7-ми ден на Наваратри, Кундалини и Шри Калки

Mumbai (India)

1979-09-28 Kundalini And Kalki Shakti, Mumbai, India, 45' Download subtitles: EN,FI,FR,HU,PL,RU,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Кундалини и Шри Калки

Бомбай, Индия – 28 септември 1979 г.

Днес ще говоря на ангилйски, както беше решено. Даже и утре може и да трябва да говоря на чужд език.

Днешната тема е връзката между Кундалини и Калки. Думата Калки всъщност е съкращение на думата Нишкаланка, тоест същото като Моето име, което е Нирмала. То означава „неопетнено чисто” – нещо, което е безупречно чисто, Нишкаланк, без никакви петна или белези.

И тази инкарнация е била описана в много Пурани – че ще се появи на Земята на бял кон в село Шамбаипур, както го наричат. Много е интересно как хората приемат всичко буквално. Думата Шамбала означава бхал, тоест челото – тоест на това ниво Калки е разположен на вашия бхал. Бхал е челото и тук ще се роди Той – това е действителното значение на думата. За нас, между Христос и тази инкарнация на Махавишну, наречена Калки, на хората им е дадено време да се поправят, за да влязат в Царството на Бог, което време в Библията е наречено Страшния съд. Вие ще бъдете съдени, всички вие ще бъдете съдени на Земята. Населението на земята е максималното, понеже всички онези, които имат стремеж да влязат в Царството Божие са родени в днешни времена или ще се родят много скоро.

Това е най-важното време, понеже Сахаджа Йога е Страшният съд. Това е фантастично, но е факт и е истината. Въпреки че вие разбирате, че любовта на Майка прави много лесно за вас получаването на Реализация, а цялата история със Страшня съд изглежда като ужасяващо преживяване, всичко това беше направено много красиво и много нежно, и деликатно, и не ви безпокои. Но това е Страшният съд, казвам ви, и всички вие ще бъдете съдени чрез Сахаджа Йога, независимо дали можете да влезете в Царстовото Божие или не.

Сега в Сахаджа Йога идват хора с различен вид внимание или читта. Може да има хора, които са прекалено тамасиврати – онова, което наричате инерция или по-голяма мудност или бавноподвижен темперамент. Когато тези хора прекалят с това, изпадат в зависимост или злоупотребяват с алкохол, или с някакви подобни неща, които ви отдалечават от реалността и ви вцепеняват. Другата страна, както знаете, са десностранните хора, които са придобили прекалено много амбиции.Тези изключително амбициозни хора искат да победят целия свят. И искат да станат нещо съвсем независимо – зловредно и злокачествено като рак. Не искат да запазят връзката си с Бог. Можете да видите как в Кали юга хората са стигнали до крайности. Някои от тях се заравят прекалено много в алкохолизма или в нещо, което можете да наречете отклоняващо ви от вашето съзнание и от вашето Себе, от истината и красотата. Други пък отричат, те отричат всичко красиво и са его-ориентирани. Така че има хора, които са ориентирани към суперегото, много силно обусловени и летаргични, лениви и абсолютно отвратителни. На другия край са хората, които са изключително амбициозни, амбициозни и взаимноразрушаващи се чрез своите амбиции и конкуренция. Тези два типа хора с крайна природа изключително трудно влизат в Сахаджа Йога.

Но хората, които са в центъра, лесно биват абсорбирани в Сахаджа Йога. Още повече хората, които не са така сложни, а са простодушни – каквито са по селата – много лесни да поети от Сахаджа Йога и те се залавят с нея без никаква трудност. В града можете да видите, че резлутатът от толкова много Моя работа са едва двеста-триста души днес. Но ако Аз отида в някое село, цялото село от пет-шест хиряди души идва и всички получават тяхната Реализация без никаква трудност. Понеже се предполага, че хората в града са много заети. Там имат толкова много други притеснения. Хората там си мислят, че има много по-важни работи от това се търси Бог и да си губят времето в подобни начинания, като търсенето на Бог.

При подобни обстоятелства Сахаджа Йога пуска корените си много нежно в сърцата на всички търсачи. Тя работи много спонтанно и получавате вашата Реализация без никакви трудности, без никакви усилия, без да плащате за това, без да се захващате с някакви изтощителни упражнения.

Когато говорим за Калки, трябва да помним, че между получаването на Реализация и влизането в Царството Божие, можем много да съгрешаваме. Това се нарича Йога бхраста стхити – хората се захващат с йога, влизат в йога, ала все още са очаровани от своите правритти (наклонности – б. пр.). Например, един ориентиран към егото или към парите човек, който иска да доминира, може да формира група от хора, над които да властва чрез идеите си, може да тръгне към упадък и останалите хора също ще тръгнат с него, даже в самата Сахаджа Йога. Това се случваше много често в Бомбай. Среща се често и продължава, но е познато като йога-бхраста, когато човек изпада от своята Йога (връзка с Божественото – б. р.), слиза от своята Йога, понеже Сахаджа Йога ви дава цялата свобода – да паднете или да се издигнете. Но ако отидете при който и да е друг гуру или практикувате който и да е друг вид йога, където се прави пречистване и където хората са тренирани и дисциплинирани още от детството, ако в тази йога гуруто види, че по един или друг начин сте наранени или засегнати толкова зле, че сте изгубили връзката с останалите – като при операция – той взима и ви изхвърля.

В Сахаджа Йога това е оставено на вашата свобода. За да го разберете, трябва да се придържате към източника, трябва да се придържате към растежа, да се придържате към Цялото, а не към една или друга личност, която се опитва да подчини останалите. В Сахаджа Йога всеки, който се опитва да изпъква прекалено, бива свален, тъй като в природата – трябва да сте виждали – нищо не расте извън предела, както човешките същества имат определен ръст, дърветата имат определена височина. Всичко е контролирано. Вие не можете да се перчите в Сахаджа Йога, нито да правите групи за нещо специално. Виждала съм в Сахаджа Йога, че има някои хора, които особено се изтъкват и молят другите да докосват нозете им. Най-изненадващото е, че неизменно подобни хора биват разобличени за нула време и се знае, че те излизат от Сахаджа Йога. Това е така, защото чакрите им са блокирали, много лошо блокирани, макар и те да не го чувстват за известно време. Може и да имат вибрации, но падат по-надолу и по-надолу, докато напълно се свърши с тях.

Тази йога бхраста стхити е най-лошото нещо, което може да се случи на един Сахаджа йоги. Най-напред не постигате вашата Йога (връзка с Божественото – б. пр.), а ако получите Йога, то скачате в нещо като състояние, което е описано от Шри Кришна и се нарича ракшаса йони (от семката, от пола на ракшасите, изчадие адово – б. пр.). Онези, които идват в Сахаджа Йога, трябва да знаят, че трябва да се придържате както трябва към едно нещо, иначе какво е вашето йони, което получавате, ако умрете без Йога! Може и да се родите отново като човешко същество, може и да стане, но този ваш живот е пропилян. Ако пробвате подобни номера, след като дойдете в Сахаджа Йога, ако се опитвате да впечатлите другите, че сте велика реализирана душа, че постигнали това и онова – както сте правили преди да постигнете Реализация – тогава е налице много сериозно нарушение и ще бъдете наказани за това. Това е силата на Калки, която работи тайно зад Сахаджа Йога. Калки означава, че има единадесет сили, които пазят красотата на Сахаджа Йога. Всеки, който се опита да се заиграва със Сахаджа Йога, е ранен много лошо.

Така че днес ще ви разкажа за опасностите да си играете с Божественото. Досега хората не им обръщаха внимание. Те измъчваха велики светци. През цялото време хората са измъчвани. Сега ги предупреждавам в почти всяка Моя лекция да не играят номера в наши дни, понеше Калки вече е включен. Не се опитвайте да притеснявате никого, който е свята личност, който е добър човек. Внимавайте с това, защото Калки е включен. И щом тази сила ви застигне, няма да знаете как да се скриете.

Не само на Сахаджа йоги, но и на целия свят казвам: внимавайте! Не се опитвайте да навредите на другите. Не се опитвайте да се възползвате от тях, и не се опитвайте да се перчите със силите си. Понеже щом това разрушение започне в живота ви, няма да знаете как да го спрете. Веднъж бях в Андра Прадеш и казах на хората там да не отглеждат тютюн. Те много Ми се ядосаха и си помислиха, че засягам препитанието им. Не искаха да слушат. Също ги предупредих да внимават – „Калки е в морето и ще ви вземе на мушка. Ще ви споходи”. Вече знаете какво се случи там . Същата случка имахмеи в Морви. Миналата година едни големци от Морви се срещнаха с Мен. Те вярваха в един много ужасен човек, уж светец, който наистина разрушаваше семейство след семейство. Попитах ги защо вярват в този човек , който отклоняваше вниманието им към материални неща. Защо му вярваха? Във всяка къща в Морви имаше снимка на този ужасен човек. Когато им казах, не Ме послушаха. Помислиха си, че му завиждам. И вие знаете какво се случи в Морви . Това е факт. Същият беше случият с панда (или пандит, учен – б. пр.) от Матхура . Бях ги предупредила да изоставят прословутите си занимания или някой ден Ганга напълно ще ги погуби. И когато наводненията се надигнаха по реките Ямуна и Ганга – видях го по телевизията в Лондон – всички тези пандити търчаха през глава с вещите си.

Когато се свързвате или живеете с тези ужасни хора, вие също страдате. Невинните страдат. Защо да се впечатлявате от подобни хора? Това е нещото, за което трябва да платите. Когато сте впечатлени, също се компрометирате. Всъщност няма значение дали ходите там. Значи щом е пандит на предците ни, то трябва да му дадем нещо, така ли? Представете си! Реките на любовта и на радостта текат там, а тези хора са обърнали гръб на реките и ви искат пари. Що за глупави хора са те? Толкова глупави, безполезни хора, а вие им давате пари и си мислите, че сте направили голяма пунйа.

Такъв вид живот сте водили – на компромисите. Без да разбирате какво е истина и какво не е. Едната страна е пълната сляпа вяра във всички тези неща, които се случват не само в Индия, но и по целия свят. Ние сме обикновени невинни хора с много хавикта в тях. Но това не значи да сме глупави и малоумни. Наскоро на една среща в Авадгаон бизо до Рахури казах, че хората от Витхал Мандир (храм на Витхала – б. р.) в Пандарипур, наричани бадве (свещеник, „довереник на божеството” – б. пр.), и трябвало да бъдат хубавичко наказани за начина, по който малтретират поклонниците и да се направи нещо за тях. Всички леко се подразниха, когато го казах, защото за тези поклонници, онези бадве, които са ракшаси от пълт и кръв, са нещо велико. Те чупят главите на хората, които са извървели хиляди мили, сякаш са кокосови орехи, когато хората се покланят в намаскар. Такава жестост извършват над тези невинни обикновени хора. Мислите ли, че бих ги подкрепила, след като отстоявам истината и религията, и състраданието? Слава богу, след три месеца, всичко бе взето под контрол на правителството.

Така често срещано сред нас е да виждаме с очите си какво се случва. И въпреки това продължаваме със същите неща и в храма. Даже в името на Бог вършим грях подир грях. Добавяме грехове към греховете и вместо да ги изчистим и разберем чрез развитите си мозъци, ние просто добавяме нови. Тези хора Аз наричам тамаси – които не използват мозъците си. Те са мудх буддхи (бавно свхащащ интелект – б. р.). Просто си падат по някого, заради наличието на един вид хипнотично влияние или някакво харизматично движение. Ето защо на Запад ще видите, че харизматиците ще взимат стотици рупии от хората и ще им дават епилепсия, гангрена, а ако не това – то лудост, лунатизъм и всякакви подобни, а хората ще тичат подир тях като луди и ще добавят към разрушението си, трупайки грях подир грях, вместо да се пречистят.

Времето, което получихме, е най-ценното време и човек трябва да разбере, че трябва да е много внимателен и да е нащрек за себе си. Не бива да зависи от друг човек да му помага в това отношение, би трябвало да се опита напълно да укрепи собственото си същество в Царстовото Божие и да заеме най-високото място в сърцето на Всемогъщия Бог. Понеже когато Калки дойде, Той ще избие всички тези хора без никакво състрадание. Той е лишен от всякакво състрадание. В Него има единадесет рудри – тоест съществуват единадесет разрушителни сили, установени с абсолютна мощ в Него. Когато виждам всичко това, понеже Аз мога да видя всичко това, и тази критична ситуация расте в Мен, то Аз ви казвам: „Внимавайте с Него!”. Не хитрувайте пред Него. Не се отпускайте и не правете компромиси с тези безсмислени хора. Придържайте се към правилното. Иначе е билзо денят, в който Калки ще дойде.

Другият тип хора са онези, които мислят чрез интелекта си. Те са отрекли Бог. Казват: „Къде е Бог? Няма Бог, това са само глупости. Науката е всичко”. Какво е направила науката до момента? Нека го видим! Науката не е направила нищо досега. Свършила е само мъртва работа. Направила ви е его-ориентирани. Целият Запад е его-ориентиран. Откриват всякакви методи за извършване на грях, как да се извършва най-големият грях. Има някои гуру в Индия, които ги снабдяват с познания как да извършват кой от кой по-лош грях, така че лесно да можете с два скока да стигнете до ада. Онова, което е грешно, е грешно! Дали е от днес, утре или от вчера, или отпреди хиляди години, онова, което е грешно за вашата Дхарма или поддържка, си е грешно. Новата фаза е „Какво толкова? Какво лошо има в това?”. На този въпрос ще отговори само Калки. Аз само ви казвам, че е грешно. Изключително грешно. И е против вашия възход. То е против вашето същество и после няма да имате никакво време за разкаяние и няма да имате време да задавате въпроса „какво толкова”. И ще бъдете посечени. Ето това е инкарнацията на Калки. Той ще дойде на бял кон, казват, и нещо страхотно ще се изработи.

Всяко човешко същество ще бъде подредено хубавичко и никой няма да може да се оплаква тогава. Вижте, всичко беше известено, всичко беше публикувано. Дори този микрофон, който е създаден от науката, може да бъде използван за разпространението на Сахаджа Йога. Знаете много добре, че ако го сложа на Моя чакра, получавате вибрации и получавате Реализация. Цялата наука подпомага Сахаджа Йога. Например, наскоро едни хора от телевизията дойдоха при Мен и Ми казаха: „Майко, искаме телевизионна програма с Вас”. Отговорих им: „Внимавайте преди да го направите. Аз не искам никаква гласност, но каквото и да правите, го направете както трябва.” Чрез телевизията можем да даваме Сахаджа Йога. Когато съм на телевизионния екран Аз мога да помоля хората да насочат ръцете си и може да има хиляди, които ще получат Реализация. Това е факт, това, че от Моето същество се излъчва, е факт. Защо някой би трябвало да се ядосва за това? Защо вашето его да се чувства наранено, ако Аз съм такава? Защо да се чувствате зле ако някой е божествена личност? Защо се чувствахте зле, че Христос е божествена личност? Защо Го погубихте? Защо Го убихте? Защо измъчвахте всички святи хора? Бяхте много мъдри и мили, нали? Бяхте много любезни и добри, тичайки подир всякакви погрешни или безполезни подвеждащи ви хора.

Сега има толкова много хора, които идват да ви подведат. Те взимат пари от вас, за да ви подвеждат. Взема пари от вас, за да раздават грехове. Когато кажа нещо за тях, хората се засягат защо Шри Матаджи ще говори за тези гуру. Те не са гуру, те са ракшаси. Веднъж Христос каза, че тези дяволи и децата на тези дяволи ще отидат в ада. Тогава хората Го подхванаха защо говори такива неща против тях. Не казват и дума едни срещу други. Христос каза, че Сатаната няма да говори против домашните си. Те са приятели помежду си, подходящо са организирани.

Другата страна на тази амбициозност и един вид его-ориентация е ориентацията към парите. Постоянно сме заети с тези пари. Аз го наричам бхрам, наричам го халюцинация. Голяма халюцинация е за вас хората, че тичате подир парите. Друга халюцинация е, че тичате подир разни претатма, мъртви души. Това са двата миража, след които тичате. Какво ще извлечете от тези пари? Просто идете и вижте някого, който е много, много богат. Той щастлив човек ли е? какъв е анализът на живота му? Просто идете и вижте тези така наречени успели хора. Що за успех имат те?! Кой ги уважава? Щом си обърнат гърба, хората си казват: „О, боже, да ида и да си измия лицето”. Вие благоприятни хора ли сте? Ако някой ви види, нещо хувабо ли излиза от вас? Същия шъш се случва на тази човек. Вие калйанмайа (в майата на брака? – б. пр.) ли сте? Мангалмайа (воинствен? – б. пр.) ли сте? Що за личности сте? Просто преценете себе си и този съд ще се случи в Схаджа Йога. Имахме един пациент, който дойде в Сахаджа Йога, и каза: „Майко, аз съм млад и не зная какво ми стана, та станах неблагоприятен”. Попитах го: „Как разбра?” Той отговори: „Където и да отида, настава караница между съпруга и съпругата; нещо се обърква с децата и те започват да плачат, да викат и крещят. Сега всички ме мразят и всички казват, че нещо с мен не е наред”. Открих каква е работата с него и той беше излекуван. Сега излъчва прекрасни вибрации.

От вас може да излизат много негативни вибрации. Може и да вършите грехове, без да го знаете и да казвате: „О, Майко, получавам всички вибрации, много съм добре”. Подобни хора винаги решават за себе си и за другите. Кой ще ви съди? Вашите дела го правят. Какво добро сте сторили на другите? Наскоро имахме такъв неприятен случай: открих, че всички онези, които бяха докоснати от онзи господин, имаха лошо блокирала лява Свадхистхана. Когато им казах, че е грешка да правят от този господин толкова важно нещо, те всички Ме погнаха. Имаше един Сахаджа йоги лекар, който дойде да Ме види заедно с осемгодишния си син – много добро момче, с Реализация, но с много лоша Свадхистхана. Така че попитах лекаря: „Този мъж идва ли в дома ти?”. Той отговори: „Да, Майко, много често идва”. Въпреки Моите предупреждения ходеше там и забавляваше хората, напук на това, което Му казвах – да дойде при Мен и да се изчисти! Хора биват отровени и хипнотизирани от подобна личност. После казах: „Отидете и шубитирайте този мъж, както правим в Сахаджа Йога”. И момчето се излекува. Да правите каквото си искате и да разрушите семействата си, децата си и всички останали, понеже сте се залепили за някой хипнотизатор, така ли? Поне проявете същото внимание към тях!

Има мнозина като тях, но в Сахаджа Йога е много лесно да се дезертира и даже в Лондон зная кой къде ходи и какво прави там. Пиша им, казвам им да не го правят. Просто не го правете! Веднага трябва да разберете, че вашата Майка знае тези неща. Тя знае и ако е казала нещо, то трябва да се прави. А не да се спори. Чрез спорове ли получихте вибрациите си? Но все още в Сахаджа Йога можете да съгрешите и това е най-лошото нещо, което можете да направите. Защото йога бхрастхас (обърканите в йога – б. пр.) имат най-сериозното обвинение. Къде ли ще отидат?

Трябва да предупредя всички Сахаджа йоги, които са тук, тъй като Сахаджа Йога е Страшният съд. И не само, че ще бъдете съдени, че влизате в Царството Божие, но ставате граждани на Бог, и това е вярно. Освен това сте в състояние да бъдете там, където имате пълното отдаване и разбиране за Божествената любов. Даже и да принадлежите на Индия и да сте граждани на Индия, ако извършите кражба или престъпление, даже тогава ще бъдете наказани. Така че дори и да сте граждани на Бог, трябва да бъдете много, много внимателни.

Второто нещо, за което бих искала да ви разкажа, е за разрушителните сили на Калки. Днешната лекция ще бъде много остра за вас, тъй като инкарнацията, за която Ме помолихте да говоря, е много остра. Тя е най-мъчителната от всички. Имаме инкарнацията на Кришна, например. Той притежава ханана шакти (силата да убива – б. пр.). Той уби Канса и толкова много ракшаси. Знаете, че като дете също уби Путана. Ной Той притежаваше и лийла. Той пртежаваше любов и правеше отстъпки на хората, прощаваше на хората. Христос е въплъщението на прошката. Прошката на Христос не е нищо друго освен силата на поддържка вътре в Него. Ако Той избухне, цялата прошка ще се стовари върху вас като голямо бедствие, ако не сте в състояние да разберете стойността на Неговата прошка. Той много ясно е казал: „Всяко нещо, което е казано против Мен, ще го изтърпя, но няма да бъде търпяна и дума срещу Светия Дух”. Сега трябва да разберете, че Светият Дух е Адишакти.

Трябва да се разбере, че подобна инкарнация е надвиснала над нас и че силите на Шри Кришна са дадени на Него (Шри Калки – б. пр.), който е само Ханана Шакти. Силите на Брахмадева, които са само Ханана Шакти, са дадени на Него. Силите на Шива, които също са Ханана Шакти, тоест са част от Неговия Тандава , са Му дадени. По същия начин са Му дадени кхадга (меч – б. пр.) на Бхайрава, паршу (бойна брадва – б. пр.) на Шри Ганеша, гада (обздуган – б. пр.) на Шри Ханумана и сиддхите (специалните сили – б. пр.), с които ще разрушава. Прошката на Буда и ахимса (ненасилие – б. пр.) на Махавира ще се обърнат с главата надолу. Всички тези Единадесет сили ще се появят. Над нас, когато с вас ще бъде свършено чрез Сахаджа Йога, когато напълно ще ви подредят, окончателното убийство ще бъде извършено от Него. Би ми се искало да е просто убийство. Това няма да бъде обикновена ханана (убийство – б. пр.), каквата беше извършила Деви. Деви е убила хиляди расшаси, преди хиляди години, но те се върнаха по местата си отново.

Проблемът е много различен в настоящия момент, което би трябвало да се опитате да разберете. В древни времена, по времето на Шри Кришна беше казано… (неясни думи на санскрит – б.р.). Трябва да разберете последния куплет, където се казва да се унищожат жестоките хора или негативните сили и да се спасят светците.

Аз ще идвам отново и отново, но проблемът на Кали Юга е, че в нея няма чисти и семпли личности – само садху (светци – б.пр.) или само ракшаси. Толкова много ракшаси са влязли в умовете ви. Вие взимате страната на толкова много хора, които са грешните и които грешат, които вършат всякакви грешни неща в името на религията, в името на политиката, прогреса и образованието, и всякакви такива. И щом веднъж сте взели тяхната страна, тогава вече са в умовете ви, те са вътре във вас. Когато те са вътре във вас, как да бъдат унищожени? Може и да сте добри хора, но може и да бъдете унищожени, понеже ги имате в главите си. Така че няма твърдо правило кой е истински негативен и кой е истински позитивен човек.

Само Сахаджа Йога ще ви пречисти и направи абсолютно позитивни, положително за добрите и позитивните хора. Това е единственият начин, когато щом вашата анкура (покълване) започне да дава Реализация, вие чувствате вашия Дух. И с това Себе вие знаете, че сте Себето, а не този мираж. Когато започнете да се радвате на това, вие се отказвате от всички тези неща, които ви карат да правите компромиси и ви правят така ужасно смесени личности. Цялото това объркване ще отмине тогава. Така че е жизнено важно да се захванете със Сахаджа Йога по най-отдадения начин и да освободите себе си и другите, които познавате, от всички грешни дела. Това е единственото, което можем да дадем на нашите приятели, близки и на целия заобикалящ ни свят. Хората канят другите на вечеря; вие какво им давате? Нищо. После, давате подаръци за рожден ден или изпращате поздравления, гирлянди и т.н. По Коледа в Лондон картичките се трупат в пощенските станции в такива количества, че никакви писма не могат да тръгнат поне десет дни преди Рождество. Ала къде е Христос? Но в деня, когато е роден Христос, те ще изберат шампанското. Такива глупави хора. Ако някой умре, пак ще изберат шампанското. Шампанското е тяхната религия сега, а уискито е тяхната „Кундалини”. Те не могат да разберат Бог. Как биха могли, когато са направили Бог според собствените си представи за фалшивото.

Като Майка, Аз трябва да ви предупредя. Внимавайте! Не си играйте със себе си! Не вървете надолу, а тръгнете на горе! Издигнете се! И излезте нагоре. Аз съм тук да ви помогна. Аз съм тук, за да работя за вас, ден и нощ. Знаете, че работя много усърдно за вас. Не пестя усилия, за да ви помогна и правя всичко възможно да ви оправя, да ви накарам да преминете този последен изпит на Страшния съд. Но вие трябва да Ми сътрудничите, трябва да тръгнете стремглаво към това и да отдадете по-голяма част от времето си на Сахаджа Йога, и да попиете всичко това, което е велико и благородно.

Калки е много голяма тема. Ако погледнете „Калки Пурана”, тя е такава огромна книга. Кога ще настъпи това време, ако това е жив процес? Кога ще бъде свършена работата? Когато видите, че няма повече шанс подобни хора да идват в това време, Калки ще слезе. Нека видим колцина влизат. Но за това също има лимит. Затова ще ви помоля да излезете по света, да извикате вашите близки, да повикате вашите съседи, всички тях.

Утре е последният ден от Моята програма за Наваратри, когато ще имаме малко поздравление за Майката. За Мен най-великото поздравление ще е, че тук в Бомбай ще открия повече реализирани хора, захващащи се сериозно със Сахаджа Йога. И след като дойдат в Сахаджа Йога, не се ровичкат в злословене и дребнотемие, не се ядосват едни на други, а са любящи и мъдри. Най-изненадващото е, че онези, от които се очаква да бъдат каймака на нацията, най-софистицираните хора, са толкова безмозъчни. Трябва да ви кажа тези неща заради непосредствената опасност, която изниква пред Мен. Само се моля тя да не е в Бомбай, когато се почне. Бомбай е стигнал до предела, ако си спомните деня, когато Раджеш Шах Ми се обади по телефона и каза: „Майко, какво става с дъжда? Какво става с дъжда? – не му отговорих. – Майко, зная, че сте ядосана на хората в Бомбай, но все пак им простете още веднъж”. Това е нощта, когато още веднъж получихте дъжд. Следващото бедствие! Внимавайте с него!

Трябва да го кажа на хората от Бомбай. Всеки път щом се върна, откривам този вид глупост сред Сахаджа йогите да вървят подир някой човек, нанякъде, и да се изгубват. Другото нещо е, че хората в Бомбай все още не осъзнават какво ще ги застигне. Най-вече не осъзнават как са превърнати от амеба до този стадий. Какво Бог е направил за тях и какво те трябва да направят за Бог. Това е много, много тъжна работа за цялата тази страна, защото хората се опитват да следват Бомбай. На много хора им харесва повече да следват актьорите и актрисите (от Боливуд – б.р.), отколкото да следват Бог. Това е проблемът с вашия повърхностен характер.

Утре имаме много хубава програма за пускането в продажба на книгата „Пришествието”, написана от Г. де Калберматен, който е син на барон, швейцарско момче. Когато той дойде при Мен, можах ясно да видя, че е търсач. Трябваше да работя много упорито с него, за да го върна към нормалния му разсъдък. Но когато във вас няма никакво търсачество и когато пак криввате от пътя, не зная какво ще се случи с вас. Така че внимавайте! Бъдете много, много внимателни!

Днес е денят за предупреждение към вас, защото Ме помолихте да говоря за Калки. Той е разположен на челото. Когато чакрата на Калки блокира, цялата мурдха (най-горна част, корона – б. р.), която е на върха (на челото – б. пр.), излиза от строя. При събуждането на Кундалини откриваме, че ако тази мурдха е излязла от строя, Кундалини не се издига. Цялата глава се задръства. Подобни хора не позволяват на Кундалини да се издигне над Хамса чакра. Най-много да се опитат да я издигнат до Агнйа, но после тя пада надолу. Има и друга причина също – както казах, ако скланяте глава в краката на фалшиви гуру, то страдате. Прекаленото мислене също създава проблеми в Дясната страна и един от аспектите на Калки се разваля и се създава дисбаланс в тази страна. Ако цялото чело е пълно с много подутини, то трябва да знаете, че чакрата на Калки е извън строя. Ако тя не е наред, тогава човекът е на път да попадне в някакво много лошо премеждие и е признак, че на този човек ще му се случи това.

Когато Калки чакра е блокирала, всичките ви пръсти започват да парят, по дланите на ръцете, и в същото време в тялото усещате ужасно парене. Блокажът на Калки чакра в човека означава, че той ще пропадне в ужасна болест като рака, може и проказа, а може и да е на път да изпадне в някакво нещастие. Така че Калки чакра трябва да бъде поддържана наред. Съществуват поне единадесет сукшма (фини – б. пр.) чакри в Калки чакра. От тях поне три трябва да бъддат поддържани живи, така че другите да могат да бъдат възстнаовени. Ако всичките единадесет (фини – б. пр.) чакри са разрушени, тогава е много трудно да се даде Реализация.

Какво е нещото, което човек би трябвало да прави, за да пази Калки наред. За да пазите вашата Калки чакра наред, трябва да имате страх от Бог. Ако нямате страхопочитание към Бог, ако не се страхувате от Бог, ако не се страхувате, че вършейки нещо лошо, Той ще същестувава с Неговия гняв и че Той е гневът Божи, че е пълен с отрова за вас, ако се опитвате да правите нещо грешно, ако не се страхувате от всичко това – не че трбява да го крете от Мен ли от някого другиго – то знайте сами за себе си, че грешите. Ако вършите нещо грешно и в сърцевината на вашите сърца го знаете, моля не го правете. Иначе Калки ще се появи.

Когато имате такова страхопочитание към Бог и когато знаете, че Бог е Всепроникващ и Всемогъщ, Той има силите да ви издигне до това състояние на висши същества, а също има силите да дари всичките благословии, които притежава. Той е най-състрадателният Бог или, можем да кажем, състрадателният Баща, за когото човек може да си помисли. Но по същия начин Той притежава гняв и когато този гняв ви сполети – бъдете много, много внимателни с гнева на вашия Отец, защото когато ви сполети, никой не може да му се изплъзне. Никой не може да го спре. А състраданието на Майката няма да бъде чуто, защото Той може и да каже: „Ти разглези децата си, държейки ги твърде хлабаво”. Така че трябва да ви кажа: моля не правете нищо, което е грешно, и не Ме карайте да се чувствам зле за това, защото за Майка е много трудно да говори всички тези неща. Много е тежко за Майка, която има много деликатно сърце, мило сърце към вас, за да казва всички тези неща. Но трябва и да ви помоля настойчиво: не си играйте с това, защото вашият Отец е пълен с гянв, Той може да ви накаже за това, че вършите нещо грешно. Но ако направите нещо за Него или за вашето същество, или за вашата Себереализация, ще бъдете поставени в най-високо положение.

Днес може и да сте най-големите милионери, може и да сте най-богатите, най-големите политически лидери и всякакви такива безсмислици, но в присъствието на Бог онези, които са скъпи на Бог, ще бъдат поставени на най-високото място, а не всички онези земни неща, които ви изглеждат толкова очарователни.

Най-важното нещо е къде се намирате по отношение на Бог. Тази връзка трябва да установите, като първо откриете вашето Себе, вашият Атма спрямо Сахаджа Йога и след това да свържете себе си към това.

Нека Бог да благослови всички вас.