Shri Mataji’s Letter, Usa 1972 (United States)

Fëmijët e mi të dashur,
Çfarë po kërkoni?
Pse jeni duke vrapuar pas te paqellmishmes (kuturu) dhe papercaktueshmes?
Gëzimi që ju keni kërkuar në fitimet materiale, gëzimi që ju jeni duke kërkuar në pushtet, gëzimi që është zhdukur në fjalët e librave – e ashtu-quajtura-  Njohuri është humbur e gjitha në veten tuaj, dhe ju jeni ende në kërkim dhe duke e kërkuar!
Ju mund ti kushtoni vëmendje çdo gjëje jashtë vetes suaj! Ju jeni të humbur në mendimet tuaja, […]