Брахма Шакти

New Delhi (India)

1981-03-11 The Power Of Brahma New Delhi Source NITL HD, 51'
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Брахма Шакти
Делхи, 11 март 1981 г.

Онзи ден ви казах, че вибрациите не са нищо друго освен Брахма Шакти, силата на Брахма. Силата на Брахма е тази, която сътворява, която пожелава, която еволюира и също дава живата сила. Тя е енергия, която ни дава живата сила.

Не е лесно да се разбере какво е мъртва сила и какво е жива сила. Живата сила е много лесна за разбиране. Животното, дори и един малък червей, е жива сила. То може да се превръща в каквото си пожелае. Може да се спаси от опасност. Може и да е много малко животно, но тъй като е живо, може да се спаси. Но мъртвото нещо не може да помръдне себе си. В него липсва тази част на Себето. Като жива сила трябва да се опитаме да открием дали ще бъдем живи сили или мъртви.

Живеейки на този свят, започваме да мислим за нашия комфорт – къде да живеем, какво да правим. Вижте, когато мислим за тези неща, мислим за мъртвото. Но когато мислим за това да имаме място или къща за ашрам, от гледна точка на това, че там ще се върши жива работа, тогава придавате живот на това място. Такава атмосфера трябва да се създаде – от всичко мъртво да създадем жива сила.

Това е нещо много фино, което малцина разбират. Например, някой Ми носи снимка на Шри Ганеша и пита: “Трябва ли да почитам снимката на Шри Ганеша или не?”. Преди всичко трябва да видим дали идват вибрации от тази снимка или не. Или да речем наемате къща, тогава трябва да проверите дали вибрациите й са добри. А ние гледаме удобствата, гледаме други неща. Дори трябва да проверим дали е добре да идват други хора или не. А не проверяваме къщата от гледна точка на вибрациите. Всичко, което правим, трябва да го преценяваме от гледна точка на вибрационното съзнание, тоест съзнанието, което работи върху живите неща. Както е при клетката на върха на дървото, която е жива. Разбира се, тя не мисли, но е ръководена от живата сила. Така че клетката знае как да се движи с живата сила, как да живее с нея и да разбира нейния план, за да се спогоди и се слее с нея.

Но човешките същества получиха правото да решават. След като получите Реализация, имате тази жива сила в себе си. Тя е живата енергия, която усещате. Трябва да знаете как да използвате тази жива сила за поддържането на вашето тяло, ум, его и суперего и всичко останало в просветлено състояние, като разберете плановете на живата сила. Тя ви дава идеи за (решаването на) повечето проблеми. Например, тук в тази страна и специално в Делхи, откривам, че имате блокажи в лява Набхи, също в дясна Свадистхана и после в Сърцето, а също и в Агнйа. Това са чакрите, които имат връзка с нашето същество. Нека започнем от Лявата страна. Какво става там?

Проблемите в Лявата страна започват от ляв Свадистхан, защото това е първият център, който започва да излъчва негативността в нас. Лява Свадистхана всъщност е под контрола на Шри Ганеша, защото Той е началото на живота, а също връзката между живота и смъртта. Така че Ганеша е Този, който дава баланса, Вивека, разбирането, чрез което знаете до къде може да стигнете. Когато лява Свадистхана блокира, започвате да ходите при разни хора, които ви обещават, че ще ви дадат това или онова или че ще ви се случи това или онова. Но тези левостранни неща могат да се появят и от вашето собствено желание за грешни неща. Например, може да желаете нещо погрешно, като да искате да имате тази или онази мъртва вещ или нещо специално. Да речем, че някой иска хладилник и непрекъснато мисли за това. Мисли си, че трябва да има хладилник. Трябва да стигне да него и защото го иска, трябва да го получи. Защо иска хладилник? Защото си мисли, че това ще му създаде повече удобства. Но когато докара хладилника, разбира, че не е така.

Най-добрият начин да гледате на мъртвите вещи е да не стигате твърде далеч с тях. Ако имате нещо, добре. Ако нямате, пак е добре. Можете да живеете и с най-минималното или с максималното. Но когато започнем да се разпростираме с мъртвите вещи, става много лошо. Тогава вниманието ни отива към мъртвото. Ето така навлизаме в нашето подсъзнание и после в колективното подсъзнание. После се издигаме до лява Набхи и на това ниво полудяваме по мъртвите вещи. Например, часовниците, времето. Времето е мъртво нещо, не е живо, няма нищо общо с живото. Например, не може да кажете точно в колко часа цветът ще се превърне в плод. Така че часовникът или времето изобщо нямат нищо общо с живата сила. То е човешко или човешка изработка, какъвто е часовникът. Например, днес тук е еди-колко си часът, но в Англия е различно. Ако кажете, че в Индия е четири часа, в Англия не е толкова. Така че отмерването на времето не е важно. В колко пристигате и в колко си тръгвате, колко пъти го правите не е от значение.

Защото живата сила е безкрайна, няма ограничения във времето и пространството. Не може да я измерите, да отчетете как се движи и как действа. След като разберете, че тя е жива сила и е спонтанна, че не се притеснява от нашите мъртви идеи, излизате от смъртта. Първо бяхме камъни, после станахме амеби, после постепенно станахме човешки същества. А вниманието ни през цялото време е насочено към мъртвото – какво да получим, какво да имаме, от какво се нуждаем. Имаме тяло, което ще умре. Не гледаме какви са нуждите на Духа.

Следейки за нуждите на Духа, можете да преодолеете (проблемите на) Лявата страна. Погрижете се за Духа, от който знаете, че получавате вашите вибрации. Ако Духът ви е радостен, получавате вибрации. Ако е нещастен, не получавате вибрации. Толкова е просто. Ако имате някакъв проблем или болест на Лявата страна, за да я балансирате, насочете вниманието си към бъдещето. Но ако кажа да гледате към бъдещето, после се лепвате за него. Както мъртвото е мъртво и е Митйа (илюзия), по същия начин бъдещето е Митйа, няма го. И двете са просто едно и също. Дали отивате наляво или надясно, дали отивате към подсъзнанието или към надсъзнанието, и двете са едно и също. Няма смисъл да отивате към миналото, но ако сте потънали в него, по-добре е да помислите за бъдещето, така че това да ви тласне малко към центъра. Но е трудно с вас, човешките същества.

Другият проблем е когато започнем да се чувстваме виновни: “Не трябваше да правя това или онова…” После продължавате: “Много съм нещастен, много съм виновен.” и т.н. Така просто се проклинате. Това е друга глупост. Когато започнете да го правите, отново се превръщате в мъртво нещо. Защото живата сила никога не осъжда. Никога! Тя развива себе си. Вижда накъде да се движи, в тази или онази посока. Няма да осъжда самата себе си. Няма да се натрапва на никого. За да бъде в Центъра, притежава мъдрост.

Ето така хората трябва да преодолеят Лявата си страна, като отместят вниманието си от мъртвите неща. Трябва да гледате от Центъра. Когато сте наляво, не виждате онова, което искате да видите. И в крайна сметка, за да избягате от всичко това, започвате да се самообвинявате и да се чувствате нещастни. По този начин довеждате Лявата си страна до много окаяно състояние, което е кулминацията на всички обвързаности отляво. Накрая започвате да си мислите, че не ставате за нищо, че сте безполезни, че е трябвало да направите това или онова.

В такъв момент, за да го преодолеете, трябва да преброите благословиите за вас. Пребройте благословиите една по една. Имате Реализация. През хилядолетията колко души са получили Реализация? Имате вибрации. През столетията колко хора са ги имали? В Дзен системата се пише, че за осем века е имало всичко на всичко 26 Кашйапас (реализирани души). Дори и след Буда колко са получили Реализация? Трябва да помислите и за това, че има толкова Реализирани хора, говорещи на един и същ език, на общ език. Трябва да си благодарите също за това, че всичко може да бъде узнато от вас. Когато блокирате отляво, отивате към миналото и се оплаквате: “Господи, толкова съм безполезен. За нищо не ставам. Толкова съм нещастен, че все още имам блокажи”. Както знаете, онези, които имат блокажи в Лявата страна, винаги се оплакват, винаги мърморят, че са нещастни, че страдат.

Другият въпрос е как да свържем двете страни. Ако ви кажа да отиде към Дясната страна, това е много опасна игра. Например, имаме толкова много обусловености в живота си. Преди всичко погледнете нашите желания. Желанието ни е да станем супер-Сахаджа йоги, да станем големи учители или нещо велико. Та да имаме много ученици, които да докосват нозете ни и да ни наричат “Великия гуру” и т.н. В Сахаджа Йога има някои неща, които са забранени – никой да не докосва нозете на другите и никой Сахаджа йоги не бива да позволява на друг да докосва нозете му. Това е един от големите бандани (закрила – бел.пр.) за всички Сахаджа йоги. Никой не бива до докосва нозете на друг и никой не бива да иска някой да докосва нозете му, независимо от качествата му. Тези, които докосват чужди нозе, ще изгубят вибрациите си. Онези, които получават такива “поздравления”, ще имат блокаж в сърцето. Такива условности, каквито си създаваме в Сахаджа Йога, трябва да бъдат отхвърлени. Всички ние израстваме заедно. Ние сме част и частица от една личност. Никой не е по-високо или по-ниско. Онзи, който дори за миг си помисли нещо подобно, ще падне надолу по-бързо. Това е левостранна обусловеност, когато човек греши често. Трябва да се откажете от подобни желания в Сахаджа Йога. Трябва да имате по-глобални желания в Сахаджа Йога – всички да получат Реализация, или да кажем колкото се може повече хора. Трябва да се опитаме да спасим колкото е възможно повече хора. Трябва да се опитаме да се подобрим, според силите ни, защото все още сме нищо и можем да напреднем и да получим много благословии.

Мислите могат да идват също и от Лявата страна. Ако имате някакви бхутове в главите си, те също могат да ви дават внушат мисълта, че сте безполезни или че не ставате за нищо. Тогава с лявата си ръка издигнете Дясната страна и свалете Лявата. Защо правим това? Защото получавате Милостта от Дясната страна и сваляте Лявата. Хората, които страдат от Лява страна, трябва да го пробват. И още нещо, когато подобни идеи или подобни мисли идват в главата ви – че не ставате за нищо и други такива – по-добре е да се шубитирате. Направете го и възхвалявайте Бог, че ви е дал всичко и сте щастливи, че сте получили толкова много.

Второто нещо е относно Дясната страна. Най-често отдясно блокирате в Свадистхана. Така е защото мислите. Това е друг вид мислене, което причинява блокаж в дясна Свадистхана. Мисленето, независимо дали идва отляво или отдясно, първо причинява проблеми с черния дроб. Най-лошото идва, когато и двете страни участват. Има някои бхутове, които ви внушават, че не ставате за нищо, докато другият случай е когато вие започнете да се мислите за много велики. Тогава започва едно бълбукане и кипене и объркването започва да се настанява в нас.

Трябва да се разбере, че в Сахаджа Йога вие се развивате по острието на бръснача, една централна точка, от която не бива да се оклонявате нито наляво, нито надясно. Това е много фино нещо и ако сте левостранни, няма да останете такива. Утре можете да станете десностранни. Точно така, утре може да дойдете с десностранен проблем. Трябва да се научите да “балансирате”, сякаш започвате да се учите да карате колело. Може и да паднете на една или друга страна. И така, кога се учите да карате колело? Ако ме попитате, бих ви казала: “Докато се учите”. Имам предвид, че докато карате колело, в същото време се учите. В Сахаджа Йога, за да запазите равновесието, трябва да наблюдавате себе си внимателно. Накъде отивате? Ако е наляво, обърнете надясно. Ако отивате надясно, обърнете наляво. Щом стигнете в Центъра, просто отделете себе си, бъдете необвързани през цялото време. А не да критикувате себе си или да насилвате другите, нито да ги критикувате. Използвайте този подход, за да наблюдавате себе си, просто да се видите и да се направлявате.

Ръководенето е много по-различно от това да се загубиш. То е това, което е. Да речем, нещо е мъртво. Да кажем, че е мъртва вещ. Ако го хвърля, то пада на точно определено място. Живата твар не пада на точно определено място. Живата сила знае как да ръководи себе си. Ако я изучите, сте овладели Сахаджа Йога. Няма смисъл да обвинявате себе си по какъвто и да е начин, нито да си мислите, че сте големи или малки. А гледайте накъде върви конят. Вие седите на гърба на коня; вече не сте конят. Преди Реализацията сте конят. Накъдето ви поведе, натам вървите и вие. Може да иска да поспре някъде, после вижда трева и пасе. После конят иска да ритне някого и го прави. Но сега сте напуснали коня и седите върху него като ездач. Вече сте ездачът и трябва да знаете как са ви мамили разни неща. Всички тези желания са във вас от цяла вечност. Вижте, също агресията и кармата, която правите, са от векове. По такъв начин получавате едно или друго нещо. Много хора ще кажат: “Майко, правим това, правим много за Сахаджа Йога, а все още нищо не сме постигнали.” Какво да се прави? Нищо. Трябва да откриете какъв е проблемът с вас.

Ако сърцето е блокирало, такива хора никога не напредват. Сърцето е източникът на Светлина, то е източникът на Брахма Шакти. Сърцето е седалището на Атма. Ако в сърцето няма жива сила, как тогава ще прогресирате? Трябва да знаете какво да изберете. Ето това трябва да направи Сахаджа Йога от вас. Трябва да израснете и да станете зрели, така че да знаете какво да избирате. Това е Растеж. После не искате от Майка. Не питате никого. Такова развитие трябва да постигнете – “Каквото и да правя, трябва да знам какво правя. Трябва да зная кое е правилно. Трябва да зная как да се поправя. Трябва да знам, че “аз” е Духът, а не егото.” Егото и суперегото не съществуват повече. Духът е този, който ви води.

Вижте реализираните деца. Те не задават такива въпроси. Знаят кой е глупав. Знаят кой има блокажи. Знаят кого да накарат да млъкне и с кого да спорят. Те не симпатизират на хора с блокажи. Просто гледат. Ако дойде някой, Ми казват: “Майко, този приятел има блокаж”. И толкова. Идва друг и изведнъж Ми казват: “Той е наред”. И толкова. Те просто констатират. Не мразят никого, не се тревожат за нищо. Ако дойде някой с много лоша бадха, просто му казват: “Иди си, моля те”. Без никаква злоба към този човек. Щом стигнете върха на хълма, вече не се притеснявате за натовареното движение. Но понеже не сте на върха, затова се притеснявате, че ту се издигате, ту падате. Това е просто мит, сянка върху вашия ум. Факт е, че сте на върха на хълма. Но вие не сте уверени, липсва ви увереността.

Бог е Този, който се наслаждава. Вие не можете да се радвате. Може само да се радвате на Бог и това е най-висшето наслаждение – да чувствате какво Бог е създал за вас, какъв хубав живот ви е дал чрез човешкото съзнание, чрез което можете да разберете колко много ви обича Той, колко много е работил за вас. Той ви е издигнал до това ниво. Каквото е дал на вас, вие можете да го дадете на другите и да ги направите щастливи. Ако мислите така, веднага двете ви страни ще се уравновесят и самите вие ще бъдете изпълнени с Божествени вибрации.

(Лекцията продължава на хинди, но не разполагаме с тази част. – бел. пр.)