Пуджа на Сахасрара

London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Сахасрара
Долис Хил, Лондон – 5 май 1979 г.

Така че днес е много, много важен ден – знаете го – защото в историята на Творението до времето на Христос в човешкото съзнание беше създадено само чувството за възкресение – че вие можете да възкръснете или можете да се родите отново. Това чувство се появи с тях. Имам предвид, че хората разпознаха, че това може да се случи на всички нас, някога. Но то не се случи, актуализацията никога не се осъществи. Това беше проблем.

А без да навлезете в Реалността, за каквото и да се говори, то звучи въображаемо. Така че човек трябва да скочи в Реалността, в Истината. Това никога не се е случвало преди и, както съм ви казвала, ако се беше случило на един или двама, е без значение – изобщо – за масите и никой не го приема. И както течащата в пустинята малка рекичка, то се изчезва яко дим. Също Истината – каквато и да беше открита – никога не е имала никакви корени. И всякакви странни неща започнаха, с онази реалност, която онези хора проповядваха.

Така че това трябваше да бъде кулминацията на човешкото съзнание, където човек става едно с Божественото, така че става едно със самия себе си. Трябваше да се случи. И това трябваше също да се случи по времето, което беше най-подходящото, най-доброто време. Защото докато човешкото желание не е много силно, докато човешката воля не е много силна и не моли за Реалността, Реалността не се задейства. Други неща, разбира се, що се отнася до Творението – създаването на животните и всичките дървета и на плодовете и цветята – всичките тези неща бяха свършени. Но човешката еволюция не би могла да съзрее по-рано, защото нямаше толкова много търсачество. Така че когато времето настъпи, когато нуждата беше толкова голяма, самата необходимост породи Сахаджа Йога.

И се случи така, че Аз наистина видях Сахасрара. Разбира се, вие знаете, че има разлика между вашата Сахасрара и Моята. И видях Сахасрара, която е Голямата Сахасарара, да се отваря красиво. А листенцата бяха точно като закръглени пламъчета – не като другите пламъци, а закръглени; закръглени красиво оцветени пламъци от различни цветове. Ето защо днес нося блуза с много цветове и сари с много цветове. Защото видях толкова много пермутации и комбинации от тях. И тя се отвори така красиво. И сякаш всяко листенце беше индивидуално абсолютно завършено и съвършено, но така интегрирано в основата. А начинът, по който се отвори, беше така ритмичен и толкова хармоничен. Нямаше проблем. Такава хармония имаше между тях. Никаква колебливост, никъде – сякаш танцуваха на мелодията, разбирате ли; отвориха се.

А цветовете – всичките разпръснаха светлината си около аурата, а в центъра видях Агнйа…. [не се чува] или, можете да кажете, цвета на Слънцето и всичките чакри също излъчваха навън. Но чакрите бяха в по-тъмни сенки и те излъчваха. Толкова тъмни, че всички изглеждаха като черни, разбирате ли, толкова тъмни – имаха нещо като кондензирани цветове. И те също разпръскваха светлина навсякъде. А светлината, веднага щом цялото нещо се отвори, светлината се разпростря абсолютно и тогава си казах: „Готово е, може да се направи“.

Така че, първо, трябваше да отворя самата Моя Сахасрара; тогава вашите Сахасрари можеха да бъдат отворени. И тогава почувства, че страхотен поток от Моята милост потича. Такава милост даже върху Мен, върху лицето Ми, като пороен дъжд, разбирате ли, върху Мен. Аз бях абсолютно напоена с тази радост; наистина се изгубих, абсолютно се изгубих. Един вид почувствах, че цялото Творение сега отекна с това Вселенско съзнание – точно ей така. Всичко беше завършено, само радостта проникваше. Беше толкова прекрасно време. И тогава Аз започнах Моята работа.

Но както знаете, в началото е много трудно да се говори за тези неща. Като за начало е много трудно човек да каже: „Аз съм такъв и такъв“. Много неудобно нещо е, изключително неудобно е да се каже на някого. Имам предвид, че ако имате някаква сила или нещо подобно, ви е срам да говорите за нея; просто не искате да изпъквате и да ви сочат, разбирате ли. Чувствате се толкова самотни в това и не искате да го споменавате на никого. Аз се справях с това доста дълго време, но когато Сахасрара се отвори, знаех, че ще трябва да се появя в Моите истински цветове. Разбира се, все още не, все още не съм се проявила, защото щеше да е ужасно, разберете. Но е така – когато Сахасрара се отвори, осъзнах, че сега инструментът е действащ.

Така че този инструмент, който е пред вас, е инструментът, чрез който ще узнаете Истината, можете да намерите Истината, чрез този Мой инструмент. Защото чрез този инструмент ще имате пробудена вашата Кундалини, ще получите вашата Реализация и чрез вибрациите си ще сте в състояние да знаете Истината. Вие вече знаете, че обратната връзка между вас и Истината е започнала. Можете да зададете всякакъв въпрос и получавате отговора.
Така че най-напред ще се знае Истината и тази Истина, след като я знаете, ще бъде последвана от друго измерение на Истината, и от друго измерение. И Аз знаех, че ще се постигне етап, където ще трябва да я дам цялата, а вие знаете какво е цялата. Но в този инструмент има нещо специално, защото Сахасрара е – същността на Сахасрара е – интеграция, или екаграта. Аз ви казах какво е екаграта: това е като да съберете всички иглени уши заедно и да ги нанижете заедно – това се нарича екагра; агра означава „краят“, ек означава „един“. Всички краища са събрани през една нишка. Какво означава това? По един много фин начин, ако го разберем, всичките чакри са нанизани в Моето същество. Това означава, че всички видове форми, които са създадени, всички видове религии, всички видове вери, всички видове идеи, всички видове начинания, науки, видове йога – всичко! – всички те са нанизани в това Същество.

Да предположим, че някой е хатха йоги – тогава трябва да зададе въпрос: „Майко, Ти ли си хатха йога?“; и – край. Ако правите раджа йога, просто попитайте: Майко, Ти раджа йога ли си?“. Ако сте християни, само попитайте: „Майко, Ти ли си Христос?“. Ако сте мюсюлмани, просто попитайте: „Майко, Ти ли си Пророкът?“ Кажете го. Дори да сте хора, които не вярват в Бог, кажете: „Ти ли Абстрактният образ? Ти ли си Буда? Ти ли си Махавира?“ Всички те са с Мен. Така че всички вие, където и да сте, каквото и да сте развили, нищо не е прахосано, а му е дадено подходящо значение.

Но с това значение вие ще бъдете интегрирани също с другите, защото има една Личност, която ги има всички тях вътре. Като хиляда имена на една Богиня. Така че автоматично те ще бъдат интегрирани. Можете да сте хиндуисти, можете да сте мюсюлмани, можете да сте християни, ако искате да се наречете нещо подобно. Но щом станете Сахаджа йоги, всички вие сте интегрирани. Може да ходите на църква, ако искате; може да ходите в джамията, ако искате, но знаете кая е личността там. Схващате ли този въпрос?

Това е същността на Сахасрара. И поради тази причина трябва да се откажем от нашите погрешни идентификации. Например, ако кажете: „Аз съм християнин“, тогава как сте християнин? – „Аз съм (от – б. пр.) Англиканската църква“, но това не е начинът на разбиране. Вие сте християни – добре. Тогава вие следвате Христос, защото Аз съм Христос. Ако всеки следва един уличен фенер – можете да кажете – тогава всички са обединени. Може и да търсите от един ъгъл, друг може да търси от друг ъгъл, но чрез тази интеграция ще осъзнаете, че Светлината е една и съща. Така че всичките тези години, начинът, по който хората се биеха и караха, всичко това ще бъде абсолютно неутрализирано. Това е красотата на интеграцията. Каквото и да следват навсякъде по света, може да му се отговори. Но да предположим, че е някакъв сорт фалш, като вуду, тогава Аз не съм това – разбира се, че не. Аз не съм лъжа. Каквато и да е истината, каквото и да сте следвали – нещо, което само се нарича истина – също (е лъжа – б. пр.). В смисъл, както християнството не е Истината – Христос е Истината. Но ако сте християни и следвате Христос по един фалшив начин – понеже да се следва папата изобщо не е да се следва Христос. Или, да речем, да станете (от – б. пр.) Англиканската църква, не е да се следва Христос. Но ако следвате Христос (истински – б. пр.), дори чрез Англиканската църква – хубаво; даже и чрез папата – добре. Защото сега сте открили Истината.

Така че това беше много важен и съдбовен ден – бих казала – 5 май. И всичко се случи много драматично, изключително драматично. Та, разберете, Аз отидох на програма – не на програма – а отидох да разуча за местата на ужасните ракшаси, да видя що за неща се готви да направи един от тях. Разбира се, бях си уредила Мои неща и останах в къщата на приятели. Но отидох до лагера да видя какви ги върши той, какво готви – разбирате ли. И то много простичко и невинно, видите ли, та той никога не би се сетил, че се готвя да направя някоя пакост. Изключително простичко и невинно. Аз изглеждам толкова невинна – разберете, не Ме взимайте за такава – Аз съм изключително умна! Така че отидох и тоя човек Ме учеше да бъда негов „велик ученик“ и разни такива. [смях]

Така че когато отидох на брега на морето и видях какво се готви да направи той, разберете, Аз много се ядосах. Една жена Ме попита: „Какво е това сега?“ Отговорих: „Трябва да побързам. Трябва се направи сега, няма нужда от повече време, защото само виж какви ги върши той!“ Той работеше върху много лош… много върху чакра, която трябва да се почита, и почувствах, че трябва да направя нещо за това. И наистина се случи, че Аз просто можах да отваря Сахасрара.

Казах: „Ето това е!“. Вижте, понеже сигурно сте чували, че Богинята няма… Тя е Нишпрайоджана – Тя няма цел, изобщо няма цел. Но ако целта се изпречи на пътя Й, тогава Тя може и да направи нещо. Но Тя няма своя собствена цел, Тя няма абсолютно никаква цел, безполезна. Без никакво желание. Представяте ли си?! Също без никакви атрибути (характерни качества – б.пр.). Какво нещо! А вие виждате само половината, каквото и да е то. Такава личност, когато се изправи пред подобно изискване, се появява със своя форма.
Така че разберете от това, че в този ден на Сахасрара, вие също трябва да изисквате. Искам вие да изисквате и да искате, защото Аз нямам желания. Така че давайте! Вие имате всички права да изисквате от Мен. И помолете за най-голямото и за най-висшето, и за най-фантастичното, и помолете за нещо голямо. Днес е много велик ден. Отидете си у дома, помислете за това. Също решете колективно.

Сега ще си тръгвам. Така че вие решете и отправете искане, и то може и да бъде изпълнено. Сега, да бъде Твоята воля, не Моята!

[разговор след лекцията]
Така че сега ще се раздвижа. Надявам се, че всички вие ще дойдете на 7-ми и ще доведете всичките си приятели. Може и да се получи голяма навалица, не мога да кажа. Но навалицата е навалица, разберете. Сахаджа йогите са Сахаджа йоги. Може и да се събере голяма тълпа, от която – разберете – ако я вкараме в морето, ще откриете, че само двама са останали. Така че един Сахаджа йоги е нещо различно. Може и да имаме много хора, не зная, може би зависи от Какстън Хол. Не зная, защото… [не се чува]. Благодарение на срещите в Какстън Хол Моите деца загубиха всичките си места и всички техни [не се чува]…
Дъглас Фрай: Помислих си, че би излязло нещо от това.
Шри Матаджи: Ха-ха, знаел си го!

Дъглас Фрай: Знаех, че нещо странно ще се случи; трябваше.
Шри Матаджи: Има една поговорка: когато лисицата ще умира, тръгва към града. После те Ми казаха, че ще дойдат в Какстън Хол. Рекох си: „Много добра идея. Много добра клопка.“ И не само един човек, всички изгубиха вибрациите си.
Сахаджа йоги: Спаднаха.

Шри Матаджи: Вижте, омразата няма да изработи нищо. В известен смисъл е хубаво, че тази жена също дойде. Да видим, в крайна сметка тя е жена и ние можем да поработим върху нея, въпреки че е много горделива.

Сахаджа йоги: Тя има много его.
Шри Матаджи: Аз се здрависах с нея, издигнах й Кундалини, а скоростта, с която се издигна – леле. Ще й издигна Кундалини – добре. И дума да не става, няма много надежда за нея, но ще видим.

Може и да се получи добра група. Лорд Хелшам е там, разберете, запознах се с него на вечеря в много, много тесен кръг. Д-р Нагендра Сингх беше там и каза: „Тя е много голям духовен лидер от Индия. Ако искате да знаете нещо за Истината, Тя ще може да ви каже“. Лордът рече: „Знам всичко за истината“. Така че д-р Сингх Ме попита: „Какво знаете за този човек?“ Отвърнах: „Неговата Кундалини е замръзнала там долу“. А онзи много се гордееше, видите ли – „Знам всичко за Истината“. Представяте ли си – да каже такова нещо?!
Сахаджа йоги: Да взема ли малко вибрации от Вас?

Шри Матаджи: Набхи, повечето от вас имате (проблеми с – б. пр.) лява Набхи.