Публична програма, Наука / Тригунатмика

Mumbai (India)

1975-03-29 Public Program Sweet Home Hall Dadar Mumbai Hindi Pasq, 57'
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

29.03.1975 Наука / Тригунатмика (Хинди)

Чува се отзад, нали? Помолете ги да дойдат по-напред.
Казах ви, че тялото на човека, неговият ум, мъдростта му, цялостната му личност, това, което има, е изградено от три вида сили. Едната сила или енергия, която ни дава съществуването ни в този свят, пребивава в човешкото същество като прана (жизнена енергия) и мястото й е в сърцата ни. Втората сила, която е в стомаха ни, чрез която сме еволюирали до нивото на човешки същества, е Дхарма, и третата е пълна с осъзнаване, благодарение на което сме постигнали подкрепата на нашето съзнание по много начини. Но всички тези три сили се откриват във Всепроникващата божествена любов на Всемогъщия Бог. Тази Всепроникваща сила на Божествената любов на Всемогъщия Бог активира всички тези три сили и ги обединява. Например, в един инертен обект, Джада васту, в него също виждате вибрации, които наричате „електромагнитни вибрации”, дори това също е форма на прана (жизненост), но е в състояние на сън. Но когато се пробуди, тогава става прана (подвижна).

Онова, което е в мъничката амеба, което е в стомаха и причинява чувство на глад в човешкото същество, е събудено под формата на Дхарма. Дхарма е във всичко. Както казах, дхармата на златото не е да е жълто на цвят. Неговата дхарма не и да правите украшения от него. А неговата дхарма (качество) е, че при никакви обстоятелства не потъмнява, не се разваля.

Третото нещо е осъзнаването или съзнанието, което е много по-развито в умовете на човешките същества. Човекът сега е станал напълно зрял във всичките тези три сили. Той се е развил и е станал готов с тези три сили да познае единствената сила, която е Любовта на Бог, и познава Любовта на Бог. Силата на Бог е разделена на тези три сили и е позволила да стане една с тях.

Вътре в нас пребивава велика част от тази Абсолютна сила на Бог под формата на Кундалини , спяща в триъгълната кост. Когато една такава личност, която е постигнала вътре в себе си силата на Любовта на Бог и в която тази сила е напълно интегрирана и течаща, е станала „реализирана душа” и тогава може да събуди Кундалини на садхак (ученик, последовател – б.р.). И така, бидейки ваша майка, Кундалини е събудена във вас. Но за един търсач Кундалини е същото, както за някой, който не знае да кара волска кола, да кара лека кола. Та ако някой, който не знае да кара кола, кара такава, то колата ще бъде смачкана и разтрошена на парчета. По същия начин, онези хора, които искат да събудят собствената си Кундалини, напълно ще разрушат инструмента на собствената си Кундалини. Ако някой, който няма познание, иска да събуди Кундалини, тогава става същото нещо. Ако нечиста личност се приближава към вашата Майка Кундалини и иска да я събуди, пак се случва същото нещо. Ако някой за пари, за да ви ограби и да ви направи на глупак, постави ръка на вашата Кундалини, тогава резултатът е същият.

Така личността, изпълнена с Любовта на Бог, и през която колективното съзнание тече напълно, е упълномощена да върши тази работа – да изпраща покана към вандалите (??) да бъде събудени. Покана към вандали не може да бъде отправена от личност, която е въвлечена в тъмни практики, и те стават велики грешници. Онези, които увреждат или разрушават Кундалини в другите, тяхната Кундалини бива разрушена за векове и те се прераждат във формата на всякакви видове насекоми. Затова човек не би трябвало да дръзва да си играе с Кундалини. За други неща всичко е наред. Можете да мамите, крадете и говорите за всичко на света, това няма значение (в случая – б.р.). Но моля, трябва да стоите настрана от работите на Кундалини.
Никой не може да ви упълномощи да събудите Кундалини освен Всемогъщия Бог. Докато самата Шакти на Бог не ви упълномощи, дотогава нямате пълномощно – можете да отидете във всеки колеж и да вземете диплома и да кажете, че можете да издигате Кундалини. Може да се видят огромен брой такива фалшиви хора по света в наши дни и те не знаят, че извършват изключително тежки и страховити грехове. Работата на Кундалини трябва да бъде вършена с огромно умение и грижа, и не само това, но с абсолютно чиста любов. Чистотата е силата, просмукана напълно в дхарма.

Личност, която не е чиста и чието внимание е изпълнено с покварени мисли и е въвлечена в ограбването на чужди пари или съпруги; личност, която е винаги увлечена в плячкосване и гуляи, такава личност трябва да прекарва времето си в някакви други дейности, но не бива никога да поставя ръцете си на Кундалини. Кундалини е много невинна и нежна, състрадателна, даряваща най-доброто, а от сърцето й се лее майчинска любов, но поддържащите я и защитаващи я божества са невероятно могъщи и подготвени. Ако срещу Кундалини е извършено някакъв вид неморално действие, те са винаги готови да я защитят и да разрушат хората, които извършват подобни грехове срещу нея. Най-големият грях на света е без никакво право да се събуди Кундалини, на който и да е търсач (садхак). Няма по-голям грях на света от това. Да поставяш ръце на нечия Кундалини без пълномощие е по-голям грях дори от убийството на собствената майка,.
Бог създаде цялото творение с Божествената си Любов и го изпълни с чистота. Цялото творение е напълно чисто. Онова, което е нечисто, с ниско качество и лошо в него, беше направено само от човека. Защото човек е такова живо същество, което беше създадено със свобода. Останалата част от творението танцува и действа според желанието на Бог. Дори едно единствено листо на дърво не се помръдва без Неговата заповед. В цялото творение онова, което е по-долно и от най-долното, е адът, а най-големият ад и грях и най-големият грях, всички те са били създадени от човека. Създадени са само от човека. И такива долни хора, когато достигнат най-долното стъпало, приемат формата на Сатаната.

Бог не е създал Сатаната. Човек създаде Сатаната и почита Сатаната, защото го създаде сам. Докато не наречем Сатаната „Сатана”, докато не кажем на адхармичното „адхармично”, на лошотията – „лошотия”, дотогава добротата няма да бъде събудена. Може би сте чули, че когато хората отиват в Мека, на пътя си виждат статуя на Сатаната и всички хора взимат от домовете си старите си обувки и първо бият Сатаната (с тях – б.р.); означава, че го проклинат. Без да прокълнете сатаната, Бог няма да ви приеме, а без Неговото приемане, няма да получите нищо. Каквото и да правите, ви трябват Неговите благословии. Трябва да имате Неговата милост. Неговата любов трябва да се излее върху вас. Той е изключително милостив, състрадателен, всемогъщ, Всемогъщият Бог. Но ако извършвате смъртни грехове и почитате сатаната, който движеше колелото на адхарма в света – а много, много от неговите последователи са родени на този свят и вършат работата му – и докато не прокълнете Сатаната напълно, няма да бъдете благословени от Бог. В тази връзка, ако сте нерешителни, тогава мамите себе си. Трябва напълно да дискредитирате, да пренебрегнете и прокълнете Сатаната, трябва да не се съгласявате с него и да го изхвърлите, иначе онова, което е мит, ще продължи да си седи във вас, а това, което е истина, няма да бъде изразено чрез вас. Тогава как истината ще възтържествува на този свят?
Например, ако Слънцето е покрито с облаци, тогава мракът се разпростира, а когато облакът се отмести, тогава Слънцето пак засиява. По същия начин човекът е създал Сатаната, правейки най-долните неща, а облаците на този сатана дори и сега засенчват лошо целия свят. Тогава това може да се случи, ако Сахаджа Йога не е напълно израснала и не са далеч тези дни, когато може и да бъдем напълно разрушени и да пропаднем в бездната на мрака. Но онези души, които са работили усърдно за Сахаджа Йога, ще греят абсолютно като звезди. Те ще бъдат прославени като звезди. Това е много високо положение за вас. Днес не сте в състояние да го разберете, но това ще бъде обсъждано в историята на духовността и как много Сахаджа йоги са отстоявали твърдо истината.
Оставете идеята за половинчатост. Няма нужда да се въвличате в дребни неща. Твърдо сте заели много висока позиция. Хората, които са заели високи позиции, не бива да си отвличат вниманието с малки, дребни неща. Силата, която тече във вас, зависи само от вашата подготвеност. Ако сте по-малко подготвени, тогава силата също ще покаже по-малка интензивност. Ако сте напълно подготвени и имате намерението да се откажете от Сатаната, тогава от вас ще се появят само велики светци и учители.

И сега едно велико поколение ще се роди. Като се започне от петгодишно дете, много новородени деца и много души са се родили на този свят, както ако цялото им семейство са се ..(?) Виждам много деца, родени реализирани, а вие сте само жалони. Казах ви вече много пъти, че днес всички онези, които възбуждат фалшиви дрязги за дхарма и гледат едни на друг с омраза, използвайки по този начин името на дхарма, те са деца на Сатаната. Те не са изпратени от Бог. Бог никога не е позволявал омраза и завист. А се е противопоставял на тях и ги е разрушавал. Онези, които са се ограничили в малки групи и казват, че те са някакви специални, не могат да отидат в скута на Безкрайното и при онези, които стоят в безгранично състояние. Вие трябва да пречупите границите си, направени от глупост. Никоя религия не ви ограничава в граници. Но онези, които са създали глупава религия, не могат да бъдат поправени.

Всъщност на света има само две религии – едната е дхарма, а другата е адхарма. Всички велики учители, които дойдоха тук, се бориха за дхарма, а по онова време онези, които бяха в адхарма, се бореха с тях. Можете да наречете тези учители мюсюлмани, хиндуист или християни. Но всички техни последователи не са наистина като тях. Последователите създадоха свои си различни малки групи и започнаха да се борят помежду си като две адхарми или фалшиви религии. Една фалшива религия се бори срещу друга фалшива религия. Всъщност, няма борба между истинските религии. Няма пререкания в религиите. Всички дхарми са едно и също отвътре. Само едно присъства във всичко. Няма спорове в тях. Когато всички вие насочите ръцете си към адхарма и кажете „Майка ли е?”, усещате парене от този човек на Агнйа чакра, и всички ще кажете едно и също. Едно и също нещо ще бъде казано и няма да има разлики. Който и да го каже, няма да го каже грешно. Всеки го чувства по същия начин. Когато се смеете, се смеете по един и същи начин, после сълзи ще капят от очите ви по същия начин. Дори отвъд това, колко много форми са дхармите, които проникват във всичко и са подобни отвътре. В тази дхарма не може да има никаква възможност за борба. Ако се появи какъвто и да е вид взаимна завист и омраза, тогава можете да разберете, че една адхарма се бори с друга адхарма. Дхарма никога няма да с бори с дхарма. Личност, която нарича себе си и друга личност дхармична, но казва „Все пак нека се борим един срещу друг”, то тя не разбира какво е дхарма.

Как идва интеграцията в Сахаджа Йога и как се случва събуждането на Кундалини, и т.н.? Вече съм ви го казвала и по някое време пак ще ви го кажа. Но радостното е, че самите вие получавате тази сила, където първата сила, която е в сърцето ви и чрез която прана (жизнеността) става любов, а дхарма, която е в стомаха ви, се проявява в този свят, и четана (буддхи), която е на главата ви, става познанието на целия свят, по това време вие можете да узнаете как събуждането на Кундалини се осъществява посредством движение на ръката ви. И с вашия бандан (правейки аури), как дхармата расте и умира от ограничителните линии, нарисувани от вас. Можете сами да видите дали няколко стрели, изстреляни от вас, падат върху адхарма, а тя напуска пътя си и си отива. А Кундалини преминава по пътя си начисто. Скритата негативност е напълно разрушена по този начин и Кундалини се издига отпред и продължава както Ганга, доведена от Бхагиратх. За да доведе Ганга, Бхагиратх е направил невероятни усилия, а за да доведа Кундалини (във вашето съзнание), Аз също направих много, много усилия в предишните Ми инкарнации, а също и в тази. Сега вие виждате резултата – Ганга тече пред прага ви. Кундалини ще се движи по ваш сигнал и ще можете да давате Реализация на хората, докато вървите по пътя си.

Чрез вашите ръце много болести, като рак, са излекувани, и това е истина, и вие също трябва да го приемете. Как стана всичко това? Причината е, че вие станахте оръжия на Всепроникващата сила на Божествената любов на Всемогъщия Бог. Той ви използва. Същата сила тече във вас и вие извършвате работата на същата сила. Сега, откъде се появява въпросът за борбата? Моята ръка бие ли се с другата Ми ръка? В деня, в който тази борба започне, тогава ще кажем, че тази ръка се е отделила от другата. Те изобщо не са наши ръце. По същия начин, когато постигнем тази Всепроникваща сила вътре в нас, тогава ставаме всемогъщи. Много хора го постигнаха, но все още са твърде малко. Трябва да го кажа, когато прочетох за Дзен. Дзен е започнал през 6-и век в Япония и по това време Видитама беше извършил работата по събуждането на Кундалини и около 26 човека получиха Реализация. И от 3-4-и век до сега никой не е получил Реализация. Така че можете да разбере, че тук хиляди хора получават Реализацията си и много вече са я получили. Може да не се получи при някого, но накрая се получава. Досега онези, които идваха, я получаваха. Който и да е дошъл и е седнал тук, и се е опитал да я получи, всички са я получили. Не е известен досега някой, който да не я е получил.

Но има едно нещо, за което трябва да подготвите себе си – че трябва да биете с обувката си Сатаната. Трябва да разпознаете Сатаната. Трябва да изхвърлите Сатаната от сърцето си. И кой е Сатаната и кой е Бог е разпознаваемо само с тези божествени вибрации. Ако ги нямате в себе си, тогава слушайте онези, които ги имат и ги знаят. Слушайте тези, които вече са ги пробвали и проверили. Така ще сте в състояние да знаете кой е сатана и кой е Бог. Кой е истински Гуру и кой фалшив. В този свят има истински цветя, по същия начин има и пластмасови. А разпознаването им – кои цветя са пластмасови (изкуствени), кои са истински – се прави чрез очите, носа и устата или чрез всички средства. Но да узнаете дхарма, вие се нуждаете единствено от вибрации. Без тях не сте в състояние да разберете дали тази личност е лукава или фалшива, или адхармична, или дявол, или религиозна. Дали е човекът е дхармичен или инкарнация, или е много могъщ, няма да знаете докато нямате божествените вибрации по ръцете си. Следователно, първо трябва да получите това нещо и наистина хладни вибрации да идват от ръцете ви. Наистина хладни, идващи като от хладилник, такива трябва да идват от ръцете ви. Отделно от това, мислите ви попадат под вашия контрол и вие оставате без мисли, а когато видите мислите си, тогава веднага ставате без мисли. Нито една мисъл не идва, когато наблюдавате мислите си; състояние без мисли -то е реалност, то е истина и затова не ви давам фалшиви обещания.

Нямам фалшиви препоръки към вас. В това не мога да ви давам фалшиви твърдения. Докато не сте реализиран, няма да станете. Нямам никакви отношения с вас, по никакъв начин. И да Ми предложи някой каквато и да е сума пари, Аз не мога да дам Реализация. Може и да сте добре начетена, интелигентна личност, седяща у дома си, но не мога. Може да сте който и да е, но Аз съм безпомощна. Не мога да ви дам такъв фалшив сертификат. В това никакъв фалш не върви. Никакъв вид фалш не върши работа тук. Този вид истина трябва да е във вас и вие трябва да я опитате сами. Трябва да бъде видяна от вас и потокът по ръката ви трябва да събуди други, едва тогава сте реализирани.

Да, Аз ще ви почистя с измиване и излъскване. С любов ще ви почистя. Ще съветвам вашата Кундалини и ще правя всички тези неща, но това трябва да се случи със вас. На който не се е случило, той говори неща, свързани със светски дела. Създава фалшиви представления, но Аз изобщо не се притеснявам за тях. Вие, хора, също не се тревожете за тях и се грижете за собственото си добруване и благоденствие. Може да бъдат два до четири човека, или даже по-малко, или хиляди, няма значение. Сега нека отидем в медитация. Нека всички поставим ръцете си така. В началото не затваряйте очи.
На вас, хора, ви казах много пъти, обяснявайки адекватно, показвайки и практически правейки го. Преди това ви казах също какво е Сахаджа Йога. Какво се случва в нея, как се случва. Дадох ви достатъчно научни обяснения и научни дефиниции. Въпреки това, онова, което наричаме „наука”, наука, не беше създадено от човека – хората търсиха и откриха. Те го наричат „наука”, но не са създали нищо във вселената. Нито един от законите на вселената не е бил създаден от тях. Никаква Шастра (наука) не е била създадена от тях.

Всички нейни закони и методи са създадени от Бог. Например, виждате кръга и неговия диаметър. Има съотношение или пропорция между обиколката и диаметъра; то не е създадено от вас. Този закон е създаден единствено от Бог – нито повече, нито по-малко. Винаги ще бъде същото. Съотношението е фиксирано. Всички тези закони и правила са създадени единствено от Бог.

Много от вас са Ме питали: „Шри Матаджи, защо казвате три и половина навивки?” Защо Кундалини трябва да има три и половина навивки? Това е абсолютно научно нещо. Тези, които са виждали циферблата на часовника, могат да го разберат.

В часовника или кръга диаметърът D (или вйас) е 2R, а обиколката C (или паридхи) е 2πR=πD, където R е радиус на кръга.
Ако диаметърът е 7, то обиколката трябва да бъде 22. Нито повече, нито по-малко. Тяхното съотношение е винаги 22/7 и е създадено като коефициент, на който е дадено името „пи“ (π), което значи C/D=2 π R/2Р= π =22/7. Ако се замени 7 със 8, то обиколката ще бъде в същата пропорция. Когато това премине през средата на 3½ навивки, тогава също се получава 7. По същия начин Сушумна Нади преминава вътре в нас. Така се получава също 7. В това са създадени 7 чакри (енергийни центрове). И също се получава 3½ , когато разделиш диаметъра (7) на 2.

Ако направите една над друга, като Кундалини, 3½ навивки в същото съотношение π и нарисувате линия през централната точка, спиралата ще се раздели на 7 части. Но всъщност са само 3 + ½ навивки. Има ли някой учен или математик тук? Когато направите навивки една върху друга и като направите дупка през центъра, тогава ще се раздели на 7 части; ние имаме 7 чакри вътре в нас. Но в случая с обиколката е различно. Когато разделите 22 на 2, става 11, а половината на 7 е 3,5 или 3 + ½ . Но виждате колко много математика има в това, можете да видите. Това, което минава през средата, е една седма. А това, което минава през светлината (пролуката – б.р.), е една единадесета. Затова, когато сме на нашето място, даваме 11 рупии. Сега би трябвало да сте разбрали важността на 11.

Това, което е записано в нашите Шастри (науки), е безгранично (анади). Не може да бъде разбрано дори от велики математици. Понеже това, което тези мъдреци установиха – че Кундалини е навивка, състояща се от 3½ навивки – вече беше написано. Но те не бяха в състояние да кажат защо това е така. Но учените може и да успеят да кажат защо е така. Когато направиш така три и половина навивки, тогава цялата обиколка е покрита. Без това не би могло да са случи изобщо. И когато направиш 7 дупки отгоре до долу, седемте чакри са създадени. Сега учените изследват тази област (в сегашно време), а те (древните учени) го откриха в миналото. Така че това, което се случва между тези двете (сфери – б.р.), се дължи на Сахаджа Йога. Там където науката няма къде да продължи напред, стигайки до задънена улица, там където науката е навела глава победена, там Сахаджа Йога може да даде надежда и да им каже, че онова, което е било казано от древните мъдреци, същото е написано в научните ви книги. Само има разлика в дефинициите и в това какви са причините. Сахаджа Йога е адекватна също отвъд тези мъдреци. Тя ни води отвъд тези риши (прорицател/и) и муни (мъдрец/и), които са открили истината.

Но също сме виждали тук много велики мъдреци и йоги, които не събират пари. Те са много велики хора. Те са отвъд светските дела и служат на света с вибрациите си. Но все още не сме виждали никой като онези, които могат да издигат Кундалини на хората само със зрителен сигнал, освен Шри Ганеша. В ръката на Шри Ганеша има малка змия, която е символ на вашата Кундалини. Освен Шри Ганеша и вие, които сте Мои синове и дъщери, родени от Моята Сахасрара, не съм виждала никой, който може да издигне Кундалини само със сигнал. Това е самата истина. Заради това мнозина ще се запитат как могат тези хора да правят толкова много усилия и да са направили толкова много.

Нека да ви разкажа нещо специално – че кралят има своя министър, който знае всичко за това как се управлява правителството и се грижи за управлението на кралството. Но Груха Лакшми (Кралицата) дава ключовете на двореца на децата си, а не на министъра. Може и да има големи учени, от високо равнище, които не са родени от Моята Сахасрара – докато не приемат факта, те не са Мои деца, не са упълномощени и същото не им е дадено.

Всъщност, Моите собствени поклонници Ми дават много въпроси и отговори. Казват, че са били при всички онези големи хора, но те не знаели това, което ние знаем. Ние знаем коя чакра е блокирана и къде е блокирана. Ние можем толкова лесно да я пречистим. И по наша покана Кундалини на хиляди се издига и ние ги реализираме. Как става? Причината е, че вие сте родени от Моята Сахасрара. Още една такава личност е такава – Исус Христос беше роден от сърцето на Майка, Той също има пълномощието. Но по онова време не беше подходящо такава работа да бъде извършвана. Сега дойде времето, в което вие, хората, сте готови за това. Сега може да стане, защото ние сме нормални хора. Ние сме абсолютно нормални и самите ние не знаем как можем да вършим тази работа. Но ние я вършим, без съмнение. Вие, хора, можете да будите Кундалини на всички и да правите всичко – къде е блокажът, и кой има блокаж, как да го изхвърлим и да го поправим. Можете да изкарате и да изхвърлите хиляди бхутове, бадхи и болести и всички светски проблеми. И сега виждате тези хора. Виждала съм големи махантас (служители на матха, монаси). Когато отидохме при тях, ние също сериозно хванахме епилепсия. Той беше прихванал от някого епилепсия в себе си. Но не се парализирате и нищо не може да ви нарани, а здравето ви се оправя, когато сте реализирани. Ако нечие здраве е лошо, може да бъде излекуван бързо – вие имате такава опитност.

В Рахури също Ми зададоха няколко въпроса. Там Аз не казах, че сте родени от Моята Сахасрара. Аз ви създадох от главата Си, затова имате специална привилегия. Вие сте специално упълномощени хора. Аз приемам, че има хора, които са реализирани от Сахаджа Йога. Велики мъдреци са реализирани чрез Сахаджа Йога – с много практики и покаяния през хиляди години, но вътре в тях дори и сега не Ме приемат. Днес ви казвам открито. Докато не Ме приемете (като ваша Майка), тази работа няма да бъде извършена. Това нещо не съм го казвала преди – както Шри Кришна каза: Сарва дхарманам паритаджйа мамекам шаранам враджа – „Забравете всички дхарми и се отдайте на Мен”. Аз казвам същото нещо. Както Христос каза: „Аз съм Светлината, Аз съм Пътят”, същото е моето изявление – „Аз съм Целта, не само пътят.”

Не ви бях казала това, защото имам много лош опит. Това е единствената причина. Вие, хората, трябва да дойдете в Моето убежище. Трябва да Ме приемете като Майка и да живеете като Мои синове; без това вашата работа няма да е свършена. По тази дребна причина, великите мъдреци и души стигнаха до състояние на умора, но те няма да стигнат. Те не са Ме разпознали и другото нещо е, че умът им вече е закоравял с този тип его, че са нещо специално. Защото те получиха Реализация, без да знаят, и не знаят коя е Майка. Но вие Ме разпознахте и после получихте Реализация. Сега се грижете за това, защото ако малко кривнете, тогава губите вибрациите си, а после казвате: „Матаджи е всепроникваща, как тогава вибрациите са те напуснали?” Откъде идват вибрациите във Всепроникващото също? Човек трябва да се замисли.

Където и да сте, на което и да е място, когато изречете дори една дума срещу Сахаджа Йога, вибрациите ви ще се изгубени, а след това, каквото и да правите или да останете заети с каквато и да е работа, в това ще ви съпътстват бхутове, но Майка няма да бъде там. Виждала съм такива хора, които идват в Моя дом и няколко дни получават вибрации, а когато бхут-бадхите се установят в тях, тези хора вършат само работа на бхут-бадхите. Това става техен стил и метод на работа. Техният начин на говорене става различен. Тогава не виждат Кундалини. Ще ви кажат номера на коня победител, какво се е случило на баща ви, какво ще се случи на майка ви. Те не идват в реалността. Много такива хора дойдоха в Сахаджа Йога, но се загубиха. Останаха за няколко дни и свършиха разни неща. Работеха сякаш са велики светци и велики души, а след известно време стана ясно, че в тях са се установили големи бадхи и те са с големи проблеми.

По тази причина, опитайте се да разберете, че ако извършите грях срещу Сахаджа Йога, Аз може и да ви простя, но Всемогъщият Бог няма да ви прости. В нашата собствена къща, собствената Ми дъщеря – ще ви кажа – един ден се ядоса малко и веднага от ушите й започна да духа горещ въздух. Тогава й казах да потърка ушите си и да каже: „Моля Те, прости ми, грешно е да правя такова нещо.”, Въпреки че е собствената Ми дъщеря, но ако каже нещо против Сахаджа Йога, не е упълномощено, това е неупълномощено усилие.

Днес Аз стоя пред вас заради вашето повикване и защото беше Мое задължение. Това не е като поклонници тук и там да викат Майка в храмове и джамии, и тогава сърцето на Майка да започне да пулсира. Може да сте видели, че когато и да Ме повикате от дълбините на сърцето си, започват да текат несметни вибрации. Ако чуя песен или запис, или на кино дават как Майка е била повикана, тогава от тялото Ми се генерират десетки милиони вълни от вибрации. Това също може и да сте го преживели и видели. Вие също разбирате, че такова е качеството Любов на Майката.

Днес е дошло времето, когато вашите молби, желания и повик се проявиха в Моето тяло. Не съм дошла сама – дойдох заради вашето повикване. От незапомнени времена всякакви ваши молби и викове са били чувани от Мен и ето защо отново се появих в тяло. Сега вие също сте обикновени хора, които първо ще Ме разпознаят. А онези, които станаха велики садху и светци, и бабаджи (просещ аскет –б.р.) и си седят, те няма да Ме разпознаят. Те не разпознаха Христос, нито Радха и (преди) не разпознаха Мен. И сега също няма да Ме разпознаят. Дори и сега те седят като бабаджи с тяхното его. Личност, която не познава майка си, как може да разпознае Отеца? Човек би помислил за Сахаджа Йога като за едно обикновено нещо.

Сахаджа Йога не е обикновено нещо. Това е абсолютно несравнимо, уникално нещо, необикновено уникално нещо, което Аз донесох. Няма да намерите в никоя книга написано нещо такова, като коя от вашите чакри е блокирана. Това е Вишудхи чакра. Знаехте ли, че това е Набхи чакра, а това е Сахасарара чакра. Някой някога казвал ли ви е тези неща. Някой казвал ли ви е толкова открито за Кундалини и показвал ли ви е? Никой досега или по-рано по света не е вършил тази работа както днес я вършим ние. Но вие с хорската непълнота или половинчата работа ще я разрушите. Това че сте дошли тук, за да я поемете, е нещо велико, много велико нещо. Може би не сте си и представяли, че ще дойде такъв ден – може би пред очите Ми или по-късно – когато тя ще се разпространи в целия свят, че хората са достигнали ново измерение. Но с вашата човешка нерешителност може и да се случи така, че процесът на разрушение да дойде веднага. Колелото на дхарма се движи (сега – б.р.) обратно на часовниковата стрелка, това го знаете и също е видимо. Работата по задвижването му в правилната посока може да бъде вършена само от Сахаджа Йога. Но хората, които идват в Сахаджа Йога, трябва да бъдат изключително дхармични, правдиви и щедри. Трябва да научат пълното обяснение на Дхарма. Само с вибрации няма да проработи.

Много хора идват пред Мен и вибрациите мощно влизат в тях, а когато си отидат, после нищо не се случва. Всъщност вие трябва да получавате вибрации отвсякъде. Има ли място, на което Аз да не присъствам? На всяко място трябва да усещате вибрациите и те трябва да идват толкова силно, че каквото и да правите, да текат над вас, защото вие сте живи същества.

Скоро седяхме на мястото, където е Ганапати в Раджангаон. Там видяхме Ганапати и открихме, че идват по-малко вибрации. Онези, които бяха с Мен, бяха учудени да научат защо идват по-малко вибрации, когато това е пробудено място. Казах им: „Първо се опитайте да разберете кой е разпознал това пробуждане. Открито ли е от човешко същество? Това е просветлено място. Човекът, който може да е видял вибрациите и да е казал, че това е свято място, трябва да е бил високореализиран светец. После, може да е бил донесен вибриран камък тук. Може и някой да е обикалял с ръка върху камъка, за да му даде форма”. Може и да е било така, а може и да не е, защото умът на човека се движи сам за себе си, не е ли така? Нямаше нужда да се докосва (този камък – б.р.).

Понеже имаше един пуджари в храма, всички негови чакри бяха зле блокирани. Чакрите на всички пуджари, които бяха там, бяха блокирани. Даже синдурът (червеният прах – б.р.), даренията, всичко принесено в дар, бяха блокирани. Естествено е да има човек на такова пробудено и свято място, но няма особен смисъл вибрациите, идващи от това място, да са половинчати. Три чакри на този пуджари бяха също блокирани. Дори и сега не разбирам как когато влязох в храма, един пандит (учен, експерт – б.р.) Ми каза: „Не можете да седите вътре, седнете отвън, и не можете да я докосвате (статуята на Ганапати)”. Тогава си помислих, че ако не я докосна, тя ще си остане както преди. Тогава отидох отзад и видях статуята, и се приближих, и сложих Сахасрарата си на нея. Тогава вибрациите бликнаха силно. Следователно, трябва да бъде разбрано, че вие сте живи инструменти на Божественото. Ако си речете вътрешно, повече вибрации могат да излязат от вас, в сравнение с тези храмове.

Но най-напред, трябва да бъдете инструмент на Божественото. Тези, които харесват да имат мъртви неща, говорят за мъртви неща, те умират. Стават живи мъртъвци. Да се тича подир мъртви неща (джада-васту – материя, вещ) е вид хоби. Да се тича след тях или да се бяга от тях е едно и също. Да станеш санйаса (отшелник – б.р.) или да избягаш от това, няма разлика между двете неща. Трябва да стоите твърдо на своята позиция.

Първо, трябва да установите позицията си. Второто е да създадете ваша дхарма. Дхарма означава да позволите на тези вибрации да протичат непрекъснато. Понякога желаете да отидете някъде – виждате някой паднал, тогава изтичайте и му давайте вибрации и го спасете. Нека светът каже нещо. Вибрациите текат от вас и това е вашата дхарма. Казах ви, че качеството на златото не е, че е жълто. Неговата дхарма не е, че могат да се направят украшения от него. Неговата дхарма е само една и тя е, че то никога не се разваля от нищо. По същия начин диамантът има своя собствена дхарма – че може да реже всичко. Той е най-твърдото нещо. По същия начин човекът има своята дхарма – да постигне Бог и да Го опознае, и онези хора, които са го постигнали, имат дхармата да го постигнат напълно и да я разпространят по целия свят.

Но като говорите това и онова, няма да постигнете нито едното, нито другото. Вибрациите ви ще изчезнат и всичките Ми усилия ще останат без полза. Няма религия по света, в която да е казано за Божествените вибрации. Означава, че никой не е казал, че вибрациите са дхарма. Наричат ги „Рух”, „Жива вода”; не са казали нищо, но ние казваме, че вибрациите са истинските дхарми (религии). Вие безпогрешно знаете как е формулирана. Ади Шанкарачарйа също я е възхвалил. Не може да бъде научено, написано, обяснено. Трябва да се случи. Не се е случило на много интелектуалци, които мислят, че са добре начетени и знаят повече. На такива „велики” личности нищо не се случва. Това, което Аз мога да направя, е автоматично събитие – случва се на много, случва се на хиляди.

Но ако се придържате към фалшиви и безполезни неща, а също говорите за фалшиви неща и продължавате да блокирате, и оставате с фалшивото нещо, което ви прави инертни (неподвижни), тогава с тази инерция (джадата) ще прилепнете към това. Трябва да знаете как да разпространите Чайтанйа (Живата сила), която тече от личността ви, и затова трябва да си дадете време, казвала съм ви по-рано. Вярно е.

Но „приоритетите” също са нещо. Трябва да си смените приоритетите. За няколко дни ще се установите в приоритетите си и тогава ще се наслаждавате. Ще получите цялата радост на целия свят. Каквито и да са примамките и красотите на света, цялото благополучие и Лакшми (богатство – б.р.), всичко онова, което наричате познание, тя е изворът на всички тези неща. Тя също знае, обича и е красотата. Тя е същата Божествена сила (Дивйа Шакти), за която сме чели и учили хиляди пъти. И чрез тази Божествена сила е създадено цялото Творение. Вие сте създадени и само чрез нея ще познаете, че именно това е Шакти. Това е нещо велико – лека-полека ще заблести.

Всеки жив процес отнема време и се развива бавно. Не понася никакъв бърз процес. Но виждам, че корените са стигнали много надълбоко. Сега идвам от Рахури, бях много щастлива да разбера, че учените са го доказали научно. Експериментирали са върху растенията и посевите и са го доказали научно. Казваха, че ще отидат и ще кажат на хората за това (вибрациите) – че са единствената истина, останалото е лъжа. Ще кажем на всички името й (Кундалини) и че това е единствената Шакти, която е ваша собствена. Вашата собствена Шакти става безполезна заради онова, което стои във вас. Например, в река Ямуна има много стомни, пълни с вода, но когато се направят дупки в тези стомни, водите в тях се смесват с водите на Ямуна и станаха едно с тях. По същия начин трябва да станете и вие, като стомни. Но Аз искам да го осъзнаете напълно и да го постигнете, както гопите (краварите и краварките – б.р.), които търсеха по времето на Шри Кришна. Това нещо го получихте в себе си. Казала съм ви много пъти, че тази дълбочина (финес) е отвъд микроскопите. Аз дойдох, за да ви кажа за тази дълбочина, но станете упълномощени. На тези, които не са упълномощени, не мога да им го кажа. По тази причина, това, което ви казах днес, никога не съм го казвала по-рано.

Ако някой от вас иска да Ме попита нещо, един или двама души могат да го направят. Моля ви, питайте Ме, защото не знам какви са въпросите ви.