Сърдечна чакра (част)

(India)

Feedback
Share

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Сърцето и значението на Ом
1 февруари 1977 г.

Тази лява страна на Сърцето е свързана с вашата (физическа – б. пр.) майка и с Шива – съществуванието. Вие получавате вашето съществувание чрез нея и чрез Шива и Парвати. Те са вашите родители, и двамата са ви родители що се отнася до съществуването ви, а Сърцето ви е толкова прекрасен център.

Ако искате някой да отстъпи или нещо подобно, вие намирате друг голям инат. Да, казвали сме ви, че можете да го шубитирате, да правите всички тези неща, но тук има един много прост метод, който ако знаете как да правите – просто си помислете за неговото сърце и му направете бандан. И можете да го направите така чудесно, можете да разтопите този човек абсолютно без никакви трудности, ако знаете как да третирате сърцето му. Вие трябва да се понравите на сърцето му и това е най-доброто привличане, казвам ви, и най-добрият таен метод, чрез който можете да внесете добро в този човек, докато разговаряте с него. Да предположим, че сега Аз започна да споря с вас интелектуално, вие ще се откажете от Мен за нула време, но Аз трябва да използвам силата на сърцето ви и да вляза в сърцето ви; и ето как работи това.

Така че винаги когато искате да направите нещо такова, просто се смирете в сърцата си; това е първото нещо. Най-напред трябва да смирите себе си в сърцето си и от там после да работите върху сърцата на другите. Просто направете бандан и ще видите, че другият човек ще се разтопи. Вие разтопявате вашата интелигентност, вашето его, всичко, даже вашето суперего в сърцата си. Така това е много лесно нещо, ако знаете как да подходите към хората чрез сърцата им и това е възможно единствено ако вие сте непристорени, защото искреността е нещо, което сърцето разпознава. Можете да заблудите човека с вашите лукави методи, но сърцето ще го разпознае по-късно и този човек ще ви мрази. Даже ако говорите на някого: „О, много мило. О, много добре. Благодаря ти много, много мило от това страна…“. Но сърцето ще знае: „О, той се опитва да ме измаме и е много лукав.“ Сърцето ще намрази подобен човек, а сърцето има очите да вижда и усеща хората.

Така че ако можехте да се понравите на нечие сърце и да направите бандан на сърцето, вие можете да разтопите този човек, а ако обичате някого и ако искате, този човек би трябвало да се поправи. Да речем, този човек е пияница или ви бие и тормози, понеже е омагьосан от някакви наркотици или някакво външно нещо, тогава просто направете бандан на сърцето му и ще видите – той ще се промени, ще бъде променен много бързо; и ето защо казвате „сърцето му се промени“. Навсякъде ще откриете, във всяко свето писание, е казано, че има нужда от промяна на сърцето, не смяна на дрехите. Това не е интелектуална промяна, а промяна в сърцето и това се получава като движите Сърдечната чакра от дясната страна (дясно Сърце – б. пр.) по посока на часовниковата стрелка – тоест самото сърце по посока на часовниковата стрелка. Ако можете да го направите, можете наистина да направите чудеса и ето как на колективна основа сърцето е един вид най-дълбоката, най-съкровената струна, която преминава през всички нас. Та ако можете да дръпнете най-съкровената струна, понеже в тези три и половина навивки това е най-вътрешната част, ако можете да я докоснете, тя минава над… Да речем, че я дръпнете някъде другаде, то тя може да се скъса, но ако я дръпате в началото, тя върви много гладко и преминава в пълна окръжност.

Централният, както ви казах, е сърдечният сплит, или кардиоплексус, както му казваме, и той има десет подсплита. А английските наименования ще ви ги дам пак по-късно в пълен списък – не знам кога ще имаме време да минем през целия медицински справочник, но ще ги открия всичките и ще ви кажа какво представляват, според медицинската терминология. Знае се, че същуствуват десет подсплита, които снабдяват мускулите на сърцето, белите дробове и дясната страна на белите дробове и ето как са разделени. Но не е известно, че този център (сплит, чакра – б. пр.) е вече разделен на три части и после има десет венчелистчета, които работят в него – извинете, дванадесет венчелистчета, за което ще говоря по-късно. Така че дванадесет разделено на три е четири от всяка страна. Но всъщност не е съвсем така. Десетте венчелистчета са събрани в центъра, а централната част е позната като „Светото сърце“ . В Библията се нарича също „Светото сърце“ и святостта на това сърце в абстрактната й форма е майчината любов на Бог. Ето защо Джагадамба, Майката на Вселената, обитава там. А тези дванадесет листчета, Сърцето (чакрата – б.пр.), действат според Майката Земя и ето защо не можем да позовлим да отидат наляво или надясно. Зящото Тя е всъщност тази, която ги кара да пулсират, така че тук Тя става доминиращата същност, а не сърцето, където властва Духът.

Така че Духът властва от само себе си и се управлява с помощта на отражението на самия Всемогъщ Бог. Той си действа самостоятелно и по своя воля. Той гледа, наблюдава и е свидетелят. Наблюдава играта на тези десет венчелистчета (в центъра – б. пр.), на дванадесетте тук (на нивото на Анахата – б. пр.), но ако открие, че има прекалено голямо натоварване върху централното, Духът просто се изключва, а когато е изключен, цялото нещо спира.

Виждате ли, така че трябва да разберете разликата между другите чакри и тази. В нея, от една страна, е Духът, а Майката е в центъра, а от другата страна (дясната – б. пр.) е човешката, съвършената личност – три неща в едно. Ако ги сведете до вашите три сили, бихте разбрали.

От една страна е инструментът или, може да кажете, ядрото за работата на Лявата страна, тоест за работата на Махакали в Лявата страна. В центъра, може да се каже, е ядрото за работата на Махалакшми, а ядрото за работата на Дясната страна е там, където обитава Рама. Можем да ги наречем ядра. Причината е, че Той (Всемогъщият Бог – б. пр.) не беше активен. Той беше активен, но без да усеща състоянието на свидетел.

Тези трите се комбинират там, където дойде Кришна и го почувства, и нарече тялото това нещо „лийла“ (игра, забавление – б. пр.). Рама никога не му казваше лийла, а го наричаше „равнина“. Ето защо тук Кришна е завършен и ето защо Го наричаме „Сампруна“ – пълната инкарнация, Ади.

Знаете ли, че Христос идва тук и Аз съм ви разказвала за Христос от тази книга, която ви четох – „Деви Махатмйам“ – където е писано за Него. Как е бил създаден и как беше доведен тук – Той беше Махавишну – и как стоя тук. Но това не е важно сега. Сега обсъждаме тези три сили на Сърцето.

Каква е връзката между тези три сили? Защо да са поставени на това място едновременно? Защото в тази пресечна точка имаме три сили, които работят заедно, в три различни канала и те трябва да бъдат свързани някакси. Те трябва да са свързани, иначе – вижте – в човешкото същество няма много установена връзка, защото няма събуждане на Кундалини. Парасимпатикусът виси наполовина, поклащайки се (при нервус вагус – б. пр.); и как тези три части – сърцето, което е съществуването (ляво Сърце – б. пр.), сърцето, което е еволюцията, (централно Сърце – б. пр.) и сърцето, което е активността (дясно Сърце – б. пр.) – да се свържат помежду си. Така че в тази пресечна точка, където се поддържа свръзката, щом сърцето спре, всичко спира едновременно.

Но когато сте на това ниво, тогава вашият хороскоп е вашето сърце. Хороскопът може да действа само да тази точка, понеже според хороскопа може да се предскаже кога човек ще умре. Да речем, казано е, че някой ще умре утре. А той умира много по-късно или когато пожелае да спре да живее; случвало се е. Така става, понеже човекът е отишъл отвъд тази граница, където са свързани тези три неща. Вижте, казва се, че имате ограничен брой вдишвания. Душането се забавя толкова много след Реализацията, ритъмът на дишане е толова бавен, та реализираният има много удължен живот, а връзката става много по-различна. Понеже щом сърцето спре, щом го спрете – а то не бива да спира – всички други дейности замират.

Така че най-напред, когато една реализирана душа умре, Кундалини трябва да излезе от тук и тогава сърцето спира. Това е различен феномен и ето защо, когато една реализирана душа умре, се установява, че прана, животът, не минава през устата или през ноздрите, а минава от тук и откривате съсирек от кръв, но това е признак за човек, който е реализиран и е на много голяма висота. Но даже онези, които умират преди подобно постижение, те не умират с отворени очи, нито очите им са отворени, нито от носа им протекла кръв или са с отворена уста, а просто няма никакво кървене – от носа или от устата – никакво кървене. И може би трябва да им се направи тест за налягане. Иначе при всяка друга смърт има… Очите на някой хора може и да са отворени, но ако са напълно реализирани, ще бъдат затворени. Така че това е разликата, но на това ниво всичко се получава така, защото вие все още не сте на такова ниво, не сте постигнали състоянието на свидетел и това е причината вашият хороскоп да работи върху вас. Всички материлни неща работят на това ниво и ето как вие ставате различни като по чудо.

Ще ви дам друг пример как с вас става чудо. Например, една реализирана душа пътува с влак. Ние имаме такъв пример, конкретен пример тук. Имаше една реализирана душа, която пътуваше с влак, и влакът се блъсна и нито един човек не беше убит при това, а бяха направили толкова салта, че никой не можеше да си обясни.

Имаше и един инцидент с кола, като една реализирана душа пътуваше с тази кола – беше много голяма кола – и вътре бяха много момчета, а някой от тях бяха се хванали един за друг и бяха пияни, пееха. та това момче не знаеше какво да прави, но някакси трябваше да ги изтърпи. И нито един от тях не умря, когато се случи инцидентът, а хората се чудеха как така.

Даже ако реализиран човек си върви и там предстои да се случи инцидент, този човек открива, че нещо изведнъж се случва и инцидентът е предотвратен. Ако можете да направите бандан, можете незабавно да парирате инцидента.

Вижте, реализираният човек, който е преминал отвъд това състояние и му е станал свидетел, подобне човек не само ще спаси себе си, но ще спаси другите, така че всички тези ваши хороскопи и подони неща, които вие вкарвате в различни категории, за реализираната душа всички те се променят. Цялото нещо се променя, абсолютно се променя и той става различна личност. Ръцете му се променят, линиите по ръцете, а хората започват да се чудят: „О, трябва да си бил такъв. Трябва да си бил онакъв…“. И когато онези хора, които не са реализирани, погледнат ръката ви, те може и да опишат духовността, която е влязла във вас, разберете, но която не могат да видят. Но ако е реализирана душа, такъв човек може веднага да ви каже на каква възраст ще получите пълната си Реализация, какво ще се случи, всякакви такива неща, ако е напълно реализиран. Но всъщност след Реализация хората губят интерес към всички тези неща, така че рядко питат. Не познавам нито един човек, който е реализирана душа и все още да гледа на ръка и разни такива. Не изпитва интерес.

Но да се върнем отново към Сърцето. От дясната страта имаме мястото на Рама. Рама е известен с подчинението си пред Своя баща, ако знаете историята. Баща му живееше в Айодхя, там управляваше и имаше три жени. Третата жена имаше двама сина, но не можеше да си представи Рама да се качи на престола. Тя беше много добра майка, но една друга жена – видите ли – отиде и й каза нещо и тя я послуша. И каза на мъжа си: „Ако искаш да ми дадеш дар, обещания дар, трябва да накараш Рама да отиде за 14 години в джунглата и да дадеш трона на моя син Бхарата.“ Но когато бащата, Дашаратха, чу това, припадна; припадна при тази молба. Но Рама беше там и я чу и веднага каза на мащехата Си: „Ще отида в гората, примам го. А ти постави сина си, както е предвидено за мен.“. И ето как Той отиде в джунглата, разбирате ли, просто за да се подчини на заповедта на баща Си – даже това не беше заповед на баща Му. А бащата беше обещал два дара на жена си, защото тя беше спасила живота по време на война; той и беше казал, че когато и да пожелае, тя може да си поиска тези два дара, каквито и да са те; а тя не знаеше, че ще ги изпозлва по толкова странен начин.

По-късно тя съжали, понеже синът й, Бхарата, отказа да приеме трона и постави на него сандалите на Рама. Той управлява и всичко беше различно, но Дашратха умря, понеже Рама замина; просто умря.

Така че вижте – животът на Рама показва как Той се подчинява на родителите Си. Той страда толкова много, ако някой не е показва уважение към родителите си. Разберете, ако вашите родители са нелюбезни към вас, имате цялото право да им кажете, че не бива да са нелюбезни към вас и че се чувствате наранени. Но не е ваша работа да им отговаряте, а трябва да показвате уважение. Трябва да показвате уважение, защото те представляват първичните родители. Няма да им викате и да се държите лошо. Трябва да показвате уважение към тях. Те може и да са лоши хора, но трябва да ги уважавате, защото сте ги избрали.

Когато се раждате, вие ги избирате Иначе те не биха били ваши родители, наистина сте ги избрали и сте си казали: „Тези ще бъдат мои родители“. Така че щом са ви родители, са такива поради определени причини, защото сте ги търсили в предишни животи и ето как сте тук. Например, срещате нечии родители и си мислите, че са много добри родители за децата си и си казвате: „Боже, не може ли те да са ми родители?“. Добре, искате – ето ви. Докато те не са ви родители, не знаете какво е да сте техни деца. После започвате да се държите лошо с тях – това не е начинът.

Само не правете подобни грешки да избирате грешните родители, а проявявайте уважение и това ще дойде като благословия. Винаги е голяма благословия. Родителите ви може да се много сурови, да има период на дисциплиниране, на неразбирателство – зная, че е много трудно. А с образованието, което имате, и с разбирането, което имате, за целия свят, вие си мислите, че те са пълни глупаци и вдетинени, и незрели и особено когато имате вибрации, всие се чувствате още по-зле заради тях, понеже са пристрастнеи към разни неща и може и да са им истински роби. Но вие трябва да разберете, че те имат всички тези проблеми – разберете – но и вие можехте да имате същите, ако не бяхте дошли в Сахаджа Йога, можехте да сте даже още по-лоши. Така че ги разберете, опитайте се да им помогнете и ако проявявате уважение, казвам ви, можете да бъдете много сигурни – ако проявявате уважение – че можете да ги промените.

Никога няма да промените възрастните, като ги ругаете. Не е това начинът да промените вашите по-възрастни близки. Започнете да се държите по начин, който да показва уважение към тях. Това е, казвам ви, тайната как да се справите с родителите ви – да показвате изключително уважение към тях, така че те да осъзнаят: „Боже, щом той ме уважава толкова много, как смея аз да се държа толкова лошо негово присъствие?“. Това е тайната да се стравяте с вак.шите родители, а не да им крещите, не това трябва да правите с по-възрастните от вас. За по-възрастните трябва да създадете в тях чувството, че са уважавани. Получава се, вижте, опитайтае това с по-възрастните от вас. Ако искате някой от тях да бъде добър с вас, пробвайте да проявявате изключително уважение и този човек ще започне да се чуди: „Какво да правя сега, че да запазя уважението към мен, та да не го загубя?“

А това, което те ценят най-много, е уважението. Възрастните ценят най-много уважението. Ако им дадете уважение, те няма да се откажат от него за нищо друго. Може да ги накарате да правят каквото си искате, ако наистина из засвидетелствате уважение. А те ще се борят за го запазят, отказвайки се от всичко. Можете да ги накарате да правят всичко, ако наистина им покажете уважение. А те ще се борят да го запазят, отказвайки се от всичко – разберете -, което ги изкушава да се отдалечат от вас, за да запазят уважението. Но става така, вижте, че вие откривате, че родителите ви не правят каквото е редно, а вие започвате да ги подозирате. тогава те си казват: „Ето на, изгубихме уважението, какво ще спечелим сега?“ Защото, разберете, тези неща един вид не се записват в умовете им.

Имахме един случай с едно момче, което Ми разказа за баща си – че правел какво ли не, държал се еди-как си и било голяма грешка от страна на бащата. Казах на момчето: „Съгласна съм, че много греши и не бива да го прави. А ти какво правиш?“ А то отговори: „Бием го, удряме го и го тормозим.“ Аз му рекох: „Това не е начинът. Когато той се върне вкъщи, опитай се да покажеш голямо уважение. Пробвай.“ И се получи – бащата оставил другата жена. Защото го е грижа за уважението.

А знаете ли колко струва уважението? В крайна сметка, ако погледнете, повечето хора на този свят искат уважение. Ако уважавате някого, този човек иска да се откаже от другите неща в името на уважението. А един баща го заслужава, защото е ваш баща и се съгласете с него – „Да, татко, да, да“ – с уважение. Вие просто опитайте и ще видите как ще се получи. Вижте, ако искате нещо – добре, просто попитайте „Не можем ли да спрем до тук? Да говорим за нещо друго.“ Какво ще ви стане? Вие можете да насочите вниманието на баща си, само като покажете уважение към него. Просто пробвайте това с майките и бащите си. Не да се държите като началници към тях – това е нещо реално, казвам ви го под секрет. Не е заради нещо друго – да ви накарам да промените методите си или нещо подобно – а ви казвам тази тайна, защото сте изгубили представа за секретните методи как да победите и разбирате хората, и да ги управлявате, и вие наистина ще си имате ваши методи. Единственото нещо е да уважавате възрастните. Помислих си, че може и да имате въпроси. (на записа се чува музика)

Но Библията е книга, която е съставена от различни хора на разлчни места и по различно време и всичко това им беше разкрито от несъзнаваното. Цялото познание, което откривате в Библията, беше разкрито на тези хора от несъзнаваното, ала те не можаха всъщност да разберат пълния му смисъл. Каквото разбраха и събраха, го записаха. Част от него се изгуби, защото не беше записано веднага и също защото самата оригинална книга беше изгубена. Така че всички обяснения, всички неща бяха изоставени и ето как хората имат много добра празнота, за да правят каквото си поискат с всичките велики думи на Библията.

Например – „словото“; що е слово? То логос ли е или нещо друго? Какво представлява? От какво се състои, какво означава, как започва, от къде идва? То е ОМ. ОМ идва от три думи (звука- б. пр.): аъ, уу, ммм.

„Аъ“ представлява на първото творение в Лявата страна, което наричаме силата на Махакали. Най-напред в света се осъществи проявлението на суперегото, така че можем да кажем, че „Аъ“ всъщност е самото начало – до стадия, когато животът не беше сътворен.

„Уу“ представлява друг стадий, където… Звукът е същият; същият е, но проявлението е различно. Гласът е същият, Моят звук (тембър – б. пр.) е същият. Например какъвто и да е Моят тембър, вие можете да познаете дали говоря Аз, тоест Матаджи говори. Може би проявлението в Аъ, Уу, Ммм е различно, първо започва Аъ, после стига до Уу, което е силата на Махасарасвати. Можем да кажем, че това са трите ноти (тона – б. пр.), които имаме – не зная как им казвате на английски на нотите (тоновете – б. пр.), но ние им казваме „Са“, „Аъ са“ и … (?) (основен тон, диез и бемол – б. пр.) – основните три ноти (тона – б. пр.); така че втората нота (тон – б. пр.) е тази на Махасарасвати, чрез която животът, Слънцето започва да работи.

А третият е Ммм, чрез който започна да се осъществява еволюцията. Така че това е стадият на Махалакишми. Вие имате тези три сили работещи заедно и така, в много кратка форма, ги наричаме ОМ. Но не само човешките същества я казват. Когато медитирате, сте виждали този Ом. Казвам, че тези три сили имат по една трета – тези три звука – и ето как е създадена думата „Ом“.

За една реализирана душа Ом е най-могъщото нещо. Например ако искате да се защитите, самата дума „Ом“ може да защитава и когато тези три сили се комбинират като Ом, казваме, че само Детето или богът Слънце представлява Ом в най-чистата му форма. Ето защо в живота на Христос или, можем да кажем, в живота на личност, която представлява Божия син, Ом е важен, защото Той въплъщава този Ом в самия себе си. Всичките тези три сили са в Него и то в най-невинната форма.

Това, което се опитвам да кажа, е следното: вземете което и да е друго божество, което и да е друго божество освен това. Вземете което и да е друго божество и ще откриете, че те имат повече от едната или от другата сила. Например ако вземете – да речем – Вишну, Той представлява еволюцията; ако вземете Брахмадева, Той представлява творението; ако вземете Махеша (Шри Шива – б. пр.), Той представлява т. нар. от вас страна на суперегото. Даже ако вземете Кришна, Той символизира еволюцията. Но когато се издигнете тук, едва тогава откривате, че всичките тези три сили се комбинират тук в Агнйа. До Агнйа те са разделени. В Агнйа се комбинират. Ето защо е много важно, че всички тези три сили са контролирани от Христос и ето защо Исус Христос е най-важното божество що се отнася до Сахаджа йогите, понеже еволюцията е хубаво нещо, но пълната координация и закрила на човешките същества е възможна единствено ако вие имате висчките тези три сили в ръцете си.

Някоя йогини е получила еволюцията си доста хубаво, получила е Реализацията си доста добре, но после открива, че Лявата й страна е съсипана. Да допуснем дори, че тази жена е много еволюирала – какво трябва да направи тя, ако Лявата страна я надвива? Само Христос може да помогне. да предположим, че Дясната страна е свръхактивна – при някои хора е така, знаете го много добре. Дясната страна на мнозина е активна, когато откриете, че в егото им има твръде много гняв. За тях също, даже и да еволюират много, какво ще се случи? Те ще се нахвърлят върху всеки. Но ако са атакувани от егото си, само Христос е този, който ще им даде равновесие. И ако погледнете Христос, Той не е нищо друго освен пълно равновесие. Той пълно равновесие на висока позиция. Виждали ли сте равновесието, какво представлява? Ако погледнете равновесието, което се държи на висока позиция, то е в центъра. И ето как Той балансира и ето защо самият Той е Омкара – въплъщението на Омкара, защото както знаем, Той е Ганеша, а Ганеша е олицетвореният Омкара.

В звука Омкара са налице пълните звуци на световете. Всички пермутации и комбинации, завършената мелодия на тези вселени е вътре в тези три звука – Аъ, Уу, Ммм – и те се основават на Ом.

Също когато Кундалини се движи, тя се движи по три начина: аъ, уу, ммм. Понеже в долната част е Аъ, в централната част е Уу, а тук (в горната – б. пр.) е Ммм. Това означава, че в долната част на човешкото същество вие сте създадени като мъртва материя. В центъра сте това, което е творение, тоест творчество, а в третата (горната – б. пр.) е еволюционната. Така че даже сме разделени по три начина – нашата горна част е Ммм, централната част е Уу, а долната е Аъ. Ето как сте устроени и когато казвате Ом по правилния начин, откривате, че Кундалини се издига.

Не същуствува изобщо никаква разлика що се отнася до Библията и Сахаджа Йога, що се отнася до Корана и Гита. Само хората с много ограничен мироглед виждат разлика. Този, който е видял вътрешността й, не може да види никаква разлика, защото тя е една и съща. Единствено поради обстоятелства, поради различни методи, чрез които е била проявена, вие откривате малки разлики в тези писания, но що се отнася до материята и същността, тя е едно и също. Аз не открива и дума в Библията, която не мога да обясня, или в Корана, или в Гита.

Всичко може да бъде обяснено много ясно, но преблемът с хората е, че те не могат да мислят еднакво, човешките същества не могат. Те трябва да се опитват да намерят черупката или някакъв басейн, в който да се застоят. Това е човешката природа. Искат да станат червеи, през цялото време, понеже някога са били такива, на искат пак да станат червеи или амеби. Мисля, че накрая ще станат, не зная какво друго да кажа. Ето защо. Те не могат да видят единствената универсална истина, която тече в тях и това е причината, която уби религиите, навсякъде. Защото щом знаете, че същуствува един звук, който преминава през всички тези прекрасни религии, цветята на творението на вселената, тогава не може да има никакъв проблем или борба, а чрез създаването на този вид смърт за всичките религии, те позволиха на онези ужасни хора да се появят и да окупират сцената. Така че вие поемете тези три звука, за да преодолеете вашите физически, емоционални и умствени проблеми.

Ом работи като нищо друго. Може ли да кажете къде е думата „Ом“ в християнската религия? Тя е в Амин. Амин не е нищо друго освен Ом, защото М е носов звук и край на носовия звук, а Н също е носов звук, понеже в арабския е написан като „Ни“, а „Ни“ е Моето име – вие казвате „Ну“. С Моето име започва носовката Н, също писана с точка; всички тези букви (на арабски – б. пр.) имат точка и тази точка показва, че това е носово Н. А в санскритския точката означава носово Н. И ето защо е М и Н – Амин е същото акто Ом. Всичко е проблем, тъй като еволюцията върви нагоре, променя и ето защо Ом се издигна до нивото на Амин. Ъ стана А, а У стана М и М стана Н. Както ви казах, Христос дойде като човешко същество, но Той беше Ганеша. А свастиката се превърна в кръст. По същия начин Ом е Амин.

Така че след всяка молитва трябва да казвате „амин“. Защо не „Амин“? какво означава това? От там звукът Ом стига до английския език. Ако погледнете, даже в думата, в езиците универсалността звучи, но нямате очи да видите универсалността. Мислите си: „Ние сме християни, вярваме в Христос. Не вярваме в други глупости, защото всички други са безсмислени“.

Но как сте свързани с Христос? Колко знаете за Христос? Никой не знае, разбирате ли. И ето как всичките проблеми на всички религии излизат пред вас – хората просто не вярват в нищо. Казват, че вярата в религията е щуротия. Цялата тази щуротия тече сега. Защо са тези толкова много пари за църквите? Защо са ни някакви папи и защо са ни някакви огромни организации в иемто на Бог?Защо са ни храмове, защо са ви те? Имам предвид, че нявсякъде имаме хора, които се бунтуват срещу така наречените религии, но всичко, което се е появило в името на Бог от чистотата в сърцата на хората, е стигнало до тях от самия Бог. Единственият проблем е, че когато това е съобщено на човешкото същество, което все още не е реализирано, или даже е реализирано, колко е осъзнато от него? Сега видяхте колко много знае Кевин и колко знаете вие.

Така че даже тези леко реализирани колко ли ще знаят какво Той иска да им съобщи? И ето защо този тип глупаво разделение започна сред човешките същества, а щом разедините религията на религии – край. Това беше най-добрият начин да се довършат религиите, защото те не дават същността, не придават значение на същността. Те просто се опитват да придават значение на нещо, което е толкова повърхностно, а тази повърхностност беше създадена също от онези ужасни хора, които просто искаха да сложат Христос в джобните си книжки, а Кришна сякаш беше член на домакинствата им.

Ом се изполваше по целия свят по един много, много фин начин, а Ммм означава „ма“, а вие знаете, че всички ние казваме „ма“ за „майка“. Отидете където и да е по целия свят, хората разбират думата „ма“. Никой няма проблем що се отнася до думата „ма“, защото всичко свършва там – тоест цялото Творение свършва в нозете на Майката, даже в християнството можете да разберете, че Майката е любов.

Когато се говори за Мохамед Сахиб, трябва да се знае, че той трябваше да вземе помощта на пет жени, за да го има. И те бяха коя от коя по-добра, всички бяха Аъ, Уу, Ммм силите в него. Те бяха силите, които той имаше и ето как той трябваше да се ожени за толкова много жени. Никой не разбира какво беше това, например неговата първа жена Хадиджа не беше друга, а Махасарасвати. Собствената му дъщеря не беше друга, а Махалакшми. Така че всички негови сили бяха изразени чрез неговата съпруга или сестра, или дъщеря, които му помагаха през живота му и поддържаха силите му.

Същата дума „Ом“ е използвана от негативните сили. Как я използват? Те ще дадат това име на някой дявол – обикновено не го правят, защото това е една от най-чистите думи, която не може да бъде замърсена. Обикновено не го правят, няма да го направят. Все още не съм срещала някой, който да е прихванал дявол в себе си чрез името „Ом“ и все още никой не е давал това име на някого, но съм виждала хора, които раздават имена като… Това са различни имена: „ими“ за Махакали, „бри“ за Махалакшми, „гли“ за Махасарсвати; съжалявам, „ими“ за Махакали“ ,“ри“ за Махалакшми и „гли“ за Махасарасвати. Така че ще дадат тези имена по отделно – виждала съм го – на дяволите, които искат да вкарат в някого.

Ще дам за пример името на онзи господин, знаете го, който се нарича трансцедентален (Махариши Махеш – б. пр.) – той използва тези имена. Разбира се, първото от тях – „ими“ – сега е завързано някъде. Въпреки че тези „ими, (б)ри, гли“ са имена на Богинята, той ги използва, но не може да използва името „Ом“ и не може да използва името на Исус. Не може да дава името на Шри Ганеша. Тези имена са отвъд техните… Вижте, понеже те са ужасни, Майка може да прости, но тези хора просто ги изгарят и ето защо не смеят да слагат тези имена. Няма да намерите, въпреки че го казват така, подобно нещо в името на Исус. Те може и да използват думата „Исус“, разбирате ли – „В името на Исус ви давам…“ – или да използват изображение на Исус, или даже да използват кръст. Защото можете да видите кръст, направен само от тези хора, и те ще слагат този кръст. Но те не могат да дадат името на Исус на онези дяволи, не могат да ви помолят да кажете „Исус, Исус“. А ще кажат… Може и да казват всякакви видове „Уууммм“ и разни подобни. Но с всичко това те ще атакуват някого, например „Кажи Ом намо Шивайа“, което изглежда нормално. В „Ом намо Шивайа“, ако сложите „Ом“, това неутрализира; те може би не знаят, че той неутрализира малко. [край на записа от първата страна на касетката]

Така че някой казва „Намо Шивайа“ и той влиза в него. А изглежда толкова велико – уж се прекланяте пред Шива. Този аспект на Бог е вечен. Но тези хора ще кажат да повтаряте „Ом намо Шивайа“, защото с това те ще са победени от Шива е затова ще сложат „Ом“ отпред. Но никога няма да дадат само думата „Ом“ на… ниво, защото нито един дявол не притежава това име – то е прекалено велико. И това са номерата, които тези хора си играят с думата „Ом“, а вие би трябвало да играете със същата дума. Когато сметнете за нужно, просто кажете „Ом“. Не казвайте нищо друго – само „Ом“. За вас всяко изречение има край. Даже да кажете „Ом намо Шивайа“… Но дори да кажете „Ом Исус“, това е достатъчно.

Ако имаме кръг, ако – да речем – пълната вселена е в кръг, то я делите три части от нея и получавате три дъги. Едната е Аъ, Другата е Уу, третата е Ммм. Когато се опитате да ги възстановите, то получавате три дъги – Аъ, Уу, Ммм. Първата, Аъ, е наклонена така (горната част на Ом – б. пр.); втората е Уу (далнятя чяст на Ом- б. пр.), а третата (зад Ом – б. пр.) е Мммм. А точката е централната част. Точката на това е централната част на кръга. Виждали сте как се пише „Ом“ и какво представлява, та трите дъги се описват по този начин. така че цялото Творение и централната точка, която е самият Бог, заедно правят Ом и ето как му беше дадено това име.

Мисля, че съм ви казвала как най-напред се осъществи Творението, как първо се оформи Ом. Казвала ли съм го с параболата, с рисунката, така че първият звук, първичният звук се получи заради разделянето. Когато се получи първичното разделяне между двете идентичности – Бог и Неговата сила (Ади Шакти – б. пр.), по това време се появи звукът и този звук не е нищо друго освен Ом. този звук ще съществува и ще действа, докато тези две идентичности не станат една и тогава няма останала реалност и няма нищо. а хората си мислят, че светът е произлязал от нищо, понеже няма относителност, но когато се разделят на две, тогава съществува нещо. Иначе те са едно и абсолютно, така че не същуствува нищо друго. Когато звукът се слива или свършва, както казваме, изчезва… Това е времето, когато цялото творение се слива в едно действие. Та тази е точката, която всеки трябва да достигне.

Това се случва във вашето същество. Първо усещате Ом, понякога усещате как идва звукът, друг път усещате как се появява някакво гъделичкане, понеже има седем звука, които лесно се различават чрез този Ом, лесно. А има много други, но Аз казвам, че поне седем можете да откриете лесно. Ако седнете, понякога може и да чуете един вид звънене на звънец, друг път ще чуете сякаш шуми водопад, а понякога ще чуете сякаш щурци пеят в нощта. Вижте, всякакви звуци идват, вие усещате, че те съществуват, че нещо се случва, в нощта – ще имате това усещане – всякакви звуци съществуват, но седемте звука можете лесно да ги откриете; а всички те заедно правят Ом. Така че ако ги изпълните всичките по подходящ начин, мелодично – да, можем да кажем, хармонично – тогава ще чуете звука Ом.

А ако някакво внушени естига до вас от някъде, винаги ще усещате, че един звук стига до ушите ви, така че ще застанете нащрек. Вие сте нащрек и просто обръщате внимание какви идеи идват и после изведнъж получавате идея. Запишете я. Това са идващи от несъзнаваното идеи. Просто изчакайте, звукът ще се появи. Този звук ще подскаже, че идва някаква подсказка – запишете си я.

Но с дявола подобно нещо никога няма да се случи, никога няма да доловите този звук, а ще усетите… или … [не се чува ясно – б. пр.] с може би малки фрагменти, защото те се носят фрагменти, просто… Но най-вече ще усетите ужасна миризма, като на пърлена кожа или като на развалени яйца; ще усетите ужасна миризма от хората, които са обсебени. Така че Ом е звук, който разбира, който говори, организира, информира и е звукът на Божествената любов. То е усещането за електричество върху ръцете, но е звук.

Получаваме също пет вида много фино изразяване на петте елемента и този фин израз е финият звук Ом; вибрациите са електрически, има магнит в този звук и той е зареден за човека, който е резализиран.

Личност, окято е благословена от Бог, има магнетична сила. тази личност привлича. Тази личност може дори да не говори, но хората ги знаят тези неща. Те знаят, че този човек е реализиран и има нещо специално в него. Веднага можете да го откриете какъв е той. Това е поради този звук и магнита. Трябва да сте чували този звук, когато сме се превърнали в материя. По същия начин всички тези неща са превърнати в друго – звукът става магнит, магните се превръща във вибрации, вибрациите могат да станат Духа. Така че всички тези неща са превръщаеми и част и частица от същото нещо, същата енергия, която е Божествената любов, която е любов. Любовта притежава звук и любовта има електричесто, получила е магнетизъм и е получила силата.

Когато всички тези фини сили се изливат върку което и да е човешко същество, те действат, действат и хората започват да подобряват здравето си. Трябва да сте чували за експериментите, къдято са изпробвали музика върху хора, които не са добре, и тези хора са били излекувани. А това, което се случва, е, че фините, по-фините сили на звука, които проявяваме, които са зад него, тези сили се приявяват, влизат в играта. Това е много малко нещо, но с вас хората, когато насочите ръката си, именно звукът Ом вибрира и това са микровълнови вибрации, които не можете да видите с лупа. Няма изобщо да видите пръстът Ми да трепти, ще кажете, че пръстите Ми са много спокойни, но те притежават тези микровълни. А микровълните, когато преминават в тялото на човешките същества или в нещо друго, те събуждат микровълните, които спят в тялото на човешките същества или каквото ще ползваме и започват да генерират втората фаза, можем да я наречем, както … на външни… [не се чува точно – б. пр.]

Например, ще ви кажа как. Слагам ръката Си върху човек, който е болен. Слагам я там, където е болната част, където човекът има проблем. Какво става тогава? Тези вълни преминават там и каквото е спящо вътре, разбирате ли, те го възобновяват. И тази част започва да се събужда и да укрепва. Тези части регенерират другите проявени или, можем да кажем, явните, чрез които човекът се чувства излекуван. Да речем, кръвта е съсирена и няма кръвен ток. Вие насочвате вибрациите си там и това, което става, е, че съсирекът започва да се разтваря, понеже силата за разтваряне идва с витамин К. А витамин К е възбуден, понеже тези вибрации преминават през мястото и витамин К се възбужда. По-късно тези микровълни се отдръпват и ето как работи това. Но вие не можете да го видите, те просто си работят. Те са абруша (?), невидими. Но съществуват. Сега поне, слава богу, учените приеха, че нямаме уши, които да чуват всичко, което представлява звук. По същия начин те нямат записи, на които са регистрирани вирациите на тези микровълни.

Когато вие, хора, казвате Ом, когато вие реализираните хора казвате Ом, просто пробвайте звуковите вълни на Ом върху човек, който някъде има болка. Ясно? Сега просто си сложете ръката тук и кажете Ом. Опитайте.

[записът прекъсва и се чува музика; следва съвършено различна тема в лекцията на Шри Матаджи, вероятно от публична програма на друга дата, поради което текстът й ще бъде преведен в отделен документ – б.р.]