Възлите в трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви
Публична програма в Какстън Хол
Възлите в трите канала
Лондон – 2 октомври 1978 г.
Кундалини се издига, но това не е краят, защото човешкото същество е инструментът, в който светлината се проявява. Но след като веднъж е проявена, не е задължително тя през цялото време да решава проблеми. Съществува възможността – най-вече е възможност – светлината да излезе извън стаята. Отвън, тя е удивена, че може да излиза. Но също може да се оттегли леко, […]