Guru Purnima, Mumbai 1972 (Location Unknown)

Unë duhej te behesha Guru në këtë jetë, pasi kjo nuk ishte bërë në ndonjë jetë tjeter. Për herë të parë, puna e një Guru duhej bërë. Ndoshta sepse edhe një nënë duhej te behej Guru.
Kjo është menduar të jetë Kali YUGA dhe ndoshta vecanerisht për këtë arsye, të gjitha shaktis e Hyjnores vënë së bashku duhej të rrjedhin nga zemra e nënës …..  Eshtë e gjitha në fatin tonë dhe kjo është arsyeja pse në këtë jetë pozita e Guruse duhej te ishte pranuar. […]