Сътворението

New Delhi (India)

1977-02-20 1 Creation 1, 48' Download subtitles: EN,RU,UKView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1977-02-20 1 Creation 2, 40' Download subtitles: EN,RU,UKView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1977-02-20 The Creation Delhi NITL, 71' Download subtitles: EN,ITView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Сътворението

Ню Делхи, Индия – 20 февруари 1977

Тази вечер решихме да говорим за Сътворението, но нашите организатори не успяха да Ми осигурят тебешир и дъска. Не зная, ще се опитам да обясня без рисунки. Това е много сложно. Ще се постарая да го направя разбираемо за вас, но ще ви помоля за пълно внимание от ваша страна към подобен сложен въпрос като Сътворението. Едно нещо днес е благословия … (на хинди встрани).

Най-голямата благословия днес е, че много от вас могат да почувстват вибрациите. И не само това, но също така знаете и осъзнавате, че те могат да мислят и да обичат – и това е много голяма благословия. Разбира са, някои от вас не са ги получили, но тези, които са ги получили знаят, че вибрациите организират нещата, понеже издигат Кундалини, отиват до мястото, където е необходимо – от състрадание – и до тази част, където има недостиг. Те разбират, организират своята универсална природа и обичат. Отговарят на вашите въпроси, вие получавате отговори от тях. Това са живи вибрации. Тези вибрации са от Божественото. Това Божествено се нарича Брахма – Брахма Таттва, Принципът на Божественото.

Можем да кажем, че процесът на Сътворението е вечен процес. Това означава, че семенцето става дърво и дървото става семенце, а семенцето става дърво. Това се повтаря – то е вечно. Така че не може да има начална точка и не може да има крайна точка. И така върви. Ето защо може да има различни състояния на съществуване, може да се каже, на живот.

Така в началото на битието е само Брахма , където нищо друго не е съществувало. Ние казваме „нищо”. Когато казваме „нищо”, това е относително; понеже ние не сме съществували, казваме „нищо не съществува“ – това е относително. Когато ние не съществуваме, за нас всичко останало го няма. Има нещо, но това не сме ние. Ето защо казваме „нищо” – относително е. Има само думата „Брахма” – може да кажете; можете да се сетите за един вид енергия, ако искате – форма-енергия, която съществува.

Но тази енергия се натрупва в точка и формира ядрото. Енергията, която мисли, енергията, която е разпределена, се натрупва в една точка – концентрира се в една точка, може да се каже. И тази точка е точката, която наричаме Садашива. Това се случва, защото тази енергия желае, мисли, организира и обича. Когато Тя желае да създава, когато тази Енергия изпитва желание да създава, тогава се създава ядрото. Това ядро наричаме Садашива. Това ядро не изчезва. Вие можете да си представите мъглявина. Имам предвид, че това нещо е относително, така може да го приемете; не можете да мислите за нещо в абсолютна форма. Така че чрез мислене не можете да си представите нищо в неговата цялост. Но ако можете, си представете състояние, в което съществува само енергия и няма Творение.

Но не енергията на електричеството, на магнетизма – не това. То е комбинация, синтез от всичките неща, които влизат в Лайа, която се превръща в това, синтезира всичко. Тя коагулира в точката, [неясно] сгъстява се в точката, която можем да наречем ядро. Тази точка наричаме Садашива. Садашива е Ишвара, Всемогъщият Бог.

Наричаме я Бог, защото има ограничение – в смисъл, че можем да я назовем някак. Но ако е само енергия, просто я наричаме Брахма. Може и така да се каже: когато водата става на лед, се образува нишка лед, и вие можете да направите разлика между водата и леда. Но все пак това е относително, относително разбиране. В това състояние Всемогъщият Бог Парамешвара приема своята форма и идентичност. Ето защо можем да кажем, че това не е Брахма, а самоличност. Идентичността има своя аура или своя светлина, може да се каже. Тази светлина е Божествената любов. Тя минава в различни форми, но Садашива остава какъвто е.

И така, желанието да създава се предава на аурата. Аурата е силата на Бог, Шакти. Ишвара има определени неща отвъд себе си, а също така пред себе си. Всемогъщият Бог има нещичко извън себе си, което Той не може да контролира. Първо, Той не може да контролира Своята вечна природа. Неговата природа е да бъде вечен, Той не може да спре това. Той ще променя Своите форми, в това е Неговата природа, това просто… е Неговата Свабхава (натура, природа). Той не може да промени Своята вечна природа. Той ще съществува вечно. Вечността е Неговият характер, Неговата природа. Той не може да я преодолее.

Например, Бог не може да ви отнеме свободата да избирате Истината. Той не може. Щом веднъж ви я е предоставил, Той няма да си я вземе обратно . Вие трябва да я изберете в своята пълна свобода. Той няма да ви принуди да я приемете. Много хора се надяват на това, но горчиво грешат. Точно в тази пресечна точка лежи въпросът за пълното разрушение или пълното възкресение. Той е оставен в ръцете на човешките същества – те да решат дали искат да приемат Истината, или искат да следват лъжата.

И така дадена ви е пълна свобода на избор. Няма да влизам в подробности за Всемогъщия Бог, защото това е много фина тема и изисква много повече внимание. Говорила съм за това и за цялата Негова природа пред много хора, те го знаят. Но Той е Свидетелят, Той е Сакши, във формата на Сакши. Какво наблюдава Той? Той е свидетел на Творението. А силата, която създава Творението, е Шакти, Неговата сила, Неговата съпруга. За нас, човешките същества, е неразбираемо, че мъжът и жената могат да бъдат едно цяло. Например, можете да разберете слънцето и слънчевата светлина, луната и лунната светлина – а двете неща са едно и също. Като значението и думата. По същия начин Шива и Шакти са едно и също нещо заедно. Например, можете да бъдете баща, или пък майка. Можете да бъдете бащата, може да бъдете и брат, а може да бъдете син – три неща, които правите едновременно. По същия начин можете да бъдете себе си и своята сила. Знайте, че вие и вашата сила сте различни, но сте едно. Имате силата да пишете, но не сте тази сила. Нито пък вашата сила е вашето Себе. По същия начин Шива и Шакти са две същности за иднетифициране, но те са част и частица от една единствена форма. Те са известни като Брахма.

Но тези ужасни тантрици – пак се появяват – са изопачили връзката между Шива и Шакти. Не че двамата са човешки същества, а защото тантриците наложиха всички тези странни идеи и говориха за онези нелепици. Понеже са хора, които не са нищо повече от сексуални обекти. Не са нещо по-благородно от това. Те са много покварени и болни, и долни хора. Страдат от такава ужасна болест, както никой друг, те не виждат нищо освен това. Ашвамедха също е опиван като нещо, което има общо със секса. Каквото и да погледнат, все виждат секс. Приличат на хората, за които казваме на хинди – [дума на хинди] – които си слагат очилата за секс и гледат през тях. Всичко се превръща в секс, секс, секс – такива долни и ужасно развратни хора са. Даже Бог свеждат до това. Докато не сведат всичко до това ниво, не могат да съществуват. Как ще се оправдаят, такива каквито са? Сексът няма нищо общо с Шива и Шакти. Какво са слънцето и слънчевата светлина? Имат ли нещо общо със секс? Има ли нещо, което да не съществува без секс за тези ужасни тантрици? Няма ли връзка, която да съществува без секс?

И така Шива е Всемогъщият Бог, би трябвало да Го наричаме Садашива. Ще се опитам да понарисувам нещо, за да видим как става това (рисунката на Шри Матаджи по-долу е от подобно обяснение, дадено пред йоги в ашрама във Франкфурт през 1988).

Формира се ей такова ядро. Това са останките от ядрото, може да се каже , които формират силата му във Валайа. Как става формирането? Да предположим, че Той се движи назад, така да се каже. Тогава какво става когато се движи назад? [неясно] Това, цялото това нещо, остава тук и всички тези маси образуват черупка наоколо, а вълните се пресичат и установяват в черупката – тук. Положението е такова: когато всичко, което е вътре, формира друго ядро чрез концентрация, това е Шакти. А това е Садашива. Това е Махашакти, Адишакти, а това е Садашива.

Това тук е Шива, а щом Шакти формира Своята индивидуалност, или можем да кажем, когато Нейното его се установи, Тя е различна от Шива личност. Защото целият процес е да се създаде игра, която Свидетелят да гледа. Той е Този, който ще гледа тази игра. Тя е Тази, която ще твори.

И така, Тя натрупва Своето его в тази точка и става Шакти, заемайки Своята позиция и първото, което прави като Шактие да обикаля по парабола, по парабола около Своя господар. Това трябва да се разбере. Тя е Шакти – силата на Бог. А цялото Творение е предназначено единствено за Всемогъщия Бог, да може да го гледа Той. Той е единственият Зрител на играта на Шакти. И ако тази игра не Му харесва, ако не Му харесва нейното развитие, или това по какъв начин са създадени хората, Той може незабавно да спре играта, затваряйки очи, отричайки тази игра, показвайки Своето раздразнение, или просто като я спре.Той може просто да я спре.Именно затова е наричан също Разрушителят.

Но всичко това е предназначено за Негово развлечение. И ако това не Му доставя удоволствие, Той може да го спре. Ето защо първият, на когото това трябва да доставя удоволствие, е Зрителят. Заради това Шива е окичен с гирлянд Нея, който е парабола, и затова параболата е символът на Адишакти. Тя е някакъв сертификат за Нея, все едно Й е даден Варадан (награда), както казваме на санскрит. Един вид варадан, благословия – „Продължавай работата си”. Това разрешение се дава от Него. Когато Тя завършва тази парабола, разрешението се дава и ето защо Тя е парабола.

Тук не възниква въпросът за мъжете, доминиращи жените или за жените, доминиращи мъжете, защото той е основно в нашите глави, видите ли? Когато си мислим за това, се сещаме за мъже и жени – но нищо подобно. Това е само пълно Единство.

Можем ли да се сетим за двойка, която е абсолютно обединена взаимно? Не можем. Тъй като сме незавършени хора. Но ако можехте да разширите въображението си до разбирането, че двамата са предназначени само един за друг, и Този, който е активен, е Адишакти, която действа само за да достави удоволствие на Всемогъщия Бог, който е еднственият Зрител на Нейната игра и е Този, на когото най-напред трябва да се достави удоволствие. По този начин Тя се отдава пред Него, получава разрешение чрез параболата.

Така че параболата е много важна. Вие знаете, че всичко се движи по парабола, никога по права линия. Например, ако обичаме някого, нашата любов се движи около този човек и се връща при нас като любов. Но ако мразим този човек, то нашата омраза се движи около този човек и се връща при нас като ужасна омраза. И така, параболата е възприета, но може и да попитате: „Защо пък парабола”? Въпросът може да бъде защо да бъде парабола, а не кръг. Причината е, че параболата е най-краткото разстояние, за да се обиколиш около друга точка, най-краткото. И ето защо е парабола.

Дори в обикновения живот ще откриете, че това се случва – каквото и да правите за другите, то се връща при вас в стабилна форма, независимо дали вършите добро или лошо. Ето защо съществуват всички тези наши представи за карма и правене на пунйас. Защото всичко, което излъчваме, ще се върне при нас. По същия начин, ако благословите целия свят, благословиите от целия свят ще дойдат при вас. Както ви казах, процесът не е толкова прост като на рисунка, защото това е жив процес от огромно измерение, но Аз само се опитвам да го направя по-прост за разбиране за вас.

Та за тази парабола – когато вече Тя (Ади Шакти – б. р.) съществува, Тя се задвижва по парабола и Шива Й дава одобрение. Това е жив процес, отново трябва да разберете; това е жив процес, който е толкова човешки, колкото и ние сме. Те двамата са толкова човешки, колкото сме и ние, бихме казали, че са хиляди пъти повече човеци от нас.

И така, та Съпругата, която е и Спътница, казва следното: „Аз съм много доволна и така. Няма да продължавам нататък.” – понеже Сътворението не е лесна работа за Нея. Тя не иска да си тръгва от Него. Творението е дете и Тя казва: „Не бих искала да имам деца сега, защото ще Те загубя”. И така Тя се притиска към Него, а Той Я отблъсква и изчезва, отваряйки се ето тук. Сега Тя е в тази нова форма.

Така започва началото на Ом. Най-напред параболата се преобразува в Ом. После Тя се спуска надолу и се успокоява за известно време, за да помедитира и да види как да осъществи всичко това, може да се каже. Вижте, Нейното желание трябва да се надигне. Ако Нейното желание не е появи, то Тя няма да зачене Творението. И така прекарва в Калпа – доста дълго време прекарва в собствените Си мисли – по какъв начин да направи това. Тя е създала много вселени. Не една Вселена е създала Тя. Създавала е веселени след вселени и Аз ще ви покажа как е създала толкова много вселени. И някои от тях все още се клатушкат, други са разрушени. Но сега пред нас е тази Вселена: Земята, на Земята е Индия, а в Индия е Делхи, и вие присъствате на това място. Ето така е. Та даденият момент, какъвто и да е той, не е нито миналото, нито бъдещето; говоря ви за настоящия момент, в който сме.

Но много вселени са били създадени от Адишакти дори преди нас, Тя е изпробвала много други нещо също – в крайна сметка Тя го е пробвала. Създала е Земята и след това е създала нас. Как го е направила ще видим по-късно. Сега да видим как приема Своите три Сили. Когато Тя решава да сътворява, Тя е надарена с три Сили: Тя има три Сили на Бог, които са Й подарени.

Първата Сила, преди всичко, е съществуването, желанието да съществува. Тя желае да съществува с Бог. Втората Сила е да сътворява, а третата Сила е да поддържа. Първата Сила е съществуването, втората е да сътворява, а третата е еволюционната Сила или поддръжащата Сила, чрез която вие постепенно поддържате нещо и ставате нещо. Тези са Трите сили, които Тя приема. С една дума можем да кажем, че Тя формира трите сили Махакали, Махасарасвати и Махалакшми. Това са Трите сили, които Тя приема вътре в Себе си.

И отново Тя използва Своите системи с парабола. Да речем, че съм стигнала до този дом по този път. Аз познавам този път. После тръгвам по другия път, Аз познавам и него. Знам точния път, всичко. Сега Аз познавам този път, зная всичко за него с това знание. Мога да направя и нещо друго. По този начин Тя отново използва Своите параболични движения. Всъщност Нейните три движения – като Махакали, Махалакшми и Махасарасвати – през цялото време са едно с Адишакти. Тя може да ги отдели и да ги постави в трите различни канала. Може да ги обедини, синтезира и използва като парабола – разбирате ли го? Именно затова, когато си правим бандан, казваме: „Направи парабола”. Това е парабола, защото всички вибрации са вътре… всички тези три Сили текат в нея.

И така, знаете, имаме трите Сили: силата Махакали може да се каже, не трябва да пиша за силата Махакали. Със Силата на Махакали Тя пожелава, както вече ви казах, това е емоционалната страна на Бог, може да се каже. Тя представлява емоционалната страна на Бог, Тя желае. Това е Желанието на Бог. Всемогъщият Бог, който е Зрителят, Той е Сакши. И Тя помества този Сакши във вашето сърце, Тя отразява това във вашето сърце, в което през цялото време гори огън, за да наблюдава онова, което вършите. За да види вашата игра след вашето сътворение.

Нейната сила Махасарасвати се движи по парабола. Тя може да се движи под всякакъв ъгъл, може да се мести от една точка под 360 различни градуса. Понякога Тя се върти около точка. Когато се движи около дадена точка, силата Махасарасвати може да се консолидира. Може да се каже, че става плътна. Това е трудността с английския език: тя става плътна, става с толкова висока плътност, че се пуква. Всички тези пукнатини създават инерционен импулс за силата Махакали, за силата Махасарасвати, защото имат въртеливо движение. Те също започват да се движат по инерция. Започват да се движат, всяка една от тези части започва да се движи.

И когато започнат да се движат, стават кръгли. Те губят своята ъгловатост и стават кръгли. Казвам ви всичко това много накратко… [неясно], те стават кръгли. Тези кръгове отново се трият един в друг. И ето как, може да се каже – сега забравете за другите вселени, където са били създадени също така други начини – но за тази вселена можем да кажем, че тя е била създадена така. През цялото време трябва да помните, че тази сила мисли, организира, обича и има своя идентичност.

И така, Тя създава Земята. Земята не е създадена така лесно. Част от Слънцето е била отделена така, сякаш с ръка, може да се каже. Трябва да разберем защо Слънцето е станало толкова студено. Слънцето… Земята е била отдалечена на много голямо разстояние от Слънцето, първо, за да замръзне напълно.

Същото се случва и с Луната: тя е била преместена много далече, напълно е замръзнала и едва тогава е върната пак при Слънцето, като махало. После отново е придвижена към студената страна, и пак е върната към горещата. Тя е придвижена до точката, по средата, където е била създадена Земята. Създадена е – пак ви казвам – това не е случайност на природата – тя е направена умишлено пригодена за хората, нагласена е температурата. Това е направено от Адишакти, от Майката. Тя е направила това преднамерено, не е лесно – такава Майка да зачене. Но Тя го е направила. И Тя довежда Земята до точката, където животът може да започне.

По този начин комбинацията с Луната и комбинацията със Слънцето ви дава водород от Луната, кислород от Слънцето, дава ви водата, замръзването и нагряването. Замръзването и нагряването ви дават водата. Когато Земята вече е създадена, във водата при движението нагоре по спирала, отново започва нагряване и охлаждане. При нагряването и охлаждането животът се заражда като аминокисилини. Това е създадено умишлено, това казвам, а не е станало някак си, случайно. Над това трябва да се замисли човек поне веднъж: „Как така не е случайност?”. Ако сте чели Донахю, той е много голям биолог. Мисля, че е един от най-великите биолози, който наистина се е захванал с изчисления доколко… колко време би отнела появата на простата амеба от материята и той е изчислил, че би отнело много повече време, отколкото е изминало досега. Милиарди, милиарди години са необходими за чистата случайност.

Съществува Закон за случайността, за който не зная дали да ви разказвам подробно, но Законът за случайността е такъв: ако в една тръба има 50 червени камъчета и 50 бели и ако започнете да ги разклащате и смесвате в абсолютно хаотичен ред, ще ви отнеме толкова много време да ги разклащате, за да ги върнете пак в първоначалната им поредност, каквато би трябвало да е. Така че даже създаването на организирана жива протоплазма, на клетка, би отнело много повече време, отколкото това отнело до сега. Много повече, много пъти повече, милиарди, милиарди. А са трябвали само пет милиарда години за Земята да се отдръпне от Луната. И само два милиарда години, за да изстине.

Та, казва той, това е отвъд всякакво разбиране – само едно нещо може да го обясни и то е – може да се каже – че има жонгльор зад всичко това. Има Жонгльор, за който нашите риши (мъдреци – б. пр.) и муни (учени – б.ред.) знаят, че този Жонгльор не е никой друг, а Адишакти, Първичната Майка. Първичният Отец е Садашива, а Първичната Майка е Адишакти. И сме готови да обсъждаме секса при тях? И с тантризма ли ще направим така? Това ли е начинът да отдадете почит на вашите Родители?

Трябва да разберем, че това е много, много тържествен въпрос, който обсъждаме тук – светая светих на любовта на нашите Първични родители – това е много, много свято нещо. Ние не сме святи хора, все още сме изпълнени с много алчност и похот, но Те са над всичко. Затова, когато Ги обсъждаме, трябва да знаем, трябва да го правим с голяма шраддха (вяра, преданост), и с наведени глави пред Тях. Това е нашият късмет и много ни е провървяло, че сме били в състояние да научим нещо за тези двама Прародители, които са извели на бял свят Творението, тяхното дете.

И така, един от тях после отново се разпуква и става Сурйа Мандала (слънчева система, букв. орбита около слънцето– б. ред.), а Сурйа Мандала има, както знаете, Земята и Луната и всички онези неща, и вече ви казах как е била създадена Земята.След създаването на Земята, най-напред – знаете – се образуваха аминокиселините, появи се растителността, а по-късно и човешките същества.

А материята е нещо много систематично. Материята е не е несистематична, тя е систематична, но не е организирана – има разлика в това. Систематичните неща са мъртви, могат да бъдат мъртви. Можете да поставите тук пет камъка по систематичен начин, но те не са организирани, защото те са живи твари. Има разлика между двете неща.

Така че първо са положени систематичните неща. Ако знаете за … създадени са осем различни типа (химични) елементи. Те бяха създадени и подредени подходящо от Шри Ганеша. Вие знаете, че въглеродът… въглеродът се намира по средата на периодичните елементи, които се появяват. Това значи, че има едновалентни, двувалентни, тривалентни и четиривалентни елементи; първите три са с положителна валентност, после идва въглеродът С, който има четири валентности. После имате отново отрицателни един, два, три, четири валентности – общо осем. По този начин е била организирана цялата материя. За да се организира материята, за целта трябва да бъде създадено някое божество. И първото божество, което беше създадено, е Шри Ганеша. Хайде сега да видим как Тя създаде [неясно]…

Видяхте, че една част от Нея, която е Махасарасвати, е създала материята. Махасарасвати е създала материята. А Махакали трябва да им даде съществуване. Как получавате съществуване? Чрез вашата поддръжка или, може да кажете, чрез вашето качество – каквито и да сте. Така че Махакали дава това съществуване на материалните неща – не на хората или на живите същества, а на материята – чрез божество, известно като Шри Ганеша. Махакали.

[част от речта продължава на хинди]

В сърцето на Вирата, както виждате – ще видите, че тук Вирата влиза, понеже по-късно ще ви разкажа за това – но в сърцето на Вирата е Първичното същество, пълното Изначално същество; Махакали е установена. Какво прави Тя? Тя се спуска три и половина пъти от сърцето: един път нагоре, втори път надолу и на третия път и половина стига до долу. Три и половина пъти. После Тя стига до края (на канала – б. ред.). И ако завъртите трите и половина навивки ето така (хоризонтално – б. ред.), ако ги разрежете на две, ще получите седем отделни центъра. Има ли някой, който знае как да го нарисува? [неясно]

Вие можете да ги разположите ей така . Тя слиза тук долу, спуска се долу и оттук прониква. Виждате, че Тя пресича тези седем точки тук. В тази точка Тя създава първото божество, малко по-ниско, Шри Ганеша. Имам предвид, че това не е станало за един ден и не е станало за една година, не е станало за една юга (епоха – б. р.), а е станало за много калпи (ера – б. р.). Първата крачка е създаването на Шри Ганеша, това е Нейното обиталище и Тя поставя Шри Ганеша тук. Той излъчва Своите вибрации през всичко това.Той преминава през всичко, което Те е създала. На тази картинка е свършената от Махасарасвати работа, може да се каже. Тя слиза надолу със всички Свои програми и Тя го прави. Тук Тя отново се съединява.Така Шри Ганеша излъчва своите вибрации чрез Нея. Първо Шри Махакали създава Шри Ганеша, а после Махасарасвати се спуска надолу; Тя създава всичко това и се съединява с Шри Ганеша. По този начин вибрациите на Шри Ганеша започват да текат през цялото творение на Махасарасвати.

Преди да е създадено всичко това, пълният замисъл за това, което ще се случи в бъдеще, се появява на Адишакти като ясно видение. И Тя осъществява плановете си – най-напред силата на Махалакшми се спуска надолу и създава Шри Ганеша. Можете сега да разберете колко важно е това, че трябва да бъдем святи хора. Първо Тя създаде святостта на Земята. Най-напред беше установена връзката Й с детето, защото Творението ще бъде създадено по образ и подобие на детето. Ето защо Шри Ганеша беше създаден пръв.

И после – да речем, че дотук е Адишакти – друга силата Махасарасвати по пътя си слиза надолу и се съединява с Шри Ганеша. И това е как Шри Ганеша установява отношения и излъчва вибрации през всичко, поради Неговите вибрации, преминаващи през материята, която Тя е създала – например нашата Майка Земя. През нея преминава, знаете, че през Нея преминава ос; никой не е виждал тази ос, но казват, че оста е заради начина, по който се движи тя. Има своего рода ос. Тук, това е силата на Махакали, която преминава през оста; можем да кажем, че това е силата на Шри Ганеша, преминаваща през оста на Майката Земя, която притежава магнитна сила в себе си. И ето как чрез магнитната сила Земята управлява своята скорост, своето движение. А също се грижи за нас. Защо не се замисляме, че когато слагаме малко семенце в почвата, то пораства, автоматично?

Видяхте как на много от вас, които страдахте от определени проблеми и болести, самата Майка Земя отне проблемите ви, тя ги изсмука. Това е факт. Вие можете да видите в Сахаджа Йога, че след Реализацията, ако имате някакъв проблем – само ако сте реализирана душа, иначе Тя не слуша, понеже трябва да бъдете активирани или трябва да ви е даден сертификат от Адишакти, че сте реализиран човек; иначе защо Тя да ви приема? – та ако главата ви тежи, просто сложете главата си на земята, поставете двете си ръце на Майката Земя и ще видите, че всичко ще бъде изсмукано от челото ви. Така се е случило с мнозина от вас, даже от краката ви може да излезе.

Майката Земя всъщност е Майката на Адишакти, може да се каже. Тя е Майката, казват, защото Тя е създадена по такъв начин, че да поеме цялата тежест на света в Себе си. Тя управлява всички тежести на света и Тя може да поглъща всички ваши тежести – Тя е Дхара, опората [неясно]…

Тук тегло означава всичко, което… Вашето тегло е онова, което измерваме, но не говорим за него. Тежест означава също вашите грехове, също така вашите пунйа, значи всичко. Ако имате твърде много грехове в себе си, тогава Майката Земя е наранена. Където и да има прекалбено много грехове, там Майката Земя моли за помощ. И тогава някое друго божество трябва – като самият Вишну – да дойде на Земята, за да я спаси от претоварването на Земята с грехове. Това е факт, Аз не ви разказвам митична история, това е факт, който вие трябва да проверите, след като получите вибрации. Преди да получите вибрации, вие не можете да разберете нищо от Майката Земя. Ако искате да разберете нещо след известно време – ако сте реализирани – просто застанете на Майката Земя и я попитате: „Майко Земя, ще поемеш ли моите грехове? Ще отнемеш ли моята карма? Аз съм вече реализиран.” Незабавно Тя започва да откликва. Ще се изненадате – ще се почувствате много по-леки. Трябва да я използвате. Ето как е била създадена Майката Земя.

Но също така Адишакти чрез Своята сила като Махасарасвати е създала петте елемента. Преди всичко друго Тя е създала танматра (фината същност на елементите – б. ред.), както я наричате. Ако навляза твърде много в детайли, това ще бъде прекалено за вас. Но най-напред каузалните (първопричинни) същности бяха създадени от Нея. И ако казвам така, няма да е нищо невярно ако кажа, че само с един Неин поглед, чрез Нейното дришти (зрение – б. пр.) Тя е създала светлината. Само чрез Своето дихание е създала въздуха, защото Нейното желание е най-висшето; понеже е пожелала да има въздух, Тя е създала въздуха. По този начин Тя има свой мирис, създала е каузалната „гандха” (мирис, аромат – б. пр.) [неясно], която е създала Майката Земя.

И всичко това е започнало само от Нея, от Нейното желание, чрез пожеланото от Нея. Всичко беше създадено за Нея и ето как беше създадено всичко в цялата Вселена, което по-късно се превръна в Земя, Луна, Слънце и всичко останало.

Всъщност именно Нейното чисто желание породи тези неща. За нас е невъзможно да си представим някого като Нея, някой, който само с може да сътворява само с едничкото желание. Но когато си помислим за някого, който е по-висш от всички сили на света, за Единствената, за която знаем, че е Най-висшата от всички – Тя може да направи всичко, което си пожелае. Можем ли да мислим по този начин? Не можем и да си помислим за някой такъв. Ние мислим за Бог, ние Го наричаме Всемогъщ, но когато говорим за Неговото могъщество, започваме да се смеем. Как може така?

Но Тя може да направи всичко, което пожелае – това е само Нейното обикновено желание, което е създало всички тези творения, и всички тези неща, които виждате в този свят, са съдадени само чрез Нейното желание. Тя създаде Акаша (етер – б.пр.), Тя създаде всичките пет елемента, които знаете. И после Тя породи Своята друга форма, която наричаме Махалакшми.

Преди това, мисля, трябва да ви разкажа за съществуването на Шри Ганеша в материята. Той действа в материята като вибрации, като вибрациите на Махасарасвати. Това са електромагнитни трептения, вибрациите на Махасарасвати са електромагнитни трептения, можем да кажем. Освен електроманитните има също и звук, както и всички пет елемента се изразени в това. Можете да ги запишете, понеже ако вземете серния двуокис например, серният диоксид има два атома кислород и един атом сяра и ако внимателно ги наблюдавате под много мощен микроскоп – можете да опитате, не зная дали опитвали са хората, но вие можете да пробвате да откриете – като ги поставите, да речем, под много мощен микроскоп – микровълнов микроскоп – ще видите атомите на кислорода и сярата – ссерният атом е в покой, но два кислородни вибрират. Те трептят, има вибрация между тези две сфери. Те могат да бъдат също асиметрични, могат да бъдат симетрични, могат да бъдат по двойки и не по двойки, могат да се разширяват, затваряйки се ето така.

Така откриваме, че има три вида вибрации. А четвъртата не е нищо друго освен самият Шри Ганеша, който контролира. Та това можем да го видим с невъоръжено око, ако искате да разберете дали сте реализирани или не. Откъде идват тези вибрации в миниатюрната Парамау, както я наричат, в молекулата? Как се получават тези вибрации в молекулата, можете ли да обясните? Това е толкова Сукшма (фино – б. пр.), Парасукшма (свърхфино – б. ред.) [неясно]…

Силите на Шри Ганеша са много, много фини и проникват в материята и създават този тип трептения, които може даже да видите и запишете – електромагнитните вибрации – даже в една съвсем малка молекула.

Както ви казах, в периодичната система, в периодичната таблица, можете да откриете, че всичките елементи са разделени на осем групи. Нека видим как могат всички елементи да бъдат разделени на осем части, без да има някой там? Ще можете ли да направите нещо, без да организирате подходяща схемата за тези елементи? Само помислете за това! Виждате, че когато предизвикваме Бог, трябва да разберем, че в този свят всичко е толкова добре организирано – има осем типа елементи, разпределени така добре, наместени така добре и всеки си има особен стил на поведение, всеки елемент има различно число и брой протони, а тези числа са много добре изчислени по такъв начин, че накрая в последния период трябва да се съдържат осем протона. Ако не са осем, ако са по-малко от осем, то това създава проблем с валентността.

Всичко е така добре оргнизирано, че даже ако изучавате това, ако тук има някой, който знае малко химия, разбирате ли – ако познавате химията, това е толкова чудесно нещо. Ние го приемаме за даденост! Смятаме за наше право да притежаваме така добре организирана за нас материята! Но всички валентности зависят от подобна хубава организация на тези осем протона от външната страна.

Всичко това е направено чрез силата на Махасарасвати. Но силата на вибрациите… Вижте, съществува сила на трептенето. Всичко това е направено, както ви казах, чрез силата на Махасарасвати; Тя сътворява. Та вибриращата сила…, тя съществува, и материята съществува. Тя трябва да съществува. Ако това не съществува, нищо не може да съществува. Така че силата на съществуването е дадена чрез силата на Махалакшми, силата на Махакали, която действа чрез Шри Ганеша, който се намира в ядрото.Той седи в ядрото на всяка – можете ли да си представите колко много от това трябва да има? – във всяка молекула и във всеки атом. Вие не можете да разберете окончателното… [неясно]

Сега, да речем, да вземем един елемент такъв като златото. Колко молекули има то? Можете ли да сметнете? Да, можете да кажете колко атома има то, но не можете да ги пресметнете. И после, колко изображения на Ганеша трябва да има там? Тоест, как е постигнато това?

Има и друго нещо, за което ще ви кажа, щом се стигна до там. Как се улавят тези безкрайни отражения и защо са две отделни – Шива и Адишакти? Причината е в това, че трябва да се създадат безкрайни отражения. Как ще създадете безкрайни отражения? Знаете ли това? Някой, който разбира от физика? Ако поставите в центъра между две огледала нещо, то отраженията ще бъдат безкрайни. И така, първото огледало е Адишакти, а второто е Творението. И ето как могат да се получат безкрайни отражения на Земята. Това е причината, поради която могат да се получат безкрайни отражения. И именно затова трябваше да се създаде друго огледало, което да отразява. Затова трябва да има три идентичности, първо – Всемогъщият Бог, след това – Адишакти, и накрая – цялата Вселена.

Трябваше да е пози начин, иначе не могат да бъдат създадени безкрайни отражения. Сега, този, който е свършил тази работа, трябва да е много умен, без съмнение. Когато човешките същества си мислят, че могат да познаят Бог чрез своя будхи (интелект – б.пр.), те трябва да знаятт как могат да достигнат до будхи – то е върховното.

Колко труд е вложил Той да ни сътвори! След създаването на материята Той, или трябва да кажа, Неговата сила като Махалакшми се спуска на Земята. Махалакшми помага в поддръжката. Поддръжката означава внимателно следене на всички тези елементи. Когато създават материята, материята се създава по различен начин, създадена е за различни цели. И каква е най-висшата? Творението има своята най-висша цел – създаването на хората – това творение, само си представете!

Вие хората сте толкова велики, че за всички вас бяха предприети тези усилия. Толкова важно е човешкото същество, че са предприети всички тези усилия – цялата материя, всичко – всичко – всичко е използвано само за да бъдете създадени вие. Това е най-висшата цел. Трябва да се подреди един вид сцена и идвате вие, Сахаджа йогите излизат на сцената, може да се каже.

Просто инструментът човек е трябвало да бъде създаден. А защо Бог искаше да сътвърен инструмент – човекът? Защото Той искаше да създаде инструмент, който да може да Го чувства, който да може да Го разбира, който да може да излъчва, както Кришна създаде Своята мурдли (флейта – б.пр.)… [неясно] Той просто искаше само да изсвири Своята сила чрез нашите инструменти. Но не искаше да го прави чрез мъртвите инструменти като тези, а чрез живи инструменти. Да предположим, че този инструмент може да разбира, може да обича, има човешки разум и Моят глас преминава през него като през куха индивидуалност, то можем да кажем, че това е реализирана личност. Но той не е живо същество. Вие сте живи същества. Вие сте направени специално с всички тези трудности за Мен, а хомо сапиенс е създаден така грижливо, така деликатно, един по един.

Сега трябва да прескочим към еволюцията, защото – както виждате – това е много дълга тема. И така, сега трябва да преминем към най-важната част, която е еволюцията, която би трябвало да разберем, понеже знаем за еволюцията чрез науката.

Когато възникнаха тези три Сили – преди сътворението на каквато и да е земя и преди сътворението на тази Вселена или на каквото и да е – първо Те трябваше да начертаят подходящата картина на всичко и подходящото разбиране, виждате ли. Както преди да направим нещо, да речем, ние трябва да планираме нещата; имаме комисия по планиранеи най-напред сядаме в комисията и планираме. По този начин, първо Те трябваше да сформират сцена, където само да планират нещата. Този стадий можем да наречем състоянието Вайкунтха. Понеже това не е най-ранното нещо, то е създадено по-късно.

Първо е стадият на планиране, известен като състоянието Вайкунтха. На този етап Те сътвориха всички инкарнации. Инкарнациите не бяха сътворени след създаването на Земята, което пък е много погрешна идея. Те сътвориха всички инкарнации в стадия Вайкунтха. И собствените ви очи не са съществували по онова време, Земята не е съществувала и нищо от това, което сега виждате с невъоръжено око, не е съществувало. Но състоянието на битие, първото, известно като Вайкунтха, съществуваше. В това състояние Вайкунтха беше решено планирането на цялата Вселена и целия космос и всичко останало.

Така първата личност, която трябваше да се появи, беше Шива, защото без Него нищо не може да съществува. Но къде да бъде установен Той, понеже Той трябва да се отразява в някого. Ако Шива трябва да се отразява в някого, трябва да се създаде отражател. Така Те трябваше първо да помислят за едно Първично същество или една огромна личност – може да се нарече така – известна като Вират. Те създадоха Вирата. Това ще бъде Вирата. Това ще бъде пълната форма на Първичното същество. Именно за него ви говоря, за Отражателя. Първият. Всемогъщият Бог трябва да бъде отразен – „Така че нека най-напред да сътворим Първичното същество, Вирата”.

Във Вирата Те създадоха различните инкарнации. Инкарнациите не са създадени от човешки същества. Не зная защо хората си мислят така – инкарнациите не могат да бъдат създадени от човешките същества. А бяха създадени още в началото. Виждате ли, има еволюция от амебата до човека, но няма еволюция за инкарнациите. Те са направени такива от самото начало. Както видяхте във Вирата, показах ви избражението на Вират, трите сили Махакали, Махалакшми и Махасарасвати се срещнаха в Агнйа чакра. И там всяка една създаде по две деца – това не е измислица, а факт, отново – като братя и сестри.

И тези братя и сестри, тоест техните отношения имат временна природа, но са с по-фин характер. И после те се ожениха, осъществи се взаимно общуване. Махалакшми, Махасарасвати и Махакали сътвориха заедно шест деца, които се ожениха. Получиха се смесени бракове. Чрез този смесен брак се получиха същности, които бяха с кинетична и потенциална енергия вътре в тях. Такава комбинация! И Те поставиха онези инкарнации в различни чакри. Те ги пренесоха от върха – всички бяха пренесени от Агнйа надолу и поместени във всички чакри. Тези инкарнации, както знаете, са поместени в различни чакри на Вирата.

Мнозина няма да разберат това и няма също да им хареса да го чуят, понеже човешките същества са толкова егоистични, че не могат да разберат, че има Бог, който е Всемогъщ, който ще направи всичко. Той има Свои собствени начини да го направи. А дали казвам истината или не, можете да проверите по вибрациите. Можете сами за себе си да видите как са бяха създадени инкарнациите.

И всички тези инкарнации бяха поместени в състоянието Вират, тук, за да създадат отражение от другата страна. Шива беше отделен от Шакти, както беше отделен в началото. И беше поставен отгоре на главата на Вирата, като питхата на Садашива. По този начин ние също имаме питха на Садашива на главите си. Виждате, че сме отражение на Отражателя. Така ние имаме същия стил, също имаме питха на Садашива на главите си.

Той също така е разположен само тук. Но когато Кундалини влиза в съществото, когато то се намира в утробата на майката, в това време питхата на Садашива, или можем да кажем, от тази питха Садашива се спуска в сърцето. Ето как чувате първото тупкане в сърцето.

Точно същото това нещо се случи във Вирата. Но то не беше сътворено в състоянието Вайкунтха. Вторият отражател не беше сътворен тук, само първият. По този начин само Вират беше сътворен, а на стадия на планиране в Неговото същество най-напред бяха сътворени от Адишакти служителите, може да се каже, отговорящи за тези чакри. Бог е Свидетелят, а Тя играе пиесата и Тя създава онези чакри. Тя помества в чакрите всички тези божества, за да управляват.

Та съществуват Битието, Творението, Творяща сила, а има и Еволюционна сила – всичко това е вътре в стадия на Вирата. Така че това е в състоянието Вайхунтха, както казваме, защото това състояние е върху първото Отражение. То не е в нас, или ние не можем да го почувстваме това състояние Вайхунтха, понеже то е в първото Отражение. После е било създадено друго състояние, после – трето, после – четвъртото състояние е Бхавасагара, в което сме се родили ние.

Та в четвъртото състояние първо… Може ли да си представите четирипластова личност, която стои пред огледало? Кой пласт ще се вижда най-напред? Най-горният. И ето защо най-горният, които се показва, е Бхавасагара. Но ако можете да навлезете дълбоко във вашето състояние, можете да почувствате останалите три. Но първия, който можете да видите и почувствате, е Бхавасагара. И така, вие сте родени в Бхавасагара. В това състояние вие сте в Бхавасагара. Вие сте създадени в това състояние Бхавасагара и трябва да еволюирате. Същевременно силата на Махалакшми действа, за да ви развива. Вече знаете как се е осъществила еволюцията, но Аз ще ви разкажа как се е получила еволюцията, според нашите Пурани; и това е факт.

Еволюцията на човека е започнала първо от амебата, може да се каже, понеже животът възникна във водата; както ви казах, първо беше създадена водата. Във водата се образуваха аминокиселините, образуваха се амебите, образуваха се рибите, много риби. И когото се появиха рибите, откриха – малките рибки откриха, че им е трудно да съществуват , защото големите риби се опитваха да ги изядат. Това нещо е реципрочно. Абсолютно им беше омръзнало цялото това унищожение, което течеше. По онова време самият Шри Вишну, който Самиян е еволюционнната Сила, слезе на Земята като аватара Матсйа (Риба – б.ред.). Той помогна на някои от рибите да излязат на сушата. За да го сторят така храбро, Тя им беше водач. А после и други започнаха да излизат. Това беше първият еволюционен стадий, за който знаем.

По-късно тези риби се превърнаха във влечуги; както знаете, в еволюционния стадий, те станаха влечуги. Но как станаха влечуги? Би трябвало да има някой, който да ги води. И това отново беше Шри Вишну, който дойде на Земята като аватара Курма (костенурка – б.р.) и много неща бяха направени тогава в стадия Вайкхунтха, преди Той да дойде на Земята като аватара Курма, в етапа на Вайкхунтха.

Когато Те създадоха Земята, когато създаваха, Те планираха цялата Вирата и искаха да сътворяват. От тази страна на Отражателя цялото планиране, цялото мислене и целият този процес оформи своего рода отпадна материя. Това е породи отпадната материя. Тази отпадна материя се замърси, може да се каже, „застоя се”; от една страна, беше някак пренебрегната. И от нея започнаха да се появяват някои сатанински сили и имаше голяма борба между сатанинските и добрите сили. Това мсъщност се случи през третия стадий, не в стадия Вайкунтха, а през третия стадий. Понеже когато започна планирането и тръгна изработването, се появиха тези сатанински сили.

А хората може и да попитат: „Защо Бог създаде сатанинските сили?” Той не ги създаде, но в крайна сметка се оказа, че те се появиха. Тъй като през този втори стадий, когато някои от девите (боговете – б.р.), които бяха сътворени – повтарям, те не бяха еволюирали хора, а бяха създадени; те отговаряха за всички тези елементи и за цялата работа; вижте, трябваше да се създадат също служители или хора, които да отидат в полето и оправят нещата. От всички тези богове (девас) и божества (деватас), от тяхната работа, какво се случи? Това, че те се изгубиха, някои от тях, и станаха сатаниски сили. Получи се един вид отпаден продукт. И с този отпаден продукт започнаха сатанинските сили и те действаха по такъв начин, че имаше война по времето на аватара Курма между ракшасите и асурите, както ги наричат. Така че добрите, които отговаряха за елементите, за цялата работа в офиса на Бог, започнаха да се бият със сатанинските сили. В онези времена Той сам оправи всичко и вие знаете какво се случи в Амрута Манвантара, какво е станало. А хората не го разбират това как може Амрута Манвантара да се състои в Бхавасагара; това не стана там. Това се случи в стадия, който не е в Бхавасагара. Това не стана в Бхавасагара.

Та стигнахме до състоянието Бхавасагара. В стадия Бхавасагара същият Курма, същият прие своето раждане и дойде на Земята, и ни даде разбирането как подходящо да станем влечуги. Ето така се появихме [неясно]. Така че всичко това ще отнеме твърде много време, няма да занимавам с него, но най-накрая е бил създаден човекът. Всичко това е направено със силата Махалакшми, която е действала чрез Вишну, за което ви казах как е станала еволюцията и как сте създадени вие.

И какво ще се случи сега? Така стигате да точката, до преди да дойде Христос. Той също беше инкарнация, а Неговата Майка не беше друга, а самата Радхаджи, Махалакшми. И те изведоха човешките същества до този стадий.

А след това, сега, какво трябва да стане човек ? Трябва да навлезе в състояние, където става Нирвичара, което означава, че вече няма съзнание за Бхавасагара, но вие отивате малко отвъд това. От този стадий вие се потапяте в състоянието на вселенското несъзнавано, както го наричат. То не е нищо друго, а същата тази Сила, която съществува тук и е синтез на всички тези три сили. То е синтез на всички тези три сили. Това е силата на Адишакти.

Силата на Адишакти е всепроникваща – съществува навсякъде, но иначе никога не Я усещаме. Защо? Защото сме в много грубо положение. Например, като тръба, която има, да речем, четири слоя, от които може да се използва само най-външната тръба, понеже всички вътрешни тръби са затворени. Когато най-вътрешната тръба се отвори, вие ставате абсолютно себереализирани, но когато се отвори даже втората тръба, вие можете да почувствате Всепроникващата сила на Всемогъщия Бог, която е, както се нарича, Сарвовиапи Ачитта. (Сарвовиапи – всепроникващ, ачитта — неосъзнат, без внимание – б. р). Но Тя повече не е Ачитта за вас, защото вие Я осъзнавате.

Именно така започвате вашия диалог с Бог. Онова, което се случва тук, е – тук е отражението, отражателят и отразяванет – оттук вие се издигате в тази част. Вие се издигате в тази част. Вие не ставате това, но вие се издигате в тази област. Оттук вие се издигате в тази област. И тази област е запълнена с Всепроникващата сила на Адишакти.

Докато стигнете до този стадий, вие трябва да се издигнете до стадия на инкарнациите, до който, разбира се, стои голяма празнота. Но мога да кажа, че Махавира и Буда, и двамата, са издигнаха до тази висота. Но погледнете техните ученици!

Например, учениците на Буда принизиха Шива, те принизиха всички богове и богини, сякаш не знаят много за тях, имам предвид. И начинът, по който показваха чрез някои статуи – че Богинята стои върху Шива и Парвати и се опитва да убива, че Тя удря Шри Ганеша – това е нещо нелепо. Имам предвид, че те напълно унищожиха образа на една Обединена сила, действаща над всички неща, с една Обединена идея, с един Обединен разум. Само че всеки път когато не се обединяваха, ставаха ракшаси и заформяха сатанинските сили.

Както вече ви казах – това е много, много сложен предмет, и Аз се опитах да го представя на английски, което е още по-трудно. И така, опитах се го направя по най-добрия възможен начин, но ако пак имате въпроси, каквито и да са, можете да Ме питате по всяко време, можете да Ми пишете, и можем да се разберем.

Утре… Единственото нещо е – исках да ви кажа за него -, че сега вие получихте съзнание без мисли, несъмнено. Болшинството от вас получиха съзнание без мисли, получихте вибрации, но трябва да скочите в Нирвикалпа. Нирвикалпа. И че трябва да скочите чрез дълбока медитация и чрез дълбоко разкриване. Вижте, иначе няма полза само да имате мъничко от състоянието Нирвичара; вие трябва да скочите в Нирвикалпа. Това е стадий, както вече ви казах, в който сте се преместили малко по-далече от Отражателя.

Но все още вие се движите нагоре и надолу, толкова много от вас. Това състояние е известно като сатори в религиозната система Дзен, наричат го сатори – когато човек се издига и пада, той блокира, върши това и онова. Това състояние трябва да се преодолее. Тогава достигате състоянието Нирвикалпа. В края на състоянието Нирвикалпа, просто не блокирате много. Не се безпокоите. Досега не съм срещнала такова човешко същество. Разбирате ли, виждала съм много велики светци и реализирани хора и мога да кажа, че те определено са себереализирани. Те даже контролират природата, някои от тях, но въпреки това все още чакрите им блокират – това е нещо изненадващо.

Но човешките същества са такива – продължават да блокират пак и пак, може и да прескочат в трето състояние на Себереализации напълно, но пак се намират в състоянието Сатори, идват и се връщат, като йо-йо, може би. Но виждам, че засега не съм срещнала нито един човек, за когото мога да кажа, че е напълно реализиран, че не блокира. С изключение на Мен, намирам, че всеки блокира. Това е най-изненадващото.

Но когато не блокирате, какво става, когато не блокирате? Всъщност това е състояние, което е доста трудно за достигане. Но ако не блокирате, ако мислите, че не блокирате – как да го постигате? Трябва да се погледне така: например, ако блокира вашата Агнйа, може би трябва да знаете, че когато вашата Агнйа блокира, не бива да мислите, че вашата Агнйа е блокирала, а трябва да помислите, че тук събирате сила, за да се сражавате с другия човек.

Можете да направите така, ако да речем имате блокаж във Вишудхи чакра. Вместо да мислите, че сте блокирали във Вишудхи чакра и да се разстройвате от това, ако започнете да мислите, че това е сила, която натрупвате просто за да неутрализирате нечия Вишудхи чакра, тогава – мисля – ще се получи по-добре. Именно затова винаги казвам да насочвате ръцете си към другите и да видите за себе си. Това е помогнало на много хора, защото когато имат блокаж в Агнйа и дават вибрации на някого, чиято Агнйа е блокирала, те откриват, че имат облегчение. Подобни неща се случват на малцина, но се случват.

И така, това е, което можете да пробвате: не мислете, че имате блокаж, а си помислите, че тази сила се е натрупала, за да прогони Агнйата на другия, стоящ срещу вас. В началото, разбира се, това е много, много бавен процес, но постепенно ще можете да го правите; и то само ако започнете да давате на другите. Това е колективно мислене, то е колективното мислене – например, да речем, че сега има атака от малария срещу Мен, тогава Моята собствена кръв, Моите собствени клетки на кръвта се опитват да се сражават с нея. И те се сражават с нея. Разбирате ли, ако се предам, ако се предам, тогава ще стана маларична. Но ако не се предам, Аз ще съм победител.

По този начин, ако можехте да мислите по този начин, докато давате вибрации: ако прихванете нещо, всъщност една сила се е натрупала във вас и тогава трябва да я дадете; тогава ще бъдете много по-бързи отколкото всичките муни (мъдреци – б.р.) взети заедно, мога да ви кажа. Но това мислене е доста трудно за човешките същества, защото щом блокират, те започват леко да се притесняват, а като блокират, започват да вадят от собствените си неща. Ако не започнете да вадите от себе си, а тръгнете да го давате на другите, ще се получи по-добре. Аз съм го правила, експериментирала съм го с един или двама, както казвам Аз, и то сработи. Не всички имат такава способност.

Така постепенно се издигате, понеже сега просто сте новородени деца; трябва все още да растете, трябва да растете повече. Може и да се учите, може и да знаете много, това не означава – що се отнася до вашата духовност -, че току-що сте излизли от своето състояние Сатори, някои от вас, докато други са все още в състоянието Сатори. Така че бъдете внимателни за това. Бих искала да се срещна с вас отново, може би след две години, не зная кога.

Утре тук ще имаме медитация и тогава няма да говоря много. Утре има медитация. Тук имаме център за медитация, където би трябвало да идвате и да се срещате. Когато се срещате в група, тог това е самухика (колектив – б. пр.) – групова дейност, и Аз ще бъда там. Вие ще се изненадате, че Моите вибрации не могат да бъдат почувствани никъде толкова силно, както могат да бъдат усетени в група, за която Аз зная, че именно тя работи тук.

Така че имаме вече три групи, които работят в Делхи. И те са създадени доста близо до главните места. В кройна сметка трябва да знаем, че не трябва да ходим в Хималаите, както ходеха хората по-рано, не трябва да правим всички тези неща. Само трябва да отидем до мястото, което е най-близо до нас, това е докарано до вратите ни. Цялото това нещо беше донесено до вашата врата: знанието, вибрациите, Реализацията и всичко е направено толкова лесно. Направено е лесно… Но това не бива да означава да го приемаме за даденост. Направено лесно чрез много, много голяма тапасйа от Моя страна, бих казала.

През много епохи Аз съм живяла хиляди години и съм го изработвала върху толкова много човешки същества и с толкова много неща и, най-сетне, бях в състояние да открия повечето пермутации и комбинации у повечето човешки същуства и ето как всичко се изработи в такъв голям масов мащаб. Това не би било възможно, ако Аз не го бях направила по този начин.

И ето как всичко трябваше да пасне на болшинството хора, с изключение на един много, много труден тип хора – трябва да кажа – този, който е свързан с хората, които са ракшаси. Ако те се родени ракшаси и ако вашата глава е докоснала техните нозе, тогава е много трудно нещо. Така че бих искала да ви предупредя, че преди да докоснете нечии нозе, би трябвало много да внимавате в това.

Нека Бог да ви благослови!

Вече е много късно за всички вас и всеки… толкова сложен въпрос за представяне пред вас за толкова кратко време, това е много сложно. Но ако… Аз смятам, надявам се да напиша някаква книга по Сахаджа Йога. Казвам, че се надявам, защото досега никога не съм писала книги. Опитвам се да напиша някаква книга, но преди това други хора пишат разни. Надявам се да съм в състояние да напиша нещичко.

Във всеки случай, опитайте се да… да не се безпокоите твърде много за това. То не е толкова важно както вашата собствена Реализация и вашето собствено извисяване. Цялото познание ще ви стане ясно. Не трябва да се притеснявате – всяка дума, която сега четете, ще придобие своето значение и вие ще разберете.

Първото нещо е, че трябва да получите своята Реализация; второто е, че трябва да се извисите. Трябва да се издигнете много по-високо и да отделяте много повече време за това. Не го приемайте за даденост. Това е много важно, би трябвало да направите. В края на краищата има и други неща, които са важни. Но това е най-важното, което трябва да се направи. С Божията милост, ако се получи, Аз ще бъда много щастлива. Както вече съм извънредно щастлива, защото в нито един от Моите предишни животи не съм била в състояние да давам Реализация на толкова много хора.

При това положение Аз съм свръхудовлетворена от самата Себе си. Но що се касае до вас, вие не бива да сте удовлетворени; вие трябва да молите за все повече и повече, и това ще ви бъде дадено, защото вие сте хората, които са на сцената. Създадени сте с тази цел. Човек трябва го направи. Бог трябва да го направи. Ако Той не го направи, няма да може да изпълни Своето собствено желание. А Той няма да разруши Своето Творение.

Нека Бог да ви благослови!