Пуджа за Дивали

Dollis Hill Ashram, London (England)


IMPORTANT NOTICE This transcript has NOT been verified, would you like to help us verify?
Translate this text yourself
Send Feedback
Share

Пуджа за Дивали
Ашрам Долис Хил, Лондон – 20 октомври 1979 г.

….

На 14-ия ден той беше убит от Шаданана, Картикейа – синът на Парвати и Шанкар (Шива – б. пр.), който беше много могъщ израз на рудра шакти, тоест на убиващата сила на Бог. И Той (Картикейа – б. пр.) беше роден специално за тази цел – да убие Наракасура . Този ракшас беше такава заплаха и беше съсипал живота на толкова много хора. Създаде такава бъркотия и хората не знаеха как да намерят закрила. Тогава, когато Наракасура беше убит от Шакти във формата на Шаданана или Картикейа, имаше празненства навсякъде. Хората празнуваха на следващата вечер и тази следваща нощ беше най-тъмната нощ от цялата година, каквато е днес. 15-ият ден от намаляващата луна е наречен амавасйа (новолуние – б. пр.). Така че това е най-тъмната нощ.

Винаги има тъмни нощи веднъж във всеки месец, но това е най-тъмната нощ от цялата година и е точно преди Наракасура да бъде убит. И всичките светлини в къщата са запалени и много от светилниците изгарят. Разбира се, електрическите лампи са различни от тези, както знаете, които през цялото време изгарят бадхите (мъртвите същности – б. пр.). Така че след смъртта на Наракасура – той имаше голяма собствена армия, докато беше могъщ и беше хипнотизирал много хора – за да се освободят от останалите такива, хората палеха всички тези светилници, така че всички онези дяволи, които се още се навъртаха наоколо, да бъдат изгорени. А вие можете да разберете в Сахаджа Йога как светилникът гори и как чрез светлината бадхата е отстранена. Но все пак всички светлини в къщата трябва да се запалят. Трябва да отидете и да запалите всички светлини в къщата. Вътре и вън, навсякъде би трябвало да има светлина. Нито една стая не бива да се държи тъмна, защото там се крие мракът. Така че нито един ъгъл не бива да е тъмен. После, знаете, Рама уби Равана на десетия ден от нарастващата луна – това е Душера – и той беше изгорен. А Рама се върна с аероплан, наречен пушпак, от Айодхйа до столицата Си, където беше коронясан на същия ден.
Астрологично сме научили, че има три и половина благоприятни дни, когато не трябва да се допитвате до никакви книги по астрология, които са наречени панчанга, за да разберете дали е благоприятен моментът или не. За всяка пуджа, за всяка добра работа за вършене хората се консултират в Индия с панчанга, тоест с тази книга, за да разберат коя дата е благоприятна и коя не. Една от тези дати е днес – денят, когато можете да направите всякакво добро нещо, да решите всякакво добро нещо. Днес е денят да се закълнете, че ще мислите за нещо велико, че ще си представите нещо голямо, ще помолите за дар, ще направите голяма пуджа – това е един от най-големите дни. Един от тях, наричаме ги мухуртаас, когато не се допитвате до тези книги. И ето защо раджабхишек, тоест церемонията по коронясването на Шри Рама, се състоя на този ден.

Така че има толкова много аспекти на това, че след като Рама уби Равана – друга сатанинска сила – се празнува Дивали. Това също се празнуваше и по-рано, когато беше убит Наракасура. И ето как ние изразяваме радостта и щастието си, нашата благодарност към Бог, че Той винаги ни е закрилял чрез Своята сила, със Своята Шакти и е унищожавал всичките ракшаси и всичките зли сили на света. Това е времето на Деня на благодарността. На този ден отиваме при по-възрастните и им благодарим за каквото са направили за нас. Днес е денят, когато трябва да помолим Бог да благослови всички тези хора, всички онези, на които трябва да благодарим.

За нас също е много тържествен и много щастлив ден, защото сега чувствам, че от утре Сахаджа Йога ще поеме в нова посока. От утре започва Новата година. И това е Новата година на Шаливаханите, по календара на Шаливаханите. Имаме два календара – единият е Викрам, другият е Шаливахана. А Шаливаханите са династия, както знаете, и те са Миете предци, които започнаха този календар.

Има две истории за Шаливахана. Едната казва, че този мъж е отсякъл клон и е стоял на него, затова го нарекли така. Но всъщност шаливахана означава шал (носещ шал – б. пр.). На марати шаТе отговориха, че вие сте шаливахани. лът се казва шали и този, който носи шала на Майка, е наричан шаливахана. И когато някои йоги отидоха в Индия – ако си спомняте за Рахури, на онова място, Рахури Нандгаон – вие също видяхте мястото, където са живели Моите предци и всички тези места. Хората ди дадоха да носите шалове. А Аз ги попитах защо ви раздават шалове. Те казаха, че вие сте шаливахани, всички вие, и затова трябва да ви дадат шалове. И бяха много щастливи да го направят.

Така че утре е денят на Новата година. А защо е нужно да имаме ден за Нова година в живота? През последната година онези, които получиха Реализация, са големи щастливци, но проправяйки си път през Себереализацията, човек губи целия си ентусиазъм и идеализъм, който е имал когато е получил Реализация. Вие си мислите да направите толкова много неща за това. Когато получите Реализация, вие сте толкова погълнати от нея. Радвате й се толкова много, че си мислите, че е дошло времето да направите това и онова, да се свържете с някои хора и да дадете това или онова на някого, да свършите определена работа, да покажете на Майка какво ви е дала. Аз създадох толкова много пластове в нея, понеже това е ново преживяване, велико преживяване, единственото преживяване, което сте очаквали.
И също решете: “Сега ще бъда факлоносецът на тази велика светлина, която влезе в мен. И ще се превърна в една от светлините на тази Дийпавали. – Дийпавали, дийпа означава “светлини”, а ваали означава “редица от светлини. – Така че ще бъда една от тях. И ние ще осветим пътеката на хората, които искат да имат Себереализация.”

Всички тези велики идеи ни идват, когато се докоснем до дълбините си и се чувстваме отговорни за цялото останало човечество. Но когато постепенно осъзнаете, че има много проблеми във вашето извисяване, а Кундалини се връща обратно и после се издига отново, осъзнавате, че трябва да се коригирате доста много. Тогава започва тази част с коригирането и вие мислите за себе си повече отколкото за другите. А също други неща, с които сте се отъждествявали, като собствените си проблеми, собствените си идеи, амбиции, професии и всички тези неща, в които сте били влюбени до момента, започват да се прокрадват в ума ви. И започвате да забравяте момента, в който сте получили вашата Реализация, и всичко, което сте обещали на себе си да направите.

Така че Новият ден идва да ви напомни, че няма значение какво се е случило – случило се е, свършено е. Днес за вас отново е дошъл нов ден, за да обещаете отново. Отново започвате да се радвате, знаейки, че слънцето е дошло и с него – освеженото, новостта, свежестта на живота. И тогава пак започвате новия ден с по-голям ентусиазъм, с нови идеи, с нови обещания, с нови обети и с по-голямо разбиране за Сахаджа Йога.

Онези, които са получили сега Реализация, трябва да знаят какво всъщност се случва, докато съзрявате. Вие започвате да променяте отношението си. Даже днес някой Ми зададе въпроса какво би трябвало да се случи на всички вас. След известно време отношението се променя; толкова променено е, че вие знаете, че не търсите повече, а сега трябва да давате. Ние говорим за даване, и никога повече за търсене, защото сте я открили пълна. Докато стомната не е пълна, в нея може да се налива вода; когато водата стигне до ръба, тогава тя казва “стига, край”. Ако налеете още, то ще отиде при другите. Така че когато това отношение се развие във вас, би трябвало да знаете, че сте зрели. Това отношение е само за да ви изпробва и да се види дали сте зрели. Без въпроси, без проблеми, само мисъл, която наистина покрива цялото пространство пред нас – само така ще доведем другите до тази велика райска атмосфера на Божествена любов.

Първо, човек се страхува, после развива защити. Той се притеснява, непрекъснато си прави бандани, следи за собствените си вибрации. След това хваща блокажи, притеснява се, не иска да се среща с някои хора, обвинява другите и казва, че те не са наред и избягва някои хора. Всички тези неща се случват. Постепенно ставате абсолютно едно с вашето удовлетворение. И след това се появява въпросът: “Как да обичам този човек? Как да дам любовта си на този човек? Как да се изразя така, че той също да скочи в това небесно блаженство?” После вниманието става стабилно. Вие не обръщате внимание на това или онова. Цялото ви внимание е върху това. Ставате по този начин Гуру в Сахаджа Йога. Това постижение се случва в мнозина от вас. Имате спадове и възходи, без съмнение. Но забравете всичко това. Толкова приятно, толкова е прекрасно да видя, че в Моя живот във вас се е случило всичко това, че се чувствате отговорни за него.

Вие не можете да насилвате другите за Сахаджа Йога. Трябва да знаете това! Не може да има никакво придумване, а само вашата любов би трябвало да убеди другия. Вашата любов би трябвало да накара другия да почувства, че той също би трябвало да следва същата пътека, която води до такъв прекрасен живот на любовта. Вашият пример би трябвало да е показателен. Целият приоритет се променя. Цялата атмосфера се променя. И вие ставате нещо много, много различно. Ако някой пита какво се случва, когато запалите светлината? Тогава тя дава светлина. Какво се случва с нея? Наистина проблемът беше, че не даваше светлина. Сега е запалена, за да дава светлина на другите. Но светлината трепти леко в началото.
Така че онези, които получиха Реализация, би трябвало да знаят какво ще се случи. Първото, което ще се случи, са съмненията, че сте се превърнали в светлина. Понеже принадлежите към общество, което се съмнява във всичко, особено в светостта, то започвате да се съмнявате; но съмнявайки се или мислейки за това, никога не я получавате. А вие я получихте просто ей така. Защо я получихте? Заради вас, защото някой ви е обичал много и е бил милостив. Защото сте имали това търсене в миналите си животи, направили сте много добри неща, който са възнаградени. Вашите чекове са осребрени в банката. Как така се съмнявате? Това означава, че се съмнявате в себе си – не в друг, а в себе си – понеже не можете да повярвате, че сте я получили. Така че не тръгвайте пак по пътя на съмненията.

Като се съмнявате, ще израствате много бавно. И понякога се стига до точката, в която Аз започвам да се съмнявам също в промяната на вашите способности, във вашия калибър доколко далече можете да стигнете в Сахаджа Йога. Защото Сахаджа Йога не е работа за безполезни хора. Те трябва да бъдат от много, много специален тип. Ако сте обикновени хора, никога няма да можете да се захванете със Сахаджа Йога. Тези хора ще се надигнат малко, после пак ще паднат, после пак ще се надигнат и ще паднат. Но щом веднъж навлезете в нея, няма да бъдете ръчкани с остен, наистина. Ако започнете да й се радвате, тогава ще продължите с това, не можете да се откажете. Защото е източникът на цялото наслаждение.
Така че днес е ден за радост. Нека бъдем щастливи, че сме убили тъмнината в нас и сме изнесли нашите светлини пред другите, за да бъдат просветлени, да дадем светлината на Божията любов на другите.

Нека Бог да ви благослови всички!