Пуджа на Шри Гаури-Ганеша

Sydney (Australia)

Feedback
Share

Пуджа на Шри Гаури-Ганеша

Сидни, Австралия – 4 април 1981 г.

На днешния ден се е случило нещо уникално и Сахаджа йогите от Австралия имат особен късмет. Този ден никога преди в историята на Сахаджа Йога не е бил празнуван. Днес е Нова година за Сахаджа йогите, защото това е денят на Нова година в календара на Шаливаханите. Както знаете, Моята династия е Шаливахана (вахана, букв. „превоз“ – б.пр.), а се нарича така, защото те са носели шаловете на Богинята, така им казват- както вие също много пъти носите Моите шалове – и ги наричат Шаливахана.

Така че тази Нова година е първият ден от пришествието на Богинята, като то има девет дни. А в други епохи – има Сатйа юга, после е Двапара, Трита, Кали; четири юги – така че в две от югите Богинята е инкарнирала, веднъж преди Сатйа Юга и веднъж след нея. Така че днес е денят за отбелязване на абсолютно първия ден, когато Тя инкарнира на Земята. Това е също денят на Гаури, защото Девицата е първата форма на Богинята. А Тя създаде Ганеша също във вторник, започвайки така седмицата. Кой ден е днес? Днес кой ден сме? Днес? [йогини отговаря, че е четвърти април, събота]. Събота.

[към една йогини] Край с това. Не стой права, ясно? Докато говоря не бива да Ме фотографирате. Това е много погрешна идея, защото Ми пречи. Още повече, че по време на речта, докато говоря, а вие се опитвате да Ме снимате, съм виждала, че понякога снимките излизат много странни. Най-добре правете снимки когато не говоря, разберете, защото през цялото време се чува щракане, всеки се разсейва и вниманието не се фиксира. Много е важно това, което говоря; ясно? Сега не фотографирайте, моля. Обърнете внимание на това, което казвам. [хинди]

  Така че вторник е денят, в който Ганеша е установен, а после Богинята започва да работи. Първият ден, в който Тя започна да работи, е сряда. Тя започна да действа в сряда. Днес, поради обстоятелствата, е събота, но Аз ви говоря за изначалните времена. Тъй като сряда е денят на Свадхистхана, той е денят, в който Тя започна да изработва цялото. Така че най-напред вторник е първият ден за Сахаджа Йога, сряда е вторият ден. 

И ще се изненадате, че планетите са същите, защото вторник е денят на Марс, който е управляван от Шри Ганеша. Сряда е денят на Меркурий, а Меркурий е Свадхистхана. Третият ден, да, е денят на Юпитер, както му казвате вие, а ние го наричаме „гуру“. Юпитер (четвъртък – б. пр.) е денят на гуруто, на учителя. Петък е денят на Богинята. Вижте също чакрите – чакрата на Богинята, на Майката Земя, Майката на Вселената, Венера. Но на санскрит и хинди имената на дните са съвсем същите, отговарят на планетите, така че… После, събота е денят на Шри Кришна – Шани е Сатурн. Следва неделя, която е денят на Христос, Слънцето. Понеделник е денят на Садашива – на Реализацията, на интеграцията. Това са седемте дни, през които Бог създаде цялата вселена. Ето това ви казах вчера – че по този ограничен начин не можете да разберете християнството. Ще си мислите, че това е лудост, а то не е. Само когато прочетете други неща, други свещени писания, само тогава ще разберете какво е казал Христос.

Така че днес е денят, първият ден, когато е създаден Ганеша; в смисъл, че въпреки че днес не е вторник, но според фазите на луната днес е денят, понеже е първият ден от новолунието на този месец. На марати на този месец му казваме чаитра. И това е времето, когато Гаури е Чаитра. Така че установяването на Гаури се случва в течение на тези девет дни. Но Ганеша трябва да бъде установен преди всичко друго. Въпреки че първо трябва да се появи Гаури, можете да схванете. Гаури трябва да дойде първо, за да установи Ганеша. Но Ганеша винаги е поставян даже преди Гаури. Преди пуджата, боготворенето на Ганеша не започва нищо, защото Той е този, който премахва всички пречки, всички негативности, всички препятствия, които ще се появят, цялото внимание, което е наоколо. Та ето защо ние почитаме първо Ганеша – просто за да Го помолим да ни защитава.

Но първо трябва да се появи Гаури и ето как Гаури е почитана през тези девет дни. Тя дойде на тази земя, за да се бие с дяволите и демоните, с негативността, за да пресекат хората Бхавасагара, Воид, майата, илюзията. Когато хората се молеха, когато правеха нещо, те пречеха на злото и тогава ракшасите тормозеше бхактите, поклонниците на Богинята. 

В онези дни ракшасите бяха отделно и светците бяха отделно, нямаше такова смесване, както е днес. Откриваме, че в светците (днес – б. пр.) има негативности. Това никога го е нямало преди. Това е Кали юга. Сега има такова объркване, че няма абсолютни светци или абсолютни ракшаси. Тези ракшаси идват и се вмъкват в главите ви. Те са вътре във вас, така че негативността съществува, вие не сте абсолютни светци. И това е големият проблем в Сахаджа Йога: дори когато Ме боготворите, опитайте се да бъдете повече на страната на светците, отколкото на негативността. Опитайте се да бъдете повече на святата страна. Понеже вие сте светци, без съмнение, то онези ужасни неща по един или друг начин са влезли в главите ви и са седнали върху вашето суперего и его – онези ужасни неща, които трябва наистина да решите днес да ги изхвърлите. Защото вие наистина сте светци, а онези са лоши петна – каланка – и са нещо вътре във вас, което наистина ви разваля. Така че се опитайте да го изхвърлите, опитайте се да станете позитивни, да бъдете едно с пуджата.  

Второто нещо е значимостта на този ден; Аз никога не съм празнувала този първи ден някъде другаде, досега. Това трябваше да стане в Австралия. Право на Австралия е да има този ден тук, да го празнува. Имали сме други пуджи, имали сме други Наваратри и с тях сме празнували първия, втория, третия, до деветия ден. Но никога никъде не сме отбелязвали тази Наваратри на Шаливаханите, като такава. Въпреки че в Лондон сме имали нещо малко, подобно на това, на седми април, когато Аз говорих да това; но всъщност на този ден преди не сме имали пуджа. Така че е много похвално, че трябваше да се случи тук. Аз съм много щастлива, защото именно тук Гаури установи Шри Ганеша. 

Така че днес трябва да почитаме две неща: едното е Ганеша, защото Ганеша може да запази вашия статус, вашата висота в Реализацията ви. Той ви защитава, когато получавате Реализацията си, когато се издигате. Та че Той предпазва и защитава и се грижи за нас. И ви дава мъдрост, за да се извисявате по такъв начин, че да не се отклонявате наляво и надясно; да имате цялото достойнство и да сте напълно интегрирани със сърцето си, с Шива Татва, с вашата Реализация и да го правите искрено със сърцето си. Ето защо почитаме Шри Ганеша. 

Но всъщност днес пуджата е на Гаури, тоест на Кундалини. Така че най-напред ще направим на Шри Ганеша и после ще боготворим Гаури, която е Кундалини. За щастие получих едно сари. Наистина е забележително, защото това е цветът на Австралия – зеленото е цветът на Гаури. Гаури носи зелено сари и то също е символ само на Гаури. Това е символът на Гаури и той е вътре в Ганеша, а най-изненадващото е, че Аз получих сари в точно този цвят. А това е повече в обратните цветове – повече от цвета на Ганеша и по-малко от цвета на Гаури. Това е много традиционна комбинация в индийската цветова палитра, понеже червеното е цветът на Ганеша. Във вас хора той е много червен и може да стане по-тъмночервен, може да стане съвсем черен, може да се сведе съвсем до никакъв. Но в Мен е като цвета на тази глина, защото е абсолютно послушен, абсолютно едно с Мен, така че това е цветът на глината. А Гаури е Майката Земя. Това е мястото, където съществува Гаури – в Майката Земя – и ето защо цветът е зелен, понеже Майката Земя винаги е покрита със зелено; поне Тя е покрита. А цветът на Ганеша е този на глината, защото Той е създаден от Майката Земя, елементът е Майката Земя. Надявам се, че успях да ви обясня символичната връзка. 

Знаете ли историята как Ганеша е създаден от Гаури? Сега ще ви я кажа и след това можем да започнем. Много е интересна и ето защо казах, че ще изкъпя тук. Разказва се, че… [йогини се извинява и прекъсва Майка, казвайки, че долу не се чува нищо; Тя отговаря, че ще ползва микрофон и ще говори по-високо, за да я чуват.]

Добре, това можете да го чуете. Та сега ще ви разкажа историята за раждането на Шри Ганеша. Много е интересна, много символична. Това е Христос, тоест омегата и алфата, а хората си говорят и не знаят какво приказват. Има една по-кратка форма на цялото това нещо. Те не знаят нищо за Ганеша, изобщо. Те взима една дума оттук-оттам и си говорят просто така.  

Той е първият създаден. Това е много символично – чистата сила на желанието да бъде едно с Духа е символизирана в Гаури. Първичната Гаури е тази сила, която се е отделила от Нейния Господар, можем да кажем. В предишните си животи Тя беше разделена и се роди отново като Парвати. А Тя иска да бъде едно с Шива, който е Духът. Така че бракът се осъществи, в смисъл че сега Тя може да Го срещне. Разпалването на брака трябва да започне. Но Тя все още не е омъжена, в смисъл че все още е Девица, но иначе е омъжена; това значи, че Тя е готова да се издигне. Преди това Тя иска да се изкъпе, защото трябва да се срещне със своя Господар. Така че Тя трябва да се изкъпе – къпането на булката. Тя е девица, абсолютно девствена и отива да се къпе. 

И Тя се страхува да не би някой да влезе, докато се къпе. Погледнете деликатността на цялата ситуация – това желание, което е предназначено просто за Духа, не иска да бъде показвано пред нищо друго, пред никаква негативност, която може да влезе, пред нищо подобно. Така че Тя затваря вратата, но все още се страхува да не би да влезе някой от задната страна. Така че Тя си слага тази ароматна пудра, която използваме в Индия – специално за булката тя е най-подходящата – и обтрива тялото Си с пудрата, а после открива, че по тялото Й остава много. Така че тя прави Ганеша от нея; сега си представете колко вибриран трябва да е. Тя си слага пудрата – направена е от камфор и всички онези прекрасни неща, които наистина са небесни – и това нещо е напълно вибрирано върху Нейното тяло. Тя прави Ганеша и Го слага в задната страна на банята и тогава хубавичко се изкъпва. В това време Шива изведнъж се връща и чука на врата. Но тя не Го чува. Тогава Той отива пред задната врата и там вижда Ганеша да си седи. И пита Шри Ганеша: „Ти кой си?“. А Ганеша отговаря: „Аз съм Синът на Гаури“. Шива не може да разбере – Тя е девица, а този тук казва: „Аз съм Синът на Гаури“. Вижте непорочното зачатие, опитайте се да разберете. А Шива пита: „Как може Тя да има дете? Тя е Девата“. И си мисли, че Ганеша ще очерни Неговата съпруга, която е Девица. Така че Шива прерязва гърлото на Ганеша в гнева си и влиза в банята. А Гаури е готова да Го приеме. И Тя поглежда и вижда, че детето Й е мъртво. Шива Я пита: „Какво е това?“ А Тя отговаря: „Това е Моето дете, което създадох от Моята мала. – как му казвате на това, което излиза по кожата ви. – Аз Го създадох и Го поставих там. Как се осмеляваш да Го убиеш? Сега какво ще правим?“ И продължи: „Добре, това, което трябва да направиш, е да отидеш и да намериш главата на което и да е животно и ще я поставим върху това тяло и Той отново ще бъде Мой син“.

Вижте, всичко беше предварително подготвено, защото това дете не трябваше да се развива с човешко его и суперего. То трябваше да е въплъщението на детското, въплъщението на детската невинност, защото Той е въплъщението на невинността. Така че трябваше да се намери главата на животно. А най-мъдрото животно на Земята е слонът, а слонът беше спасен в еволюцията като по истинско чудо, но това е друго описание, които ще ви дам по-късно. Та слоницата, майката-слоница лежеше с гръб към малкото си. Ето защо в Индия жените никога не спят с гръб към децата си, никога. Детето трябва да бъде отпред, пудхе, отпред; то никога не бива да е зад гърба на майката, никога. Майката ще стане и ще отиде от другата страна, ще се мести, но никога не би сложила детето зад гърба си. Та главата на слончето беше отрязана и Той я донесе и сложи за Шри Ганеша. И ето как беше създаден Шри Ганеша.  

А знаете, че слонът е превозът на Махалакшми. Та тялото е от Махакали, но главата беше дадена от Махалакшми, еволюционната сила. Ганеша вътре в нас обитава в Муладхара чакра. Някои хора, които пробват всякакви номера, за да открият Бог, може да са виждали хобота на Шри Ганеша и да са си помислили, че това е Кундалини – понеже като Майка Аз им давам  няколко белега за това – и ето как те започнаха всички тези извращения и грешки относно Ганеша.  

Но Той е въплъщение на невинността и по-късно трябва да прочетете в „Деви Бхагават“ как Той инкарнира на Земята като Христос и как ще дойде на Земята със Своите единадесет разрушителни сили като Калки. Много е трудно за хиндуистите да приемат, че подобна динамична личност като Ганеша би могла да стане като Христос, който беше разпънат. И е невъзможно – поне хиндуистите има много по-широки познания и по-голям разум – но за ревностните християни е невъзможно да разберат как Христос би могъл да е малко слонче. Това е отвъд техните разбирания, понеже за тях Христос ви трябвало да е човек, който няма сила да убие никого. А се казва, че Той ще дойде да убива хора; не зная как се оправят с тези неща. Те се вкопчват в едно нещо – че Той е омегата и алфата, и край. Кой им е дал това право, един бог знае. Но както и да е. Те не виждат другите неща – че Той има Майка и е говорил за Светия Дух. И го каза толкова добре: „Аз ще ви изпратя Светия Дух. – и също, – На онези, които съгрешат срещу Мен или Ме обидят, ще им бъде простено. Но нищо срещу Светия Дух няма да им бъде простено.“ Много ясно казано. Защо Той каза това? Той е алфата и омегата, но защо каза така? Разбира се, Той е създаден първи, а на това ниво, на нивото на Калки, в края пак е Той, без съмнение. Но това не значи, че понеже сте християни, имате специални права, изобщо не е така. Напротив, бих казала, че много хиндуисти имат много повече права върху Ганеша от вас, защото вие сте развалили невинността си. Те не са развалили тяхната невинност.  

Може и да се наричате християни, християни, които се борят за Христос, но вие не сте, защото основата на Христос е невинността, която вие разрушихте. Така че онези – Сахаджа йогите също – които се отъждествяват с Христос, трябва да знаят, че това отъждествяване всъщност е обусловеност; фактически не сте. Ако беше така, трябваше да станете невинни. Вие трябва ва възстановите невинността си. Тогава наистина сте християни и тогава наистина сте такива. 

И бих казала, че хората в Индия, поне до момента, за щастие не сме напреднали като вас. Ние никога не падаме в капана на напредъка, за щастие. Ние сме прекалено мудни хора, като слонове, които не биха могли да си паднат по нещо. Индия е като един огромен слон – каквото и да се появи, той просто го отхвърля насам или натам, без да приема нищо. Нас никога не ни е било грижа за Фройд, за нас той е някакъв легендарен човек, който си живее в рая на глупците – никога не сме го приемали. Нищо не може да проникне в тази слонска глава. Вижте, тя просто отвява всички неща, които се приближават, така че нищо не влиза в главите на индийците. Те никога не са разваляли невинността си, просто защото са твърде ларж и много летаргични към новите идеи. И ето как, въпреки всичко, не са сменили вярата си християни; някои от тях никога не са чували за Христос. Запазили са невинността си и искреността на сърцето си много повече, защото не са прекъснали връзката си. Когато (принципът на – б. пр.) Ганеша е разрушен, тогава губите връзката. Сърцето ви работи в една посока, мозъкът ви работи в друга. Така че все още не са успели да постигнат този вид разединение. И каквото и да се опитват да правят, вътрешно знаят какво е грешно. Имам предвид, че някои хора се опитват да крадат, но знаят, че е грешно. По същия начин знаят и за другото. 

За себе си трябва да знаете, че трябва да постигнете положението си на невинни хора. Но вашата Майка е много благосклонна, Тя е много могъща, Тя е много любяща и Тя ви е създала съвсем по подобие на Ганеша. Вие имате всичките сили, които Ганеша има. Най-голямата сила, която има Ганеша, е, че вие можете да се приближите толкова много до Мен. Никои други богове не могат да дойдат толкова близо до Мен, както вие. Кундалини не може да бъде издигната от никакви други богове, от никакви инкарнации, а от Шри Ганеша. Той трябва да съобщи на Кундалини, иначе тя няма да се издигне. И вие сте тези, които имате силата да издигате Кундалини по пръстите си. Колко много сили съм ви дала? Просто си нямате представа. Аз ви създадох по подобие на Шри Ганеша, така че трябва да възстановите тази невинност вътре във вас. Това също беше установено. Върнете си обратно вашата невинност.

А второто нещо относно Шри Ганеша, което е толкова важно и което трябва да се научи, е, че Той не знае никакъв друг бог освен своята Майка. За Него не съществува нищо друго освен Майка му. Той е толкова отдаден.

Има една история за това как веднъж Парвати – Неговата Майка – каза: „Ще ви дам голяма награда, но трябва да направите състезание между вас, двамата братя.“ Вторият брат е Картикейа, който се появи на Земята, само за да разруши Наракасура. Тоест, всичките разрушителни сили бяха съчетани, за да създадат Картикейа. И Парвати каза: „Който от вас пръв обиколи Земята, ще му дам награда“. А превозът на Картикейа е паунът – толкова бърз. Та Той се качи на пауна си и полетя като аероплан. А превозът на Ганеша е просто едно мишле. Какво трябваше да направи Ганеша? Приложи мъдростта си. Каза си: „Кой е по-велик от моята Майка? Тя е създала всички богове. Тя е Махакали, Та е Ади Шакти. Тя е сътворила всичките богове, Тя е сътворила всичките вселени, Тя е Тази, която прави всичко. Кой може да е по-велик от Нея? Тя е най-великата от всички.“ И Той просто обиколи три пъти около Нея и получи наградата. А Картикейа все още летеше из въздуха, и даже пребори Шива. Той пребори всички. Много интересна история е за това как се случи всичко, показвайки пълното отдаване. А за Сахаджа йогите е важно да разберат това пълно отдаване, посвещение и също искреното чувството от сърцето. 

Ще помоля Раулбай някой път да ви поговори за протокола – важно е, въпреки че Аз съм толкова близо до вас. Даже Христос не би казал нещо подобно. Понякога се удивлявам на начина, по който Ми говорите. Удивлявам се на някои неща. Как можете да Ми кажете тези неща, знаейки коя съм Аз? Но вие забравяте. Така че е важно да разберете, че те са велики, защото знаят величието на Майка си. По същия начин вие трябва да изучите определен протокол, на който ще ви научи Раулбай, така че да не правите никакви грешки, говорейки неподходящи неща. Това идва от лоша Вишудхи, несъмнено, но ако съзнателно го изработите, ще направите добро на себе си. Защото знаете, че нищо против Светия Дух няма да бъде толерирано – нищо. Можете ли да повярвате? Колко силни думи са тези! Само си помислете – „нищо против Светия Дух“. 

Та Сахаджа йогите трябва да разберат протокола – не говорете срещу Светия Дух. А протоколът тук, който трябва да се разбере, е колко далече да стигнете, колко да разбирате и това е много, много, абсолютно елементарно за Сахаджа Йога.

И днес за нас е голям ден, в който Майката на Шри Ганеша е установена, инкарнила е. Днес е денят, в който Тя се изкъпа ритуално и ето защо Аз казах, че ще дойда и ще се изкъпя тук. 

Относно времето и графиците би трябвало да се знае, че Майка знае най-добре и всичко се получава при подходящото време. Понеже знаете, че тук сте по-напред с времето и всички графици работят по този начин. Така че всичко трябва да работи по този начин – всъщност времето е според луната, затова не трябва да се притеснявате колко е часът, кога ще стане това или онова. Часовниците и всичко останало в Сахаджа Йога работят по Моето усмотрение. Така че трябва да се отпуснете и да се наслаждавате на пуджата. Мисля, че днес ще получите много вибрации. Просто им се радвайте, наслаждавайте им се. И ако егото ви се появи, просто му кажете да млъкне. Това е всичко. Ясно? Сега…

Така че първо ще имаме пуджа на Ганеша, която ще прави Моди, и той ще обяснява какво да се прави. Ще видите как на Ганеша му доставят удоволствие малки неща. Кой ще дойде за… децата да дойдат ли за пуджа? Нека всички деца дойдат за пуджата.