Пуджа на Гуру в деня на Пришествието London (England)

Пуджа на Гуру в деня на Пришествието Лондон – 2 декември 1979 г. Преди месец казах на Рустам, че трябва да подготви пуджа за тази неделя, на пълнолуние и той попита как да я наречете – Пуджа на Гуру, Пуджа на Махалакшми или Пуджа на Шри Ганеша. Казах му да я обяви като пуджа на Гуру. Доста по-късно, когато тръгвах за Индия, Ме попита защо да не изпълним Коледната пуджа тук. Днес е много важен ден, защото много отдавна, когато Христос беше още дете, прочете в светите писания и заяви пред множеството, че Той е Пришествието – инкарнацията, която е Спасителят. Хората вярваха, че Спасителят ще дойде. На днешния ден, в неделя, Той е заявил, че е Спасителят. Затова тази неделя се нарича Неделя на Пришествието. Той трябваше да живее съвсем кратко, така че на много млада възраст да обяви, че е Пришествието. Забележителен е фактът, че никоя инкарнация преди Христос не е декларирала публично, че е инкарнация. Разбира се, Рама беше забравил, че е инкарнация. Някакси накара себе си да забрави това. Разигра майа върху самия себе си, за да стане напълно завършеното човешко същество – Мариада Пурушоттама. Шри Кришна съобщи този факт само на една личност – Арджуна – точно преди да започне войната. Авраам никога не каза, че е инкарнация, въпреки че беше инкарнация на Първоучителя. Самият Дататрейа никога не разгласи, че е инкарнация на Първичния учител, въпреки че дойде с Трите сили, за да води хората на Земята чрез невинността. Мойсей никога не каза това, въпреки Read More …