Семинар Ден 2, Внимание и радост (India)

Шри Матаджи Нирмала Деви Вниманието Борди Шибир, Индия – 27 януари 1977 г. Качеството на вашето вниманието се сменя според нивото и състоянието ви. И така накъде е насочено вниманието на човешкото същество? То не е във фиксирана точка! Можем да кажем, че вниманието е повърхността или острието на вашето съзнание; каквото и да съзнаваме, вниманието се обръща към него. Можем да направим следната аналогия: всички железни стружки имат силата да бъдат притегляни от магнита. Къде точно е тази сила не може да се локализира. Тя е навсякъде в желязото. Където и да е разположен магнитът, железните стружки биват притеглени. Вниманието ни е също като тези стружки – накъдето и да сме притеглени, то отива също натам. То съществува в цялото тяло, в смисъл че може да бъде отклонено навсякъде извън тялото, а също така и вътре в него, в случай че има някаква болка или неразположение. Вниманието ни се пренася по нервите и цялата нервна система, но има контролен център в мозъка. Ако този център бъде засегнат, можем да останем в съзнание, но без всякакво внимание. Също ако някой бъде ударен по Вишудхи чакра, може да се случи същото. Може да се случи дори и при по-ниско разположените чакри, ако някой бъде ударен по тях. Засегната чакра изгубва своето внимание, защото не усещате нищо в тези чакри. Разликата тук е, че вие като човешки същества можете да обърнете внимание на засегнатите места, ако пожелаете, дори те да са вдървени. Например, ако нечия ръка е вдървена, Аз мога да й Read More …