Sahasrara Puja: Sincerity Is The Key Of Your Success Dollis Hill Ashram, London (England)

Пуджа на Сахасрара Ашрама в Долис Хил, Лондон – 5 май 1980 год. Можем да кажем, че на 5 май 1970 г. за първи път колективният Дух на Бог се отвори. До момента благословиите на Бог стигаха до човешките същества индивидуално, като милост, и те получаваха своята Себереализация индивидуално, един по един. А методът за индивидуална Реализация беше точно противоположният на колективния. Първо, хората трябваше да установят своята дхарма, да се пречистят напълно, жадувайки през цялото време за спасението си, насочвайки вниманието си към спасението си, Ишвара пранидхана (Ишвара – Бог; пранидхана – стремително желание, молитва, медитация), както му казват, мислейки за Бог, молейки за Неговата милост и действайки със скрупули, по един дхармичен начин, за да се запазят чисти. Те трябваше да контролират умовете си, да контролират действията си по такъв начин, че да се придържат абсолютно към централната пътека. И когато успявах да преминат през всички тези изпитания и имунитет… и когато заслужеха, само тогава милостта на Майката им даваше Реализация. Тази схема течеше известно време. Тези малцина, които получиха Реализация, направиха чудесни неща в подготовка за Сахаджа Йога. Имаше ги във всички сфери на живота, но бяха много малко и уникални. Например в Индия и на много други места в древни времена те откриха уникалните дарове на Майката Земя, които наричате свайамбху, създадени от само себе си. Тези камъни или изображения от камък, които бяха изхвърлени от Майката Земя, бяха открити от тези светци. Те направиха светилища там, боготворяха ги и чрез това поклонение накара тези изображения Read More …