Пуджа и хаван за Наваратри Temple of All Faiths, Hampstead (England)

Пуджа и хаван за Наваратри Хампстед, Лондон – 19 октомври 1980 г. Освен това вече сте чували за значението на днешния ден в живота на Богинята. И че на този ден Равана беше убит и затова имаше чествания. Както много добре знаете, че всички сатанински сили, с които човек трябваше да се сблъска някога, се върнаха обратно на сцената и трябва да бъдат разбити. Най-големият проблем на днешните времена е, че тези сатанински сили са приели много фина форма и влизат във вашето психе и във вашето его. А вие сте светците, вие сте бхакта, поклонниците на Богинята. Това е много деликатно положение. Когато е налице объркване , когато светците са атакувани, нападателят може да бъде отстранен, но светецът се смесва или обърква с негативните сили, поради което е много трудно да го накарате да види светлината. И сте виждали тази ситуация много често. А колкото по-фини израствате вие, толкова по-фини стават те и започват да ви дават идеи, които са толкова негативни, но вие не можете да ги видите. Така че проблемът днес е много деликатен. Няма абсолютни светци и няма абсолютно лоши хора – такава смесица, объркване. Ето какво е Кали юга, модерните времена. Единственият начин да се освободите от тях (негативните сили – б. пр.) е да се отдадете. Това е единственият начин. Няма друг изход. Понеже когато се отдадете, (злите) духовете, негативностите, сатанинските сили просто изчезват, защото те са погрешните. Нямат работа да са тук. Нямат интерес към човек, който е отдаден на Бог. Те не Read More …