Пуджа на Шри Кришна, Най-динамичната сила е тази на Любовта

Mumbai (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Шри Кришна
Най-динамичната сила е тази на Любовта
Мумбай, Индия – 28 август 1973г.

От гледна точка на Бог, например, ако зная само за Моята глава, това не е достатъчно. Ако зная само за Моя врат, то не е достатъчно. Но колкото повече зная за Моето Себе, толкова по-динамична ставам, толкова по-разширена ставам. И всичко велико, което е съществувало, или всички хора, които са били наричани велики, са велики, защото те са живели в много човешки същества.

Аз усещам топлината в атмосферата, както и вие я усещате, защото вие знаете, че те не са чужденци, а са ваши братя и сестри. Има толкова много истории в Пураните като тази… Няма да ги назовавам, но веднъж двама братя се срещнали в джунглата. Но си мислели, че са врагове и искали да се бият помежду си, но когато се доближили, не могли да се ударят. После извадили стрелите си, но стрелите не проработили! Двамата били твърде изненадани от това и, когато се попитали един друг „Коя е твоята майка?”, открили, че имат една и съща майка. И после осъзнали, че не са чужди един на друг, нито пък врагове, а че са създадени от едни и същи фибри. Каква сладост, каква красота им е дало това познание и каква увереност в разбирането, че навсякъде в целия свят имаме братя и сестри, които държат на вътрешната си, на божествената си същност; и как сме свързани с тази любов.
Когато говоря за любов, хората мислят, че Аз се опитвам да ви направя слаби хора – тъй като хората мислят, че онези, които обичат, са слаби. Но най-динамичната сила в този свят е тази на Любовта. Най-настойчивата сила е тази на Любовта. Дори когато страдаме в любовта, то страдаме поради нашата сила, а не поради нашата слабост.

Например, имало един учител в Китай, който учел петлите как да се бият. И кралят на това място завел петлите си при учителя и му казал да ги научи да се бият. След един месец, когато кралят отишъл да си вземе петлите, забелязал, че петлите били спокойни и не правели нищо. И казал на учителя: „Какво си направил на моите петли? Те изобщо не са агресивни. Нищо не правят. Как ще победят? Ще има състезание. Ще показват силата си, и какво ще направим за това?” Учителят отвърнал: „Ти само ги вземи.” Кралят взел двата петела със себе си и ги поставил на арената, където били и другите петли дошли да се бият. Тези два петела си стояли кротко. Всички останали петли започнали да се бият, да се нараняват. Тези само стояли и гледали останалите. Всички останали петли били изненадани от тяхното поведение и помислили, че са много силни. И побягнали от арената. Любовта, за която говоря Аз – Божествената любов – ви прави не само силни, но и динамични. Тя е най-великата светла сила, за която можем да помислим. Само когато Любовта е заобиколена от грубата материя и е загубена сред грубата материя, тя изглежда сякаш е слаба и окована във вериги. В момента, в който започне да се излъчва, динамичната сила на Любовта може да надмине всички сатанински сили на този свят. Когато хората получат Реализацията си, автоматично егото им се отдръпва – до голяма степен, бих казала. Защото казвате, че вибрациите преминават; не казвате, че вие ги давате. Поради отдръпването на егото понякога става така, че вие усещате, че сте получили онова, което сте искали, и е по-добре да не говорите за него. Когато от някъде се появи противопоставяне, вие го отбягвате и стоите настрана от него. Не искате да имате нищо общо с противостоенето, с негативното такова – било то чрез разговори, или чрез… дяволски методи. Ние избягваме мисли от рода на „О Господи! Как ще се отнесем към това?” Напротив, човек, който е негативен, който таи омраза, започва да говори на едро, да говори надменно. Той мисли, че е над всички, че може да надхитри целия свят. Поема отговорности върху себе си. Настанява се в голям ашрам или голямо място, където седи с цялото си невежество и започва да разпространява така нареченото свое „знание” сред хората. Хората се впечатляват от неговите методи и падат в краката му. Докато в това време реализираният си седи тихо в къщи, чудейки им се: „Какво правят тези глупаци?”. Но сега реализираният не трябва да седи и да се чуди, и да се смее на глупостта на онези, които не са реализирани. Дори да не ги съжалява, а да излезе, да излезе с меча на любовта и да спечели целия свят. Това е много, много съществено. Ако Творението трябва да бъде спасено, то вие не трябва да си стоите като вцепенени.

Трябва да се откажете от всички грешни идеи за любовта, от всички фалшиви неща за любовта. Всеки трябва да знае, че това е динамична сила. И тя няма да ви разреши да седите удобно сами със себе си, да се наслаждавате на покоя и блаженството, когато останалият свят не се наслаждава на това, а е в ръцете на дяволските сили, които са дошли на този свят да го разрушат и да установят сатанинското царство на земята. Дните, когато хората трябваше да страдат, си отидоха! Христос страда за нас. Разбира се, Христос никога не е страдал, защото Той никога не страда, никога на плака. Той беше като тези петли – много силна личност. Но днес е ден да просветлите вашето разбиране за вашата сила, която е вътре във вас. Онези, които са на грубо ниво, ще се безпокоят за своята несигурност и проблеми, за организациите си, но не и за хората, които са реализирани. Много пъти съм ви казвала и днес той също отбеляза, че вие трябва да знаете, че никога не сте сами, когато сте реализирани. Имало е много хора, които са били реализирани, дори преди вие да се родите, които съществуват, които са нетърпеливи да ви помогнат във всеки момент. В нашите шастри ги наричаме чирандживас , вие ги знаете. Те са хора, които са ниранджанас , както той е казал за Бхайрава и Ханумана. Всички тези хора съществуват и само чакат да ги повикате.
Веднъж отидохме на пазар и имаше проблем за нещо, а Аз бях с един Мой ученик – който беше също с Мен. Аз само исках да видя каква ще бъде неговата реакция. Той се опита да спори с един човек, да му каже нещо. И Ми каза: „Матаджи, нека да си ходим сега.” Когато излязохме от магазина, попитах: „Какво ще направиш за това?”. Той отговори: „Вече помолих Ханумана да се погрижи.” И работата беше свършена. Това е грубо, но се случва. Когато другите се провалят, вие можете да го отдадете на всеки от тях (на божествата – б. р.), а те с радост ще трябва да го направят. Защото вие сте на сцената, а не те. Те са на заден план, те са „плейбеците”. Но вие трябва да си отваряте устата, иначе, ако те започнат да мислят, тогава какво ще кажат хората? Те (божествата – б. р.) ще ви помогнат по всякакъв начин, но доколко здраво се държите за вашата сигурност? Колко здраво се държите за вашето свойство, за вашето разбиране за вашето Себе.

Велика война върви сега. Вие не го осъзнавате. Някои от вас го осъзнават. Някои от вас определено го осъзнават, тъй като са имали опит в тази борба. Голяма война тече сега. Сега особено, когато десет ракшаси са се родили като аватари. А за вас да бъдете толкова хилави… – вие все още сте малки деца, без съмнение, защото получихте вашата Реализация само преди няколко дни. Но, ако искате, можете да растете много бързо. Вие можете да израснете в големи гиганти. Всички вие можете да израстете. Единственото нещо, което е нужно, е да решите, че трябва да израстете вътрешно. Има много неща, които само вие сте открили и чрез които човек расте. Аз мога да ви дам храна, но вие трябва да израснете сами. Когато и да видите негативност, трябва да станете и да кажете: „Това е негативност и нищо друго. Независимо дали ви харесва или не.” Чрез това вие обичате този човек, не го мразите. Само да се говори мило не е идеята на любовта. Не, понякога майката смъмря детето. Това не означава, че тя не го обича. Ако е необходимо, вие трябва да кажете на човека, че това е негативност. Разбира се, ако той е реализиран човек, то няма да е против коригирането – защото той иска изправянето, знае, че това трябва да се поправи. Инструментът трябва да се коригира. Но при онзи, който не го разбира, трябва да наложите вашата любов върху него. Вие можете да наложите тази любов. Както знаете, седейки тук, много хора са опитвали да заобиколят с любов някои, които са били непослушни – и са успявали да постигнат големи резултати. Онези хора са се обръщали и са се връщали обратно. Само чрез поставяне на вашата ръка и с поставяне на вниманието ви върху човека, и чрез движение на тази ръка по този начин, любовта прави кръгове около него и после човекът се връща обратно. Няма съмнение, че има негативност и позитивност, и нищо по средата – трябва да запомните това. Няма компромис между двете. Или е светлина, или е тъмнина; или е позитивно, или е негативно – определено има две неща, които се борят. Само вашата воля е проблемът в цялата тази шега – че вашата воля се уважава, вашата воля напълно се уважава. Ако вашето желание е да бъдете гигант, който обича, то можете да бъдете.

Оня ден срещнах един психиатър, който имаше силен блокаж в суперегото. Попитах го: „Какво не е наред с теб?” Той отговори: „Моето детство. През детството си не можах да получа много любов.” Казах му: „Сега Аз съм тук, ела на скута Ми. Вземи любовта.” Той каза: „Искам любовта ми да тече, Майко. Желая да се отворя напълно, без никакъв страх.” Отвърнах му: „Ти само започни. Не се страхувай какво хората ще разберат погрешно, какво ще кажат хората. Въобще не е важно какво ще кажат хората. За любовта удовлетворението е само любовта – това, че обичаш друг човек. Ти само излъчвай твоята любов – казах – и ще почувстваш, че ще проработи. Само реши, че ще обичаш хората.” И след като решите веднъж, целият рай, цялата сила на рая ще падне в краката ви. Повярвайте Ми.

Ако погледнете, от друга страна, Аз съм обикновена домакиня. Някои хора винаги казват: „Матаджи, как може да бъдем такива?” Защо не? Аз съм точно като вас. Имам същите проблеми като вас. Но единственото, което знам, е, че Аз не съм нищо друго освен въплъщение на тази любов, която е Божествена, и Аз не мога да съществувам без нея. Всеки момент от Моя живот разрешавам на любовта да се излива, оставям я. Всяка вълна на Моя ум предава любовта. И това ви прави напълно силни. Ако прочетете… Четох „Деви Махатмйам”. В нея се говори за ракшаса, който се изправя пред Първичната Майка, Божествената Майка, и Й се присмива – „Ти жено! Какво можеш да ми направиш? Ти си жена, какво можеш да ми направиш?” А Тя му се усмихва и казва: „Добре, я ела и ще видим.” И с едно замахване му прерязва гърлото.
Това много ясно показва, че позитивността може да пререже гърлото на негативността. В това няма химса (насилие – б. ред.). Вие трябва да помните разликата между двете. Ако негативността е отрязана и на преден план е поставена позитивността, то това е най-великата ахимса (ненасилие – б.ред.) , която можете да проявите към някого. Вие сте виждали какво прави негативността на хората; сега знаете какво е негативност. Видели сте как хората страдат от мъртвите духове. Тези духове жадуват да бъдат обичани, както сте обичани вие, и това наистина ще ви изненада: ако вие наистина ги обичате, те самите идват при Мен и Ми казват: „Дай ми спасение, Майко.” Те идват при Мене само за това, понякога при вас, за да им дам спасение. И ако им го обещая, те отново се прераждат. Но има ракшаси, има ракшаси. Както ви казах онзи ден, Кали юга създаде красива сцена и прекрасна пиеса, която трябва да се изиграе, в която Равана трябва да обича Сита като майка; Канса трябва да падне в нозете на Радха. Навярно не знаете, че Кришна е искал да убие Канса. По онова време той е бил Негов чичо. Но до Кришна стигна чувството на Неговата Майка, че в крайна сметка Канса е неин брат. Та Кришна помоли Радха и Радха го уби – Радха, която обичаше целия свят по онова време. Тя е въплъщение на любовта и Тя уби Канса, защото така трябваше да бъде.

Когато вие сте в ръцете на Бог и ако Той иска да убие някого, то това трябва да бъде сторено. Но най-напред вие трябва да бъдете изцяло в ръцете на Бог. Само Неговата любов убива това тяло. И когато се пеят песните за тяхната (на божествата – б. ред.) сила и победа, вие сте виждали как всички Мои чакри започват да работят и вибрират, защото силата на тези победни дни е все още наяве и тя ще работи чрез вас.

Но какво става с вашия инструмент, който се движи доста бавно? Времето, когато Любовта трябва да управлява, Сатйа юга, ако тя трябва да дойде, то това ще бъде чрез вашите усилия, сега. Преди Сахаджа Йога не са били, но сега всички ваши усилия са божествени. Каквото и да правите, каквото и симпатиково действие да активирате, вие го получавате чрез парасимпатиковата система – вие изобщо нищо не правите. Но можете сами да видите какво се прилепва и да наблюдавате. Вие сте избраните, иначе защо вие сте единствените хора, които получиха тази Реализация и излязохте толкова напред. Някои от вас я получиха преди няколко дни и стигнаха много далеч. Защо? Вие сте избраните и вие трябва да я поемете, да приемете да бъдете каналите на тази Божествена любов, на тази динамична сила, която ще трансформира цялата представа за омразата, върху която са създадени всички тези нации и различия. Понякога ни е странно как, как може да бъде така. Но сега дните на Гокул са отминали. Аз мислих за това – времето, когато Шри Кришна свиреше на Своята флейта и изпробва Своята Сахаджа Йога върху гопите, краварите и краварките.

О-о! Ние опитвахме и опитвахме в различни животи. Нищо не проработи. А сега ще се възпламени като искра. Верижната реакция ще започне. Но трябва да имаме здрави машини да издържат на това. В противен случай бушонът ще изгърми. Само силата, която е във вас, трябва да бъде усетена от вашето внимание. Това е единственото нещо, което трябва да направите – да усещате вашето внимание и да се отървете от всичко, което е грешно. Всичко, което е грешно, го виждате вътре в себе си и знаете кое е грешното, и сами трябва да го изоставите.

Приемете само истината, а истината ще ви даде онази сила да бъдете истински инструмент, да проявите този канал, тази сила на любовта. Това не означава да сте егоистични – не бихте били такива, та дори да се опитате. Вие не ще можете да нараните никого, та дори и да искате. Толкова много от вас са Ми казвали: „Матаджи, раздавате я на всеки Дик, Том и Хари”. Аз не мога да я дам на Дик, Том и Хари – това трябва да бъде мъж, който е търсил; това трябва да бъде жена, която е търсила; те трябва да са търсили в техните предишни животи. Трябва да знаете, че каквото сте получили, сте го получили по лично право. И така, някой може да изглежда като Дик, Том и Хари, но той не е. Той е велик светец. Тези всички, които седят тук, са светци. Това е центърът и ядрото на святост, през които тече изцяло Божественото. Единственото нещо е да му разрешите да изтича от вас.

Тази сила е на Бог и не е ваша отговорност да се безпокоите дали ще направи добро или лошо. Дори ако си мислите, че може да направи някои лоши неща според моралните ограничения на този свят, в крайна сметка всичко ще е наред. Защото този Джарасандха трябваше да бъде убит? Защо Канса трябваше да бъде убит? Защо Равана трябваше да бъде убит? Разбира се, убиването не помага много – това осъзнах. Защото всичките онези, които бяха убити, се върнаха обратно на фино ниво. Но все пак, не се бийте с тези ужасни хора.

Просто се преборете със себе си. Какво правите? Вие на страната на Божественото ли сте, или на материалното? Само мислите за това всеки момент. Винаги когато сте в медитация, само помислете за момента и за динамизма на този момент. Пълната сила, която подхранва, всеки момент да навлиза във вас. Тя ще тече през вашата Сахасрара, вътре във вашето същество и ще трансформира вътрешността му в пълна Чайтаня шакти, в пълна Божествена сила. Разрешете й да влезе вътре във вас, приемете я. Приемете я без никакъв страх. Позволете й да влезе. Във всеки момент, всеки момент бъдете нащрек.

Намираме се в много опасно време. Аз имам само две ръце, както можете ясно да видите. И така, Мр….. казва, че Аз мога да направя всичко. Аз мога да направя всичко, но не и да ви накарам да направите нещо. Вашата воля ще бъде уважавана изцяло. За всяко друго нещо Божественото може да се погрижи, освен за едно – за това, че вие трябва да бъдете съвършена машина, съвършен канал, съвършена флейта за Моя Господар, за да свири мелодията на Любовта. Ваша е отговорността да изчистите всички ваши седем отвора. Вие трябва да изчистите вашата кухина (както флейтата е изцяло куха отвътре – б. ред.) и да бъдете изцяло вътре в себе си, а Той си знае работата. Той е Артистът. А вие сте инструментите. И хармоничната музика от толкова много души може да изпълни ушите на тези сатанински хора, да проникне в техните сърца и да вложи любов в тях. И може би те ще се откажат от сатанинските си методи и ще паднат в нозете на Любовта.

Кришна трябва да се роди във вас днес. Едно петгодишно момче отиде да убие Калия. Този Кришна трябва да се роди във вас. Той отиде и седна на Сахасрара на Калия и я стискаше с ходилата Си, а всички хора гледаха този велик театър на Кришна, който танцуваше върху Сахасрарата на Калия. Кришна трябва да се роди във вашето същество. Когато вие станете Кришна, тогава няма да Ме виждате.

Нека сега отидем на това ниво, което е отвъд думите, отвъд мислите, в реалността на съзнанието без мисли, където Божественото излива благословиите си.

Тези хора са решили днес да има пуджа, а вие знаете какво Ми се случва, когато правите Моя Пуджа. И така, заедно с всички онези проблеми, които ще решавам по-късно, бих желала всички вие да внимавате по време на пуджата и да извлечете пълна полза от нея. С тази пуджа вие получавате най-напред Майчината защита. А Моите чакри, когато започнат да се движат, ви дават специални сили на любов и благославят всички ваши чакри, и ги изпълват изцяло. Бих желала вие, въпреки че двама човека дойдат да я правят, всички вие да чувствате, че всички я правите – и по този начин всички можете да я усещате в единство. А благословиите от Моето същество ще текат към вас автоматично.

Бог да ви благослови.