Пуджа на Гуру в деня на Пришествието

London (England)

1979-12-02 Shri Guru Puja, Declaration, Opt, 17' Download subtitles: EN,ES,FA,FI,FR,HU,IT,PL,PT,RO,RU,SK,TH,TR (14)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Гуру в деня на Пришествието
Лондон – 2 декември 1979 г.

Преди месец казах на Рустам, че трябва да подготви пуджа за тази неделя, на пълнолуние и той попита как да я наречете – Пуджа на Гуру, Пуджа на Махалакшми или Пуджа на Шри Ганеша. Казах му да я обяви като пуджа на Гуру. Доста по-късно, когато тръгвах за Индия, Ме попита защо да не изпълним Коледната пуджа тук.

Днес е много важен ден, защото много отдавна, когато Христос беше още дете, прочете в светите писания и заяви пред множеството, че Той е Пришествието – инкарнацията, която е Спасителят. Хората вярваха, че Спасителят ще дойде. На днешния ден, в неделя, Той е заявил, че е Спасителят. Затова тази неделя се нарича Неделя на Пришествието. Той трябваше да живее съвсем кратко, така че на много млада възраст да обяви, че е Пришествието.

Забележителен е фактът, че никоя инкарнация преди Христос не е декларирала публично, че е инкарнация. Разбира се, Рама беше забравил, че е инкарнация. Някакси накара себе си да забрави това. Разигра майа върху самия себе си, за да стане напълно завършеното човешко същество – Мариада Пурушоттама. Шри Кришна съобщи този факт само на една личност – Арджуна – точно преди да започне войната. Авраам никога не каза, че е инкарнация, въпреки че беше инкарнация на Първоучителя. Самият Дататрейа никога не разгласи, че е инкарнация на Първичния учител, въпреки че дойде с Трите сили, за да води хората на Земята чрез невинността. Мойсей никога не каза това, въпреки че хората знаеха, че беше велика личност. Той надви природата, но никога не каза, че е инкарнация.

Христос прецени, че беше необходимо да го каже, защото иначе хората нямаше да разберат. Ако го бяха разпознали, нямаше да има никакъв проблем. Но те трябваше да продължат своята еволюция. Някой трябваше да прекоси Агнйа чакра във Вирата и да премине през тази врата. Христос дойде на Земята именно за това.

Най-изненадващото е, че когато върху дървото на живота корените пускат стебла, а стеблата пускат клони, а клоните пускат листа и цветята разцъфват от същото дърво, тези, които познават корените, не искат да знаят нищо за стеблата; онези, които познават стъблата, не искат да признаят цветовете. Това е типично за човешката природа.
Никога не казах нищо за себе си, защото се усещаше, че сега човешките същества са достигнали измерение на егото, което е много по-лошо от егото дори по времето на Христос. Можете да обвините когото и да е. Това може да се нарече индустриална революция, защото хората бяха далече от природата; може да се нарече както и да е. Но хората загубиха всякаква връзка с реалността. Идентифицираха се с повърхностното, поради което им е невъзможно да възприемат Великата реалност. Ето защо не казах и дума за себе си докато, разбира се, някои светци не заговориха за Мен. Някои обсебени също заговориха за Мен, а хората се зачудиха как така толкова трудното издигане на Кундалини започна да се осъществява с такава скорост в присъствието на Матаджи.

В Индия имаше храм, за който никой не знаеше. Хората забелязаха, че корабите, които минаваха в близост до едно място, биваха притегляни към брега и беше трудно да бъдат изведени обратно. Трябваше да се положат двойно повече усилия, за да се преодолее това привличане. Не знаеха, че имаше нещо, което действа. Смятаха, че има нещо нередно на дъното на морето, но това се случваше неизменно с много кораби. В края на краищата решиха да разберат какво става. Защо брегът ги притегляше? Когато навлязоха в джунглата, откриха голям храм, а на върха му имаше голямо парче магнит.

Така че чрез разума си хората стигнаха до извода, че Матаджи е нещо изключително, защото никъде в светите писания не беше написано, че на Земята ще дойде инкарнация, която само с погледа, само с мисълта си ще издига Кундалини. Много светци, които пребивават в джунглите, далеч от побърканата тълпа, в Хималаите, знаят за това, тъй като съзнанието им е на такова ниво, че разбират – разбират много повече от вас. Защото вие все още сте деца, новородени, а те са пораснали.

Но днес е денят, в който заявявам, че Аз съм тази, която ще спаси човечеството. Заявявам, че Аз съм Ади Шакти, която е Майката на всички майки, Първичната майка, Шакти – най-чистото желание на Бог – която инкарнира на тази Земя, за да придаде смисъл на Творението, на човешките същества. Сигурна съм, че чрез Моята любов и търпение, чрез Моите сили, ще го постигна.

Аз бях Единствената, която се раждаше отново и отново, но сега дойдох в пълната си форма, с всичките си сили. Дойдох на тази Земя не само за да спася човешките същества, не само заради тяхната еманципация, но и за да им подаря Царството Небесно, радостта и блаженството, с които техният Отец иска да ги награди.

Думите, които казах, трябва завинаги да останат само в рамките на Сахаджа Йога.
А днес е денят за пуджа на Гуру, не на Мен, а пуджа на вас като гуру. Обявявам всички ви за гуру и ще ви кажа какво съм ви дарила и какви велики сили имате вече във вас.

Сред вас има хора, които все още не са в състояние да разпознаят. Моята декларация ще оправи нещата в тях, разпознаването. Без него не можете да видите играта. Без играта не може да имате увереност в себе си. Без увереност не може да станете Гуру. Ако не станете Гуру, не можете да помогнете на другите. Без да помогнете на другите в никакъв случай няма да сте щастливи. Много е лесно да се разкъса тази верига. Но това, което трябва да правите, е последователно да изграждате брънките на веригата и да постигнете това, което всички вие сте искали да бъдете. Така че бъдете уверени, весели и щастливи от факта, че всичките Мои сили ще ви закрилят. Любовта ми ще ви закриля, а Моята природа ще ви изпълва с мир и радост.

Бог да ви благослови.

Какво получихте и какви са силите ви?
Преди няколко дни ви говорих за шамбхаво-упайа и шакто-упайа. Това са два метода за изчистване на хората.

Първият е метод, чрез който пречиствате само няколко души. Вземате шепа хора и ги чистите, докато тяхната читта (внимание – б.пр.) напълно се пречисти, а също и петте им елемента. Тогава Кундалини се издига и хората получават Реализация. Това е шамбхаво-упайа, чрез който определена личност напълно се изчиства.

Другият метод е шакто-упайа. При него Шакти е тази, която кара вашата Кундалини да се издигне, независимо от състоянието ви, а след това се грижи за изчистването. В Сахаджа Йога използваме втория упайа (метод – б.пр.), защото няма никакво време за шамбхавоупайа. Невъзможно е да се прилага. При използване на шактоупайа това, което по принцип правят хората, е шакти-пат. Това означава да накарат своята сила, тоест Шакти, да падне върху Кундалини на другия човек като отражение. Както казваме, светлината да пада върху нас. Позволяват на своята енергията Кундалини да падне върху енергията на Кундалини на другия човек и след това постепенно я издигат.

Човешките същества – такива, каквито са – имат много трудоемки методи за това. Първо проверяват какъв е проблемът на Кундалини. За целта преминават през цялата ви история: какви са родителите ви, какво сънувате… Изцяло ви анализират. След това проверяват от какво сте боледували. Например, някой има заболяване на очите или проблеми с носа или гърлото, или със стомаха… Можете да си представите колко от нас ще попаднат в тази категория След това проверяват какъв живот сте водили… Всъщност в повечето случаи така се постъпва с онези, които от ранно детство са отишли при някой гуру, за да молят за шакти-пат.

Благодарение на Мен, методът шакти-пат, както знаете, стана много лесен. Трябва да прилагате шакти-пат, тоест да хвърляте своята светлина върху другите. Шакти означава “енергия”, а пат означава “падам”. Така че сега вашата Кундалини може да падне върху Кундалини на всеки и да я издигне.

(преди – б.р.) Беше много трудно. Казваха, че Кундалини може да издигне само този, който напълно е преодолял всички свои обвързаности, който е вийта-рагъ. Рагъ означава “обвързаност”. Само онзи, които е без никакви обвързаности и е напълно необвързан в живота, може да накара Кундалини да се издигне.

Така че най-напред трябваше да бъде дадена дикша, тоест посвещението, което вече получихте. В деня, в който дойдете при Мен, получавате дикша. Вие не разбирате как става това. Много неща поетапно се случиха с вас без да разберете. Само заради тази дикша човек трябва иначе да плаща много. В смисъл, че хората трябва да се грижат за гуруто – да му се носят плодове и тем подобни; а някои от тези глупави хора (гуру – б.р.) взимат и пари, но както и да е. Все пак известна дакшина (дарение – б.пр.) трябва да се дава, защото челас (учениците) трябва да се грижат за гуруто. В края на краищата гуруто не е обвързан към вашите богатства или онова, което му давате. Но шишйас, учениците, са длъжни да се грижат за гуруто. Затова известно количество пари трябва да се дават на гуруто. За съжаление сега с всичко това се злоупотребява. Все пак гуруто трябва да живее някъде, трябва да има дом. Затова му се предоставят малко пари като дакшина. Обаче сега всичко се интерпретира неправилно и е стигнало до такива крайности, че е превърнато в бизнес.

Гуруто трябваше да бъде на ниво, което му позволява да издига Кундалини. Такъв гуру беше вийта-рагъ – който е изгубил всякаква обвързаност към света; абсолютно необвързан, чието внимание е пречистено до такава степен, че никаква алчност не е останала в него. Никакво изкушение не е останало в него, а притежава само способността да прощава. Такъв човек беше считан за вийта-рагъ. Той можеше да издига Кундалини. Тя можеше да бъде командвана само от такива рядко срещани хора.

И така, най-напред хората получаваха дикша от гуру, без никакви въведения. Първо дикша, а след това – махадикша. Какво е махадикша? Онова, което наричате “име-мантра” (лична мантра – б.р.). Обикновено хората получаваха само едно име-мантра. Но вие трябва да се освободите от подобни мантри, защото онези гуру не знаеха кои чакри са блокирали. Представяте ли си?! Затова се консултираха с хороскопа на човека: “В колко часа дойде при мен? Дойде днес, в еди-колко си часа. Какъв е хороскопът ти? Какъв ли ти е проблемът? Под каква накшатра (съзвездие) си роден? Как се казват родителите ти?” Голямо проучване се правеше. Започваха от “а и бе” и стигаха до определена точка, до определена дума. След това до втората, до третата… Това е голяма шастра (наука). След такава консултация откриваха коя чакра е блокирала. След това се даваше име-мантра, примерно “Рама”. И започвате да го повтаряте докато дясната страна на чакрата ви Сърце се изчисти. Това можеше да отнеме две-три години, а може би два живота, може би стотици животи, повтаряйки една-единствена мантра. И трябваше да се премине през всички тези консултации за вашия хороскоп, семейство, дом и чак тогава да се разбере коя чакра е блокирала. А ако четири ваши чакри са блокирали? Защото онова, което е в хороскопа, подсказва какъв проблем имате или ще имате. Само на физическо ниво, по принцип. Така чрез вашия Кундали, тоест чрез хороскопа ви, разбираха какъв е проблемът. Ако примерно имате проблем със стомаха, гуруто ще обикаля, ще обикаля, докато най-сетне открие мантрата за стомаха ви. Не можеха да направят това директно, като учените.

А как учените откриват какво ви има? Да речем, някой отиде на лекар. Лекарят ще прегледа очите му, ще ги измие, ще ги върне обратно и ще обяви, че очите са наред. След това ще прегледа зъбите и ще ги извади. Ще направи изкуствени и ще каже, че зъбите ви са наред. След това ще вземе ушите, ще сложи нещо изкуствено на тяхно място и ще каже, че всичко е наред. Ще извади сърцето, ще го изследва и ще постави друго. Ето така постъпват, защото вървят опипом в тъмнината. Не знаят като вас за чакрите и кои от тях са блокирани. Сега вече можете да си представите каква маха-маха-маха дикша получихте.

В деня, в който Кундалини се издигне, получавате първата дикша. След това получавате Реализация. И дума не може да става за такова нещо при тях (другите гуру – б.р.). Нищичко не знаеха. Ще ви държат да висите с главата надолу във въздуха през цялото време, като прилепи в нощта. После ще проверят друго нещо, като например що за приятели имате, какви хора цените, за да преценят характера ви. И ще отсъдят. Възможно е да ви дадат други мантри. И започвате да ги изричате заедно, вкопчвайки се в тях. През цялото време изричате тези мантри без да обръщате внимание на другите ваши потребности. А ако се постигнеше успех, казваха: “Да, мантрата е сидха за теб.” Това означава, че можете да използвате тази мантра за някой друг човек. Тоест, можете да използвате само мантрата “Рама”. Представяте ли си?!

И така, какво получихте? Получихте Реализацията си, добре. Но Реализация означава да имате пълното познание относно коя мантра е за дадена чакра. Можете да създавате свои собствени мантри. Освен това получихте и силата, чрез която можете да разберете кои чакри се нуждаят от помощ. Получихте силата да издигате Кундалини в другите. Получихте силата да установявате Кундалини в Сахасрара, ако тя пада надолу. Получихте силата да пречиствате чакрите на другите хора. Получихте също и силата да оправяте чакрите като им правите бандан. Получихте силата чрез бандан да защитавате себе си от цялата негативност. Получихте силата да насочвате вниманието си към което и да е място, като по този начин разбирате кой се нуждае от помощта ви. Получихте също и силата да чувствате проблемите на колектива. Например, какво нередно има в Лондон. Поставете ръцете си така. Какво не е наред с Лондон? Ляво Сърце. И дясно Сърце. Десен Свадистхан. При това положение – всичко. Но основно ляво Сърце. Получихте езика, чрез който да опишете тези неща. Казахте ляво Сърце. А никого не сте наранили. Лондончани са блокирали в ляво Сърце, което означава, че вие, лондончани, вървите срещу Духа. Не се интересувате от Духа. Материалисти сте, егоисти сте, не ви е грижа за вашия Дух. Опитвате се да нараните вашия Дух. Пияници сте. Ще се самоунищожите с това пиене. Обаче не споменавате нищо за това, а само казвате, че ляво Сърце е блокирало и – край. Изобщо не казвате, че трябва да простите. Поставете си ръцете и молете за прошка към лондончаните – в ляво Сърце. Прощава им се, а те пият още повече и сърцето им става най-лошото.

Всичките сили, които получихте, са насочени към издигане на Кундалини и към отстраняване на пречките по нейния път. Някога ако нечия Агнйа чакра блокираше, гуруто нямаше да я изчисти от страх, че собствената му Агнйа ще блокира. Затова трябваше да направят така, че мантрата да стане сидха. Сидха означава “нещо вече доказано”, т.е. ефективно. Всяка ваша мантра сега е ефективна. Казвате името на божеството и мантрата става ефективна, вече е сидха. Както снопчето съдържа всичко в себе си – отваряте го и вземате. Ако нечия чакра блокира, просто казвате мантрата и – готово. Тъй като имате познанието за всички мантри, знаете какво е то. Имате познанието и то е толкова тайно, че другите не знаят за него. Дори и да не произнасяте мантри, достатъчно е да споменете и всички (Сахаджа йоги – б.р.) знаят какво става, къде да отидат и какво да кажат. Въпреки че е толкова тайно, отлично го разбирате. Вижте какво пълно разбиране цари сред нас. Знаем кое какво е и не се засягаме по отношение на себе си, а също и по отношение на другите. Макар да казвам, че вашият господин Его е голям, никой не ми отвръща с удар. По времето на Христос беше изключено да се спомене егото. Сега може да се говори и ясно да видите вашето его, суперего, глупости, всичко.

Можете да видите, че дори ако някой да има силата, тоест е роден реализиран, не знае изобщо как да издигне Кундалини. Докато не стане Сахаджа йоги, не може да издигне Кундалини. Затова родените реализирани, които се мислят за велики, трябва да знаят, че е необходимо да станат Сахаджа йоги – в противен случай не могат да бъдат ефективни, не могат да бъдат крийа-вади, не могат да действат.

Получихте всичко това вътре във вас, имате пълното познание за божествата. Знаете на какво се ядосват, какъв е проблемът, какъв грях ги разгневява. Само да кажа: “Не върши грях” – край. Може би ще попитате какво е грях. След това казвате: “Не съгрешавай”. И не само това, но пробвате някои номера и си го получавате. Над вас задължително е банданът на вашата Майка. Ако се опитате да пиете, ще повърнете. Ако направите нещо нередно, стомахът ви ще излезе от строя. Ако се опитате да избягвате Сахаджа Йога, ще трябва да сте в нея. Защото, макар и да не си давате сметка, вътре в себе си сте почувствали очарованието й.

Има хора, които са реализирани, но все още не са в Сахаджа Йога. Каква е разликата с другите? Много просто – разликата е в разпознаването. Тези, които не Ме разпознаят, няма да бъдат благословени. Има да обикалят… Необходимо е да разпознаете. Бих желала да ви дам един добър пример с учениците на Сай Натх от Ширди. Той вече не е тук, затова вярват в него. Къде е той? Последователите му не искат да вярват в настояща инкарнация. Искат да вярват в нещо мъртво. Те вярват в Рама, в Христос… Повечето християни имат този проблем. Само те ще направят връзката между Мен и Христос. Ако не могат, няма да бъдат в Сахаджа Йога. Възможно е да ме свържат само с Мойсей или с някой друг.

Трябва да живеете в настоящето и не може да създавате концепции за Мен. Вашите представи са ограничени. Например ако сте родени тук, ще бъдете християни. Ако сте родени в Индия, ще бъдете хиндуисти. Ако сте родени в Китай, ще бъдете китайци. Може да сте били всякакви. Затова когато погрешните ви идентификации заработят, веднага ще разберете, че сте сгрешили, защото вибрациите ви ще спрат.

Така че хората, които се намират по средата, които не са напълно установени в Сахаджа Йога, не са приели всички сили, не могат да разпознават. И понякога се чувстват много горди с този факт. Това е глупост. Веднага щом разпознаете, вибрациите ви ще потекат. Въпросните хора обикновено идват от други гуру или нещо подобно. Получават разни проблеми, но когато дойдат в Сахаджа Йога, получават Реализацията си. Бих казала, че Аз съм щедростта и всички получават Реализацията си, независимо от случая. Преди няколко дни тук дойде една проститутка, но и тя получи Реализация.

Сахаджа Йога дава голяма свобода на действие. Ако сте получили вибрациите си по подходящия начин, не ги губите лесно. След Реализацията става така, че бидейки светлина, започвате да виждате вътре в себе си всичките си недостатъци. Тогава искате да се откажате от Сахаджа Йога. Някои започват да чувстват изтръпване. Други по принцип се чувстват добре, но в Мое присъствие започват да треперят или да се кривят. Виждали сте как някои хора, щом ме видят, се обливат в горещина. Започва да ги боли стомахът. Така е защото, когато застанете с лице към светлината, заставате с лице срещу вашето Себе. Но не искате да се изправите пред вашето Себе. Тези, които не са стабилни в Сахаджа Йога, не желаят да се изправят срещу себе си. Ако го направят, много бързо ще се коригират, защото имат светлината и няма да се отъждествяват с недостатъците си. Вие сте лекарят, имате светлината и действате. При това знаете как да действате.

Ако просто решите да се обърнете с лице към себе си, за да видите кои сте, всички недостатъци ще се разбягат. Обаче не искате. Поради тази причина получилите Реализация хора не искат да вървят напред. Някои, които са почувствали хладен полъх, не се замислят много, защото ако го направят, ще трябва да се откажат от егото си, с което са се идентифицирали през всичките години. Още повече, че ще трябва да видят себе си. Обикновено казват: “Не съм по-добре, чувствам изтръпване, усещам иглички и бодежи в тялото. Какво е това? То не ми помага. Сахаджа Йога ме връща назад.” Започват да обвиняват Сахаджа Йога, вместо да погледнат към хората, които са се подобрили.

Но кого обвинявате? Обвинявате нещо, което ще ви спаси. Обвинявате вашия Спасител. По-добре вижте собствените си проблеми, собствените си недостатъци и се освободете от тях. Да бъдете мили към себе си означава да се отървете от змиите и скорпионите, които висят наоколо, и да станете чисти. Дошла е светлината. В тази светлина трябва да започнете да виждате каква е истината. Тогава вашите неправилни отъждествявания ще отпаднат и ще бъде възстановена истинската ви идентификация. Не може по друг начин. Трябва да се научите да се виждате. Никога не се оправдавайте. Някои имат навика да оправдават дори сина си, брат си, съпруга си, съпругата… По този начин не им помагате. Освен това негативните хора по природа вървят заедно. Две негативни личности непременно ще се съберат, за да направят шоу. Учудвам се, как така не са се съюзили тук, иначе щяхте да имате съюз на негативните хора срещу Матаджи. Искам да кажа, че е възможно да станете свидетели и на такова нещо, защото винаги се съюзяват. Има голямо братство между негативните хора, голямо братство. Например, видели сте как крадците винаги се съюзяват. Много са дружелюбни един към друг и много строго пазят тайните си.

А ако две добри личности се обединят, целият свят може да бъде променен. Трябва да разберете това. Опитайте се да ходите при положителни личности. В противен случай не можете да развивате вашата Сахаджа Йога. Не приближавайте онзи, който говори негативно.

Обаче в тази страна има и друга група хора. Обяснявам ви различните типове хора, тъй като утре ще станете гуру. Това са личности, които не желаят да се изправят срещу себе си и намират много начини да го избегнат. Единият тип е, че щом получат Реализацията си, веднага започват да я анализират. Каквото и да им дадеш, веднага го анализират. В тази страна си мислят, че могат всичко да анализират. Не зная откъде им е дошла тази идея. Може би учените, психолозите, така наречените интелектуалци са им я дали. Мислят си, че могат да кажат: “Това е така поради еди-коя си причина.” Та вие още не сте си отворили очите. Още сте толкова малки бебета. Как можете да анализирате всичко това? Обаче започвате да анализирате всяко нещо: “Защо се случи това, защо се случи онова?” Започнете ли да анализирате, да коментирате, губите всичко. Това, което трябва да правите, е да приемате това нещо, да го асимилирате, да го получавате все повече и повече, да бъдете на негово разположение. Не търсете грешките в Сахаджа Йога, а знайте, че те са във вас и могат да бъдат коригирани единствено чрез Сахаджа-любовта.

Има и такива, които дори се нахвърлят: “Защо не направи така, Майко? Защо не направи иначе, Майко?” Мисля, че Аз много добре си зная работата. Опитват се да ме поучават: “Трябваше да направиш така. Трябваше да направиш иначе.” Както и да постъпи човек, ако някой си е докачлив, непременно ще подскочи, защото е такава природата му. Така че променете този нрав, премахнете малко “пружините”, установете се, защото тези “пружини” не са нищо друго освен навика да анализирате. Много такива хора се срещат. Какъв подход да имаме към тях?

За състоянието на съзнание без мисли те си мислят, че това е нещо посредствено и онзи, който говори за него, е откачалка. Когато им говорите за състоянието на съзнание без мисли, те считат, че сте примитивни, защото не мислите. А това наистина се случва чрез сила, която е много по-висша от мисленето. Какво сте постигнали с мислене? Отрязали сте си носа, извадили сте си очите, отрязали сте си ръцете, всичко сте изрязали. Сега сте тръгнали към голяма война. “Прекрасна” мисъл!

Кажете им, че чрез мислене никога не може да се достигне тази много по-висша сила. Кажете им за по-висшите неща, които сте получили. Кажете им: “Ако искате да имате тази по-висша сила, а не по-низшата, просто трябва да поокастрите мисленето.” Така ще се осъзнаят. А ако им кажете: “О, моля те, недей да мислиш”, ще отговорят: “Как така да не мисля? Това е направо немислимо!” Искам да кажа, че този начин е напълно безполезен. Това е да подхванете хората с его, които мислят и не приемат дори и след като почувстват хладния полъх. Така че постепенно им помагайте.

А сега за гуруто, каквито сте сега. Имате цялото познание, цялата силата, всичко. Онова, което ви липсва, е увереността. И все още сте инертни. Не зная как ще си отиде тази инерция. Понякога и от инертните хора има полза. Те са на топа на устата и са “изстреляни” на арената, за да покажат уменията си. Толкова са инертни, че нищо не може да ги обезпокои.

Но вие сте Моите деца. Направих ви по подобие на Исус Христос, на Шри Ганеша. Всичките техни сили са на ваше разположение. Но по въпроса за инерцията понякога се провалям, защото не зная как да я отстраня. Защото не сте практикували Сахаджа Йога; нямате никаква практика. Получихте я много лесно и безплатно. Не разбирате стойността й и искате да я имате като странично занимание. Трябва да си оправите дисциплината. Оставям това на вашата свобода, защото не мисля, че децата ми са от такъв вид, че да се налага да използвам свободата им като пръчка, така че да не могат да я използват. Абсолютно свободни сте. Ако искате да отидете в ада, ще ви дам колесница, с която да се озовете директно там. Ако искате да отидете в Небесата, ще ви снабдя с виман (превоз, самолет – б. пр.). Така че за ваше добро е да станете динамични и да имате увереност в себе си. Знаете за всички чакри, знаете да издигате Кундалини, знаете всичко. Така че можете да поемете нещата в свои ръце.

Мога много да се ядосам на всички вас. Много е просто, но не! Трябва да си свърша работата. Трябва да ви говоря внимателно. Понякога се налага и да ви се скарам. Трябва да ви моля по един или друг начин. Някой път трябва да ви лаская, друг път – да ви подклаждам, а понякога да ви охлаждам. Един път така, друг път иначе, справям се някак. Довеждам хората и се отнасям с тях така, че да останат. По същия начин и вие трябва да се отнасяте към различните хора, а не да им се ядосвате. Най-лесно е да се ядосате и да сложите край на всичко. А ако Аз ви се ядосам, ще си осигуря мир и край на проблемите. Но вие трябва да бъдете много, много търпеливи с всички. Изключително търпеливи. Речникът ви трябва да се подобри – “моля”, “съжалявам”. Разполагате с много думи, но мисля, че те са изгубили значението си.

И така, стигнахме до определен момент. Трябва от сърце да кажете, в сърцето си да почувствате, че трябва да спасите даден човек. Трябва да му помогнете. Разбира се, понякога ще трябва да се поскарате, защото ще откриете, че най-силно негативните хора са най-суетните родени някога. Правят възможно най-големите сцени. Перчат се максимално. Всички такива хора трябва да бъдат спасени и много търпеливо насочвани.

[end of tape 1 side 2]
[tape 2 side 1]
…everyone individually: “What you can do about Sahaja Yoga.” Make the list of people whom you are going to bring. Only those who come once to church… on… Christmas – may send their subscription every Sunday, also some of them do – are alright, can bring up the rear, of Sahaja Yoga. But such a rear can be a load, just a load, unless and until we have a real force in front. So you have to decide whether you are going to be just a load on Mataji that, “We’ve come here… My father is ill my mother is ill my brother is ill,” or “get me a job and do this and do that… I must have…” all these things are just good-for-nothing, useless. To My mind, it is absolutely useless. They have no meaning; I just do not think much of them. But now if you say, ‘alright, I am willing to do this and that for you,’ in the same way, with others also, you should talk in such a way… ‘Why you are bothering about these thing? What is it so important? What have you to do… in life? When you start talking like that your wisdom, your greatness, everything will be appreciated. The gurus, have to know from where their power has come and they must have their ideal corrected. They should study Me, how I talk to people, how I show My complete ignorance even if I know that they are horribly caught up and… I’d never tell them that “you are possessed” – never – till absolutely they start shaking their heads and, absolutely they go beyond. I’d never tell them personally. In the same way you should not, also, suddenly say to somebody “you are possessed,” because that may, absolutely upset people. Any curt answer, any sharp answer, is not going to help. Is a thing you must understand, you see is a gurudom, is different and to be a guru is different. You have to be extremely soft, and very sweet, otherwise these mad caps, they’ll all run away and they’ll be destroyed. They don’t know they’re good, you have to tell them they’re good, you have to talk to them sweetly; you have to do everything, go all out, bring them out, and do it. So today all of you have to take a vow, that you are all gurus and so, you are going to show… that you have, manifested, your guru-ness. When I come back, I want to see what have you done about it. All of you should get to it.
May God bless you.

[4 MP3]
Shri Mataji : Any questions? Food can be served also… Any questions… Must ask questions you see? Because in the reaching of Sahaja Yoga you have problems.
Sahaja Yogi: Mother, what do the born-Realized have that we don’t, and what do we have that the born-Realized don’t?
Shri Mataji : Born Realized are the people who were Realized long time back, before they were born in this lifetime. So they clear out much faster than you do, because they have done the clearing before also, so they clear out very fast. They normally do not take to all the perversions and all the temptations that you take to, and they are very different type of people. They are unique and cynical because when they are born they find the rest of them are going the other way and they don’t know how to deal with the others, because they don’t know how to deal with the others and deal with the situation. They become cynical, and they have their own ideas, and maybe these born Realized might develop their ego, also, quite a lot.
Normally they do not take to temptations – normally – but if they go to it, they will see to it that they have it fully, and, while you people have a very great capacity for one thing, because you know your Realization, it happened in your own awareness, when you were aware of it, you saw the happening. So you understand the value of it. Supposing you are born in a rich family, then you don’t understand the value of richness. But supposing you are not born in a rich family and suddenly you get lot of riches, then you can compare what I was and what I am. In the same way in Sahaja Yoga when you are not Realized and you get Realization, you can compare. And then the value of Realization is much greater for a Sahaja Yogi than for a just a Realized soul, even if some Realized souls also may understand but they are more individualistic, they are not so much collective, as you people are.
Secondly, because you have gone through that, in this lifetime and in your own memory all the wrong things you have done, you have much more compassion and understanding for other people, who have got these things. While these who are Realized people do not have much of that patience for others and they have their own way of doing things. If they come to Sahaja Yoga they could be very dynamic and very great, no doubt. But they will not take to Sahaja Yoga easily because they think they are alright: „Why should we accept anything else now? “ Because, sort of, they are satisfied people. But they cannot help the humanity unless and until they learn the thing. Like a man, say, who’s very clever, very intelligent, is a child born, very intelligent. He doesn’t like to go to a school. But he misses all the other things of the school: the discipline of the school, the complete knowledge of the school. He maybe alright I mean, he’s quite intelligent, but he lacks all that, which one can get it in a school in a proper way. Apart from that he lacks that companionship, with Me. Because I have given you Realization, so you feel Me much more than they can.
Supposing a child is born to a mother and the child has not seen the mother, then that child cannot have that feeling for a mother as you people can have. So this is the greatest thing that you have got. And if the Realized, born Realized also, try to stick on to Sahaja Yoga they will also develop the same feeling, and then the joy starts pouring in, because you start seeing how your Mother looks after you, at every moment, how She creates play and how She creates magic, because you forget your Mother when She- I have not given you Realization you forget Her. You think: “ Oh, I’m already Realized“ sort of thing comes in you.

Shri Mataji : What other question?
Sahaja Yogi: It’s probably a silly question, but can self-Realization ever be lost, can you loose it, when given it.
Shri Mataji: No, it’s not a silly question, it is not.
You see, it is like this: when you become a human being, you are born as a human child alright? But supposing the child is put in company of the foxes, the child grows like a fox. Then, it does not have human awareness, it has the foxes’ awareness, but the body is that of a fox. [Human ?] In the same way you are Realized when you have jumped into another superhuman awareness. But if you do not allow it to grow properly, it has to grow still, and it has to grow, otherwise it won’t be manifesting itself. So that’s how it can be lost, in the sense that, you have to be born again and again it can come up. And it is lost in many.
Intellectuals?
Big problem. I don’t know. Because I have never known, such silly people before, you know. This lifetime only I am seeing such silly people and idiotic ones. Those who get Realization also don’t understand the value of Realization. Can you think of such people any time ?

Also Realization can be lost, say, after Realization you don’t feel like drinking much or something and you try to force yourself and try to become a bad person again and again. Then the Kundalini may not rise and that’s how, though there will be an opening but Kundalini won’t rise, at all. Can happen. I’ve known many people. I mean, this is something so new, you know? In Kali Yuga everything is funny, but this is the funniest thing. Really. I’m surprised. I’m myself surprised at people, that they have got Realization; they’ll come to program; they’ll give Realization to ten people and then settle back – losing all their vibrations. There are. Quite funny type you know. This Kali Yuga has created such combinations and permutations. Endless! It’s impossible to understand them.
So, the question is not silly at all, because you see, silly people are there. They think it fits in there. It is true – very sad – but it is. It happens. Such set of people. I mean, you can’t think of such set of people. I mean I never dreamt that I’ll be meeting such people. I thought “Once I give them realization they’ll be just Sahaj Yogis, very nice…” you know. Here I was, you know, like have you seen any… any fruit becoming a flower? Ha! I mean, really! This reversion is possible I never knew but human beings with their ego can do this reversion also. They have achieved it. [Mother laughs] You know after a egg is hatched the chick comes out, it cannot become an egg, isn’t it? But it does in human beings. They are silly people My child I know, you are correct, that is true it can be lost. It has been lost in so many of them. So you should tell them is better, you see the only way… advantage of this you can frighten them. You see “Don’t do like this otherwise it will be lost.” Then they’ll be alright. If they care for it. But human beings have become very superficial they just don’t care, much. You tell them “You shouldn’t do like this, is wrong” they’ll say “I know, I know!” “Then why are you doing it?” “I know, I know!”
Now what do you know? Now you don’t know what to talk to such people. Some of them are about to go to lunatic asylum. Or perhaps they are not yet in, and we are facing them. Some of them are like that. Half nit…wits and what d’you call them, all kinds. One thing you must know, that the people who ride the ego are mostly those who are archbishops of idiocity. And with the idiots if you deal, you don’t know what they will do. So it can be. You see an idiot you don’t know what he’s up to. How can you see? For a sane person it is very difficult. But I have seen it, happening. They look very sensible, when they talk, but they’re idiots. You give them a diamond, tell them “this is diamond, look after it,” they’ll throw it away. In that they think “Oh, I have been a very detached person. I’m not interested even in my self-realization.” Maybe this is the justification. I cannot explain, but it is true. But doesn’t matter. I will manage them also – after some time. But they are headaches, you know? They are headaches. So first try simpler words, then the difficult ones. Always try first simpler words.
[You?] can see through vibrations; you know everything; you know how you are placed and how they are placed; with vibration you can fathom out your own achievements you can… I mean you know your moorings you know, I mean relative position Â- everything you know. So there is no problem and you know such a lot.
Hm what other question? [Marathi word „wathaapini?“]
Bala? So “Here you are,” as Bala has said in one of his letters that a man has to have three things. One rare thing is that he should be born a human being. Is very rare. Second rare thing that he should have desire to meet God, and the third is to get a good guru. Here three things have happened… (you have got realization also), then what are we doing? This is the question. I mean everything has happened I mean it’s all there! And what do you do? You give the light. Now they say are we… now maybe I have enlightened you. Then what do you do? Give the light! Finished! Keep your lamp clean, and give the light. That’s all. Nothing else is needed. But you don’t take your light into some corner, or hide it under the sofa.
Are you better now. How are you? Good. Are you alright now? You, good. David?
David: Yes I am, Mother.
Shri Mataji: Oh. That David also is he alright?
David2 [Scottish accent?]: I was just thinking about what you’d said Mother. How can we help people who are born realized? But, they playing hard to get, they won’t come into Sahaja Yoga.
Shri Mataji: I know they are very –
David2: How can we help them?
Shri Mataji: They should help themselves, David. Don’t bother your head. Now this Mr. Gent [said as in „get“] of yours or Gent [said as in „jet“] or whatever his name is. He’s trying to study all the four, what you call, yogas and this and that and [ON or ALL?]. So what is he doing now? This is Mahayoga all the things are inside it and now he should come down to do these things. He just doesn’t want to meet Me. He’s avoiding. What can you do about him? Look at them. He’s more on a supraconscious style, you see? And the Raja Yoga and all that is all humbug, is all nonsense they have written, absolute nonsense it is. That’s not Raja Yoga at all! It’s all misappropriation and, I don’t know what to call it like… You see as I was telling, the other day, it’s written that, in Sanskrit language, that when the Kundalini rises, She become Kriyavati, Gyanavati and all that. Means She become active – activity comes into her. So, according to Raja Yogis, when Kundalini rises you start jumping like a monkey. It is not! But it means then the activity comes into you that you start moving the Kundalini of others. That’s how they formed a huge big area of the so-called Raja Yogis. They said this is Raja Yoga.
Yogini [Italian?]: Mother, can we work on other people’s Kundalini when they are not aware of it?
Shri Mataji: Yes yes, that you can raise but –
Yogini: …[WHEN WE…not clear] find it easier to do it this way, because some people are – although they see the beauty of Sahaja Yoga, they… they refuse to come into it or have anything to do with it.
Shri Mataji: You raise their Kundalini, then gradually they’ll come. But, you see they have to be aware of their realization; that is a compulsion.
Sahaja Yogini: They do. But I have come across some people that say they feel, so bad in themselves, that they say they’re not ready for it yet.
Shri Mataji: But you should say “How do you judge yourself?”
Sahaja Yogini: Well, hm…
Shri Mataji: You can also say like this that “I used to say… say the same thing, it’s in the fashion. But now the time of judgment has come whether your are ready or not.” Nobody’s going to pull them out of the graves and judge them.
Sahaja Yogini: So can we just put the…
Shri Mataji: [unclear IF IS?] You will leave it to us whether you are judged… you are ready or not. These are all fashions, you know. This is a new style. “We are not ready. I am very bad Mother. I am good for nothing. I’m useless.”

Sahaja Yogini: Some of them, Mother, they are too young that they feel that by coming nearer to God, they lose some of their freedom as young people. You understand. It’s very difficult to say it indifferently but… I’m talking about the purity of the person, and …
Shri Mataji: This is the problem. You should tell them that by… You see, freedom is different, and abandonment is different. These are two things. One must understand. Say, there is a kite in the hand, alright? Then it is in your hand. But if you allow the kite to fly it wherever it likes, it is abandonment. So the freedom is that in which you can manage to maneuver it, to man it, to take it the way you like, that is the freedom. Then you are free. But if you are in the hands of these… baselessly you are roaming about, then this is abandonment… for which there is always a punishment. Like, you’ll be amazed at, in the western country, the percentage of impotent people is so high that – unbelievably – it is like that. They talk so much about sex and do this thing is talking [shocking?] It never works out. So much of impotency is settled in these western countries. The diseases, the dirty diseases, which are caused by, these indiscriminate sex activities, are so much in percentage, that one has to be guarded against. You see if somebody says “give me freedom to put my both the hands inside the circuit of electricity,” is that freedom? And I don’t understand what is the freedom they enjoy like this.

Because there is jealousy, you cannot go about with many girls. There is jealousy; you cannot go about with many boys. There can be murders, you see. Why people murder these days? Their ego is hurt. Even with all this you see some, any drama or play and you see [IT?], you’ll be amazed, there is always a feeling of… Nobody says “Alright you have a boyfriend? Go ahead, I’m very happy” I have not heard anyone saying that. No one likes it – it hurts! They do it secretly. They cannot do it openly. If it is freedom it should be open. Why there is secrecy about it. They’ll hide from the man with whom they are connected, and just do it secretly. This is not good. They are deceiving themselves; they were deceiving another person. Deception! And this is no freedom. Supposing like a thief comes in and wants to run away with something. He says “I should have freedom to take away.” It’s like that! When you put your eyes on somebody, who belongs to someone else, then you are thieving. In the registration office it is said that this belongs to me. Then that is mine. In the same way in the registration office it is said that you are the wife of such-and-such, then your husband is the owner. Or you are the owner of your husband. I mean this relationship is between the two.

But now supposing there is some sort of a relationship to be established like a thief, then you do it secretly. You understand My point? It is not registered anywhere else. Otherwise they become absolutely shameless, abandoned, and then all of them end up in the orphanages, at the age of forty-five years – looking like old, dilapidated, secluded, excluded, what other name is, cut-off people. So to deal with reality must be done with intensity. Even love must be intense. Otherwise you are just befooling yourself playing games. You see they just want to play games. It leads them nowhere. So this is not freedom, this is tomfoolery. It is making fool of yourself. It’s only you identification. Freedom means freedom to ego, not to wisdom.

Sahaja Yogi [French Yogi, Patrice]: Mother do we have powers to kill rakshasas?
Shri Mataji: Of course. You have. You have killed also so many of them. This is the minimum power you are.
Sahaja Yogini: [INAUDIBLE – something to do with using „mardini“ from the negativity destroying mantras together with someone’s name?]
Shri Mataji: You coin a mardini with anyone – finished. You see it is like this: I’m entitled, you see. I am the One who has killed all of them. So I’m entitled. I’ve got the title, you see, if you take My name title they finish off there. All their powers are dropping down; so you use that; you have been empowered. Otherwise how do you save these TM people, these people that people? Poor things they are under the grip of these horrible rakshasas.
Patrice: Then they are finished, they don’t come in another form?
Shri Mataji: No, I mean… You see they have so many other, styles of things, but you definitely kill some of them. Like in the war, you see? You are killing the enemies. You kill one, then another soldier, third soldier, forth soldier, like that.

Sahaja Yogini:[italian] Mother, what shoebeating does to a person who is full of catches and bhoots? If we should shoebeat a person who is full of…?
Shri Mataji: No, d’you see we should remove our interest a little bit, and give the photograph. Let them work on photograph, If they are not interested in photograph, just forget the person. You should not show interest in people who have no interested in the photograph. See that’s the best way. Why unnecessarily waste your energy?

Sahaja Yogini: What happens if these people are in immediate contact with us, like living with us? We cannot just, you know, ignore these people, I mean…
Shri Mataji: No you, if they don’t listen to you about these things, Try to cut off from them, and also tell Me their names: I’ll manage them.
[Laughter]
Sahaja Yogini: I’m telling You the names to get rid of it?
[Laughter]
Shri Mataji: No, no, no. Give Me in writing, you see. Give Me in writing and give Me a photograph. Then I’ll manage.

Sahaja Yogi: I’m living with some
Shri Mataji: Hum?
Sahaja Yogi: I’m living with some.
Shri Mataji: Alright? You give Me the names.
[Shri Mataji laughs]
Sahaja Yogi: No Ma, I’ve been living with them for six years.
Shri Mataji: Yes, but you give Me the names, and the thing, I’ll manage them.
Can I have my sweater, it’s here.
Sahaja Yogi: No, I mean there’s no need Mother.
Shri Mataji: Hum?
Sahaja Yogi: There’s no need, You know?
Shri Mataji: There’s no need at all. Forget them. You see no need to do that, firstly. Secondly is that you learn you see they’re a good subject to learn. You see otherwise how will you know what sort of people they are?
Sahaja Yogi: All right.
Shri Mataji: My sweater? Oh, there…

What’s happening to the biryani? The first attempt was biryani, [Mother laughs] and they asked Me the recipe, and – God save them – I told them that “don’t try all these things,” but they said “No. we’ll do it.” So, they must have done something. Just give Me.)
You see among yourself only you can find out. Just now they say “How Kuli has answered the question.” Just don’t worry. (Who is there?) You are living with stones and you are living with so many other things. This…

Sahaja Yogini [Italian]: But, don’t You think Mother of the children? Through their innocence they have more chances to get their Realization faster than the adults?
Shri Mataji: Children?
Sahaja Yogini: Yes.
Shri Mataji: Yes they can. But I mean, some children can be very nasty, can be horrible.
Can you close the window?
Sahaja Yogi: shut the curtain rather.
Shri Mataji: Better, let him do it. No-no I think better [unclear words]. Sit down, sit down. Kya hala tumhara. Aap teek ho gay?
Rustom: Abhi Ma. Almost. Hundred percent.
Shri Mataji Acha? Hundred percent. Sab pal tumha kya ha le. Aap teek ho gay? Bal tum lo gay si dira dev chalte ho…
[…Mother continues in Hindi and calls in Marathi to the Maharashtrians at the back of the room]
They can’t hear Me. [Marathi words]
Rustom: Mataji, shall we bring the khana here before Your feet?
Shri Mataji: Ha?
Rustom: Shall we bring the food before Your feet?
Shri Mataji: Kya what is it?
Rustom: Shall we bring the food here, before Your feet?
Shri Mataji: All right, if you want to. There’s no need. You do one thing, you take it.
Sahaja Yogi [offering food]: Mix something with it?
Shri Mataji: No that’s all. Can I give it in something so that you can…just pour it in. Yes please.
Sahaja Yogi [French]: Peter is back.
Shri Mataji: [Marathi words]. Very well done. Rustom? You have done it very well.
Rustom: The ladies should be thanked Mother. Maureen and Cathy.

Shri Mataji: Very good. Little salt is needed.
Rustom: Ah, that’s true. I thought so too.
Shri Mataji: Very well done.
Nichessa purani kallo? [Marathi words] That is how we all meet and love each other and -nice isn’t it.
Sahaja Yogi [Patrice]: Djamel is going to have an army of Ayatollahs on their backs.
[Laughter]
Djamel: No, no, I’m trying to suggest the ideology around here, because all the Ayatollahs are going to be trapped by the Americans.
Shri Mataji: You know but, I must say I was surprised – thanks to you – that your President has done something about it. He’s very much different. You know, he has helped President Carter in some way, because President Carter has thanked him very much. Your President. Algerian.
Djamel: Not supporting the-
Shri Mataji: No he has said something by which he, I don’t know, for some “unknown reasons” they wrote, that President Carter thanked the President of Algeria.
But what do you think about this mosque? What are they doing there?
Who could these be people?
Patrice: It’s a new messiah. Mother. one more.
Djamel: I think they’re probably from the Muslim Brothers you know they…
Shri Mataji: From the?
Djamel: There’s a sect called the “Muslim Brothers” you see they’re very extremist
Shri Mataji: More than these?
Djamel: Oh, of course. More than these Ayatollahs.
Shri Mataji: They are from what country, from…?
Djamel: Oh, they’re everywhere, mainly in Egypt.
Sahaja Yogi1: Egypt,
Shri Mataji: But Egyptians are against this.
Djamel: We have them mostly in Algeria, but they are not regarded, well regarded by people also
Shri Mataji: What do they do, murders and things?
Djamal: No, they just have their own fanatic ways, you see? And sometimes they can be violent. Like in Egypt, they have been very violent.
Shri Mataji: Acha. I mean they have those weapons and things with them?
Djamel: No Not, not, not generally no. But they are capable, yeach. If someone tries to lead them, to lead them or something or other they can…
Shri Mataji: Like we had…
Djamel: Organizing of so many coup d’Etats, you see.
Shri Mataji: [To someone else] But dhal has salt quite a lot, tell them. So if you mix it up with dhal, you need not have salt.

Something like “Anand Marg” we had in India?
Djamel: But nobody, in Algeria, nobody really likes the Iranians anymore.
Shri Mataji: Ah?
Djamel: They don’t like this Ayatollah anymore.
Shri Mataji: I think so…
Djamel: They think…
Shri Mataji: I mean they have really insulted God!
Djamel: I mean… He thinks God is only for the Muslims, you know.

Shri Mataji: Oh look at our Pakistanis. You know Americans always supported Pakistanis, and Bangladeshis against India. Americans always have a speciality of always supporting wrong people.
[Laughter]
Then they withdraw, but always I don’t know why they do it.
Djamel: Mother, you see why, because the Muslims usually are against the Russians you see, so they like the Muslims. But then you see, ? Vietnam? did not work out.
Shri Mataji: Ah.
Djamel: You see Communism supposed to stand for atheism.
Shri Mataji: Acha.
No, it’s a very generalized way of saying, that, because they are Muslims, they will be against Russians or they will be for Russians for Americans.
Sahaja Yogi: The majority are against the Russians because they…I mean they’re against…’cause when You were saying…
Shri Mataji: Because they don’t believe in religion.
Sahaja Yogi: Yea…Whenever someone says “Communism,” automatically its…
Sahaja Yogini: Atheism…yea.
Shri Mataji: But, against India, they have been always. Americans have been very much against India, and against favoring these two countries in the international fields. Even Ceylon…
Sahaja Yogi: Will be supporting…
Shri Mataji: Even Ceylon, you know. They created all enemies for India to deal with.

If fearing God, fearing people are to be supported, then Indians are very God-fearing.
Americans are not.

Sahaja Yogini [Italian]: Mother, can we use some of that salt for our food?
Shri Mataji: Hum?
Sahaja Yogini: Can we use some of that salt?
Shri Mataji: Nicely made. Eh?
Sahaja Yogini: Yeach.
Shri Mataji: They wrote down they whole thing.

Sahaja Yogi [French]: It’s the first puja where we sing something properly Mother.
Shri Mataji: Hm?
Sahaja Yogi2: It was the first puja here where we sung something properly.
Shri Mataji: Gavin practices. I was so enamored and so much, I must say very pleasantly surprised, the way you sung the Marathi aarti. How did you get it? I’m just…
Sahaja Yogini: When we were in India we got it.
Shri Mataji: Aacha.
Gavin: We also had a tape, so we checked.
Shri Mataji: Good. What about these Maharashtrian ladies. Have they gone? Or they are there?
Sahaja Yogi: Yea they were
Shri Mataji: Ha?
Sahaja Yogi: No, they at the back Mother.
Shri Mataji: They have brought something […Mother converses briefly in Marathi with those at the back…] Every body should have something to eat.
Nabhi is very much vibrating. Lower Nabhi.
Kuli, some water for Me, to drink. Water.

Sahaja Yogi: Mother. How can we help people who are born Realized, who meditate with the photograph but cannot feel the vibrations.
Shri Mataji: Can’t feel?
Sahaja Yogi: Can’t feel the cool breeze.
Shri Mataji: How do you say he’s born Realized.
Sahaja Yogi: feel cool from on the palm from there.
Shri Mataji: Ha?
Sahaja Yogi: I feel cool on the palms from this person.
Shri Mataji: But he doesn’t. If he doesn’t accept Me, he cannot feel the cool breeze from Me.
Sahaja Yogi [Scottish?]: This particular person has got the cool breeze, once or twice, the cool. Just feel it and then not very…
Shri Mataji: That means he has to accept Me much more.
Sahaja Yogi: Pardon?
Shri Mataji: He has to accept Me. He has to accept Me much more.
Sahaja Yogi: That may be the problem Mother, but this person hasn’t actually had the chance to meet You yet.
Shri Mataji: If that’s all, then he will get it when he’ll meet Me.
Sahaja Yogi: I mean he’s vegetarian.

Shri Mataji: You see, when he’ll meet Me, he has to accept Me. If he doesn’t accept Me he cannot get cool breeze. Deities know. Deities know about it.
I’ll tell you a simple example: We had a visitor in our house, his name wa, what was it? “Shaha.” What was his name, Mukud? Your friend.
Sahaja Yogi: Mukuncha
Shri Mataji: Mukuncha, Mukuncha. He had his Realization and everything, he was a Sahaj Yogi, came to see Me but I was having My bath. So he went upstairs and this Ganesha was kept there. And he started feeling his own vibrations, he never got any vibrations, nothing. He was surprised, he got a shock. He thought that “what has happened” has he lost all his vibrations? And Ganesha would not give any vibrations to him.
So he came down, I’d finished My bath, he said, “Mother, I don’t know. What is what I did,” He didn’t even touch My feet he was so frightened. “I’ve lost my vibrations; I can’t feel any vibrations from Ganesha!” I said ‘Really?” He said “Yes.” I said “You touch My feet and now go and see.” He touched My feet; he went up, and the vibrations were alright. I said “He knows Me. You must touch My feet first otherwise He’s not going to give you vibrations too.”

Sahaja Yogi: This person now I was talking about Mother, lives in Scotland, quite a long way off – so it’s difficult. But they, they not well-off. They’re on social security. So, this person can’t come down to see you.
Shri Mataji: I’ll go to Glasgow, some day. And tell him to accept Me, more and more. Then his conditions will improve. Why is he on social security?
Sahaja Yogi: It’s a lady, and her husbands on social security. He’s deaf and it’s difficult for him to get a job in Scotland.
Shri Mataji: Haven’t they got a job? They should try for a job. Also social security people don’t get vibrations. Very true. You see, you are not to be parasite on your society.
Yogi: He’s not a parasite Mother. He trying to get jobs there. But, because of his infirmity, his deafness.
Shri Mataji: No once in a while is alright if you…but you must be trying for a job, I mean he shouldn’t like that kind of a life. Alright? So you tell him both the things, that „You must find out a good job for yourself“, as well as – in this country is not difficult to make money, really not too difficult.
Sahaja Yogi: It is in Scotland, it’s more difficult than it is here, Mother.
Shri Mataji: No, I mean –
Sahaja Yogi: …shortage of jobs there. Specially for people…
Shri Mataji: Even if you do baby-sitting, you can make money here. You can. You see if you want to live on…because of the social thing you have got it, you depend on it.
Sahaja Yogi: I’ll tell them Mother to do about it
Shri Mataji: But don’t tell him like that, he’ll feel hurt. You just tell him that “Mataji was saying ‘you should try to accept Me more’ and I’ll get him a job also.” He will find his job.
(Can I wash, wipe My hands)
Sahaja Yogi: Actually, it’s the wife who was meditating, and her husband I think is born Realized too, but, he doesn’t meditate regularly. But he’s got the cool breeze.
Shri Mataji: Oh I see. He’ll come round, don’t you worry. What’s his name?
Sahaja Yogi: The husband’s name is Tom.
Shri Mataji: Tom.
Sahaja Yogi: The wife is Jetta.
Shri Mataji: What’s it?
Sahaja Yogi: The wife is Jetta.
Shri Mataji: Jetta. Alright. You see they have to accept Me, that’s the only thing is. Many people, They get vibrations, say, from Gavin, but not from Me. There are some like that!

Kuli: Sorry, Mataji?
Shri Mataji: Hum.
Kuli: I said to one man, “see if you can feel the vibrations from this photograph?” you see? He said “No, I don’t believe in photographs.” So as a joke, then I said to him, see if you can feel them from Me?” He was willing to that, but he wasn’t willing to put his hands to the photograph.
Shri Mataji: See! He, Gavi, he’s telling us a concrete result. He’s saying that there was someone whom he said that “Why don’t you see your vibrations from the photograph ? If you get the vibrations.” Then he said “I don’t believe in photographs, I’ll not feel it.” So he said “Alright, you put your hands towards me if you get the cool breeze. He put his hands to Kuli but he would not put to the photograph. Though Kuli would put his hands but he would not.
Kuli: You know I said to him “I got it from the photograph,” and he wouldn’t put his hands to the photograph.
Shri Mataji [laughing]: Typical. We have another one in India. Like Rajesh. He has got two sister-in-laws and they said that “we feel cool breeze from you, but not from [the photograph] …

H. H. Shri Mataji Nirmala Devi