Публична програма ден 2, Муладхара и Свадистана

Maccabean Hall, Sydney (Australia)

1981-03-25 Mooladhara and Swadishthan, Sydney, Australia, 83' Chapters: Talk, Q & ADownload subtitles: CS,EN,IT,PL,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (8)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Втора публична програма в Сидни

Сидни, Австралия – 25 март 1981 г.

Покланям се на всички търсачи на Истината.

Онзи ден ви разказах малко за първия център, наречен Муладхара чакра, и за Кундалини, която е резидентното съзнание в триъгълната кост, наречена сакрум. Както ви казах, тя е чистото желание, което все още не е пробудено и не е проявено във вас, и тя е тази, която обитава във вас, очаквайки момента да се издигне и да ви даде вашето второ раждане, вашето кръщение. Тя ви умиротворява. Дава ви Себереализация. Това чисто желание трябва да е едно с вашия Дух. Така, докато то не се осъществи, онези, които търсят, никога няма да бъдат удовлетворени, каквото и да правят.

Та този център е много важен, тъй като е първият, който беше създаден когато Първичното същество започна да върши работата. Това е центърът на невинността, която е святост. Първото нещо, беше създадено, беше святостта на тази земя. Този център е много важен за всички човешки същества, тъй като животните притежават невинност, не са я загубили, докато ние сме. Или, можем да кажем, ние имаме свободата да я изоставим. Можем да го направим, можем по един или друг начин да я разрушим чрез т. нар. идеи за свобода.

Този център има силата да ни дава мъдрост. Мъдростта е такова нещо, такава дума, която не може да бъде обяснена. Мъдростта е равновесието между вашето разбиране за това кое е добро и кое е лошо. Където вие наистина разбирате какво е добро за вас, за вашия Дух, това е мъдрост. И когато този център е жив и не е разрушен, тогава действително знаете що е мъдрост. Например човек, при когото този център е добре развит, може да ви каже къде е север или юг поради магнетизма, който е в Майката Земя, и тъй като този център е изграден от елемента на Майката Земя. Така че притегателната сила на Майката Земя присъства в този център. Когато птиците прелитат целия път от Сибир до Австралия, те го правят с помощта на този център, понеже знаят дали се движат на север или на юг. Те имат вродена мъдрост да знаят по кой път да се движат. И ето защо трябва да се знае, че този център съществува и в нас, но ние сме загубили чувството си за преценка, защото сме изгубили този магнетизъм в нас.

Един невинен човек наистина е като магнит и привлича, привлича хората към себе си, точно както цветето привлича пчелата към себе си. Има някои риби, при които са открити истински магнитни полета; в определени риби е открит даже обикновен магнит, разположен в тях, чрез който те знаят дали отиват на север, юг, изток или запад. Този център може да бъде разрушен в нас по различни начини, както ви казах миналия път.

Ако погледнете отгоре надолу, има една синя линия, която се спуска надолу. Това е силата на желанието, чрез която пожелаваме и това е емоционалната страна на човешкото същество. Когато човек пренебрегва емоционалната си страна или не я уважава, тогава този център се обърква. Бива засегнат много силно. Емоционалната страна в тези модерни времена не е добре разбрана от човешките същества. Съжалявам да го кажа, но е много вярно, че когато рушите този център, първото нещо, което се настанява у вас, е импотентността или свръхактивността, като при изнасилвачите, и всичко това се появява, тъй като този център е пренебрегнат.

Двете неща са едно и също в очите на Бог; всяка крайност е грешка. Онези хора, които казват, че просветление може да се получи чрез секс, са наистина… Не знам как да ги нарека, защото Кундалини е вашата Майка, спяща там долу. Тя е само ваша Майка, няма друго дете и е светая светих. Тя е Светият Дух вътре във вас и ако искате да правите секс с майка си… Не зная дали хората тук го разбират. В Индия това е невъзможно, хората там не разбират тази безсмислица. Това всъщност е обида срещу вашата Майка. Както някои хора се опитват да оскърбят Богородица, поставяйки Христос в някаква нелепа ситуация с Нея. Същото, може да кажем, се случва, когато започнете да говорите разни неща. Голям грях е да правите подобно нещо спрямо собствената си Майка, която е Кундалини. И ето защо онзи ден ви казах, че видях хора, чиято Кундалини през цялото време мяташе главата си и гърчеше тялото си в безпомощност, тъй като беше толкова отслабена поради това, че святостта в тези хора се беше изпарила. Представите ни за святост са станали толкова извратени, толкова перверзни и като за капак, сега има гурута, които ви казват, че е много хубаво да правите разни неща и че ще отидете в рая. Всъщност те са много честни, казвайки, че ще стигнете до бездънната яма, а „бездънната яма” означава ад.

Защо ви е нужен гуру за това? Всъщност сте овладели това „изкуство”. Имам предвид, че когато отидох в Англия, бях удивена, че всичко е за секса – говорят само за секс, от сутрин до вечер; не разбирам. Както важните хора говорят. Ето как приказват непрекъснато за секс, през цялото време – само за секс и за нищо друго е толкова мръсно, толкова цинично. Говорят мръсотии с животните, говорят мръсотии с децата. Не зная какво става с човешките същества, как могат да бъдат толкова цинични? Няма да се изненадам ако след известно време вкарат тоалетната в хола. Вижте, съществуват неща като място за уединение и като всекидневна, където се срещаме с хора. Как можете да говорите за тези неща, как може да обсъждате тези неща, които са толкова лични, и толкова свещени? И ето как вие ги губите или губите от тях.

Това е едно от нещата, които ни се случват, тъй като Бог ни е дал вътрешна свобода, можем да правим каквото пожелаем. Но сме изгубили мъдростта си, изгубени сме. Не зная дали заради индустриалната революция или кого друг да обвинявам, но ние сме загубили мъдростта си да разбираме, че тези неща са вредни. Ако не бяха, логично можем да попитаме защо тогава развиваме болести. С този свободен секс всички моряци по закон на всяко пристанище трябва да се подлагат на инженкции против всички усложнения, които имат заради сексуалния си живот. Защо тогава не се чувствате здрави във всяка една минута? Вие ще изгубите цялото си здраве, целият ви чар изчезва от лицето ви, то става изпито и изглежда толкова ужасно. Това е един много добър признак – просто вижте как природата реагира на това. Така че човек трябва да бъде мъдър да разбере, че Бог ни е дал това нещо, не за да бъде оскърбяван, а за да водим ние добър, нормален, хубав живот в брак и да не пилеем силите си в подобен род неща.

Но когато хората започнат да мислят за това, е още по-лошо. Тогава онова, което се случва, е, че вниманието се отмества от тук (Левия канал – б. пр.) към другата страна и тръгва по жълтата страна (Десния канал – б. пр.) и отива в мозъка. Когато започнете да мислите за тия неща, определено ще станете импотентни, със сигурност, без съмнение, на много ранна възраст. Защото тия неща са спонтанни.

И когато започнете да мислите за тия работи, когато очите ви започнат да шарят насам-натам, бъдете сигурни, че внимането ви е отишло към нещо, което е локализирано другаде, което е толкова различно и се случва само по времето, когато сте в определено емоционално състояние на спонтанност. Доста е старомодно да се говори на хората за това. И ако не внимавате с това, трябва да изнамерите статистиката за американската младеж и ще се удивите колко много младежи там страдат от ужасни болести.

Когато отидох в Америка, открих, че девет от всеки десет младежи, които идваха при Мен, страдаха от тези ужасни болести и повечето от тях бяха импотентни. Това е шокиращата истина. Човек трябва да я погледне в очите, а не да си казва: „О, аз съм си добре, много съм си добре”. Това не е начинът да се гледа на нещата. Трябва да видим статистиката, която стои пред нас, и да знаем, че нещо в това не е наред, а с вашата мърдост трябва да стигнете до определни заключения по въпроса.

Вторият център, който наричам Свадхистхана чакра, е също много важен център в нас. Първият център в нас се грижи за отделянето и има четири листенца по същия начин, по който тазовият плексус, който се проявява чрез него и е грубият сплит в нас, също има четири подсплита. Друг център в нас е Свадхистхана, който е вторият. Вторият център има шест листчета и той снабдява или се проявява в тялото чрез аортния сплит, който има също шест листчета. Той е много важен за нас в съвременната епоха, изключително важен е и смятам, че пренебрегването му може да създаде много проблеми.

Ако погледнете, този център е свързан с мозъка и отговаря за нашето действие. Това е центърът на творчеството. Когато мислим за бъдещето, когато извършваме каквато и да е физическа работа, ние използваме този център с тази цел. И трябва да се разбере, че в наши дни развиваме много болести, защото не сме разбрали каква е функцията му. Най-главната функция на този център е да преобразува мастните клетки за нуждите на сивото вещество в мозъка. Когато мислим прекалено много и непрекъснато за бъдещето, то ние планираме, планираме в подробности какво ще се случи и тогава бедничкият център трябва да работи много усилено, за да произведе нови клетки – една след друга – а нуждите на мозъка.

Освен това има много други функции. Той трябва да се грижи за черния ви дроб, да се грижи за дълака, да се грижи за панкреаса, за бъбреците, а също за матката при жените. Ако започнете да мислите прекалено много, да мислите непрекъснато, ако не можете да спрете да мислите, мозъкът ви започва един непрекъснат процес на мислене без вашия контрол, тогава горкичкият център трябва да работи много и вашият черен дроб излиза от строя.

Когато черният ви дроб излезе от строя, трябва да знаете, че черният дроб е едно от най-важните неща в нас, тъй като подхранва нашето внимание, читта. Той подхранва читта, а когато вниманието е развалено, това става поради определени проблеми вътре в нас. Каквато и да е отровата – може да са физически отрови, може да са умствени отрови, може да са емоционални отрови; съществуват различни видове отрова – но особено физическите и емоционалните отиват в черния дроб, който се справя с тях. Това е функцията на черния дроб – да се справя с тях.

Но когато не му давате достатъчно енергия, която губите чрез мисленето, тогава горкичкия център е изоставен, не се подхранва, никой не се грижи за него и той става муден. Когато стане ленив, цялата топлина се натрупва в черния дроб и подобен човек не вдига никаква температура, докато не хване цироза и не умре. Когато мисленето стане прекалено много, хората се уморяват от него – от непрекъснатото мислене – и тогава си помислят: „Я да си вземем нещо, което ще ни отведе далеч от мисленето, който ще ни избута далече”. Така вземат някакъв вид наркотик или питие, или алкохол и разни такива.

Всички светци по света са казвали, че алкохолът е много опасен за живота. Причината е, той е насочен против нашето съзнание. Това е факт, знаете, че след пиене на алкохол съзнанието бива замъглено или превъзбудено, не е нормално. Това е причината, поради която те го отричаха. В Сахаджа Йога не казвам да не правите това или онова. Искам само да дойдете в Сахаджа Йога, да получите вашата Себереализация и тогава няма да питате за алкохола. Това е по-добър начин за действие. Но защо хората все питат? Ако прочетете Мойсей, той ясно е казал, че това са силни напитки – много ясно, но не зная дали хората четат – и трябва да се избягват. Не зная дали евреите го правят. Не трябва да се пият, казал го е много ясно. Авраам каза същото – че тези напитки не са добри.

Защо тези пророци са говорели за това? Защото всички те са родени в тази зелена област в нас (Воид – б. пр.), всички са родени в този зелен участък, където получаваме нашата поддържка, като има десет вида. Ние имаме десет вида поддръжки в нас; както златото има природата да не ръждясва, по същия начин човешките същества имат десет поддръжки.

А тези десет поддържки се представляват от велики пророци. Принципът е наречен на санскрит Ади Гуру, Първоучителят. Той се е въплъщавал на Земята като Авраам, Моисей, Лаодзе, Конфуций, Сократ; наскоро е бил Сай Натх от Ширди, не е онзи човек, и други велики хора, като Нанака, Джанака.Всички тези велики светци дойдоха на Земята, за да ни кажат как да се придържаме към центъра, как да стоим в центъра, как да задържим нашата поддържка, как да бъдем човешки същества. Както въглеродът има четири валенции, така ние имаме десет валенции. Трябва да поддържаме тези десет валенции в нас и ето това дойдоха да ни кажат тези светци.

Но вижте, ако някой каже да не пиете, половината зала ще се изпразни. Ако се каже да не правите безразборен секс, пет човека ще си излязат. Това е проблемът – тук никой не иска да знае нищо по въпроса, но това е опасно да се прави. Каквото и да става, вие трябва да се държите в центъра. Вие трябва да бъдете в центъра, а това става като не отивате в крайности, като сте умерени. И умереният живот е най-добрият начин. Но дори и ако не сте били такива, няма значение. Кундалини е в тази точка (сакрума – б. пр.) и има такава сила, че каквото и да сте правили, получавате вашата Реализация доста лесно. Това е друг въпрос, но това, което се опитвам да кажа, е защо тези светци са говорели така.

Мохамед е другият, който казва да не се пие – той е един от тези Първоучители, същият като тях, без разлика. Няма разлика между Моисей и Мохамед и мога да го докажа чрез вашите вибрации. Вие можете сами да знаете чрез вибрациите си дали те са едно и също, дали говорят едно и също и че няма никаква разлика.

Хората само се карат, не знам защо. Просто не мога да разбера какво има да се бият помежду си. Те двамата (Моисей и Мохамед – б. пр.) са едно и също, проповядваха едни и същи неща, а когато Моисей пресече морето, беше сторен мост и този мост е символ на Кундалини, която го създава за вас, за да прекосите празнотата (Воид – б. пр.) вътре във вас.

Много е символично; те са работили толкова усърдно да ви кажат какво е поддръжка, как трябва да бъдете в центъра, понеже ако имате тези поддържки – както е казал – само една нишка от Кундалини се издига. Не само една нишка трябва да се издигне, обаче. Всъщност съм виждала хора, при които тя се издига цялата и остава така, но проблемът е, че се издига, защото няма място за израстване. Свършени сте още със Свадхистхана и с една друга чакра, която е в центъра на тялото и се нарича Набхи чакра, което значи „пъпен център”. Когато имате препяствие в центъра, естествено цялата Кундалини се издига с пълна сила, но всички нишки падат и само някакси една-две се издигат и отварят Сахасрара. Тази нишка си мисли, че е по-добре да отвори пътя, а после другите, милостта ще се излее и може би ще отвори го по-добре. Така че проблеът е в това и ето защо те (Първоучителите – б. пр.) казаха да водите умерен и сдържан живот и това проповядваха.

Сега нека видим какво се случва, когато стигате до крайности. Както видяхте, по средата е центърът на поддръжката в нас. Да видим какво се случва ако се опитвате да отидете отвъд края на едната или другата страна. Отвъд тази страна (Левият канал, завършващ отдясно на главата – б. пр.) е подсъзнанието. И ако прекрачите края му, навлизате в колективното подсъзнание. Ако се движите в противоположна посока, там е надсъзнанието, а после колективното надсъзнание. Та от тази страна (Левият канал – б. пр.) са всички онези левостранни хора, които все още са неудовлетворени, много подмолни, зловещи, ужасяващи и които са мъртви, но не искат да се преродят отново, а все още искат да тормозят хората, абсолютно. Те са много дейни, могат да ви обсебят и наистина ви обсебват. А от Дясната страна (канал – б. пр.) са хората като Хитлер, които са много амбициозни, които са умрели заради амбициите си и заради подобни неща, и те все още съществуват там. Така навлизате или в едната, или в другата област (на отвъдното – б. пр.), когато стигате до крайности и там просто бивате обсебени. Това е много опасна област, в която навлизате.

Наскоро гледах една програма на Би Би Си и някакви доктори бяха открили едно много интересно нещо. Те казаха, че ракът се отключва – чуйте това много внимателно – ракът се отключва от протеини, които докторите наричат протеин 56, протеин 58 или нещо такова. Когато тези протеини ни атакуват от някои непознати области в нас, които са вградени в нас още от нашето сътворение – с години съм ви повтаряла какво представляват тези области – те са в краищата на Лявата и на Дясната страна.

И така, какво правимкогато отиваме надясно? Дясната страна е област, където вие мислите прекалено много, където проектирате себе си в бъдещето. И ако продължите с това, започвате да се превръщате в личност, която се интересува повече от бъдеещето, отколкото от настоящето. Центърът е настоящето. Започвайки да проектирате ума си в бъдещето, вие се придвижвате надясно. Чрез това всеки, който е суров човек, много строг и сух, бива смятан за човек, дал обет за безбрачие и разни подобни безсмислици. Всичко това е абсолютна глупост.

Ако сте дали обет за безбрачие, това изобщо няма да ви помогне. Напротив, подобен човек става изключително суха личност и накрая умира от сърдечен удар. Такъв човек е твърдоглав, така избухлив, че трябва да вземете сопа преди да се срещнете с него. Те са цяло проклятие. Имам предвид, че изобщо не забелязват здравето на другите и могат да прокълнат всекиго. И работата им е да проклинат този и онзи, да прокринат едно или друго. Те са изключително сухи, може и да се захванат с обществена дейност в името на Бог или ще работят зверски за бедните, мислейки си, че така ги спасяват. Правят какво ли не за тях, но ако ги видите по друго време, ще се уверите, че подобни хора са абсолютен пожар.

Те имат ужасен черен дроб, много са избухливи, няма благост в тях, нямат магнетизъм. Всички хора ги избягват, сякаш са горещи картофи; качват се на главите на хората – „Направи това. Направи онова. Не си свършил това. Какво ги вършиш?” Такива хора нито спят, нито оставят другите да спят; мислят си, че всеки е длъжен да работи по тяхна заповед. И това са хората, които са силно его-ориентирани, както е показано на схемата, и се движат по Дясната страна.

Всякакви аскетични представи за религията могат да ви отведат надясно, а строгостта и лишенията са много опасни за човешките същества, защото ви откъсват от Цялото. Подобен човек може да бъде хванат в капана или да бъде обсебен от десностранна личност.

Познам една жена в Индия, която е добреизвестна и получи голяма награда и разни такива за обществената си работа . Случи се така, че я видях за пръв път в самолета, когато тя нямаше награди; дойде с някакви странни вещи и искаше да седне на първите седалки. Така че стюардесата й каза: „Съжалявам, но е резервирано за болни деца и те трябва да пътуват с този самолет, така че не можем да ви дадем това място”. А пък тази жена отвърна: „Аз съм майка еди-коя си”. И започна да се кара, без да обръща внимание на обясненията, подскачайки насам-натам и обратно. И не позволи на самолета да излети цял половин час, биейки се да седне на предно място; направо се смаях какви количества обиди изсипа върху стюардесата. А се предполага, че това е жената, на която следва да се даде награда за мир или нещо подобно. Не знам, нямаше мир по лицето й, нито около нея, а всички наоколо бяха притеснени от начина, по който тя се държеше. Наистина беше шокиращо да се види подобна личност, която беше така избухлива и така педантична. Тя спореше със стюардесата, че това било нейното място и настояваше на своето. Слаба богу я свалиха от самолета и излетяхме, но ви казвам: подобни хора могат да бъдат френетично избухливи и изобщо да не забелязват вашето присъствие, така че трябва да бъдете много, много внимателни с тях. Подобни хора може да изглеждат преуспяващи в живота и когато вървят, си вирят носа и всякакви такива, разбирате ли. Но за нула време осъзнават, че това е палячовщина.

Този вид его-насоченост не може да ви отведе до друго освен до глупост. Човек може да бъде изключително глупав и да не знае, че е бил такъв, че се е държал глупаво, защото в това е проблемът. Вижте, при нас дойде един господин, чиято съпруга беше на шестнадесет години, а той – на осемдесет. Естествено си помислих, че той трябва да й е дядо и го попитах: „Тя ваша внучка ли е?” Моят съпруг Ме ощипа – „Това е жена му”. Учудих се: „Наистина ли? – после казах. – Съжалявам, не знаех, че ви е жена”. – „Какво лошо има? Мога да си имам твърде млада жена. Какво толкова?” – Отговорих: „Нищо лошо, само дето хората ще ви се смеят. Това е”.

Хората по света вършат всякакви глупости и си мислят „Какво толкова?”. Това е най-добрият начин да минете с вашите глупости, докато откриете, че сте най-големите глупаци каквито е имало някога. И тази глупост идва от егото, надига се и напълно обгръща мозъка ви, а вие не можете да видите нищо друго освен себе си – „Моята стая, моята къща, моят…, моята…, моето…” Не можете да видите, че съществуват и други хора, че им дължите определени отношения, че трябва да сте любезни с тях, че трябва да споделяте неща с тях. Непрекъснато мислите за себе си, а подобни хора биват обсебени от свръхсъзнателното. Онова, което се случва, е, че те започват да чувстват тялото си да лежи тук и там, седят по дърветата и си мислят, че това е „реализация” или просветление; само си представете. Това не е нищо друго освен свръхсъзнателен мъртъв дух, който е влязал и превзел чуждото тяло и го мести.

Вече съм ви разказвала за тримата американци, които дойдоха чак от Америка и бяха много големи учени. Те дойдоха да Ме видят и казаха: „Майко, трябва да ни научите на едно нещо”. Попитах ги на какво. А те отвърнаха, че искат да летят. Рекох им: „Да летите?! Вече летяхте, какво искате да летите?” А те отговориха: „Не, всъщност искаме сами да летим като екстрасенси. Казах им: „Не бива да го правите, защото ако го направите, ще бъдете заробени от тези мъртви духове. Искате ли да бъдете заробени от тях?”. – „Да, но независимо дали става дума за заробване или нещо друго, ние искаме сами да можем да летим”. Попитах ги защо. Отговориха: „Защото Русия го прави. Руснаците правят експерименти с екстрасенси. Та и ние искаме да го правим.” Попитах ги: „Ако те са тръгнали към ада, и вие ще тръгнете натам?” – „Да, какво лошо?” – „Нищо лошо, давайте тогава – с два скока сте там, много бързо ще стигнете. Но не съм загрижена за това, няма вечно да ви съдя. А кой ви прати при Мен?” Те отговориха: „Патанджали”. Вижте, има един журналист на име Патанджали. Учудих се, че той ги праща. Но те пак потвърдиха. Той напускаше тялото си и обикаляше разни места. Беше журналист и научаваше новините преди всички останали; бягаше от дома си и съпругата му много се изненада, когато един ден й донесе пясък и й рече: „Знаеш ли къде бях вчера? Бях на брега на морето и от там донесох този пясък за тебе”. Жена му беше много изплашена, понеше той трепереше пред всяко изображение на Бог или на Христос, или на подобна личност; тресеше се така, че жена му го доведе при Мен и каза: „Той така трепери, не знам какво става, тресе се като от Паркинсон. Не зная какво се случва, през нощта той изчезва. Всичко заключвам, но той пак изчезва; не знам какво да правя, много е стряскащо. Той рече: „Понякога отивам и сядам горе на някое дърво”. Казах му: „Така ли? Значи си обсебен.” Той помоли: „Майко, извадете го. Не искам цялата тая безсмислица, не се знае къде ще се приземя утре – може да съм навсякъде, да вися във въздуха. Не искам да го правя повече, може и тялото ми да не може да се върне.”

Ето какво правят хората, а после вадят мъртвите духове. Когато извадят един мъртъв дух от някого, те пазят духа при себе си. Както децата, малки деца умират в съня си. Ако майката е тук, а детето й е в Америка, тя казва, че иска да разговаря с детето си чрез медиум. Това е много опасно, никога не си играйте с тези медиуми, много е опасно. Аз познавам една такава майка в Швейцария; тя направи това с детето си и том умря в Америка, в съня си. Понеже разстоянието е такова, че тук е ден, а там е нощ и тя го правеше през деня, а детето умря в съня си. Тя си говореше с детето, чуваше гласа му, правеше всичко, а детето умря.

Никога не се доближавайте до хора, които имат работа с мъртви духове – казано е от всички велики хора по света, но вас не ви е грижа, видите ли – „Какво лошо?”. Викате духове, ходите при екстрасенси, при мъртви предци и братя и сестри. Защо притеснявате мъртвите, оставете ги на мира. Иначе измъчватхте живота им, докато те живееха на земята. Защо не ги оставите? Нека да си отидат и да се преродят. Но вие не сте доволни, отказвате, искате да говорите с тях. Трябва да се държите за ръцете, да викате духове, да правите всякакви такива неща.

Но знаете ли какво става с подобни хора? Най-напред, няма Реализация. Много трудно е за подобни хора. Дори и да получат Реализация и всичко останало, те имат много проблеми. Виждала съм ги да полудяват, понеже тези мъртви духове са правили мръсни неща. Да речем, че вие Ме извикате. Аз съм индийка, така че сте изложени на въздействие на Индия. Трябва да знаете, че сте под въздействието на човек от Индия, но нямате контрол над хората, които идват от онези области и просто бивате обсебени. Те обсебват вас и вашите семейства, всичко и е факт, че тези ужасни неща, които действат или ви викат, или се опитват да покажат, че ви помагат, са хора, които просто измъкват пари от вас. Но те ще бъдат осъдени още по-лошо от вас. Хората, които са медиуми и ясновидци, са използвали тези неща, както го правят и разните гурута от Тибет. Няма такива работи.

Всеки, който е реализирана душа, никога няма да влезе в чуждо тяло. Никой Гуру не може да влезе в чуждо тяло, Аз ви го казвам, защото той знае цената на свободата. Истинските гуру никога няма да го направят. Много долно е да се прави подобно нещо – за онези, които са мъртви, и за вас, които сте живи и сте толкова прекрасно сътворени от Бог. Вие бивате обсебени от всички тези глупости и черна магия и не зная как вие, които сте образовани хора, можете да се захванете с това; може би сте много наивни, така бих казала – наивни сте. Понеже ние в Индия го знаем, знаем за всички тези работи – за материализирането и за целия бизнес с това; много добре го знаем. Разбира се, всички млади хора сега не знаят за тези неща, но Аз съм много стара и ние ги знаехме и ги наричаме бранумати видйа, прет смашан видйа, бхут видйа – има много книги за това, но вие нямате познание за тях.

Например, полагате всички мъртъвци в църквата; не зная кой го е казал и къде в Библията е написано това. Не разбирам защо погребвате мъртви тела в църквите. Ако искате да има църква за мъртвите тела, оставете ги да са си заедно с другите мъртви. Вие сте млади, живи хора; защо седите върху главите на мъртъвци и поемате всички бхутове и дяволи в себе си, та да ви се качат на главите?

Само една реализирана душа би трябвало да се погребе в църква, само реализирана душа. В Индия има обичай всички мъртви да бъдат изгаряни с изключение на реализираните души, понеже те никога не се опитват да обсебят някого, да притесняват някого, а напротив – те ни помагат по толкова много начини. Те не са хора, които ще дойдат само да безпокоят живота ви или да ви окуражават. Понякога вие се чувствате много доволни от това, защото усещате, че отговорността ви е поета от някой друг, те са поели вашата отговорност и вие се чувствате много облекчени. В началото се чувствате много добре, в началото усещането е хубаво – „О, усещам мир”. Така си мислите, понеже някой друг е влязал в къщата ви и той ще я използва, а вие ще бъдете оставени на мира. А после ставате смешни. Откривате, че подобни хора си прикриват устата с дрехи, изглеждат странно и са много, много уплашени и се страхуват. Разбира се, пред Мен те се тресат и се случват всякакви неща. Съществува друго направление, когато ясно виждате обсебените хора, така че левостранните са още по-лоши.

Левостранните са онези, които навлизат навътре в работата с мъртвите духове, но има два вида работа с мъртви духове. Единият носи надсъзнание, а другият носи подсъзнание. А подсъзнанието е много лесно достъпно, понеже тези мъртви духове са много дейни и в областта на подсъзнанието те действат активно и са много добни и подмолни, и мръсни. Например, една неомъжена жена умира и й харесва да тормози някоя омъжена жена, да я кара да ревнува. И ето защо има определени правила и норми в живота ни. Човек би трябвало да разбере как да избягва подобни неща.

Вземете психолозите например – те не знаят с кого си имат работа. Лекуват луди. Казвала съм ви за Фройд. Той беше полуизпечен в работата си, понеже знаеше само за това желание – силата на желанието, която наричаше обуславяне. Но не знаеше, че има още нещо, което е егото, и затова казваше, че трябва да се избавите от всичките си обуславяния, да нямате каквито и да е обуславяния. Но докъде ще стигнете така? Ще свършите с „Какво лошо?” – егориентирани. След това формирате друг култ, кавайки, че трябва да разрушите предишния си култ. Или си повтаряте: „О, не ставам за нищо; безполезен съм”. През цялото време убивате егото си и така ставате пленници. Тези две неща се случват, когато изпадате в крайности при движението на този център (Свадхистхана – б. пр.). Чрез него вие отивате или наляво (поради нечистото познание – б. пр.), или надясно (поради свръхактивност – б. пр.)

Истинското нещо е, че това е центърът на творчеството – творчеството и познанието за Божественото. Познанието за Божественото е, че когато получите Реализация, получавате хладните вибрации на Светия дух и после трябва да знаете как да издигате Кундалини у другите и как да коригирате себе си. Трябва да знаете как да опознаете всички тези центрове, а също да откриете всички абсолютни въпроси, които държите в ума си. Ето това трябва да се случи с вас. Трябва да се получи Реализация, защото тя е ваше право, което имате. Вече сте човешки същества и трябва да станете супер човешки същества. Аз не правя нищо по въпроса, както казах, само „осребрявам банковите ви сметки”. Но ако „банковите сметки” са прекалено наляво или прекалено надясно, тогава е доста трудно – трябва да ви се дават много отсрочки, а имате овърдрафт.

Така че трябва да се разбере, че е по-добре да сте в центъра. А не да стигате до тези неща. Защо, защо, за какво? Какво ще спечелите от тях? Ще стигнете ли до вашия Дух? Ще станете ли себе си? Защо ви е от трън та на глог? Защо ходите при тези ужасни хора? Те ще ви доведат до такава крайност, че може и да не сте в състояние да се върнете.

В Лондон се изненадах от един доктор, с когото се запознах чрез други хора, и той дойде да се види с Мен и каза: „Изгубих всичките си позиици, работата; понеже съм депресиран, не мога да работя. Не знам какво ми стана. Изключително съм депресиран. Изгубих удоволствието от работата си. Не чувствам нищо, направо е свършено с мен. Много съм потиснат. И всеки път щом се опитам да работя, пак се депресирам. Много съм изморен”. Попитах го дали е ходил при някои от тантриците или подобни хора, а той отвърна: „Никога! Но дядо ми беше тантрик.” Дядото правеше черни магии, а вижте – внукът страдаше от това. По-късно докторът беше излекуван.

Имаме един австралиец – лекар от Русия – и неговата баба имала навика да го води по гробища, докато бил малък. Той си го спомня много добре, но след известно време така се депресира, изгуби работата си, чак не можеше да работи. Получаваше главоболие и му се случваха разни неща. Получаваше силни спазми по ръцете. Когато дойде при Мен, се излекува, но това отне известно време, тъй като впечатленията от мъртвите духове от детството все още бяха налице.

Така че човек трябва да разбере как да държи мъртвите настрана от себе си. Вие трябва да бъдете в настоящето, не в мъртвото. Който е мъртъв, край с него. Забелязали ли сте какво правят маймуните ако им умре малкото? Преди да умре, големите ще крещят и ще плачат, ще правят какво ли не. Но щом малкото умре, те си тръгват. Не се притесняват. Същото е и при кучетата, и при други животни – не се притесняват, знаят, че си е отишло.

Ето защо се казва, че ако някой умре, помислете за Бог и изпейте песен, нещо такова, а не се ровете прекалено в това. Но хората са забравили всички онези неща и понякога прекалено се занимават с мъртвите, сякаш наистина са живи, и превейки го, хората живеят в миналото. Живеят в миналото и виждат привидения и разни такива; някои такива хора са виждали Моето минало и са треперели пред Мен, всички треперят пред Мен. Всички се тресат, не могат да седят изправени, продължават да треперят ли треперят, през цялото време телата им се тресат, нямат контрол над телата си. Та трябва да се разбере, че тези неща са абсолютно опасни за човешките същества. Ние сме човеки същества, не мъртви тела; това е.

Но най-лошото нещо е, че онези, които се ровят в тези неща, биват обладани от протеините, за които лекарите казват, че не са друго освен мъртви духове. Докторите казват, че са протеини, понеже не разбират. Това са мъртви духове; ракът е причинен само от атаките на мъртви духове. Не съм срещала нито един случай, който съм лекувала – а съмм лекувала много – при когото да не е засегнат Духа. При Реализацията, когато я получите, имате блокажи тук или тук – в двата Свадхистхана, които са маркирани.

Надявам се да сложиге двете си ръце така, напред, и да получите вашата Реализация още докато ви говоря. Ето така, моля, а двата крака – на земята. Казвах ви, че когато насочите ръцете си напред, първо започва да тече хладният полъх. Но когато имате вашата Реализация и слагате ръката си върху някого, за да го тествате, вие прихващате блокаж тук (лява Свадхистхана – б. пр.). Това значи, че в него има нещо непозволено.

Непозволената работа срещу Божествено може да е в областта на посъзнанието, може да е в надсъзнанието; психологът или някой друг може да блокира от това. Когато работите върху ума си, умът ви е суперегото – тук, оцветената в синьо област е умът – и когато вие по един или друг начин стигате до подобни хора или вие самите сте имали нещо общо с черната магия, тогава имате блокаж тук, на левия палец. Това е лява Свадхистхана, както я наричаме, и когато имате блокаж там, трябва да кажете, че вярвате в работата на Божественото, в чистата работа на Божественото, наречена нирмала видйа. Нирмала видйа означава чистото познание за техниката как да издигате вашата Кундалини. Когато го назовете, този център се оправя и мъртвите духове ви напускат.

Има много хора, които са идвали при Мен и които са били луди, и те питат: „Как чрез Кундалини лекувате луди? Какво има да се прави? Нищо, Аз просто им давам събуждането на Кундалини. Когато Кундалини се събуди, тя стига до този ценътр – до втория център в нас – и е осъществява просветлението. Божеството на творчеството там бива пробудено и с тази светлина мракът във вас просто изчезва. Просто си отива. Епилепсията може да бъде излекувана. Ако някой страда от епилепсия, има много лесен начин да бъде излекуван, изключително прост. Когато дойдете следващия път, ще ви кажа как да излекувате подобен човек, много е просто.

Сахаджа Йога е спонтанен жив процес, чрез който можете да лекувате хората, като вторичен продукт от събуждането на Кундалини. Аз не съм тук като някакъв лечител, който само повтаря: „Дайте ми десет долара за лечение”. Това не е така – просто когато Кундалини е събудена, вие бивате излекувани. Получавате добро здраве, защото Кундалини преминава през този център, който отговаря за вашата физическа страна. Ако физическата ви страна е наред, то вашето здраве е наред. Но във вас има и други неща. Вие имате емоционална страна, имате и умствена страна, а над всички тях стигате до духовната. Всички тези страни трябва да бъдат просветлени чрез събуждането на Кундалини.

Първото нещо, което се случва тогава, е, че вашето здраве се подобрява, без съмнение. Всички неща като парализа, рак, диабет… диабетът е лечим чрез Сахаджа Йога. Трябва да ви обясня как се лекува диабет. Диабетът се причинява от прекаленото мислене на човека. Така че този втори център трябва да работи много усърдно и не може да отдели достатъчно внимание на панкреаса, който е по-вляво. Поради това Лявата страна замръзва, а Дясната работи прекалено много. Та как се лекува диабет? Единственият начин е да сте реализирани души и да давате вибрации на панкреаса, и да се балансирате. Има начини за балансиране. Ако успеете да балансирате панкреаса, преодолявате диабета за постоянно.

Артритът също може да бъде излекуван, но сега трябва да ви кажа за далака. Той е нещо много важно в нас и мисля, че всеки трябва да разбере това напълно. Не знаем колко важно нещо е далакът в нас. Той е скоростомерът, грижи се за скоростта ни, за начина по който бързаме в наши дни. Ние сме наистина като телескопи, изхвърляме се. Говорим по същия начин, вървим забързано. Ние сме много забързани. И тази скрост идва в нас когато далакът полудее. Как полудява далакът? Много просто. Далакът съществува, за да произвежда нови кръвни телца, червни телца, за да преборят всички спешни случаи, през които преминавате. Например, вие се храните и това е спешен случай, нуждаете се от повече червени кръвни телца. Така че далакът започва да излъчва тези червени кръвни телца, а вие си слушате новините в девет часа и чувате нещо ужасно по тях. Това създава още един спешен случай. После внезапно оставяте храненето и хуквате. Създава се трети спешен случай. Горкичкият далак напълно полудява. Не знае кога и какви кръвни телца да произвежда. Не знае какво да прави с вас, защото внезапно започвате да правите три-четри неща наведнъж – закусвате, качвайки се в колата, говорейки с някого; и някой подвиква „Качвай се, качвай се!”. И всичко това тече едновременно. Горкичкият далак не знае накъде да се движи, полудява. И тогава някак си идва атаката. Появява се ракът на кръвта. Ракът на кръвта е резултат от бързането. Така че човек трябва много да внимава далакът му да е наред. Предупреждавам ви като майка. Познавам тези проблеми. Ние сме лекували рак на кръвта и е ужасна болест, но ако надделее, за една седмица с човека е свършено, казват. Излекували сме много хора с рак на кръвта, които бяха обявени за „пътници” след осмия ден. Даже имаха сертификати – след осмия ден и след месец получавате сертификат от болницата, че ще умрете.

Но в Сахаджа Йога човек може да се опита да ги излекува. Бяха излекувани хора, но когато отидоха на лекар, докторите казаха: „О, знаем, че е много забележително, но не можем да повярваме, че е чрез Сахаджа Йога”. Даже ако излекуваният е лекар, другите казват: „Този лекар е полудял. Как може да говори подобни неща?” да са му издали сертификат, че ще умре след осем дни, а след две години и нещо той все още е здрав. Казват, че сигурно има нещо друго, не искат да го приемат, защото това е предизвикателство към тяхното знание. Но Аз не съм тук, за да им отнемам професията. Те могат да имат много пациенти. Аз не съм тук да лекувам хората. Просто търсачите, които идват при Мен за Реализация, са благословени от Божията милост и получават много добро здраве. Биват излекувани, защото са търсачи. Те са Божии люде, трябва да станат пророци. И когато станат пророци в тази епоха, трябва да превърнат и другите по същия начин и да направят и тях пророци.

Това е казано от Уилям Блейк преди около сто години. Той е описал всички тези неща в книгата си „Милтън”. Ще се изненадате – стигнал е до такива граници на пророчество, беше такъв прорицател, че даже е описал къде ще живея на Съри Хилс. Първият маяк ще бъде запален на Съри Хилс, а също е казал къде ще бъде първият ни aшрам – в руините; понеже нямахме пари, купих полуразрушено място сред развалините, а основите ще бъдат положени на Ламбет Уей , и така и стана. Нашият ашрам стигна до Ламбет Роуд и тук е… той ще се превърне в Йерусалим. Само си представете, преди сто годин човек е могъл да го види. Той беше такъв пророк. Всичко е написал, но човешките същества не са чувствителни към това. Аз ходих да гледам негова изложба – той е велик художник. Изненадах се, че хората виждаха само как е показвал голи женски тела в ада. Представяте ли си?! Това ли ходите да гледате?! Имам предвид, че това е все едно да отидете на изложение за цветя, а да се хващате за всичко мръсно и кално. Това ли е начинът да гледате на красивите неща? Гледайте за красивото и мислете за красивото, и тогава сте красивото. Защо да желаете онези грозни неща от живота? Защо да не пожелаете нещо, което е толкова красиво и което е вашият Дух?

Това е вторият център, за който ви казах. Другият е този, който поставя граници, като тези граници са нашата религия, в смисъл на поддръжка. Не религията, по начина, по който вие я разбирате. Тъй като всички религии са просто като цветя на едно живо дърво. Це са били откъснати от хората, които казват: „Това е мое. Онова е мое. Това си е мое!” И са превърнали тези цветя в нещо много грозно, а подобни цветя са увяхвали.

Цялото внимание би трябвало да е да станете Духа. Ако не е така, то останалото не е Божие дело. Божието дело е просто да се събуди вашата Кундалини. Това е жива работа, понеже Той е живият Бог. Той трябва да върши живата работа. Неговата работа е да трансформира малко цвете в плод, което вие не можете да направите. По същия начин вие не можете да накарате Кундалини да пулсира, а тя ще пулсира, когато дойдете в Сахаджа Йога. Със собствените си очи ще я видите да пулсира над главата при издигането си и ще видите как се осъществява вашето кръщение.

Писано е от толкова много хора, като Каллидаса например. Имахме един велик поет – Калидаса, който е описал Сахаджа Йога преди около триста-четиристотин години. И Ади Шанкарачарйа, който много ясно каза всички тези неща, които и Аз ви казвам. Но това беше познание ограничено до малък кръг хора. Даже Кришна говори само на един, на Арджуна. Христос говори пред няколко тълпи, но те Го разпънаха, защото не можаха да разберат какво им говори Той. Какво толкова каза, че Го разпънаха? Не Го разпознаха. Колко хора разпознаха Мойсей? Колцина разпознаха Авраам? Те никога не бяха разпознати, никога не бяха разбрани от хората – в това беше проблемът и това трябва да бъде разбрано.

Дойде времето за разпознаване, за разбиране. Разпознайте себе си като Духа – вие не сте това тяло, не сте този ум, не сте това его, не сте това, а вие сте Духът. И не сте т. нар. гурута. Онзи, койкто не ви даде духовна Реализация, не е гуру, той не е гуру. Трябва да разберете. Трябва да разберете, че това е работата на истинския Гуру – Първоучителят, който ви казва, че трябва да сте центрирани, казва ви всичко, което трябва да бъде сторено в името на религията; в името на религията те казваха едно и същон нещо. Сега Аз не говоря подобни неща, защото знам ка да се справя със ситуацията.

В Лондон имаше един лекар-алкохолик, който дойде при Мен. Получи сваята Реализация и на следващия ден се отказа от пиенето. Не искаше да пие, а казваше: „Сега се радвам на себе си. Не се притеснявам, не искам даже да си спомням.”. Но после, след два-три месеца, отиде в Германия. Каза, че понеже харесвал някакво вино, решил да го пробва пак. Така че отишъл и си пийнал. Но когато го вкусил, му се заповдигало, абсолютно, от миризмата.

Не Ми се налага да ви казвам да не крадете, да не приказвате мръсотии, да не правите това или онова. Моята дъщеря има дъщеря – имам правнучка, която е реализирана душа. И двете внучки са реазириани души и една от тях дойде и попита: „Бабо, трябва ли да четеш тези глупости, наречени етика и морал?” Казах: Не, защо?” – Тя отвърна: „Не е ли глупаво? Там ни казват да не лъжем, да не крадем. Тоест, защо ни е да лъжем, защо им е да ни казват всички тези неща? Не ми харесва така”. А по-малката рече: „О, тези хора са глупави. Как може да говорят така? Защо да правим подобни неща?” Тук няма изкушения. Не трябва да ви продаваме такъв тип изкушения – вие сте пробудени. Вашата дхарма е налице, вашата поддръжка е пробудена.

Ние сме човешки същества и ако трябва да минем по мръсна алея, то не можем. Ужасяваме се запушваме си носа,усещаме миризмата на мръсно и тиня. Но да речем един кон ще премине по алеята, няма да го е грижа, няма да се притесни. По същия начин вниманието ви се просветлява и тогава онава, което е грях, не ви харесва. Просто не го харесвате. Всичко, което ви отвежда далече от Духа, не го харесвате, понеже губите вибрациите си. Изгубвате си вибрациите.

Другият център също е много важен. Той е за нашето благосъстояние и се нарича Набхи чакра. За него ще ви разкажа следващия път, понеже вече говорих доста подробно. Още повече, че днес искам също да получа въпроси от вас, не като миналия път – само един и същи човек да задава въпроси. Един човек ще задава само по един въпрос, и то смислен. Понеже сте търсачи, не губете вашето време и времето на другите. Нали?

Много ви благодаря.