Набхи чакра

(India)

1977-02-01 Nabhi Chakra, 14' Download subtitles: EN,PL,RU,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Набхи чакра
1 февруари 1977 г.

Набхи чакра e разположена в центъра тежестта на всяко човешко същество. Ако не беше там, това означава, че за вас ще има малък проблем да стигнете до правилното място. Има един вид проблем, от който повечето от вас страдат и който може би се дължи на наркотици или проблеми с нервите… дължи се на войната, или на някакво сътресение във вашата поддръжка. Например по време на Войната (Втората световна – б. пр.) хората изгубиха ценностите си, понеже изгубиха вярата си в Бог. Непорочните жени, които вярваха в непорочността, бяха брутално нападани. Много религиозни хора бяха преследвани. Разпаднаха се семейства. Много мъже бяха избити. А деца, жени и вързастни хора се разпръснаха. Едно много ужасна атмосфера на несигурност завладя всички тези нации. После дойдоха концентрационните лагери, разбирате ли, онези, които разтърсиха човешките същества, понеже човешките същества са много деликатни инструменти. Те са желаните създания. Те са най-висшите. А бяха доминирани от неща като бомбите, които са материя. По този начин Духът в човека умря. Хората загубиха вярата в праведността, в любовта.

Тогава се изгради един нов модел на сигурността. Индустриалната революция го последва, като резултат. И изкуственото чувство на радост, на сигурност, на любов беше прието от обществото. Ето какво направи човекът със своята свобода, понеже войните са създадени от човека, те не са дело на Бог. Заедно с това много велики търсещи души се родиха на тази Земя. Те започнаха да търсят отвъд разните видове изкуствена сигурност, като например материализма. Търсачите нямаха подходящите лидери да ги организират и да ги водят по правия път. Така че допуснатите от тях грешки създадоха препятствия.

Освен пречките в човешкото съзнание, се прибавиха много други… много други пречки се добавиха, които направиха Сахаджа Йога труден процес за хората. Държавите, които взеха участие във Войната, само те станаха развити. Като реакция, но не е реакция, те са единствените развити хора, които всъщност участваха във войната. А онези, които не участваха, са недостатъчно развити. Така от една страна имаме страни, които се опитват да търсят, защото са свръхразвити, защото са заможни, но техните търсачи се изгубиха в тресавището им заради анти-чувствата. Ясно ли е? Докато други страни все още не са развити, така че техните търсачи все още търсят парите.

При това критично положение беше открита Сахаджа Йога, на това ниво, чрез което обещаното единение на човешкото съзнание с Бог е установено, чрез което вие чувствате вашето несъзнавано, силата на Бог, която е всепроникваща, която мисли, организира, планира. Само чрез Кундалини Йога на Сахаджа, Сахаджа Кундалини Йога, само чрез Сахаджа Кундалини Йога (Йога чрез спонтанно събуждане на Кундалини, каквато е Сахаджа Йога – б. пр.) човешките същества ще еволюират. Но тези, които ще еволюират, трябва да имат непокътната дхарма в тях. /записът прекъсва – б. пр./