Гуру Пурнима Пуджа

Temple of All Faiths, Hampstead (England)

1980-07-27 Shri Guru Puja, Hampstead, UK, 67' Download subtitles: EN,PT,RU (3)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Гуру Пурнима Пуджа
Лондон, 29 юли 1980 г.

Днес боготворите вашия Гуру, който е вашата Майка вероятно.
Защо се провежда тази пуджа?

Всеки трябва да знае, че е много важно за всеки ученик да боготвори своя Гуру. Но този Гуру трябва да бъде истински, а не Гуру, който просто експлоатира учениците си и не е упълномощен от Бог. Тази Пуджа се провежда, защото вие сте въведени в Божествените закони. Казано ви е какво е Дхарма на човешкото същество. Затова всъщност вие нямате нужда от Гуру. Можете да прочетете някои книги и да разберете какво представляват Божествените закони. Но Гуру трябва да следи вие да ги практикувате. Те трябва да се практикуват, да навлязат в живота ви. Нещо, което е трудно да се осъществи без Гуру, без коригираща сила. Много е трудно да се следват Законите на Бог, защото има много голяма пропаст между човешкото познание и Божественото познание и тази празнина може да бъде запълнена само от Гуру, който самият е завършен.

Днес е Пурнима, което означава “пълнолуние”. Един Гуру трябва да бъде завършена, цялостна личност, за да говори за тези закони и да издигне своите ученици на онова ниво на разбиране, в което те ще „попият“ тези закони. Той е тук, за да запълни тази празнина и затова много съществено изискване е всеки Гуру да бъде Реализирана душа от много високо качество и високо еволюирала. Не е необходимо да бъде аскет или да живее в гората. Той би могъл да бъде обикновен стопанин. Би могъл да бъде крал. Всичките тези външни изяви в нечий живот нямат отношение към вашата позиция. Имам предвид, че положението в живота, в този свят няма някакво отношение към това да бъдеш, стига човек да е попил Божествените закони.

Отново казвам, вие трябва да приемете Законите Нека да видим кои са те.
Първият Закон е: „Не причинявай никому зло .“ Първият принцип е да не наранявате никого. Животните нараняват, без обаче да съзнават това. Ако се приближите до змия, тя ще ви ухапе. Скорпионът ще пусне отрова в тялото ви. Но хората не бива да причиняват зло никому. Те могат да коригират, а не да нараняват. Но принципьт за ненараняването е доведен до такова положение, при което реалността изчезва. Тоест, когато се казва „не причинявай зло“, хората мислят: “Добре, няма да убиваме комари и буболечки. И има хора, които следват религии, според които не може да се убиват комарите и буболечките. Това е абсурд. Нищо, доведено до абсурд, не може да бъде реалност.

Преди всичко не трябва да причинявате зло на този, който е поел пътеката на Бог, на този, който е Реализирана душа. Може да върши някои грешки. Значи се нуждае от корекция. Все още никой не е идеален. Така че не го наранявайте. Винаги се опитвайте да помогнете. Всеки, който е истински търсач, може да допусне грешки – може да е бил при фалшив гуру, да е извършил нещо неправилно. Но имайте усет към такива неща, защото някога вие също сте вървели по неправилна пътека. Може по-рано да сте грешили, така че имайте повече съчувствие. Ако по-рано сте допускали грешки, в известен смисъл това е добре, защото можете да бъдете по-състрадателни към такива хора. Тогава в никакъв случай вие няма да наранявате хората, да им причинявате телесна болка, нито пък ги разстройвайте емоционално просто ей така. Ако е за да ги коригирате, добре.

Вторият Закон е: Вие трябва да стъпите здраво на краката си и да знаете, че вие сте тук, едно с Истината, доказателството на Истината, че вие сте видели Истината. Видели сте какво е Истина и не можете да правите каквито и да е компромиси с лъжата. Просто не можете. Ето за това е необходимо да не наранявате никого. Просто трябва да приложите това нещо в живота. Трябва да се изправите и да кажете, че сте видели Истината, че това е Истината и да бъдете едно с нея, така че хората да я видят и да я приемат.

А не просто да казвате на другите да бъдат искрени, че сте видели Истината и че това са Божиите закони и те работят по този начин. Чрез вибрационното съзнание сме в състояние да се убедим в тази Истина. Но трябва да бъдем напълно убедени в нея. За това най-напред трябва напълно да изпитате себе си, иначе може да заиграете в ръцете на дявола. Това се случва с някои хора в началото, когато започват да се занимават със Сахаджа Йога. Така че бъдете внимателни. Бъдете уверени, че казвате Истината и нищо друго и че изцяло я сте почувствали. Тези, които не са почувствали вибрации, не трябва да говорят за Сахаджа Йога. Те нямат право. Те трябва да получават вибрации. Трябва изцяло да ги попият и тогава могат да кажат: “Да, ние почувствахме.” Това е много важна задача за Сахаджа Йогите в днешно време – да кажат на висок глас, че са открили Истината. В тази част сме слаби. Можете да огласявате истината по всякакъв начин. Можете да пишете книги, да говорите на приятели, на роднини, на всекиго и да му казвате, че тази е Истината сега, че сте влезли в Царството Божие, че сте благословени от Милостта на Бога. Че сте Реализирани души, че сте почувствували Божествената енергия, която прониква навсякъде, че можете да давате Реализация на другите. Ето това трябва да казвате на другите. И знайте, че приемайки Истината, вие не прибавяте нищо към Нея, просто се прекланяте пред себе си.

Иска се кураж, за да се наслаждаваш на Истината. Понякога може хората да ви се присмиват, да ви се подиграват, а също и да ви тормозят. Това изобщо не бива да ви безпокои, защото вие имате връзка със Законите, с Божията милост. Когато сте в тази връзка, няма защо да се безпокоите заради хората и какво ще кажат за това. Трябва да я отстоявате твърдо, да се украсите себе си с връзката си с Истината и да казвате на другите, че сте я открили. Говорейки с такава истинност, хората ще видят, че наистина сте я открили. Разликата между Реализираната и нереализираната душа е, че реализираната не говори за злочестие и за това че е разделена от Бога. А казва: “Аз я открих. Това е Тя.” Както Христос каза: “Аз съм Светлината, Аз съм Пътят.” И някой друг може да говори такива неща, но вие можете да разберете, че то не е Истина. С увереността, с пълното разбиране, идващо от вашите сърца, хората могат да различат, че това е абсолютната Истина и тогава всички лъжи ще бъдат разобличени.

Няма значение дали някой се чувства зле, защото казвайки му това, вие го спасявате, а не го наранявате, не му причинявате зло. Но трябва да се каже по правилен начин, не лекомислено. По много убедителен начин трябва да кажете на хората кое не е правилно. Трябява да изчакате момента, в който да им го кажете с пълна увeрeност. Кажете им: “Това е неправилно. А вие не знаете, че е така. И ние правехме същото”. Ето така вие ще изразите вашия Принцип на Водачество или можем да кажем Гуру Татва. Трябва да сте искрени. Преди всичко вие трябва да знаете Истината и да станете нейно доказателство и да прогласите това.

Третото нещо относно Гуру е, че един Сахаджа йоги трябва да развие необвързаност. Постепенно развивате необвързаност, защото докато не развиете необвързаността, вие не получавате вибрациите в цялата им сила. Трябва да развиете необвързаност към всякакви неща, което означава, че вашите приоритети се променят. След като веднъж вашето внимание се свърже с Духа ви, интересът ви кьм неща, които нямат значение, започва от само себе си да намалява. Например, имате баща, майка, сестра – това е по-голям проблем в Индия. Тук Англия) вие сте свръхнеобвързани. Но в Индия хората са много привързани към собствените си деца – “това е сина ми, а всички други са сираци. Само моят син и моите дъщери са истинските деца. Моята дъщеря, трябва да направя това за моя син, моя баща, моята майка….”

Има два вида обвързаност. Едната е чрез моха (ангажиране с нещо). Искате да направите това за близките си, да им дадете собственост, да ги осигурите и други подобни. Другият вид е какъвто имате тук. Вие мразите вашия баща, мразите вашата майка, мразите всеки. И двата вида просто са еднакви. Така че трябва да бъде развита необвързаност. Необвързаност означава, че вие сте си баща, вие сте вашата майка, вие сте всичко. Само вашият Дух е всичко за вас, само на вашия Дух трябва да се наслаждавате. Тогава необвързаността идва. Тогава наистина вършите добри неща за тях. Защото чрез необвързаността имате пълен поглед върху тях и за това какво трябва се направи. Хората развиват какви ли не мании. Винаги са “луди” по нещо. По какво ли не. Всеки трябва да разбере, че единственото нещо, по което трябва да сте “луди”, е да бъдете установени, абсолютно установени във вашия Дух. Всички други мании ще изчезнат, защото Духът е нещото, което дава най-голямата радост. Той е най-подхранващото нещо, най-красивото нещо.

Така че всички други неща отпадат и вие се наслаждавате само на това, което е източникът на радостта. Вие се обвързвате към вашия Дух и необвързаността започва да работи. Понякога на необвързаността се гледа като на известна “сухота” спрямо другите, но това е абсурд. Това е човешко качество – да се омърсява всичко, което е красиво. В действителност човек, който е необвързан, е най-красивата личност, изключително любяща личност, той е любов. Погледнете цветята – те са необвързани. Те ще умрат утре, няма да живеят повече, но във всяка минута, в която живеят, излъчват благоухание за вас. Дърветата не са обвързани към никого. Те ще умрат утре, няма значение. Но който и да се приближи до тях, те му дават сянка, дават му плодове. Обвързаността означава смърт за любовта. Истинска смърт за любовта е обвързаността. Например, сокът на дървото се издига, стига до всички нуждаещи се части, до всички цветове, до всички плодове и после се връща към Майката Земя. Той не е обвързан към нищо. Да предположим, че сокът се привърже към един плод. Какво ще стане? Плодът ще умре и цялото дърво ще умре. Необвързаността дава движението на вашата любов, циркулацията на вашата любов.

Сега, за нещата. Нещата нямат стойност, докато зад тях не застанат емоциите. Например, сарито, което нося днес, беше купено за Деня на Гуру, Гуру Пурнима. Нямаше сари. Онзи ден искахте да купите сари за пуджата. Тогава Аз казах, че щом настоявате, може, но Аз го нося днес само за да кажа, че то беше купено с посвещение, с любов за Деня на Гуру. Майка би желала да носи нещо по-леко, бяло, с чистия цвят на коприната, на пълната необвързаност. В бялото всички цветове са смесени, само тогава то става бяло – такъв баланс и единство е. И вие трябва да станете бели, по-бели от снега. Необвързаността е чистота, невинност. Невинността е такава светлина, която наистина ви прави слепи за всичко мръсно. Например, дори вие няма да знаете, че някой е дошъл с лоши намерения. Към вас идва човек, идва крадец. Казвате му: “Влез, какво искаш?” Ще му предложите чай, а после той ще ви каже: “Идвам да те обера.” “Добре, обери ме, ако искаш това.” Така той може въобще да не ви обере. Ето това е невинността, която човек може да развие само чрез необвързаността. Необвързаност на вниманието. Не позволявайте на вниманието ви да се обвързва с нищо, дори с ритуали. Да кажем, сега не измихте нозете на Матаджи. Добре, няма значение. Вие Ме обичате, добре. Ако все пак се допуснат някакви греики, какво от това? Ако погледнете абстрактно, това е Любов. Това е просто стъпка напред. Сякаш някой тича много бързо и пада преди да стигне до Мен и казва: “Майко, съжалявам, паднах преди да стигна до Вас. Не биваше да го правя. Но, Майко, сега аз съм коленичил пред Вас”. Това е наистина поезия – необвързаност.

И така, за да бъде Гуру, човек трябва да развие необвързаност. Необвързаността не означава санйас (аскетизъм) или нещо от този род. Понякога трябва да се носят такива облекла, за да се покаже на света, защото ако трябва да работите за кратко, ще трябва да се отдадете интензивно на това поведение, като Христос или Ади Шанкарачарйа. Те имаха много кратък живот. И за кратко трябваше да постигнат решаването на такава огромна задача и всъщност трябваше да облекат такава “бойна униформа” просто за да избегнат проблеми, а не за да впечатлят другите. Както в днешни времена хората вършат това просто за да впечатлят другите със своята необвързани и вършат тъкмо обратното. И така, разбираме, че първото нещо е да не причиняване никому зло – ахимса (ненасилие – б. пр.). Да не убиваме никого. Това не означава, че не трябва да ядете месо или риба, нищо подобно. Това са глупости. Разбира се, вие не бива да ламтите за никаква храна, няма съмнение в това. Да не убивате означава да не убивате човешко същество – “Не убивай”.
И така, първото нещо е да не причиняване зло никому.

Второто е да знаете, че сте открили истината и че сте нейното доказателство.
Третото е необвързаността – по начина, по който ви обясних. Да не се обвързвате към никой, защото ви е роднина или нещо подобно, а развивайте универсално чувство. А също да не мразите никого. Това е най-лошият вид обвързаност. Думата “мразя” не трябва излиза от устата на никой Сахаджа йоги. Това се нарича Дандак, Законът. Не може да мразите никого, дори ракшасите. По-добре не ги мразете. Дайте им шанс.

Четвъртият Закон на Бог е да водите морален живот. Тези закони бяха давани от всички Гуру. Като започнете от Сократ и продължите през Моисей, Ибрахим (Авраам – бел. пр.), Дататрейа, Джанака и стигнете до Нанак, Мохамед Сахиб, та най-много до преди стотина години и Сай Натх. Всички те казваха да водите морален живот. Никой от тях не е казвал, че не трябва да се жените, че не бива да говорите със съпругата си, че не бива да имате връзка с вашата съпруга. Всичко това е глупост. Водете морален живот! Когато сте млади и неженен, дръжте очите си към земята, Майката Земя дава невинността. Повечето от объркванията и проблемите, особено на Запад, са дошли от това, че са “захвърлили” морала в морето, а да приемат морала като същинската основа на обществото за тях е много трудно. Това е пълно връщане назад. Но вие трябва да го направите, трябва да обърнете цялото колело обратно, Толкова много неща бяха направени в началото на създаване на обществото, за да се установят тези чисти отношения. Има закони, които действат, както химическите и физическите закони. Има човешки закони, които всеки трябва да разбере – отношенията между хората. Възвишеността на тяхната връзка, чистотата в техните взаимоотношения трябва да бъде разбрана. Само тогава можете да имате много, много щастлив семеен живот, който е основата. “Не прелюбодействай”, каза Христос – вероятно Той е знаел, че съвременните хора ще използват умовете си за това. Казал е: “Не бива да имаш блудни очи”. Какво прозрение в онези дни, като си помислим. Дори Аз не можех да разбера това, когато бях в Индия. Едва след като дойдох тук и видях, можах да разбера какво означава. Това е обсебване, обсебване на очите. Едно безрадостно, безполезно поведение. Вниманието се раздробява напълно. Липсва достойноство. Очите трябвала бъдат спокойни. Ако гледате някого със спокоен поглед, той ще знае, че имате Сахаджа Йога във вас. С любов, с уважение, с достойнство. Не се втренчвайте в хората, което просто е игра в ръцете на обсебванията. Цялото общество е обсебено. Всички сатаниkiur сили бяха отприщени и Аз мисля, че хората са обсебени така, че да не могат да вникват в нещата. Те си въобразяват, че са християни. Трябва да се грижите за вниманието си. То е най-важното нещо. Защото вниманието е нещото, което ще бъде просветлено.
И така, трябва да знаем какво е морал. Оставете хората да се смеят и да казват за вас че сте смахнати или нещо подобно. Ние сме горди и не се срамуваме да бъдем праведни. Това е много важна част от праведността. Тези, които не я следват, много скоро ще загубят вибрациите си.

Сега, един Гуру не трябва да трупа вещи, не трябва да има много собственост. Ако притежава нещо, то трябва да е само необходимото. Един Гуру трябва да се откаже от собствеността. Не бива примерно да има колекция от марки или нещо подобно. Само неща, които са полезни и красиви, които носят щастие и радост на другите, на техните очи – ето такива неща трябва да колекционира. Неща, които придават символ на неговия живот, които внушават, че той е дхармична личност. Не може да има неща, които символизират Адхармитка – нерелигиозен живот. Всичко, което има, което носи или показва, трябва да представлява неговата дхарма. Не зная какво е положението, но в Индия когато бяхме млади не ни се разрешаваше да слушаме всякаква музика. Просто не ни разрешаваха да гледаме всякакви мръсотии, мръсни филми. Нищо, което е нечисто, което дава лоши вибрации, не бива да бъде притежавано. Дори ако имате нещо, тряба да помислите на кого можете да го дадете. Това означава, че трябва да имате притежание, за да изразите вашата щедрост. Сахаджа йогите трябва да са щедри като морето. Скъперник в Сахаджа Йога – Аз не мога дори да си помисля за това. То е като смесица от тъмнина и светлина. Скъперничеството не е разрешено в Сахаджа Йога.

Всеки, чиито ум е насочен към това как може да спести пари, как да си спести труда – има много средства и за двете неща – как да измами другите или да прави пари от това-онова -, е против Сахаджа Йога. Тези неща го издърпат надолу. Наслаждавайте се на щедростта си. Колко пъти трябва да ви говоря за щедростта. Спомням си, веднъж исках да дам едно сари, което имах от чужбина. В Индия хората харесват този вид сари, въпреки че Аз не разбирам как може да се харесва такова найлоново сари. Жената каза, “Нямам сари от чужбина и бих искала да имам едно вносно сари.” Беше останало само едно такова сари при Мен, защото съм твърде добра в даването. Казах на една от Моите племенници, че искам да й дам сарито. На празници можем да даваме подаръци на по-възрастните, така че сега ще й го дам на нея. Тя каза: “Ти имаш само още едно, защо искаш да дадеш и него?. Даде всичко каквото имаше.” Казах: “Сега чувствам, че трябва да го дам и ще го дам.” Докато обсъждахме това, бяхме в кухнята и Аз попитах: “Защо ми казваш това, Аз не приемам съвети по този въпрос.” В същото време звънецът извъня и дойде един господин. Той носеше три сарита от Африка за Мен и едно от тях беше точно същото като онова, което имах. Тъй като бях дала няколко копринени сарита на една жена, когато тя заминаваше в Африка, тя решила, че може да Ми изпрати няколко сарита. Просто стойте в центъра – от едната врата идва, а през другата си отива, много е хубаво да гледаш цялото движение. Много е интересно.

Освен това начинът, по който давате, емоционалната страна е толкова красива, не можете да си представите. Срещнах една госпожа, която преди 30 години се беше омъжила в Лондон. Изведъж тя каза: “О, какво съвпадение.” “Защо?”, питам Аз. Тя казва: “Нося същата перлена огърлица, която ми подарихте на в деня на моята сватба.” Всичко, целият театър се промени със срещата. Ето какво става, когато давате, дори малко нещо. Голямо изкуство е да даваш и всеки трябва да се научи на него в Сахаджа Йога. Откажете се от светския начин на поведение – като например, отиваш на нечий рожден ден и след това му изпращате картичка, с която много му благодарите. Направете нещата по-дълбоки, по-значими. Нека видим колко сме развили нашите символи на любовта. Когато имате неща с добри вибрации и ги дадете на един Сахаджа йоги, той ще разбере какво е това. Нека никога не ви липсва чувството за щедрост, особено между Сахаджа йогите. Постепенно ще се учудите как чрез малките неща, които сте дали на другите, сте спечелили, сякаш вибрациите текли през подаръка и са работили за тези хора.

Сега, за един Сахаджа йога е важно да използва неща, които са по-естествени по своята същност. Откажете се от повърхностното и бъдете по-естествени. Не искам да кажа да вадите корени и да ги ядете или да ядете сурова риба. Не това имам предвид. Винаги трябва да избягвате да стигате до крайности. Но се опитайте да водите живот, който е по-естествен. Естествен в смисъл че хората да знаят, че у вас няма никаква суета. Някои хора може да вървят по друг път. Те например се обличат като скитници, просто за да привличат вниманието. Може да има и от двата вида. После, виждам хора, които боядисват косите си и разни там подобни неща. Вие трябва да бъдете естествени, много естествени в поведението си. Това може да изглежда много абсурдно за онези, които не използват своята мъдрост. Мъдростта е много важно нещо в Сахаджа Йога и вие трябва да я пазите непокътната през цялото време. Трябва да носите дрехи от естествени материи, които ви подхождат, съобразени с климата и мястото. Например при този климат няма полза да носите дрехи, каквито Рама е носил. Той не носеше връхни дрехи, защото нямаше нужда. Трябва да носите дрехите на страната, в която живеете, които са подходящи за случая, които според вас изразяват достойнство и са добри. Така се подчертава вашата елегантност и вашата личност. Трябва да носите онова, което ви отива. А не като някои хора, които носят крещящи цветове, смешни костюми, имат ужасен външен вид и приличат на клоуни. Никакви клоунски неща, никакви контешки дрехи не са ви необходими. Трябва да се носят семпли, красиви дрехи, които ви придават достойнство. Всъщност на Изток хората вярват, че Бог ви е дал красиво тяло и то трябва да бъде украсено с красотата, която човешките същества са създали, просто за да го уважавате и почитате.

Например в Индия жените носят сари, а сарито е израз на тяхното настроение и на почитта към тялото, защото вие трябва да уважавате своето тяло. Дрехите трябва да бъдат такива, че освен да бъдат полезни също да подчертават достойнството. Изобщо не е необходимо Сахаджа йогите да носят униформено облекло. Не харесвам подобни неща. Трябва да има разнообразие, както в природата. Всеки трябва да изглежда по различен начин. За пуджи или по друг повод можете да носите сходни дрехи, но това не е толкова важно. Вниманието ви не бива да е насочено дори към разнообразието. Но външно трябва да сте нормални хора. Всички имате домове, не бива да парадирате с нищо. Дори не ви давам съвети да ходите по улицата с червена точка на челото. Трябва да бъдете нормални хора, а не да ви сочат с пръст. Не бива да се обличате по абсурден или смешен начин, а просто като останалите хора. Да бъдете нормални е много важно в Сахаджа Йога.

Освен това трябва да знаем, че Сахаджа йогите трябва да преодолеят всякаква дискриминация и идентификация според раса, цвят или вяра, с която са родени. Като християни вие не принадлежите на църквата, не сте родени в църква. Слава богу, иначе всички духове веднага щяха да ви сграбчат. А тези идентификации ще ви тежат. За да приемете нещо ново, трябва да се родите отново и сега сте родени отново.

Сега сте дхарматит (отвъд дхармата – бел. пр.), което означава, че няма нужда да следвате някаква особена религия. Вие сте отворени към всички религии и трябва да следвате есенцията на всички тях. Не бива да отричате нито една религия нито да обиждате никоя от нейните инкарнации. Това е грях. Това е голям грях в Сахаджа Йога. А и вие знаете кои са инкарнациите. Не бива да има расови предразсъдъци спрямо никого. Може да сте китайци или да сте от някаква група, може да сте всякакви. Докато сме човешки същества, трябва да знаем, че се смеем по един и същ начин, усмихваме се по един и същ начин, вървим по един и същи начин. Обусловеност на нашия ум и на обществото е, че някои хора са недосегаеми, а други са досегаеми. Това се случва в индийското общество. Ужасно е. Брахманизмът в Индия разруши страната напълно и вие например научавате кой е Вйаса – този, който написа “Гита”. Той беше незаконен син на една рибарка. Нарочно той беше роден в такива условия. Попитайте всички брахмини, които четат “Гита”, кой беше Вйаса. Брахмините са онези, които са Реализирани души, а за една реализирана душа не съществуват такива глупости като къде и в коя каста или общност сте родени. При цялото образование и подобни на Запад откриваме такава глупост като расизма. Просто не мога да го разбера. Дали някой е с бяла или тъмна кожа във всеки случай Бог трябваше да създаде разнообразие в цветовете и във всичко останало. Кой ви каза, че сте най-красивите хората наоколо. Може да е така, да пасвате за някои пазари тук или за Холивуд, но в Царството Божие на всички така наречени “красавци” ще им бъде отказан достъп. Могат да попаднат в седемте кръга (на ада – бел.пр.). Всички те ще бъдат изпратени в ада.

Красотота е в сърцето, а не върху лицето и тя е видна и сияе. Може би хората го осъзнават в известна степен и затова се опитват да получат тен на лицето. Доста добре осъзнават всичко, но се опитват прекалено да се перчат. Някои хора харесват черна коса, други – червена коса. Искам да кажа, че има и трябва да има всякакви видове коса. Защо харесвате определен вид коса? Това не разбирам. Няма нещо за харесване или за нехаресване. Всичко, което Бог е създал, е красиво. Кои сте вие, че да съдите – това харесвам, онова не харесвам? “Аз”, кой е този “Аз”? Вижте, това е господин Его, който е изфабрикуван от това общество, което ви учи да пушите пури и да се наливате с бира от сутрин до вечер. Всички тези навици и обусловености трябва да бъдат изхвърлени, просто като мръсотия и да видите, че Бог ви е създал всички като Свои собствени деца. Толкова е красиво. Защо искате да направите всичко грозно чрез грозните си идеи. Цялата тази грозота на “Аз харесвам, аз не харесвам” е глупост. Трябва да съществува само една дума – обичам. Забравете всичко. Няма нужда да помните какво британците направиха на индийците или какво германците направиха с евреите. Забравете всичко. Хората, които го сториха, са мъртви и свършени. Ние сме различни хора, ние сме светци.

Това е, което трябваше да ви кажа за Законите и които трябва да попиете.
Днес ще упълномощавам да бъдете Гуру. Така че дали ще ви последват другите, зависи от вашия собствен характер, от вашата личност, от начина, по който прилагате Сахаджа Йога във вашия собствен живот и как излъчвате светлината. И от това доколко ще установите Законите на Бог във техните сърца и ще еманципирате другите. Дайте им тяхното спасение, защото вие вече получихте вашето. Вие сте каналите. Без каналите тази Всепроникваща сила не може да работи. Това е системата. Ако погледнете Слънцето, неговата светлина се разпространява чрез лъчите. От сърцето кръвта тече по артериите, които стават все по-малки и по-малки. Вие сте артериите, по които ще потече потокът на Моята Любов към всички хора. Ако артериите са спукани, кръвта няма да достигне до хората. Ето защо вие сте толкова важни. Колкото повече израствате, толкова по-големи стават и артериите. Тогава вие обхващате повече хора и така ставате по-отговорни. Всеки Гуру трябва да има достойнството. Гуру означава тежест, това е гравитацията. Гурутатва означава гравитация. Трябва да имате гравитация чрез вашата тежест – тежестта на вашия характер, на вашето достойнство, на вашето поведение, на вашата вяра, на вашата светлина. Вие ставате Гуру не чрез лекомисленост и суета. Евтиното поведение, вулгарния език, евтините смешки, гневът, избухливостта – всичко това трябва да бъде напълно изоставено. Увеличете тежестта на вашата благост, на езика ви, на достойнството, което ще привлича хората, както цветето, изпълнено с нектар, привлича пчелите отвсякъде. По същия начин вие привличате хората. Бъдете горди с това, бъдете много горди с това. Имайте съчувствие към другите и се грижете за тях.

Сега, накратко трябва да ви кажа как трябва да направите това сами. Вие трябва да изчистите напълно вашия Воид. Преди всичко трябва да знаете, че Воидът блокира, когато сте имали фалшив Гуру. Вие трябва да знаете всичко за вашия Гуру. Да го познавате напълно. Опитайте се да разберете неговия характер. Доста е трудно, защото вашият Гуру е много загадъчен. Тя е Махамайа и не е лесно да Я разгадаете. Тя се държи много обикновено и понякога се обърквате. Но вие виждате как се държи Тя в малките неща. Как се изразява Нейният характер, как се изразява Нейната Любов. Опитайте се да помните Нейната прошка. Тогава ще знаете, че имате Гуру, какъвто много хора биха желали да имат – който е източникът на всички Гуру. Това е горещото желание дори на Брахма, Вишну и Махеша – да имат такъв Гуру. Те трябва да ви завиждат. Но този Гуру е много неуловим, така че за да подобрите вашия Воид, кажете: “Майко, Вие сте нашият Гуру.” Защото поради тази загадъчност, страхът и страхопочитанието, респектът, който е трябва да имате към един Гуру, не са установени. Докато не развиете това страхопочитание, пълно преклонение вътре в себе си, Гуру принципът няма да се установи. Никакви волности не са позволени. Самата Аз ви го казвам, въпреки че съм неуловима. В следващия момент ви карам да се смеете и да забравите за това, защото Аз изпитвам вашата свобода на действие, пълна свобода. Играя с вас по начин, така че да забравите всеки момент, че Аз съм вашият Гуру, във всеки момент.
Така че най-напред вие трябва да разберете характера на вашия Гуру и да Я усновите в сърцето си. Искам да кажа, че имате прекрасен Гуру. Иначе бих искала и Аз да имам такъв Гуру, като Мен. Тя е без желание, без грях, абсолютно без грехове. Каквото и да направя, то не е грях за Мен. Аз мога да убия някого и да направя всякаква интрига или нещо друго. Наистина казвам ви това е факт. Каквото и да правя, Аз съм над греха, но Аз внимавам да не върша нищо подобно във ваше присъствие, защото това е Мое качество и вие не трябва да приемате тези неща. Вие имате много върховен Гуру, няма съмнение, но трябва да знаете, че вие нямате тези върховни сили. Аз съм над всички тези неща. Аз не зная какво е изкушение, нищо подобно не правя.

Каквото и да харесвам, това е Мой “каприз”. Но независимо от това Аз се направих много обикновена, защото трябва да се появя пред вас по такъв начин, че да разбере Божествените закони. За Мен няма Закони. Аз правя тези Закони. Заради вас Аз върша всичките тези неща и ви уча на дреболии, защото все още сте деца.
По същия начин, когато говорите на другите хора за Сахаджа Йога, трябва да помните, че те ще ви гледат и ще се опитват да видят докъде сте стигнали. Както Аз ви разбирам, така и вие се опитвайте да разберете тях. Както Аз ви обичам, опитайте се да ги обичате и вие. Аз определено ви обичам, няма съмнение, …но аз съм Нирмала – Аз съм отвъд Любовта. Различно състояние, изобщо.

При тези обстоятелства вие сте много по-добре, защото никой Гуру никога не е стигал до такава висота. Освен това Аз съм източникът на всички Шакти – на всички сили, така че вие можете да получите всички енергии от Мен, каквито пожелаете. Аз съм без желание, но каквото и желание дя имате вие, то ще бъде изпълнено. Дори относно Мен трябва да имате желание – вижте колко много съм ограничена от вас. Докато вие не поискате Моето добро здраве, здравето ми ще бъде лошо. До такава степен са отишли нещата. Но за Мен какво ли е лошо здраве или добро здраве? При тези прекрасни условия вие наистина трябва добре да просперирате. Не би трябвало да има никакъв проблем да бъдете Гуру.
Воидът трябва да бъде установен. Преди всичко вие трябва да познавате вашия Гуру, а Тя е върху всяка чакра. Представяте ли си какъв страхотен Гуру имате. Поради това трябва да чувствате увереност и тъй като имате такъв страхотен Гуру, всеки получава Реализацията толкова лесно. Ако отидете при богат човек за милостиня, той няма да ви даде дори няколко стотинки. И понеже Тя е толкова могъща, вие получавате Нейните енергии просто ей така. Трябва да се чувствате много щастливи, изключително щастливи и красиви, загдето имате тези сили. Поне тези, които са били в Сахаджа Йога, ще знаят това със сигурност. Тези, които идват на лекциите ми за първи път, ще са малко озадачени. Но всички вие определено знаете, че това е така.

Така, за да опознаете сами вашата сила на Гуру, най-напред трябва да знаете кой е вашият Гуру – Сакшат Адишакти. О, господи, това е твърде много. След това установете вашия Воид. Един Гуру, особено Моите ученици, не прекланя глава пред никого – освен пред майки, сестри и някои роднини, по изключение. Но пред никого другиго.
Второ, трябва да знаете, че вашият Гуру е била Майка на много велики хора. Самата мисъл за това би трябвало да установи вашия Гуру Татва (Принцип на Гуру). Какви удивителни синове имах! Какви велики личности! Няма думи, които могат да ги опишат. Бяха толкова много – един след друг. И вие следвате същата традиция – Моите ученици. Нека те бъдат вашият Идеал. Опитайте се да ги следвате. Четете за тях, разберете ги, разберете това, което са казали, как са достигнали тези висоти. Признайте ги, уважавайте ги. Така ще установите вашия Гуру Татва.

Поемете всички Божествени закони в себе си и бъдете горди с тях. Не се подвеждайте от това, което хората говорят. Ние ще привлечем цялото множество към себе си. Най-напред нека да установим нашата тежест, нашата Гравитация. Както Майката Земя задържа всеки, теглейки го към себе си, така ние ще теглим всички тях към себе си.
Днес, всички вие, вътре в себе си, трябва да обещаете на своя Дух, че ще бъдете Гуру, достойни за вашата Майка.

Нека Бог да ви благослови!