Amruta

„Когато слушате Моите записи, записвайте си точките, по които Майка говори, и вижте за себе си. Така че обучението в Сахаджа Йога е много важно, иначе вашата интелигентност ще ръждяса. Трябва да имате цялостно образование в Сахаджа Йога, само даването на Реализация не е работа. Трябва да го имате, така че другите да знаят, че сте добре осведомени.

Количеството образование, което имате вие, никой друг не го е имал преди, никой светец не го е имал. Така че сега се възползвайте напълно. На каквато и възраст да сте, каквото и образование или квалификация да имате, това няма значение; но всички вие би трябвало да знаете какво е Сахаджа Йога, какво означава, как работи.“

(Шри Матаджи Нирмала Деви – Мелбърн, 17 март 1985 г.)

Ако за първи път пробвате Сахаджа Йога, моля първо получете вашата Себереализация тук.