Как да преодолеем егото и да опознаем себе си, Медитация

London (England)

1979-11-18 How To Get To Meditation, London, 32' Download subtitles: DE,EN,FI,IT,RU,ZH-HANS,ZH-HANT (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Шри Матаджи Нирмала Деви

Как да преодолеем егото и да опознаем себе си

Долис Хил, Англия – 18 ноември 1979 г.

Става нещо, с помощта на което Божието създание ще получи своя завършек и ще узнае своето предназначение. Това е толкова велико. Вероятно ние не го разбираме. Но когато казваме, че сме Сахаджа йоги, трябва да знаете, че за да бъдеш Сахаджа йоги, трябва да бъдеш еднакъв с Истината на Сахаджа Йога. И от колко много неправилни разбирания, които висят над вас, трябва да се освободите. Хората наричат това жертвоприношение. Не мисля, че това е жертва. Ако си помислите – нещо изниква на вашия път, вие се опитвате да преодолеете тази пречка. По същия начин, ако застанете в страни от вашите пречки, ще бъдете в състояние да разберете, че тези пречки стоят на вашия път и те не са ваши собствени, а че спират прогреса ви. Така че трябва да позволите на тези неправилни идентификации да излязат от ума ви и да се опитате все повече и повече да бъдете себе си, а не да сте в съзвучие с погрешни идентификации.

Мисля, че това е един от проблемите на хората тук. Когато получавам някакво оплакване или нещо подобно, разбирам, че все още нивото на разбиране на Сахаджа Йога не е на необходимата висота. Това е огромна задача и за това, ако вие сте хората, които трябва да дойдат горе, ако вие сте хората, които трябва да се борят, трябва да разберете това напълно, а също и да разберете зад какво стоите. Колко трябва да подобрявате себе си? Защото вие сте хората, на които предстои да доведат Сахаджа Йога до позицията, която трябва да бъде достигната. Сега трябва да получавате, трябва да поемете в себе си това да промените цялото. Това е вашата работа и за това въпросът е много сериозен.

На второ място, винаги съм ви казвала, че в резултат на его проблема, ние сме много дезинтегрирани (разпилени). Толкова сме дезинтегрирани, че връзката с Божественото никога не се установява по подходящия, по необходимия начин. Казвала съм, че ако този инструмент, с който говорите, е разделен на пет части и всичките пет части се борят една срещу друга, вие не можете да направите нищо с него, въпреки че е свързан с главната машина. По същия начин, ако все още сте дезинтегрирани, не можете да получите връзката. Например, виждате хората, които идват в Сахаджа Йога. Те имат други интереси, други приоритети, други неща, които са много важни за тях. Пропиляват своето време и после питат: “Майко, защо не напредваме много в Сахаджа Йога?” Ако решите, както г-н Венугопалан ви е казал преди, “първо трябва да правим Сахаджа Йога, а останалите неща са второстепенни”, само тогава Сахаджа Йога може да установи във вас истината. Ще имаме някои Сахаджи Йоги на много високо ниво. Някои ще бъдат напълно безполезни, а други ще бъдат абсолютно изхвърлени. Ще има от всички видове, това също го зная. Сега вие решавате къде да отидете. Колко далеч да стигнете. Ако ще си губите времето в мислене за други Сахаджи йоги, за малки, дребни, повърхностни неща, вашата дезинтеграция ще расте, ще се отдалечавате все повече, тъй като тези решения се вземат от вашето его – “Аз не харесвам това. Аз ще правя това. Аз не се интересувам от това” и тем подобни. Ако можете да видите по някакъв начин работещото си его, тогава ще можете да се отървете от него и това е нещото, което всеки трябва да направи. Не да се борите с него. Това е единствения начин, по който вашето его може да си отиде.

Ето това е причината, поради която на Запад, както сте видели, напредъкът е много по-слаб, отколкото в Индия. Вземете частния случай със г-н Венугопалан. Той е забележителен. Този изключителен мъж се справя забележително добре. Той заема много висок пост в Индия. Тук съм намирала човек, който например се занимава с миене на съдове. Идва в Сахаджа Йога, все още неговото его е толкова голямо. Дори нашият министър -председател не би имал толкова голямо его, каквото въпросната личност има. Имам предвид начина, по който казва: “Аз не харесвам това. Аз не правя такива нещата.” и т. н. Удивена съм от начина, по който хората говорят. Като че ли всеки е станал крал на Англия! Това е нещо, което всеки трябва да казва на хората, които идват тук: “Не прахосвайте енергията на Шри Матаджи да спорите за това или онова”. Защото всеки разсъждава, край няма… И това е най-голямата пречка, която стои пред тях, дори когато идват за първи път.

Много е трудно – трябва да показвам през цялото време колко ценя тяхното его, просто за да им доставя удоволствие, така че да се завъртят наоколо. Ето защо напредъкът става по-слаб.

Сега, в случая с г-н Венугопалан, той е бил при всякакви видове ужасни гуру, а също и неговата съпруга. Защото пък в Индия действа и друга крайност – трябва да се отнасяме с уважение към всички светци. Но тези светци са фалшиви. Те не само че са измамници, но и някои от тях са дяволи. Те няма да кажат “Ние сме дяволи”. И когато не казват, че са дяволи или каквото са там, те не влизат в тяхната съответна форма. Тези обикновени невинни хора, които търсят Бог, просто отиват при тях, отварят сърцата си, правят всичко и откриват, че са дяволи. Тогава са много изненадани. След това се оттеглят и отиват при друг гуру. Но злото е сторено. Те се освобождават от това зло, защото го разпознават и знаят какво е истина – в смисъл, че знаят какво да очакват. Виждате ли, толкова качествени хора не биха искали да отидат при човек, който показва някакъв вид сензации или чаматкарас, т.е. чудеса. Те не биха отишли при такива хора, а ще отидат при други по-фини хора, които са много хитри и предлагат друг вид шоу, казвайки: “Не, не. Това е пътят, по който можете да достигнете до най-висшето”. И така повечето от Сахаджа Йогите в Индия също са били при такива Гуру. С изключение само на хората от село и от провинцията, повечето то градските люде са били при такъв гуру или нещо от този род. Но независимо от това те са изоставили всичко. Казвала съм: “Трябва да ги шубитирате” и те ще го направят. Всеки ден сутрин той прави своята садхана, медитация за един час дори и да е много зает човек. А тук, дори ставането се върши с неохота. Какво можем да направим с такива бавно подвижни хора? Изключително трудно е.

И това е, което трябва да разберете – имаме велика отговорност тук, на запад. Защото това трябва да стане в Лондон. Трябва да се случи в Англия, като начало и за това вие поемате много голяма отговорност. Вие трябва да еволюирате в себе си и в Сахаджа Йога отново и отново, и отново и Аз зная, че това, което ни забавя, без съмнение е вашето его или дори суперего. Но егото е главния проблем. Трябва да ви кажа, че егото е главния проблем, но не смея да го кажа на някого, защото ще “скочи” на главата ми. Но опитайте се да видите вашето его, как то се отклонява. Опитайте се, защото ваша е радостта от търсенето. Ваша собственост е, че търсите. Ваш проблем е, че се крие от вас това, което сте търсили в продължение на векове. Сега това е, което трябва да ви разкрия. Какво има толкова да се спори с личност, която иска да ви даде най-висшето? Това е само хабене на енергия. Не пилейте енергията си по такива неща, повърхностни неща или пък да откривате чужди грешки.

Сега той организира лагера в Делхи. Той е този, който е организирал отпечатването на нашата книга и т. н., всичко толкова гладко. Не усетих никакви проблеми. Вие просто Ми казвате, че това трябва да стане – “Добре”. Не зная как става всичко. Вие бяхте в Делхи. Видяхте много хора там. Никакъв проблем. Видяхте ли някой да се оплаква, някой да се кара или да се бие? Нищо подобно. Вижте, не е признак на интелигентност през цялото време да се опитваш да откриеш грешки в другия или пък да се опитваш да се самообвиняваш. И двете неща са неправилни. Най-доброто нещо е да растете в мъдрост и да виждате как ставате по-мъдри и по-мъдри. Някои от в0ас наистина са много израснали, някои все още се движат нагоре – надолу, а други са все още много ниско. Така, че всички трябва да вървим заедно. Ако някой е постигнал нещо, няма никаква полза за Сахаджа Йога. Както съм ви казвала, колективно нещо е това, което трябва да бъде изработено и всички вие трябва да го постигате с много усилия. Толкова хубаво е да имате истински братя и сестри по целия свят днес. Когато отидете там с пълно сърце, те ще ви посрещнат както вие сте ги приели тях – с пълно сърце. Но всички ние трябва да се издигнем, да се издигнем до определена точка, когато ще можем да се обърнем един към друг с цялата си любов, с откровение, с отворено сърце, без да се безпокоим за нищо, без да се страхуваме от никого. А само да кажем, че те са ваши братя и вие сте техни братя и трябва да се обичате. Това е възможно единствено, когато се освободите от страховете си тук, защото има и друга страна – егото винаги се страхува. Защото е агресивно спрямо другите и знае, че другите също могат да се отнесат агресивно към него. Ето това е точката, която трябва да достигнем – да мислим, че никой по никакъв начин, никога няма да ни скрои номер, да ни нанесе удар. Да се презирате – никога. Вие сте светци. Трябва да знаете това. Вие сте реализирани души в този свят. Колко са тези, които могат да издигнат Кундалини? Колко са тези, които разбират какво са вибрациите?

На Гуру Пуджа ще ви кажа какво сте получили, как сте го получили. Много неща сте получили вътре във вас, вградени са. Ще ви кажа как работят. Сега вашите чакри са събудени чрез Сахаджа Йога. Тъй като той казва “да”, това е станало. Но вие какво правите за това? Това е най-великото от най-великите неща, което може да се случи някога – че знаете. Знаете също, че това е най-великото събитие, което беше предсказано много отдавна като Страшния съд. Вие знаете, че това е начина, по който ще бъдете съдени. Така, че трябва да работим много усърдно. Ние трябва да работим. Това вие е дадено без усилие, добре. Но за да го поддържате, за да го задържите на високо ниво, трябва религиозно (с вяра – бел. пр.) да го постигнем.

Необходимо е много смирение за постигането на повече и повече във вашето същество, да попивате във вашето същество. Нека се процеди, да проникне във вашия ум, да го покрие напълно. Нека това вечно блаженство влезе във вас. Аз съм толкова развълнувана. Не правете от вас малки личности. Имайте повече далновидност. Имайте по-големи идеи, защото сега вие принадлежите на най-голямото нещо, на най-великото от всички, Първичното, на най-висшето, на Вирата. Ако разберете вашата значимост, тогава то ще се получи, тогава ще го постигнете.

Ако наблюдавате индийски Сахаджа йоги ще се изненадате. Той спи само по два или три – четири часа. Но няма да пропусне своята садхана. Ако може да се наспи – добре. Но първото нещо е да има един час за садхана. По какъвто и да е начин той ще си осигури медитация. Но да спи…? Та ние проспахме всичките си животи. Трябва да се коригирате. Трябва да се издигнете. Трябва да вървите напред, за да постигнете самите себе си. Това е главното.

Казвам ви – вижте себе си. Самоуважавайте се. Да познаеш себе си е най-великото самоуважение. Ако не се познаваш, ако не се самоуважаваш – всичко е безполезно. Както казвате на санскрит сварта. Думата се дели на две – сва и арта, разбирате значението на тези две думи – сва означава “твоето Себе” и то е най-великото самоуважение. Ето това е.

Много сме щастливи, че той е тук. Ние също ще ходим в Индия. Следващата година е планирано да отидем в Индия и там да срещнем много от тях в Делхи и Бомбай. Те ни чакат. Планират как да ви посрещнат и ще бъдат много щастливи, че толкова много Сахаджи йоги от Лондон и от целия свят ще дойдат. Знаете как те се грижат за вас и колко са щастливи и радостни.

А някои неща определено са вървели зле при вас, знаете това и трябва да разберем защо. Защото имате тревоги поради вашето собствено свръх мислене, свръх четене и свръх доминиране Но много лесно можем да се отървем от тях. Просто трябва да се обвържете към Себето и да се обърнете към себе си – “Сега, господине, как си?”. Ако кажете това, вниманието ви веднага ще премине през вас самите и ще ви погледне отстрани. Това е много важно. Колкото по-ясно се виждате, толкова по-добре. Трябва да се обърнете с лице към себе си. Ако вие не искате да направите това, то е защото се страхувате. Били сте агресивни спрямо другите и се опасявате, че и те по същия начин ще се отнесат към вас. Но няма да има никаква агресия, защото това е идеалното състояние, в което се виждате. Нито се отнасяте агресивно към някого, нито някой ще бъде агресивен към вас. Просто вижте ясно и това е, което трябва да виждате.

Постепенно започвате да виждате чакрите си, виждате вашите проблеми и знаете как тази способност постепенно се развива. Но всеки иска бързи резултати. Добре е ако искате резултати. Но това ли искате? Ако е така, ще постигнете бързи резултати. Ако не, тогава бъдете търпеливи със себе си. Не и с Мен, а със себе си. Казвам ви, трябва да бъдете търпеливи, защото има проблем с вас. Така, че трябва да сте търпеливи със себе си, а не с някой друг. Това е главното. Ако сте търпеливи със себе си, ако сте внимателни към себе си, това е дълго обещаваното нещо, което ще получите. Но трябва да се научите да бъдете внимателни и търпеливи към себе си и да не се ядосвате на себе си, да не се подценявате, да не бъдете агресивни спрямо другите. Това е много просто нещо, най-простото нещо, което трябва да се направи. Но поради вашия сложен живот и комплицирано мислене, ние съвсем сме объркали нещата. Това лесно може да бъде отстранено и просто да се измъкнем, да се изплъзнем, без каквато и да е трудност. Зная, че вие можете да го направите. Така, че забравете всички тези неща като “моят баща, моята майка, моята сестра, моят брат”. Всички тези проблеми трябва да бъдат изгорени за отрицателно време. Колкото по-скоро вашия живот поеме напред, веднага щом живота ви потече напред, всичко ще бъде отстранено. Няма да стане нищо освен светлината, вашата светлина и на другите, които идват при вас за просветление.

Зная, че ви предстои голям ден за Гуру Пуджа и преди това трябва да ви препоръчам, да изискам от вас да се подготвите. Мога да направя нещо велико. Но трябва да имам подходящ “приемник”, така че трябва да се подготвите. Помислете за това. Обичате ли другите? Обичате ли? Обичате ли всеки един? Само да мислите, че обичате всекиго е толкова велико. Искам да кажа, попитайте Мен. Защото Аз винаги мисля колко много трябва да ви обичам. Вижте, имам толкова много любов, винаги мога да дам на другите. Само помислете колко велико е да обичаш другите. Знаете как хората се отнасят понякога към Мен. Ужасно, нали? Аз все още ги обичам. Наслаждавам се на играта с тях. По същия начин вие трябва да обичате, а любовта е нещо, което ще се разтвори красиво като лотос – отваря листчетата си и красиво благоухание започва да се разнася. По същия начин вашите сърца ще се разтворят и благоуханието на любовта ще се разпростре по лелия свят. Тя ще звъни във вас. Зная, че това може да стане. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Изборът е ваш. Изборът, който трябва да направите е ваш.

Аз съм много щастлива, защото чух толкова красиви неща точно преди Коледа, която е нещо много голямо за Мен. Вие знаете това. По същия начин вие ще имате друга Коледа сега – Коледа за да празнувате новото раждане на Христос вътре във вас. Нека се приготвим за неговото пришествие. А начинът, по който ще се приготвите, е да не бягате далеч от себе си – не чрез въвличане във повърхностни неща, а чрез усилена работа, чрез красиво пречистване. Пречистването трябва да се осъществи ако Себето се установи в храма на това същество.

Нека Бог ви благослови всички!

(Guided Meditation follows )

Now first before meditating, in your heart, or, you should see in your heart, and there try to put your Guru in the core of it. After establishing in the heart, you must bow to that with full devotion and dedication.

Now, whatever you do with your mind, after Realisation, is not imagination because now your mind, your imagination, is itself enlightened.

So project yourself in such a way that you humble down at the feet of your Guru and now ask for the necessary temperament needed for meditation, or atmosphere needed for meditation.

Meditation is when you are one with the Divine.

Now if there are thoughts coming in, first you have to say the first mantra, of course, and then watch inside. Also you must say mantra of Ganesha, will help some people. And then you should watch inside and see for yourself which is the biggest hurdle.

First the thought. Now, for the thought, you have to say the mantra of Nirvichara, that, “Twameva sakshat Nirvichar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha”

Should say it thrice.

(Yogis repeat a slightly different version of the mantra that Mother has suggested, three times.)

Now we come to the hurdle of your ego because, you see, the thought has stopped now, no doubt, but there’s still a pressure on the head. So, if it is ego, you have to say, “Twameva sakshat Mahatahamkaara…” – Mahat means ‘the great’, ahamkara means ‘the ego’  – “…sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.“ Say it thrice.

(Yogis again repeat a slightly different version of the mantra that Mother has suggested, three times.)

Now, even now, if you find that ego is still there, then you have to raise your left side to push it back to the right hand side, with your hand; one hand towards the photograph.

Push the left side higher and right side lower so the ego and super-ego get the balance. Do it seven times. Try to feel it, how you are feeling inside, you see.

Now you raise your Kundalini up on the head and tie it up.

Again raise your Kundalini up on the head and tie it up.

Again raise your Kundalini and tie it up.

Now at the Sahasrara you should say the mantra of Sahasrara, thrice.

(yogis repeat Shri Kalki sakshat, Shri Sahasrara Swamini, Moksha Pradayini Mataji, Shri Nirmala Devi namoh namaha three times)

Now it’s opened out if you see. Now you can open again your Sahasrara like this. Just take it down again and see that you are stationed there. Once this has been done then you go into meditation. This is like cleansing, you see, called as nyasa.

Now, if you find any other obstruction, you can also say, like, if you have got, say, Mahakali’s problem, you can say that mantra, clear it and then you sit down for meditation. Any individual thing, you can take it out, like, if you have the ego problem, if you think, then you should start with Mahatahamkara. It is what you have to find out: What is your problem? Where is the Kundalini stopping? You can feel it within yourself.

Some of you may not feel. If you do not feel it, feel it on your fingers. If you are not feeling within yourself then feel it on your fingers, you can feel it.

Ah, Better.

Reduce your breathing, will be better. Reduce your breathing as if stopping, but no exertion about it.

How is it now? Better? Where is the problem? Hmm?

Yogi: Central heart

Shri Mataji: Central heart? Alright, hold your breath. Not with great force, just ordinarily. Alright?

Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba.

Alright? Leave it. Better now? Once again? Alright, hold your breath.

Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba. Haa.

Leave it. Better. Keep your eyes open. Again. Hold it.

Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba.

Leave it. Better now? Much relief. Alright?

I mean, now left side. Put your left hand towards Me, right hand up there. Left hand towards Me, right hand like that…

Hmm. Like this. Douglas (Fry), like this. Better? It’s liver. Over-thinking gives you liver also. Better. Better? Much better. It’s coming down.

…Hmm. Better now? What is it? Where do you feel? Vishuddhi?

Better now.