Ravanovo hlavné mesto, a na tom, ako ho obrátil na posmech. Pretože, viete, každého egoistu musíte obrátiť na posmech. Potom bude v poriadku. Ako keď šiel za ním prvý raz. Keď ho Ravana uvidel a povedal: „Čo si zač? Kto si?“ „Opičiak.“ A vystrčil k nemu chvost a pošteklil ho pod nosom. To on teda obracia egoistických ľudí posmech. Ak vám chce nejaký egoista ublížiť, je to on, čo si z neho vystrelí takým spôsobom, až žasnete, ako mohol ktosi, čo sa tak naparoval, spadnúť ako Humpty-Dumpty tak nízko a rozbiť si „korunu“.

Vidíte teda, to je Hanumanova práca chrániť vás pred egoistami. A chráni aj egoistov tým, že ich uvedie na pravú mieru, ako napríklad Saddama. V Saddamovom prípade som len požiadala Hanumanu, aby sa o to postaral, pretože viem, že to urobí. Ako len vmanévroval Saddama do najrozličnejších situácií, takže ani nevedel, čo si počať, nevedel, kam sa podieť! Keby bol totiž povedal: „Dobre, vstúpime do vojny,“ bol by to koniec Iraku, jeho vlastný koniec, bolo by po Kuwaite, po všetkej nafte. Teda všetci by sa dostali do ťažkostí. A čo by bolo s ním? Ani jeho by nebolo, pretože keby museli Američania bojovať, šli by do jeho krajiny a tam by bojovali. Nebojovali by v Amerike, nebol by šiel s nimi bojovať do Ameriky. Možno by umrelo aj zopár Američanov… Takže teraz aj v Saddamovom mozgu pracuje Hanumana a hovorí mu: „Teraz sa pozri, vážený, keď urobíš to a to, stane sa to.“ Pracuje v mozgoch všetkých politikov, všetkých týchto egoistov.

Z času na čas nimi otrasie a potom niekedy zmenia svoju politiku. Spamätajú sa a dajú veci do poriadku. Ďalšou úžasnou kvalitou Hanumanu je aj to, že robí, vedie ľudí… Je akýmsi sprostredkovateľom. Vedie ľudí k tomu, aby sa stretli. Aj dvoch egoistov prinúti stretnúť sa a potom navodí takú situáciu, že sa z nich stanú priatelia a umiernia sa. Celý jeho charakter má teda na vaše vnútro ten vplyv, že vidíte svoje ego, že rozoznáme: „Ó, to vystrája moje ego“ a potom ste ako dieťa, milí, radostní a šťastní. Vždy má chuť tancovať, v jednom kuse tancuje a pred Rámom sa vždy skloní a stále chce robiť všetko, čo si Ráma želá. Tak ako stojí Ganéša za mnou, stojí Hanumana tu pri mojich nohách a to je jeho miesto. Rovnako, keby sa Nemecko – ako sa Philip… Opýtal sa ma, keby bolo Nemecko ako Hanumana, akú by sme potom mali dynamickú silu, keby boli rovnako nápomocní. A Hanumanov sklon poslúžiť, ako vidieť, dosahuje také rozmery, že… Poznáte príbeh o Síte – keď mu dala náhrdelník, nechcel ho nosiť, pretože v ňom nebol Ráma.

Raz mala Síta pocit, že je stále pri nich, takže ju istým spôsobom oberá o súkromie. Povedala mu teda: „Pozri sa, môžeš vykonávať len jednu prácu. Nemusíš robiť všetko.“ Zvykol za Šrí Rámu robiť všetko. Povedala: „Mal by si tu byť len na jednu prácu. Vyber si, ktorú len chceš.“ Odvetil: „Vieš, chcel by som byť pri Šrí Rámovi len vtedy, keď kýchne, aby som mohol urobiť toto.“ Viete, keď v Indii niekto kýchne, musíme týmto urobiť takto, pretože kýchanie, viete, má uvoľniť… Uvoľniť negativity, aby vyšli von. Robíme teda takto, keď kýchnete. Alebo keď ste ospalí a zívate, vtedy tiež väčšinou robíme takto. Povedal teda: „Vždy, keď kýchne, dovoľ mi robiť toto.“ Voláme to čutki. Neviem, ako tomu hovoríte vy. „Čutki, dovoľ mi to robiť.“ Síta si povedala: „To je málo práce, pre tohoto chlapíka, nebude tu teda stále.“ Viete?

Ale Hanuma neodchádzal. Povedala teda: „Prečo tu teraz ešte postávaš?“ „Čakám na to, ako by som mohol odísť?“ A takto – keďže mu to prisľúbila, dopredu mu to sľúbila: „Dobre, pridelíme ti túto prácu,“ nemohla mu ju teraz vziať. Prisľúbila mu ju. Takže tam stále takto stojí, len aby pre Šrí Rámu urobil toto. Jeho roztomilosť teda spočíva v tom, že sa v každej chvíli, v každej minúte snaží poslúžiť, že je bedlivý, že je tu. Aj v Sahadža joge. Mám k vám rozličné vzťahy – ako Guru, ako Mama a ako… Ani neviem, nespočetne veľa. Sú tu ale tieto dva vzťahy, o ktorých vieme: že som vaša Mama a váš Guru. Teraz. Ako Guruovi mi najviac záleží na tom, aby ste sa učili o Sahadža joge, aby ste sa stali expertami v Sahadža joge a aby sa z vás samotných stali guruovia.

To je moja jediná starosť. Ale na to je nevyhnutná úplná odovzdanosť. „Islam“ znamená oddanosť. Musíte sa teda oddať. Ak sa odovzdáte, len vtedy sa naučíte, ako treba… Ako treba pristupovať k Sahadža joge. A ešte aj oddanosť vytvára Šrí Hanumana. On vás učí, ako sa oddať, alebo on vás robí oddanými, pretože egosti sa neoddajú. Vtedy vytvára rozličné prekážky alebo robí zázraky či triky, vďaka ktorým sa žiak sám oddá guruovi. Inak nie je oddaný, robí mu potiaže oddať sa a sila, ktorá ho vedie k oddanosti ku guruovi, je tiež Hanumanova. Teda nielenže je sám oddaný, vedie k oddanosti aj iných.

Len kvôli egu sa totiž neviete odovzdať. Bojuje teda s vaším egom a pokorí ho a privedie vás k oddanosti. Svojím svojským spôsobom teda, povedala by som, poukázal na to, že na pravej strane je nádherná sféra. Aby sa z nej bolo možné tešiť, mali by ste byť úplne oddaní svojmu Guruovi, ako by ste boli Guruovým služobníkom. Čokoľvek musíte pre Gurua urobiť, musíte to urobiť. Musíte si samozrejme uvedomiť, že váš guru vám musí dať aspoň realizáciu. Inak to nie je guru. Ale komukoľvek, kto vám realizáciu dá, musíte byť takí oddaní, že by ste mali byť ako služobník, nemali by ste sa za to hanbiť. Ako si teraz niekedy, viete, idem… Povedzme, že idem lietadlom, a niekedy nemôžem mať topánky na nohách, pretože sú veľmi opuchnuté. Preto si zvyknem vziať topánky do ruky a tak idem.

Videla som však Sahadža jogínov, ktorí tiež vzali moje topánky a chodili s nimi, a nehanbili sa za to. Sú veľmi hrdí na to, že nesú moje topánky. Nie je to teda… Mali by ste byť hrdí na to, že máte možnosť toto všetko robiť a že ste oddaní svojmu Guruovi. Zaujíma vás len, ako by ste poslúžili svojmu Guruovi, ako môžete Gurua potešiť a ako sa môžete ku Guruovi priblížiť. Nejedná sa o telesnú blízkosť, ale akýsi druh komunikácie, vzájomného porozumenia. Aj tí, ktorí sú odo mňa ďaleko, ma môžu cítiť v srdci. A práve kvôli tomuto musíme získať túto silu od Šrí Hanumanu. Ďalej, on je ten, čo ochraňuje aj božstvá. Ochraňuje. V tomto je rozdiel medzi ním a Šrí Ganéšom.

Šrí Ganéša dáva energiu, šakti, ale ten, kto ochraňuje, je Šrí Hanumana. A tak by ste v čase, keď bol Šrí Krišna Ardžunovým vozatajom, našli hore na jeho voze sedieť Hanumanu, nie Šrí Ganéšu. Sedel tam Hanumana a dával naň pozor. Aj preto, že Šrí Ráma je samotný Šrí Višnu, musí sa o neho starať. Je anjel, ako viete. Podľa kresťanov, mali by sme povedať podľa Bibile, je anjel zvaný Gabriel. Ďalej, Gabriel je ten, kto priniesol posolstvo Márii, pretože je vždy poslom. A je pozoruhodné, že použil tieto slová: „Immaculata Salve“ – to je moje meno. Moje prvé meno je Nirmala, čo značí „Immaculata“ a priezvisko je Salve. Oslovil ju týmito dvomi slovami.

Aj dnes ma udivilo, že keď mi chceli dať darček, vybrali čajový a obedový servis, ktorý sa volá „Mária“. Mária mala teda po celý svoj život veľakrát dočinenie s Hanumanom. To znamená, že Mária je Mahalakšmi. Keďže Síta bola Mahalakšmi – Síta, potom Radha – musí byť Hanumana pri nej, aby jej poslúžil. Preto, viete, niekedy ľudia vravia: „Mama, ako to, že si to vedela? Mama, ako si sa to dozvedela? Mama, ako si poslala odkaz? Mama, ako si to urobila?“ Viete si predstaviť, že to je Šrí Hanumanova robota? On to robí. Ak mi niečo preblesne mysľou, okamžite sa toho chopí a urobí to.

Pretože, ako som povedala, celá jeho organizácia je ohromne dobre prepracovaná a vedená. Všetky posolstvá, odkiaľ sa berú? Mnohí povedia: „Mama, iba som sa k tebe pomodlil…“ Bol jeden pán, ktorého mama bola veľmi chorá. Šiel ju navštíviť. Zomierala na rakovinu. Povedal: „Nevedel som, čo si počať, tak som sa len modlil: Mama, prosím, zachráň moju mamu.“ Teraz, nakoľko je ten pán úprimný, aký je to hlboký sahadža jogín, to Hanumana vie. Vie, čoho je hodný. A okamžite, nebudete tomu veriť, do troch dní sa žena, ktorá umierala, uzdravila, bola v poriadku. Priviezol ju do Bombay a lekár povedal: „Nemá vôbec rakovinu.“ Mnohé z toho, čomu hovoríte zázrak, je dielom Šrí Hanumanu. On je ten, čo robí zázraky.

Robí zázraky aj preto, aby ukázal, akí ste hlúpi, akí ste pochabí, pretože je na pravej strane, vidíte, prechádza na stranu, kde je ego. Vďaka egu človek vždy ohlúpne – je to, pravdu povediac, zákonitosť. Vďaka egu ohlúpnu: „Ó, čo je na tom zlé?“ A preto vidíte, že veľa ľudí robí strašné hlúposti. Nevieme pochopiť, prečo to robia. Hovoria: „Čo je na tom zlé?“ Zlé na tom je to, že sa to Hanumanovi nepáči. O to ide, a potom sa to obráti proti nim. Keď konajú hlúpo, obráti sa to proti nim a potom zistia: „Urobili sme veľkú chybu“ alebo: „Bola to hlúposť.“ Niekedy je strašne, strašne ťažké vypátrať príčinu spätne. Napr. u chorôb, ktorým hovorím yuppisácke choroby, to už nie je možné. Hanumana totiž odobral elektromagnetické sily týmto ľuďom a teraz nepôsobia, nejestvuje prepojenie s vedomou mysľou.

Vaša myseľ teda nemôže konať, jednoducho „vypne“. Len ak by uctievali Hanumanu s rovnakou oddanosťou, mohli by byť zachránení. Ale nie je ľahké presvedčiť yuppisákov o čomkoľvek, viete. Povedia: „Neveríme tomu, no a čo?“ No a čo? Umriete, čo iné? To je jediné, čo vás zastaví. Ak je to pre vás jediný spôsob života, žite si ho. Je toľko aspektov Hanumanu, o ktorých by som vám mohla rozprávať. Ale, povedzme, čo sa týka jeho tela… Viete, ako je Šíva pokrytý gherom… Gheru nazývate… Je to istý druh… Viete, že gheru je… Je to do červena sfarbený kameň, ktorý je veľmi, veľmi horúci. A, povedzme, keď je chladno urobia sa vám niekedy vyrážky, ktoré keď potriete gherom, zahoja sa.

Alebo dostanete kvôli nejakej badhe isté kožné choroby, ktoré sa liečia gherom, pretože je veľmi horúci, a utíši vás. Šrí Ganéša je naopak pokrytý oxidom olova, červeným oxidom olova, ktorý je extrémne chladivý. Oxid olova je veľmi studený. Keď sa dotknete olova, zistíte, že je veľmi studené. A tento oxid olova, ktorý sa používa na potieranie jeho tela, má kompenzovať horúčosť alebo dôsledky horúčosti, ktorá je v ňom. Preto ho v sanskritskom jazyku nazývame sindhura a aj v Marathi či Hindi ho volajú šindhura. Musia teda vždy nájsť farbu, ako je táto. Je teda šťastie, že som vo Viedni dostala toto sárí a mám ho pre túto pudžu, pretože sa veľmi dobre hodí. Takže je vždy pokrytý touto farbou, ktorej hovoríte sindhurová farba, oxidom olova, hoci hovoria, že spôsobuje rakovinu. Ľudia vravia, že oxid olova môže zapríčiniť rakovinu, ale oxid olova je veľmi chladivý, môže schladiť natoľko, že sa môžete dostať do ľava.

A rakovina je psychosomatická choroba, čo môže byť príčinou, že ju môže vyvolať. Dalo by sa povedať, že veľmi nepriamym spôsobom môže vo vás vyvolať rakovinu. Ak je totiž veľmi chladno a vy sa dostanete naľavo, na ľavej strane vás môžu napadnúť vírusy, ktoré vám môžu spôsobiť potiaže. Ale ten istý oxid olova je veľmi dobrý pre ľudí, ktorí sú príliš pravostranní. Ak si ho dajú na adžnju, upokoja sa, „schladia sa“. A robí im veľmi dobre, ak si ho dajú na adžnju, pretože im „schladí hlavu“. Prestanú sa hnevať, prestanú sa rozčuľovať. Je to náramne dobrá vec. „Lieči“ teda náš hnev, „lieči“ našu uponáhľanosť, našu ulietanosť, našu agresivitu. On je ten, kto to robí.

Ďalej. Preľstil Hitlera. Ako? Hitler používal Šrí Ganešu ako symbol, preto kreslili swastiku v smere hodinových ručičiek. Potom si naň Hanumana vymyslel lesť. Čo urobil? Priviedol ich k tomu, že šablónu, ktorú pužívali na kreslenie swastiky, ako tomu hovoríte… Tak či onak… Nejako zariadil… Narafičil to teda tak, že si povedali: „Mali by sme ju používať opačne.“ Akonáhle ju začali používať opačne… To bol Hanumanov trik. Ja som mu ho navrhla, ale on ho zahral. Začali používať Ganéšu z „opačnej“ strany. Toho istého Ganéšu, kvôli ktorému si Šrí Hanumana robil starosti: ako by on mohol premôcť Šrí Ganéšu?!

Je totiž najstarší, ako by teda mohlo obísť jeho autoritu? Okrem toho je božstvo a Hanumana je anjel. Akonáhle ich preľstil, spojili sa a spolu zabránili Hitlerovi zvíťaziť. Takúto lesť im pripravil. Jedná sa teda o takéto malilinké, nenápadné triky. Raz, pamätám sa, som mala pudžu v Nemecku a Nemecko je krajina, kde používa svoje triky Hanumana veľmi často, pretože ho, ako som vám povedala, potrebujú najviac. Takže v Nemecku… Mali sme tam pudžu a na pudži ju (swastiku) urobili naopak – omylom. Nezbadala som to. Zvyčajne sa veľmi pozorne dívam, ale, neviem prečo, v ten deň som to nevidela. Aj to musel byť jeden z Hanumanových trikov.

A keď som to videla, povedala som si: „Ó, Bože, koho to len zasiahne? Kde sa to odrazí? Ktorú krajinu to postihne?“ Nepostihlo to Nemecko, postihnuté bolo Anglicko. Pretože Anglicko – pracovala som tam veľmi ťažko a zanedbávali Sahadža jogu natoľko, boli v tom takí letargickí, že sa to obrátilo proti nim a zasiahlo to ich. To on teda prichádza v podobe prietrže mračien. Dokáže sa prehnať ako rýchla, strašne rýchla smršť a všetko zničiť. Všetko toto vyvolála pomocou svojich elektormagnetických síl. Všetka hmota, všetka hmota je teda v jeho moci. Ovláda všetku hmotu a vytvára pre vás dážď, nechá pre vás vyjsť slnko, vyrobí pre vás vánok. Vytvára všetky tieto fenomény len preto, aby sme mali pudžu, ako sa patrí.

Aby bolo naše stretnutie, ako má byť, zariadi všetko nádherným spôsobom. A nik ani len netuší, že práve Šrí Hanumana je toho pôvodcom, a mali by sme Šrí Hanumanovi za to vždy poďakovať. Čo sa týka dnešnej témy… Teda, je toho… Ja… Keby som mala o ňom rozprávať, hovorila by som celé hodiny. Jedno vám však povedať musím, a to, že mám pocit, že je to požehnanie, že máme v tomto paláci Šrí Hanumanovu pudžu. Bol totiž vždy veľmi majestátne božstvo či anjel a toto miesto je majestátne a nádherne urobené, je tu všetko a páčilo by sa mu. Nie je osobnosť typu „sanyasa“, nie je askét. Za normálnych okolností sú pravostranní ľudia askéti. Stanú sa… Robia… Pravostranní ľudia chcú mať všetko veľmi strohé, rovné. Najradšej by si „odholili“ nos, keby to bolo možné, z tvárí! Vidíte?

Hanumana taký nie je, je úplne iný. Hanumana má rád krásu, obdivuje dekoratívnosť a robí z ľudí opak askéta. Hanumana vám teda dáva takéto niečo. Mnohí nasledovníci Hanumanu však stále tvrdia, že ženy by si nemali chodiť pre Hanumanov daršan, pretože Hanumana je brahmačari, ten, kto nechce, aby sa naň ženy dívali, pretože nie je celkom zahalený šatami a má na sebe len kús látky. Preto „nechce“, aby ho ženy videli. Ak však vezmú ženy do úvahy, že je len dieťa, potom na tom nezáleží. Myslím si však, že ľudí nenapadne, že je len dieťa. Záleží dieťaťu na tom, či má na sebe šaty alebo nemá? A ešte k tomu je opica a opice nemusia nosiť šaty. Takže nech má na sebe čokoľvek, je to viac než dosť a vôbec nemáte pocit, že by bol nahý alebo čosi také.

Vidíte len jeho ľúbeznú podobizeň, ohromne roztomilú podobizeň. Niekedy si želám, aby ste urobili jeho fotografiu, ako ste odfotili Šrí Ganešu. Potom si ho veľmi obľúbite, také je to roztomilé zlatko. A hoci je mohutný a velikánsky a má nechtiská, keď nežne berie do rúk moje chodidlá, stiahne ich. Ja veľmi nežný, nevýslovne nežný a nádherným spôsobom mi hladká chodidlá. A videla som, akým spôsobom pristupuje ku všetkému – ohromne nežným spôsobom. Mám teda pocit, že Nemci začínajú byť veľmi nežní pri riešení problémov, v jednaní s ľuďmi. Dochádza ku takejto zmene a ja si myslím, že ich požehnal Hanumana. Nech vás Boh žehná! Teraz, dnes nemusíme robiť Ganéšovu pudžu, ale… Môžete mi pri nejakej piesni raz umyť chodidlá, pretože vždy, pred každou pudžou, je treba urobiť Ganéšovu pudžu.

Ale nemusí byť veľmi rozsiahla. Len… Kde je Barbara? Požiadajte ju o fľašu s teplou vodou, pretože ma Ganéša ochladzuje… A Hanumana ma dole úplne „zmrazil“. To Hanumana ma, viete, odzadu celkom ochladil, a všimnite si, ako tu teraz zostalo chladno, v celej miestnosti, potom, čo som o ňom hovorila. Toto je dnešné Rusko. A tu, pozrite sa, je Hanumanova farba, celkom ako moje sárí. A Hanumana, to je Gabriel, len si predstavte: je to ruská povesť, Rusi teda vedeli, že nosieval šaty takejto farby. Len si to predtstavte! A sedí na koni… A hovorí sa aj, že Gabriel… povedal Mohammedovi Sáhibovi o siedmych… On dal Mohammedovi Sáhibovi koňa, aby mohol navštíviť sedem nebies. Viete?

On mu ho dal. Áno, aby videl Boha Všemocného na výsosti, teda v siedmyh čakrách, dal mu Hanumana… Je to tak. Pretože Mohammed Sáhib bol na ľavej strane, mal Čandra Ma. Preto mu ho dal. Je to teda nádherný exemplár. Mali by ste mať tu… Ale vyrobili ho v Nemecku, vyrobený v Nemecku.