Sahasrara Puja: Sincerity Is The Key Of Your Success

Dollis Hill Ashram, London (England)

1980-05-05 Sahasrara Puja: Sincerity Is The Key Of Your Success, London, UK, 52' Download subtitles: EN,IT,LT,NL,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1980-05-05 1 Sahasrara Day Puja 2, 10'
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Пуджа на Сахасрара

Ашрама в Долис Хил, Лондон – 5 май 1980 год.

Можем да кажем, че на 5 май 1970 г. за първи път колективният Дух на Бог се отвори. До момента благословиите на Бог стигаха до човешките същества индивидуално, като милост, и те получаваха своята Себереализация индивидуално, един по един. А методът за индивидуална Реализация беше точно противоположният на колективния. Първо, хората трябваше да установят своята дхарма, да се пречистят напълно, жадувайки през цялото време за спасението си, насочвайки вниманието си към спасението си, Ишвара пранидхана (Ишвара – Бог; пранидхана – стремително желание, молитва, медитация), както му казват, мислейки за Бог, молейки за Неговата милост и действайки със скрупули, по един дхармичен начин, за да се запазят чисти. Те трябваше да контролират умовете си, да контролират действията си по такъв начин, че да се придържат абсолютно към централната пътека. И когато успявах да преминат през всички тези изпитания и имунитет… и когато заслужеха, само тогава милостта на Майката им даваше Реализация. Тази схема течеше известно време. Тези малцина, които получиха Реализация, направиха чудесни неща в подготовка за Сахаджа Йога. Имаше ги във всички сфери на живота, но бяха много малко и уникални.

Например в Индия и на много други места в древни времена те откриха уникалните дарове на Майката Земя, които наричате свайамбху, създадени от само себе си. Тези камъни или изображения от камък, които бяха изхвърлени от Майката Земя, бяха открити от тези светци. Те направиха светилища там, боготворяха ги и чрез това поклонение накара тези изображения да вибрират – много повече от вибрации – и вибрираха тази област. По целия свят има такива камъни, но само светците можеха да ги откриват.  

После установиха значението на добродетелите в живота – как добродетелите могат да ви дадат здраве, богатство и просперитет, като прославят, а не принизяват или разрушават. Те основаха школи и университети, специално в Индия, и днес, даже днес в Индия, семействата, които принадлежат към един университет, носят името на този университет като своя готра и дори и днес семействата, които принадлежат на една готра, не могат да се женят помежду си. Те подготвяха децата от малки, образоваха ги по такъв начин, че водеха много дхармичен живот, изцяло радваха се на съпружески живот и после узряваха по такъв начин, че получаваха своята Реализация и живееха в пълно наслаждение. Така отклоняваха вниманието на външните хора към по-вътрешни, по-дълбоки ценности чрез собствения си пример. Всичко това се проникваше от един вид увереност в Бог, религия и много добър, уравновесен живот. Те наистина са свършили страхотна работа първо да издигнат скелето за огромното, велико здание на Сахаджа Йога, което ще се появи сега. Те са просто като болтовете и гайките в цялата наша работа. Желанието им да установят дхарма беше толкова голямо, че пълната божествена сила на Махакали работеше чрез тях. После те я вкараха в действие с такова разбиране и с такава мъдрост. Велики писания бяха написани от тях. И за много години, хиляди години, те бяха пътеводните светлини за хората.

Само в съвременността, бихте казали, преди около хиляда години, хората започнаха да се съмняват в тях (светците – б. пр.). Иначе се съмняваха в себе си, че все още не са годни. Не съществуваше съмнение в инкарнациите или тези светци, в това което казваха. А се съмняваха в себе си: „Как така знаем, че това е добрата пътека, как така знаем, че е истинската пътека, а все още вървим в грешната посока?“ Ако прочетете някоя поема от онези времена, през цялото има едно „защо“ – „Защо, въпреки желанието да бъда добър, да бъда честен, да бъда праведен, защо все още се скитам по грешните пътеки и пустошта“. Писателите в онези дни винаги показваха, че един добър праведен човек е възнаграден с Божии благословии. Но всичко това започна да се сгромолясва с развитието на егото и предизвикателствата на суперегото. Объркването започна да навлиза в умовете на хората и те започнаха да се съмняват в онези велики реализирани души, вместо да се съмняват в себе си. Понеже не можеха да се доближат изобщо до тези велики светци, някои от хората бяха повлияни от много сатанични сили и станаха играчки в ръцете им, и започнаха да се съмняват в тези велики реализирани души и във всички тези велики писания. 

От едната страна имаме съмняващите се хора, от другата – фанатиците. Онези, които се опитаха да се придържат все по-силно към ученията, трябваше да станат фанатици. И станаха фанатици. А онези, които започнаха да се съмняват, също не можаха да покажат никакви ползи от съмненията, не можаха да убедят фанатиците, че грешат. Така че от една страна имаме фанатици, от друга – съмняващите се. Това е като човек да стои между надгробните им камъни. Истинската религия в човека се сгромоляса. Не може да съществува нова религия. Религията е непрекъснат жив процес вътре в нас, който е нашата поддържка. Тя е като стълба, по която се катерим – оставяме едно стъпало, крачка по крачка, но не се местим от стълбата. Изискват се всички останали (стъпала – б. пр.). Така че най-висшата трябваше да се установи заради тези две извънредни ситуации – съмняващите се и фанатиците. И двата типа не познаваха Бог. И едните, и другите не бяха постигнали реалността и се критикуваха едни други, защото не знаеха каква е истината.

Аз се родих в момента, когато тези обърквания започнаха да показват своите резултати, даже във физически план. Всички неравновесия в живота реагират физически, умствено, емоционално, също и духовно. Когато започнах да се оглеждам, бях удивена как невежеството беше направило хората наивни, сякаш облак от невежество се спусна над тях. Преди хората има поне толкова разбиране, толкова чувствителност, че да знаят кое е правилно и кое е грешно. И в това объркано време се родих Аз и знаех, че трябва да отворя Сахасрара. Така че започнах Моята работа първите Ми шокове. Реших да не говоря за това на никого и водих един много, много нормален живот на много обикновен човек. Да не бъде много забележителен, защото както когато се роди Христос, се появи звезда. Ето как цар Ирод разбра за Него и силите на царя се задействаха, и вие знаете историята, която се случи. Ако сте родени с някакви забележителни признаци, негативността незабавно ви открива. Както откри и Мен и само едва след петнадесет дни от Моето раждане стана голям инцидент, както знаете. Аз трябваше да работя много, много, много здраво, за да навляза във вашите същества, за да открия различните пермутации и комбинации.    

Най-напред трябваше да открия вашите основни проблеми, какви са основните ви проблеми. Щом боравите с основите, можете да боравите с пермутациите и комбинациите. След като открих основите проблеми, Аз започнах да откривам основните ваши пермутации и комбинации и бях изненадана как човешките същества се съотнасяха към външния за тях свят и как реагираха към външния за тях свят. И установих, че тези пермутации и комбинации, които се образуват вътре в тях, бяха също затапени от другите им идентификации, като обществото, в което са родени, като нацията, в която са родени, като идеите, които съществуват. Всички тези неща станаха много по-важни от оригиналното същество във вас, което е универсално, и всеки индивид беше приел много шантава, смешна, странна форма, която не знаех как да смаля и как да приведа до подходящото ниво на растеж, чрез което да започнат растежа си. Това беше много, много тежка работа и нощ след нощ Аз работех, докато водех един много обикновен живот на много обикновен човек. Аз съзнателно се държах като много семпла, обикновена учаща се и показвах уж пълното си невежество за нещата, но понякога – знаете – истината има странния навик да се изплъзва и да се разкрива сама. Тогава започна тази работа и един от най-големите проблеми на човешките същества, който открих, е семейният живот. И ето защо се омъжих – исках да изуча какви са проблемите на семейния живот. И тогава започнах да се сблъсквам с тези проблеми, сякаш бяха Мои собствени и започнах да разбирам защо хората се държат по един или друг начин. Защото тези връзки трябва да бъдат направени, разбира се от вас, но много повече от Божествената сила и ако Аз можех да зная какви са проблемите ви, бих била в състояние да действам.

После, Аз се опитах да изуча други проблеми, като политически, икономически и всички подобни проблеми, защото те станаха толкова важни за човешките същества – а са с абсолютно изкуствена стойност – но станаха такива. Така че трябваше да гледам какво кара хората да правят едно нещо или ги кара да правят друго – трябваше години наред да уча нещо като наука за човешкото поведение. И тогава, както започнахте да се отвивате или, може да кажете, да се разплитате или размотавате, или да разплитате възлите на един сноп, стигнахте до една точка, където всички възли бяха отворени, но беше останал само един възел, който да се отвори. И това беше сторено на пети май 1970. И след като това беше направено, колективният феномен започна да работи.

А най-великият колективен феномен беше, че съществото на Шри чакра на Земята можа да бъде почувствано чрез вашите пръсти. Никога преди не е било така. Никой не е усещал пръстите просветлени. Никой не е усещал вибрациите по пръстите като такива, а ги е усещал вътре в себе си заради издигането на Кундалини, а хората се развиваха повече вътрешно, бяха по-загрижени за индивида. Развиваха вътрешното си същество много повече, отколкото колективното си същество. Но сега, тъй като Сахасрара на Вселената беше отворена, всеки започна да усеща вибрациите около себе си със собствените си ръце. Това значи, че преди самите чакри ги усещаха, а сега пръстите, които се проявяват от силата на дадена чакра или чакри, могат да чувстват вибрациите. Това означава, че чувствителността на Божественото, което е в чакрите, се разпростря до периферията до такава степен, че човешкото същество можа да усети това по пръстите. Беше фантастично.

Така че Моята работа беше да се движа от центъра към периферията. Докато движех това, каквито и препятствия да срещнех, Аз трябваше да ги изчистя, едно по едно, и тогава, след като всички препятствия бяха разчистени и цялата работа беше свършена както трябва, да генерирам енергията чрез събитието в Деня на Сахасрара. Та можете да си представите колко важен е този ден. Толкова за Мене.

Не зная колко от вас наистина знаят колко много трябваше да работи Божественото и колко от вас наистина са благодарни на Божественото за страхотната работа, която беше свършена през вековете и сега специално за тези 47 години от Моя живот. Работи неуморно, поддържайки фасадата на една много нормална, обикновена личност. Защото трябваше да стигне до обикновените. Не до необикновените, а до обикновените. И То трябваше да извади изключителните качества на обикновените, като ги направи по-дълбоки; това беше страхотната работа.

Но тогава трябва да кажа, че когато Сахаджа Йога се задейства, също Ми бяха дадени много велики работници, инструменти на Сахаджа Йога, които я поеха върху себе си като тяхна собствена отговорност. И всички вие би трябвало да сте им благодарни, защото те наистина работеха много здраво с Мен, поемайки върху себе си това като тяхна отговорност. Малцина, но го направиха. Останалите могат да бъдат разделени на много категории; някои дойдоха само за собственото си лечение или за нещо подобно от много ниско ниво, или заради роднините си. Когато получаваха Реализация, водеха всичките си болни роднини при Мен. После, други идваха за своите финансови или всякакви умствени проблеми.  Някои идваха за семействата си и за духовните си проблеми, да се освободят от тях. Но тези, които я приеха като своя собствена отговорност – че точно това трябва да направят, че това е животът им, че това е значението им – изцяло насочиха вниманието си към нея и постигнаха за нея каквото беше по силите им. Така че днес трябва да разберем едно нещо… Наистина имаме нужда от онези смели хора и хората, които се чувстват отговорни, което е много важна добродетел на Сахаджа йогите. Докато личните ви неща, собствените ви чакри и собствените ви проблеми и всичко това не е важно, защото ако цялото се подобри, вие също ще се подобрите. Ако цялото тяло се подобри, вие ще се подобрите. Но ако само пръстът се оправи, цялото тяло ще страда; вие също няма да сте щастливи. 

Така че най-главното нещо е какво правите за Сахаджа Йога. Какво можете да направите, колко далече да стигнете, как ще го постигнете. Във всеки житейски път и във всяка област на живота онези, които наистина работят за нея, поемайки голяма отговорност, са тези, на които ще се дадат все повече сили и шансове. После в Сахаджа Йога ще откриете, че нещата са толкова прости и чисти, абсолютно чисти. Няма никакви шмекерии в нея. От парите до нещата, което Ми доверявате и за които Ми казвате. Аз зная всичко за вас и съм го поела в Моя океан от любов, и съм се опитала да ви помогна по всякакъв начин, решавайки вашите проблеми отвън и отвътре. Толкова е прозрачно да се види, че Сахаджа Йога е като майка за вас. Но докато се възползвате от нея, все още се отъждествявате повече с вашите наслади и с вашите собствени представи за наслаждение. Вие, хора, не се наслаждавате на този колективен Дух, който беше отворен на пети май 1970. Все още, сякаш като за компания, като в компания едни с други, й се наслаждавате като хора, които не са Сахаджа йоги.  

Така че днес е денят, когато с голяма твърдост ще решите, че ще започнете да се радвате на вашия колективен Дух. Всичко за колектива. Тогава наслаждението ще е максимално. Никога няма да почувствате, че сте жертвали нещо, но докато нямаме повече такива хора, няма полза от другите „миячи на чинии“. Просто „миячите на чинии“ или Сахаджа йогите с много ниско ниво, които просто искат да се възползват и да се забавляват, всички тези хора са абсолютно безполезни. Те няма да ни прославят. Нямате нужда от голяма интелигентност за това, нямате нужда от много пари за това. Нямате нужда от нищо друго, освен от пълното желание и човек би трябвало да знае, че тук ще постигнете вашето собствено разцъфване – процъфтяването на Цялото, от което сте част и частица. Така че вие трябва да вземете твърдо решение да не свеждате Сахаджа Йога до собственото си ниво или до ограничените си проблеми, или до вашите взаимоотношения. Тя е взаимоотношението на Творението с Бог. Не е вашето отношение с нечие друго отношение. Както в машините, всички жици са свързани към мрежата чрез една главна жица, по същия начин всички вие трябва да сте свързани индивидуално към Бог, така че да всички да сте свързани помежду си. Повтарям това отново и отново, защото в Сахасрара сте благословени с този колективен Дух. 

Втората много важна точка е пълната интеграция отвътре и отвън. Докато няма интеграция отвътре, не можем да породим външната интеграция. Пълната вътрешна интеграция идва като посветите себе си на вашето собствено подобрение. Първото и най-важното е, че трябва да се даде време на израстването ви. Не да се показвате на Мен или на някого другиго – това е между вас и вашето Себе. Вие трябва да работите здраво, за да се изчистите. Лесно е да се живее с всичките ужасни (замърсени – б.пр.) чакри във вас, но е по-лесно, а също по-добре и по-радостно да имате чисти чакри. 

И най-напред идва искреността. Най-напред е пълната искреност. Искрени ли сте към себе си? Понякога тя е криворазбрана. Хората си мислят, че ако трябва да бъдете искрени към себе си, би трябвало да отричате Сахаджа Йога. Сахаджа Йога е единението между вас и Бог. И искреността трябва да е пълна, трябва да е завършена. Всякакъв вид неискреност, която влиза във вас, е изключително вредна, така че трябва да знаете, че както вашата Майка е искрена към вас, вие също трябва да сте искрени към себе си. Тогава ще започнете да се радвате на Сахаджа Йога. Много е важно да се създаде интеграция вътре във вас, защото когато става въпрос за искреност, тя идва от сърцето ви. А щом идва от сърцето ви, тогава вашето тяло, вашият интелект, всичко ще работи, за да я осъществи. Но ако не идва от сърцето ви, тя ще е повърхностна, така че се опитайте да я чувствате от сърце. Ето това означава искреност. Недейте да зависите от никого – от съпругата, децата, съпруга, майка, баща, от никого – това си е ваше нещо. Така че трябва да работите по такъв начин, че да получите пълна интеграция и водещата сила за интеграцията е много простичка – искреността. Така ще знаете, че автоматично се интегрирате. 

Другият важен фактор е търпението. Трябва да имате търпение с другите, защото ако нямате търпение, вашата искреност ще започне да се съмнява в себе си. Така че трябва да имате търпение, а за да се сдобиете с търпение, трябва да знаете какви сте били досега и къде сте сега. Когато знаете какви сте били, ще имате търпение с другите, огромно търпение. И имайки търпение към другите, вашата искреност през цялото време ще бъде пълна. Чрез своята искреност ще бъдете напълно интегрирани. 

Пак стигаме до въпроса за искреността. Нека да се задълбочим в него – как да се поддържа искреността? Най-напред, трябва да вземем някои твърди решения: санкалпа (воля, обет, решимост – б. р.) да бъдем искрени; после трябва да действаме, откривайки как ставаме неискрени и по какви въпроси. Вие сте добри в анализирането. Можете да разберете това. Как ставате неискрени, по какви въпроси ставате неискрени? какви са свързващите точки? Дръжте под контрол ума си, за да видите как ставате неискрени. Ще се удивите, че е по-лесно да сте искрени, отколкото неискрени. Най-лесното нещо е да сте искрени, отколкото да мамите, защото не трябва да мислите. За да сте искрени, не трябва да мислите. Ако трябва да сте неискрени, трябва да мислите, да планирате и да измисляте методи, пролуки и вратички, през които да избягате. Ако трябва да бъдете пленници на вашата искреност, не трябва да се тревожите за нищо и тогава самата искреност е награда. Този принцип трябва да е записан в сърцата ви – че самата искреност носи награда. Не трябва да ходите при никого да молите за наградата на искреността, самата искреност ви възнаграждава и ето защо вие започвате да се радвате на собствената си искреност. 

Ако започнете да виждате всички тези неща като свидетел – как искреността ви е направила така прекрасни, така достойни и как сте започнали да повишавате себеуважението си -ще се удивите как самата искреност е голяма сила, която ще проявява своя жив динамизъм във вас, а вие ще бъдете преобразени личности. Тази трансформация вътре във вас ще промени целия свят, хората ще виждат, че вие не сте повече объркани личности, не сте съмняващи се личности, нито сте фанатици. Не сте слепи личности, а сте личности, които са будни и осъзнати и които могат да виждат нещата по-добре от другите.   

Така че Божественото се интересува само от подобни хора. както съм ви казвала преди, Божественото се интересува повече от един малък червей, който е буден, отколкото от двореца на цар, който е мъртъв. Колкото по-будни сте, полкова повече се заинтересува Божественото. А тази будност не е нищо друго освен просветляването на искреността ви. Ще се удивите как искреността е нещото. Това означава, че сте верни към себе си. Трябва да сте верни, а не нелоялни към себе си. Верността към себе си е искреност и ето как Аз се справих със Сахаджа Йога. Но искреността е Моята природа, не трябва да се стремя към нея. Аз не мога да се измъкна от нея. При това положение, ако Аз съм вашият идеал, би трябвало да се опитате да попиете Моята природа вътре в себе си и тогава ще се удивите как сте свързани с Мен. Тогава всички ние се движим като една вълна, едно същество, една личност. Това е постижението на Деня на Сахасрара. 

Искреност на намеренията, приведена в действие – не на теория или като философия, а в действие. Действена искреност, по всякакъв начин, и търпение – всички тези неща ще породят пълната вътрешна интеграция. Щом вашата трансформация се задейства, ако човешките същества започнат да се преобразяват, утре ще бъдете поставени начело на делата навсякъде в обществото. Опитайте се да се свържете с други хора на вашето ниво. В каквато и да е сфера на живота да сте водещи, моля ви опитайте се да установите контакт с тях. Правейки това, вие създавате атмосфера, която започва нов кръг на еволюцията, който е вън от интеграцията, където се интегрират обществата. Всички хора, които изповядват други религии, идват в тази Сахаджа Йога, която днес е плодът на всичките религии. Обединението между политически и икономически ситуации, пълните идеологии ще се интегрират, тъй като източникът на всички тях е един. Той се беше разпокъсал заради изкуствените идентификации. Ето как ще обедините целия свят в едно красиво интегрирано творение, чиято цел е блаженото съществуване за всички нас в радостта.       

Добрите време са пред нас сега. Може би на следващия Ден на Сахасрара, ако съм с вас, вие ще започнете да виждате каквото ви казах днес. Но днес всички вие трябва да знаете, че вие сте основата на Сахаджа Йога във Обединеното кралство и в Европа. Опитайте се да станете искрени, искрени и искрени и да се наслаждавате на вашата искреност. 

Благославям ви с вашата искреност и днес трябва да ви кажа още няколко тайни за Сахаджа Йога и те са, че на пуджа не бива да водите хора с посредствена природа, защото да се понесе пуджа е много трудно. Хората все още не са разбрали стойността на Моето същество, на Моите нозе, на Моите ръце. Те не могат, не заслужават да бъдат тук. Така че не водете никой, само защото е ваш приятел или сестра, или брат. Това е грешка. Вие отнемате шансовете на такъв човек, понеже пуджата ще му дойде в повече, не може да я понесе. Тя е предназначена за малцина. Запомнете, че не е предназначена за много хора. 

Онова, което наричаме чаранамрут, тоест амброзията на Моите нозе, не е предназначена за всеки. Нито благословиите на пуджата са за всеки. Така че се опитайте да държите настрана хора, които не са напълно подготвени. Първото нещо е, че те ще започнат да се съмняват. Ако не се съмняват, ще има проблем с протокола. Няма да са в състояние да я приемат с този протокол. Много голяма привилегия е да бъдете на пуджа, а тази привилегия не може да се даде на всеки.

Ако можете да разберете, че това е тайната на Сахаджа Йога и в това тайнство трябва да водите много малко хора, като начало. Всичко ще бъде показано някой ден, но не на всеки. Ако можете да разпознаете това, че сте привилегировани, тогава ще се държите както подобава на получил привилегията. Днес има много хора по целия свят, които медитират. Аз мисля за всички тези хора. Вие също трябва да помислите за тях и да знаете, че те са част и частица от Моето същество, каквито сте вие, а вие сте и будните. 

Така че по време на тази пуджа вие правите пуджа не само за самите вас, за лондончани, но за целия свят. Не само за Сахаджа йогите, които са навсякъде – разбира се, и за тях – а чрез тази пуджа вие изразявате себе си като Сахаджа йоги, които са разпознали Мен и молят да бъдат благословени останалите хора, така че те също да Ме разпознаят, както сте го направили вие. Надявам се чрез тази пуджа разпознаването да стане много по-ясно. Само когато Ме разпознаете, ще разпознаете себе си и всичко ще се получи по много красив начин. Както казах, следващата година на пети май ще видим резултатите от това, което казвам днес. 

Единственото, което искам, е да бъдете искрени, да не играете игрички в Сахаджа Йога. Това много ще нарани вас и другите Сахаджа йоги; така че не си играйте. Това ще ви нарани, защото така рушите пътеката на еманципацията и в резултат на това ще бъдете наказани; резултатът е, че ще бъдете губещите. Така че се опитайте да сте искрени, не е трудно. 

Не бива да поемате по този път. Виждала съм много хора, които мислят, че Аз налагам наказания или нещо подобно. Грешно е да се мисли нещо такова за Матаджи, не бива да се прави. Има много думи, които не бива да се използват за Мен. Просто е ваша привилегия да бъдете тук и вие трябва да разберете, че привилегиите се дават на хора, които заслужават. И ви казвам всичко това, защото заслужавате и при това положение трябва да разберете, че е огромна привилегия, че ви казвам всички тези неща и би трябвало да сте очаровани, че ви ги казвам. Искреността е ключът към успеха. Това е привилегия. Аз ви давам ключа, такъв какъвто е, разбирате ли. Западният ум мисли, че ако кажете на някого нещо подобно, хората могат да използват думата „наказвам“ или „морализаторствам“ и всички тези думи не бива се ползват. Трябва да се използват думи, които са по протокол, не неподходящи. Ако протоколът ви не е наред, знаете какво става когато се опитвате да завинтите грешния болт към грешната резба – разваля се цялата работа. Така че внимавайте как се отнасяте. Приемете го като привилегия, като ВИП отношение за вас. Всички вие сте ВИП. Аз не мога да говоря така на множеството, но на вас мога да го кажа, защото искам да ви дам всички ключове. Ако можете да погледнете на себе си като на привилегировани хора и да го разберете, да разберете какво е цялата Сахаджа Йога, тогава ще разберете каква привилегия за вас е да бъдете тук. Какъв късмет и каква награда за това, което сте направили. Колко много животи са били напълно възнаградени, чрез това че сте тук. Това ще ви помогне да правите пуджа по един по-искрен начин. 

Нека Бог да ви благослови!

Сега трябва да медитирате след пуджа, защото Моите вибрации не се поемат без медитация, виждам. И винаги се случва така; много малко са пуджите, на които всички Мои вибрации са погълнати. Ако сте искрени в това, наистина искреността да я има, вие ще поемете всички Мои вибрации. Кажете на вашия ум да не задава въпроси и да се държи прилично, за да попие вибрациите, ясно. Това е за вашето подхранване, за вашия собствен растеж, за вашата собствена радост.

Бог да ви благослови!

Днес съм вече толкова претоварена, че не мога да си отворя очите.

Нека Бог ви благослови!

Да започваме пуджата. Нали?