Пуджа за Рождения ден

Mumbai (India)

1977-03-21 Birthday Puja, Bombay, India, 74' Download subtitles: EN,IT,JA,LT,PT,SKView subtitles:
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Пуджа за Рождения ден
Бомбай, Индия – 21 март 1977 г.

… the most honorable sahaja yogi, Justice Vaidya, and his most loving wife. Mr. Bakshi, (…tape interruption…) Dhumal, Mr. Gavin Brown who is an archeologist, Dr. Pramila Sharma, who is a Professor of Hindi and is a Master of Kabira’s literature, and then Mrs. Jane Brown who is a geologist, they are from Cambridge University; and our wise chairman Mr. Zachre, also the gracious singer Mrs. Shobha Gotu who has been very kind to come and sing, and in Marathi she said: „I am unable to do anything else, so Mother, I will just sing two bhajans for You.“

Всички Сахаджа йоги, които дойдоха тук, всички други хора, които се присъединиха към нас, които празнуват този Мой земен рожден ден… Много съм благодарна, много съм признателна и съм изпълнена с огромна радост и щастие. И Моите вибрации текат от очите Ми като сълзи, виждайки, че в тази Кали юга също има хора, които са признателни на една Майка, която дава нещо абстрактно, познато като вибрации.

Всъщност Аз не ви давам… Аз не мога да давам или вземам, ще се изненадате. То просто се излъчва от Мен, то е Моята свабхава (природа, вродена същност – б. пр.) – трябва да бъде по този начин, не мога да направя нищо. То е същина, която съществува. Не можете да я превърнете в нещо друго. То действа от само себе си, продължава да работи; отвъд Мен е да се контролирам да не ви обичам всички. Не зная как хората се научават да мразят. Аз даже не получих достатъчно време да обичам хората. Намирам, че 24 часа са много по-малко. Не зная как хората седят и манипулират, и мислят хладнокръвно как да мразят. Омразата няма друга сила освен тази на разрушението – собственото и чуждото.

На днешния ден бих ви помолила през цялото време да мислите за любовта. Любовта е изцяло познание. Познанието е изцяло любов. Няма нищо отвъд това. Ако имате познание, то трябва да премине изпитанието на любовта. Ако познавате даден човек, това не оставя следа във вас, защото го познавате отвън. Но ако обичате някого, тогава го познавате отвътре и отвън. Вие го познавате толкова добре, знаете го… всичко, какъвто е. И това е познанието, което наричаме парá (отвъд, повече от – б.пр.) познание. Това е познанието, което трябва да търсим. Всички онези книги само сигнализират за там. Те са крайъгълните камъни, които ни говорят: „Върви, давай напред.“ Те не решават проблема с влизането в Царството божие. Умолявам всички ви да стигнете до етапа на разбиране на Божественото във вас, на любовта на Бог, която е във вас, която се опитва да се излее от вас, и да се радвате на усещането за излъчване и даване. Даването носи най-голямата радост и удоволствие. Няма удоволствие във вземането. А когато я получите, започвате да давате.

Вие сте чували… [записът прекъсва за кратко – б. пр.]… говорейки как той е свършил тази работа в Рахури. Когато отивах в Университета на Рахури, хората от близкото село знаеха, че колата ни ще мине от там. Те са обикновени селяни. Никога не са чели никаква йога; не разбират нищо повече за вибрациите, освен онези усещания, които получавате. Това е лично познание, не работи иначе. То е лично преживяване, което усещате по пръстите на ръцете си, в съществото си – Божието блаженство. И докато пътувах, усетих просто едно рязко спиране на колата, защото много хора бяха легнали направо на пътя, а други стояха на пътя и спираха колата. И те започнаха да викат „Джей Матаджи!“. Бях смаяна! Попитах ги: „Как знаете, че Аз съм в колата?“ Отговориха: „Матаджи, даваш ни вибрации. Знаехме, че това е колата, която ни носи вибрации. Така че сега трябва да слезеш тук.“ Аз просто слязох, прегърнах ги всичките, а нашите Сахаджа йоги чакаха на другия край. Казах си, че това няма значение. Ето това е Сахаджа… толкова любящи хора! И в това време си помислих просто за това как веднъж с Рама… как усещате тези неща с хора, с много обикновени хора с много чисто сърце и шраддха… как те изпитват тези чувства да приемат любовта ви и да я изпитат.

Всеки се нуждае от любов на този свят; не можете да съществувате без любов. Цялото ви същество е основано на любовта. И Аз искам всички вие в тази страна да разберете, че докато я няма любовта в сърцата ви, не се опитвайте да правите нищо външно, защото ако го направите, ще ви разберат за нула време. Всяко човешко същество разбира що е любов.

Има много неща, които се случват вътре във вас. Съществуват космически промени, които стават вътре във вас. Аз знам, че това се случва. Самата Шри чакра се спусна на тази земя и вече започва Сатйа юга. Това е причината, поради която вие усещате тези вибрации по пръстите си, а никой от онези гурута и риши и всички онези хора не са споменавали за тези неща. Тъй като това е възможно само когато Шри чакра е слязла долу. Тя е тук. Вие трябва да я усетите и разберете. За всички вас е нужно да я приемете, всеки един с отворено сърце. Аз не искам нищо от вас. Какво можете да Ми дадете? Аз не желая нищо, само искам Моите деца да са щастливи. Аз се моля за тяхното щастие. Аз живея за тях и през цялото време, независимо дали спя или съм будна, или съм в междинно състояние, когато те извикват сабхранта (?), съм с вас. Във всеки един момент вие сте в Моите мисли.

Пожелавам на всички вас една много щастлива Нова година, защото днес е Навроз , а Навроз е денят, когато той (Зороастър – б. пр.) започна работата си на земята. Той беше велик Сахаджа йоги. Той беше инкарнация на самия Даттатрейа.

… [не се чува ясно – б.пр.] ви каза за Мохамед сахиб. Той беше Мой баща и беше инкарнацията на самия Даттатрейа. Той не беше обикновена личност. Така че хората тормозеха живота му. Във всеки един момент от живота си беше измъчван. А Хазрат Али е много, много велика инкарнация, която се появи само веднъж; само веднъж Брахмадева инкарнира и се въплъти като Хазрат Али. Така че те са толкова велики, всяка казана от тях дума е мантра. Всичко, което са ви казали за намаза, не е за нищо друго освен за Кундалини джагрути (събуждане – б. пр.).

Мохамед сахиб е свършил най-великата работа за Сахаджа Йога и е постигнал най-големия напредък що се отнася до Кундалини джагрути. Как можете да го критикувате? Аз не мога да търпя и една дума срещу него. Зная колко много е бил измъчван. А същите хора, които говорят против него, днес са родени в тази страна. Като не можете да стигнете дори до нозете му, защо правите такива големи крачки? Разберете какво сте направили в живота си. Какво сте взели със себе си, та критикувате такива велики личности?

Кваджа Низамудин сахиб беше велик аулия (светец – б. пр.), без съмнение. А ужасният цар Кхилджи сахиб го тормозеше и самият беше той беше убит, а името му се превърна в пепел… (не се чува ясно) Днес Кхваджа Низамудин сахиб… отидете и вижте вибрациите! Отидете и вижте Чишти Макбара (джамията на ордена чишти в Аджмер Шариф и ще видите същото. В Патна отидете и вижте Патна сахиб, откъдето вземате също нашия Махавира. Там има вибрации. Всички тези хора говорят за една и съща истина, казвам ви. Но днес вие можете да ги познаете, ще разберете кои са те.

Моля ви, опитайте се да се смирите. Най-напред, поемете тази вечна истина в себе си. Оставете се да бъдете този личен инструмент, за да разберете какво е Бог. Не се отклонявайте заради някакви писания тук и там. Не се отвличайте по дребнавите идеи и егоистичните палячовци, които се подиграват на всичко и са наоколо.

О, хора! Пробудете се за тази велика възможност за разбиране: тази динамична сила си умира да блика от вас. Ние трябва да променим този свят и да го преобразим в красиво творение, защото Създателят няма да позволи Неговото творение да бъде разрушено. Ако не приемете истината, вие ще бъдете унищожени. Така че моля ви, като Майка ви моля да приемете Божествената истина, Божествената любов и да бъдете едно.

Пожелавам на всички вас, на всички Сахаджа йоги и на всички хора, които търсят, най-великото от великите, най-висшето от висшите постижения в осъзнаването на Бог и с любов. Ето това е. Иначе останалото е съвсем безполезно. Онези, които са търсели друг тип сатвични (?раджасик – б. р.) или тамасични неща в живота, са се погубили, отишли са в ада и са напълно разрушени. Вие не искате да направите това. Вие сте простодушни хора, обикновени хора и ето защо сте най-добрите, понеже не страдате от никакви крайности. Вие имате много чисти сърца. Водите много богоугоден живот и свят семеен живот. Това място е за хората, които са на средната пътека на Буддха.

Сахаджа Йога е интеграцията на всички истини в живота и Аз мога да докажа върху Кундалини, че казаното от Мен е факт, то е факт. Докато не кажете името на Хазрат Али, вашата Свадхистхана чакра не може да бъде излекувана и всички Сахаджа йоги го знаят. А на пуджа Сахаджа йогите трябва да повторят името на Мохамед сахиб и това на Хазрат Али. А също трябва да кажем името на Господ Исус, който е Ашрайа (убежище, спасение – б. пр.) на целия свят и е описан от Шри Кришна в „Бхагавад Гита“; Той беше Махавишну. Вие можете да прочетете сами и ще се изненадате, че всички написано за Махавишну е абсолютно същото, какъвто беше Исус Христос.

Така че ви моля да не бъдете тесногръди. До сега не сте знаели истината. Така че се опитайте да я разберете – да сте субекти, да я преживеете, да я рабзерете. Всички (свещени – б. пр.) писания казват същото като Мен. Единственото е, че Аз мога да го направя. Не го правя, то просто се случва. Аз дойдох на Земята само заради това възпламеняване. То трябва да се случи и ще се случи. Нека видим в тази страна, в тази прекрасна Йогабхуми (земя на Йога – б. пр.) колко хора ще го приемат.

Нека Бог да ви благослови всички. Отново и отново ви благославям.

Сега на 25 отивам в Лондон и се надявам, че всички вие, които не сте получили Реализация през последните два дни, ще дойдете на нашите програми в Бхарати Видйа Бхаван от 18:30 ч. Ние също имаме много хубав център на Алтамоунт роуд. Надявам се, че всички вие ще се заинтересувате дълбоко от Сахаджа Йога, ще научите всичките методи и ще овладеете Кундалини. Сред нас има толкова много хора, които знаят за това, и вие можете да говорите с тях. Даже на програмите… можете да слушате Моите лекции, чрез които ще разберете. Но това не е разбиране чрез слушане, а е разбиране само чрез вашите сърца и вашето усещане на вибрациите; така можете да съдите за Кундалини.

Вчера ви помолих и днес пак настоявам, че за да разберете Сахаджа Йога, не се нуждаете от твърде много ум. Това, от което имате нужда, е сърце – сърце шраддхаван (изпълнено с вяра – б. пр.). И ако го имате, ще се получи. За много цветя е дошло времето да се превърнат в плодове. Времето настъпи.

Отново и отново ви благодаря за това, че показвате тази огромна любов към Мен. Тя е като… когато усещам океана на Моята любов да достига до бреговете на вашите сърца, бреговете я връщат обратно като реакция. Това движение е като парабола. Когато Моята любов минава през вас и се връща към Мен като любов, Аз й се наслаждавам. Това е такова красиво преживяване. Имам предвид, че е различно преживяване, може би, което не може да бъде изковано или поставено в тези тленни думи.

Благодаря ви много отново и отново. Благодаря на всички членове на съвета и на всички вас отново и отново.

Нека Бог да ви благослови с цялото Свое благоденствие, с цялата Си доброта, добрина и с Вечното. Парамчайтанйа би трябвало да се спусне над вас и над вашето съзнание.