Силата на Кундалини

Chelsham Road Ashram, London (England)

1981-05-17 The Power of Kundalini, Chelsham Road Ashram, London, UK, 40' Download subtitles: EN,IT,NL,PL,PT,RU,TR (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Силата на Кундалини

Челшъм Роуд, Англия – 17 май 1981 г.

Днес ще ви разкажа за Кундалини и за това как Кундалини е чистата сила на желанието в нас, как тя се проявява, как се събужда, за да ни даде нашата Себереализация. Това ще рече, че желанието е удовлетворено само тогава, когато получите Себереализация. В противен случай това желание не е проявено. То е само спящо.

Това е една жива сила, защото тя е създала всичко в нас. Но до момента, в който не получите Реализация, до момента, в който не станете едно с вашия Дух, това не е изпълнено, не е проявена силата, която ви кара да тичате, да тичате след мисълта, че още не сте я осъществили, че не сте намерили вашето предназначение. И тя ще бъде там през цялото време. Тази сила е спяща и ви оставя впечатление за празнота. Следователно трябва да направим така, че тази сила да се прояви.

Когато тази сила се проявява, притежава някои качества.

Нейното първо качество е да върви срещу силата на гравитацията. Това ще рече, че едно нещо се издига и след това не пада. Човек трябва да се старае неговата природа да бъде такава, че да се стреми към нещо. Ако човек не се стреми към нищо, Кундалини не се издига. Например храната – когато слиза в стомаха, упражнява налягане върху стените на червата, предизвиквайки движенето надолу. По този начин когато Кундалини започва да се издига и да оказва натиск върху стените на чакрите, тя създава усещането, че енергията се издига все по-високо и по-високо, като че ли чакрите помагат на енергията да отскача към върха. Всички тежки неща падат, всички. Но Кундалини се издига по-високо, все по-високо и по-високо.

Защото тя е като огъня: огънят никога не гори надолу, той гори винаги нагоре. Тя също прилича на огъня. Има в себе си способността на огъня. Той има способността да пречиства и да гори, да изгаря всичко, което може да бъде изгорено. Той пречиства нещата, които не може да изгори, и изгаря нещата, които се възпламеняват. Така че чрез своето подобно на огъня качество, Кундалини унищожава всичко непотребно. По същия начин вкъщи събираме всички непотребни вещи, правим една купчина в градината и ги изгаряме. И край, няма ги вече. По същия начин, когато Кундалини се издига, тя унищожава, изгаря всичко, което е непотребно, всички наши ненужни желания, ненужните ни идеи, всякаква привързаност, впечатления, его и всичко онова, което стои между вас и вашата истинска същност. Всичко това бива разрушено. И всички тези неща могат да бъдат унищожени, защото те не са вечни по своята собствена природа, а са временни. Кундалини разрушава всичко, което е временно. И по такъв начин осветлява Духа.

Защото Духът не може да бъде изгорен с нищо.

И изгаряне чрез огъня е толкова хубаво, защото разрушава всичко, което е застояло, което е замърсено, което е болно и в същото време този огън охлажда системата. И е много интересно да се види как тази сила на огъня се превръща в хладен полъх. Например от научна гледна точка виждаме, че електричеството може да произвежда топъл или студен въздух и може да се премине от единия вид към другия. Няма крайно състояние, тоест винаги може да се преминава от едното в другото. Да предположим, че едно нещо притежава магнитна сила. Можем да я трансформираме в електричество, а електричеството може да бъде превърнато в магнитна сила. Кундалини е от такъв вид, че когато разрушава, когато гори, тя произвежда топлина. Когато чувствате топлина, това именно е пречистващата сила на Кундалини. Но след като веднъж е станала хладна, охладила се е, тогава тя е необратима, защото тя е един жив процес.

Един жив процес никога не е обратим. Всички мъртви процеси са обратими. Но сега вие сте възрастни и не може да станете отново бебета. Може да се опитате, но няма да успеете. Може да използвате всякакви средства, но няма да успеете да станете отново бебе. Сега вие сте възрастни и сте модерни. Свръхразвити сте. Не можете да станете отново примитивни. Може и да се опитвате, но няма да успеете. Може да пробвате всичко, което пожелаете – това ще бъдат само изкуствени опити. Може да опитате да се облечете по начин, по който да си кажете: “О, сега станах съвсем обикновен, съвсем примитивен. Освободих се от всички мои модерни идеи.” и т.н. Всичко това няма значение. Това са само приказки. Състоянието, в което се намирате, е лечимо, но то не е обратимо, защото е жив процес.

Следователно, Кундалини в нас ускорява живия процес на еволюцията. И нейната сила е да пречиства, както огънят пречиства. Тя не ни чисти като водата. Удивително е, но тя не ни чисти като водата. Какво прави водата? Водата не разрушава, тя разтваря. Тя поглъща в себе си някои нечистотии. Например, ако поставим оцветител във водата, тя ще придобие неговия цвят. Кундалини не се оцветява – тя гори, тя разрушава. Разбирате какво искам да кажа? Следователно ако във вас има нещо, което не е наред, тя ще го разруши чрез огъня. Няма да го погълне. Тя самата е чиста. Не може да погълне неща, които ще я замърсят. Тя не може да бъде замърсена.

Например ако поставим злато или сребро в огъня, те се пречистват и достигат чистата форма на златото и среброто. Но ако се постави злато или сребро във водата, няма да се получи нищо. Най-много може да се измият отвън, но отвътре, в цялата си субстанция – не може. Следователно, в някои случаи може да се пречисти външната страна, а с Кундалини се пречистваме отвътре и отвън.

Лицето става хубаво и грейнало, а ние имаме едно ново, искрящо и грейнало лице. Тенът ни не е нито съвсем бледен, с хлътнали бузи, нито пламтящ и червен, нито бледен и грозен, а става сияещ. Излъчване – ето какво ни дава Кундалини.

Сега за звука на Кундалини. Вече ви казах на една от Моите лекции как Кундалини създава звуци. Например на нивото на Вишудхи тя създава звука на всички гласни в санскрит. В английския език те са малко на брой, а в санскрит са 16. (Шри Матаджи ги произнася за пример – б.пр.). Тя създава звуци във всяка една от чакрите. Първо, тя е Паравахни, което не се чува. Когато се издига, преминавайки през Муладхар – мястото, където живее – няма звук. Когато достигне стомаха, тогава започва Паравахни. Когато достигне до Набхи, тогава тя става Вахни, тоест информация, кодирана информация. Това е най-близкото тълкуване, което може да се даде – кодирана информация.

След това тя стига до Сърцето, където може да се чуе туп-туп, туп-туп… точно като сърцето. Това ще рече, че може да се чуе със стетоскоп. И когато достигне до Вишудхи, тогава тя става свидетел, Пасшанти, този, който вижда. Вече сте го почувствали. Когато нещо ви притиска на нивото на очите, това пречи на Вишудхи. Следователно Пасшанти е този, който вижда.

И още, този звук – звукът, с който говорим – когато стигне нивото на гърлото, става Вайкари, който говори. Това е преди дори самата Кундалини да бъде там – Вахни, кодираната информация, езикът. Информацията, отначало кодирана, се декодира на това място – тя проговаря. След Реализацията Кундалини осветява Вахни, както осветява и всичко останало. И благодарение на тази светлина вашите мантри стават просветлени. Преди Реализацията всички мантри, които казвате, нямат никакво значение. Те са обикновени Вахни, както всяка друга дума. След Реализацията мантрата е Джагрут, т.е. пробудена. Мантрата, която е Джагрут, не може да бъде създадена от друга мантра или от Вишудхи, която не е издигната, просветлена. По същия начин, ако имате едно глинен съд, пълно с масло, дори и да имате много масло, няма да имате светлина дотогава, докато той не бъде запален. По същия начин мантрата не е нищо освен една спяща дума, докато Кундалини не бъде издигната. Тя е обикновена Вахни, не може да ни даде светлина, не е просветлена. Точно затова всички тези мантри нямат никакво значение преди Реализацията.

Всичко, което един човек чийто Дух е издигнат и чийто Вахни е издигнат казва, става истина. Всичко, което желае, се осъществява. И преди той да проговори, самото желание – желанието в нас, което е Паравахни, което е кодирана информация, кодирана информация на нашето желание – Паравахни става осветен. Ето по този начин се постигат резултати. Изведнъж постигате нещо и си казвате: “О, изтеглих печеливш номер!”. И си мислите: “Майка го направи”. Ето така действат нещата.

Цялата система на Кундалини функционира така. Следователно чистата Кундалини създава чистотата в нас. Без чистотата ние не можем да видим нищо. Например ако Моите ръце са мръсни, не мога да видя линиите на ръцете. Ако нещо е замърсено, изцапано, не може да се види неговата истинска красота. Не може да се види реалността ако тя не е била пречистена. Но дори ако е повърхностно пречистена или изкуствено разкрасена, вие ще можете да кажете: “Това е изкуствено разкрасено и не мога да видя красотата в него, защото е било пречистено отвън.” Докато Кундалини изгаря всичко, което е нечисто. Тя го превръща в пепел. И това, което остава, е чистото злато на Духа в нас.

Ето защо когато някой се опита да издигне Кундалини с фалшиви методи, тя показва своя характер. В действителност тя никога не се ядосва. Такава една личност не би могла да съществува, не е възможно. Шри Ганеша е божеството на Кундалини. Той е този, който се ядосва. Той е и този, който създава проблема с топлината, защото тя е огънят, а Той – божеството. Така че в случай на фалшиви манипулации спрямо Кундалини или на поведение, насочено против Бог, огънят действа по такъв начин, че се отделя огромно количество топлина, двете симпатикови системи се пренагряват и това може да предизвика мехури по кожата или други физически проблеми. Буквално физически.

Издигането, изкачването на Кундалини е нейната собствена природа. Когато тя достигне до Сахасрара, достига една много важна точка, защото ако Кундалини не отвори Сахасрара, Божията милост не може да потече във вътрешността. Следователно Божията милост трябва да тече в нас, трябва да тече по нашите две нади – Ида и Пингала. По този начин се чувствате релаксирани.

Много е важно навреме да предпазим нашето същество, преди да постигнем Реализация, да го предпазим както трябва. Но в действителност ние не го предпазваме. Ние правим грешки. Кундалини не е прошка. Тя не прощава. Тя не може да ни прости, защото това съвсем не е в нейната природа. Тя е огън, не може да прощава. Само Духът може да прости, само Атма може да прощава. Кундалини е тази, която сочи вашите проблеми, тя ви пречиства. Тя трябва да ви пречисти. Ако започне да ви прощава, нечистотиите ще си останат там. Понякога казваме: “О, такова нещо не може да се изчисти. Да го оставим в ъгъла…” А какво да направим? Но Кундалини не е такава. Ако нещо не е чисто, тя го изгаря.

Ракът е причинен от пренебрегването на Кундалини. Докато Кундалини не е издигната, човек не може да се излекува от рак. Хората, които се опитват да получат вибрации и да търсят истината, могат да бъдат на различна възраст, да са членове на семейството ви или да са много мили, или изобщо много внимателни… За да се излекува някой от рак, най-добре се получава при тези, които действително търсят истината, защото Кундалини трябва да бъде издигната. А тя не може да бъде издигната ако вие нямате желание за това. Ако нямате желание, ако просто се опитвате да получите вибрации, възможно е да стане така, че да бъдете излекувани, а също и Кундалини да се издигне, но това ще бъде едно пресилено действие. То няма да бъде естествено, защото Кундалини няма да има възможност за това. Може да се каже, че ако в тази стая запалим огън и в нея няма кислород, то огънят няма да гори дълго. В нас трябва да имаме кислорода на нашето желание. И ако желанието, атмосферата не съществува в нас, на Кундалини ще е необходимо много време за да се издигне.

И ако не сте реализирани, Кундалини не може да стои издигната там горе. Може тя да докосне Сахасрара, да се качи, да слезе, да се качи, да слезе… И поради това хората започват да се чувстват виновни: “Защо го направих? Не биваше да правя това или онова…” и т.н. След Реализацията чувството за вина е голям проблем. Дори преди Реализацията то вече е проблем! Защото чувството за вина е едно бягство – то е създаване на едно място, където могат да се натрупват негативни неща, всички тези негативни неща, които трябва да бъдат изгорени. Всички те се натрупват върху съответната страна и са оплетени, добре натрупани върху страната по такъв начин, че не се обръщат към Кундалини и не биват изгорени. По този начин енергията на даден човек продължава да стои в Лявата страна, между лява Набхи и лява Вишудхи. Позволете на Кундалини да изгори всичко това.

Поставете всичко това в огъня и когато го отдадете на огъня на Кундалини, то ще бъде разрушено напълно. Не трупайте в себе си никакво чувство за вина. И още по-малко след Реализацията. Преди това, разбира се, трябва да изясним няколко въпроса. Въпреки всичко е практично да се чувстваш виновен. По този начин се избягват всички проблеми, като: О, не биваше да правя това. Съжалявам”. На френски, на английски е много лесно, казвайки: “О, съжалявам. Излъгал съм се, не биваше да го правя. Извинявам се, съжалявам…”

Вие не казвате: “Добре, съжалявам. Извинявам се, да забравим за това.” Би трябвало да направите и това. Когато казвате на някого: “Съжалявам”, той ви отговаря: “О, забрави. Минало.” И другият човек във вас би трябвало да каже: “О, забрави. Това е минало.” В противен случай всичко се натрупва много хубаво в Лявата страна. Да се чувстваш виновен е един много практичен начин да се избегне истината. Можем да покажем, че сме много изплашени, много огорчени. И през цялото време всичко се натрупва във ляв Вишудхи. Как ще прогресирате?

Така не може да се прогресира – с идеята че сте виновни. Дори и да сте виновни, какво ще правите тогава? Ще отидете в затвора? Вървете! Скачайте! С два скока можете да сте там. Е?! Ако искате да усложнявате живота си, защо идвате в Сахаджа Йога? Ако искате да отидете в ада, може да стигнете там много бързо. Но това не е необходимо. Ако искате да бъдете спасени, приемете да бъдете спасени. А не трупайте проблемите в ляв Вишудхи. Това е прекалено. Време е да се изгори всичко това, да се изгорят всички стари неща.

Чувството за вина, всички идеи, които ни дърпат надолу, са като един тежък камък, който сме завързали около шията си, и после казваме: “Не мога да плувам”. Трябва вече да премахнем камъка. Как Шри Матаджи ще ви измъкне от там? Каквото и да се опитвам да правя, този огромен камък съществува и нарушава баланса. И огромният камък ви тегли надолу. Мисля, че това наистина е един голям проблем, защото Кундалини не знае какво да прави, за да дотигне до вашата лява Вишудхи и да изгори всички онези неща, които са натрупани там и които вие грижливо сте подредили в един тъмен ъгъл. “Ах, страхувам се… Ох, аз съм ужасен … Искрено съжалявам…” В Сахаджа Йога някои френски и английски изрази не са разрешени. Един от тях е: “Страхувам, че…”. Дори един политик, който е много доминиращ, би казал на хората: “О, аз се страхувам, че…”. От какво се страхува той? Цял свят се страхува от него. И какво толкова има да се страхувате? Следователно изразът “страхувам, че…” не е разрешен. Не бива дори да се казва “страхувам се, че…”. От какво се страхуваме? Както казах днес, възнаграждението за греха е страхът. Ако грехът е премахнат, страхът трябва да си отиде, нали? Това, което става, е, че светлината е там, а вие продължавате да се държите, като че ли сте натъмно. “ Не мога да видя, аз съм изплашен…” Ако светлината е налице, вижте сами за себе си.

Едно нещо трябва да знаете – че вашата Кундалини е издигната, че вашият Дух блести. Отворете сърцата си за тази истина. Приемете я, признайте я. Знайте, че сте Реализирана душа и че Кундалини ви е пречистила. И моля ви, не трупайте тази мръсотия върху Лявата страна. Защото ви е добре, удобно е да правите физиономии и да казвате: Ох, ужасно е. От мен излиза топлина…” Ето това е. Всичко рухва, разпада се… (В залата се чува звук от падащ предмет и Сахаджа йогите се смеят – б.пр.) Ако има топлина, тя ще бъде изхвърлена, няма защо да се правят истории от това. Ако някой чувства, че от него се излъчва топлина, той казва: “О, това е – ставам все по-зле и по-зле… Всичко върви зле. Един бог знае само какво можех да направя.” Истина е, това се случва много често. Виждам изведнъж хората да обръщат глави на другата страна, без да съм им казала каквото и да е. Ако ги попитам какво става, отговарят: “Ами, много е топло…” Нима по този начин посрещате вашата Майка?

Вие сте войници! Вие сте воини! Но онова, което виждам, са треперещи ръце! Къде ще сложа мечовете?

Моят опит с товара върху лява Вишудхи е много труден. Ушите ми са напълно заглъхнали заради този проблем. Дори отляво вече не чувам. Тогава поне имайте милост към Мен и нека да отпадне това смешно чувство за вина. Ако дори за една минута трябва да се чувствате виновни, гледайте навън, слушайте как пеят птиците, гледайте слънцето, гледайте природата – колко е красива с всички тези цветове, които са ви дадени – гледайте цялата тази красота около вас и във вас и намерете там радостта! И оставете този нещастен вид! Би трябвало поне да имате вид на Реализирани! Нещастното изражение няма никакво значение в Сахаджа Йога. Един Сахаджа йоги обикновено е добре изправен, ходи стабилно, говори с тежест.

Да се чувстваш виновен не е само специалитет на англичаните. Всички западняци, имат невероятната идея, добрия стар метод да се чувстваш виновен. Вече говорих за французите. Когато отидох там, ме предупредиха: “Когато дойдете, изобщо не казвайте на хората, не им показвайте, че сте щастлив човек.” Попитах ги: “Защо? Аз съм щастлива и не виждам защо да ги лъжа.” Отговориха ми: “Тук хората никога няма да Ви повярват и ще си помислят, че сте напълно невежа за истината и за реалността. Ще Ви сметнат за съвсем необразована и няма да Ви приемат сериозно. Ще си кажат, че не сте чели нито една книга за шока от бъдещето и разни подобни.” Добре, казах. След това се държах свойски с французите и им разказах това. И те се смяха ли смяха над самите себе си. Клетите… Всички са нещастни заради вас, французите. Защото когато влезете някъде, хората не знаят къде да седнат… В известен смисъл не знаеш на чия глава ще седне глупакът, който току-що е влязъл в стаята. Много е трудно да се управляват глупави хора, ако те са французи. Навсякъде е известно, че са трудни…

Погледнете се, защо имате този нещастен вид? Англичаните са присвоили някои характерни черти на американците – каквито са могли да вземат. А нещастният вид са го заимствали от французите. Не разбират, че умствените им способности са най-добрите и са започнали да заимстват откъде ли не. По този начин са напът да станат французи. Французите имат култура, чиято основа не е особено висока. И вие нищо не можете да научите от тях. Те са тези, които трябва да се учат от вас. Какво имат те? Имат ли големи учени? В действителност много малко. Вие имате слабостта да се чувствате виновни и нещастни, която сте заимствали от там, и не виждам наистина защо сте го направили. Ако нямате работа, сякаш полудявате. Не бива да оглупявате, както правят в Германия, Франция и навсякъде.

Всички ние би трябвало да пеем, да се смеем, да бъдем весели, да живеем и мислим жизнено. Нямаме никакво право да се чувстваме нещастни. След известно време ще си дадете сметка, ще ви се наложи да играете театър за да имате нещастен вид. Ще ви бъде трудно. Ще ви бъде много трудно да бъдете нещастни за повече от пет минути. Мога да се обзаложа за това. За Мен е много трудно – опитвам се да кажа нещо много сериозно, а после не успявам, избухвам в смях. Защото всичко това за Мен не е нищо друго освен голяма игра. Следователно, оставете тези френски идеи да бъдете нещастни без причина. Бъдете щастливи, излъчвайте радост, щастие за другите. Няма такова нещо като шок от бъдещето. Бъдещето е много хубаво, дори не можете да си представите… И не допускайте да се влачите с тези огромни камъни, завързани на шията ви, защото тези, които са намерили Духа, трябва да знаят, че са открили Радостта. Духът е изворът на Радостта. И това трябва да бъде очевидно когато вие говорите.

Няма забрани, няма раболепие, а пълна свобода. Не се опитайте да се вместите в нормите за поведение на онези, които не са Реализирани. Сега вие сте различни, променени сте. Това е необратимо. Каквото и да опитате, след две-три години ще бъдете изпълнени с насмешка. Защо да не опитате още сега? Ако това трябва така или иначе да се случи по-късно, защо да не разцъфне веднага? А ние започваме още отсега да мислим, да си създаваме грижи, а нищо такова не съществува. Проблемите ни са разрешени, животът ни е станал по-хубав, всичко е по-хубаво и по-добро. Всичко е направено за да бъдете щастливи. И ако все още сте загрижени, ако все още сте нещастни, тогава Божественото се отдалечава. Като слънцето: ако не искате да го гледате, няма да получите неговите лъчи. Требва да гледате слънцето, в противен случай няма да ги получите. Всички дървета се обръщат към слънцето. Всички листа се опитват да се обърнат към слънцето. Те имат вроден в тях мъдрост. Такива трябва да бъдете и вие. И ще видите, че така вашият живот ще се промени напълно. Всеки момент от живота ви ще бъде радост. Всяка минута от живота ви ще бъде радост. Всяко мъничко нещо, което правите, ще бъде радост за вас.

Аз много учудвам хората. Веднъж изкачих един хълм, нарича се Пайтана. С Моите зетьове и дъщери трябваше да вървим почти 12 километра, за да стигнем до върха. И те ми казаха: “Ако смяташ, че няма да стигнеш до върха, можеш да наемеш една носилка.” Казах им не. И забравих, че вървя. Чувствах просто радост да гледам природата, хората, които слизат и се качват, всичко каквото имаше наоколо. И когато стигнахме на върха, всички седнаха, дишайки тежко – бяха изморени. И Аз също седнах. А там имаше едно стадо слонове, което преминаваше, и всеки слон имаше опашка, завита по различен начин. Толкова различни комбинации и варианти за един малък връх на опашка, за едно нищо!? Моят зет ми каза: “ Но как можеш да наблюдаваш опашките на слоновете когато всички тук са толкова изморени?!” А в храмовете, които бяхме видели, имаше стотина скулптури на слонове и всеки едни от тях имаше завита по различен начин опашка. За Мен това е много просто. Представете си стотина скулптури на слонове и всеки слон – с завита по различен начин опашка. За Мен това беше много интересно, много смешно. Другите казаха: “И как можеш да гледаш опашките на слоновете, всички са толкова уморени?! Ние дори не можем да гледаме..” Това е радост, неизчерпаемо е.

И способността да откриваш радостта в нещата е неизчерпаема. Искам всички вие да й се радвате и да пиете нектара на вашия Дух, да забравите всички онези изкуствени бариери, които имате, и да просто да бъдете в радостта, защото сте потопени във вашия Дух. Бъдете в тази радост! Защо не? Хората, които не познават още радостта, ще я познаят по-късно. Вие си създавате грижи за нищо. Ще трябва всички да стигнат до там. Всичко, които търсят Истината, ще стигнат. Добре е, че вие сте дошли по-рано, но сега не забавяйте вашето развитие, обвързвайки се с тежки неща, не ги оставяйте да увиснат на врата ви. Оставете Кундалини да ви издигне! Тя самата е много лека, затова обича леките неща. Тя е светлина и лекота. Всичко във вас, което е тежко, ще бъде изгорено от нея, но не го правете още по-тежко.

Да ви благослови Бог.

Липсва превод на следната част:

I’ll have some water please.

[Shri Mataji relates a story about thieves trying to steal silver from Her home, making particular reference to a heavy silver statue She refers to as the ‘heavy gentleman’]

You brought this gentleman here? You brought him? [Yogi: “Yes, Mother”] Ah ha.

[Yogi: “Is it the correct place in the temple…?”]

Anywhere, it’s great, you know.

Some thieves came into our house. And this heavy gentleman had come from India. He was very vibrated. And the thieves came with some silver put in the dining room.

They had collected all the silver, put it on a tablecloth, and put the whole thing on the dining room. And then suddenly God knows what happened. They just ran away, leaving that there. And this gentleman was there, in the passage. They just ran away. Can you imagine, these thieves – I mean they are burglars, competent absolutely, experts – nobody could believe it, except that we saw some steps and our door was opened out.

Otherwise nobody could believe it. Not here, Oxted. But they did not take even a spoon. God knows what happened (laughter).

I was not there. (laughter)

Recently brought from India. You see, poor – were very hefty people who brought our luggage – do, leave it there – and they brought this one. She said: “This is a very heavy gentleman from India”. They were both hot and exhausted (Shri Mataji laughs), but their Kundalini had risen up.

[Showing statue to group]

This is Kartikeya. Hmmm! This is the fire of Christ. This is the one that is going to come. Really. The fire of Christ. The destroying power, Rudras. This is one of the Rudras of Christ.

Hmm, it’s quite warm, I think.

Kundalini is working it out. She is rising.

How are you here? [Somebody says: “Fine”] Alright? Alison? Hm. Come, come. I would like to see all the children on My feet today.

[End of audio]